Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 8 клас, 2013 рік / Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її

Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її. (4 бали)
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків / 8 клас, 2013 рік / Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її

Скачати 224.98 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 224.98 Kb. Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків

/ 8 клас, 2013 рік /
Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її. (4 бали)

1. У середні віки в Західній Європі юридичний акт введення васала у володіння феодом називався:

а) інквізиція; в) канонізація;

б) інвеститура; г) схизма.
2. Прізвисько «Старий» мав князь:

а) Кий; в) Ігор;

б) Олег; г) Святослав.
3. Сім’ї кількох сусідніх невеликих сіл, чи одного великого, об’єднувалися у селянську громаду (общину), яка називалася:

а) верв; в) копа;

б) рада; г) дим.
4. Вільні селяни на Русі – це:

а) закупи; в) холопи;

б) смерди; г) рядовичі.
5. Установіть відповідність (10 балів)

 1. між автором та вказаною роботою:
1. Іпатій Потій а) «Оборона Берестейської унії» 2. Петро Скарга б) «Духовні вправи» 3. Герасим Смотрицький в) «Настанова в християнській вірі» 4. Ігнатій Лойола г) «Ключ Царства Небесного» 5. Іван Вишенський д) «Посилання до єпископів…»

е) «Антиризис»

є) «Тренос» («Плач»).

 1. між автором та висловлюванням:
1. Кардинал Рішельє а) «Париж вартий меси!»

2. Томас Мюнцер б) «У вас може бути кращий государ, але ніколи не буде більш люблючого» 3. Джордано Бруно в) «Освіченість – найкраща ознака держави» 4. Томас Мор г) «Взяти молот у руки і вдарити по старому світові» 5. Єлизавета І Тюдор д) «Знання – це сила»

е) «Кого захоплює велич його справи, той не відчуває жаху смерті»

є) «Ваші вівці… зазвичай такі лагідні… кажуть, стали такими ненажерливими і неприборкуваними, що поїдають навіть людей, розорюють і спустошують поля, будинки та міста».

Приклад: 1 – а, 2 – г і т.д.
6. Назвіть події, які відповідають наведеним датам. Перерахуйте ті дати, які стосуються події загальноєвропейського значення і в якій брали активну участь козаки. Вкажіть наслідки цієї події для Європи. (15 балів)

 1. 15 червня 1389 р. –
 2. 21 (31) липня – 29 липня (8 серпня) 1588 р. –
 3. 23 січня – 30 січня 1593 р. –
 4. 23 травня 1618 р. –
 5. 17 вересня – 7 жовтня 1620 р. –
 6. 6 серпня 1623 р. –
 7. 27 жовтня (5 листопада) 1625 р. –
 8. 17 вересня 1631 р. –

7. Встановіть хронологічну послідовність подій ХV – першій половині ХVІІ століть у Європі, вказавши дату кожної події: (12 балів)

 1. Тордесільяський договір.
 2. Початок Лівонської війни.
 3. Початок Першої навколосвітньої подорожі Фернана Магеллана.
 4. Виступ Мартіна Лютера проти індульгенцій та оприлюднення «95 тез».
 5. Берестейська церковна унія.
 6. Видання найстарішого у Східній Європі друкованого підручника «Буквара».
 7. Арраська унія.
 8. Битва при Лепанто.
 9. Захоплення Константинополя турками-османами.
 10. Вестфальський мирний договір.
 11. Затвердження «Волочної поміри» («Устави на волоки»).
 12. Молодинська битва.

8. Назвіть памятки культури. Виберіть із переліку ту, про яку йдеться мова: (10 балів)

«Шедевр малярства ХІ століття – найдавніша й найдосконаліша за мистецьким рівнем ікона не лише в Україні, а й в Європі. У середині ХІІІ століття вона потрапила до тільки-но заснованої столиці Данила Романовича, місто Холм. Знайдена у кінці ХХ століття у Луцьку».

а) б) в) г)

9. Проілюструйте конкретними історичними фактами загальне твердження і дайте відповідь на запитання: (10 балів)
«У першій половині ХVІ століття питання щодо об’єднання Литви й Польщі в єдину державу стало надзвичайно актуальним».

Назвіть наслідки, які мало це об’єднання для українських земель?

10. Назвіть імя історичного діяча, про кого йдеться в уривку. Стисло (2 – 3 речення) поясніть, якій діяльності вони завдячують таким ставленням нащадків. (12 балів)

 1. У «Порядку українських гетьманів» Михайла Грушевського перше місце посідає цей славний лицар. «Це був багатий княжий рід, якого гніздом була полуднево-західня Волинь (Кременеччина), а два близько положені містечка Збараж і Вишневець, на теперішній галицькій границі, дали ймення двом княжим лініям сього роду». Історик М. Карамзін відносить його до нащадків Рюрика. А «Родословная книга» засвідчує походження його роду із княжого роду Гедиминів. Це він, православний український аристократ, згуртував звитяжців на справжню політично-військову силу, з якою мали рахуватися як християнські короновані особи, так і могутні мусульманські володарі.

 1. М. Бєльський писав про нього: «Був він людиною прекрасної зовнішності і неабияких здібностей, до того ж знаменитий артилерист». Ім’я цього героя стало символом мужності й сміливості. Його прославили поет-декабрист К. Рилєєв у одноіменній поемі та Кобзар у поемах «Тарасова ніч» і «Гайдамаки». Після придушення повстання, яке він очолив, в Україні посилилося феодально-кріпосницьке гноблення. Вишневецькі, Потоцькі, Калиновські одержали тут нові земельні володіння. Розпочався період кріпосницько-шляхетської реакції.

 1. Згідно з Максом Вебером, його проповідь не тільки дала поштовх Реформації, але «послужила поворотним моментом в зародженні капіталізму і визначила дух Нового Часу». В історію цей діяч увійшов як реформатор церкви, освіти, мови, музики. У 2003 році за результатами опитувань громадської думки він став другим великим німцем в історії Німеччини.

11. Вас запрошено до участі у конференції «Європейські релігійні рухи та православні братства у другій половині ХVІ століття на українських землях». Підготуйте тези свого майбутнього виступу. (15 балів)
12. Заповніть синхроністичну таблицю і дайте відповідь на запитання: (12 балів)

Події світової історії Дата Події вітчизняної історії

1240

1492

1529

1572

1576

До якої із вказаних дат належить цитата і про який заклад йдеться мова:

Бог повелів князю «устроити дом на дЂло книг печатных, к тому же еще дом и дЂтям к наученію,… и избравши мужей в божественном писаній искусных, в греческом языцЂ и в латиньском, паче же и в русском. И пристави их дЂтищному училищу». 

Всього балів – 100.

Бажаємо успіхів!
Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків

/ 9 клас, 2013 рік /
Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її. (4 бали)

1. Стиль у мистецтві, якому властиві контрастність, напруженість, динамічність образів, афектація, прагнення до величі і пишності, до поєднання реальності та ілюзії, називається:

а) готика; в) бароко;

б) Ренесанс; г) рококо.
2. Кримське ханство зникло із політичної карти Європи у:

а) 1774 р.; в) 1783 р.;

б) 1775 р.; г) 1792 р.
3. Василь Баюрак – очільник:

а) гайдамаків; в) козацької округи – паланки;

б) опришків; г) Другої Малоросійської колегії.
4. Повстання під проводом Верлана розпочалося у :

а) 1734 р.; в) 1750 р.;

б) 1738 р.; г) 1768 р.
5. Установіть відповідність (10 балів)

 1. між автором та вказаною роботою:
1. Дмитро Бантиш-Каменський а) «Останні роки Речі Посполитої» 2. Микола Костомаров б) «Звідки пішла руська земля…» 3. Максим Берлінський в) «Москаль-чарівник» 4. Іван Котляревський г) «Сердешна Оксана» 5. Григорій Квітка-Основ’яненко д) «Короткий опис Києва»

е) «Чайковський»

є) «Історія Малої Росії…».

 1. між автором та висловлюванням:
1. Тарас Шевченко а) «Одне мені тільки близьке, вигукну я: о школо, о книги!»

2. Оноре, граф де Мірабо б) «Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла-червоніла» 3. Михайло Максимович в) «Люди народжуються і залишаються вільними і рівними в правах…» 4. Наполеон Бонапарт г) «Цей піде далеко, оскільки вірить всьому, що каже» 5. Григорій Сковорода д) «Армії немає!.. Від великого до кумедного лише один крок»

е) «Але ж це бунт!»

є) «На поле, сжатом наскоро историками Малороссии, я собираю пропущенные и оброненные ими колосья и понемножку передаю их в общую известность».

Приклад: 1 – а, 2 – г і т.д.

6. Назвіть події, які відповідають наведеним датам. Перерахуйте ті дати, які стосуються події загальноєвропейського значення і про яку іронізували «такого багатолюдного дипломатичного зібрання Європа ще не знала, воно не іде, а танцює». Вкажіть наслідки цієї події для Європи. (15 балів)

 1. 4 липня 1776 р. –
 2. 14 липня 1789 р. –
 3. 2 грудня 1805 р. –
 4. 16 – 18 (6 – 8) серпня 1812 р. –
 5. 1 листопада 1814 р. –
 6. 9 червня 1815 р. –
 7. 29 вересня 1815 р. –
 8. 14 грудня 1825 р. –

7. Встановіть хронологічну послідовність подій ХVІІІ – ХІХ століть у Європі, вказавши дату кожної події: (12 балів)

 1. Битва під Лейпцигом («Битва народів»).
 2. Тільзітський мирний договір.
 3. «Ніч чудес» (Франція).
 4. Створення Барської конфедерації.
 5. Початок повстання Тадеуша Костюшко.
 6. «Гамбаське свято» у Пфальці.
 7. Бунт (народне повстання) на Марсовому полі.
 8. Приєднання Риму до Італійського королівства (остаточне об’єднання Італії).
 9. Перший поділ Речі Посполитої.
 10. Царський указ про ліквідацію гетьманської влади в Україні.
 11. Липнева революція у Франції («Три славні дні»).
 12. Об’єднання Німеччини.

8. Назвіть памятки культури. Виберіть із переліку ту, про яку йдеться мова: (10 балів)

«Ця робота – одна з кращих ранніх робіт митця. Образ відмічений особливою чистотою і святковістю, яку створює любовно переданий національний костюм. Цей образ пройде потім через всю творчість художника. Здається, що в ньому втілилося все краще, що знайшов автор на Україні».

а) б) в) г)

9. Проілюструйте конкретними історичними фактами загальне твердження і дайте відповідь на запитання: (10 балів)
«У першій половині ХІХ століття дворяни та інтелігенти Російської імперії були явно незадоволені існуванням самодержавства, їх гнобило питання наявності кріпацтва у державі і єдим виходом із ситуації вони вважали об’єднання у таємні, опозиційні до уряду, організації ».

Назвіть, яку роль відіграла діяльність цих організацій у національно-політичному житті українців?

10. Назвіть імя історичного діяча, про кого йдеться в уривку. Стисло (2 – 3 речення) поясніть, якій діяльності вони завдячують таким ставленням нащадків. (12 балів)

 1. «За своїм стратегічним і тактичним талантом він… не дорівнює Суворову і поготів не дорівнює Наполеону», – так характеризував цього діяча історик Є. Тарле. А сам Суворов після Ізмаїла говорив: «Показуючи особистий приклад хоробрості і безстрашності, він подолав під сильним вогнем ворога всі труднощі… Він йшов у мене на лівому крилі, але був моєю правою рукою».

 1. Ця людина за короткий час стала національним героєм своєї країни, людина-легенда, одна з головних фігур Рісорджіменто. Його ім’я стало символом боротьби за свободу і демократію. Він був лицарем ідеї, самовідданим, безкорисливим борцем за єдність і свободу батьківщини, якій він віддав кращі роки життя. До сьогодні співвітчизники прирівнюють його до лику святих, а моряки, відправляючись у плавання, вішають ладанку із зображенням його і Мадонни. Його пам’ятають як хороброго дядька Пе, одягненого у звичайну червону сорочку, перетягнену біля пояса ременем, та оксамитовою шапочкою на голові.

 1. За словами тих, хто знав або бачив його, він був не дуже високий, але плечистий, незвичайно сильний і дуже розумний. Не любив розбійників, сильно карав даремних злодіїв. З часом його ім’я стало образом для творів М. Старицького, Марка Вовчка, С.Васильченка та ін. А сам Тарас Шевченко назвав його «славним лицарем». Народні чутки приписують йому авторство ряду пісень. За твір про нього письменниця Марко Вовчок в 1871 році, через 36 років після загибелі реального героя, потрапила в Петербурзі під суд і була оштрафована, так влада переймалася його діями.

11. Вас запрошено до участі у конференції «Особливості розвитку західноєвропейської цивілізації наприкінці ХVІІІ – першій третині ХІХ століття». Підготуйте тези свого майбутнього виступу. (15 балів)
12. Заповніть синхроністичну таблицю і дайте відповідь на запитання: (12 балів)

Події світової історії Дата Події вітчизняної історії

1147

1576

1775

1816

1825

До якої із вказаних дат належить цитата і про яку організацію йдеться мова:

О.Субтельний «Україна. Історія»: «… як тільки закінчилася війна 1768 – 1774 рр., і татари вже не представляли погрози, імператриця наказує вдруге зруйнувати її».

Всього балів – 100.

Бажаємо успіхів!
Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків

/ 10 клас, 2013 рік /
Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її. (4 бали)

1. Наприкінці ХІХ століття технічною подією великого значення стала поява нового класу моторів. Їхніми авторами стали:

а) А.Ейнштейн і Н.Отто; в) Г.Даймлер і К.Бенц;

б) Н.Отто і Р.Дизель; г) Р.Дизель і К.Бенц.
2. Роберт Кох – відомий учений у галузі:

а) квантової механіки; в) фізичної хімії;

б) хімії; г) мікробіології і медицини.
3. Мистецька течія у живописі, літературі та музиці, котра виникла на противагу реалізму, вирізнялася демократизмом і компромісністю, витонченістю особистих вражень та спостережень, називається:

а) імпресіонізм; в) авангардизм;

б) неореалізм; г) кубізм.
4. «Великим німим» називали:

а) Макса Ліндера; в) Чалі Чапліна;

б) Фріца Ланга; г) Гарольда Ллойда.
5. Установіть відповідність (10 балів)

 1. між автором та вказаною роботою: 1. Борис Грінчекно а) «Тіні забутих предків» 2. Іван Франко б) «По дорозі в Казку» 3. Михайло Коцюбинський в) «Кам’яний хрест» 4. Олександр Олесь г) мистецтвознавча розвідка «Пензлем і пером» 5. Микола Вороний д) «Словник української мови»

  е) «Мойсей»

  є) «Микола Джеря»

 2. між автором та висловлюванням:
1. Вудро Вільсон а) «Народність і територія стрілися саме на порозі історичного життя нашого народу і утворили першу підставу його розвою» 2. Володимир Винниченко б) «Варто повести наш народ на війну, як він забуде, що колись існувала терпимість…» 3. Михайло Грушевський в) «Я докладаю надлюдських зусиль, щоб освітити цих людей… вони повинні зрозуміти, що стануть зрілими, лише підкоряючись» 4. Раймон Пуанкаре г) «Нехай український обиватель говорить і думає, що йому хочеться, я їду за кордон… Я їду, як письменник, а як політик я всією душею хочу померти» 5. Беніто Муссоліні д) «Хвала Сталіну! Сталін сяє як сонце. Сонце сяє лише вдень, а Сталін сяє і вдень і вночі!»

е) «Панове, рівно сорок вісім років тому в Дзеркальній залі Версальського палацу було проголошено Німецьку імперію. Сьогодні ми зібралися тут для того, щоб зруйнувати і замінити те, що було створено того дня»

є) «У кожного періоду історії є свій драматичний символ»

Приклад: 1 – а, 2 – г і т.д.

6. Назвіть події, які відповідають наведеним датам. Перерахуйте ті дати, які стосуються події світового значення і яка заклала основи нового міжнародного правового поля. Вкажіть сильні і слабкі сторони цієї системи. (15 балів)

 1. 9 (22) січня 1905 р. –
 2. 1 серпня 1914 р. –
 3. 28 червня 1919 р. –
 4. 10 вересня 1919 р. –
 5. 14 – 30 травня 1920 р. –
 6. 24 липня 1923 р. –

7. Встановіть хронологічну послідовність подій у ХХ столітті, вказавши дату кожної події: (12 балів)

 1. Зречення Миколи ІІ престолу.
 2. Початок листопадової революції у Німечинні.
 3. Проголошення СРСР.
 4. Агадірська криза (Друга Марокканська криза).
 5. Лондонський мирний договір.
 6. Битва на Соммі.
 7. Битва під Ам’єном.
 8. «Піжамна нарада».
 9. Створення Малої Антанти.
 10. Проголошення І Універсалу.
 11. Проголошення Української Народної Республіки.
 12. «Договір дев’яти».

8. Назвіть памятки культури. Виберіть із переліку ту, про яку йдеться мова: (10 балів)

«На місці закладання фундаменту цієї будівлі була залишена медаль, на якій зазначався рік початку будівництва. Крім медалі у фундамент заклали камінь з Десятинної церкви, мідну табличку і три монети: платинову, золоту та срібну. З нагоди будівництва була випущена спеціальна медаль із зображенням імператора Миколи I з одного боку і хрестом у сяйві з написом: «У світлі твоєму побачимо світло!» з іншого».

а) б) в) г)

9. Проілюструйте конкретними історичними фактами загальне твердження і дайте відповідь на запитання: (10 балів)
«Після Першої світової війни боротьба за переділ світу переходила у сферу дипломатичних канцелярій».

У чому, на Вашу думку, полягали головні причини загострення стосунків між країнами-переможницями?

10. Назвіть імя історичного діяча, про кого йдеться в уривку. Стисло (2 – 3 речення) поясніть, якій діяльності вони завдячують таким ставленням нащадків. (12 балів)

 1. Цей діяч був одним з головних учасників Паризької мирної конференції. Будучи «майстром компромісів і політичної інтриги», йому вдавалося вміло використовувати політичні протиріччя між країнами за для досягнення значних успіхів у відстоюванні інтересів своєї країни. «Маленький валієць», як його називали сучасники, все своє життя працював на благо своєї «імперії».
 2. Ця людина належить до когорти найбільш виразних, характерних і трагічних фігур України перших десятиліть XX ст. Полум’яний патріот, людина ліберально-демократичних переконань, він уникав модного тоді радикалізму й, віддавши всі сили розвиткові української культури, мужньо зносив найтяжчі випробування, що випали на його долю наприкінці життя. Не приймаючи радянської влади та не приховуючи свого негативного ставлення до більшовизму, який поставив людину в цілковиту залежність від системи, він змирився із фактом її існування. Але система йому не вибачила. Його заарештували як керівника міфічної Спілки визволення України і заслали в табори ГУЛАГу, де й він помер 10 березня 1939 р. Реабілітований за відсутністю складу злочину пленумом Верховного Суду УРСР 11 серпня 1989 р.
 3. Оцінка діяльності цього діяча, як його сучасниками, так і істориками, неоднозначна і носить полярний характер. У ній одні виділяють тільки негативні моменти, інші, навпаки, вважають його «геніальним політичним діячем», людиною, яка могла б врятувати Росію від прийдешніх воєн, поразок і революцій. Радянський історик А.Аврех зазначав, що економічні реформи, ним проведені, абсолютно не відповідали потребам держави, так як не вирішували глибинних протиріч режиму. А от А.І.Солженіцин у книзі «Серпень Чотирнадцятого» писав, що якби він не був убитий, то запобіг би світовій війні і, відповідно, програшу в ній царської Росії, а значить, і захоплення влади більшовиками, громадянській війні і мільйонам жертв цих трагічних подій.

11. Вас запрошено до участі у конференції «Розвиток українських земель на початку ХХ століття: перед історичними викликами». Підготуйте тези свого майбутнього виступу.

(15 балів)

12. Заповніть синхроністичну таблицю і дайте відповідь на запитання: (12 балів)

Події світової історії Дата Події вітчизняної історії

1240

1572

1882

1900

1920

До якої із вказаних дат належить цитата і про який документ йдеться мова:

«Підкарпатська Русь (Закарпаття) від Угорщини передається Чехословаччині зі статусом автономії». 

Всього балів – 100.

Бажаємо успіхів!
Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади юних істориків

/ 11 клас, 2013 рік /
Завдання 1 – 4 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні – лише одна правильна. Оберіть її. (4 бали)

1. Урядова політика, спрямована на утихомирення, замирення злокалізованих етносів (національних меншин) називається:

а) локалізація; в) пацифікація;

б) ратифікація; г) патерналізм.
2. У 40-х роках ХХ століття «наймасовішим серед усіх мистецтв» називали:

а) музику; в) театр;

б) кіно; г) живопис.
3. Яка із країн першою вийшла із Ліги Націй:

а) Угорщина; в) Японія;

б) Італія; г) Німеччина.
4. План «Вайс» був спрямований проти:

а) Польщі; в) Великобританії;

б) Чехословаччини; г) СРСР.
5. Установіть відповідність (10 балів)

 1. між автором та вказаною роботою:
1. Олександр Довженко а) «Вітрила» 2. Ліна Костенко б) «Ми – свідомість людства» 3. Василь Симоненко в) «Соняшник» 4. Євген Сверстюк г) «Тиша і грім» 5. Іван Драч д) «Мистецтво живопису і сучасність»

е) «Остання сльоза»

є) «Кров людська – не водиця».

 1. між джерелом і витягом із нього:
1. Із ноти уряду СРСР, від 17 вересня 1939 року а) «У період Вітчизняної війни багато кримських татар зрадили Батьківщину, дезертирували з частин Червоної Армії… і переходили на бік противника… Враховуючи вище викладене, ДКО ухвалює: Всіх татар висилити з території Криму…» 2. Із Постанови ДКО № 5859 від 11.05.1944 р. б) «Ніхто не був більш завзятим супротивником комунізму, ніж я… Але зараз усе відступає на другий план перед лицем подій, що розгортаються» 3. Із виступу У.Черчіля, 22 червня 1941 р. в) «Ні кроку назад!»

4. Із промови М.Кінга, 1961 р. г) «Радянський уряд не може байдуже ставитися до того, щоб єдинокровні українці…, які проживають на території Польщі, кинуті на призволяще, залишилися беззахисними». 5. Із наказу Наркома оборони №227 від 28 липня 1942 р. д) «Я щиро чекаю на той день, коли усі, хто працює заради життя, стануть єдиними без будь-якої думки про роз’єднування негрів, євреїв, італійців, або за якимось іншими ознаками»

е) «І коли ми переможемо, хто спитає нас про методи?..»

є) «Це більше, ніж теракт, це пряма воєнна агресія… Ворог напав віроломно, обравши свєю метою беззахисних людей…»

Приклад: 1 – а, 2 – г і т.д.

6. Назвіть події, які відповідають наведеним датам. Перерахуйте ті дати, які стосуються територіальних змін УРСР. Визначте подію, яка стала наслідком узгодження кордонів між двома державами. Вкажіть, які наслідки мала ця подія у житті українців. (15 балів)

 1. 11 – 13 березня 1938 р. –
 2. 15 листопада 1939 р. –
 3. 2 серпня 1940 р. –
 4. 17 квітня 1941 р. –
 5. 22 липня 1942 р. –
 6. 18 січня 1943 р. –
 7. 26 червня 1945 р. –
 8. 16 серпня 1945 р. –

7. Встановіть хронологічну послідовність подій ХХ століття у світі, вказавши дату кожної події: (12 балів)

  1. Підписання Бухарестського миру. Закінчення Другої Балканської війни.
  2. Напад Італії на Ефіопію.
  3. Повстання на панцернику «Потьомкін».
  4. Оборона Севастополя.
  5. Визволення Києва від нацистських загарбників.
  6. Кофлікт на озері Хасан.
  7. Перша перемога Рональда Рейгана на парламентських виборах.
  8. Мюнхенська угода.
  9. Прийняття «плану Маршалла».
  10. Утворення Федеративної Республіки Німеччина.
  11. Встановлення режиму Третьочервневої монархії в Російській імперії.
  12. Вступ США у Другу світову війну.

8. Назвіть памятки культури. Виберіть із переліку ту, про яку йдеться мова: (10 балів)

«Будинок колишньої страхової компанії, споруджений архітекторами Іваном Левинським і Тадеушем Обмінскім, які вдало поєднали в ньому архітектурні форми модерну з мотивами українського народного орнаменту».

а) б) в) г)

9. Проілюструйте конкретними історичними фактами загальне твердження і дайте відповідь на запитання: (10 балів)
«Напередодні Другої світової війни саме «українська проблема» не раз ставала «козирем» у широкій дипломатичній грі країн Європи, а головними «гравцями» на міжнародній арені стали Німеччина та СРСР».

Назвіть наслідки такої політики для українських земель?

10. Назвіть імя історичного діяча, про кого йдеться в уривку. Стисло (2 – 3 речення) поясніть, якій діяльності вони завдячують таким ставленням нащадків. (12 балів)

 1. Усебічно обдарований, енциклопедично освічений і надзвичайно працьовитий, він виявив себе на багатьох ділянках української культури. Він був поетом, прозаїком, драматургом, критиком й істориком літератури, перекладачем і видавцем. Він був «золотим мостом» між українською і світовими літературами. Нерідко його називають «каменярем», «титаном праці». Євген Маланюк свого часу писав: «Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи ж чужого голосу, але кожен, почувши його ім’я, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі».
 2. Ключ до великої популярності його особи лежить, очевидно, і в історії його життя, і в трагічній та досі не розгаданій загадці загибелі, і в романтиці його кохання з красунею Жаклін, і в історії його родини. Два його молодших брати також були політиками, хоча середній брат, як і старший, загинув після пострілу найманого вбивці. Саме його досконалій політиці приписують відвернення від третьої світової війни і налагодження стосунків із СРСР.
 3. Ця людина, яка уособлювала стару колоніальну систему, свого часу дала свободу найбільшій колонії імперії. Він дозволяв собі не тільки говорити про велич своєї країни, але й відстоювати її навіть тоді, коли країна була окупована, а сам він знаходився у вигнанні. Як політик він робив все для того, щоб створити «незалежну європейську Європу» національно суверенних країн та загальноєвропейські збройні сили.

11. Вас запрошено до участі у конференції «Геополітичні підсумки Другої світової війни для світу та України». Підготуйте тези свого майбутнього виступу. (15 балів)

12. Заповніть синхроністичну таблицю і дайте відповідь на запитання: (12 балів)

Події світової історії Дата Події вітчизняної історії

1147

1594

1814

1949

1954

До якої із вказаних дат належить цитата і про кого йдеться мова:

Українська поетеса Ліна Костенко написала історичний роман у віршах «Маруся Чурай», там є такі рядки про цього діяча: «Був молодий і гарний був на вроду, і жив і вмер, як личить козаку. За те, що він боровся за свободу, його спалили в мідному бику».

Всього балів – 100.

Бажаємо успіхів!

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий