Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 6 розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 9

Розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 9
Зміст Вступ 2 розділ І методологічні аспекти системи фізичного виховання 6 розділ ІІ необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 9

Скачати 435.1 Kb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 435.1 Kb.

  1   2   3   4   5   6   7

Зміст

Вступ 2

РОЗДІЛ І Методологічні аспекти системи фізичного виховання 6

РОЗДІЛ ІІ Необхідність застосування рухливих ігор в системі фізичного виховання дитини 9

ІІ.1. Мета та завдання системи фізичного виховання дітей 9

ІІ.2. Вплив рухливих ігор на розвиток дитини 14

РОЗДІЛ ІІІ Використання рухливих ігор на уроці фізичної культури 18

ІІІ.1. Методика подання матеріалу 21

ІІІ.2. Специфіка командних ігор 25

ІІІ.3. Специфіка сюжетних та рольових ігор 30

ІІІ.4. Специфіка естафет та конкурсів 36

Висновки 39

Список використаних джерел 41

1.Айриянц А. Г.. Волейбол / Айриянц А. Г. — М: ФиС, 1976. — 158 с. 41

2.Борисов О.О.. Основи теорії методики викладання волейболу і футболу/Борисов О.О.-К.: вид-во ПП «Люскар», 2004. -664 с. 41

3.Демчишин А.Д.. Волейбол — гра для всіх /Демчишин А.Д. . — К.: „Здоров’я», 1986. — 83 с. 41

4.Галіздра А. Волейбол. Правила змагань. – Рівне, 2001. 41

5.Голомазов В.А. Волейбол в школе/ Голомазов В.А.,- М: 1976. -110 с. 41

6.Гуреев Н. В. “ Активный отдых ” 41

7.Ейнгорн А.Н. .500 упражнений волейболиста /Ейнгорн А.Н.. — М.: ФиС, 1959.- 208 с. 41

8.Железняк Ю.Д.. К мастерству в волейболе/ Железняк Ю.Д.. — М : ФиС, 1983.- 224 с. 41

9.Железняк Ю.Д.. Волейбол в школе/ Железняк Ю.Д, Слупский Л.Н.. — М.: ФиС, 1989. — 76 с. 41

10.Збірник сценаріїв “ Шкільні свята та розваги ” II ч. Тернопіль “ Астон ” 2003. 41

11. Збірник сценаріїв “Шкільні свята” III ч. СМП “ Астон ” Тернопіль – 1999 р. 41

12.Подготовка юных волейболистов /Железняк Ю.Д., Клещев Ю.Н., Чехов О.С. — М: ФиС, 1967. — 102 с. 42

13.Методические рекомендации по моделированию учебно- тренировочного процесса юных волейболистов /Затворнецкий Ю.Г., Федюшин В.П., Хапко В.Е.. — М.: ФиС, 1978. — 68 с. 42

14.Ивойлов А.В.. Волейбол/ Ивойлов А.В.. — Минск: «Высшая школа», 1985. — 200 с. 42

15.Клещев Ю.Н.. Волейбол/ Клещев Ю.Н.. — М.: ФиС, 1983. — 94 с. 42

16.Клещев Ю.Н.. Волейбол/ Клещев Ю.Н., Айриянц А.Г.-М. : ФиС, 1983.- 270 с. 42

17.Клещев Ю,Н., Фурманов А.Г. «Юный волейболист», — М.:ФиС, 1979. 42

18.Ковалев В.Д. «Спортивные игры», — М.: «Просвещение», 1988. 42

19.“Концепція позакласної виховної роботи у ЗОШ” – К., 1991р. 42

20. Лапутин А.Н.. Обучение спортивным движениям /Лапутин А.Н.. — К.: „Здоров’я», 1986.-214 с. 42

21.Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с. 42

22.Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров’я, працездатність.- Львів, 1993.- 131 с. 42

23.Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры — М.: ФиС, 1991.- 543 с. 42

24.Мартинов С.М. «Ваше здоров’я в ваших руках». — М.: Просвіта. 1991р. 43

25.Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986. 43

26.Муравов І.В. «Спорт та фізична краса людини».- К. 1981р. 43

27.Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с. 43

28.Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с. 43

29.Оптимизация тренировочного процесса волейболистов: методические рекомендации/ Касаткин А.Н., Максименко Г.Н., Короп М.Ю. -М.: ФиС 1984.-144 с. 43

30.Специальная физподготовка волейболистов /Демчишин А. Д., Мозола Р. С., Панишко Ю. М.. — М.: „Радянська школа». 1992. — 83 с. 43

31.Суходольська Л. В., Фіцула М. М. “ Методика виховної роботи. ” – Тернопіль, 1998 р. 43

32.Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29. 43

33.Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29. 43

34.Подласый И. П. “ Педагогика. ” – Москва 1999 г.Рухливі і спортивні ігри в школі. — Київ, “Освіта”, 1992.- 98с. 43

35.Русова С. “ Нова школа ” “ Вибрані педагогічні твори. ” – К.,1996 р. 44

36.Спортивна енциклопедія. – М., 2000. – 367с. 44

37.Студенікін М.Я. «Книга про здоров’я». — М.: Медицина. 1988р. 44

38.Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.- С. 181. 44

39.Пермяков Н.Н.. Направленность тренировочных действий в волейболе/ Пермяков Н.Н.. — М.: «Высшая школа», 1989. — 116 с. 44

40.Платонов В.Н.. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте /Платонов В.Н. — К.: Олимпийская литература, 1997. — 544 с. 44

41.Платонов В.М. Фізична підготовка спортсмена/ Булатова М.М. . — К.: Олімпійська література, 1995.- 342 с. 44

42.Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с. 44

43.Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с. 44

Додатки 45

Вступ

На даний час навчання в школі, виконання домашньої роботи збільшують навантаження на організм дитини, діти зовсім мало бувають на повітрі, а вихідні дні проводять біля телевізора або грають у малорухливі “сидячі” і комп’ютерні ігри. Діти менше рухаються, більше сидять, внаслідок чого виникає дефіцит м’язової діяльності, і збільшуються статичні напруги. Діти, що додатково займаються музикою, живописом, вільний час яких скорочено, а статичний компонент збільшений, мають більш низький рівень рухової активності. Крім того, виникає необхідність засвоєння і переробки інформації, а отже, і напруга зорового апарата (читання, лист, малювання). Недостатня рухова активність школярів у повсякденному житті несприятливо позначаються на стані їхнього здоров’я.

У сучасних умовах важливим завданням родини і школи в роботі зміцнення здоров’я дітей є прищеплювання учням стійкого інтересу до занять фізичними вправами в школі і дома. У зв’язку з цим необхідно використовувати усі форми фізичного виховання в школі, а також самостійні заняття фізичними вправами вдома з метою підвищення рухової активності, зміцнення здоров’я, поліпшення фізичної підготовленості підлітків.

Організовані форми фізичного виховання, передбачені шкільним планом, складають в середньому 32% добової необхідності дитини, а спонтанні побутові рухи -18% — 20%. Тому використання тільки різних форм фізичного виховання в режимі дня, в позакласний та вільний час може заповнити недостачу рухової активності підлітків.

Для забезпечення рухової активності школярам необхідні також додаткові заняття фізичними вправами. Виниклий дефіцит руху може бути ліквідований заняттями у шкільних спортивних гуртках і секціях, а також в ДЮСШ, спортивних товариствах, на дитячих туристичних станціях, майданчиках, тощо.

Для більш детального аналізу впливу рухливих розвиваючих ігор на організм дитини в школі мною була вибрана дана тема курсової роботи.

Об’єкт дослідження: область фізичного виховання в шкільному віці.

Предмет дослідження: застосування рухливих ігор та естафет в системі фізичного виховання.

Мета роботи: дослідити та проаналізувати методику проведення заходів з фізичного виховання в школі, визначити сплив кожного виду рухливих ігор на молодий дитячий організм.

Метод дослідження в роботі вибраний простий пошуковий по наявній методичній та науковій літературі і напрацюваннях інших вчителів та вчених із аналізом знайденого матеріалу та висновками по закінченні роботи.

Актуальність теми роботи полягає в спонуканні молодих вчителів до пошуку ефективності використання в процесі фізичного виховання школярів елементів фізичного виховання. Рухливі та народні ігри в нашій країні є одним з наймасовіших засобів фізичного виховання. Великий вибір фізичних вправ i методів їх застосування, що складають зміст ігор, дозволяє цілеспрямовано впливати на розвиток всіх основних функцій організму залежно від рухових можливостей тих, хто ними займається. Великий діапазон використання засобів i методів рухливих командних ігор робить їх доступним дітям різного віку, роду діяльності i фізичної підготовленості.

Завданням для виконання роботи є висвітлення таких основних питань як:

1. Загальний аналіз процесу фізичного виховання в молодшій школі.

2. Обґрунтування педагогічних умов для проведення заходів з фізичного виховання.

3. Визначення мети проведення рухливих ігор.

4. Визначення аспектів необхідності практичного застосування рухливих ігор у системі фізичного виховання.

5. Зробити висновки по дослідженні.

Дана робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновку, списку використаної літератури та додатків. РОЗДІЛ І містить теоретичну частину для вирішення завдань дослідження. РОЗДІЛ ІІ є аналітичним і обґрунтовує мету проведення рухливих ігор в системі фізичного виховання учнів. А в РОЗДІЛі ІІІ по підпунктах наведені результати пошукового дослідження по темі роботи для практичного застосування на заняттях. До розділу додаються додатки А-Б . В додатках наведені можливі конспекти уроків для проведення рухливих ігор на стадіоні для вчителя.

Курсова робота ґрунтується на аналізі науково-методичної літератури, методичних посібників та напрацювань педагогів та вчених в галузі педагогіки.

Теоретична та практична цінність роботи полягає в наявності теоретичного матеріалу по дослідженню, відсіяного з-поміж іншого в процесі пошуку інформації по темі, та в наявності матеріалу для практичного застосування на уроці.

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий