Зміст розділ І загальні положення

Статут територіальної громади міста Глухова Сумської області відповідно до Конституції та Законів України визначає порядок здійснення місцевого самоврядування у місті
Зміст розділ І загальні положення

Скачати 0.97 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 0.97 Mb.

  1   2   3   4   5

ПРЕАМБУЛА

Статут територіальної громади міста Глухова Сумської області відповідно до Конституції та Законів України визначає порядок здійснення місцевого самоврядування у місті.

Глухівська міська рада:

— керуючись Конституцією України;

— положенням статті 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

— стверджуючи права та свободи людини і громадянина, соціальний міжнаціональний мир і злагоду;

— прагнучи відродити, зберегти та неухильно розвивати історичні, духовні, культурні та національні традиції міста;

— прагнучи найкращої організації та укладу міського життя на принципах демократії;

— добиваючись більшої ефективності в діяльності органів міської влади, забезпечення законності дій всіх органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

— висловлюючи волю та інтереси жителів міста приймає Статут громади міста Глухова (надалі — Статут).

ЗМІСТ
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1 Заснування міста та його статус

Стаття 2 Територія міста Глухова

Стаття 3 Населення міста Глухова

Стаття 4 Символіка міста Глухова

Стаття 5 День міста

Стаття 6 Звання та відзнаки, які може присвоїти громадянам Глухівська

міська рада

Стаття 7 Здійснення місцевого самоврядування в місті
РОЗДІЛ II ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ГЛУХОВА

Стаття 8 Територіальна громада міста

Стаття 9 Форми реалізації права участі жителів міста в здійсненні

місцевого самоврядування

Стаття 10 Міський референдум

Стаття 11 Міські вибори

Стаття 12 Загальні збори громади за місцем проживання

Стаття 13 Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і

посадових осіб місцевого самоврядування

Стаття 14 Громадські слухання

Стаття 15 Місцеві ініціативи

Стаття 16 Участь у роботі органів місцевого самоврядування

та робота на виборних посадах місцевого самоврядування

Стаття 17 Участь через діяльність місцевих територіальних організацій та

осередків політичних партій і громадських організацій

Стаття 18 Інші форми участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування

РОЗДІЛ III МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Стаття 19 Статус міського голови

Стаття 20 Вибори міського голови

Стаття 21 Присяга міського голови

Стаття 22 Повноваження міського голови

Стаття 23 Дострокове припинення повноважень міського голови

РОЗДІЛ IV ГЛУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Стаття 24 Порядок формування міської ради

Стаття 25 Повноваження міської ради

Стаття 26 Депутат міської ради

Стаття 27 Сесія ради

Стаття 28 Постійні комісії ради

Стаття 29 Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 30 Депутатські групи та фракції ради

Стаття 31 Секретар міської ради
РОЗДІЛ V. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ ГЛУХОВІ ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ

Стаття 32 Виконавчий комітет міської ради

Стаття 33 Повноваження виконавчого комітету міської ради

Стаття 34 Організація роботи виконавчого комітету міської ради

Стаття 35 Виконавчі органи міської ради

Стаття 36 Повноваження виконавчих органів міської ради:

РОЗДІЛ VI. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ГЛУХОВА

Стаття 37 Правові основи діяльності органів самоорганізації населення

Розділ VII. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 38 Основні принципи формування матеріальної і фінансової

бази місцевого самоврядування

Стаття 39 Об’єкти комунальної власності міста

Стаття 40 Комунальна власність міста, що не підлягає відчуженню

Стаття 41 Фінансові ресурси міста

Стаття 42 Участь органів місцевого самоврядування міста у фінансово-кредитних відносинах

Стаття 43 Бюджетний устрій міста

Стаття 44 Склад бюджету

Стаття 45 Доходи бюджету

Стаття 46 Видатки бюджету

Стаття 47 Використання вільних бюджетних коштів

Стаття 48 Резервний фонд

Стаття 49 Контроль за виконанням місцевих бюджетів Стаття 50 Бюджетний

процес

Стаття 51 Цільові фонди

Стаття 52 Позабюджетні (цільові) фонди

Стаття 53 Валютні фонди

РОЗДІЛ VIII. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 54 Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб

Стаття 55 Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб

місцевого самоврядування

Стаття 56 Відповідальність органів і посадових осіб місцевого

самоврядування перед територіальною громадою

Стаття 57 Відповідальність органів і посадових осіб місцевого

самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами

РОЗДІЛ ІX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 58 Порядок прийняття, реєстрація та дія Статуту

Стаття 59 Внесення змін і доповнень

Стаття 60 Зберігання Статуту

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Заснування міста та його статус.

Місто Глухів є одним із найдавніших міст України. Вперше згадка про нього є в іпатіївському літописі за 1152 рік. Непрямі історичні джерела дають відомості про існування міста ще у 992 році.

В той же час .археологічні знахідки останніх років переконливо свідчать, що місто, як древнє слов’янське поселення виникло значно раніше.

До нашестя монголо-татар на Русь місто стає центром Глухівського удільного князівства. Глухівським князям належать землі між Глуховом і Новосілеєм, а також по верхоріччю Оки з містами Мценськ, Бельов, Новосіль, Ворошинськ, Одоєв.

У другій половині XIV століття територія міста належить польсько-литовській державі. Після перемоги російських військ у війні 1500-1503 років місто в 1503 році входить до складу російської держави.

У 1618 році за умов Деулінського перемир’я, укладеного після війни Речі Посполитої з Росією, Глухів відходить до неї. Він стає прикордонним московськими землями і до того торговельним містом «дукатусу Чернігівського». Від Польщі місто одержує Магдебурзьке право.

В результаті національно-визвольної війни українського народу 1648-1654 років Глухів одержує статус сотенного міста і входить до складу Ніжинського полку. З листопаду 1708 року місто стає столицею гетьманської та лівобережної України. Започатковується «Глухівський період» історії України, який охоплює майже все ХУШ століття. В 1782 році на Лівобережну Україну розповсюджується адміністративно-територіальний устрій Росії і Глухів на правах повітового міста входить до складу Новгород-Сіверського намісництва.

Після закінчення громадянської війни 1917-1921 років місто стало районним центром Новгород-Сіверського округу, а з 1925 року центром округу, який перейменовано в Глухівський. У 1931 році місто Глухів і район підпорядковується центральним органам УРСР. З лютого 1932 року м.Глухів входить до складу Київської області, з жовтня цього ж року — до Чернігівської, а з 1939 року — до Сумської області. Згідно нинішнього адміністративно-територіального устрою Глухів з грудня 1979 року став містом обласного підпорядкування.

Стаття 2. Територія міста Глухова.

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування у місті Глухів, визначають адміністративні кордони міста.

Територію міста становлять земельна та водна поверхні у межах кордонів, яка становить 20,1 кв. кілометри.

Територія міста є невід’ємною складовою частиною території України.

Межі міста встановлені Постановою Верховної Ради України «Про встановлення меж міста Глухова Сумської області».

Територія міста межує з територіями Привіллянської, Білокопитівської, Сварківської, Семенівської, Полошківської, Березівської сільських рад.

Стаття 3. Населення міста Глухова.

Жителі міста — громадяни України, які мешкають у місті незалежно терміну проживання, складають населення міста Глухова.

Жителями міста визнаються:

-особи, які постійно проживають в місті та мають власну або найману житлову площу;

-особи, які проживають у місті тимчасово, прибули з інших місцевостей для навчання або проходження військової чи альтернативної служби (студенти, військовослужбовці та члени їх сімей, тощо) за умови їх офіційної реєстрації у відповідних органах міста.

Відомості щодо реєстрації всіх жителів акумулюються у відповідному банку даних у міській раді.

Жителі міста у своїй сукупності утворюють територіальну громаду міста.

Стаття 4. Символіка міста Глухова.

Територіальна громада міста має власну символіку — герб, прапор, урочисту пісню (гімн).

Зміст, опис, порядок використання символіки територіальної громади міста визначається Положенням про символіку, яке затверджується міською радою.

На будинку міської ради постійно піднімається Прапор України, а всередині встановлюються Прапор України та прапор територіальної громади міста Глухова.

Герб міста — щит прямокутної форми, який поділений на чотири частини: в верхній блакитній — хрестоподібно розташовані дві золоті булави, в нижній зеленій — кругла печатка, в лівій білій — червоний прапор з державним гербом України, в правій жовтій — бунчук з червоним держаком, у верхній частині щита, на білому фоні золотими літерами напис «Глухів». Прапор — прямокутне полотнище, яке складається з двох за шириною горизонтально розташованих смуг: верхньої — блакитного кольору — (1 частина), нижньої — малинового кольору (2 частини), співвідношенням ширини прапора до його довжини 2:3.

В центрі полотнища герб міста.

Урочистою піснею міста є «Ти — моя столиця».
Стаття 5. День міста.

День міста святкується щорічно — першого вересня.

Стаття 6. Звання та відзнаки, які може присвоїти громадянам Глухівська міська рада.

Особам, які мають видатні заслуги перед територіальною громадою міста та внесли значний вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради може бути присвоєно звання «Почесний громадянин міста Глухова». Звання почесного громадянина присвоюється незалежно від громадянства особи та місця її проживання.

Підстави та порядок присвоєння звання почесного громадянина міста, його статус визначаються Положенням про присвоєння звання почесного громадянина міста, яке затверджується рішенням міської ради.

Міська рада може засновувати відзнаки, якими нагороджуються жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та внесли суттєвий вклад в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус нагороджених осіб встановлюється Положенням про кожну таку відзнаку (окремо), яке затверджується рішенням міської ради.

Стаття 7. Здійснення місцевого самоврядування в місті Глухів.

Місцеве самоврядування в місті здійснюється територіальною громадою міста в межах чинного законодавства як безпосередньо, так і через систему органів місцевого самоврядування.

Система місцевого самоврядування у місті включає:

 • територіальну громаду;
 • міську раду;
 • міського голову;
 • виконавчі органи міської ради;
 • органи самоорганізації населення.

РОЗДІЛ П. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА МІСТА ГЛУХОВА. Стаття 8. Територіальна громада міста Глухова

1. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста Глухова.

Члени територіальної громади міста — громадяни України, які досягли 18 річного віку та не визнані судом недієздатними. Вони мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх — посадовими особами, приймати участь у міських референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуються іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

2. Територіальна громада міста складається з громадян України, які постійно проживають у межах Глухова.

Жителі міста реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Обмеження прав територіальної громади на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути застосовано лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Стаття 9. Форми реалізації права участі жителів міста в здійсненні місцевого самоврядування

Право жителів міста — активних суб’єктів місцевого самоврядування приймати участь в здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізовано в наступних формах:

 • міський референдум;
 • вибори депутатів міської ради та міського голови;
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • збори представників за місцем проживання;
 • колективні та індивідуальні звернення (петиції) жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • громадські слухання;
 • місцеві ініціативи;
 • участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

— участь через діяльність органів самоорганізації населення, місцевих осередків політичних партій і громадських організацій;

— інші, не заборонені законом, форми.

Вищими формами безпосереднього здійснення територіальною громадою міста місцевого самоврядування є міський референдум і міські вибори.

Стаття 10. Міський референдум.

Міський референдум — це, форма прийняття територіальною громадою міста рішень, з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом голосування жителів міста.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, віднесені законом до відання органів державної влади.

Перелік питань, що вирішуються виключно референдумом, а також порядок призначення та проведення міського референдуму, визначаються законом про референдуми.

За рішенням міського референдуму можуть бути достроково припинені повноваження міської ради та міського голови за наявності підстав, передбачених відповідно частиною першою статті 78 або частиною другою статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Рішення, прийняті міським референдумом, є обов’язковими для виконання на території Глухова.

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для громади міста, соціально-економічного та культурного розвитку міста можуть бути винесені на міський консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

Участь у міському референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у міському референдумі.

Стаття 11. Міські вибори

Міські вибори — це обрання міського голови та депутатів міської ради жителями міста на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Виборцям у місті гарантується на міських виборах вільне волевиявлення, що є основою здійснення безпосередньої демократії.

Порядок призначення і проведення виборів міського голови і депутатів міської ради та встановлення результатів голосування визначається законами України.

Стаття 12. Загальні збори міської громади за місцем проживання.

Загальні збори — це зібрання всіх чи частини жителів міста для вирішення питань місцевого значення.

Загальні збори або збори представників громадян скликаються за місцем проживання громадян по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста з метою:

— обрання органів самоорганізації населення;

 • обговорення питань, які мають важливе значення для міської складової частини територіальної громадян міста з метою вироблення пропозицій та вимог до органів самоврядування та виконавчої влади з цих питань;
 • прийняття рішень з питань, що передані міською радою, її виконавчими органами до відання відповідного органу самоорганізації населення;
 • прийняття рішення про участь в громадських роботах по благоустрою, охороні громадського порядку, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, збереженню житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданню допомоги соціально-незахищеним членам громади;
 • прийняття рішення про самооподаткування з метою створення цільових фондів громади або відповідних органів самоорганізації населення;
 • прийняття рішення про добровільні внески та пожертвування в межах здійснення конкретного благодійного акту.

Норми представництва на ці збори (конференції) встановлюються органом, який їх скликає.

Представники, які визначені органами самоорганізації населення для участі у загальних зборах (конференції) міста, можуть бути постійно діючі на період повноважень міської ради (якщо таке рішення прийняв відповідний орган самоорганізації населення).

У роботі зборів громадян міста мають право брати участь всі жителі міста — суб’єкти місцевого самоврядування, які постійно проживають на території міста Глухів (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон), які досягли 18 років і мають право голосувати.

У роботі зборів можуть приймати участь Народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств.

Загальні збори, або збори (конференції) представників громадян скликаються міським головою, міською радою, виконавчим комітетом міської ради або відповідним органом самоорганізації населення за власною ініціативою.

Загальні збори, або збори (конференції) представників громадян можуть також скликатися за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на території міста.

Рішення про скликання загальних зборів оприлюднюється не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місце проведення та питань, які передбачається внести на їх обговорення. У випадках особливої необхідності населенню повідомляється про скликання зборів за 1 день до їх проведення.

Загальні збори громадян є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян, які проживають на відповідній території міста, а в разі скликання зборів (конференцій) представників громадян вони є правомочні коли на них присутні 2/3 від відповідних територіальних утворень.

На загальних зборах за місцем проживання або зборах (конференціях) представників громадян може головувати або міський голова, або керівник відповідного органу самоорганізації населення, або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян, а в разі скликання зборів (конференцій) представників громади вони є правомочні, коли присутні не менш 2/3 від відповідних територіальних утворень.

Для ведення проколу загальних зборів або зборів (конференції) представників громадян обирається секретар. Для ведення зборів може обиратися президія зборів та лічильна комісія.

Порядок денний та порядок роботи загальних зборів громадян затверджується загальними або зборами (конференцією) представників громадян за пропозицією органу, який їх скликав.

Міський голова, міська рада та їх виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, інформаційні та додаткові матеріали.

Під час проведення загальних або зборів (конференцій) представників громадян складається протокол, який підписується головою і секретарем загальних зборів громадян.

До протоколу загальних зборів або зборів (конференції) представників громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання, а також рішення зборів про делегування своїх представників для участі в загальноміських зборах (конференціях) представників громадян.

Загальні збори або збори (конференції) представників громадян з розглянутих питань приймають рішення. Рішення загальних зборів або зборів (конференцій) представників громадян приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх на них громадян або присутніх, які проживають на території міста чи відповідній території міста (вулиці, мікрорайоні тощо) та підписується головою і секретарем зборів громадян.

Рішення загальних зборів або зборів (конференцій) представників громадян враховується органами і посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності в їх діяльності.

Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для території територіальної громади міста і питань віднесених до компетенції органів місцевого самоврядування, мають обов’язковий характер.

Стаття 13. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування

Жителі міста, незалежно від їх віку та громадянства мають право направляти колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Жителі міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Колективними визнаються звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування за умови наявності не менш як трьох підписів жителів міста. Колективні звернення з кількістю підписів більше п’ятнадцяти осіб розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, у першочерговому порядку.

Колективне звернення з кількістю підписів, більше п’ятдесяти негайно передаються до міської ради або її виконавчого комітету (в разі якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування), і в місячний термін міська рада чи виконком міської ради повинні розглянути його та прийняти відповідне рішення.

Колективні звернення жителів міста можуть мати на меті:

 • внесення до міської ради, міського голови, виконавчого органу міської ради конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих місцевих територій;
 • аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих місцевих територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорони громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
 • порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

— порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування.

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий