Звіт школи І-ІІІ ступенів №238 деснянського району м. Києва 2014-2015Н. Р. Київ 2015 Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Школа І – ІІІ ступенів №238 Деснянського району міста Києва функціонує з 1983 року. На кінець 2014 2015 навчального року контингент учнів 718, які навчались в 28 класах, що складало
Звіт школи І-ІІІ ступенів №238 деснянського району м. Києва 2014-2015Н. Р. Київ 2015 Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу

Скачати 1.22 Mb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 1.22 Mb.

  1   2   3   4   5   6

ЗВІТ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2014-2015Н.Р.

КИЇВ 2015

1.Коротка характеристика закладу: структура, контингент учнів, склад педагогічного колективу
Школа І – ІІІ ступенів № 238 Деснянського району міста Києва функціонує з 1983 року. На кінець 2014 — 2015 навчального року контингент учнів 718, які навчались в 28 класах, що складало:

12 класів початкової школи – 335 учнів,

12 класів учнів 5 – 9 класів – 305 учнів,

4 класи учнів 10 -11 класів – 78 учнів.

З метою створення умов для навчання і виховання обдарованих дітей, були відкриті такі класи:

10-А клас – мультіпрофільний (математичний,українська філологія, історичний),

10-Б клас – мультіпрофільний (математичний,українська філологія, історичний),

11-А клас – профільний математичний,

11-Б клас – мультіпрофільний(українська філологія, історичний).

У 2014-2015н.р. в школі працювало 52 педагоги. Серед них:

з вищою освітою – 44,

з неповною вищою – 4,

з середньою спеціальною освітою – 4,

з „вищою кваліфікаційною категорією” – 32,

„спеціалістів І категорії – 5,

„спеціалістів ІІ категорії – 2,

педагогічне звання „старший учитель” – 26,

звання „вчитель – методист” – 2,

„Відмінник освіти України” – 3,

Нагороджені Грамотою Міністерства освіти – 9,

Грамотою Головного управління освіти — 23,

Подякою голови КМДА – 14,

Подякою голови РДА – 12.

Учительська професія популяризується серед школярів: три випускниці школи Анохіна В.І., Онашко Е.Д., Дорошенко Л.І. викладають англійську мову, Дацюк Ю.В. – математику та інформатику , Віриченко І.Г. – математику, Кулічук Г.М. – історію та правознавство, Ячник І.К. працює вихователем групи продовженого дня, Вітюк В.С. – соціальним педагогом, Король О.В. – педагогом-організатором. В інших навчальних закладах працюють ще 12 випускників школи.

2. Завдання і проблеми, над якими працював заклад
Виконуючи Закони України «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні», Національну доктрину розвитку освіти в Україні, Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ століття», провідними напрямками роботи педагогічного колективу школи в 2014-2015 навчальному році були:

 • визначення пріоритетної ролі особистості у забезпеченні її індивідуальних освітніх потреб;
 • забезпечення високого рівня успішності, глибини знань, вихованості учнів;
 • удосконалення змісту і форм викладання навчальних предметів;
 • використання і впровадження інноваційних технологій;
 • реальне знання потенціальних можливостей дітей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості;
 • допомога вчителям-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю.

Педагогічний колектив у 2014-2015н.р. працював над такими науково-методичними темами:

 1. Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до Ії здібностей та інтересів.
 2. Виховання правової культури особистості в умовах демократичного суспільства.

3.Створення умов для обов’язкового здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти. Коротка характеристика мікрорайону. Сім’ї та учні, які порушують вимоги щодо обов’язкового здобуття загальної середньої освіти. Заходи, які вживаються закладом з метою повернення їх до навчання
Відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», накази Міністерства освіти і науки України від 22.12.2009 №1175 «Про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку», Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», з метою забезпечення права учнівської молоді на здобуття повної загальної середньої освіти та проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в мікрорайоні школи педагогічний колектив школи № 238 співпрацює з батьківським колективом та ЖЕКом № 1305.

Коротка характеристика мікрорайону:

кількість дітей, яким виповнилося 5 років — 164;

 • кількість дітей та підлітків від 6 до 18 років — 894.

Навчаються у навчальних закладах для здобуття повної загальної середньої освіти — 886учнів, в тому числі:

— загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 782;

 • у професійно-технічних навчальних закладах — 66;
 • у вищих навчальних закладах — 38;
 • не навчаються для здобуття повної середньої освіти –2;
 • навчаються у школі-інтернат (у зв’язку з хворобою) – 2;
 • відомості відсутні — 6 (здають квартири, не прописані за вказаною адресою).

Кожен рік складаються списки дітей шкільного віку (робітниками ЖЕКу), а вчителі школи ведуть облік зайнятості цих дітей.

У 2014 році випущено зі школи 95 випускників.

З них отримали свідоцтва про неповну середню освіту — 54 чоловік. З них : 40 — продовжують навчання у 10-их класах, 13 — прийнято на навчання до закладів 1 і 2 акредитації, технікуми, училища), 1 – вибув за межі країни.

41 учень отримали атестат про повну середню освіту. Продовжують навчання у ВУЗах різних рівнів акредитації — 29 чоловік, у ПТУ — 5, технікуми, коледжі — 4, працевлаштована – 2, виїхали за межі країни — 1.

Довідки про навчання та працевлаштування випускників зібрано та здано до 29.09.2014 року. Довідки про навчання та працевлаштування випускників зібрано та здано до 26.10.2014 року.

У школі систематично ведеться облік відвідування. Щоденно черговий учень відмічає відсутніх, класні керівники встановлюють причини відсутності учня. До 10 числа поточного місяця класні керівники звітують перед адміністрацією школи за пропуски занять учнями. Протягом цього навчального року дітей, які не відвідували школу при наявності особової справи – не було, але треба сказати, що були такі учні, які мали велику кількість пропусків без поважних причин. Учнів, які не відвідували заняття з поважних причин було 557 , що становить 83%, по хворобі –331 учнів, що становить 49%. Учнів, які пропустили заняття без п/п – 5. Це такі, як: Шафранський А.(10-А), Хоссен А.(6-Б), Хоссен С. (7-Б), Кравченко В. (8-А). З цими учнями та їх батьками проводились бесіди, засідання ради з профілактики, запрошувалися працівники кримінальної міліції у справах дітей.

Протягом року неодноразово проводились зустрічі з працівниками соціальних служб. З вересня місяця були розроблені та проведені заходи, направлені на взаємодію правоохоронних органів та школи.

Питання відвідування школи учнями розглядались на засідання, педрадах, нарадах:

— стан відвідування учнями навчальних занять, нарада при директорові, пр.№9 від 08.09.2014 року;

— контроль за відвідуванням учнів навчальних занять у школі, нарада при директорові, пр.№16 від 09.09.2014 року;

 • стан відвідування школи учнями за підсумками І семестру, наказ.№365 від 31.12.2014 року;
 • стан відвідування школи учнями за І семестр, виробнича нарада, пр.№1 від 15.01.2015 року;
 • стан відвідування школи учнями 5-9 класів, нарада при директорові, пр.№8 від 03.03.2015 року;
 • стан відвідування школи учнями 9 класів, нарада при директорові, пр.№12 від 17.04.2015 року.

4.Науково-методичне забезпечення роботи закладу. Робота педагогічної ради. Участь у експериментальній та інноваційній діяльності

В закладі освіти визначена чітка структура методичної роботи, яка складається із взаємопов’язаних та взаємодіючих елементів: науково-методична рада, яка є координатором всієї методичної роботи; педагогічна рада, яка визначає основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних питань діяльності школи; предметні методичні комісії; творчі групи вчителів з певних проблем навчально-виховного процесу.

У 2014-2015 навчальному році методична робота школи була спрямована на підвищення професійної майстерності і розвиток творчості, ініціативи вчителів. Ця робота ґрунтувалась на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності педагогів школи та конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

На підставі Положення про методичну роботу з педагогічними працівниками загальноосвітніх шкіл України, Положення про роботу ПМК, з метою подальшого удосконалення методичної роботи було видано наказ по школі «Про організацію науково-методичної роботи в 2014-2015н.р.».

2014-2015 навчальний рік став завершальним для роботи над методичною «Діяльність педагогічного колективу щодо забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей та інтересів» і реалізовувалась, в основному, через традиційні колективні і індивідуальні форми її організації.

У травні 2015 року було проведено підсумкову конференцію по її реалізації. Керівники ПМК, творчих груп, вчителі підготували звіти по роботі над методичною темою.

Основними напрямками науково-методичної роботи в 2014-2015 н.р. було підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу в умовах вирішення основних завдань науково-методичної роботи, створення умов для розвитку та самореалізації особистості кожного учня відповідно до його здібностей, а саме:

 1. Узагальнення й поширення досвіду вчителів та творчих груп; підвищення якості професійної підготовки вчителів шляхом використання інтерактивних технологій; дослідження рівня ефективності індивідуальної та колективної науково-методичної роботи з використання інноваційних педагогічних технологій.
 2. Популяризація досвіду вчителів, створення ради наставників,

організація роботи педагогічного колективу на освоєння інноваціями .

 1. Розвиток традиційних і пошук нових високоефективних форм і змісту науково-методичної роботи (проектна діяльність, інтерактивні технології).
 2. Спрямування науково-методичної роботи на створення оптимальних умов для підготовки та всебічного розвитку здібних та обдарованих учнів, реалізації їх творчих запитів.

У процесі роботи над науково-методичною проблемою використовувались колективні, групові, індивідуальні форми роботи. Але головними напрямами методичної роботи були:

 • забезпечення професійною інформацією;
 • підтримка інноваційної діяльності вчителів;
 • підтримка в підготовці до атестації;
 • організація підвищення кваліфікації вчителів;
 • взаємовідвідування уроків.

Для координації внутрішкільної методичної роботи було створено методичну раду, яка є дорадчим органом педагогічної ради школи, має право розробляти методичні рекомендації вчителям школи.

Науково-методична рада школи планує науково-методичну роботу на навчальний рік, визначає її стратегічні напрямки, організовує методичні заходи.

Робота всіх методичних підрозділів була спланована і проводилась згідно з планом. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам.

Науково-методичною радою щороку розглядаються основні стратегічні питання щодо організації життєдіяльності школи, плани підготовки та проведення Дня відкритих дверей, предметних тижнів, завдання для проведення шкільних олімпіад.

Науково-методична рада узгоджувала тематику науково-методичних проблем, над якими працювали вчителі школи, узагальнювала передовий педагогічний досвід та інноваційні напрацювання вчителів.

На засіданнях методичної ради (голова Прима В.М.) були розглянуті такі питання:

— підготовка до впровадження Державного стандарту початкової освіти;

— участь в акції «Дай руку, першокласнику!»;

— діагностика потенційних можливостей учнів;

— організація допрофільної та профільної підготовки учнів;

— науково-методична робота в школі як необхідна умова забезпечення ефективності НВП;

— організація дослідницької діяльності учнів;

— використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі;

— організація атестації педкадрів;

— творчі звіти ПМК «Забезпечення якості знань, умінь і навичок учнів на основі впровадження сучасних технологій навчання»;

— творчі звіти психолога і соціального педагога;

— підсумки навчально-виховного процесу за 2014-2015н.р.

— визначення тематики проблемних питань на новий навчальний рік.

Робота науково-методичної ради школи була зорієнтована на організацію навчально-дослідницької та пошукової діяльності кожного вчителя та учня. Пріоритетом були науково-педагогічна творчість і пошукове співробітництво.

Основними завданнями науково-методичної роботи у 2014-2015н.р. було:

 • доведення до педагогів інформації про результати наукових досліджень і передового педагогічного досвіду в галузі педагогіки, психології, теорії викладання предметів;
 • ознайомлення педагогів із застосуванням сучасних методів навчально-виховної роботи;
 • надання дієвої допомоги педагогам в удосконаленні їх професійної підготовки (індивідуальна та колективні форми).

Питання педагогічної теорії та передового досвіду розглядались:

 • на засіданнях педагогічної ради:
 • «Про результативність роботи навчального закладу щодо забезпечення доступності якісної освіти та основні напрями розвитку школи на 2014-2015 навчальний рік», 30.08.2014р.;
 • «Допрофільна підготовка та профільне навчання як важливі складові організації допрофесійної підготовки учня» , 30.10.2014р.;
 • «Проблеми, пошук, знахідки у виховній діяльності педагогічного колективу на сучасному етапі», 15.01. 2015р.
 • «Розвиток пізнавальної самостійності і творчих здібностей учнів; досвід і проблеми педагогічної практики», 23.03.2015р.
 • на засіданнях методичних комісій:
 • «Єдині педагогічні вимоги до учнів» ,серпень 2014р.;
 • «Інноваційні технології у роботі вчителя», жовтень 2014р.;
 • «Система роботи вчителя як класного керівника, зокрема в умовах мультипрофільного навчання», січень 2015р.;
 • «Самоосвіта вчителя», березень 2015р.

Удосконаленню методичної роботи сприяла робота семінару-практикуму (керівник Табанова С. І.) та психолого-педагогічного семінару (керівник Груба О.В.).

В 2014-2015н.р. проведені семінари-практикуми на теми:

 • Подолання труднощів адаптаційного періоду учнів 5-их класів;
 • Учись спілкуватись з учнем;
 • Запобігання низькій успішності;
 • Реалізуємо метод проектів;
 • Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості.

На засіданнях психолого-педагогічного семінару розглядались такі питання:

 • Робота з батьками майбутніх першокласників;
 • Психологічні особливості підлітків;
 • Вплив оцінювання на психологічний стан учнів;
 • Підвищення ефективності уроку через позитивну мотивацію.

Робота цих семінарів націлювала вчителів на вироблення у них розуміння в необхідності спеціального вивчення школярів, неприпустимості працювати «наосліп», на осмислення мети, задач, програми вивчення учнів, методів добору інформації, використання у своїй роботі анкетування.

Робота цих семінарів націлювала вчителів на вироблення у них розуміння в необхідності спеціального вивчення школярів, на осмислення мети, задач, програми вивчення учнів, методів добору інформації, використання у своїй роботі анкетування.

Значну підтримку професійному зростанню колективу надавала робота в рамках проектів професійної спрямованості: «Підготовки та проведення предметного тижня в початковій школі» (керівник ПЦМК вчителів початкових класів Бутенко Д.А.), «Створення портфоліо педагога: досвід, практика, аналіз» (керівник Онашко Е.Д.), «Медіатека сучасного навчального закладу, як сервісне забезпечення освітньої практики» (керівник ПЦМК вчителів гуманітарного циклу Максименко Л.П.), «Зелена планета» (вчитель біології Лисенко І.В.), «Обдарована дитина» (керівник Кириченко О.О.).

У процесі роботи над науково-методичною проблемою працювали творчі групи:

 • вчителів початкової школи, які вивчали питання «Впровадження інноваційних технологій за науково – педагогічним проектом «Росток», керівник Бутенко Д. А.;
 • вчителів української мови та літератури, які висвітлювали питання «Особистісно орієнтована система освіти та її вплив на розвиток інтелектуально-пізнавальних творчих здібностей дитини», Хоменко Г.Я.;
 • вчителів математики, які досліджували тему: «Удосконалення уроку як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня», керівник Кулик І. М.

Робота творчих груп давала можливість привернути увагу вчителів до проблем, які їх хвилюють, обмінятись досвідом, залучити їх до дискусій щодо можливих шляхів розв’язання цих проблем.

Крім колективних та групових форм методичної роботи використовувалися індивідуальні форми роботи: консультування, відвідування уроків та позакласних заходів, стажування, співбесіди, самоосвіта і т.д.

В результаті такої роботи підвищилась якість підготовки до проведення уроків, значно розширився діапазон методів навчально-виховного процесу. Уроки стали більш чіткими, організованими, посилилась їхня практична спрямованість, що дало можливість підвищити зацікавленість кожного учня класу.

Основною організаційною формою колективної методичної роботи були предметні методичні комісії.

В школі працювало 6 предметних методичних комісій за освітніми галузями відповідно до Положення:

 • початкового циклу;
 • фізико-математичного циклу;
 • історико-природничого циклу;
 • спортивно-розвиваючого циклу;
 • гуманітарного циклу;
 • іноземних мов.

Основними завданнями предметних комісій в школі, відповідно до розробленого Положення, визначено:

 • забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів: виконання нормативних вимог до навчання та виховання учнів;
 • вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, методичної і фахової підготовки членів ПМК з метою надання якісної базової і повної загальної середньої освіти;
 • створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої діяльності вчителів;
 • забезпечення участі вчителів школи в професійних конкурсах;
 • забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання та виховання школярів;
 • вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
 • організація взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом з питань організації успішної навчальної діяльності учнів;
 • організація проведення відкритих уроків;
 • обговорення питань з методики викладання предмета, принципових питань Програм Міністерства освіти, індивідуальних програм, затвердження календарно-тематичних планів.

На предметні методичні комісії покладено погодження календарного планування вчителів та перевірка їх відповідності державним програмам, підготовку завдань для контрольних робіт першого етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт старшокласників, розробку тематики науково-дослідницьких робіт в МАН, організацію конкурсів по захисту наукових проектів, проведення предметних тижнів та відкритих виховних заходів з предметів, поточні перевірки виконання навчальних планів.

До методичної скарбниці педагогічного колективу у 2014-2015н.р. ввійшли такі форми роботи:

 • звіти керівниківПМК, творчих груп про роботу над методичною темою за п’ять років (Тибольчук Л.В., Табанова С.І., Бутенко Д.А., Онашко Е.Д., Максименко Л.П., Фесина І.В.);
 • захист презентацій педагогічного досвіду вчителів, які атестувалися (Анохіна В.І., Тибольчук І.М., Дячок Л.О., Сліпка І.В., Більчик О.В., Прима В.М.);
 • семінар вчителів Захисту Вітчизни «Проблеми викладання предмету в умовах загальноосвітнього закладу» (вчитель Власенко В.В.);
 • відкритий урок з української літератури в 6-А класі вчителя Сліпки І.В.;
 • відкритий урок з української мови в 5-А класі «Апостроф» Більчик О.В.;
 • виступ на засіданні педагогічної ради школи вчителя Більчик О.В. на тему «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури з використанням інноваційних методів»;
 • шкільний етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»;
 • літературні читання з поетесою Трофімовою Н.А. «Лебедині крила»;
 • виховні заходи «Математик-бізнесмен» (7-і класи, вчитель Кутєпова В.Ю.), «Своя гра» (Тибольчук Л.В., Тибольчук О.І.), математична естафета серед учнів 5-х класів (вчитель Дацюк Ю.В.);
 • урок-дослідження в 11-А класі «Логарифмічна функція, її графік та властивості» (вчитель Стецюк Н.Б.);
 • урок-дослідження в 5-А класі «Вулицями Лондона» (вчитель Дорошенко Л.І.);
 • конференція «Ми у відповіді за тих кого приручили» (відповідальна Лисенко І.В.);
 • проект учнів 7-Б класу «А насправді так просто змінити життя» (класний керівник Табанова С.І.);
 • музично-історичний журнал «І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм…» (учитель Алексеєнко Г.С.);
 • відкритий профспілковий урок в 10-Б класі «Моделювання правових ситуацій» (вчитель Цимбалюк Г.М.)»
 • біологічний квест «У пошуках скарбів» серед учнів 5-их класів (вчитель Лисенко І.В.);
 • виставки кращих робіт з образотворчого мистецтва та трудового навчання учнів 5-11 класів «Мій кольоровий світ» (вчитель Кириченко О.О.);
 • шкільний етап Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (вчитель Віриченко І.Г.);
 • майстер-клас в 6-х класах «Святкова листівка » (Кириченко О.О.).

Робота вчителів Табанової С. І., Більчик О.В., Сліпки І.В., Алексеєнко Г.С., Стецюк Н.Б., Лисенко І.В., Максименко Л.П., Кулічук Г.М., Тибольчук Л.В., Онашко Е.Д. позитивно вплинула на результати моніторингу навчально-виховного процесу. Результати олімпіад, конкурсів підтвердили високу майстерність цих вчителів. Їх вихованці зайняли призові місця на районних та міських олімпіадах, конкурсах.

В 2014-2015н.р. у школі вивчено досвід роботи вчителя української мови та літератури Більчик О.В. з проблеми «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури з використанням інноваційних методів». Було складено план роботи по вивченню досвіду роботи, який включав опрацювання методичної літератури з обраної проблеми вчителем, збір емпіричного матеріалу з досвіду роботи, моніторинг результативності роботи вчителя.

Більчик О.В. представила розробки уроків, заходів, творчі роботи. Представлені матеріали розкривають шляхи подолання труднощів у вивченні української мови та літератури, що виникають у діяльності педагогів при поясненні та засвоєнні навчального матеріалу, дозволяють вирішити проблеми викладання предмета, передбачають реалізацію її діяльнісного компоненту, формування основних компетентностей. Тому методичні розробки вчителя були затверджені рішенням ПМК гуманітарного циклу та рекомендвані як матеріали педагогічного досвіду для використання у педагогічниій діяльності вчителями закладу освіти.

Більчик О.В. систематично вдосконалює педагогічну майстерність, дає відкриті уроки для вчителів школи, ділиться досвідом роботи з колегами, виступає на засіданнях педагогічної ради школи, працює членом журі конкурсів та олімпіад, перевіряє роботи ЗНО.

На підставі річного плану на 2014-2015н.р. у школі було сплановано проведення тематичних декад, предметних тижнів з основних наук. Під час їх проведення вчителі проводили виховні заходи, інтегровані уроки, виносили на суд колег свій досвід, свою майстерність. Проведення тематичних декад дає можливість для педагогів апробувати нові педагогічні технології, нові форми організації шкільного уроку та позакласної роботи.

Під час проведення предметних тижнів учителі проводили відкриті уроки, виховні заходи, семінари, свята, випускали стінні газети, проводили конкурси малюнків, КВК, конкурси на паралелях, цікаві уроки, виставки.

Кращих результатів в навчально-виховному процесі досягли методичні предметні комісії:

 • історико-природничого циклу, керівник Табанова С. І.;
 • гуманітарного циклу, керівник Максименко Л.П.;
 • спортивно-розвиваючого циклу, керівник Фесина І.В.;
 • фізико-математичного циклу, керівник Тибольчук Л. В.

Всі вчителі школи проводили відкриті уроки під час проведення предметних тижнів. Уроки учителів Табанової С.І., Матісько В.М., Стецюк Н.Б.,Тибольчук Л. В., Більчик О. В., Сліпки І.В., Максименко Л. П., Хоменко Г.Я., Дорошенко Л.І., Гладкої Н.П., Бутенко Д.А., Кириченко О.О. було проведено на високому науково-методичному рівні.

Табанова С.І., вчитель хімії проводила відкриті уроки, семінарське заняття для молодих вчителів міста (курси підвищення кваліфікації).

Недоліками методичної роботи було те, що ПМК спортивно-розвиваючого циклу, музики та трудового навчання бракувало співпраці, особливо під час проведення загальношкільних заходів.

В єдиному комплексі розглядається в школі робота з підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності вчителів з атестацією та курсовою перепідготовкою.

За минулий навчальний рік пройшли курси підвищення кваліфікації 10 педагогів. Двоє педагогів пройшли курси та отримали сертифікат для роботи в класах за програмою «Росток». Результати атестації показали, що методична робота в школі виконала свою стимулюючу функцію: 8 підтвердили вищу кваліфікаційну категорію; 5 вчителям підтверджено педагогічне звання «старший учитель», 1 вчителю присвоєно педагогічне звання «старший учитель».

Невід’ємною частиною методичної роботи була робота з молодими вчителями ( керівник Школи молодого вчителя Онашко Е.Д.)

Згідно з річним планом було організовано роботу Школи молодого вчителя з метою надання диференційованої методичної допомоги у розв’язанні конкретних утруднень, цілеспрямованого вивчення і пропаганди передових педагогічних ідей, підготовки інструктивно-методичних матеріалів та рекомендацій. Видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями про планування навчального матеріалу, забезпечено вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці, ведення молодими вчителями необхідної ділової документації. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та наставників.

Протягом навчального року молоді вчителі школи Кутєпова В.Ю., Женжера А.Ю., Кулічук Г.М., Дацюк Ю.В., Ячник І.К., Тибольчук О.І. працювали під керівництвом досвідчених педагогів-наставників Стецюк Н.Б., Гладкої Н.П., Буряківської О.А. за розробленим планом.

Кожного місяця проходили засідання, на які виносились як практичні, так і теоретичні питання:

 • Знайомство з вимогами, щодо викладання предметів в 2014-2015н.р.;
 • Вимоги щодо ведення шкільної документації та виконання єдиного орфографічного режиму закладу освіти;
 • Психологічні аспекти наступності початкової та старшої школи;
 • Запобігання неуспішності учнів;
 • Реалізація освітньої виховної розвивальної мети на уроках;
 • Створення належного психологічного клімату в учнівському колективі;
 • Здійснення індивідуального та диференційованого підходу на уроці, ін..

Обов’язковим було надання практичної допомоги молодим колегам, їх консультування, взаємовідвідування уроків не лише вчителями-наставниками, а й іншими педагогами (Стецюк Н.Б., Дацюк Л.В., Тибольчук Л.В., П’ятецька Т.А., Сліпка І.В.).

Крім того консультації психолога школи Грубої О.В. допомагали молодим вчителям поглиблювати свої професійні знання з основ психології. Груба О.В. проводила бесіди на заняттях психолого-педагогічного семінару на теми: «Педагогічний такт – запорука професійного спілкування», «Шляхи і способи виходу з конфліктних ситуацій», «Шкільні неврози – порушення відносин «учитель-учень».

При проведенні декад точних наук, вчителів початкових класів молоді вчителі провели відкриті уроки та цікаві виховні заходи. Молоді вчителі показали високий рівень володіння ІКТ в навчально-виховному процесі.

На підсумковому засіданні «Школи» було зроблено аналіз професійної діяльності молодих вчителів, заслухано звіт про виконання індивідуального плану стажування. Молоді спеціалісти отримали поради, рекомендації з питань навчально-виховного процесу.

За рік навчання молоді педагоги в «Школі молодого вчителя» досягли певних результатів:

 • Тибольчук О. І. продовжив працювати над обраною методичною темою «Впровадження новітніх технологій на уроках математики»; Олексій Іванович цілеспрямовано проводив позакласну роботу з учнями, що забезпечує мотивацію учнів у навчанні, тому його вихованці брали активну участь в І етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, в конкурсах, що проводились в рамках тижня математики. Але Олексій Іванович допустив велику кількість оцінок низького рівня, що потребує продуманого індивідуального підходу до роботи з учнями з низьким рівнем знань. Зауважень щодо ведення шкільної документації до Олексія Івановича не було.
 • Кулічук Г.М. працювала над обраною методичною темою «Впровадження новітніх технологій на уроках історії»; Ганна Миколаївна відповідально проводила позакласну роботу з учнями, що забезпечило мотивацію учнів у навчанні, тому її вихованці брали активну участь в І та ІІ етапах Всеукраїнських олімпіади з торії та правознавства, осіли призові місця на ІІ етапі; в конкурсах, що проводились в рамках тижня історико-природничих наук. Але Ганна Миколаївна допустила велику кількість оцінок низького рівня, що вимагало продуманого індивідуального підходу до роботи з учнями з низьким рівнем знань. І вже в ІІ семестрі вчитель продумала систему роботи з такими учнями, що певні результати. Зауважень щодо ведення шкільної документації до Ганни Миколаївни не було.
 • Женжера А.Ю. працювала у початковій школі другий рік після закінчення ВУЗу. З боку адміністрації школи, ПМК початкового циклу, наставника Гладкої Н.П., керівника ПМК Бутенко Д.А. було продовжено системну роботу, спрямовану на вдосконалення всіх компонентів готовності вчителя до навчально-виховної діяльності, з умовою зростання її рівня та ефективності. Аліна Юріївна відповідально і цілеспрямовано готувалась до проведення уроків. Вчитель охайно, вчасно оформляла сторінки класних журналів, дотримувалась єдиного орфографічного режиму школи Аліна Юріївна була атестована у 2015р. на другу кваліфікаційну категорію.
 • Кутєпова В.Ю. працювала у школі третій рік після закінчення ВУЗу. З боку адміністрації школи, ПМК фізико-математичного циклу, наставника Стецюк Н.Б., керівника ПМК Тибольчук Л.В. було проведено системну роботу, спрямовану на вдосконалення всіх компонентів навчально-виховної діяльності молодого вчителя з умовою зростання її рівня та ефективності. Кутєпова В.Ю. працювала класним керівником 6-Б класу і відповідально виконувала свої обов’язки. Також Вікторія Юріївна продовжила роботу по організації участі учнів школи в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», в результаті проведення якого 100 учнів школи взяли участь у конкурсі, з них 3 учнів були відзначені дипломом з оцінкою «відмінно», 17 учнів отримали дипломи з оцінкою «добре». Вчитель охайно, вчасно оформляла сторінки класних журналів, дотримувалась єдиного орфографічного режиму школи. Вікторія Юріївна була атестована у 2015р. на другу кваліфікаційну категорію.
 • Дацюк Ю.В., молодий спеціаліст, працює у школі перший рік після закінчення ВУЗу. Адміністрацією школи, ПМК фізико-математичного циклу, наставником Стецюк Н.Б., керівником ПМК Тибольчук Л.В. було проведено системну роботу, спрямовану на вдосконалення всіх компонентів навчально-виховної діяльності молодого вчителя з умовою зростання їх рівня та ефективності. Юлія Валеріївна приймала участь у роботі ПМК, проводила позакласну роботу з учнями, що забезпечило мотивацію учнів у навчанні. Юлія Валеріївна відповідально і цілеспрямовано готувалась до проведення уроків. Вчитель охайно, вчасно оформляла сторінки класних журналів, дотримувалась єдиного орфографічного режиму школи.
 • Ячник І.К., молодий спеціаліст, працює у закладі освіти перший рік після закінчення коледжу і продовжує навчатися заочно, здобуваючи фах вчителя початкових класів. Ірина Костянтинівна відповідально ставиться до своїх обов’язків. ПМК вчителів початкових класів на чолі з Бутенко Д.А., зокрема наставник Буряківська О.А., працювали над становленням молодого педагога.

Питання про роботу з молодими вчителями заслуховувалось на виробничій нараді, на засіданнях ПМК фізико-математичного циклу, початкового циклу.

Підсумком роботи Школи молодого вчителя за рік стало проведення круглого столу, під час якого молоді спеціалісти Тибольчук О.І., Кутєпова В.Ю., Женжера А.Ю., Кулічук Г.М., Дацюк Ю.В., Ячник І.К. представили свої наробки за навчальний рік (конспекти, презентації відкритих уроків та виховних заходів), а керівник Онашко Е.Д. підвела підсумки роботи Школи. На засіданні було визначено проблеми, над якими слід працювати молодим вчителям в наступному навчальному році. Дацюк Ю.В., Ячник І.К. отримали рекомендації з питань навчально-виховного процесу, поради в оформленні документації. Все це сприяло становленню їх педагогічної майстерності.

Популяризація досвіду роботи вчителів – один із пріоритетних напрямів методичної роботи школи. Вчитель хімії Табанова С.І. Підтвердила свій високий професійний рівень. Вона працювала над темою з самоосвіти «Розвиток критичного мислення в учнів», надрукувала розробки своїх уроків та позакласних заходів, проводила майстер-класи для своїх колег.

Активну участь у роботі районних МО брали вчителі:

 • Більчик О.В., Максименко Л.П., Дячок Л.О., вчителі української мови та літератури, працювали членами журі районної олімпіади з української мови та літератури, українознавства, районного етапу мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, конкурсу читців поезії Т.Шевченка;
 • Кириченко О.О., вчитель трудового навчання, працювала членом журі районних олімпіад з трудового навчання та образотворчого мистецтва; районного етапу конкурсу-захисту робіт МАН в секції мистецтвознавства;
 • Тибольчук І.М., Тибольчук Л.В. вчителі фізики, працювали членами журі районної олімпіади з фізики;
 • Бутенко Д.А, Гаєвська І.І., вчителі початкових класів працювала членами журі районної олімпіади з математики та української мови в початкових класах,
 • Табанова С.І., вчитель хімії, працювала членом журі районної та міської олімпіади з хімії;
 • Цимбалюк Г.М., вчитель історії, працювала членом журі районної та міської олімпіад з історії та правознавства;
 • Фесина І.В., Іваницький В.М., Власенко В.В. вчителі фізичного виховання, працювали членами суддівської команди на районних спортивних змаганнях.

Крім того на базі школи було проведено районну олімпіаду з біології, дві сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Також на базі школи здобувають освіту учні екстернатної форми навчання.

Робота вчителів Табанової С. І., Більчик О.В., Алексеєнко Г.С., Сліпки І.В., Стецюк Н.Б., Максименко Л.П., Онашко Е.Д., Дячок Л.О, Мартиненко Т.В., Лисенко І.В., Цимбалюк Г.М., Кириченко О.О., Хоменко Г.Я. позитивно вплинула на результати моніторингу навчально-виховного процесу. Результати олімпіад, конкурсів підтвердили високу майстерність цих вчителів. Їх вихованці зайняли призові місця на районних та міських олімпіадах, конкурсах.

У школі функціонував мультимедійний кабінет та кабінет інтерактивних технологій. В кабінетах фізики, української мови та літератури, англійської мови працювали мультимедійні комплекси. У цьому навчальному році інтерактивна дошка максимально використовувались під час проведення уроків, педрад, семінарів, відкритих уроків та виховних годин, психологічних тренінгів.

В результаті роботи колективу збільшилась кількість учнів, які закінчили навчальний рік з високим рівнем знань (55 учнів, в минулому році — 40), зменшилась кількість учнів, що мають низький рівень знань (15 учнів, в минулому році – 39).

З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними працівниками школи у 2014-2015 навчальному році методична робота в школі була спрямована на формування професійно-педагогічної культури вчителів, підтвердження високого рівня педагогічного такту та професійної етики, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення та поширення перспективного передового досвіду, створення умов для самореалізації особистості, враховуючи індивідуальні особливості мислення учнів, їх здібності та інтереси.

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий