Зразки тестових завдання та ситуаційних задач.

Навчитися діагностики, диференціальної діагностики, методів обстеження, вибору методу лікування, вибору хірургічного методу реконструкції лімфедеми
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок. Лімфедема

Скачати 104.17 Kb.

Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 104.17 Kb. МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ

медичного факультету з дисципліни «Хірургія»,

модуль 2 «Грудна, серцево-судинна, ендокринна хірургія»

практичне заняття № 11 (практичне – 6 год.)
ТЕМА: ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК. ЛІМФЕДЕМА.
Мета: Вміти діагностувати варикозну хворобу в залежності від стадії захворювання, особливостей клінічного перебігу, обґрунтувати діагноз, методи консервативного та хірургічного лікування. Навчитися діагностики, диференціальної діагностики, методів обстеження, вибору методу лікування, вибору хірургічного методу реконструкції лімфедеми.

Професійна орієнтація студентів:

Варикозна хвороба є одним з найбільш поширених хірургічних захворювань, яке зустрічається у 12-17 % населення. Вона частіше зустрічається у людей середнього віку, а її ускладнення у вигляді трофічних виразок, хронічних дерматитів, тромбофлебітів, кровотеч із розширених вен часто призводять до зниження працездатності, а іноді є причиною інвалідизації.

Корекція порушень лімфовідтоку залишається актуальною проблемою сучасної хірургії. В зв’язку з розвитком і вдосконаленням спеціальних методів дослідження лімфатичної системи, запровадженням в практику мікрохірургічної техніки з’явились нові напрямки в лікуванні лімфедеми – виконання операцій безпосередньо на лімфатичній системі.

Методика виконання практичної роботи.

Практична частина заняття 9.00-12.00

Алгоритм спілкування студентів із пацієнтами з патологією, що розглядається по темі (комунікативні навички):

 1. Привітатись та назвати себе.
 2. На обличчі повинна бути привітна усмішка — це дозволяє встановити до вас довірчі відносини з боку пацієнта.
 3. Пацієнту в приємній формі слід пояснити мету візиту, тему й тривалість бесіди та отримати його згоду.
 4. Якщо пацієнт тільки поступає в стаціонар провести коректну та спокійну бесіду з його родичами, в якій разом з лікуючим лікарем повідомити їх про попередній діагноз, мету госпіталізації, проведення певних обстежень, які плануються для виконання в майбутньому.
 5. Перед проведенням фізикальних методів обстеження пояснити пацієнту яке обстеження буде виконано, вказати на певні неприємні відчуття і дискомфорт, які може відчути пацієнт під час цього обстеження, наголосити на обов’язковості цього обстеження в діагностиці даного захворювання та отримати його згоду.
 6. За потреби транспортування до місця обстеження (оглядова кімната, , кабінет УЗД) пояснити її необхідність пацієнту.
 7. Підготуватись до проведення обстеження (для даної патології мається на увазі огляд, пальпація, УЗД – вен) – помити руки теплою водою, вдягнути рукавички, підготувати інструментарій до виконання тієї чи іншої діагностичної маніпуляції.
 8. Провести те чи інше заплановане обстеження чи лікувальну маніпуляцію.
 9. Разом з лікуючим лікарем в коректній та доступній для розуміння пацієнтом формі пояснити результати того чи іншого обстеження.
 10. Залучити близьких пацієнта до бесіди та в доступній формі пояснити їм результати даних обстежень а за наявності попередніх обстежень порівняти їх результати, обов’язково з’ясувавши чи зрозумілі для них ваші пояснення.
 11. Обов’язково тільки в присутності лікуючого лікаря обґрунтовувати доцільність оперативного втручання для лікування даної патології у курованого хворого.
 12. Після проведеного хірургічного лікування тільки в присутності лікуючого лікаря та за його згоди повідомити результати оперативного втручання хворому та його родичам а також про можливість виникнення тих чи інших ранніх чи віддалених післяопераційних ускладнень.
 13. За умов обстеження хворого в післяопераційному періоді слід пояснити пацієнту як вірно виконувати гігієнічні процедури, тощо.
 14. У ввічливій формі отримати згоду пацієнта на участь в перев’язці.
 15. Разом з лікуючим лікарем пояснити пацієнту, а при потребі і найближчим родичам, ті чи інші дії щодо маніпуляцій, які виконані чи плануються виконуватися в майбутньому а також тактики подальшого лікування.
 16. Завершити бесіду слід обов’язково з побажанням пацієнту найшвидшого одужання.

Робота 1

  1. Збір скарг, анамнез, огляд хворого з варикозною хворобою та лімфедемою.
  2. Виявлення клінічних та інструментальних симптомів.
  3. Групування симптомів у синдроми.
  4. Визначення провідного синдрому.
  5. Інтерпретація лабораторно-інструментальних даних
  6. Обгрунтування попереднього діагнозу
  7. Проведення диференціального діагнозу.
  8. Формулювання клінічного діагнозу.
  9. Призначення диференційованих програм лікування згідно клінічного протоколу надання медичної допомоги вищевказаної категорії хворих.

Робота 2. Робота в Інтернеті, читальному залі кафедральної бібліотеки з тематичною літературою.

Програма самопідготовки студентів до заняття.

 1. Анатомо-морфо-функціональні особливості венозної системи нижніх кінцівок
 2. Етіологія, патогенез і класифікація варикозної хвороби; оцінка даних функціонального стану клапанного апарату вен нижніх кінцівок).
 3. Механізм дії та дози антикоагулянтів, антиагрегантів, тромболітичних, протизапальних препаратів
 4. Анатомо-морфо-функціональні особливості лімфатичної системи нижніх кінцівок.
 5. Етіологія, патогенез, клінічні прояви лімфедеми нижніх кінцівок
 6. Діагностика лімфатичної системи кінцівок: лімфографія, радіонуклідна лімфографія, ксеролімфографія, біопсія лімфатичних вузлів

Перерва – 12.00-12.30

Семінарське обговорення теоретичних питань – 12.30-14.00

 1. Етіологія, патогенез варикозної хвороби.
 2. Клінічна характеристика варикозної хвороби.
 3. Класифікація варикозної хвороби.
 4. Методи та показання до флебографії.
 5. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
 6. Показання та протипоказання до хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 7. Послідовність виконання операції сафенектомії.
 8. Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомії, методи їх попередження.
 9. Повторні операції при рецидивах варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 10. Етіологія, патогенез лімфедеми.
 11. Клінічна характеристика лімфедеми.
 12. Класифікація лімфостазу.
 13. Діагностика: лімфографія.
 14. Методи консервативного лікування.
 15. Покази до хірургічного лікування.
 16. Методи оперативного лікування при лімфедемі.

Перерва – 14.00-14.15

Година самостійної роботи студентів– 14.15-15.00

— розбір завдань тестових ліцензійних іспитів «Крок 2 »;

— оцінювання студентів, які не склали напередодні тестовий контроль за системою «Moodle»;

— здача студентами практичних навичок з відповідним записом у матрикулярну книжку.

Вихідний рівень знань та вмінь:

Зразки тестових завдання та ситуаційних задач.

1. Хвора, 31 року, скаржиться на швидку втомлюваність, відчуття важкості і розпирання в правій нозі, парестезії, набряк правої гомілки і стопи. Набряк, як правило, виникає увечері після фізичного навантаження і тривалого стояння на ногах, повністю зникає до ранку наступного дня після відпочинку.

Хворіє протягом 8 років.

При огляді на правій гомілці контуруються звивисті та ектазовані стовбури системи великої підшкірної вени. При функціональному дослідженні вен проба Троянова-Тренделенбурга позитивна, виявляється недостатність клапанного апарату комунікантних вен.

Діагноз?

2. Хвора 48 років, скаржиться на біль в ділянці лівої нижньої кінцівки, набряк гомілоки і стопи, наявність виразки на лівій гомілці. Набряки до ранку не зникають.

Хворіє протягом 15 років. 8 років тому хворій виконана операція – сафенектомія справа.

При огляді на лівій нижній кінцівці виражене варикозне розширення підшкірних вен гомілки і стегна. В дистальних відділах шкіра кінцівки гіперпігментована, виражена індурація підшкірної клітковини. По медіальній поверхні лівої гомілки трофічна виразка розмірами 5´8 см, з нерівними краями, дно її вкрито гнійним нашаруванням, через яке просвічуються в’ялі грануляції.

Діагноз?
3. У розвитку варикозної хвороби основну роль відіграє:

 1. Венозна ангіодисплазія;
 2. Слабкість м’язово-еластичних структур венозної стінки;
 3. Артеріовенозні нориці;
 4. Тромбози глибоких вен нижніх кінцівок.
 5. Атеросклероз артерій

4. Для якого ступеня ХВН характерна поява індурації та гіперпігментації:

 1. І;
 2. ІІА;
 3. ІІБ;
 4. ІІІ.
 5. 0.

5. Вкажіть функціональні проби для визначення стану клапанів підшкірних вен нижніх кінцівок.

 1. Пратта, Шейніса, Тальмана;
 2. Броді-Троянова-Тренделенбурга, Гоккенбруха;
 3. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса;
 4. Левенберга, Хомонса, Мозеса;
 5. Іпсена, Леньєль-Лавестіна.

6. Вкажіть функціональні проби для визначення стану клапанів глибоких вен нижніх кінцівок.

 1. Пратта, Шейніса, Тальмана;
 2. Броді-Троянова-Тренделенбурга, Гоккенбруха;
 3. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса;
 4. Левенберга, Хоманса, Мозеса;
 5. Іпсена, Леньєль-Лавестіна.

7. Вкажіть функціональні проби для визначення стану комунікантних вен нижніх кінцівок.

 1. Іпсена, Леньєль-Лавестіна;
 2. Пратта, Шейніса, Тальмана;
 3. Мейо-Пратта, Дельбе-Пертеса;
 4. Левенберга, Хоманса, Мозена;
 5. Броді-Троянова-Тренделенбурга.

8. Хворий 52 років, скаржиться на набряк в ділянці лівої нижньої кінцівки, який не проходить після відпочинку, швидку втому при ходьбі. За 2 місяці до появи вказаних симптомів переніс бешиху. При огляді ліва нижня кінцівка пастозна до рівня колінного суглобу. Шкірні покриви з рожевим відтінком, сухі. При пальпації підшкірний жировий шар потовщений, щільний.

Діагноз?
9. Найчастішою причиною ідіопатичного лімфостазу є:

 1. Бешиха;
 2. Лімфаденектомії;
 3. Гіпоплазія лімфатичних судин;
 4. Філяріаз;
 5. Серцеві набряки.

10. Філяріаз – це хвороба, яка виникає внаслідок:

 1. Вродженої гіпоплазії лімфатичних судин;
 2. Вродженої гіперплазії лімфатичних судин;
 3. Паразитарного ураження лімфатичної системи.
 4. Гіпоплазії лімфатичних вузлів;
 5. Варикозної хвороби нижніх кінцівок;

11. Фібредему найбільш характеризує:

 1. Функціональні порушення лімфообігу;
 2. Заміщення підшкірної клітковини фіброзною тканиною;
 3. Гіпоплазія лімфатичних судин;
 4. Гіперпігментація шкіри;
 5. Наявність трофічних виразок.

12. Лімфедему найбільш характеризує:

 1. Функціональні порушення лімфообігу;
 2. Заміщення підшкірної клітковини фіброзною тканиною;
 3. Гіпоплазія лімфатичних судин;
 4. Гіперпігментація шкіри;
 5. Наявність трофічних виразок.

Відповіді на тести і ситуаційні задачі:

 1. – Варикозна хвороба правої нижньої кінцівки, ХВН ІІ ст.
 2. – Варикозна хвороба лівої нижньої кінцівки, ХВН ІІІ ст. Трофічна виразка лівої гомілки
 3. – B
 4. – C
 5. – B
 6. – C
 7. – D
 8. – Вторинна лімфедема нижніх кінцівок.
 9. – C
 10. – C
 11. – B
 12. – A

Студент повинен знати:

 1. Етіологію, патогенез варикозної хвороби.
 2. Клінічну характеристику венозної недостатності.
 3. Методи обстеження венозної системи нижніх кінцівок.
 4. Функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
 5. Показання та протипоказання до хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок.
 6. Послідовність виконання операції сафенектомiї.
 7. Причини рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок після сафенектомiї, методи їх попередження.
 8. Етіологію, патогенез лімфостазу.
 9. Класифікацію лімфостазу.
 10. Клінічні прояви лімфедеми нижніх кінцівок.
 11. Методи обстеження лімфатичної системи.
 12. Показання та методи виконання лімфографії.
 13. Показання та протипоказання до хірургічного лікування лімфедеми.
 14. Показання та методи консервативного лікування лімфедеми.
 15. Диференціальна діагностика лімфедеми нижніх кінцівок (після­тромбо­флебітичний синдром, варикозна хвороба, тромбози вен нижніх кінцівок).

Студент повинен вміти:

 1. Провести функціональні проби для визначення стану клапанів поверхневих, комунікантних та глибоких вен нижніх кінцівок.
 2. Оцінити доплерометрію.
 3. Оцінити флебограми.
 4. Оцінити проби Хоманса, Левенберга, Мозеса.
 5. Оцінити лімфограму.
 6. Провести диференціальну діагностику лімфедеми з судинною патологією нижніх кінцівок.
 7. Призначити консервативне лікування при лімфедемі.

Джерела інформації:

А — Основні:

 1. Хірургія/за ред ЛЯ. Ковальчука.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2010.- 1056 с
 2. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.1. 2000.- 536 с
 3. Клінічна хірургія/ за ред Л.Я. Ковальчука, В.Ф. Саєнка, Г.В. Книшова.-Тернопіль: Укрмедкнига, т.2. 2000.- 536 с
 4. Л.Я. Ковальчук, Ю.П. Спіженко, В.Ф.Саєнко та інші. Шпитальна хірургія . Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.- 590с.
 5. Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Гощинський В.Б. Клінічна флебологія: Навчальний посібник. — Тернопіль: ТДМУ, 2008 р. — 288 с
 6. Венозні тромбози та їх ускладнення: Навч. посібник для студентів III-IV р.а. / За ред. проф. Л. Я. Ковальчука. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2011.—136 с.
 7. Матеріали підготовки до практичних занять
 8. Матеріали підготовки до лекцій

В — Додаткові:

 1. Венозний тромбоемболізм: діагностика, лікування, профілактика: міждисциплінарні клінічні рекомендації/ В.Н. Бойко, Я.С. Березницький, І.К. Венгер та ін.-К.: Б. в., 2011.-62 с: схема, табл.
 2. Лекції з госпітальної хірургії в 3-х томах. За ред. проф. В.Г. Мішалова. „Асканія».- Київ, 2008.

Інформаційні ресурси

 1. http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/internal/index.php?&path=hospital_surgery/classes_stud/uk/med/lik/ptn/4/ Матеріали підготовки студентів до практичних заннять / Кафедра хірургії №1 з урологією.

Методичну вказівку склав асист. Якимчук О.А.

Обговорено та затверджено

на засіданні кафедри

» 23 » червня 2014 р. протокол № 3

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий