Закон України 142-v про дитяче харчування Полный текст присутствует в библиотеке «норматив™ pro» просмотреть з а к о н у к р а ї н и про дитяче харчування

Закон України 142-v продукти дитячого харчування на основі соєвого білка
Закон України 142-v про дитяче харчування Полный текст присутствует в библиотеке «норматив™ pro» просмотреть з а к о н у к р а ї н и про дитяче харчування

Скачати 111.88 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 111.88 Kb. Закон України 142-V Про дитяче харчування

 

Полный текст присутствует в библиотеке «НОРМАТИВ™ PRO» ПРОСМОТРЕТЬ

 

                    З А К О Н   У К Р А Ї Н И

                      Про дитяче харчування

  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 44, ст.433 )


 

     Цей Закон  визначає стратегічні загальнодержавні пріоритети у


сфері забезпечення грудних дітей та дітей раннього віку достатнім,
високоякісним  та безпечним дитячим харчуванням з метою реалізації
конституційних прав дитини на достатній життєвий  рівень,  охорону
здоров’я і життя,  а також організаційні,  соціальні та економічні
засади державної політики у цій сфері.

                             Розділ I


                        ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

     1. У  цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

     виробник продуктів дитячого харчування — юридична  особа,  що


здійснює  господарську діяльність з виробництва продуктів дитячого
харчування з метою введення їх в обіг;

     виробництво продуктів  дитячого  харчування  —   господарська


діяльність, пов’язана з виробленням продуктів дитячого харчування,
включаючи  всі  стадії  технологічного  процесу,  у   тому   числі
виготовлення, пакування та етикетування;

     грудні діти — діти віком до одного року;

     діти раннього віку — діти віком від одного до трьох років;

     дитяче харчування   —   продукти   дитячого   харчування,  що


призначені для харчування грудних дітей та дітей раннього віку;

     дитячі суміші  для  грудних   дітей   —   продукти   дитячого


харчування,  що  призначені  для  харчування дітей протягом перших
чотирьох  — шести місяців життя, які повністю забезпечують потреби
грудних дітей у поживних речовинах;

     дитячі суміші  для  подальших  етапів  годування  —  продукти


дитячого харчування,  призначені для  годування  дітей  віком  від
чотирьох  місяців  і  старше,  що  являють  собою  основний рідкий
компонент раціону дітей цього віку;

     компоненти рецептури  —  речовини  та/або  їх  суміші,  що  є


обов’язковою   складовою  продукту  дитячого  харчування  поряд  з
основною сировиною тваринного та/або рослинного походження;

     обіг продуктів    дитячого    харчування    —     переміщення


(транспортування) або зберігання,  будь-які інші дії,  пов’язані з
переходом права власності чи володіння,  включаючи  продаж,  обмін
або дарування продуктів дитячого харчування;

     продукти дитячого   харчування   —   харчові   продукти   для


спеціального дієтичного споживання,  що призначені для  харчування
дітей від народження до трьох років;

(Закон України 142-V)      продукти дитячого   харчування  на  основі  соєвого  білка  —
безмолочні суміші, каші та інші харчові продукти, які виробляються
із  соєвого  ізоляту  й  адаптовані  за складом для дітей,  які не
переносять тваринного молочного білка;

     сировина — сировина рослинного та/або тваринного  походження,


що використовується у виробництві продуктів дитячого харчування;

     спеціальні сировинні  зони — регіони або окремі господарства,


що  відповідають  умовам  виробництва  продукції  рослинництва   і
тваринництва,  придатної  для  виготовлення  продуктів дитячого та
дієтичного харчування;

     якість продукту дитячого харчування  —  ступінь  досконалості


властивостей та характерних рис продукту дитячого харчування,  які
здатні  задовольнити  фізіологічні  потреби  організму  дитини   в
продуктах   харчування   виходячи   з   їх   хімічного  складу  та
енергетичної цінності;

     поживна цінність — усі основні природні компоненти  харчового


продукту,  включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та
солі.

Закон України 142-V Про дитяче харчування

     Стаття 2. Законодавство України про дитяче харчування

     1. Законодавство у сфері забезпечення грудних дітей та  дітей
раннього   віку  достатнім,  високоякісним  та  безпечним  дитячим
харчуванням базується на Конституції України та включає цей  Закон

 і  закони  України  «Про  охорону  дитинства»,»Про дошкільну

освіту», «Про безпечність та якість  харчових  продуктів»,»Про 

молоко та молочні продукти»,  інші нормативно-правові  акти,  що
регулюють суспільні відносини у цій сфері.

Закон України 142-V      2. Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов’язковість
якого надана Верховною Радою України,  встановлено  інші  правила,
ніж   ті,   що   містить  цей  Закон,  то  застосовуються  правила
міжнародного договору.

     Стаття 3. Державна політика щодо забезпечення грудних дітей


               та дітей раннього віку дитячим харчуванням

     1. Державна  політика  у  сфері забезпечення грудних дітей та


дітей раннього віку достатнім,  високоякісним та безпечним дитячим
харчуванням,   спрямована  на  зміцнення  та  збереження  здоров’я
населення,  здійснення  профілактики  захворювань,  пов’язаних   з
порушенням   харчування,   поліпшення   демографічної  ситуації  в
Україні.

     2. Держава гарантує  дитині  право  на  охорону  здоров’я  та


сприяє  створенню  безпечних  умов  для життя і здорового розвитку
дитини, у тому числі раціонального харчування.

     3. Держава забезпечує створення  соціально-економічних  умов,


за   яких   можливо   задовольнити   потреби   кожної   дитини   у
високоякісному та безпечному харчуванні на достатньому рівні.

(Закон України 142-V Про дитяче харчування )      Із цією метою держава вживає заходів щодо:

     1) забезпечення наявності  в  достатній  кількості  продуктів


дитячого   харчування,   виготовлених   на  промисловій  основі  з
високоякісної сировини,  вирощеної у спеціальних сировинних зонах,
їх доступності та безпечності;

     2) безкоштовного  та пільгового забезпечення грудних дітей та


дітей раннього  віку  продуктами  дитячого  харчування,  включаючи
дитячі  суміші  для  грудних  дітей та дитячі суміші для подальших
етапів  годування,  функціональні   харчові   продукти,   продукти
дитячого харчування на основі соєвого білка;

     3) забезпечення   батьків   дітей   або   їх  інших  законних


представників інформацією  щодо  раціонального  харчування  дітей,
якості  та  безпечності  продуктів  дитячого  харчування,  наборів
продуктів  дитячого  харчування   та   порядку   безкоштовного   і
пільгового  забезпечення  грудних  дітей  та  дітей  раннього віку
дитячим харчуванням;

     4) визначення  сприятливих  спеціальних  сировинних  зон  для


виробництва продуктів дитячого харчування;

Закон України 142-V      5) розвитку  вітчизняного  виробництва  широкого  асортименту
продуктів   дитячого    харчування,    дієтичних    добавок,    що
використовуються  у  виробництві продуктів дитячого харчування,  у
тому числі дитячих сумішей для грудних дітей,  дитячих сумішей для
подальших етапів годування;

     6) розвитку  вітчизняного виробництва функціональних харчових


продуктів для дітей з різними вадами розвитку і захворюваннями;

     7) державного стимулювання вітчизняного виробництва продуктів


дитячого   харчування   та  сировини  для  їх  виробництва  шляхом
пільгового  кредитування,  оподаткування,  митного   і   тарифного
регулювання;

     8) застосування інших заходів,  спрямованих на здешевлення та


підвищення якості продуктів дитячого харчування.

     4. Державна політика у сфері забезпечення  грудних  дітей  та


дітей   раннього   віку   достатнім,  високоякісним  та  безпечним
харчуванням здійснюється органами  виконавчої  влади  та  органами
місцевого самоврядування.

Закон України 142-V Про дитяче харчування

     5. Кабінет  Міністрів України забезпечує здійснення державної


політики щодо  поліпшення  стану  дитячого  харчування,  координує
роботу міністерств та інших органів виконавчої влади у цій сфері.

     Стаття 4. Порядок забезпечення грудних дітей та дітей


               раннього віку продуктами дитячого харчування

     1. Право дітей на забезпечення  достатнім,  високоякісним  та


безпечним   харчуванням   є   складовою   частиною   гарантованого
Конституцією України права  на  достатній  життєвий рівень та

охорону здоров’я.

     2. Грудні  діти  та  діти другого року життя,  які входять до


складу  малозабезпечених  сімей,  а  також  грудні  діти  та  діти
раннього    віку,   які   постраждали   внаслідок   Чорнобильської
катастрофи,  забезпечуються  дитячим  харчуванням  безкоштовно   в
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Закон України 142-V

     3. Видатки  на забезпечення дитячим харчуванням грудних дітей


та   дітей   другого   року   життя,   які   входять   до   складу
малозабезпечених  сімей,  а  також грудних дітей та дітей раннього
віку,  які  постраждали   внаслідок   Чорнобильської   катастрофи,
здійснюються   державою   за  рахунок  коштів  Державного  бюджету
України.

     4. Набори   продуктів   дитячого   харчування   та    порядок


безкоштовного  забезпечення  дитячим  харчуванням грудних дітей та
дітей другого року життя,  які входять до складу  малозабезпечених
сімей,   а  також  грудних  дітей  та  дітей  раннього  віку,  які
постраждали внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

     5. Набори   продуктів  дитячого  харчування  (далі  —  норми)


визначаються в натуральних показниках  та  формуються  центральним
органом виконавчої влади з питань охорони здоров’я з використанням
нормативів фізіологічної  потреби  організму  дитини  у  продуктах
харчування виходячи з їх хімічного складу та енергетичної цінності
з  урахуванням  рекомендацій   Всесвітньої   організації   охорони
здоров’я.  Основним принципом формуван

     6. Органи   місцевого  самоврядування  мають  право  приймати


рішення  про  додаткове  пільгове  або  безкоштовне   забезпечення
продуктами дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року
життя,  які входять до  складу  малозабезпечених  сімей,  а  також
грудних  дітей  та дітей раннього віку,  які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, з урахуванням місцевих бюджетів.

     7. Органи місцевого  самоврядування  зобов’язані  інформувати


батьків дітей або їх інших законних представників стосовно норм та
порядку  безкоштовного  і   пільгового   забезпечення   продуктами
дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та
дітей  раннього  віку,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської
катастрофи, відповідно до закону.

(Закон України 142-V Про дитяче харчування )                             Розділ II
                 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ДЕРЖАВНЕ
                СТИМУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ
                  ПРОДУКТІВ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ

     Стаття 5. Мета державного регулювання

     1. Державне   регулювання   виробництва  та  обігу  продуктів
дитячого харчування здійснюється  з  метою  забезпечення  гарантій
щодо:

     забезпечення наявності   в  достатній  кількості  якісних  та


безпечних продуктів дитячого харчування;

     належного захисту життя і здоров’я дітей;

Закон України 142-V      виробництва продуктів  дитячого  харчування  в   умовах,   що
відповідають установленим відповідно до закону вимогам санітарних,
ветеринарно-санітарних  норм  та  правил,  безпеки  та  збереження
довкілля;

     виробництва продуктів   дитячого  харчування  на  промисловій


основі  з  високоякісної   сировини,   вирощеної   у   спеціальних
сировинних  зонах,  та із застосуванням дозволених до використання
компонентів  рецептури  і  допоміжних  засобів  і  матеріалів  для
виробництва та обігу;

     відповідності продуктів   дитячого   харчування  обов’язковим


параметрам  безпечності  та  мінімальним   специфікаціям   якості,
затвердженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони
здоров’я;

     повноти, достовірності  та  доступності  інформації  стосовно


продуктів дитячого харчування, у тому числі тієї, що наводиться на
етикетці;

     здійснення обігу продуктів дитячого харчування з  дотриманням


умов транспортування, зберігання та інших умов обігу, визначених у
декларації виробника.

Закон України 142-V Про дитяче харчування      Стаття 6. Державне регулювання виробництва та обігу продуктів
               дитячого харчування

     1. Державне   регулювання   виробництва  та  обігу  продуктів


дитячого харчування здійснюється шляхом:

     затвердження норм  та  порядку  безкоштовного  і   пільгового


забезпечення продуктами дитячого харчування грудних дітей та дітей
другого року життя,  які входять до складу малозабезпечених сімей,
а  також  грудних  дітей  та дітей раннього віку,  які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;

     здійснення державного контролю  за  дотриманням  затверджених


норм та порядку безкоштовного і пільгового забезпечення продуктами
дитячого харчування грудних дітей та дітей другого року життя, які
входять до складу малозабезпечених сімей, а також грудних дітей та
дітей раннього  віку,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи;

     установлення обов’язкових     параметрів    безпечності    та


мінімальних специфікацій  якості  продуктів  дитячого  харчування,
сировини,  допоміжних  засобів  і  матеріалів  для  виробництва та
обігу, що використовуються у їх виробництві;

Закон України 142-V      державної реєстрації  нормативних  документів   на   продукти
дитячого харчування;

     державної реєстрації продуктів дитячого харчування;

     здійснення державного  нагляду  і  контролю за безпечністю та
якістю продуктів дитячого харчування відповідно до закону.

     2. Зазначені процедури  державного  регулюв

Полный текст документа в формате MS Word со всеми изображениями содержится в Профессиональной нормативно-правовой библиотеке «НОРМАТИВ™ PRO»

 

Данный текст документа служит только для получения представления об этом документе, не является полным и не содержит изображений.

 

 

 

Закон України 142-V Про дитяче харчування

 

заказать рекламу

 

  

 

Карточка документа

Название: Закон України 142-V Про дитяче харчування

Организация издатель: Верховна Рада України

Информация про Закон України 142-V:Із змінами від 16.10.2012 року

 

Закон України 142-V Про дитяче харчування представлен в разделах:

  • Нормативные документы по санитарно-эпидемиологическому надзору
    • Гигиена питания
    • Рациональное питание
    • Детское питание

Поиск

 

заказать рекламу

 

 

ДСТУ EN, ДСТУ IEC, ДСТУ ISO/IEC, ДСТУ ГОСТ, ДСТУ prEN, СТ СЭВ (стандарт СЭВ), ДСТУ, ДБН, ГОСТ, СНиП, Инструкция (Инструкция по охране труда), Классификатор, Сметная документация, НПАОП, НАПБ, ВБН (ВСН СН), ВНТП (ОНТП), ПУЭ (ПУЕ), ТУ, Рекомендации, Пособия, САНПиН (ДСН), Методика, Справочник, Форма документа (Акт, Журнал), Перечень

 

Рекламодателям. Контакты: 537-1589, 537-1579. Техническая поддержка: (044) 537-1579. Почта: отправить сообщение. Офис — время работы: с 10-00 до 17-00 (рабочие дни)

 

Copyright © 2003-2015 document.UA. All rights reserved. При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на document.UA обязательно.

RSS каналы

 

 

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий