Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у відділі культури і туризму
Відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

Скачати 0.59 Mb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.59 Mb.

  1   2

 1. Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності

відділу культури і туризму

Зборівської районної державної адміністрації

 1. Основні питання для розгляду на засіданнях ради

відділу культури і туризму

по культурному будівництву

 1. Основні мистецькі та культурно-просвітницькі заходи
 1. Виставкова робота
 1. Заходи щодо організації і проведення роботи

по правовій освіті населення району

 1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у відділі культури і туризму

районної державної адміністрації на 2013-2015 роки

і дотримання вимог Президента України та

Кабінету Міністрів України щодо протидії корупції

 1. Навчання кадрів
 1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури
 1. Розвиток інвестиційно привабливих об’єктів для розширення туристичної галузі в Зборівському районі
 1. Контроль за виконанням рішень директивних органів

І. Пріоритетні напрямки

інноваційної діяльності відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації

 • реалізація районних цільових програм галузі культури і туризму та пошуки додаткових позабюджетних джерел фінансування для виконання даних програм:
  • Програма “Енергоефективності та енергозбереження на 2010-2014 роки”

Рішення сесії районної ради

від 25 лютого 2010 року № 381

 • Програма “Поповнення бібліотечних фондів району на 2011-2015 роки”

Рішення сесії районної ради

від 17 грудня 2010 року № 24

 • Програма “Збереження культурної спадщини Зборівського району на 2011-2015 роки”

Рішення сесії районної ради

від 10 лютого 2011 року № 47

 • Програма “Підтримки та розвитку сільських клубних закладів на 2011-2015 роки”

Рішення сесії районної ради

від 23 червня 2011 року № 92

 • “Створення та розвитку історико-культурного заповідника “Поле Зборівської битви 1964 року” на території Зборівського району на 2012-2015 роки”

Рішення сесії районної ради

від 6 березня 2012 року № 159

 • “Поліпшення кінообслуговувння населення Зборівського району на 2012-2016 роки”

Рішення сесії районної ради

від 26 квітня 2012 року № 194

 • “Програма розвитку туризму в Зборівському районі на 2013-2015 роки”

ще не затверджена

 • переведення працівників культури сільської місцевості на повну зайнятість;
 • збереження існуючої мережі закладі культури району, не допущення погіршення стану культурного обслуговування населення;
 • розширення мережі платних послуг закладами культури: організація виїзних концертів народних колективів районного будинку культури та закладів культури району;
 • проведення моніторингу ефективності діяльності закладів культури;
 • активізація роботи культурно-дозвіллєвого комплексу у м. Зборові, освітньо-культурних комплексів у смт. Залізці та селах району. Забезпечення створення інноваційних типів закладів культури, модернізація існуючих закладів клубного типу та централізованої системи публічних бібліотек;
 • продовження роботи над створенням поліфункціональних закладів культури в населених пунктах району, недопускання погіршення стану культурного обслуговування населення;
 • сприяння розвитку аматорського мистецтва, підтримка обрядово-фольклорних колективів, які пропагують автентичне українське народне мистецтво;
 • вивчення і впровадження в практику інноваційних форм і методів культурно-освітньої роботи та організації дозвілля молоді, всебічне сприяння розвитку ініціативи й самодіяльності населення;
 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, забезпечення їх музичними інструментами, костюмами, обладнанням сцени, звуковою та світловою апаратурою;
 • розвиток та підтримка культурного потенціалу і традицій району;
 • турбота про соціальну захищеність та підвищення престижу працівника галузі культури на основі організації культурного дозвілля та співробітництва з різними соціальними інституціями;
 • збереження контингенту учнів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та забезпечення відповідних умов для роботи педагогічних колективів;
 • забезпечення консультативної та методичної допомоги бібліотекам системи в удосконаленні роботи з користувачами, підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів, проведення соціологічних досліджень;
 • робота ІНТЕРНЕТ-ЦЕНТРу Зборівської центральної бібліотеки з безкоштовного обслуговування користувачів та надання послуг щодо користування мережею Інтернет;
 • забезпечення розвитку та функціонування української мови в закладах культури та навчальних закладах району;
 • всебічне задоволення освітніх та інформаційних потреб користувачів бібліотек, допомога у самоосвіті;
 • забезпечення виконання заходів щодо підтримки і розвитку інвестиційно- привабливих об’єктів для розширення туристично-рекреаційної галузі та для створення позитивного туристичного іміджу Зборівського району;
 • створення та підтримка діяльності інформаційно-туристичних центрів і пунктів, громадських організацій, які займаються популяризацією туристично-рекреаційного потенціалу в районі;
 • виготовлення та розповсюдження в межах області рекламних буклетів, листівок, проспектів з описом туристичних об’єктів;
 • проведення ремонтних робіт та надання статусу “Народний” музею ім. Р. Купчинського в селі Розгадів;
 • розширення науково-дослідної та пошукової роботи районного комунального історико-краєзнавчого музею “Зборівська битва”, забезпечення його необхідними технічними засобами;
 • проведення роботи з реалізації проекту історико-культурного заповідника “Поле Зборівської битви 1649 року”.

II. Основні питання

для розгляду на засіданнях ради відділу

культури і туризму по культурному будівництву

ЛЮТИЙ

1. Про підсумки фінансово-господарської діяльності закладів культури району за 2012 рік.

Готує: гл. бухгалтер відділу Липак В.П.,

в. о. директора РБК Грицай О.Г.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.
Доповідають: в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.

2. Про хід виконання районної Програми створення та розвитку історико-культурного заповідника “Поле Зборівської битви 1649 року” на території Зборівського району на 2012-2015 роки.

Готує: директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.
Доповідає: директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.
3. Про підсумки роботи зі зверненнями громадян у відділі культури і туризму Зборівської райдержадміністрації у 2012 році.

Готують: в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.

гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.

Доповідає: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.

ТРАВЕНЬ
1. Про стан дотримання вимог чинних нормативно-правових актів про кадрову роботу, дієвість кадрового резерву та про роботу відділу культури і туризму щодо збереження та зміцнення кадрового потенціалу закладів культури району.
Готує: гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.
Доповідає: гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.
2. Про виконання пріоритетних напрямків соціально-економічного та культурного розвитку Зборівського району в галузі культури і туризму району на 2013 рік.

Готують: в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.

гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.

Доповідає: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.
3. Про хід виконання районної Програми поповнення бібліотечних фондів на 2011-2015 роки та пошуки додаткових позабюджетних джерел фінансування для виконання даних програм.

Готує: директор ЦБС Лукачат М.М.

Доповідає: директор ЦБС Лукачат М.М.

ВЕРЕСЕНЬ
1. Про роботу відділу культури і туризму Зборівської районної державної адміністрації в 2013 році щодо посилення виконавської дисципліни, реалізації завдань, визначених нормативно-правовим актами Президента України, Кабінетів Міністрів України, розпорядчими документами голів обласної та районної державних адміністрацій.

Готують: гл. спеціаліст відділу Перейми біда О.В.

гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.
Доповідає: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.
2. Про стан матеріально-технічної бази, її зміцнення, забезпечення належних умов роботи закладів культури району в осінньо-зимовий період 2013-2014 рр., виконання Законів України “Про охорону праці” та “Про пожежну безпеку”.

Готують: в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.,

директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.
Доповідає: в.о. директора РБК Грицай О.Г., директор ЦБС Лукачат М.М.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.

директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.

3. Про підсумки роботи ПСМНЗ району за 2012-2013 навчальний рік та підготовку до роботи в 2013-2014 навчальному році.

Готують: директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.
Доповідає: директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.
ГРУДЕНЬ
1. Про затвердження плану роботи відділу культури і туризму районної державної адміністрації на 2014 рік.

Готують: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.,

гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.

в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.

директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.

Доповідають: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.,

гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.,

2. Про виконання заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень у відділі культури і туризму районної державної адміністрації на 2013-2015 роки і дотримання вимог Президента України та Кабінету Міністрів України щодо протидії корупції.

Готують: в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

директор ЦБС, Лукачат М.М.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.,

директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.
Доповідає: гл. спеціаліст відділу Переймибіда О.В.,

гл. спеціаліст відділу Шкрібляк О.Д.

3. Про аналіз виконання плану платних послуг закладами культури району впродовж 2013 року.

Готує: гл. бухгалтер відділу Липак В.П.,

в.о. директора РБК Грицай О.Г.,

провідний методист РБК Зятківська Н.А.,

директор ЦБС Лукачат М.М.,

директор музею “Зборівська битва” Макогін Б.Д.,

директор ПСМНЗ м. Зборів Довгань М.М.,

директор ПСМНЗ с. Озерна Шеліхевич А.А.,

директор ПСМНЗ смт. Залізці Горішній Я.В.
Доповідає: гл. бухгалтер відділу Липак В.П.,

Протягом 2013 року сприяти органам місцевого самоврядування та громадським організаціям у розробці інноваційних проектів, реалізація яких буде спрямована на розвиток культури, національностей, релігій та туризму в районі.

III. Основні мистецькі та культурно-просвітницькі заходи

Протягом року

 • Районний районне свято зимового фольклору: “Різдвяні гостини

у Зборові”

Районний будинок культури, клубні заклади району,

січень 2013 р.

 • Вечір гумору до 80-річчя від дня народження Є.Дударя: “Лицар сміху”

Бібліотека села Озерна,

січень 2013 р.

 • Вечір поезії до 65-річчя від дня народження О.Германа: “Поет душевної зустрічі”

Бібліотека для дорослих та бібліотека с. Чернихів

березень2013 р.

 • Святковий концерт присвячений Дню Матері спільно з будинком дитячої творчості : “Мати – символ добра на землі”

Районний будинок культури спільно з

будинком дитячої творчості

травень 2013 р.

 • Прем’єра вистави А. Крим “Нелегалка”

Будинок культури с. Озерна,

червень 2013 р.

 • Святковий концерт присвячений Дню Молоді: “Молоді крокує у майбутнє”

Зборівський РБК

спільно з закладами культури клубного типу,

червень 2013 р.

 • ІV регіональний мистецько-розважальний фестиваль “На хвилях Серету”

Будинок культури смт. Залізці,

липень 2013 р.

 • Мистецько-просвітницький захід з нагоди відзначення 23-річниці від Дня проголошення Декларації про державний суверенітет України: “Шлях до свободи і незалежності”

Зборівський РБК

спільно з закладами культури клубного типу,

липень 2013 р.

 • Святкове дійство до 550-річчя села: “Моє село – частинка України”

Будинок культури с. Мшанець,

серпень 2013 р.

 • Концерт до 119 річниці з дня народження Романа Купчинського: “Моя любов тобі, мій краю”

Будинок культури с. Розгадів,

вересень 2013 р.

 • Літературний ранок до 110-річчя від дня народження Р.Завадовича: “Народжений великою землею”

Центральна бібліотека для дорослих,

бібліотеки сіл Славна, Плісняви Зборівської ЦБС

грудень 2013 р.,

 • Історико-просвітницький захід до 365-річчя від початку національно-визвольної війни українського народу проти польсько-шляхетського панування: “Роль Богдана Хмельницького в національно-визвольній війні українського народу проти польсько-шляхетського панування XVII ст.”

Музей “Зборівська битва”,

грудень 2013 р.

 • Створення відеофільму: “Туристична Зборівщина.

Заповідник “Поле Зборівської битви”

Музей “Зборівська битва”,

2013 р.

 • Проведення робіт по реалізації проекту створенню історико-краєзнавчого заповідника “Поле Зборівської битви 1649 року”

Музей “Зборівська битва”,

2013 р.

 • Організація тематичних та розважальних дискотек для підлітків

Зборівський РБК,

2013 р.

 • Проведення фестивалів та різноманітних масових заходів на базі туристичних об’єктів

Відділ культури і туризму

районної державної адміністрації

2013 р.

 • Здійснення комплексних перевірок діяльності сільських закладів культури району

Відділ культури і туризму

районної державної адміністрації,

Зборівський РБК, Зборівська ЦБС,

2013 р.

 • Активізація роботи щодо відродження українських національних традицій, впровадження нових форм роботи в закладах культури

Зборівський РБК, Зборівська ЦБС,

музей “Зборівська битва”,

2013 р.

Січень

Святковий концерт, присвячений 94-річниці Дню Соборності України: “Моя Україна – єдина країна”

Зборівський РБК

Театралізоване дійство: “Добрий вечір, щедрий вечір”

БК с. Сировари
Різдвяний концерт: “Ой, радуйся земле”

Клуб села Бліх

Година історичної пам’яті до Дня пам’яті Героїв Крут:

“Вам – вічна слава. Вам – вічна пам’ять”

Зборівська ЦБС
Лютий

Розважально-ігрова програма до дня Святого Валентина: “На крилах любові”

Зборівський РБК
Розважальний вечір до дня Святого Валентина: “Нехай у серці живе любов”

БК с. Гаї Розтоцькі

Свято мови до Дня рідної мови: “Так, рідна мово – це душа народу, його нація, і пісня, і казки”

бібліотеки сіл Малашівці, Курівці Зборівської ЦБС
Березень

Святкування 199-річниці від дня народження Т.Г.Шевченка:

“Шевченківське слово і досі живе”

та конкурс читців приурочений Шевченківським дням:

“Шевченківське слово і досі живе”

Зборівський РБК
Тематичний вечір, присвячений 198-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка: “Жива душа поетова”

Клуб села Млинівці

Літературно-музичний вечір до 199-річниці з дня народження Т.Г.Шевченка: “Живе у пам’яті Тарас”

бібліотеки Зборівської ЦБС
Шевченківські уроки у музеї

Музей “Зборівська битва”

спільно з Будинком дитячої творчості

Квітень
Година скорботи приурочена пам’яті Чорнобильської трагедії:

“Чорнобильський дзвін”

Зборівський РБК
Конкурс читців – гумористів: “Сміх людський – чудесна шутка”

Зборівський РБК

Театралізоване дійство: “Під Хрест твій встамо”

клуб с. Ренів

Година пам’яті до Дня трагедії на ЧАЕС: “Поріс чорнобилем Чорнобиль – Бідою нашою поріс”

бібліотеки Зборівської ЦБС

Травень

Великодні святкування спільно з релігійними конфесіями, молодіжними організаціями “Молодь Христова”: “Христос воскрес – воскресла Україна”

Зборівський РБК

Заходи з нагоди святкування Дня Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками: “Тих днів не померкне слава”

Зборівський РБК
Святковий концерт до Дня Матері: “Як сонечко – рідна матуся” Клуб с. Футори

Історичний урок До Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні:

“Для нас історія, для них життя частина”

Бібліотека для дорослих, бібліотеки сіл Білківці, Оліїв Зборівської ЦБС
До Міжнародного дня музеїв, день відкритих дверей в музеї “Зборівська битва” та підведення підсумків районного конкурсу серед учнівської та студентської молоді – написання творів-ессе на тему: “Українські перемоги: Зборівська битва 1649 року та її роль у встановлені української держави”

музей “Зборівська битва”

Червень

Заходи щодо відзначення Дня захисту дітей: “Хай буде дитинство щасливим моє і твоє”

Зборівський РБК

Прем’єра вистави: А. Крим “Нелегалка”

Будинок культури с. Озерна

Тематичний вечір з нагоди Дня Конституції: “Основа життя – мій закон основний”

клуб с. Гаї за Рудою

Година спілкування до Дня Конституції України: “Основа життя – закон основний”

Бібліотека для дорослих, бібліотеки сіл Городище, Розгадав Зборівської ЦБС

Липень

Святкування Дня Івана Купала: “Ой на Івана, ой на Купала”

Зборівський РБК

спільно з молодіжними організаціями району
Свято села: І рідна стежина, і батьківська хата”

Будинок культури с. Чернихів

Мистецьке свято до Дня Івана Купала: “Свято літа, любові, вогню”

Бібліотеки сіл Осташівці, Білківці, Білоголови Зборівської ЦБС

Виставка матеріалів: “Музеї України. Досвід і здобутки”

музей “Зборівська битва”

Серпень

Святкування з нагоди відзначення 22-річниці Незалежності України: “Тобі Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи”

Зборівський РБК

спільно з молодіжними організаціями району

Свято села: “Пахне рідна село”

БК с. Мшанець

Концерт до Дня Незалежності: “Солов’їна спадщина моя”

Клуби сіл Мшана, Вільшанка, Підгайчики

Урок державності до Дня Незалежності України: “Знання і мудрість – незалежній Україні”

Бібліотеки сіл Городище, Розгадів Зборівської ЦБС

Вересень

Привітання з нагоди Дня бібліотекаря: “Праця людини – окраса і слава”

Зборівський РБК
Молодіжний фестиваль: “Господь єднає серця”

БК с. Озерна
Мистецька година до 75-річчя від дня народження Ігоря Герети:

“Син української землі”

Бібліотека для дорослих, бібліотеки сіл Піщани, Присівці Зборівської ЦБС
Літературна зустріч у музеї до Міжнародного дня бібліотек:

“Поезія – це завжди неповторність”

музей “Зборівська битва”

Жовтень

Святковий концерт присвячений Дню Українського козацтва,

УПА та Покрови Пресвятої Богородиці:

“Народу нашого Княгине – Богородице Діво, Свята Покрово України”

Зборівський РБК
Святковий концерт до Дня українського козацтва: “Шляхами козацької слави”

БК с. Жабиння
Година доброти до Дня людей похилого віку: “Вшануймо людей похилого віку”

Бібліотека для дорослих, бібліотека села Перепельники Зборівської ЦБС
Листопад

Година скорботи до Дня пам’яті жертв Голодомору: “Роки ті чорні – голод, голод”

Зборівський РБК
Святковий захід до Дня пам’яті жертв голодомору: “Скорботна свічка пам’яті”

БК с. Розгадів
Година історичної правди до Дня пам’яті жертв голодомору:

“Скорботна свічка пам’яті святої”

Бібліотеки Зборівської ЦБС

Грудень

Театралізоване дійство до Святого Миколая: “Святий отче Миколаю – вечір твій вже наступає”

Зборівський РБК

Вечорниці: “Калиті радіємо, конопельки сіємо”

Клуб с. Кальне

Година милосерді до Дня інвалідів: “Милосердя не буває надмірним”

Бібліотеки сіл Млинівці, Курівці, смт. Залізці Зборівської ЦБС
Протягом 2013 року приймати участь у заходах, передбачених планом роботи управління культури обласної державної адміністрації.

IV. Виставкова робота

Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

до Дня Соборності України: “Моя Україна – єдина країна”

районний будинок культури м. Зборів,

січень 2013 р.
Виставка документів і книг до Дня Соборності України: “Україна Соборна”

Музей “Зборівська битва”,

січень 2013 р.
Виставка образотворчого мистецтва: “Україна моїми очима”

ПСМНЗ смт. Залізці (художнє відділення)

січень 2013 р.
Виставка книг Поети Тернопілля про українську мову: “Живи, рідна мово!”

Музей “Зборівська битва”,

лютий 2013 р.
Виставка образотворчого мистецтва:

«Ідея Соборності України: “Творчість Т.Г.Шевченка”»

ПСМНЗ смт. Залізці (художнє відділення)

лютий 2013 р.
Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва присвячена

199-й річниці від дня народження Т.Г.Шевченка:

“Шевченківське слово і досі живе”

районний будинок культури м. Зборів спільно

з сільськими закладами культури та

Будинком дитячої творчості

березень 2013 р.

Виставка портретів Т.Шевченка та фотогалерея, присвячена Тарасові Шевченку: “Кобзареві наша любов і шана”

Музей “Зборівська битва”,

березень 2013 р.
Виставка книжок та біографічний огляд:

“Життя і творчий шлях Романа Купчинського”

Меморіальний музей Р. Купчинського в с. Розгадів

березень 2013 р.
Виставка документів і книг до 70-річчя формування дивізії “Галичина”:

“Дивізія «Галичина». Правда проти міфів”

Музей “Зборівська битва”,

квітень 2013 р.
Виставка образотворчого мистецтва присвячена Дню Матері:

“Мама! Немає милішого слова, ти ж бо життя і творіння й основа!”

ПСМНЗ смт. Залізці (художнє відділення)

травень 2013 р.

Виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва присвячена Дню Матері: “Мати – символ добра на землі”

районний будинок культури м. Зборів

спільно з Будинком дитячої творчості

травень 2013 р.
Виставка образотворчого мистецтва: “Великодня писанка”

ПСМНЗ смт. Залізці (художнє відділення)

травень 2013 р.
Виставка писанок, Великодніх рушничків та кошиків: “Великодня мозаїка”

районний будинок культури м. Зборів

спільно з сільськими закладами культури

травень2013 р.
Виставка сувенірів, путівників та буклетів до Міжнародного дня музеїв:

“Музеї як храми культури”

Музей “Зборівська битва”,

травень 2013 р.
Виставка фотоматеріалів та документів:

“Особисті документи Романа Купчинського”

Меморіальний музей Р. Купчинського в с. Розгадів

червень 2013 р.
Виставка – інформаційний стенд до 900-річчя від часу укладення пам’ятки: “«Повість минулих літ» — пам’ятка історії і літератури Київської Русі”

Музей “Зборівська битва”,

червень 2013 р.
Виставка художніх творів у парку культури і відпочинку присвячена Дню Молоді: “Молодь крокує у майбутнє”

районний будинок культури м. Зборів

червень 2013 р.
Виставка книг та матеріалів періодики до 210-річчя від дня народження

Остапа Вересая та 110-річчя П.Тищенка: “Українські кобзарі”

Музей “Зборівська битва”,

липень 2013 р.
Виставка фотоматеріалів та документів до

Дня відкритих дверей у музеї «Зборівська битва»:

“Заповідник «Поле Зборівської битви» — проект та кроки реалізації”

Музей “Зборівська битва”, серпень2013 р.

Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва,

присвячена 22-ій річниці Незалежності України:

“Тобі Україно, мій мужній народе, складаю я пісню святої свободи”

районний будинок культури м. Зборів

серпень 2013 р.
Виставка документів:

“Листування Романа Купчинського з 1934 по 1971 роки”

Меморіальний музей Р. Купчинського в с. Розгадів

серпень 2013 р.
Виставка книг і часописів української діаспори присвячена вихідцям

зі Зборівщини: “Про тебе, рідна нене, не забудемо!”

Музей “Зборівська битва”, вересень 2013 р.
Виставка образотворчого мистецтва до Дня Знань:

“Треба все на світі знати…”

ПСМНЗ смт. Залізці (художнє відділення)

вересень 2013 р.
Виставка – інформаційний стенд присвячена 760-річчю від дня коронації

Данила Галицького у Дорогичині 1253 року:

“Провідники і державотворці в українській історії”

Музей “Зборівська битва”, жовтень 2013 р.
Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

присвячена 71-й річниці УПА, Покрови Пресвятої Богородиці

та Дню Українського козацтва: “То рідної козацької землі минула доля”

районний будинок культури м. Зборів

спільно з сільськими закладами культури

жовтень 2013 р.

Виставка книг та часописів:

“Пісенна творчість Романа Купчинського”

Меморіальний музей Р. Купчинського в с. Розгадів

жовтень 2013 р.
Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

присвячена 95-й річниці ЗУНР: “ЗУНР – наша слава і гордість”

районний будинок культури м. Зборів

спільно з сільськими закладами культури

листопад 2013 р.
Виставка документів присвячена 95-й річниці ЗУНР:

“Нескорена Зборівщина”

Музей “Зборівська битва”,

грудень 2013 р.

Виставка періодичних видань:

“Преса про святкування річниць Романа Купчинського”

Меморіальний музей Р. Купчинського в с. Розгадів

  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий