Затверджено на

Матричні синтези. Рибосомальний синтез білків. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мутацій
Затверджено на

Скачати 240.85 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 240.85 Kb.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.14

ТЕМАТИЧНО – КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ медичного ФАКУЛЬТЕТУ

НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

на IV семестр 2013 – 2014 н.р.

з/п Тема лекції I потік

1-6 гр I потік

7-13 II потік

14-17 гр IІІ потік

18-27 гр IV потік

28-35 гр

Модуль 4: Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій. 1 Матричні синтези. Рибосомальний синтез білків. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мутацій. 04.02

доц.

Макаренко Т.М. 11.02

доц.

Макаренко Т.М. 10.02

доц.

Макаренко Т.М. 07.02

доц.

Макаренко Т.М. 03.02

доц.

Макаренко Т.М. 2 Гормони –1: біохімічні та молекулярно-біологічні механізми дії гормонів; гормони білково-пептидної природи. 18.02

проф. Скляров О.Я.

25.02

проф. Скляров О.Я.

24.02

проф. Скляров О.Я.

21.02

проф. Скляров О.Я.

17.02

проф. Скляров О.Я.

3 Гормони –2: гормони та біорегулятори – похідні амінокислот; гормони та фізіологічно активні сполуки ліпідного походження. 04.03

проф. Скляров О.Я.

11.03

проф. Скляров О.Я.

10.03

проф. Скляров О.Я.

07.03

проф. Скляров О.Я.

03.03

проф. Скляров О.Я.

Модуль 5: Біохімія тканин та фізіологічних функцій. 1 Біохімія харчування людини. Добові потреби поживних речовин, незамінні компоненти, особливості перебігу ферментативних реакцій в тарному тракті, механізми всмоктування поживних речовин. 18.03

проф. Скляров О.Я.

25.03

проф. Скляров О.Я.

24.03

проф. Скляров О.Я.

21.03

проф. Скляров О.Я.

17.03

проф. Скляров О.Я.

2 Вітаміни та мікроелементи як компоненти харчування людини. Водорозчинні вітаміни, жиророзчинні вітаміни; вітаміноподібні речовини. 01.04

проф. Скляров О.Я.

08.04

проф. Скляров О.Я.

07.04

проф. Скляров О.Я.

04.04

проф. Скляров О.Я.

31.03

проф. Скляров О.Я.

3 Біохімія крові. Гемоглобін, його структура та роль. Дихальна функція еритроцитів; регуляція кислотно-основного стану. Патобіохімія крові. 15.04

доц.

Фоменко І.С. 22.04

доц.

Фоменко І.С. 21.04

доц.

Фоменко І.С. 18.04

доц.

Фоменко І.С. 14.04

доц

Фоменко І.С. 4 Біохімія згортальної та фібринолітичної систем крові. Біохімія імунних процесів. 29.04

доц.

Бондарчук Т.І. 06.05

доц. Бондарчук Т.І.

05.05

доц. Бондарчук Т.І.

02.05(дод)

доц. Бондарчук Т.І.

28.04

доц. Бондарчук Т.І.

5 Біохімічні функції печінки. Біохімія жовтяниць; біотрансформація чужорідних сполук у печінці. 13.05

доц.

Макаренко Т.М. 20.05

доц.

Макаренко Т.М. 19.05

доц.

Макаренко Т.М. 16.05

доц.

Макаренко Т.М. 12.05

доц.

Макаренко Т.М. 6 Біохімія сечі та сечоутворення. Біохімія обміну води та мінеральних елементів. 27.05

доц.

Макаренко Т.М. 03.06

доц.

Макаренко Т.М. 02.06

доц.

Макаренко Т.М. 30.05

доц.

Макаренко Т.М. 26.05

доц.

Макаренко Т.М. 7 Біохімія м’язової та сполучної тканин. Біохімія нервової тканини: особливості метаболізму головного мозку, нейромедіатори. Патобіохімія психічних порушень. 10.06

доц.

Бондарчук Т.І. 17.06

доц. Бондарчук Т.І.

16.06

доц. Бондарчук Т.І.

13.06

доц.

Бондарчук Т.І. 09.06

доц. Бондарчук Т.І.

Початок 03.02.14 – закінчення 22.06.14

Завідувач кафедри біохімії проф. Скляров О.Я.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.14

ТЕМАТИЧНО – КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ II КУРСУ медичного ФАКУЛЬТЕТУ

(іноземн.укр)

НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

на IV семестр 2013 – 2014 н.р.

з/п

Тема лекції

Кількість

годин

1,2 гр. мед іноз. укр.

Модуль 4: Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій.

1 Матричні синтези. Рибосомальний синтез білків. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мутацій. 2 07.02

2 Гормони –1: біохімічні та молекулярно-біологічні механізми дії гормонів; гормони білково-пептидної природи. 2 21.02 3 Гормони –2: гормони та біорегулятори – похідні амінокислот; гормони та фізіологічно активні сполуки ліпідного походження. 2 07.03

Модуль 5: Біохімія тканин та фізіологічних функцій.

1 Біохімія харчування людини. Добові потреби поживних речовин, незамінні компоненти, особливості перебігу ферментативних реакцій в тарному тракті, механізми всмоктування поживних речовин. 2 21.03

2 Вітаміни та мікроелементи як компоненти харчування людини. Водорозчинні вітаміни. Жиророзчинні вітаміни. Вітаміноподібні речовини. 2 04.04 3 Біохімія крові. Гемоглобін, його структура та роль. Дихальна функція еритроцитів; регуляція кислотно-основного стану. Патобіохімія крові. 2 18.04 4 Біохімія згортальної та фібринолітичної систем крові. Біохімія імунних процесів. 2 02.05

(дод)

5 Біохімічні функції печінки. Біохімія жовтяниць; біотрансформація чужорідних сполук у печінці. 2 16.05

6 Біохімія сечі та сечоутворення. Біохімія обміну води та мінеральних елементів. 2 30.05 7 Біохімія м’язової та сполучної тканин. Біохімія нервової тканини: особливості метаболізму головного мозку, нейромедіатори. Патобіохімія психічних порушень. 2 13.06

Разом 20

Тривалість семестру 03.02.14 – 22.06.14

Завідувач кафедри біохімії проф. Скляров О.Я.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.14

ТЕМАТИЧЕСКИ – КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ЛЕКЦИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ II КУРСА медиЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

(иностр. русск)

НА КАФЕДРЕ БІОХИМИИ

на IV семестр 2013 – 2014 у.г.

з/п Тема лекции Кол-во

часов V

поток (2 гр. иностр. русск.)

Модуль 4: Молекулярная биология. Биохимия межклеточных коммуникаций.

1 Матричные синтезы. Рибосомальный синтез белков. Регуляция экспрессии генов. Молекулярные механизмы мутаций. 2 5.02

2 Гормоны –1: биохимические и молекулярно-биологические механизмы действия гормонов; гормоны белково-пептидной природы. 2 19.03

3 Гормоны –2: гормоны и биорегуляторы – производные аминокислот; гормоны и физиологически активные соединения липидного происхождения. 2 5.03

Модуль 5: Биохимия тканей и физиологических функций.

1 Биохимия питания человека. Суточные потребности, незаменимые компоненты, особенности ферментативных реакций в пищеварительном тракте, механизмы всасывания питательных веществ 2 19.03

2 Витамины и микроэлементы как компоненты питания человека. І. Водорастворимые витамины.Витамины как компоненты питания. ІІ. Жирорастворимые витамины. Витаминоподобные вещества.. 2 02.04

3 Биохимия крови. Гемоглобин, его структура и роль. Дыхательная функция эритроцитов; регуляция кислотно-основного состояния. Патобиохимия крови. 2 16.04

4 Биохимия свёртывающей и фибринолитической систем крови. Биохимия иммунных процессов. 2 30.04

5 Биохимические функции печени. Биохимия желтух; биотрансформация чужеродных соединений в печени. 2 14.05

6 Биохимия мочи, мочеобразование. Биохимия обмена воды и минеральных элементов. 2 28.05

7 Биохимия мышечной и соединительной тканей. Биохимия нервной ткани: особенности метаболизма головного мозга, нейромедиаторы. Патобиохимия психических нарушений. 2 11.06

Всего 20

Продолжительность семестра 03.02.14 – 22.06.14

Заведующий кафедрой биохимии проф. Скляров А.Я.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.14

ТЕМАТИЧНО – КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ IIІ КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

на IV семестр 2013 – 2014 н.р.

№ п/п Тема занять Дата 1. Дослідження біохмічного складу біосинтезу пуринових та піримідинових нуклеотидів. Біохімічні функції нуклеотидів і нуклеїнових кислот. 03.02-07.02 2 Дослідження катаболізму пуринових та піримідинових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну. Спадкові порушення їх обміну. 10.02-14.02 3. Дослідження реплікації ДНК та транскрипції РНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК. Засвоєння принципів отримання рекомбінантних ДНК, трансгенних білків. 17.02-21.02 4. Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Засвоєння принципів генної інженерії та клонування генів, їх застосування в сучасній медицині. 25.02-28.02 5. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів білково-пептидної природи на клітини-мішені. Механізм дії гормонів-похідних амінокислот та біогенних амінів. Гормональна регуляція гомеостазу кальцію. 03.03-07.03 6. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії стероїдних та тиреоїдних гормонів на клітини-мішені. 10.03-14.03 7. Дослідження нервової системи. Патобіохімія психічних порушень. 17.03-21.03 8. Дослідження процесів м’язового скорочення. 24.03-28.03

Підсумковий модульний контроль 4 31.03-04.04 1. Дослідження процесу перетравлення поживних речовин (білків, вуглеводів, ліпідів) у травному тракті. 07.04-11.04 2. Дослідженні функціональної ролі водорозчинних (коферментних) та жиророзчинних вітамінів у метаболізмі та реалізації клітинних функцій. 14.04-18.04 3. Дослідження кислотно-основного стану крові та дихальної функції еритроцитів. Патологічні форми гемоглобінів. 21.04-25.04 4. Дослідження білків плазми крові: білків гострої фази запалення, власні та індикаторні ферменти. Дослідження небілкових азотовмісних і безазотистих компонентів крові. 28.04-02.05 5 Дослідження загортальної, антизгортальної та фібринолітичної систем крові. Дослідження біохімічних закономірностей реалізації імунних процесів. Імунодефіцитні стани. 05.05-09.05 6. Дослідження обміну кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць. 12.05-16.05 7. Дослідження процесів біотрансформації ксенобіотиків та ендогенних токсинів. Мікросомальне окиснення, цитохром Р-450. 19.05-23.05 8. Дослідження обміну води і мінеральних речовин. 26.05-30.05 9. Сечоутворювальна функція нирок. Нормальні та патологічні компоненти сечі. 02.06-06.06 10. Дослідження біохімічних складників сполучної тканини. 09.06-13.06 11. Підсумковий модульний контроль 5 16.06 -20.06

Разом 60 год

Завідувач кафедри біохімії проф. Скляров О.Я.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.2014 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

тем самостійної ПОЗААУДИТОРНОЇ роботи для СТУДЕНТІВ

II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

на IV семестр 2013 – 2014 н.р.

Модуль 4. Молекулярна біологія. Біохімія міжклітинних комунікацій

№ п/п Тема Кількість годин 1.

Підготовка до практичних занять:

1.1 Набути практичні навики з молекулярної біології та генетики: Малювати схеми послідовних етапів процесів реплікації, транскрипції та трансляції. 1 Пояснювати молекулярні механізми регуляції в реалізації генетичної інформації. 1 Оцінювати вроджені вади метаболізму (молекулярні хвороби) як наслідок генетичних пошкоджень та точкових мутацій. 1 1.2 Набути практичні навики з біохімії та молекулярної біології гормональної регуляції: Писати структурні формули гормонів – похідних амінокислот та стероїдних гормонів. 1 Пояснювати молекулярно-клітинні механізми дії пептидних, стероїдних, тиреоїдних, амінних гормонів. 1 Оцінювати порушення метаболізму при недостатньому та надлишковому утворенні гормонів. 1 Оцінювати зміни гомеостазу кальцію при гормональному дисбалансі. 1 2. Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – за темами рефератів. 1 3. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 4. 2

Разом 10

Завідувач кафедри біохімії проф. Скляров О.Я.

Затверджено на

засіданні кафедри

Протокол № 11 від 23.01.14 р.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

тем самостійної ПОЗААУДИТОРНОЇ роботи для СТУДЕНТІВ

II КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ НА КАФЕДРІ БІОХІМІЇ

на IV семестр 2013 – 2014 н.р.

Модуль 5. Біохімія тканин та фізіологічних функцій

№ п/п Тема Кіль-кість годин 1. Підготовка до практичних занять:

1.1 Набути практичні навички з біохімії харчування: Пояснювати біохімічні механізми травлення білків, вуглеводів, ліпідів за участю ферментів в шлунково-кишковому тракті. 1 Пояснювати роль коферментних вітамінів в функціонування ферментів. 1 Пояснювати роль жиророзчинних вітамінів в метаболічних процесах та реалізації клітинних функцій. 0,5 Оцінювати за біохімічними показниками вітамінну забезпеченість організму та прояви гіповітамінозів. 0,5 1.2 Набути практичні навички з функціональної та клітинної біохімії органів і тканин: Оцінювати стан системи крові, її біохімічних функцій. 1 Пояснювати роль білків та індикаторних ферментів плазми крові в нормі та при патології. 1 Оцінювати показники азотистого обміну та зміни вмісту азотовмісних небілкових компонентів крові. 1 Аналізувати і трактувати показники згортання крові та фібринолізу. 1 Оцінювати стан імунної системи організму. 1 Пояснювати біохімічні основи процесів детоксикації ксенобіотиків та ендогенних токсинів. 1 За біохімічними показниками оцінювати детоксикаційну функцію печінки. 1 Оцінювати показники вмісту нормальних та патологічних компонентів сечі. 1 2. Індивідуальна СРС за вибором (індивідуальне завдання) – за темами рефератів. 1 3. Підготовка наукової доповіді на засіданні студентського гуртка з біохімії. Участь в заключному турі студентської олімпіади та інше. 1 4. Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 5. 2

Разом 15

Завідувач кафедри біохімії проф. Скляров О.Я.

Утверждено на

заседании кафедры

Протокол № 11 от 23.01.14

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

тем самостОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ рАботЫ для СТУДЕНТОВ

II КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ

на IV семестр 2013 – 2014 у.г.

Модуль 4. Молекулярная биология. Биохимия межклеточных коммуникаций

№ п/п Тема Кол-во часов 1.

Подготовка к практическим занятиям:

1.1 Одладеть практическими навыками по молекулярной биологии и генетике: Представить схему последовательных этапов процессов репликации, транскрипции и трансляции. 1 Объяснить молекулярные механизмы регуляции процессов реализации генетической информации. 1 Оценить врожденные нарушения метаболизма (молекулярные болезни) как следствие генетических повреждений и точечных мутаций. 1 1.2 Приобрести практические навыки по биохимии и молекулярной биологии гормональной регуляции: Написать структурные формулы гормонов – производных аминокислот и стероидных гормонов. 1 Объяснить молекулярно-клеточные механизмы действия пептидных, стероидных, тиреоидных, аминных гормонов. 1 Оценить нарушения метаболизма при недостаточном и избыточном образовании гормонов. 1 Оценить изменения гомеостаза кальция при гормональном дисбалансе. 1 2. Индивидуальная СРС по выбору (индивидуальное задание) – по темам рефератов, представленным в содержательных модулях. 1 3. Подготовка к итоговому контролю усвоения модуля 4. 2

Всего 10

Заведующий кафедрой биохимии проф. Скляров А.Я.

Утверждено на

заседании кафедры

Протокол № 11 от 23.01.14

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

тем самостОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ рАботЫ для СТУДЕНТОВ

II КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НА КАФЕДРЕ БИОХИМИИ

на IV семестр 2013 – 2014 у.г.

Модуль 5. БИохИмИя тканЕЙ И фИзИологИчЕСКИХ функцИй

№ п/п Тема Кол-во часов 1. Подготовка к практическим занятиям:

1.1 Приобрести практические навыки по биохимии питания: Объяснять биохимические механизмы пищеварения белков, углеводов, липидов при участии ферментов в желудочно-кишечном тракте. 1 Объяснять роль коферментных витаминов в функционировании ферментов. 1 Объяснять роль жирорастворимых витаминов в метаболических процессах и реализации клеточных функций. 0,5 Оценивать по биохимическим показателям витаминную обеспеченность организма и проявления гиповитаминозов. 0,5 1.2 Приобрести практические навыки по функциональной и клеточной биохимии органов и тканей: Оценивать состояние системы крови, ее биохимических функций. 1 Объяснять роль белков и индикаторных ферментов плазмы крови в норме и при патологии. 1 Оценивать показатели азотистого обмена и изменения содержания азотсодержащих небелковых компонентов крови. 1 Анализировать и трактовать показатели свертывания крови и фибринолиза. 1 Оценивать состояние иммунной системы организма. 1 Объяснять биохимические основы процессов детоксикации ксенобиотиков и эндогенных токсинов. 1 По биохимическим показателям оценивать детоксикационную функцию печени. 1 Оценивать показатели содержания нормальных и патологических компонентов мочи. 1 2. Индивидуальная СРС по выбору (индивидуальное задание) –по темам рефератов. 1 3. Подготовка научного доклада на заседании студенческого кружка по биохимии. Участие в заключительном туре студенческой олимпиады и другое. 1 4. Подготовка к итоговому контролю усвоения модуля 5. 2

Всего 15

Заведующий кафедрой биохимии проф. Скляров А.Я.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий