ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Аналіз роботи Просянського навчально-виховного комплексу за 2013/2014 навчальний рік Перспективні завдання навчально-виховного комплексу на 2014/2015 навчальний рік. Пріоритетні завдання роботи навчального закладу
Відділ освіти нововодолазької районної державної адміністрації

Скачати 4.24 Mb.

Сторінка 1/25 Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 4.24 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   25

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ПРОСЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

« загальноосвітня школа I-III ступенів –

дошкільний навчальний заклад»

НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

План роботи

на 2014/2015

навчальний рік

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради на засіданні ради НВК НВК Протокол № Протокол №

від 29 серпня 2014 року від 03 вересня 2014 року

_____ Коваленко Н.П. ______Кулик Г.М.

розділу

Зміст розділу Сторінка І Аналіз роботи Просянського навчально-виховного комплексу за 2013/2014 навчальний рік Перспективні завдання навчально-виховного комплексу на 2014/2015 навчальний рік. Пріоритетні завдання роботи навчального закладу. 1-60 ІІ Управління діяльністю педагогічного колективу:

2.1. Розподіл функціональних обов’язків

2.2. Зміст організаційно-педагогічної діяльності та розподіл обов’язків між керівниками НВК

2.3.

Розподіл обов’язків між різними рівнями управління

2.4. Циклограма управлінської діяльності адміністрації Просянського НВК на кожен день 2014/2015 навчального року

2.5. Циклограма управлінської діяльності адміністрації Просянського НВК на кожен тиждень 2014/2015 навчального року

2.6. Педагогічні ради.

2.7. Наради при директорі

2.8. Засідання ради НВК

2.9. Спільні засідання ради НВК та педагогічної ради НВК

ІІІ Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти:

3.1. Виконання ст.53 Конституції України. Закону України «Про освіту»

3.2. Виконання Закону України « Про засади державної мовної політики»

3.3. Робота педагогічного колективу, спрямована на підвищення якості навчання та виховання учнів

3.4 Організація роботи дошкільного підрозділу

3.5. Організація роботи по підготовці дітей 5-річного віку до НВК

3.6. Наступність у роботі НВК «дошкільна різновікова група – початкова школа»

3.7. Заходи щоло організованого початку 2014/2015 навчальногороку

3.8. Заходи щоло організованого закінчення 2014/2015 навчального року, проведення ДПА, участь у ЗНО

IV Виховна діяльність

4.1 Методична тема виховної роботи району, Просянського НВК.

Основні завдання виховної роботи

4.2 Спільна робота закладу,сімї та громадськості з формування особистості дитини

4.3 Робота з попередження злочинності, правопорушень, запобігання дитячій бездоглядності

4.4. Формування основ здорового способу життя, профілактики алкоголізму, наркоманії, токсикоманії серед учнівської молоді, запобігання захворювань на СНІД

4.5. Військово-патріотичне виховання

4.6. План спортивно-масових заходів.Спортивна робота в НВК.

4.7. Циклограма виховної роботи

V Організаційно-методична робота:

5.1. Завдання методичної служби

5.2 Структура методичної служби

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3.

5.3.4

5.3.5

5.3.6

5.3.7

Організаційна робота

Алгоритм методичної роботи

Тематика засідань методичної ради

Організація роботи шкільних методичних об’єднань

Атестація педагогічних працівників

Курсова перепідготовка педагогічних працівників (2015 рік)

Організація роботи по реалізації методичної теми.

План заходів щодо підвищення ефективності діяльності НВК

5.4 Організація роботи з обдарованими учнями

5.5. Моніторингове дослідження

Організація контрольно-аналітичної діяльності:

6.1. Організація контрольно-аналітичної діяльності

6.2. Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень

6.3. Контроль за веденням шкільної документації

6.4. Контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів

6.5. Координація внутрішньошкільного контролю

6.6. Перспективний план перевірки стану викладання предметів інваріантної та варіативної частини робочого навчального плану

6.7. Перспективний план внутрішньошкільного контролю

VІІ Охорона праці.

7.1. Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Цивільний захист

VIII Організація харчування. Соціальний захист учнів. Правове виховання . Оздоровлення. Військово-патріотичне виховання

8.1. Організація харчування та медичного обслуговування учнів. Оздоровлення.

8.2. Соціальний захист учнів

8.3 Правове виховання

8.4. Вивчення предмету захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання

IХ Фінансово-господарська діяльність

9.1. План розвитку навчально-матеріальної бази НВК. Фінансово-господарська діяльність

9.2. Підготовка НВК до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, електроенергії та водних ресурсів

9.3. Робота з базовими підприємствами та спонсорами

Х Інформатизація та комп’ютеризація закладу

10.1

Інформатизація та комп’ютеризація навчального та управлінського процесів НВК

Додатки

1 Перелік наказів

2 Щомісячна циклограма роботи НВК

3 Циклограма організації виховання учнів

4 Робота бібліотеки

5 Робота практичного психолога

6 Робота ШМО

Розділ І

Аналіз роботи Просянського навчально-виховного комплексу за 2013/2014 навчальний рік та основні задачі на 2014/2015 навчальний рік.

1.1.ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,

НА ВИКОНАННЯ ЯКИХ БУЛА СПРЯМОВАНА РОБОТА НВК У 2013/2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Сучасна школа, як соціально-педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Школа має допомогти учням у володінні технологіями життєтворчості, створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, саморегуляції та самореалізації, інтеграції в соціокультурний простір.

Над вирішенням вказаних завдань працював педагогічний колектив Просянського НВК у 2013/2014 навчальному році.

Діяльність Просянського НВК у минулому навчальному році була направлена на виконання основних положень нормативних документів:

— ст. 53 Конституції України,

— Закону України «Про освіту»,

— Закону України «Про загальну середню освіту»,

— Державної програми «Освіта» (Україна, XXI століття),

— Національної доктрини розвитку освіти,

— Закону України «Про дошкільну освіту» (зі змінами)

— ЗаконуУкраїни «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти »;

— Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

— Указів Президента України: «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»,

— «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»,

— Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»

— Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»

— Положення про загальноосвітній навчальний заклад,

— Концепції національного виховання,

— Статуту Просянського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний заклад) Нововодолазької районної ради Харківської області,

— Інших чинних законодавчих та нормативних документів.

1.2 АНАЛІЗ ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Основним завданням закладу по збереженню контингенту учнів у 2013/2014 навчальному році було виконання слідуючих завдань :

  • здійснення обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;
  • організація роботи в дошкільному підрозділі НВК;
  • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
  • організація роботи «Школи майбутнього першокласника»;
  • день відкритих дверей для майбутніх батьків учнів та вихованців НВК.

З 1 вересня минулого року до 30 травня 2014 року із закладу вибуло 2 учні. На дітей, які з різних причин продовжують навчання за межами нашого закладу, видані накази, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно відзначити, що його причинами була зміна місця проживання. Плинність учнів становить менше 1%.

У 2013/ 2014 навчальному році в навчальному закладі навчалося 97 учнів, було укомплектовано 9 класів , із них 1-4-х – 3 класи, 5-9-х – 5 класів, 10-11-х -1 клас. Середня наповнюваність учнів у класах складала 9 чоловік .

Протягом року до НВК прибуло 2 учні, вибуло — 2. Внаслідок руху учнів кількість дітей в НВК на кінець навчального року складала 97 .

Мова навчання – українська. Прогнозована мережа НВК на 2014/2015 навчальний рік — 97 учнів — 10 класів та 20 вихованців дошкільного підрозділу НВК .
1.3. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЩОДО ВИКОНАННЯ СТ. 53 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ, СТ. 35 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ», СТ. 6 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»

Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

Діяльність навчального закладу була спрямована на:

— забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

— виховання громадянина України;

— виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

— формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

— виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

— розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

— реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

— виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

— створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

Здобуття загальної середньої освіти відповідає вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти.

На виконання ст. 53 Конституції України та Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України № 646 від 12.04.2000 р. «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку в Україні», з метою проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, розпорядження Нововодолазької райдержадміністрації від 15.08.2013 року № 306“Про затвердження списків дітей і підлітків шкільного віку на території району 2013/2014 навчальному році ”, з метою забезпечення здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку та шкільного віку мікрорайону Просянського НВК видано накази «Про організацію обліку дітей дошкільного віку на 2014/2015 навчальний рік» № 35 від 29.04.2014 р. та «Про закріплення території обслуговування за Просянським НВК на 2014/2015 навчальний рік та проведення обліку дітей та підлітків» від 18.04.2014 р. №33. Згідно даних наказів за вихователем та вчителями були закріплені вулиці мікрорайону НВК.

Своєчасно проведено облік дітей дошкільного віку та дітей і підлітків шкільного віку. Вихователь, класні керівники, вчителі початкових класів перевірили явку дітей до НВК та оформили списки, як це передбачено пунктом 10 Інструкції. Вчитель Нещеретна Н.М. своєчасно оформила списки дітей і підлітків віком від 6 до 18 років та дітей яким до 1 вересня виповнилось 5 років, згідно додатка до Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку.

Аналітичні відомості

про дітей та підлітків шкільного віку мікрорайону НВК

станом на 05 вересня 2013р.

2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 Всього дітей

Всього за списком 2 9 5 7 13 8 6 9 8 9 8 14 1 99

Прописані, але не проживають

Не підлягають навчанню (хворі)

1

1

Навчаються в ЗОШ 2 9 5 6 13 8 6 9 8 5 5 2 — 78

Навчаються в інших школах

1

1

Навчаються в ПТУ

1 2 4 1 8

Навчаються в ВНЗ 1-2 р. акредитації

2

4

6

Навчаються в ВНЗ 3-4 р. акредитації

1

1

Навчаються в заочних школах

1 1

2

Вже мають загальну середню освіти

Не досягли шкільного віку, з них:

Відвідують ДНЗ

Не відвідують ДНЗ

Не навчаються

Не відвідують школу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   25
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий