Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Методичний кабінет Зіньківський нвк завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу «Біологія» 9 клас

Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу «Біологія» 9 клас. Л. В. Кондратюк, К. А. Кондратюк, Зіньків. 2010 – 95 с
Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Методичний кабінет Зіньківський нвк завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу «Біологія» 9 клас

Скачати 1.21 Mb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 1.21 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7

Відділ освіти Віньковецької райдержадміністрації

Методичний кабінет

Зіньківський НВК

Завдання

для перевірки навчальних досягнень

учнів з курсу «Біологія» 9 клас

Кондратюк Леся Володимирівна

Кондратюк Катерина Антонівна,

вчителі біології

Зіньківського НВК

-2010-
Рецензенти: Н.В. Побєдінська, методист Віньковецького райметодкабінету;

Г.В. Баранюк, вчитель біології та хімії Зіньківського НВК

Завдання для перевірки навчальних досягнень учнів з курсу «Біологія» 9 клас. Л.В. Кондратюк, К.А. Кондратюк, Зіньків. 2010 – 95 с.

Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з біології Міністерства освіти і науки України і охоплює весь програмовий матеріал курсу «Біологія» 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропонуються різноманітні різнорівневі завдання до кожної з тем курсу

Рекомендується для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

Передмова
Наука про людину – це наука мудрих.

Клод Адріан Гельвецій,

французький філософ XVIII ст.
Посібник складено відповідно до чинної навчальної програми з біології Міністерства освіти і науки України. Матеріали охоплюють всі теми курсу біології 9 класу за 12-річною освітою. Визначені основні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з кожної теми даного курсу.

Мета даного посібника – допомогти вчителям біології та учням ефективніше проводити підготовку (до уроку та й самі уроки), узагальнення та систематизацію навчальних досягнень з кожної теми курсу.

Посібник містить різні завдання для узагальнення та систематизації навчальних досягнень, а саме: запитання для усної перевірки знань, різнорівневі тести, різні види біологічних диктантів та різнорівневі контрольні роботи в двох варіантах.

Матеріали підбиралися в суворій відповідності до критеріїв навчальних досягнень учнів.

Вчитель може вибірково використовувати ці матеріали згідно з особистими методичними уподобаннями, вилучаючи наведені запитання і завдання або доповнюючи їх іншими.

Дані матеріали можна використовувати на всіх етапах особистісно-орієнтованого уроку, включаючи всі види навчальної діяльності.

Передбачається як репродуктивна робота учнів з навчальною інформацією, так і її самостійний пошук, творче застосування.

Особлива увага у змісті матеріалів звертається на аналіз учнями фактів і теорій, що вивчаються, розвиток умінь узагальнювати і робити висновки.

Характер завдання допоможе учням не тільки засвоїти теоретичні знання, але й набути практичних умінь і навичок з курсу біології у 9 класі, а також успішно підготуватись до узагальнення та систематизації знань з кожної теми курсу.

Даний посібник дасть змогу учням успішно підготуватись до державної підсумкової атестації за курс основної загальноосвітньої школи.

Розділ ІХ. Людина

Тема 1. Організм людини як біологічна система

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень називає: тканини організму людини; органи людини; фізіологічні системи органів організму людини.

Наводить приклади різних типів клітин.

Характеризує: клітинну будову організму людини; типи тканин; організм людини як систему.

Пояснює: принцип нервової регуляції; принцип ендокринної регуляції; принцип імунної регуляції.

Порівнює принципи нервової та гуморальної регуляції фізіологічних функцій.

Спостерігає і описує мікроскопічну будову тканин людини.

Дотримується правил роботи з мікроскопом.

Робить висновок про організм людини як біологічну систему.

Запитання для усної перевірки знань

 1. Які біологічні системи вам відомі?
 2. Які процеси притаманні біологічним системам?
 3. Які властивості притаманні людині як біологічній системі?
 4. Охарактеризуйте загальну будову клітини організму людини.
 5. Що таке органели клітини? Охарактеризуйте їх.
 6. Чому клітини організму людини відрізняються за формою та розмірами?
 7. Що таке тканина? Охарактеризуйте всі типи тканин, які властиві для людини.
 8. Охарактеризуйте особливості мікроскопічної будови різних типів тканин.
 9. Що таке орган? Які органи належать до зовнішніх, а які – до внутрішніх?
 10. Що таке система органів?
 11. Охарактеризуйте анатомо-фізіологічні системи органів людини.
 12. Які системи організму людини належать до регуляторних?
 13. Що таке нервова регуляція? Які її особливості?
 14. У чому полягають особливості гуморальної регуляції функцій організму?
 15. У чому полягає механізм імунного захисту організму людини?

Біологічний диктант

Закінчити речення.

 1. Цитоплазма – це обмежений поверхневим апаратом внутрішній вміст клітини, який оточує… .
 2. Ендоплазматична сітка – система внутріклітинних мембран, які утворюють розгалужену мережу… .
 3. Рибосоми – органели сферичної форми, які … .
 4. Ядро клітини вкрите ядерною оболонкою, воно містить … .
 5. Покривний епітелій буває багатошаровим і … .
 6. Одношаровий епітелій може бути плоский, кубічний, … .
 7. Основними властивостями м’язової тканини є збудливість і … .
 8. Основними властивостями нервової тканини є збудливість і … .
 9. Серцево-судинна система об’єднує дві системи – кровоносну й … .
 10. До видільної системи належать нирки, сечоводи, сечовий міхур і … .
 11. Розрізняють такі основні сенсорні системи: зорову, слухову, смакову, дотикову та … .
 12. Тіла та речовини, які є для організму чужорідними, називають … .
 13. Особливі білки, які виробляють певні клітини крові у відповідь на вторгнення в організм антигенів – це … .
 14. Імунна система забезпечує нормальне функціонування … .

Біологічний диктант

Замість крапок вставте пропущені слова.

 1. Усі біологічні системи проходять певні часові етапи: утворення, розвиток, … , руйнування (старіння) та перетворення.
 2. Подразливість – здатність відповідати на вплив умов … та зміни внутрішнього середовища.
 3. Адаптація – здатність … до умов навколишнього середовища.
 4. Клітина – найменша біологічна система, здатна до самовідновлення, … та розвитку.
 5. Лізосоми – найдрібніші органели, які містять … , що розщеплюють білки, … та жири.
 6. Сполучна тканина утворена значною кількістю клітин і добре розвиненою … , яка складається з основної речовини та волокон.
 7. В цитоплазмі м’язових волокон містяться спеціальні органели – … , які забезпечують здатність скорочуватися.
 8. Нервова тканина складається з нервових клітин – … і клітин, що їх оточують, –.
 9. Опорно-рухова система утворена кістками, їх … та м’язами.
 10. Завдяки скороченням серця кров безперервно рухається по … до усіх органів і тканин.
 11. Систему органів дихання утворюють органи … та легені.
 12. Антигени бувають … та внутрішніми.
 13. Антигенами можуть бути мікроорганізми (… , …), одноклітинні тварини (лямблії, …), гельмінти.
 14. Нервова регуляція здійснюється … , яка забезпечує взаємозв’язок органів та зв’язок організму з навколишнім середовищем.

Біологічний диктант

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

 1. Клітина є функціональною одиницею живого організму.
 2. Лізосоми беруть участь у процесі поділу клітин.
 3. Рибосоми беруть участь у процесі синтезу білків.
 4. Ферменти є біологічними каталізаторами клітини.
 5. Епітеліальна тканина містить міжклітинну речовину.
 6. Кров належить до епітеліальної тканини.
 7. Кров – рідка сполучна тканина.
 8. Структурною одиницею нейрона є аксон.
 9. Нервова система належить до фізіологічних систем.
 10. Клітинний центр міститься поблизу ядра й бере участь у поділі клітини.
 11. Основними властивостями м’язової тканини є збудливість і провідність.
 12. Нейроглія заповнює проміжки між нервовими клітинами.

Тести

З наведених відповідей І і ІІ рівнів виберіть правильні. На запитання ІІІ рівня дайте відповіді:

І рівень

1. Будову і функцію тканин вивчає:

а) гістологія;

б) ембріологія;

в) цитологія;

г) фізіологія.

2. Тканина, що складає основу серця:

а) м’язова;

б) епітеліальна;

в) сполучна;

г) нервова.

3. До складу дихальної системи входять:

а) спинний мозок;

б) шлунок;

в) нирки;

г) легені.

4. Тканина, що складає основу мозку:

а) м’язова;

б) сполучна;

в) нервова;

г) епітеліальна.

5. Основну частину спадкової інформації в клітині зберігає:

а) ядро;

б) рибосома;

в) лізосома;

г) мітохондрія.

6. Постачає клітину енергією:

а) мітохондрія;

б) комплекс Гольджі;

в) клітинний центр;

г) рибосома.

ІІ рівень

 1. Структурною одиницею нервової тканини є:

а) лімфоцит;

б) міоцит;

в) нейрон;

г) нефрон.

2. Переважно епітеліальною тканиною утворений орган:

а) серце;

б) шлунок;

в) язик;

г) слинна залоза.

3. Органели в клітині містяться:

а) лише в ядрі;

б) лише в цитоплазмі;

в) в ядрі та цитоплазмі;

г) в мітохондріях.

4. Діяльність усього організму регулюють такі системи органів:

а) опорно-рухова і травна;

б) кровоносна і дихальна;

в) нервова і гуморальна;

г) видільна і покривна;

5. Білки, що виконують в організмі роль біологічних каталізаторів, це:

а) гормони;

б) ферменти;

в) ліпіди;

г) вуглеводи.

6. Органели, що беруть участь у надходженні і виведенні речовин з клітини:

а) плазматична мембрана;

б) мітохондрії;

в) ендоплазматична сітка;

г) комплекс Гольджі.

ІІІ рівень

 1. Яка відмінність між фізіологічною і функціональною системами?
 2. Доведіть, що будова нервової та м’язової тканин відповідає функціям, які вони виконують.
 3. Чи може клітина існувати без мітохондрій? Відповідь обґрунтуйте.

Контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

(Правильна відповідь – 0,5 б.)

1. Кількісні і якісні зміни як окремих складових, так і організму загалом, це:

а) самоорганізація;

б) обмін речовин та енергії;

в) ріст і розвиток;

г) подразливість.

2. Органели сферичної форми, які синтезують білки, це:

а) лізосоми;

б) рибосоми;

в) мітохондрії;

г) клітинний центр.

3. Система, що об’єднує і пов’язує усі клітини й органи в єдине ціле, змінює і регулює їх діяльність, це:

а) нервова;

б) видільна;

в) ендокринна;

г) статева.

4. Реакція організму на певний вплив (подразнення) зовнішнього середовища чи внутрішнього стану організму, це:

а) нейрон;

б) аксон;

в) дендрит;

г) рефлекс.

5. Система, що здійснює захист організму від усього чужорідного, це:

а) нервова;

б) видільна;

в) імунна;

г) ендокринна.

6. Гормон надниркових залоз , що підвищує частоту серцевих скорочень, звужує капіляри, підвищує рівень глюкози в крові, це:

а) інсулін;

б) адреналін;

в) тироксин;

г) кортикостероїди.

Середній рівень

(Правильна відповідь – 1 б.)

Допишіть речення.

 1. Залози внутрішньої секреції виділяють речовини, які називають _______.
 2. Основна функція кровоносної системи – __________ .
 3. М’язова і нервова тканини мають спільну властивість – ___________.

Достатній рівень

(Правильна відповідь – 1,5 б.)

 1. Установіть відповідність між тканиною та її функціями:
  1. Нервова.
  2. Епітеліальна.
  3. М’язова.
  4. Сполучна.

А основна властивість – збудливість і скоротливість;

Б основна властивість – збудливість і провідність;

В заповнює проміжки між нервовими клітинами;

Г тканина, що не містить кровоносних судин;

Д утворена значною кількістю клітин і добре розвиненою міжклітинною речовиною.

2. Установіть відповідність між назвами органел та їх функціями:

1. Ендоплазматична сітка.

2. Комплекс Гольджі.

3. Лізосоми.

4. Мітохондрії.

А міститься поблизу ядра й бере участь у поділі клітини;

Б здійснює окисно-відновні процеси, що супроводжуються вивільненням енергії;

В здійснює сортування синтезованих речовин та виведення їх із клітини;

Г беруть участь у розщепленні компонентів клітини, які втратили свої функції;

Д на мембранах синтезуються білки, жири, вуглеводи.

Високий рівень

(Правильна відповідь – 3 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

 1. Доведіть, що клітина – біологічна система.
 2. Доведіть, що будова нервової та м’язової тканин відповідає функціям, які вони виконують.
 3. У чому проявляється взаємозв’язок між регуляторними системами організму?

Варіант 2
Початковий рівень

(Правильна відповідь – 0,5 б.)

1. Здатність підтримувати сталість хімічного складу, фізичних властивостей та цілісності організму, це:

а) адаптація;

б) саморегуляція;

в) самовідтворення;

г) подразливість.

2. Здатність зберігати ознаки й набувати нових, це:

а) спадковість і мінливість;

б) адаптація;

в) саморегуляція;

г) самоорганізація.

3. Основний процес життєдіяльності клітин – це:

а) дихання;

б) розмноження;

в) поділ;

г) живлення.

4. Сукупність клітин і міжклітинної речовини, які подібні за будовою, походженням, функціями, це:

а) орган;

б) тканина;

в) система органів;

г) система тканин.

5. Органела, що бере участь у біосинтезі білків, жирів, вуглеводів, це:

а) ендоплазматична сітка;

б) рибосоми;

в) мітохондрії;

г) лізосоми.

6. Накопичення, виведення і хімічну зміну синтезованих речовин здійснює:

а) рибосома;

б) лізосома;

в) мітохондрія;

г) комплекс Гольджі.

Середній рівень

(Правильна відповідь – 1 б.)

Допишіть речення.

 1. Сечовидільна система складається з: ____________ .
 2. У комплексі Гольджі формуються такі органели, як ________________ .
 3. Будову організму людини вивчає наука ___________ .

Достатній рівень

(Правильна відповідь – 1,5 б.)

1. Установіть відповідність між назвами органел та їх функціями:

1. Клітинний центр.

2. Рибосоми.

3. Мітохондрії. Лізосоми.

4. Ендоплазматична сітка.
А система внутрішніх мембран, які утворюють розгалужену мережу трубок, цистерн, міхурців;

Б органели сферичної форми, які синтезують білки;

В здатність накопичувати енергію робить дані органели своєрідним її акумулятором;

Г беруть участь у розщепленні компонентів клітини, які втратили свої функції;

Д система паралельно розташованих та сплющених цистерн і трубочок, до яких прикріплюються мембранні пухирці.

2. Установіть відповідність між системами органів та органами, що належать до них:

1. Травна.

2. Нервова.

3. Видільна.

4. Ендокринна.

А повітроносні шляхи та легені;

Б головний і спинний мозок, нерви, нервові вузли та сплетення;

В нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник;

Г травний канал і травні залози;

Д гіпофіз, епіфіз, вилочкова та щитовидна залози.

Високий рівень

(Правильна відповідь – 3 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

 1. Обґрунтуйте, що дає людині взаємоузгоджене об’єднання різних органів і систем.
 2. Доведіть, що будова тканин пов’язана з виконуваними ними функціями.
 3. Поясніть, за якими ознаками органи об’єднують у фізіологічні та функціональні системи.

Тема 2. Опора і рух

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Учень називає: значення опорно-рухової системи; типи з’єднань кісток; основні групи м’язів.

Розпізнає на малюнках, муляжах, власному організмі: групи м’язів; види кісток; відділи скелета; скелетні м’язи.

Характеризує: функції опорно-рухової системи; кісткову і хрящову тканини; будову і ріст, вікові зміни складу кісток; типи суглобів; основні відділи скелета; скорочення м’язів посмуговану м’язову тканину; будову скелетних м’язів, групи м’язів роботу скелетних м’язів, механізми стомлення.

Пояснює: взаємозв’язок органів опорно-рухової системи; особливості скелета людини, зумовлені прямоходінням; роль рухової активності для збереження здоров’я; фізіологічні відмінності організмів жінок і чоловіків.

Застосовує знання: про особливості опорно-рухової системи для попередження травм і захворювань; для надання першої допомоги під час ушкоджень опорно-рухової системи.

Запитання для усної перевірки знань

 1. У чому полягає значення опорно-рухової системи для людини?
 2. Із чого складається опорно-рухова система?
 3. Що таке гіподинамія?
 4. Із чого формується кісткова тканина?
 5. Яка відмінність між видами хрящів?
 6. З яких речовин складаються кістки?
 7. Що таке окістя? Яку функцію воно виконує?
 8. Яким чином кістка росте в довжину і товщину?
 9. Які типи з’єднання кісток вам відомі?
 10. З яких відділів складається скелет людини?
 11. Які особливості будови грудної клітки?
 12. Які тканини входять до складу скелетних м’язів?
 13. У який спосіб м’язи кріпляться до кісток?
 14. Як називають м’язову клітину і яка її будова?
 15. Які види й групи м’язів вам відомі?
 16. Який механізм скорочення м’язів?
 17. Від чого залежить сила м’язів
 18. Під час якої роботи м’язи втомлюються швидше? Чому?
 19. Чому в м’язах розвивається втома?
 20. Яких правил необхідно дотримуватись для забезпечення високої працездатності м’язів?

Біологічний диктант

Закінчити речення.

 1. Структурною одиницею кісткової тканини є … .
 2. Хрящова тканина побудована з … .
 3. У хрящах відсутні кровоносні та лімфатичні судини, їх живлення відбувається лише за рахунок … .
 4. За формою кістки поділяють на: довгі, короткі, плоскі та … .
 5. Розрізняють три типи з’єднань кісток: нерухоме, напіврухоме і … .
 6. Рухоме з’єднання кісток – це … .
 7. Ушкодження кістки з порушенням її цілісності – це … .
 8. Скелет тулуба складається з хребта і … .
 9. Хребці грудного відділу хребта, грудина та дванадцять пар ребер утворюють … .
 10. Скелет кінцівок складається з пояса кінцівок і скелета … .

Біологічний диктант

Замість крапок вставте пропущені слова.

 1. Структурною одиницею кісткової тканини є … – циліндричний утвір з нашарувань кісткових … , встановлених одна в одну.
 2. Основною органічною речовиною кістки є колаген (…), який має добре виражені еластичні властивості і надає кісткам … .
 3. Розрізняють гіаліновий, … та … хрящі.
 4. Довгі кістки всередині порожнисті і заповнені … – багата на жир пухка сполучна тканина.
 5. У порожнинах між пластинами губчастої речовини міститься … , у якому утворюються клітини крові.
 6. У довжину кістки ростуть за рахунок поділу клітин … , розташовані на кінцях кісток.
 7. У товщину кістки ростуть завдяки … клітин … окістя.
 8. У кістках є спеціальні клітини (…), що руйнують стару кісткову тканину.
 9. Розрізняють нерухомі, … та … з’єднання кісток.
 10. У новонародженого кістки черепа з’єднані між собою за допомогою … тканини, а потім поступово … одна за одною.
 11. Кожний суглоб оточений … , що утворена міцною сполучною тканиною.
 12. Суглоби бувають … , вони здійснюють рухи в одному напрямі, … – у двох напрямах та … – у трьох напрямах.

Біологічний диктант

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»).

 1. До типу м’язових тканин належить кісткова тканина.
 2. З посмугованої м’язової тканини побудований серцевий м’яз.
 3. У м’язах розрізняють черевце, або тіло, і сухожилки (сухожилля).
 4. Діяльність скелетних м’язів не контролюється свідомістю.
 5. Посмуговані м’язові волокна містять міофібрили.
 6. Міофібрили складаються з двох скоротливих білків – актину та міозину.
 7. М’язи, які спільно діють в однаковому напрямку – синергісти, а ті, що скорочуючись, спричиняють протилежні рухи, – антагоністи.
 8. Антагоністи – жувальні м’язи.
 9. Синергісти – це двоголовий і триголовий м’язи плеча.
 10. Згинання в колінному суглобі здійснює двоголовий м’яз плеча.
 11. Величина статичної роботи, яку виконує м’яз, залежить від навантаження і часу, а динамічної – від сили і переміщення.
 12. Тренування діє сприятливо лише на м’язи.

Тести

З наведених відповідей І і ІІ рівнів виберіть правильні. На запитання ІІІ рівня дайте відповіді:

І рівень

 1. Клітини кісткової тканини – це:

а) остеоцити;

б) хондроцити;

в) окістя;

г) охрястя.

2. Клітини хрящової тканини – це:

а) остеоцити;

б) хондроцити;

в) окістя;

г) охрястя.

3. Зверху кістки вкриті тонкою сполучною тканиною – це:

а) окістя;

б) охрястя;

в) хондроцити;

г) остеоцити.

4. У товщину кістки ростуть завдяки розмноженню клітин:

а) окістя;

б) охрястя;

в) хондроцитів;

г) остеоцитів.

5. Довгі кістки – це:

а) стопа;

б) стегно;

в) череп;

г) хребці.

6. Змішані кістки – це:

а) гомілка;

б) хребці;

в) ребра;

г) кисть.

ІІ рівень

1. Вигин хребта назад у грудному відділі – це:

а) лордоз;

б) кіфоз;

в) сколіоз;

г) плоскостопість.

2. Стан постійного часткового скорочення м’яза – це:

а) сила;

б) витривалість;

в) тонус;

г) втома.

3. Зниження працездатності м’яза – це:

а) сила;

б) витривалість;

в) тонус;

г) втома.

4.Найдовший м’яз тіла – це:

а) кравецький;

б) дельтоподібний;

в) трапецієподібний;

г) литковий.

5. Найсильніший м’яз плечового пояса – це:

а) двоголовий;

б) дельтоподібний;

в) трапецієподібний;

г) триголовий.

6. В організмі людини є стільки видів м’язової тканини:

а) 3;

б) 6;

в) 9;

г) 12.

ІІІ рівень

1. За яких умов у людини виникає сколіоз і як цьому запобігти?

 1. Чому під час роботи людина відчуває тепло?
 2. Яких правил треба дотримувати для забезпечення високої працездатності м’язів?

Контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

(Правильна відповідь – 0,5 б.)

 1. До скелета поясу верхніх кінцівок входить:

а) ключиця;

б) плечова кістка;

в) ліктьова кістка;

г) променева кістка.

2. До плоских кісток скелета належать:

а) кістки передпліччя;

б) кістки таза;

в) фаланги пальців;

г) кістки гомілки.

3. До коротких кісток скелета належать:

а) кістки стопи;

б) кістки плеча;

в) кістки черепа;

г) хребці.

4. Зміщення головок кісток у суглобі – це:

а) перелом;

б) забій;

в) вивих;

г) розтягнення.

5. Кістки гомілки належать до кісток:

а) плоских;

б) змішаних;

в) трубчастих;

г) коротких.

6. Тазовий пояс людини утворений такою кількістю кісток:

а) однією;

б) чотирма;

в) трьома;

г) двома.

Середній рівень

(Правильна відповідь – 1 б.)

Допишіть речення.

 1. Головні дихальні м’язи – це діафрагма, зовнішні та внутрішні ________ .
 2. Суглоб оточений суглобовою сумкою, зовнішній шар якої ___________ .
 3. У волокнистих хрящах багато колагенових волокон, які _____________ .

Достатній рівень

(Правильна відповідь – 1,5 б.)

 1. Установіть відповідність між термінами та їх характеристиками:
  1. Остеон.
  2. Остеоцити.
  3. Хондроцити.
  4. Охрястя.

А кісткові клітини, що входять до складу пластинки остеома;

Б структурна одиниця кісткової тканини;

В сполучнотканинний шар, що оточує хрящ ззовні;

Г структурна одиниця хрящової тканини;

Д компактна речовина розташована зовні кістки.

2. Установіть відповідність між термінами та їх характеристиками:

1. Суглоб.

2. Окістя.

3. Актин.

4. Ребра.
А плоскі дугоподібні кістки;

Б скоротливий білок;

В зовнішній сполучнотканинний шар хряща;

Г рухоме з’єднання кісток;

Д тонка сполучнотканинна оболонка, що вкриває кістки зверху.

Високий рівень

(Правильна відповідь – 3 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

 1. Чому школярам рекомендується носити рюкзак, а не портфель?
 2. Чому під час роботи людина відчуває тепло?
 3. Яких правил треба дотримувати для забезпечення високої працездатності м’язів?

Контрольна робота

Варіант 2

Початковий рівень

(Правильна відповідь – 0,5 б.)

 1. Пружність кісток визначає:

а) губчаста речовина;

б) компактна речовина;

в) неорганічні речовини;

г) органічні речовини.

2. Твердості кісткам надає:

а) губчаста речовина;

б) компактна речовина;

в) неорганічні речовини;

г) органічні речовини.

3. При скороченні м’яз стає:

а) товстішим;

б) тоншим;

в) коротшим;

г) довшим.

4. Живлення кісток забезпечують:

а) окістя;

б) охрястя;

в) кровоносні судини;

г) гормони.

5. Ріст кісток забезпечують:

а) гормони;

б) хрящі;

в) окістя;

г) червоний кістковий мозок.

6. Хребет утворюють:

а) 30-32 хребці;

б) 31-32 хребці;

в) 32-33 хребці;

г) 33-34 хребці.

Середній рівень

(Правильна відповідь – 1 б.)

Допишіть речення.

 1. Динамічна робота м’язів – це _____________________________ .
 2. Витривалість м’яза – це __________________________________ .
 3. Гіподинамія – це ________________________________________ .

Достатній рівень

(Правильна відповідь – 1,5 б.)

1. Установіть відповідність між термінами та їх визначенням:

1. Витривалість м’яза.

2. Тонус м’яза.

3. Швидкість скорочення м’яза.

4. Сила м’яза.
А величина максимального напруження, яку він може розвинути під час збудження;

Б зниження працездатності м’яза;

В здатність м’яза протягом тривалого часу підтримувати заданий ритм роботи;

Г стан постійного часткового скорочення м’яза;

Д час, за який м’яз може скоротитись або розслабитись.

2. Установіть відповідність між термінами та їх характеристиками:

1. Суглоб.

2. Окістя.

3. Актин.

4. Ребра.

А плоскі дугоподібні кістки;

Б скоротливий білок;

В зовнішній сполучнотканинний шар хряща;

Г рухоме з’єднання кісток;

Д тонка сполучнотканинна оболонка, що вкриває кістки зверху.

Високий рівень

(Правильна відповідь – 3 б.)

Дайте відповідь на одне запитання (за вибором):

1. Які причини втоми м’язів і які способи її зняття?

2. За яких умов у людини виникає сколіоз і як цьому запобігти?

3. Два учні сперечалися. Один стверджував, що кістка складний живий орган, а інший заперечував. Хто з них правий і чому?

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий