Вектори діяльності класного керівника щодо створення сприятливих умов під час адаптації п’ятикласників до нової навчальної ситуації Притча «Про сорокаденний цикл звикання»

Учні одного майстра, та й сам учитель зовсім зубожіли. Вони жили в області, яка славилася великою кількістю будинків І скупих багатіїв. У одних було просто нічого попросити, а у інших неможливо було що-небудь вимолити
Вектори діяльності класного керівника щодо створення сприятливих умов під час адаптації п’ятикласників до нової навчальної ситуації Притча «Про сорокаденний цикл звикання»

Скачати 99.65 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 99.65 Kb. Вектори діяльності класного керівника щодо створення сприятливих умов під час адаптації п’ятикласників до нової навчальної ситуації

Притча «Про сорокаденний цикл звикання»

Учні одного майстра, та й сам учитель зовсім зубожіли. Вони жили в області, яка славилася великою кількістю будинків і скупих багатіїв. У одних було просто нічого попросити, а у інших неможливо було що-небудь вимолити. Заробити грошей теж не вдавалося. Немов сама доля озброїлася на них.

— Учитель, — кликали, нарешті, учні майстра, — аж поки нам терпіти таку нужду, скільки ще днів?

— Сорок, — відповів учитель.

— А потім, що потім?

— А потім — звикнемо …

Ось так і наші п’ятикласники, переходячи в основну середню школу, при створенні сприятливих умов протягом 40-60 днів звикають до нового навчального середовища, іншими словами, адаптуються до нього.

Взагалі, в широкому сенсі АДАПТАЦІЯ — це пристосування до навколишніх умов. Це процес, притаманний кожній людині, який переживається кілька разів протягом життя.

1 -й період адаптації — це 1 -й рік життя дитини.

2 -й період починається з того часу, коли дитина вчитися говорити.

3-й період — входження дитини в колектив (ясла, садок).

4 -й період — навчання в школі, де дитина переживає процес адаптації кілька разів — в 1 класі, 5 класі, 10 класі.

Наступними періодами адаптації можна назвати періоди входження людини в студентське середовище, робочий колектив, а також утворення сім’ї.

АДАПТАЦІЯ ДО ШКОЛИ — процес звикання до нових шкільних вимог і порядків, нового оточення, нових умов життя.

Залежно від індивідуальних особистісних особливостей дітей, а також від типу нервової системи адаптаційний період може тривати від 2-4 тижнів до 2 — 3 -х місяців.

З усіх шкільних адаптаційних періодів найбільш складним є 5 -й клас. Для того, що б усвідомити всю складність цього процесу, пропоную виконати вправу.
Вправа «Труднощі п’ятикласників»

«Уявіть себе на місці дітей, які прийшли в 5 -і класи . З якими труднощами можуть зустрітися діти, прийшовши до школи, потрапляючи в новий клас? » (Відповіді учасників).

Причини труднощів п’ятикласників :

 • зміна шкільного статусу;
 • новий класний керівник;
 • поява значної кількості нових і різних за характером, системи вимог і особистісними особливостями вчителів — предметників;
 • різноманітність нових навчальних предметів;
 • збільшення навчального навантаження;
 • періодична зміна класних кімнат;
 • проблеми зі старшокласниками.

Ситуація новизни є для будь-якої людини певною мірою тривожною. Дитина переживає емоційний дискомфорт, насамперед через невизначеність уявлень про вимоги вчителів, про особливості і умови навчання, про цінності і норми поведінки в колективі класу тощо.

Цей стан можна назвати станом внутрішньої напруженості, настороженості. Як наслідок, в цей період діти нерідко змінюються — тривожаться без явних причин, стають боязкими або, навпаки, розв’язнішими, занадто метушаться.

Досить тривале психічне напруження може закінчитися шкільної дезадаптацією і дитина стає недисциплінованою, безвідповідальною, швидко стомлюється, відстає у навчанні і вже не хоче йти до школи.

Полегшити і прискорити процес адаптації п’ятикласників до нової навчальної ситуації можна тільки шляхом комплексного психолого-педагогічного супроводу учнів всіма учасниками навчально-виховного процесу.

Причому, ключовою фігурою в цьому комплексному супроводі стає класний керівник, який створює такі умови для взаємодії зі своїм класом, при яких визначальними словами будуть «спілкування», «дружба», « взаєморозуміння», «інтерес», «захопленість».

Класний керівник п’ятикласників повинен стати найближчим серед багатьох вчителів-предметників, найбільш обізнаним у всіх справах, що стосуються дітей свого класу, самовідданим помічником і мудрим порадником батькам своїх дітей. Крім цього, важливо не упустити, не втратити все те, чого навчила початкова школа, а так само зняти тривожні очікування дітей та їх батьків.

Тому класний керівник 5 -го класу повинен так спланувати свою роботу, щоб з першого дня навчання у другій ступені п’ятикласники відчули себе не боязкими і втраченими спостерігачами нового шкільного життя, а повноправними членами колективу, які навчаються в основній середній школі. Причому така робота починається ще до 5 класу.
Етапи супроводу адаптаційного періоду:

I етап . Підготовчий (травень — червень, серпень) — підготовка до переходу в 5 -й клас і складання програми психолого-педагогічного супроводу.

II етап . Супровідний (вересень — грудень , січень — травень) — реалізація програми супроводу.

III етап . Підсумковий (грудень, травень) — підведення підсумків адаптаційного періоду і планування корекційно — розвивальної роботи з дезадаптованими школярами та учнями з низьким рівнем адаптації.

Заходи I підготовчого етапу :

 • з учнями 4 -х класів:
 • діагностика готовності до навчання в середній школі (сформованість основних компонентів навчальної діяльності, довільність, рефлексія);
 • гра «Дорога в п’ятий клас»;
 • з вчителями — предметниками та майбутніми класними керівниками 5 -х класів:
 • семінар — практикум або круглий стіл з питань адаптації п’ятикласників, в роботу якого включаються вчителі початкової школи, що випускають дітей, вчителя середньої школи — нові класні керівники та вчителі — предметники даної паралелі класів, психолог. Обговорюються особливості даного шкільного періоду, вікові особливості дітей, шляхи оптимізації процесу адаптації;
 • відвідування уроків у випускних класах початкової школи;
 • знайомство з програмою і системою вимог учителів початкової школи;
 • з батьками майбутніх п’ятикласників:
 • батьківські збори «Через три місяці — у п’ятий клас», в ході якого батькам даються рекомендації про те, що можна зробити влітку для підготовки дитини до 5 класу (розвивати соціальні навички, задовольняти основні вікові потреби (почуття «дорослості», схильність до фантазування, прагнення до експериментування), сприяти формуванню недостатньо розвинених навичок, необхідних для успішного навчання). Відбувається знайомство з майбутніми класними керівниками.
 • групові та індивідуальні консультації.

II етап . Супровідний

Заходи супровідного етапу здійснюються через реалізацію 4 ключових векторів:

1 вектор. Психолого — педагогічна діагностика.

2 вектор. Корекційно — розвиваюча робота.

3 вектор. Взаємодія з батьками.

4 вектор. Взаємодія з вчителями — предметниками.
1 вектор. Психолого — педагогічна діагностика починається з 2 — 3-го тижня жовтня і включає різнобічне вивчення особистості п’ятикласника:

• інтелектуально — пізнавальна сфера (пам’ять, увага, мислення, уява);

• соціально — комунікативна сфера (статус в колективі, ступінь задоволеності своїм становищем у колективі);

• емоційно — вольова сфера (рівень тривожності, самооцінка, переважаючий фон настрою в школі, емоційне ставлення до неї);

• потребно — мотиваційна сфера (рівень шкільної мотивації, провідний мотив навчання, ставлення до навчальної діяльності, рівень вибагливості);

• індивідуальні особливості ( тип темпераменту, провідний канал сприйняття навколишнього світу);

• інтереси та здібності.

Спостереження за учнями 5 -х класів під час і поза навчальних занять.

2 вектор. Корекційно — розвиваюча робота , яка включає наступні напрямки:

 • згуртування класного колективу і формування позитивного ставлення дітей один до одного;
 • адаптаційні заняття з усім класом;
 • індивідуальна та групова корекційно — розвиваюча робота з п’ятикласниками, що мають ознаки дезадаптації або низький рівень адаптації.

П’ятий клас — дуже сприятливий грунт для розвитку дружніх відносин, якщо класний керівник працює двома способами — через свій авторитет і через організацію спільної діяльності і спілкування.

Шляхи такої роботи:

 • вироблення групових, класних норм спілкування, поведінки, відносин (класні заповіді, правила, закони, девізи на рік і т.д.);
 • закріплення відносин спільними справами, організація відносин через створення взаємодій в діяльності;
 • заохочення, підтримка ідеї дружби, як загальної цінності;
 • проведення тренінгів згуртованості класного колективу .

Напрямок та результат первісного згуртування класу — складання «почуття МИ», у формуванні якого можна виділити III етапи.

I етап, який триває не більше тижня, присвячений знайомству дітей один з одним або вивчення одне одного (якщо склад класу не змінювався).

На II етапі дітям надається можливість взаємодії у великих і малих групах, склад яких змінюється, і вироблення правил, що полегшують дію спільно. Важливо, щоб всі правила конструювалися в позитивній формі (без «не») і були обговорені їх необхідність і значимість. Ще однією важливою змістовною частиною даного етапу є створення портрета справжнього школяра: якості і властивості його особистості, форми їх прояву в поведінці, діях учня по відношенню до себе та інших людей, справи .

III етап пов’язаний з усвідомленням появи нової спільноти — клас і формуванням «почуття МИ». На цьому етапі діти спільно з класним керівником створюють автопортрет свого класу. Для цього на одній з класних годин п’ятикласники підраховують загальний вік, вага, зріст, розмір взуття, кількість хлопчиків і дівчаток, оптимістів і песимістів, сірих, карих, зелених і блакитних очей, холериків, сангвініків, флегматиків і меланхоліків. Отримані дані використовуються для складання автопортрета п’ятикласників, який малюється у вигляді чоловічка на ватмані із зазначенням всіх показників.

Закінченням цього етапу може бути дружнє свято народження класу в жовтні з відповідними привітаннями від адміністрації, паралельних класів, батьків і т.п.

Заняття з адаптації бажано проводити для цілого класу на класній годині, в приміщенні звичайної класної кімнати, щоб, охопити даною роботою всіх п’ятикласників і згуртувати класний колектив. Подібні заняття, в першу чергу, спрямовані на:

• емоційне прийняття нової соціальної ситуації і нових навчальних вимог;

• розвиток інтересу і поваги до свого власного «Я » і до «Я » оточуючих людей;

• усвідомлення своїх особливостей;

• підвищення самооцінки;

• зняття тривожності;

• підвищення рівня групової згуртованості класу;

• розвиток навичок рефлексії, саморозкриття;

• регуляцію власного емоційного стану;

• вироблення ефективних прийомів організації навчальної діяльності.

Програми для адаптаційних занять з п’ятикласниками:

 • «Перший раз у п’ятий клас !» Програма адаптації дітей до середньої школи (Коблик Е.Г.).
 • «Я і ми». Тренінгові заняття з формування соціальних навичок для учнів 5 -го класу (Родіонов, В. Ступницька М.).
 • «Новачок в середній школі». Програма адаптаційних зустрічей для п’ятикласників (Ю.Владимирова).
 • «Я — п’ятикласник!». Програма занять з адаптації п’ятикласників до навчання в середній ланці (І.А.Ектова) .

Практичним психологом з січня по травень проводиться корекційно — розвиваюча робота з п’ятикласниками, що мають труднощі в адаптації. Така робота може проводитися з дітьми індивідуально або в мікрогрупах, які формуються на основі подібності проблем, виявлених у дітей на етапі діагностики.
3 вектор. Взаємодія з батьками

Важливим етапом адаптаційного періоду є спільна підготовка класними керівниками та психологом перших в навчальному році організаційних батьківських зборів.

Завдання перших батьківських зборів:

• зняти деяку напругу батьків, викликану побоюваннями, пов’язаними з майбутнім навчальним роком та індивідуальними труднощами дитини;

• поділитися з батьками враженнями класного керівника про атмосферу в класі, його особливості, труднощі;

• виявити очікування батьків з приводу навчання дитини в школі і співвіднести їх з очікуваннями педагогів;

• визначити труднощі батьків у спілкуванні з дитиною, в її вихованні;

• домовитися про способи взаємодії вчителя з батьками протягом року, про єдині вимоги, продиктованих шкільними правилами .

Обов’язково запрошуються вчителі — предметники, які презентують себе і знайомлять зі своїми вимогами.

Наступні батьківські збори в 5 -х класах проводяться за підсумками адаптації в середній ланці з поданням всіх отриманих даних діагностики. Виробляється стратегія подальшої роботи.

Індивідуальні та групові консультації.

Залучення батьків до участі в житті класу.

4 вектор. Взаємодія з вчителями — предметниками

Бесіди з учнями, в результаті яких п’ятикласники знайомляться з новими вчителями, їх вимогами до навчальної діяльності, а також новими кабінетами, в яких дітям належить вчитися.

Бесіди з вчителями предметниками про успішність, проблеми, про дітей з якими потрібно позайматися додатково.

Контроль успішності в співдружності з учителями — предметниками.

III етап. Підсумковий

Підсумково — аналітична робота спрямована на оцінку ефективності проведеної системи психолого — педагогічного супроводу п’ятикласників до умов середньої школи. Аналіз ситуації дає можливість обговорити з вчителями, адміністрацією школи, батьками форми і методи подальшої роботи і планувати навчально — виховний процес в даних класах.

З цією метою проводиться психолого — педагогічний консиліум з питань адаптації п’ятикласників до умов навчання в середній школі.

За результатами консиліуму складається підсумковий довідка — аналіз «Про адаптаційний період в школі» та визначаються шляхи вирішення питань і проблем, окреслених при підготовці та проведенні адаптаційного періоду .

«Притча про швидкого коня»

Мудрець запитав у торговця кіньми: «Чому у тебе один кінь коштує вдесятеро дорожче інший? » — «Тому що він біжить в десять разів швидше». — «Але ж якщо він поскаче в невірному напрямку, то буде в десять разів швидше віддалятися від мети …». Торговець задумався — і зменшив ціну .

Таким чином, оптимізація адаптаційного періоду п’ятикласників — завдання не окремих педагогів, а всієї школи. Для успіху необхідні скоординованість і узгодженість дій різних шкільних служб, які спільними зусиллями неспішно рухаються в правильному напрямку до однієї мети: створення сприятливих умов для проходження природного періоду адаптації п’ятикласників до середньої школи.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий