Зміст І. Проект „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”. ІІ. Основна частина. Творчий звіт на реалізацію проекту „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”. ІІІ. Висновки

Гурінчук Л.Є. – Проект „Правова освіта, правове і превентивне виховання учнівської молоді”. – Районний методичний кабінет. – Березне, 2010
Зміст І. Проект „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”. ІІ. Основна частина. Творчий звіт на реалізацію проекту „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”. ІІІ. Висновки

Скачати 0.51 Mb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.51 Mb.

  1   2

Гурінчук Л.Є. – Проект „Правова освіта, правове і превентивне виховання учнівської молоді”. – Районний методичний кабінет. – Березне, 2010.

У навчально-методичному посібнику розкривається зміст системного підходу до організації виховної роботи у Городищенській ЗОШ І-ІІІ ступенів на основі використання проектної методики, інноваційних технологій.

Представлена система роботи висвітлює шляхи здійснення виховання школярів, згідно вікових особливостей. Дані технології передбачають реалізацію основних напрямків правового і превентивного виховання у тісній співпраці учнів, вчителів, батьків.

Посібник розрахований на керівників навчальних закладів, їх заступників, класних керівників, педагогів-організаторів.

Відповідальний за випуск: Мельничук Л.С., завідувачка районного методичного кабінету

Затверджено науково-методичною радою районного методичного кабінету

(протокол № 3 від 10.04. 2010 року)

Проект «Правова освіта, правове і превентивне виховання учнівської молоді».

Зміст

І. Проект „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”.

ІІ. Основна частина. Творчий звіт на реалізацію проекту „Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”.

ІІІ. Висновки.

IV. Список використаної літератури.

V. Додатки:

 1. Алгоритм співпраці школи та інших інституцій у правовому та превентивному вихованні школярів.
 2. Правничий клуб „Обов’язок”.
 3. Відеолекторій „Жодних вибачень”.
 4. Рапорт класу.
 5. Система контролю за станом відвідування учнями школи.
 6. Структура Центру профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх.
  1. 6.1. Мета та завдання Центру.
  2. 6.2. Координаційна рада Центру.
  3. 6.3. Робота педагогів радників.
  4. 6.4. Склад координаційної ради Центру
 7. Шкільна рада профілактики правопорушень.
 8. Тематика єдиних днів профілактики.
 9. Статут Шкільного містечка.
 10. Щоденник відділу внутрішніх справ Шкільного містечка.
 11. Щоденник відділу культури Шкільного містечка.
 12. Організація клубної роботи.
 13. Банк даних про зайнятість учнів.
 14. Аналіз стану злочинності та правопорушень серед учнів.
 15. Індивідуальна картка особового обліку учня, схильного до правопорушень.
 16. Правовий кодекс школи.
 17. Кодекс України про адміністративні правопорушення (виписка).
 18. Структура ресурсного центру.
 19. Творчі звіти.
 20. Шкільна Програма національного виховання учнівської молоді.
 21. Структурно-логічна модель національного виховання.
 22. Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.
 23. Принципи здоров’язберігаючих освітніх технологій.
 24. Концептуальна модель.
 25. Шляхи реалізації здоров’язберігаючих технологій.
 26. Структурна схема роботи з батьками.
 27. Взаємодія педколективу з батьками.
 28. Структурно-логічна модель виховного процесу.
 29. Організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування.
 30. Концептуальні засади правового та превентивного виховання.
 31. Структура виховної роботи .
 32. Цільова творча програма превентивного виховання.
 33. Статут дитячо-юнацької організації „Краяни”.
 34. Моніторингові дослідження.
 35. Фотосвітлини.

Проект

Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів”

Мета: формування правової свідомості, почуттів, що регулюють поведінку, законності обраної мети, правомірності шляхів її реалізації, справедливості, активної протидії порушникам законів нашої країни; підвищення правової культури; попередження асоціальних проявів серед учнів; профілактика вживання наркотичних речовин, дитячої бездоглядності; просвітницька робота із запобігання протиправній поведінці, шкідливим звичкам, профілактика захворювань; правильне статеве виховання, досягненні сталої і відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.
Завдання проекту:

 • здійснення правової освіти та виховання з раннього дитинства (сім’ї, родині, дошкільних закладах); співпраця з дошкільним навчальним закладом „Теремок” с. Городище;
 • здійснення правової освіти та виховання в навчальній діяльності;
 • врахування вікових та індивідуальних особливостей неповнолітніх, необхідності зміни форм контролю в перехідний період; моніторинг ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави; до себе; здорового способу життя;
 • впровадження в практику роботи інноваційних форм та методів навчання та виховання:

— участь і проведення масових заходів з превентивного виховання;

— створення куточка правової освіти;

— створення тренінг-групи;

— проведення відеолекторію „Не заганяй себе до пастки”;

— виготовлення роздаткового матеріалу з даної тематики, розповсюдження його серед школярів, жителів села Городище;

— організація роботи волонтерів;

— робота театру великої ляльки „Шанс”;

— випуск бюлетеня „ Єднаймося”;

— проведення конкурсів плакатів, малюнків;

— активізувати роботу правничого клубу „Феміда”;

  • формування усвідомлення наслідків будь-яких порушень правопорядку;

налагодження системи профілактичної роботи;

 • активізація роботи рада профілактики; формування здорового способу життя у дітей шкільного віку.
 • Використання здоров’язберігаючих технології;
 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів через учнівська самоврядування (Шкільне містечко, дитячо-юнацька організація „Краяни”);
  • чітко визначена цілеспрямованість і безперервність навчально-виховного процесу в межах школи, позакласної та позашкільної роботи з учнями (клубна робота за інтересами, спортивні секції);
 • розширення і поглиблення правових знань, формування у свідомості неповнолітніх переконань та вироблення практичних умінь і навичок їх застосування (індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень; дітьми з неблагополучних сімей; напівсиротами, сиротами, дітьми з обмеженими можливостями);
 • активізація роботи Центру профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх;
 • участь у соціальних програмах;
 • реалізація програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний — рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”; стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я.
 • доповнення методичного забезпечення реалізації проекту:

— структурно-логічна модель виховного процесу;

— організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування;

— концептуальні засади правового і превентивного виховання;

— структура виховної роботи;

 • використання принципів зв’язку з життям, комплексного підходу до виховання, забезпечення єдності свідомості та поведінки;
 • поєднання поваги до особистості з вимогливістю;
 • опора на позитивне в особистості;
 • уміле поєднання з принципами і методів виховання — переконання, прикладу, привчання, створення спеціальних виховуючих ситуацій, а також в разі крайньої необхідності примусу та покарання;
 • активізація методичної роботи з класними керівниками; використання нагромадженого вітчизняного та зарубіжного теоретико-методологічного надбання та практичного досвіду (розробка спеціальних пам’яток, листівок, плакатів, буклетів та іншої наочної агітації);
 • залучення соціально-психологічної служби до реалізації проекту, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації;
 • надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують;
 • сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів, батьків, об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи; єдність зусиль державних і громадських інституцій і т.п.

Цільова група:
Передбачаємо, що цільовою групою в ході реалізації проекту стануть учні віком від 6 до 17 років, які в результаті проводитимуть роз’яснювальну роботу серед однолітків.

З цією метою передбачається:

 • роботу, заплановану в проекті, реалізувати протягом 2007-2010 років з подальшим висвітленням матеріалів програми в засобах масової інформації. Ідеї проекту реалізовуватимемо і протягом наступних років;
 • використання інтерактивних форм і методів роботи при реалізації проекту.

Актуальність проекту:
Проблема превентивного виховання завжди була і є пріоритетною в системі психолого-педагогічних, медичних, правових, соціальних досліджень у різних країнах світу. В Україні ця проблема перебуває особливої гостроти, оскільки молодь формується в складних соціально-культурних умовах екологічних і політичних суперечностей, неврівноваженості соціальних процесів, кримінальності суспільства.

Сьогодення вимагає, щоб «виховний вплив держави, усіх виховних інститутів, враховуючи інтереси особистості та суспільства, спрямовувалися на профілактику негативних проявів поведінки дітей та учнівської молоді, на допомогу та їх захист, вироблення імунітету до негативних впливів соціального середовища. При цьому має забезпечуватися система заходів економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-методичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямована на формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню наркотичних речовин, різних проявів деструктивної поведінки, відвернення суїцидів та формування навичок здорового способу життя, культури статевих стосунків .

Тому приведення превентивного виховання у повну відповідність з вимогами Конституції України, Національної доктрини розвитку освіти, Національної програми виховання дітей та учнівської молоді, Указу Президента України щодо формування здорового способу життя, розвитку духовності та моральних засад суспільства є одним із суттєвих факторів успішного розвитку сучасного села, міста, оскільки, готуючи своїх випускників соціально активними, відповідальними, чесними, порядними, школа бере участь у соціально-політичному, економічному і духовному житті

Безперечно, проблема правової освіти та виховання дітей і молоді, є однією з актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення незалежної України перед педагогами, юристами, психологами та працівниками різних державних і громадських інституцій. Оновлення змісту освіти, впровадження нових пріоритетних напрямів, основних шляхів реформування, нових підходів, виховних систем, форм і методів навчання і виховання та пошуку шляхів і засобів їх реалізації, як наголошується в “Державній національній програмі “Освіта”. Україна ХХІ століття”, — важлива ланка в реформуванні “освіти в Україні і передбачає приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства.

У становленні громадянина важливе місце займає правове виховання, “…виховання у дітей і молоді поваги до Конституції, законів України, національної символіки, глибокого усвідомлення взаємозв’язку між діями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю”. Воно виділено і в пріоритетних напрямах реформування виховання.

У „Програмі національного виховання учнівської молоді Рівненщини” визначено, що головною особливістю сучасного виховання є формування в учнівської молоді ціннісного ставлення, ґрунтованого на сукупності ціннісно-значущих якостей особистості, які характеризують її ставлення до світу та соціуму. Сутність цього процесу складає сприйняття дитиною світу, його реалій, явищ чи об’єктів, розуміння їх внутрішньої суті, місця та призначення в житті людини. Таке ставлення формується в процесі його проживання, соціально цінної діяльності.

У сучасній соціокультурній ситуації, яка склалась в Україні, головною домінантою системи національного виховання є формування соціальної ментальності особистості як її стрижня, який передає самовідчуття, самобачення дитиною свого місця в соціумі і яка включає національно-громадянську, національно-етнічну, сімейно-родинну, філософсько-теологічну складові. Процес виховання має бути підпорядкований набуттю дитиною вмінь ототожнювати себе з державою, як активний її громадяни, власним родоводом, як гідний член сім’ї, а також формуванню відчуття відповідності власних вчинків і позицій ідеалам духовності.

Правова освіта та виховання молоді мають державне значення, а тому вони повинні реалізувати не лише освітню функцію, але й обов’язково орієнтуватися практично-виховну спрямованість.

Необхідно відзначити, що протиправна поведінка неповнолітніх, яка згодом призводить до злочинів, залежить від сукупності таких факторів: незнання законів молоддю, негативного впливу на неї оточення, соціально-економічного розвитку суспільства.

Ситуація з дитячою та підлітковою злочинністю тривожна. Аналіз причин правопорушень засвідчує, що потреби молодої людини знаходяться в дисонансі з можливістю їх задовольнити, зокрема, коли діти, покинуті напризволяще тими, хто має про них турбуватися, змушені красти з метою поїсти, одягнутися. В таких випадках варто використовувати ст. 184 АК України, яка передбачає відповідальність батьків від ухилення від виховання своїх дітей. Правда, є і зворотний бік даної проблеми. Економічна криза, переоцінка цінностей, втрата ідеалів, розпад дитячих і юнацьких організацій, падіння престижу освіти, а також, на жаль, боротьба за фізіологічне виживання спонукають неповнолітніх до правопорушень. Попередня система роботи з “важкими”, ”неблагополучними” підлітками відійшла разом із розпадом попередньої держави, а нової системи ще не створено.

Тому правова освіта та виховання повинні стати одним із магістральних напрямів у роботі вчителів, вихователів, правників, представників силових структур та правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю. При цьому (щодо профілактики протиправної та кримінальної поведінки неповнолітніх) їхня робота має базуватися на правових нормах, принципах гуманізму та демократизму. З метою ефективного розв’язання даної проблеми необхідно застосовувати комплексну систему, що поєднує в собі оптимальний вибір змісту, форм, методів, принципів, шляхів та засобів її реалізації. Цього можна досягти, на нашу думку, за умови вироблення на основі головних галузей правознавства (теорії держави і права, кримінального, кримінально-процесуального, цивільного, адміністративного, міжнародного права, кримінології, криміналістики і т.д.), педагогіки, соціальної педагогіки, психології, юридичної психології та інших суміжних наук цілісної комплексної загальнодержавної концепції, враховуючи причини злочинності та механізми і методи ефективної боротьби з нею, зокрема в умовах трансформації України до ринкових відносин. У концепції повинні бути сфокусовані також елементи економіки і соціальної психології, наукової теорії і соціальної практики. Тобто, загальнодержавна концепція має носити комплексний характер. Вважаємо, що за умови вмілої реалізації таких основних концептуальних положень, які повинні б скласти вже сьогодні частину комплексної системи, можна ефективно вирішувати проблему правової освіти і виховання.

Спостерігається тенденція до загострення соціально-екологічних, психологічних та медико біологічних факторів, які детермінують деструктивну поведінку неповнолітніх. Зростає чисельність дітей з порушенням норм поведінки та тих, які відносяться до групи ризику і долучаються до раннього алкоголізму, наркоманії, проституції, ВІЛ-інфікованості, збільшується питома воля протиправної агресивної поведінки підлітків під впливом алкогольного та наркоманійного сп’яніння.

Саме тому виникла потреба реалізувати проект Правова освіта, правове та превентивне виховання школярів” з метою допомоги молодим громадянам різносторонньо розвиватись, самовдосконалюватись; об’єднати активну, дієву учнівську молодь, яка має достатній потенціал для проведення серед однолітків соціальної роботи за принципом „рівний-рівному”, і яка б стала „мозковим штурмом” у плануванні, здійсненні інформаційно-просвітницьких заходів.

Очікувані результати:
Ä створення сприятливих умов для проведення превентивно спрямованих заходів;
Ä залучення до цієї роботи більшої кількості молодих людей;
Ä досягнення сталої і відповідальної поведінки, сформованість імунітету до негативних впливів соціального оточення;
Ä активна робота волонтерів.

Заходи, які будуть реалізовані для досягнення цілей проекту:

з/п Зміст заходів Термін виконання Виконавці 1. Здійснення правової освіти та виховання з раннього дитинства (сім’ї, родині, дошкільних закладах); співпраця з дошкільним навчальним закладом „Теремок” с. Городище. Протягом року Педколектив 2. Здійснення правової освіти та виховання в навчальній діяльності. Протягом року Педколектив 3. Врахування вікових та індивідуальних особливостей неповнолітніх, необхідності зміни форм контролю в перехідний період; моніторинг ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави; до себе; здорового способу життя. Протягом року Психолог, класні керівники 4. Впровадження в практику роботи інноваційних форм та методів навчання та виховання:

— участь і проведення масових заходів з превентивного виховання;

— створення куточка правової освіти;

— створення тренінг-групи;

— проведення відеолекторію „Не заганяй себе до пастки”;

— виготовлення роздаткового матеріалу з даної тематики, розповсюдження його серед школярів, жителів села Городище;

— організація роботи волонтерів;

— робота театру великої ляльки „Шанс”;

— випуск бюлетеня „ Єднаймося”;

— проведення конкурсів плакатів, малюнків;

— активізувати роботу правничого клубу „Феміда”.

Протягом року

Класні керівники

Вчитель правознавства

Психолог

Члени Ресурсного центру
Соціальний педагог

Керівник театру

Агентство ШСН
Гурин М.Н. 5. Формування усвідомлення наслідків будь-яких порушень правопорядку; налагодження системи профілактичної роботи. Протягом року Педколектив 6. Активізація роботи рада профілактики; формування здорового способу життя у дітей шкільного віку. Протягом року Заступник директора з виховної роботи 7. Використання здоров’язберігаючих технологій. Протягом року Педколектив 8. Створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної й іншої діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів через учнівська самоврядування (Шкільне містечко, дитячо-юнацька організація „Краяни”). Протягом року Педагог-організатор, класні керівники 9. Чітко визначена цілеспрямованість і безперервність навчально-виховного процесу в межах школи, позакласної та позашкільної роботи з учнями (клубна робота за інтересами, спортивні секції). Протягом року Керівники гуртків, секцій, клубів за інтересами 10. Розширення і поглиблення правових знань, формування у свідомості неповнолітніх переконань та вироблення практичних умінь і навичок їх застосування (індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень; дітьми з неблагополучних сімей; напівсиротами, сиротами, дітьми з обмеженими можливостями). Протягом року Педколектив 11. Активізація роботи Центру профілактики та попередження правопорушень серед неповнолітніх. Протягом року Керівник Центру 12. Реалізація програми “Сприяння просвітницькій роботі “рівний — рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”; стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної орієнтації, сприяння валеологізації навчально-виховного процесу, навчання з раннього віку навичкам охорони власного життя і здоров’я. Протягом року Тренери, педколектив 13. Доповнення методичного забезпечення реалізації проекту:

— структурно-логічна модель виховного процесу;

— організаційно-функціональна структура учнівського самоврядування;

— концептуальні засади правового і превентивного виховання;

— структура виховної роботи.

Протягом року Заступник директора з виховної роботи 14. Активізація методичної роботи з класними керівниками; використання нагромадженого вітчизняного та зарубіжного теоретико-методологічного надбання та практичного досвіду (розробка спеціальних пам’яток, листівок, плакатів, буклетів та іншої наочної агітації). Протягом року Заступник директора з виховної роботи 15. Залучення соціально-психологічної служби до реалізації проекту, педагогічно зорієнтованої на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації. Протягом року Психолог, соціальний педагог 16. Надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують. Протягом року Психолог, соціальний педагог, медпрацівник 17. Сприяння виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів, батьків, об’єднанню зусиль різних суб’єктів превентивної роботи; єдність зусиль державних і громадських інституцій і т.п. Протягом року Дирекція

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий