Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту

Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри філософії і методології державного управління на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не допускаються
Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту

Скачати 45.75 Kb.

Дата конвертації 26.04.2016 Розмір 45.75 Kb.

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

З ФІЛОСОФІЇ

Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувач), готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри філософії і методології державного управління на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не допускаються.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу.

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для методологічного аналізу матеріалів науки, з якої спеціалізується аспірант чи здобувач. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, оформлені у загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Тему та зміст реферату слід погодити з науковим керівником. Тему можна обрати з переліку тем рефератів, що подається у Програмі кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів.

Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці і написанні реферату.

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату з указанням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ – найважливіший елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів.

Основний зміст реферату повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її застосування у сферах наукових інтересів автора реферату.

У висновку повинно наводитись коротко резюме того, що викладено в основній частині реферату; висновки, які зроблені з викладу основного матеріалу.

Список використаних джерел повинен вказувати на вивчені автором роботи. Список має включати фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми вітчизняної та зарубіжної літератури. У рефераті мають бути посилання на використану літературу, проте не обов’язково шляхом прямого цитування. Кількість позицій у списку має становити від 25 джерел. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (К. : Держспоживстандарт України, 2007) .

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати не менше 24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.

ЗРАЗОК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра філософії і методології державного управління
КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософії

аспіранта першого року навчання

з відривом від виробництва

кафедри управління освітою

КИЇВ – 2011

ЗРАЗОК

З м і с т
Вступ…………………………………………………………………………………………………………….3

Розділ 1 Філософія та її місце в системі культури

1.1 Філософія як форма суспільної свідомості……………………………………………………5

1.2 Феномен цінностей в культурі……………………………………………………………………..8

Розділ 2 Історія розвитку філософії в системі культури

2.1 Філософія і релігія в культурі Київської Русі………………………………………………10

2.2 Взаємодія філософії і мистецтва в культурі………………………………………………..13

Розділ 3 філософія культури: структура, тенденції розвитку

3.1 Систематизація основних теоретичних підходів до визначення

сутності філософії культури…………………………………………………………………………….16

3.2 Структура і функції філософії культури……………………………………………………..18

3.3 Основні тенденції розвитку філософії культури в сучасну епоху………………..20

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………………………………….23

Список використаних джерел ……………………………………………………..25
ЗРАЗОК

(оформлення титульної сторінки особами, які прикріплюються до Національної академії з метою складання кандидатського іспиту з філософії)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Кафедра філософії і методології державного управління
КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософії

КИЇВ – 2011

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий