Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад „Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського”

Складання власних діалогів: написати власну думку на певну тему, з якою б інші не погодились. Це може бути
Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад „Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського”

Скачати 100.32 Kb.

Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 100.32 Kb. Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського”

ІНОЗЕМНА МОВА

ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Володимир-Волинський

2011

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1
Тема. Розмовні моделі вибачення, погодження.
Опрацювати питання:

 1. Основні мовні моделі вибачення.
 2. Розмовні структури погодження, еквіваленти вираження згоди.
 3. Опрацювання діалогів.
 4. Складання власних діалогів: написати власну думку на певну тему, з якою б інші не погодились. Це може бути:
  • вивчення англійської мови;
  • деякі аспекти по навчанню;
  • справи, з якими чоловіки/жінки справляються краще.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Language to go. Teacher’s resource book. Simon Greenall p. 53
 2. Cutting Edge. Intermediate. Students’ book. Sarah Cunnigham. p. 118
 3. Survival English. Practice Book. Anne Watson-Delestree.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1

Тема. Порядок слів у простому поширеному реченні
Опрацювати питання і виконати завдання:

 1. Особливості англійського речення.
 2. Місце другорядних членів речення в англійській мові.
 3. Прямий та зворотний порядок слів у реченні.
 4. Виконання граматичних вправ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. Довідк. вид. – 4-е вид. – К.: Освіта, 1995, с. 195-200
 2. New Cutting Edge. Pre-intermediate. Students’ book. Sarah Cunningham. c. 15
 3. Николаенко Т.Г. Тесты по грамматике английского язика. – М.: Рольф, 2000. с. 110-111.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1

Тема. Модальні дієслова.
Опрацювати питання і виконати завдання:

 1. Вивчення правил вживання модальних дієслів.
 2. Використання модальних дієслів. Тренування у вживанні модальних дієслів.
 3. Виконання граматичних вправ.
 4. Складання таблиці, опорної схеми, порівняльної характеристики.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. Довідк. вид. – 4-е вид. – К.: Освіта, 1995, с. 67- 85.
 2. Round-up. English-grammar book. Virginia Evans. c. 67-76, c. 175-176
 3. New Cutting Edge. Pre-intermediate. Students’ book. Sarah Cunningham.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1

Тема. Моя майбутня професія
Опрацювати матеріал і виконати проект:

 1. Опрацювання текстів “What’s your line” Topic “Choosing career” c. 27, “My memories and miseries as a schoolmaster” c. 37 (ІІ курс Арапін В.Д.)

“What makes a good foreign language teacher?” (ІV курс Арапін В.Д.)

 1. Виконання після текстових вправ.
 2. Складання розповіді „Моя майбутня професія”.
 3. Виконання проектної роботи.
 1. Discuss the following on the plan c. 36 (V курс Арапін В.Д.)

“The role and place of a teacher in our society”.

 1. Speak about your last teaching practice.

“What makes a good foreign language teacher?” (V курс Арапін В.Д.)
ЛІТЕРАТУРА

 1. Практический курс английского языка. 2 курс: Учеб. Для пед вузов по спец. «Иностр. яз.» /Под ред. В.Д. Арапина. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.
 2. Практический курс английского языка. 5 курс: Учеб. Для пед вузов по спец. «Иностр. яз.» /Под ред. В.Д. Арапина. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.
 3. Topics: Найкращі з 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5-11 кл. Та абітурієнтів/ Укл. Г.В. Ярцева. – Харків: Веста: В-цтво «Ранок», 2004.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 2

Тема. Види кореспонденції та написання листів.
Завдання.
Напишіть листа своєму товаришу в Америку і опишіть свої літні канікули.
ЛІТЕРАТУРА
И.С. Богацкий, Н.М. Дюканова Бизнес-курс английского языка. Киев: «Логос», 1999, с. 98-99

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 2

Тема. Словотворчі суфікси і префікси.
Завдання.
Наведіть основні види словотворчих суфіксів і префіксів в англійській мові. Дайте приклади словотворчих суфіксів і префіксів з хідожнього тексту.

ЛІТЕРАТУРА
Selected pages of English and American literature. Київ: „Рад. школа”, 1986.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 2

Тема. Анотування та реферування іншомовних джерел.
Завдання.

 1. Напишіть анотацію до тексту “Education in Ukraine”.
 2. Прореферуйте уривок художнього тексту “The Adventure of the Dying Detective” А.К. Дойла.

ЛІТЕРАТУРА

 1. 650 тем та розмовних ситуацій з англійської мови (5-11 класи) Харків. : „Ранок” „Веста”, 2002. с. 188
 2. Selected pages of English and American literature”. Київ.: „Радянська школа”, 1986. с. 14-21

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 2

Тема. Система освіти в Великобританії.
Завдання.
Твій товариш щойно повернувся з Великобританії, де навчався по програмі обміну студентів.

Складіть діалог, де обговоріть особливості навчання в британській школі.

ЛІТЕРАТУРА
Meet Great Britain. 11 Київ. „Форум”, 2002.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 1

Тема. Система освіти в США.
Завдання.
Ви навчались один рік в американському коледжі.

Опишіть особливості навчання в Америці (20-25 речень).

ЛІТЕРАТУРА
Meet the United States of America 11. Київ „Форум”, 2002. ст. 140-153.
Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. Свята в Україні.
Опрацювати питання і скласти таблицю:

 1. Свята та звичаї. Опрацювання додаткової лексики по темі. С. 217 (4 курс Арапін В.Д.)
 2. Опрацювання додаткової літератури.
 3. Складання таблиці: національні та релігійні свята.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Розмовляй англійською мовою. Збірник текстів. Тернопіль. 1996.
 2. Практический курс английского языка: 4 курс: учеб. для студ. пед. Вузов /Под ред. В.Д. Арапина. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001.
 3. Topics: Найкращі з 1000 усних тем з паралельним прикладом для учнів 5-11 кл. та абітурієнтів /Укл. Г.В. Ярцев Харків.: Веста: В-цтво „Ранок”, 2004.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. Свята у Великобританії
Опрацювати питання і скласти розповідь:

 1. Опрацювання текстів з додаткової літератури.
 2. Виконання після текстових завдань.
 3. Складання розповіді.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Данилина А.Е. Elementary Communication: Учеб. Пособие. – М.: Ин. язык, 2000, с. 323-328.
 2. Полупан А.П. English-speaking countries: a cultural reader. – Харків.: Изд. гр. „Академія”, 2000
 3. Прискорений курс англійської мови: Підручник (Л.Ю. Куліш – К.: Вища школа, 1995 с. 279-281.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. Звичаї і традиції США.
Опрацювати питання і скласти розповідь:

 1. Опрацювання текстів з додаткової літератури.
 2. Складання переліку свят США.
 3. Складання розповіді.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Полупан А.П. English-speaking countries: a cultural reader. – Харків: Изд. гр. „Академія”, 2000.
 2. Across cultures. Elizabeth Sharman. Longman.
 3. English study. Підручник з англійської мови для 10 класу Карпюк О.Д. Навч. вид. Тернопіль, 2005.
 4. Розмовляй англійською мовою. Збірник текстів. Тернопіль. 1996.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. Регіональні та соціальні особливості України

та країн, мову яких вивчаємо.
Скласти порівняльну характеристику, підготувати проект.

 1. Підготувати порівняльну характеристику свят України, Великобританії, США.
 2. Підготувати проект “A traditional Scottish and Ukrainian wedding”.

ЛІТЕРАТУРА
Полупан А.П. English-speaking countries: a cultural reader. – Харків: Изд. гр. „Академія”, 2000.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. Інфінітив. Інфінітивні конструкції.
Опрацювати питання і виконати завдання.

 1. Вивчення форм та функцій інфінітива в реченні.
 2. Вивчення правил вживання об’єктного інфінітивного комплексу, суб’єктивного інфінітивного комплексу, прийменникового інфінітивного комплексу.
 3. Виконання граматичних вправ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови. Довідк. вид. – 4-е вид. – К.: Освіта, 1995.
 2. Round-up. English-grammar book. Virginia Evans.
 3. Голіцинський Ю.Б. Граматика англійської мови. Збірник вправ. Київ: Фірма ІНКОС, 2002.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 3

Тема. На уроці іноземної мови.
Опрацювати питання і виконати завдання.

 1. Вивчення мовних реплік виправлення помилок, послідовності уроку, початку/кінця уроку.
 2. Опрацювати мовних моделей діяльності біля дошки, при роботі з підручником, наочністю.
 3. Складання переліку найуживаніших фраз.

ЛІТЕРАТУРА
Практический курс английского языка: 4 курс: учеб. для студ. пед. Вузов /Под ред. В.Д. Арапина. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001, с. 343-352
Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 4

Тема. Організація вільного часу.
Виконання завдання 6,7 с. 17 з підручника Elizabeth Sharman Across Cultures.

 1. Read the newspaper article and answer the questions.

 1. With a partner, write five questions designed to find out if your classmates enjoy sports, and how much exercise they get each week. Ask your questions to the class and note down everyone’s answers. Then present the results in the form of graphs or diagrams.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 4

Тема. Шкільне приладдя.
Виконати завдання 1, 5 с. 70 з підручника Gillie Cunningham, Sue Mohamed. Language to go. Pre-intermediate.

 1. Look at the names of technical equipment and answer the questions below.

Example: Which two have a screen and a keyboard?

a), f)

 1. Read about digital TV and answer true (T) or false (F).

Example: We can communicate with digital TVs.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 4

Тема. Складнопідрядне речення.
Виконати завдання 294, 295, 297 с. 329-330. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник.

 1. Analyze the following sentences. How are the clauses joined? What type are they?

 1. Analyze the sentences. State the type of subordinate clause, and the way it is joined to the principal clause.

 1. Choose the correct form of the verb from the brackets. State the type of subordinate clause and explain your choice of a verb form.

Завдання до самостійної роботи
Змістовий модуль 4

Тема. Комп’ютерний переклад.
За допомогою програми комп’ютерного перекладу перекласти текст (на вибір) обсягом 2 друкованих аркуші формату А4.

Тема. Інтернет. Пошук інформації в Інтернеті.
Використовуючи ресурси англомовних освітніх сайтів, знайдіть 10 ігор, які можна було б використати на уроках англійської мови у початкових класах.

Тематика індивідуальних робіт

 1. Скласти текст-розповідь „Професії моїх батьків”.
 2. Скласти опорну схему-таблицю „Модальні дієслова та їх значення”.
 3. Виписати з художньої літератури 20 речень з модальними дієсловами і пояснити їх значення.
 4. Написати лист-привітання своєму другу.
 5. Виписати з творів художньої літератури слова з словотворчими суфіксами та згрупувати їх.
 6. Написати анотацію до художнього тексту.
 7. Зробити презентацію „Освіта в Великобританії”.
 8. Складіть серію запитань для інтерв’ю по темі „Свята в Україні”.
 9. Написати реферат на тему „Звичаї і традиції англійського народу”.
 10. Скласти проект „Найпопулярніші професії Великобританії”.
 11. Скласти тлумачний словник комп’ютерних термінів.
 12. Скласти порівняльну таблицю-характеристику „Вільний час українців та англійців”.
 13. Відшукати приклади інверсії в творах художньої літератури (10 речень).
 14. Скласти діалоги, які б ілюстрували використання розмовних моделей вибачення, погодження, звертання, тощо. ( 5 діалогів).
 15. Написати есе „Вчитель майбутнього”.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий