Уроках біології у 6 класі з теми » Вступ Клітина. «

Розробка різних видів контролю навчальних досягнень учнів на уроках біології у 6 класі з теми
Уроках біології у 6 класі з теми » Вступ Клітина. »

Скачати 153.05 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 153.05 Kb. Розробка різних видів контролю навчальних досягнень учнів на уроках біології у 6 класі з теми

Вступ Клітина.

Підготувала
вчитель біології
Долішненської СЗОШ І-ІІ ст.
Габчак М.Б.,
спеціаліст вищої

кваліфікаційної категорії,

старший вчитель
Експрес — тест ВСТУП
1.Система наук про живу природу:

а) біологія;

б) екологія;

в) хімія.

2.У 1802 році учений природодослідник вперше називає науку терміном «біологія»:

а)К.Лінней;

б)Ж.Б.Ламарк;

в)Ч.Дарвін.

3. Перші відомості про живі організми почала нагромаджувати:

а)стародавня людина;

б)первісна людина;

в)сучасна людина.

4. Наука про закономірності спадковості і мінливості:

а)зоологія та ботаніка;

б)генетика;

в)біологія.

5. Живі системи характеризуються:

а)зовнішніми та внутрішніми зв’язками ;

б) зовнішніми зв’язками ;

в) внутрішніми зв’язками;

6.Живий організм існує доти ,доки:

а) він рухається;

б) дихає киснем;

в) в нього надходить енергія та речовини з зовнішнього середовища;

7. Наука про рослини:

а) біологія;

б) ботаніка;

в) зоологія;

8. Одноклітинні живі організми дали початок багатоклітинним організмам:

а) рослинам та тваринам;

б) тваринам та грибам;

в) рослинам, тваринам та грибам;

9. Представниками царства Дроб’янки є:

а) бактерії та синьо-зелені водорості;

б) синьо-зелені водорості;

в) бактерії;

10.Засновником систематики вважають:

а) К.Ліннея;

б) Ж..Б.Ламарка;

в) Ч.Дарвіна.

11.Певні систематичні групи це:

а) рослини;

б) таксони;

в) систематика.

12.Подібні види між собою об’єднуються в:

а) родини;

б) роди;

в) класи.

13.Який вчений запропонував назвати всі види двома словами:

а) К.Лінней;

б) Ж.Б.Ламарк;

в) Ч.Дарвін.

14.Визначити місце певного організму в системі живого світу це:

а) класифікувати певний організм;

б) знати місце існування;

в) ознайомитися з організмом.

15. Найменшою систематичною одиницею є:

а) вид;

б)клас;

в)родина.

16. Найбільшою систематичною одиницею є:

а) царство;

б) клас;

в) відділ.

17. Міжнародні наукові назви організмів, які запропонував Карл Лінней наводяться такою мовою:

а) російською;

б) англійською;

в) українською;

г) латинською.

Робота в групах

Група 1. Розташуйте в правильному порядку картки з правилами роботи з мікроскопом. Стисло охарактеризуйте кожне правило .

Група 2. Використовуючи картки, охарактеризуйте функцію кожної частини мікроскопа

Група 3. Зберіть клітину.

Учні збирають клітину, використовуючи її компоненти. У роботі беруть участь два члени групи. Після цього три учасники групи описують функції кожного компонента клітини.

Група 4. Складіть схему «Життєві властивості клітини» і стисло охарактеризуйте кожну властивість (письмово).

Закінчи речення

Вступ. Клітина

1. Цитологія — наука про… (1 бал)
2. Ботаніка вивчає… (1 бал)
3. Клітинна стінка виконує функцію і складається з… (1 бал)
4. Ядро бере участь у… клітини й регулює… (1 бал)
5. Розрізняють такі види пластид: … (1 бал)
6. Цитоплазма в живій клітині постійно… (1 бал)
7. Для рослин характерний тип живлення… (1 бал)’
8. Група клітин, подібних за будовою, походженням і виконуваними функціями, називається… (1 бал)
9. Фотосинтез протікає в час доби… (1 бал)
10. Рослини ростуть за рахунок… (1 бал)
11. Життєві форми рослин: … (1 бал)
12. Біологія — наука про… (1 бал)

Закінчи речення

Будова клітини

1. Органела, яка бере участь у розщепленні органічних молекул, — …..

2. Органела, яка забезпечує клітину енергією, — …….

3. Органела, яка відіграє важливу роль під час поділу клітини, — …

4. Органела, яка відповідає за синтез білка, — …

5. Органела, яка відіграє важливу роль у синтезі та транспорті речовин, — …

6. Органела, яка бере участь у формуванні клітинної мембрани, лізосом; забезпечує упаковування речовин та виведення їх із клітини, — …

7. За здійснення програми життєдіяльності тваринної клітини відповідає …

8. Внутрішній вміст тваринної клітини називається …

9. Органела клітини, що…

10. Клітинна оболонка тваринної клітини…

11. Компонент ядра, що зберігають спадкову інформацію…

12. Структурно-функціональна одиниця живого…

Третій зайвий

Вибрати зайвий термін і пояснити свій вибір.

1. Пластиди, ядро, апарат Гольджі.
2. Клітинний центр, клітинна стінка, плазматична мембрана.
3. Вакуолі з клітинним соком, травні вакуолі, скоротливі вакуолі.

Цифровий диктант
1. Клітина складається з …

2. Уміст клітини обмежений .. .

3. У клітини в більшості одне .. .

4. Вони містять клітинний сік.

5. Листю на деревах зелені завдяки їм.

6. У ньому зберігається спадкова інформація.

7. Червоний і жовтий кольори пелюсток квіток забезпечують …

8. Кількісне збільшення рослини.

9. Збільшення кількості клітин.

10. Вона може бути плазматичною.

11. До органел клітини належать .. .

12. Процеси жипєдіяльності — це .. .

Слова-відповіді записані на дошці.

Учні вибирають правильну відповідь.

а -живлення, дихання;

б — мембрана;

в-пластиди, ядро, вакуолі;

r- ріст;

д — оболонка, цитоплазма, органели;

е—: оболонка;

ж-ядро;

з-вакуолі;

и -хлоропласти;

к — хромопласти;

л — розмноження.

Графічний диктант
(Поставити знак + , якщо твердження правильне, знак – , якщо “ ні”).
1) Цитологія – наука про будову і функції клітини.

2) Клітина – найменша структурна і функціональна одиниця живого.

3) Усі організми мають клітинну будову.

4) Ззовні клітина оточена мембраною.

5) Всередині клітина заповнена цитоплазмою.

6) У цитоплазмі містяться лише пластиди і вакуолі.

7) У всіх рослинних організмів клітини мають ядро .

8) Цитоплазма складається з води ( близько 80 ), органічних та неорганічних сполук.

9) У ядрі містяться носії спадкової інформації про клітини та весь організм в цілому.

10) Клітинні включення є постійними утворами в цитоплазмі.

11) Вакуоля – органела клітини, що створює тургор.

12) Клітинні мембрани не пропускають у клітину ніякі речовини.

Завдання для самоконтролю

Впиши літери, що стоять поряд із правильними твердженнями, в порожні клітинки і ти отримаєш слово.

К Вакуоля – органела клітини, заповнена клітинним соком.

Б Всі об’єкти навколишнього світу є живими.

Л Мітоходрії накопичують енергію в клітині.

І Цитоплазма на 80% складається з води.

О Живі клітини не здатні до поділу.

Т Спадкова інформація зберігається в ядрі.

Ж Рослини є неживими об’єктами, тому що не здатні до переміщення в просторі.

Я Тваринна клітина містить хлоропласти.

И Пластиди бувають безбарвні, зелені, жовті, червоні.

Н Тваринна клітина немає клітинної стінки.

З Об’єкт під мікроскопом освітлюється за допомогою лінз.

А Організм рослини складається з однієї або декількох клітин.

Робота з термінами і поняттями
Варіант І.

 1. Клітина
 2. Ріст
 3. Мітоз
 4. Хромосома
 5. Розтягування
 6. Мітохондрії
 7. Вакуоля
 8. Лейкопласти
 9. Цитологія
 10. Клітинний центр

Варіант ІІ.

 1. Вірус
 2. Розвиток
 3. Амітоз
 4. Диференціація
 5. Мейоз
 6. Цитоплазма
 7. Хлоропласти
 8. Мембрана
 9. Ядро
 10. Лізосома

Контроль навчальних досягнень з теми Вступ . Клітина

Варіант 1

1. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина;

б) вид;

в) орган.

2. Клітини можуть бути різні за:

а) формою, розміром, кольором;

б) формою, розміром;

в) кольором, розміром.

3. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти.

4. Основним компонентом оболонки рослинної клітини є:

а) клітковина або целюлоза;

б) хітин;

в) хітин та целюлоза.

5. Вона заповнена клітинним соком:

а) вакуоля;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти.

6. Органела клітини, що відповідає за ріст клітини, її розмноження:

а) ядро;

б) цитоплазма;

в) вакуоля.

7. Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;

в) пластиди.

8. Органоїди клітини в яких відкладаються про запас поживні речовини:

а) в цитоплазмі;

б) в цитоплазмі та вакуолях;

в) в вакуолях.

9. Проявом відповіді клітини на дії зовні є:

а) рухи її цитоплазми;

б) ріст клітини;

в) поділ клітини.

10. Розмноження клітини відбувається під контролем:

а) ядра;

б) вакуолі;

в) цитоплазми.

11. В ній містяться всі органели клітини:

а) під оболонкою;

б) в цитоплазмі;

в) в клітинному центрі.

12. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка;

б) цитоплазма;

в) клітинна оболонка та цитоплазма.

13. Клітинну будову в організмі відкрив

а) Т.Шванн;

б) Р.Броун;

в) Р.Гук.

14. Укажи частину мікроскопа, що забезпечує освітлення мікропрепарата:

а) предметний столик;

б) окуляр;

в) дзеркало.

15. Непрямий спосіб поділу клітин називається:

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз.

16. Про надходження речовин у клітину свідчить:

а) скорочення вакуолі;

б) зникнення оболонки;

в) рух цитоплазми.

17. Мінеральні солі запасаються в клітинах у вигляді:

а) кристалів;

б) краплин;

в) енергії.

18. При якому способі поділу клітин утворюються чотири дочірні клітини:

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз.

19. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю:

а) ядра;

б) мітохондрій;

в) вакуолі.

20. Одним з положень клітинної теорії є твердження, що:

а) всі організми складаються з клітин;

б) рослинні, тваринні клітини містять хлоропласти;

в) деякі організми не мають клітинної будови.
21. Хромосоми в клітині розміщуються в:

а) мітохондріях;

б) ядрі;

в) пластидах.

22. Установіть відповідність між структурним компонентом клітини та його функцією:
1. клітинна оболонка А. забезпечення взаємозв’язку між усіма органелами клітини

2.вакуоля Б. забезпечення тургору

3. цитоплазма В. забезпечення взаємозв’язку клітини із зовнішнім середовищем
Г. забезпечення накопичення енергії в

клітині

23. Встановіть відповідність між типами поділу клітин та процесами, що при цьому відбуваються:

1. мітоз А. розподіл вмісту материнської клітини між двома дочірними

2. мейоз Б. відбувається у чотири фази

3. амітоз В. утворюються чотири дочірні клітини

4. подвоєння

24. Доведіть, що клітина — елементарна структурно-функціональна одиниця живого.

До теми пропонується один контрольний варіант, що включає 24 перевірочних завдання: 21 завдання з однією правильною відповіддю (оцінюються 1 балом), 2 завдання на встановлення відповідності інформації (за кожну правильно встановлену відповідність 1 тестовий бал, одне завдання дає змогу набрати 3 бали)та одне завдання відкритого типу (повна правильна відповідь оцінюється 3 балами). Правильне розв’язання контрольного варіанту дозволяє набрати 30 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою:

цінка Бали Оцінка

0-3 бали 1 19-20 балів 7

4-6 бали 2 21-22 балів 8

7-9 балів 3 23-24 балів 9

10-12 балів 4 25-26 балів 10

13-15 балів 5 27-28 балів 11

16-18 балів 6 29-30 балів 12

Контроль навчальних досягнень з теми Вступ . Клітина

Варіант 2

1. Хромосоми в клітині розміщуються в:

а) мітохондріях;

б) ядрі;

в) пластидах.

2. Непрямий спосіб поділу клітин називається:

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз.

3. Одним з положень клітинної теорії є твердження, що:

а) всі організми складаються з клітин;

б) рослинні, тваринні клітини містять хлоропласти;

в) деякі організми не мають клітинної будови.

4. В ній містяться всі органели клітини:

а) під оболонкою;

б) в цитоплазмі;

в) в клітинному центрі.

5. Обмін речовин між клітиною та навколишнім середовищем забезпечує:

а) клітинна оболонка;

б) цитоплазма;

в) клітинна оболонка та цитоплазма.

6. При якому способі поділу клітин утворюються чотири дочірні клітини:

а) мітоз;

б) мейоз;

в) амітоз.

7. Рослинна клітина відрізняється від тваринної наявністю:

а) ядра;

б) мітохондрій;

в) вакуолі.

8. Укажи частину мікроскопа, що забезпечує освітлення мікропрепарата:

а) предметний столик;

б) окуляр;

в) дзеркало.

9. Мінеральні солі запасаються в клітинах у вигляді:

а) кристалів;

б) краплин;

в) енергії.
10. Клітинну будову в організмі відкрив

а) Т.Шванн;

б) Р.Броун;

в) Р.Гук.

11. Основним компонентом оболонки рослинної клітини є:

а) клітковина або целюлоза;

б) хітин;

в) хітин та целюлоза.

12. Вона заповнена клітинним соком:

а) вакуоля;

б) цитоплазма;

в) лейкопласти.

13. Розмноження клітини відбувається під контролем:

а) ядра;

б) вакуолі;

в) цитоплазми.

14. Органоїди клітини в яких відкладаються про запас поживні речовини:

а) в цитоплазмі;

б) в цитоплазмі та вакуолях;

в) в вакуолях.

15. Клітини можуть бути різні за:

а) формою, розміром, кольором;

б) формою, розміром;

в) кольором, розміром.

16. Про надходження речовин у клітину свідчить:

а) скорочення вакуолі;

б) зникнення оболонки;

в) рух цитоплазми.

17. Проявом відповіді клітини на дії зовні є:

а) рухи її цитоплазми;

б) ріст клітини;

в) поділ клітини.

18. Органела клітини, що відповідає за ріст клітини, її розмноження:

а) ядро;

б) цитоплазма;

в) вакуоля.

19. Вони є лише в рослинних клітинах, можуть переходити з одного типу в інший:

а) хромопласти;

б) хромосоми;

в) пластиди.

20. Кулясті органели клітини, які мають різний колір, що надають пігменти це:

а) хлоропласти;

б) пластиди;

в) лейкопласти.

21. Елементарна одиниця живого організму це:

а) клітина;

б) вид;

в) орган.

22. Установіть відповідність між структурним компонентом клітини та його функцією:
1. мітохондрії А. забезпечення накопичення поживних речовин

2.клітинні включення Б. забезпечення збереження спадкової інформації

3. ядро В. забезпечення взаємозв’язку клітини із зовнішнім середовищем
Г. забезпечення накопичення енергії в

клітині

23. Установіть відповідність між фазами росту та процесами, що при цьому відбуваються:

1. ембріональна фаза А. клітина ділиться та починає рости до розмірів материнської

2. фаза розтягування Б. обсяг клітини зростає більш ніж у двадцять разів

3. фаза диференціації В. проявляються відмінності в будові та функціях клітин

Г. клітина починає старіти
24. Поясніть на прикладах значення біологічних знань у житті людини.
До теми пропонується один контрольний варіант, що включає 24 перевірочних завдання: 21 завдання з однією правильною відповіддю (оцінюються 1 балом), 2 завдання на встановлення відповідності інформації (за кожну правильно встановлену відповідність 1 тестовий бал, одне завдання дає змогу набрати 3 бали)та одне завдання відкритого типу (повна правильна відповідь оцінюється 3 балами). Правильне розв’язання контрольного варіанту дозволяє набрати 30 балів, які можна перевести в оцінку за орієнтовною 12-бальною шкалою:

цінка Бали Оцінка

0-3 бали 1 19-20 балів 7

4-6 бали 2 21-22 балів 8

7-9 балів 3 23-24 балів 9

10-12 балів 4 25-26 балів 10

13-15 балів 5 27-28 балів 11

16-18 балів 6 29-30 балів 12

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий