Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік м. Бориспіль, 2012 зміст

Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»
Звіт Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» загальноосвітня школа І ступеня» За 2011-2012 навчальний рік м. Бориспіль, 2012 зміст

Скачати 1.34 Mb.

Сторінка 1/9 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 1.34 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Звіт

Директора Бориспільського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня»

За 2011-2012 навчальний рік

м. Бориспіль, 2012

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….1

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

 1. Кадрове забезпечення………………………………………………………….3
 2. Реалізація права громадян на освіту…………………………………………..9
 3. Матеріально-технічна та навчально-методична база……………………….16
 4. Безпечні умови перебування учнів у закладі………………………………..19
 5. Реалізація права на соціальний захист………………………………………24
 6. Моніторинг навчальних досягнень учнів……………………………………26
 7. Організація науково-методичної роботи…………………………………….40
 8. Виховна система……………………………………………………………….64
 9. Психологічний супровід суб’єктів навчально-виховного процесу………82

10.Робота бібліотеки…………………………………………………………….89

11.Організація роботи з батьками…………………………………………….91

12.Матеріально-фінансове забезпечення………………………………………98

13.Формування суспільного рейтингу закладу………………………………101

ВИСНОВОК…………………………………………………………………….106

ВСТУП
Сучасна парадигма освіти визначається такими координатами, які дозволяють самореалізуватися всім суб’єктам освітнього процесу, адаптуватися до соціуму, відчути себе невід’ємною частиною світової спільноти.

Основне завдання НВК «Гімназія «Перспектива», передусім, полягає в тому, щоб на практиці реалізувати ціннісні установки нової парадигми освіти, тобто допомогти відбутися всім суб’єктам освітнього процесу. Це стало можливим завдяки ефективно вибудованій навчально-виховній системі закладу, що визначає динаміку розвитку всього навчального закладу, дозволяє розвивати креативність, генерувати нові ідеї, мотивувати вчителів на вивчення і реалізацію інновацій, а учням – розкрити свій інтелектуальний і творчий потенціал, а в подальшому – сформувати життєву компетентність.

Позитивною тенденцією розвитку навчального закладу є те, що модернізовано зміст і форми навчально-виховної роботи гімназії, котрі визначаються наступними напрямками:

— нормативно-правовим, який визначає діяльність освітньої системи у форматі документів державного та локального рівнів;

— науковим, який є опорою при впровадженні провідних ідей психолого-педагогічної науки й ідей передового педагогічного досвіду;

— психологічного забезпечення, що є організаційним ядром усіх суб’єктів освітнього процесу;

— методичного забезпечення, яке направлене не тільки на вдосконалення педагогічної майстерності вчителів, але й на становлення і розвиток педагогів з гнучким мисленням, удосконалення їхніх аналітичних здібностей і творчого потенціалу, вироблення дослідницького підходу до педагогічних явищ, готовності до використання інноваційних технологій та удосконалення традиційних методик;

— педагогічного забезпечення, що об’єднує наступні напрямки роботи: організацію олімпіадного руху, науково-дослідницьку діяльність учнів, розвиток інтелектуального потенціалу гімназистів;

— соціальної підтримки, що забезпечує адаптацію учнів у соціумі.

Поряд з позитивними тенденціями окреслюються перспективні

напрямки роботи, які мають бути втілені в майбутньому, а саме:

 • створення умов для неперервного вдосконалення фахової підготовки, професійної майстерності педагогів, їхнього творчого самовираження та самореалізації;
 • суцільна комп’ютеризація та вільний доступ до мережі Інтернет усіх суб’єктів навчально-виховного процесу;
 • апробація та освоєння перспективних педагогічних та сучасних інформаційних технологій;
 • науковий моніторинг навчальних досягнень учнів, вироблення відповідних рекомендацій щодо реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти;
 • розроблення і видання навчально-методичних та навчально-наочних посібників, публікація методичних доробок учителів у фахових виданнях;
 • організація співпраці з гімназіями країн близького та далекого зарубіжжя, обмін учителями та учнями з метою вивчення культури, різних підходів до викладання навчального матеріалу;
 • залучення педагогів до експериментально-дослідної роботи;
 • ґрунтовне, всебічне висвітлення в засобах масової інформації змісту діяльності гімназії;
 • залучення батьків та представників громадськості до участі в розбудові освітньо-виховного простору закладу.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

 1. Кадрове забезпечення

Кадрова політика – один із найважливіших інструментів активної дії на всі процеси, що відбуваються в колективі Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» – загальноосвітня школа І ступеня».

Для реалізації в повному обсязі конституційного права громадян на освіту, забезпечення виконання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, повноцінного виконання навчальних планів і програм на високому якісному рівні НВК повністю укомплектований висококваліфікованими керівними та педагогічними кадрами з усіх напрямів навчально-виховної діяльності.

Керівний склад закладу:

 • директор гімназії Черницька А.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель світової літератури, практичний психолог. Має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 31 рік;
 • заступники директора з навчально-виховної роботи:

Забіла Т.С. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель математики, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 36 років;

Большакова С.Н. має вищу педагогічну освіту. За фахом – викладач географії, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 29 років;

Бубряк С.А. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель англійської та іспанської мов, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», педагогічний стаж 22 роки;

Денисенко С.В. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель початкових класів, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 22 роки;

 • заступник директора з виховної роботи Клименко Н.І. має вищу педагогічну освіту. За фахом – учитель фізичної культури та біології, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «учитель-методист», педагогічний стаж 20 років.

Педагогічний колектив НВК у своєму складі має 91 педагогічного працівника, з яких 90 мають вищу педагогічну освіту, що становить 99% від загальної кількості педагогічних працівників.

Якісний склад педагогічних працівників

Учителі, які мають кваліфікаційну категорію:

 • спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії – 53 учителів (58 % від кількості вчителів закладу);
 • спеціаліст першої кваліфікаційної категорії – 18 учителів (20% від кількості вчителів закладу);
 • спеціаліст другої кваліфікаційної категорії – 10 учителів (11 %від кількості вчителів закладу);
 • спеціаліст – 10 учителів (11% від кількості вчителів закладу).

Учителів із педагогічними званнями:

 • «Учитель-методист» –23 ( 25 % від кількості вчителів закладу);
 • «Старший учитель» – 19 (21 % від кількості вчителів закладу).

Кандидатів педагогічних наук:

 • кандидат педагогічних наук – 1 учитель (Мозгова Л.А., вчитель української мови та літератури)

Ці дані свідчать про те, що рівень кваліфікації та досвідченості педагогічного колективу відповідає вимогам закладу нового типу.

Чисельний склад педагогічних кадрів:

Усього педагогічних працівників – 91.

З них:

— жінок – 86;

— чоловіків – 5;

— пенсіонерів – 13;

— сумісників – 2;

— мають вищу освіту – 90;

— середню спеціальну освіту – 1;

— незакінчену вищу освіту – 0;

— середню освіту – 0.

За стажем педагогічної роботи:

 • до 3 років – 4;
 • від 3 до 10 років – 9;
 • від 10 до 20 років – 26;
 • понад 20 років – 52.

Розподіл педагогічних працівників за віком:

— до 30 років – 8 учителів;

— 31-40 років – 28 учителів;

— 41-50 років – 3 учителя;

— 51-55 років – 11 учителів;

— понад 55 років – 13 учителів.

Мають нагороди:

— «Почесна грамота відділу освіти» – 22 педагоги;

— «Почесна грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації» – 12 учителів;

— «Почесна грамота Київської обласної ради» – 2;

— «Почесна грамота Міністерства освіти і науки України» – 16 педагогів;

— Нагрудний знак «В. Сухомлинський» – 1 учитель;

— Нагрудний знак «Відмінник освіти України» – 18.

Педагогічне звання «старший учитель» мають такі педагоги:

Нікітіна Е.І., Науменко А.О., Заволока Л.М., Депешко О.В., Полуницька Л.М., Заєць Л.С., Сайко Т.В., Діхтіренко Т.П., Гречко В.О., Сіренко Н.М., Мелащенко О.М., Сорока Н.О., Євтушенко Л.В., Самородова Н.В., Кальченко С.І., Петрусь Л.О., Ярмак С.М., Хобта Л.В., Лісовська В.Б.

Педагогічне звання «учитель-методист» мають такі педагоги: Черницька А.С., Большакова С.Н., Забіла Т.С., Бубряк С.А., Клименко Н.І., Шукало С.І., Приходько Л.М., Богуш Н.М., Мозгова Л.А., Шалбанова Л.К., Дем’янчик К.Ф.,Терещенко О.М., Нестеренко Л,І., Жукова С.О., Хахуда С.В., Свінкова Л.А., Нагаєва Л.М., Бабенко Г.Я., Денисенко С.М. , Рисенко С.В., Дученко І.М., Денисенко С.В., Георгієва Н.В.

Середнє тижневе навчальне навантаження вчителя складає  18,1 години.Всі вчителі початкової школи мають тижневе навантаження 18 годин, вихователі ГПД – 30 годин.

У розрізі базових предметів укомплектованість педагогічними кадрами засвідчує наступне:

Таблиця 1.1.

Укомплектованість педагогічними кадрами за предметами

Предмет Кількість учителів,

які викладають предмет Середнє тижневе навантаження

вчителя Українська мова та література 8 13 Світова література і російська мова 4 18 Математика  7 21 Історія та правознавство  4 15 Іноземні мови  13 22 Фізика 2 19 Хімія 1 24 Біологія 3 18 Географія 2 18 Інформатика 3 17 Фізкультура 3 20 Трудове навчання 4 13

Інформація, подана вище, свідчить, що НВК повністю укомплектований  педагогічними кадрами. 

При розстановці кадрів  адміністрація НВК враховує  кваліфікацію вчителя,  результативність його роботи  в попередні роки,  рекомендації профспілкового комітету з метою соціального захисту  учасників навчально- виховного процесу, вік педагогів та досвід їхньої роботи, громадську думку.

Це підтверджується такими цифрами:

 • середнє навантаження вчителя вищої категорії – 23 години;
 • середнє навантаження вчителя першої категорії – 19 годин;
 • середнє навантаження вчителя спеціаліста – 18 годин;
 • середнє навантаження вчителів віком 40 – 50 років – 23 години;
 • середнє навантаження вчителів віком 30 –40 років – 20 годин;
 • середнє навантаження вчителів віком до 30 років – 18 годин.

У 10-11 класах (профільних та з поглибленим вивченням предметів) із 42 учителів, які викладають, 27 мають вищу кваліфікаційну категорію, що становить 64%, з них: 24 мають педагогічні звання «вчитель-методист» та «старший учитель», що становить 57%.

Підбір і розстановка кадрів проводиться за безпосередньою участю директора закладу. Прийом і звільнення з роботи вчителів проводиться відповідно до КЗпП України. Трудові книжки ведуться і зберігаються відповідно до чинного законодавства.

Важливе значення для професійного зростання вчителя має атестація педагогічних працівників, мета якої – стимулювання творчого зростання вчителів, поширення перспективного педагогічного досвіду, підвищення персональної відповідальності педагога за стан навчання, виховання, рівень розвитку учнів.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, згідно з планом атестації працівників закладу проводиться робота з атестації педагогічних працівників. Уся необхідна документація ведеться і зберігається в закладі. Порушень термінів атестації немає.

Більшість учителів гімназії, досконало володіючи комп’ютером, вибирають дистанційну форму навчання, а також навчаються на проблемно-тематичних, авторських курсах.

Педагогічні працівники Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива» за результатами атестації мають такі результати:

Результати атестації педагогічних кадрів за 2009-2012 роки

Навчальні

роки

Кількість

вчителів,які

проходили

атестацію

Підтверджено

кваліфікаційну

категорію

Присвоєно

кваліфікаційну

категорію

Підтверджено звання Присвоєно

звання

ІІ І В ІІ І В Ст.

уч.

Учит.

метод.

Ст.

вч.

Учит.

метод

2008-2009 14

1 6 1 4 2 2 1 4 1 2009-2010 17

2 7 2 3 3 3 3 4 — 2010-2011 15

2 9 2 1 1 1 — 1 2 2011-2012 19

1 10 3 2 3 4 2 4

2.Реалізація права громадян на освіту

Бориспільський НВК «Гімназія «Перспектива» – це загальноосвітній навчальний заклад І–ІІІ ступенів, до складу якого входять загальноосвітня школа І ступеня та гімназія «Перспектива».

Таблиця 2.1.

Структура Бориспільського НВК «Гімназія «Перспектива»

Школа І ст.

1-4 кл.

( початкова освіта) ШколаІІ ст.

5-9кл.

(гімназія; допрофільна освіта) Школа ІІІ ст.

10-11 кл.

(гімназія; профільна освіта)

Охоплення учнів мікрорайону навчанням – 100%

Кількість учнів у закладі – 1247

Кількість класів –43

У т.ч.:

Початкова школа (1-4) – 19 кл. – 561 учень;

Школа ІІ ступеня – (5-9) – 18 кл. – 512 учнів;

Школа ІІІ ступеня – (10-11) – 6 кл. – 174 учнів.

Кількість ГПД – 6 (208 учнів)

2.1. Організація навчально-виховного процесу

Основними документами, якими керується навчальний заклад для здійснення освітньої діяльності, є:

 • Конституція України;
 • Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №778;
 • Інструкція про організацію та діяльність гімназій, затверджена наказом МОН від 20.07.95 №217;
 • рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови;
 • накази, листи управління освіти і науки Бориспільської міської ради;
 • власний Статут, затверджений рішенням Бориспільської міської ради від 26 липня 2011року № 950-13-V;
 • правила внутрішнього трудового розпорядку, затверджені зборами трудового колективу 21  вересня 2008 року;
 • типові  документи, що регламентують перебування учнів у закладі освіти;
 • Конвенція ООН «Про права дитини»;
 • інші нормативно-правові акти в галузі освіти.

Робочий навчальний план НВК зорієнтований на роботу 19 класів школи І ступеня, 10 класів інтенсивної підготовки, 8 класів допрофільної освіти, 6 класів профільної освіти.

Робочий навчальний план на 2011-2012 н.р. складено за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими Міністерством освіти і науки України:

для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи з навчанням українською мовою, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682, додаток № 1;

для експериментального класу в колі науково-педагогічного проекту «Інтелект України» за експериментальним навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів для початкової школи з українською мовою навчання, затвердженим наказом МОН України від 28.09.2009р. № 898, варіант №1;

— для гімназійних 5-7-х, 8-В, 9-В,Г класів – за Типовими навчальними планами з українською мовою навчання, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004р. №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66 ( додатки1,2,3);

— для гімназійних допрофільних 8-А,Б,Г; 9-А,Б класів за Типовим навчальним планом з поглибленим вивченням окремих предметів з українською мовою навчання, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008р. №99;

— для гімназійних 10, 11-х класів за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 р. № 834 за такими додатками :

-10-А, 11-Б – додаток 23;

-10-Б – додаток 8;

-10-В, 11-В – додаток 9;

-11-А – додаток 17.

Вони враховують вимоги Концепції загальної середньої освіти та Концепції профільного навчання щодо організації навчального процесу в загальноосвітніх закладах.

Робочий навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, у якій передбачені додаткові години на предмети інваріантної складової, факультативні та індивідуальні заняття.

У варіативній складовій робочих навчальних планів у межах гранично допустимого навчального навантаження, із урахуванням інтересів та здібностей учнів 5-11-х класів, відповідно до профілів навчання, рішення педагогічної ради (протокол від 26.05.11р. №8) відведено години на поглиблене та профільне вивчення предметів, спецкурси, факультативи, проведення додаткових індивідуальних занять, зокрема:

спецкурси: «Людина і світ професій» ( 8-А,В), «Країнознавство. Велика Британія» (8-В, 10-В), «Країнознавство. США» ( 11-В,11-Б), «Навчання ділового спілкування. Іноземні мови» (10-Б); «Літературний процес і гендерна культура» (10-А, 11-Б);

курси за вибором: «Російська мова» (5-А,Б), «Основи медичних знань» (8-А), «Російська мова» (8-Б,Г), «Основи підприємницької діяльності» (9-Б), «Розв’язування географічних задач» (9-А), «Основи веб-дизайну» ( 9-Г), «Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах» (10-А), «Теорія рівнянь» (11-А), «Основи споживчих знань» ( 10-Б), «Основи комп’ютерної графіки» (10-А,Б; 11-А,Б), «Досліджуючи гуманітарне право» (10-В), «Психологія міжособистісних відносин» (10-А);

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий