Змістовий модуль 5

Тема № Топографічна анатомія передньої поверхні стегна, гомілки і стопи. Топографія судинно-нервових пучків. Доступи до стегнової, передньої великогомілкової та тильної артерії стопи. Шляхи поширення гнійних процесів
Змістовий модуль 5

Скачати 95.3 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 95.3 Kb. Модуль 2.

Змістовий модуль 5.

Тема № 7. Топографічна анатомія передньої поверхні стегна, гомілки і стопи. Топографія судинно-нервових пучків. Доступи до стегнової, передньої великогомілкової та тильної артерії стопи. Шляхи поширення гнійних процесів.

Актуальність теми.

Топографічна анатомія верхньої кінцівки включає знання будови окремих ділянок кінцівки, топографії судинно-нервових утворень, лімфатичних судин. Для виконання оперативних втручань майбутньому лікарю необхідно уявляти, де проходять проекційні лінії судинно-нервових гілок, щоб правильно виконувать доступи до судин або нервів. Виконання ампутації кінцівки, розкриття гнійних утворень, травматичне пошкодження кінцівки потребує від лікаря знання анатомічних особливостей будови кінцівок. Щоб уявити в яких напрямках може поширюватись гній при запальних процесах на кінцівках, необхідно знати місця розташування клітковинних просторів, каналів, закутків, сухожилкових сумок та заворотів. Враховуючи анатомічні особливості будови верхньої кінцівки, можна безпомилково розкрити абцес, флегмону, таке інше.

Знання і уміння, отримані на цьому занятті, надають можливість зрозуміти суть захворювання, своєчасну діагностику їх, лікування хворих, застосування адекватних засобів профілактики хірургічних захворювань.

Мета (загальна): визначити топографічні особливості передньої поверхні стегна, гомілки та стопи, топографічну анатомію судинно-нервових пучків на передній поверхні нижньої кінцівки, з’ясувати проекційні лінії та лінії доступів до судин та нервів на передній поверхні нижньої кінцівки, шляхи поширення гнійних процесів.

Вихідний рівень знань.

Уміти:

1.Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови).

2.Розпізнавати фактори, які забеспечують нормальний кровообіг (кафедра фізіології).

3.Розпізнавати анатомію нижньої кінцівки, судинно-нервових пучків (кафедра нормальної анатомії).

4.Розпізнавати побудову трубчастої кістки, її морфологічне значення (кафедра гістології).

Для того, щоб ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання 1.

На якій гілки поділяється глибока стегнова артерія?

1.Верхню та нижню огинаючі.

2.Передню та задню огинаючі.

3.Медіальну та латеральну огинаючі.

4.Поверхневу та гибоку надчеревні артерії.

5.Поверхневу надчерепну артерію та огинаючу клубкову кістку.
Завдання 2.

На які головки поділяється чотириголовий м’яз стегна?

1.Латеральна, медіальна, пряма, коса.

2.Латеральна, медіальна, пряма, проміжкова.

3.Латеральна, медіальна, верхня, нижня.

4.Латеральна, медіальна, велика, мала.

5.Латеральна, медіальна, зовнішня, внутрішня.
Завдання 3.

Скільки заворотів існує в колінному суглобі?

1.-2.

2.-3.

3.-5.

4.-7.

5.-9.
Завдання 4.

Скільки колінних артерій відходить від підколінної артерії?

1.-2.

2.-3.

3.-4.

4.-5.

5.-6.
Завдання 5.

Між якими м’язовими прошарками знаходиться клітковинний простір Пирогова?

1. І та ІІ.

2. ІІ та ІІІ.

3. ІІІ та ІV.

4. ІV та кістками.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-3; 2-2; 3-5; 4-4; 5-3.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь, можна знайти в наступних літературних джерелах:

1.Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека.- М.: Медицина.- 2001.

2.Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология, цитология и эмбриология.- М.: Медицина.- 1999.

3.Філімонов В.І. Нормальна фізіологія – Київ: Здоров’я. – 1994.
Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

1.Топографічна анатомія передньої поверхні стегна.

2.Топографічна анатомія передньої поверхні гомілки.

3.Топографічна анатомія тильної поверхні стопи.

4.Доступи до стегнової, передньої великогомілкової артерій та тильної артерій стопи.

5.Шляхи поширення гнійних процесів на передній поверхні нижньої кінцівки.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

1.К.І. Кульчицький Оперативна хірургія та топографічна анатомія – Київ. «Вища школа», 1994-С. 342-347; 350; 353-355; 359-361.

2.Г.Е. Островерхов. Курс Оперативной хирургии и топографической анатомии. – Москва. «Медицина», 1964. –С. 123-132; 139-141; 147-149; 154-155; 159-160.

3.Лекції за темою: «Топографічна анатомія нижньої кінцівки».

4.Граф логічної структури теми (додаток №1 ).

5.Інструкція з практичних навичок з даної теми (додаток № 2).

Зміст навчання повинен забезпечити досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури теми: «Топографічна анатомія передньої поверхні стегнагомілки і стопи». (додаток №1 ).

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання 1.

При пораненні стегнової артерії під пахвинною зв’язкою проведена її перев’язка. Чи правильна тактика хірурга?

1.Так. правильна.

2.Ні. Треба було накласти судинний шов.

3.Ні. Треба було накласти давмочу пов’язку.

4.Ні. Треба було проводити консервативне лікування.

5.Ні. Треба було застосувати гемостатичну губку.
Завдання 2.

У судинне відділення поступив хворий 20 років з пораненням стегнової артерії у середній третині стегна. Яким судинним швом ушита стегнова артерія, якщо в проміжках між трьома вузловими фіксаційними швами – тримачами, розміщеними на рівній відстані один від одного, краї судини зшиті безперервним швом?

1.За Горслеєм.

2.За Морозовою.

3.За Соловйовим.

4.За Добровольскою.

5.За Каррелем.
Завдання 3.

У хворого в результаті травми відбулося поранення передньої великогомілкової артерії. Який доступ здійснить хірург для перев’язки цієї артерії?

1.По виступаючому краю великогомілкової кістки.

2.Від середини відстані між горбистістю великогомілкової кістки і головкою малогомілкової до середини відстані між кісточками.

3.Від головки малогомілкової кістки до середини відстані між кісточками.

4.По зовнішньому найбільш виступаючому краю гомілки.

5.По задній поверхні гомілки.
Завдання 4.

Як називається проекційна лінія стегнової артерії?

1.Пірогова.

2.Лісфранка.

3.Лефора.

4.Кена.

5.Шарпа.
Завдання 5.

В прийомне відділення лікарні надійшов хворий, якому встановлено попередній діагноз: кровотеча з тильної артерії стопи. Тактика хірурга. Де проходить лінія розрізу для оголення тильної артерії стопи?

1.Від середини відстані між кісточками до першого міжплеснового проміжку.

2.Від середини відстані між кісточками до другого міжплеснового проміжку.

3.Від середини відстані між кісточками до третього міжплеснового проміжку.

4.Від середини відстані між кісточками до четвертого міжплеснового проміжку.

5.Між медіальною та латеральною кісточками гомілки.

Еталони відповідей до рішення цільових завдань: 1-2; 2-5; 3-2; 4-4; 5-1.

4.Вільна, сальникова, стовбурна.

5.Вільна, сальникова, паросткова.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена ваша підготовка до заняття.

Самостійно ви повинні вивчити теоретичний матеріал, вирішити тестові завдання. Потім виконати на трупному матеріалі операцію з запропонованої теми на нижній кінцівці. При цьому використовується граф логічної структури теми (додаток №1), інструкція з практичних навичок (додаток №2).

З використанням таблиць, мікрофотограм уясніть суть виконання проекційних ліній та доступів до судинно-нервових пучків на нижній кінцівці, визначених у конкретних цілях.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом перевірки тестового контролю засвоєння знань та виконаної операції на нижній кінцівці.

Технологічна карта заняття

№№

п/п

Етапи Час,

в хвил.

Засоби навчання Обладнання Місце проведення 1. Перевірка і корекція вихідного рівня 5 Тестові завдання

Учбова кімната 2. Самостійна робота.

Виконання на трупному матеріалі доступів до судинно-нервових пучків на передній поверхні нижньої кінцівки та розкриття гнійних флегмон з визначенням шляхів поширення гною.

55 Граф логічної структури (додаток №1). Інструкція з оволодіння практичними навичками (додаток №2).

Трупний матеріал

Муляжі

Мікрофотограми

Таблиці

Учбова кімната 3. Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу 5 Цільові навчальні завдання

Учбова кімната 4. Підсумковий тестовий контроль 10 Збірка тестів

Учбова кімната 5. Підведення підсумків заняття 5

Учбова кімната

Додаток № 2.Граф логічної структури теми : «Топографічна анатомія передньої поверхні стегна, гомілки і стопи. Топографія судинно-нервових пучків. Доступи до стегнової, передньої великогомілкової та тильної артерії стопи. Шляхи поширення гнійних процесів. »

Топографічна анатомія передньої поверхні стопи
Топографічна анатомія передньої поверхні гомілки
Топографічна анатомія передньої поверхні стегна
Межі

Пошарова будова

Судини

Нерви

Лімфовідтік

Проекційні лінії та доступи до передньої великогомілкової артерії

Проекційні лінії та доступи до тильної артерії стопи
Проекційні лінії та доступи до стегнової артерії

Ускладнення при виконанні операцій та шляхи поширення гнійних затоків

Додаток № 2

Інструкція з оволодіння практичними навичками.

1.Препарування передньої поверхні нижньої кінцівки стегна, гомілки та стопи з виділенням судинно-нервових пучків.

2.Виконання доступа до стегнової артерії по лінії Кена, яка проходить від середини пахвинної зв’язки до медіального виростка стегнової кістки. Нижню кінцівку при цьому згинають в колінному та кульшовому суглобах і ротують назовні.

3.Виконання доступа до передньої великогомілкової артерії.

Проекційна лінія судинно-нервового пучка проходить від середини відстані між горбистістю великогомілкової кістки і головкою малогомілкової до середини відстані між кісточками.

4.Виконання доступа до тильної артерії стопи.

Проекційна лінія проходить від середини відстані між кісточками до першого міжплеснового проміжку.

5.Розкриття гнійних флегмон на передній поверхні нижньої кінцівки та з’ясування шляхів поширення гною по судинно-нервовим каналам нижньої кінцівки.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий