Змістовий модуль 4

Тема №1: Топографічна анатомія поперекової ділянки. Слабкі місця поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і клітковинних просторів, органів за очеревинного простору. Паранефральна блокада. Операції на нирках і сечоводах
Змістовий модуль 4

Скачати 104.74 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 104.74 Kb. Модуль 2

Змістовий модуль 4

Тема № 1: Топографічна анатомія поперекової ділянки. Слабкі місця поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і клітковинних просторів, органів за очеревинного простору. Паранефральна блокада. Операції на нирках і сечоводах.
Актуальність теми: знання і уміння, отримані на цьому занятті, необхідні фахівцям різного профілю (хірургія, урологія, нефрологія, ендокринологія, терапія та інші) для розуміння суті захворювання, своєчасної діагностики, пояснення клінічних прояв, лікування хворих, застосування адекватних засобів профілактики захворювань органів за очеревинного простору: нирок, сечоводів, наднирників. Знання топографічної анатомії поперекової ділянки необхідно для орієнтації у хірургічній анатомії поперекових гриж та виборі доступів органів за очеревинного простору.

Мета (загальна): уміти визначити умовне розмежування поперекової ділянки, її шарів; усвідомити топографію фасцій, клітковинних просторів, органів за очеревинного простору та оволодіти методикою оперативних втручань на нирках і сечоводах.

Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти: знань — умінь

1. Визначити межі поперекової ділянки, кістково-м»язові орієнтири, проекцію органів за очеревинного простору на задню черевну стінку. 1. Розпізнавати анатомію поперекової ділянки, органів за очеревинного простору (кафедра нормальної анатомії). 2. Користуватися латинською термінологією у відповідності з граматикою (кафедра латинської мови). 2. Усвідомити пошарову топографію зовнішнього та внутрішнього відділів поперекової ділянки.

3. Визначити слабкі місця поперекової ділянки: поперековий трикутник Пті та ромб Лесгафта-Грюнфельда.

4. Засвоїти кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, інервацію поперекової ділянки.

5. Визначити межі за очеревинного простору, топографію фасцій та клітковинних проміжків.

6. Усвідомити топографічну анатомію нирок, наднирників, сечоводів — їх кровопостачання, венозний та лімфатичні відтоки, інервацію.

7. Визначити топографію аорти та нижньої порожнистої вени, їх гілок, лімфатичних вузлів, грудної лімфатичної протоки.

8. Оволодіти методикою та технікою оперативного доступу до нирки (за С.П. Федоровим), сечовода (за Бергманом — Ізраелем ), резекції нирки, видалення нирки, паранефральної блокади, шва сечовода.

Для того, щоб Ви могли уяснити, чи відповідає вихідний рівень Ваших знань-умінь необхідному, пропонуємо виконати ряд завдань.

Завдання №1.

Хворому виконують операцію видалення нирки. Після перев»язки судин в ділянці воріт нирки, на етапі виділення нижнього полюсу, з біля ниркової клітковини виникла тяжка артеріальна кровотеча. Вкажіть найбільш вірогідне джерело кровотечі.

 1. Кровотеча виникла з ниркової вени.
 1. Кровотеча виникла з аорти.
 1. Кровотеча виникла з додаткових артерій нирки.
 1. Кровотеча виникла з клубової артерії.
 1. Кровотеча виникла з яєчкової артерії.

Завдання №2.

В хірургічне відділення надійшла хвора з грижею в поперековій ділянці. Під час операції з»ясувалося, що грижа вийшла через слабке місце поперекової ділянки — трикутник Пті. Чим утворено дно цього трикутника?

1. Зовнішнім косим м»язом живота.

2. Внутрішнім косим м»язом живота.

3. Заднім нижнім зубчатим м»язом.

4. Апоневрозом поперечного м»язу живота.

5. Широчайшим м»язом спини.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь: 1-3; 2-2.

Інформацію, необхідну для поповнення знань-умінь можна знайти в наступних літературних джерелах:

 1. Привес М.Г., Лисенко Н.И., Бушкович В.И. Анатомия человека.-М.:Медицина — 2001г.
 1. Гайда С.П.: Анатомія і фізіологія людини.-К.: Вища школа, 1980.
 1. Скрипников Н.С. и др.: Латинская терминология потопографической анатомии и оперативной хирургии (с греко-русско-украинским аналогами) — издательство Полтава.

Теоретичні питання, на основі яких можливе виконання цільових видів діяльності:

 1. Межі поперекової ділянки, кістково-м”язові орієнтири.
 1. Проекція нирок, наднирників, аорти, нижньої порожнистої вени на задню черевну стінку.
 1. Шари зовнішнього та внутрішнього відділів поперекової ділянки.
 1. Топографія слабких місць поперекової ділянки — трикутника Пті та ромба Лесгафта-Грюнфельда.
 1. Кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, іннервація поперекової ділянки.
 1. Межі за очеревинного простору, топографія за очеревинної фасції та клітковинних проміжків.
 1. Скелето- та синтопія нирок, наднирників, сечоводів — кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, їх іннервація.
 1. Топографія аорти та нижньої порожнистої вени, їх гілок, лімфатичних вузлів, грудної лімфатичної протоки.
 1. Топографія непарної, напівнепарної вен та симпатичних стовбурів (поперековий відділ) нервових сплетень.
 1. Методика та техніка оголення нирки (за С.П. Федоровим), сечовода (за Бергманом-Ізраєлем), резекція нирки (за Спиранським), видалення нирки, паранефральної блокади, шва сечовода.

Література для засвоєння знань-умінь за даною темою:

 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія. (за ред. К.І. Кульчицького) — К.: Вища школа 1989.
 1. Оперативна хірургія і топографічна анатомія (за ред. Кованова В.В.) — М.: Медицина, 1978.
 1. Лекції за темою „Топографічна анатомія поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і клітковинних просторів, органів за очеревинного простору. Операції на нирках і сечоводах.”
 1. Граф логічної структури теми (додаток №2).
 1. Інструкція проведення препарування та оперативних втручань (додаток №2, №3).

Виконайте наступні цільові завдання.

Завдання №1.

В урологічне відділення надійшов хворий з частою нирковою колікою. Хворий скаржиться на біль у поперековій ділянці, яка віддає в нижній відділ живота, пахвинну ділянку, медіальну поверхню стегна, статеві органи. Які топографічні взаємовідношення викликають розповсюдження болю?

1. Сечовід перехрещує попереду стегновий нерв.

2. Сечовід перехрещує попереду підшкірний нерв.

3. Сечовід перехрещує попереду латеральний шкірний нерв стегна.

4. Сечовід перехрещує попереду затульний нерв.

5. Сечовід перехрещує попереду статево-стегновий нерв.

Завдання №2.

Хворому 56 років з туберкульозним ураженням верхнього полюсу нирки справа, виконано резекцію нирки за Сперанським. У чому полягла суть операції?

 1. У сегментарній резекції верхнього сегменту нирки.
 1. У сегментарній резекції і склеюванні раневих поверхонь медичним клеєм.
 1. У плоскісній резекції нирки з тампонадою рани нирки м”язом або жировою тканиною, які підшиваються до країв фіброзної капсули нирки.
 1. У клиновидній резекції верхнього полюсу нирки.
 1. У плоскісній резекції нирки з накладанням матрацних швів на лінію розрізу через дві м”язові смужки.

Завдання №3.

В хірургічне відділення надійшла хвора з припухлістю в поперековій ділянці нижче XII- го ребра. Чи можна думати про наявність у неї грижі? Якщо так, то через яке слабке місце може вийти грижа?

1. Грижа виходить через стегновий канал — виникає стегнова грижа.

2. Грижа виходить через поперековий трикутник — виникає поперекова грижа.

3. Грижа виходить через пахвинний канал — виникає пахвинна грижа.

4. Грижа виходить через затульний канал — виникає затульна грижа.

5. У цій ділянці гриж не може бути, треба думати про атерому.

Завдання №4.

Оперуючи хворого з приводу рака правої нирки, хірург виконав поза очеревинний доступ до нирки від місця перетину XII ребра з м”язом, випрямляючим спину до зовнішнього краю прямого м”яза живота на рівні пупка. За яким способом виконано доступ?

 1. За Бергманом-Ізраєлем.
 1. За Федоровим.
 1. За Пироговим.
 1. За Сімоном.
 1. За Фрумкіним.

Завдання №5.

Під час операції з приводу травми сечовода, хірург наложив шов за Покровським. Яким чином виконувався цей шов?

 1. Безперервний непроникаючий із шовного матеріалу, який не розсмоктується.
 1. Вузловий проникаючий кетгутовий шов.
 1. Безперервний непроникаючий кетгутовий шов.
 1. Вузловий непроникаючий кетгутовий шов.
 1. Вузловий П-подібний непроникаючий шов із шовного матеріалу, який не розсмоктується.

Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті.

На початку заняття за еталонами відповідей перевіряється правильність рішення домашнього завдання. Потім шляхом тестового контролю буде перевірена Ваша підготовка до заняття. Самостійно Ви повинні вивчити топографію поперекової ділянки, органів за очеревинного простору, користуючись таблицями, муляжами, музейними препаратами, препаруванням трупного матеріалу, вирішити ситуаційні завдання. Далі у складі бригад необхідно провести на трупі оперативні втручання на нирках і сечоводах.

Заняття завершується аналізом підсумків самостійної роботи кожного студента шляхом тестового контролю засвоєння знань, перевірки щоденника самостійної роботи.

Технологічна карта заняття.

№п/п Етапи Час в хв. Засоби навчання Обладнання Місце проведення 1. Перевірка корекції вихідного рівня 5 Тестові завдання

2. Самостійна робота. Вивчення топографічної анатомії та поведення оперативних втручань. 40 Граф логічної структури (додаток №1). Підручники. Інструкція проведення препарування (додаток №2). Інструкція проведення оперативних втручань (додаток №3). Таблиці: „Шари поперекової ділянки”. „Слабкі місця поперекової ділянки”. „Топографія зачеревинного простору”. „Оперативні доступи до нирок”. Муляжі: „Топографія поперекової ділянки”. Музейні препарати: „Топографічна анатомія нирки, наднирників, сечоводів”. Трупний матеріал. Хірургічний інструментарій. Учбова кімната 3. Самоперевірка і корекція засвоєння матеріалу. 10 Цільові навчальні завдання

4. Підсумковий тестовий контроль. 15 Збірка тестів

5. Підведення підсумків заняття. 10

Додаток №1.

Граф логічної структури теми „Топографічна анатомія поперекової ділянки. Слабкі місця поперекової ділянки. Топографічна анатомія фасцій і клітковинних просторів, органів за очеревинного простору. Операції на нирках і сечоводах. Паранефральна блокада.

Топографічна анатомія поперекової ділянки

Межі поперекової ділянки

Топографія за очеревинного простору

Топографічна анатомія за очеревинної фасції та клітковинних проміжків
Топографія сечоводів

Топографія наднирників

Топографія нирок

Голотопія, скелетосинтопія, кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, інервація.

Голотопія, скелетосинтопія, кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, інервація.
Голотопія, скелетосинтопія, кровопостачання, венозний та лімфатичний відтоки, інервація.

Оперативні втручання: шов сечовода, оголення сечовода (за Бергманом-Ізраєлем)

Оперативні втручання: оголення нирки (за Федоровим), резекція нирки, пієлотомія, видалення нирки, паранефральна блокада.

Додаток №2.

Інструкція проведення препарування.

 1. Придати належне положення трупу.
 1. Підібрати необхідний інструментарій.
 1. Виконати пошарове препарування поперекової ділянки, виділити слабкі місця поперекової ділянки: трикутник Пті та ромб Лесгафта-Грюнфельда.
 1. Оголити судини поперекової ділянки, поперекове нервове сплетення, його гілки.
 1. Виконати пошарове препарування за очеревинного простору.
 1. Виділити нирки з наднирниками, сечоводи; судинно-нервові пучки.
 1. Оголити аорту, нижню порожнисту вену, їх гілки, грудну лімфатичну протоку, нервові сплетення за очеревинного простору.

Додаток №3.

Інструкція проведення оперативних втручань.

 1. Придати належне положення трупу.
 1. Підібрати необхідний інструментарій.
 1. Виконати оперативний доступи до нирки та сечоводу (за Федоровим та Бергманом-Ізраєлем).
 1. Виконати клиновидну резекцію нирки та нефректомію.
 1. Накласти шов сечовода.
 1. Дренувати ниркове ложе та пошарово зашити операційну рану.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий