Уроках біології Методична розробка учителя біології вищої категорії учителя-методиста

Щоб вирішити ці проблеми необхідно мати на увазі два завдання, які тісно пов’язані між собою
Уроках біології Методична розробка учителя біології вищої категорії учителя-методиста

Скачати 0.58 Mb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.58 Mb.

  1   2   3

Відділ освіти Новоукраїнської районної державної адміністрації

Новоукраїнська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 8

Новоукраїнської районної ради

Кіровоградської області
Нестандартні уроки — як

інтерактивна форма роботи на

уроках біології
Методична розробка
учителя біології вищої категорії

учителя-методиста

Соколенко Єлизавети Михайлівни
2013

Сучасність потребує пошук та втілення в систему освіти нових педагогічних технологій та оновлення старих методик навчання. Інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання, зворотний зв’язок – помітні переваги цих технологій, котрі зумовили необхідність їх застосування у різних галузях людської діяльності, насамперед у тих, які пов’язані з освітою. Щоб вирішити ці проблеми необхідно мати на увазі два завдання, які тісно пов’язані між собою:

 1. Навчити учнів самостійно оволодівати знаннями, використовуючи різні джерела інформації, інтернет.

2.Навчити учнів застосовувати знання в навчальній та практичній діяльності.

Джерела формування власної гіпотези, зародження проблеми:

1.Непридатність деяких традиційних прийомів і методів навчання для сучасних молодих людей.

2.Низька мотивація в необхідності вивчення біології.

3.Байдужість до навчання.

4.Як зробити процес навчання більш результативним?

5.Як сприяти розвитку творчим здібностям дитини?

6.Навчити учнів застосовувати набуті знання в майбутньому житті.

Необхідно створити такі умови, щоб учням було цікаво на уроці, тим більш, якщо знання стають для них особисто значимими й від них залежить їхнє майбутнє. Такими уроками повинні бути нестандартні уроки, уроки мислення в природі.

Я вважаю, що для успішного навчання потрібний постійний стимул до активної плідної праці учнів та вчителя. Нестандартний урок — передусім, творчість, самобутність, навіть мистецтво вчителя, педагога-майстра, який застосовує власні нетрадиційні форми роботи з дітьми, використовує індивідуальні, часто саморобні дидактичні матеріали, дедалі більше урізноманітнюючи й удосконалюючи їх. Для таких уроків характерними є інформаційно-пізнавальна система навчання, пошук нових методів і пройомів, розкриття внутрішньої сутності явищ через гру, диспут. Велике значення відіграє емоційна сфера дитини, розвиток її природних задатків, удосконалення здібностей. Нестандартний урок включає всі компоненти інтерактивного навчання.

Основна мета даної методичної розробки — дати вчителю матеріал для підвищення якості та ефективності уроку, можливість оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим. Допоможе вчителю розширити комунікативні здібності, краще орієнтуватися в інтересах і потребах учнів, вирішувати складні ситуації, що ждуть їх в майбутньому. Використання розглянутих прийомів на уроках сприяє розвитку пізнавального інтересу, поглибленню знань з біології і підготовкою учнів до реального дорослого життя. Звдання: виявити найбільш ефективні інтерактивні форми роботи . Експериментально довести ефективність даної методичної розробки.

Сучасному педагогу важливо усвідомити завдання, що передбачають підготовку учнів, які повинні творчо мислити, зіставляти й аналізувати факти, аргументовано відстоювати свою думку, мати достатню теоретичну підготовку і реалізувати її на практиці. Щоб домогтися найкращих результатів потрібно залучати як слухову так і зорову пам’ять учня.

Власне інтерактивне навчання допомагає набути дійсно міцних знань.

У роботах багатьох науковців, педагогів (В.Ковальчук, М.Є.Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. Лоза, Г.Щукіна, О. Г. Ярошенко, С.В. Межжерін, Я. О. Межжеріна, М. М. Мусієнко, П.С.Славний,. А. М. Кіріченко) підкреслюється, щоб досягти гарного результату необхідно активізувати пізнавальну діяльність кожного учня. Сприяти розвитку трьох складових аспектів мислення:

 1. Аналітичне мислення необхідне для аналізу, порівняння нової інформації з набутою раніше.
 2. Творче мислення створює можливість формулювати нові ідеї, виходити за межі вже відомих знань, аналізувати свої ідеї й оцінювати їх переваги.

3. Практичне мислення допомагає застосовувати знання в нових, нестандартних ситуаціях, використовувати їх у повсякденному житті.

Методи, які були використані при написанні методичної розробки:

 • Методи теоретичного дослідження: вивчення і систематизація матеріалів по даній темі, аналіз робіт науковців та практичних педагогів;
 • спостереження; бесіда, анкетування,
 • аналіз продуктів діяльності (зошити, творчі роботи та ін.),
 • експериментальні методи;
 • діагностичний метод (тестування);

Ще А. Енштейн говорив: «Уміє навчати той, хто навчає цікаво», а В.О. Сухомлинський писав: «Урок стає нецікавим, якщо він не виходить за межі підручника». Інноваційний підход до навчання на основі застосування інтерактивних форм та методів передбачає докорінну зміну методичних стереотипів, які сформувалися у викладачів. У даній методичній розробці розглянуто основні інноваційні підходи до процесу навчання, проаналізовано їхні переваги та недоліки, методику застосування активних та інтерактивних форм роботи на різних етапах уроку, методичні розробки нестандартних уроків:

1.Урок мислення серед природи (див. додаток №1).

2.Урок-гра(див. додаток № 2).

3.Урок-подорож ( див. додаток №.3)

4.Урок прес-конференція з елементами ділової гри.( див. додаток №.4).

5.Урок- КОНФЕРЕНЦІЯ (див. додаток №.5).

6. Урок-СЕМІНАР (див. додаток №6).

7. Різнорівневі завдання для контролю знань учнів.( див. додаток №.8)

8.Біологічні задачі (див. додаток №7).

Уроки з використанням ІКТ. Цій темі в Україні присвячені дослідження таких науковців, як В.Ю. Биков, Я.В. Булахова, О.М. Бондаренко, В.Ф. Заболотний, Г.О. Козлакова, О.А. Міщенко, О.П. Пінчук, О.В. Шестопал та інші. Адже, впровадження ІКТ у сучасну освіту суттєво: по-перше, прискорює передавання знань і накопиченого соціального досвіду людства не тільки від покоління до покоління, а й від однієї людини до іншої; по-друге, сучасні ІКТ, підвищуючи якість навчання й освіти, дають змогу людині успішніше й швидше адаптуватися до навколишнього середовища, до соціальних змін; по-третє, активне й ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення нової системи освіти, що відповідає вимогам ІС.( Додатки на диску: презинтації уроків, відеоурок-гра «Скад крові» біологія 9 клас).

 • Використання нестандартних уроків з використанням ІКТ реально підвищують ефективність уроку (відеоурок в елекронному вигляді).
 • Під час вивчення нового матеріалу доцільно використовувати рубрику «Цікаво знати», або «Новини біологічної науки», яка викликає інтерес учнів до сприйняття матеріалу. У роботі з дітьми вчитель повинен прагнути створення для кожного учня «ситуації успіху», завдяки якій учень зможе повірити у свої сили, здатність, потенційні можливості.( див. додаток №2 урок — гра «Склад крові»).
 • Робота в групах сприяє розвитку комунікативних здібностей (див. додаток №2 урок-гра та відеоурок).
 • Проблемне навчання стимулює розумову діяльність учнів(див. додаток №2 відеоурок).
 • Створення опорних конспектів на основі схемно- знакових моделей, учні краще засвоюють навчальний матеріал, якщо він « стискається» в кілька смислових фрагментів (див. додаток №3).
 • Рольові ігри дозволяють реалізувати всі основні функції навчання: освітню, виховну, розвивальну(див. додаток № 2,4,5,6).
 • Природа- є джерелом добра, її краса впливає на духовний світ дитини і юне серце облагороджується вищою людською красою, добром, правдою, людяністю, співчутливістю, непримиренністю до зла(див. додаток №1).
 • Логічні задачі- найкращий засіб, який забезпечує творчий рівень засвоєння біологічних знань, ровиток логічного мислення та інтелектуальних здібностей(див. додаток №7).
 • Ефективна організація навчання передбачає систематичний контроль якості засвоєння матеріалу учнями(див. додаток №8).

Методична розробка «Активні та інтерактивні форми роботи на уроках біології» успішно пройшла апробацію та виявилася корисною як для учнів, так і для вчителів.

Застосування методичної розробки.

Користування пропонованою розробкою дозволить учителю використовувати методику проведення нестандартних уроків, уроків мислення серед природи, біологічні задачі. Дасть можливість оптимізувати навчальний процес, зробити його цікавим. Нестандартні уроки призначені для використання вчителями як початкових класів, так і вчителями біології , хімії, географії, фізики та ін. Вони сприяють інтенсифікації навчального процесу, більш осмисленому вивченню матеріалу, створенню системи знань учнів, атмосфери довіри, впевненості в свої сили та власний успіх. Допоможе вчителю розширити спілкування, краще орієнтуватися в інтересах і потребах учнів, вирішувати складні ситуації, що ждуть їх в майбутньому. Використання розглянутих прийомів на уроках сприяє розвитку пізнавального інтересу, поглибленню знань з біології і підготовкою учнів до реального дорослого життя.

Реалізація методичної розробки.

1. Дана методична розробка буде надрукована в науково-методичному журналі «Біологія», Харків ВГ «Основа» для ознайомлення широкого аспекту вчителів України з найбільш ефективних формами роботи на уроках біології, нестандартними уроками і застосування їх в своїй практичній діяльності .

2. Районні семінари, які я постійно проводжу, дадуть змогу реалізувати мій досвід серед вчителів Новоукраїнського району.

Висновок

Сучасне життя потребує активної творчої особистості. Виховати її можна, лише впроваджуючи у педагогічну практику стратегії розвитку критичного мислення, тобто пробудження свідомості, коли молода людина усвідомлює реалії, що оточують її, і шукає шляхи їх розв’язання. Тому вчитель біології використовує такі засоби навчання і виховання, які підвищують ефективність навчального процесу і готує учнів до самостійного життя.

« Вчительська доля – «це щастя бути вчителем, бо завжди повторюєш себе в дітях» . (В.О. Сухомлинський «Дві матері»)

Бібліографічний показник власних публікацій:

1. Книжковий додаток до науково-методичного журналу «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010. «Екологізація навчально-виховного процесу засобами вивчення шкільного курсу біології та в позакласній роботі» с. 143.

2. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010 № 19-21. Позакласний захід з біології «Зоряний час» с. 91.

3. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2010 № 34-36. Завдання для ДПА з біології в 11 класі с. 61.

4. Науково-методичний журнал «Позакласний час», Х. – ВГ «Основа» 2011 № 2. Навчально-виховна екологічна стежка «Знай, люби, бережи» с. 42.

5. Науково-методичний журнал «Біологія», Х. – ВГ «Основа» 2012 № 22-24. Матеріали до конкурсу «Сквери й парки – легені планети» с. 89

Використані джерела:

1. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник; К.: Либідь, 1998. -560 с.

2. Бурлака Я. І., Вихрущ В. О. Про форми організації навчальної діяльності школярів// Рад. школа. – 1984. — № 5 – С. 39-44.

3. Біологія 7 клас. Ю.Т. Вервес Київ „Генеза” 2002 ст. 196 — 199

4. Павлиська школа імені В. О. Сухомлинського сьогодні: В. Ф. Деркач, Р. М. Гри- шина, Л. С. Явтушенко. Н. А. Калініченко. – Кіровоград: ПП «Поліграф-Терція», 2003.-304 с.

5. Позакласні біологічні заходи. К. Н. Задорожній – Х., ВГ. «Основа»2008 р.

6. Сучасний урок біології у 7 класі /Упоряд. К.М. Задорожній. – Х. вид. група „Основа” 2005 ст. 110 – 112

7. Навчальні ігри на уроках біології / Упор. К.М. Задорожній – Х. вид. група „Основа” 2006 ст. 162 – 163

8. Коберник О. Г. Нестандартні форми екологічного виховання засобами нових інформаційних технологій: Матеріали всеукраїнської конференції – Умань, 1997 с. 80-82.

9. Ковальчук В. Інноваційні підходи до організації навчального процесу. К.: «Шкільний світ» — 2011.

10. Ковальчук В. І. «Як стати майстерним педагогом: Навчально-методичний посібник / К.: ТОВ «Етіс плюс», 2007. – 184 с.

11. Кроуфорд Алан. Технології розвитку критичного мислення учнів: Науково-методичний посібник для вчителі. – К.: Плеяди, 2006.

12. М. М. Мусієнко, біологія 7 клас, К.- «Генеза» 2007.

13. Сухомлинський В. О. «Дві матері».

14. Сухомлинський В. О. «З листів до сина».

15. Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер, 1997. – 193 с.

Методична розробка інноваційних уроків.

Додаток № 1

Урок мислення серед природи на тему: «Клас Однодольні. Родина Лілійні»

(біологія 7 клас)

Мета: на основі життєвого досвіду розширити знання учнів про родину Лілійні, використовуючи елементи народної педагогіки, сформувати поняття первоцвіти, їхнє значення в природі та житті людини — як символ добра, щастя, радості, що використовуються в народних звичаях, обрядах, лікувальних цілях. Виховувати любов до прекрасного, бажання охороняти рідкісні види рослин своєї місцевості, берегти їхню красу і неповторність.

Основні поняття: клас Однодольні, родина Лілійні, первоцвіти, рідкісні рослини, Червона книга України.

Тип уроку: комбінований, нестандартний.

Місце проведення: шкільне подвір’я, квітник.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

Учитель. Діти, сьогодні у нас незвичайний урок. Ми побуваємо у гостях у природи. Зустрінемося з різними героями, які допоможуть нам дізнатися про чарівні квіти, які своєю красою зачарують нас і в душі заспіває пісня.

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності.

Учень-лісовичок. За синіми морями, за високими горами на краю густого лісу стоїть хатинка. А ліс цей незвичайний. У ньому і птахи, і звірі, і навіть дерева розмовляють. Ось і розповіли вони, що живе в цій хатинці старий, дуже мудрий дідусь. Є в нього чарівна палиця. Стукне він нею об землю, і дива творяться: то сніг іде, то квіти розпускаються, то яблука достигають. А звати того дідуся – Рік.

Учениця. Є у нього 4 дочки. Та такі ж гарні, що й очей не можна відірвати: добрі, швидкі, ласкаві, але між собою не схожі. У білому вбранні, з різдвяними святами, з веселими розвагами, з білосніжними килимами старша дочка – Зима.

Учень-лісовичок. Наймолодша дочка привітанням журавля пробуджує поля, небеса і ручаї, заквітчує гаї – це … (Весна)

Учениця. Весняний день – прозорий, голубий,

Навколо пахне ніжно-білим цвітом,

Під вікнами туркочуть голуби,

Щебечуть на подвір’ї жваві діти.

Душа чутлива, мов ота струна,

До барв весняних, запахів та звуків,

Так може чарувати лиш Весна

Після холодних місяців розлуки.

Дівчина-Весна. Доброго дня, любі друзі! Сьогодні до вас я завітала недарма. Адже ви знаєте, що з приходом весни зацвітають перші рослини, які називають первоцвітами. А чи знаєте, чому їх так називають? Первоцвіти з’являються першими, тільки-но сходить сніг. Усі вони світлолюбні, цвітуть тоді, коли на деревах і кущах ще немає листя. А ще первоцвіти мають підземні органи – кореневища, цибулинки, бульби, в яких накопичуються поживні речовини. Під час цвітіння цих рослин може наступити похолодання, але вони не мерзнуть, тому що їхній клітинний сік високої концентрації.

ІІІ. Актуалізація пізнавальної діяльності учнів. (Біля квітника)

Учень. Відгадайте загадку, що це за квітка?

З-під снігу я пробився,

Бо силу добру маю.

Своїм біленьким цвітом

Я землю прикрашаю.

Вірно це підсніжник.

Учитель. До якого класу належить підсніжник? Визначте: жилкування листка, тип кореневої системи, життєва форма рослини.

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

Учитель. Сьогодні ви познайомитесь з первоцвітами нашого міста, побачите, які вони прекрасні, ніжні, величаві; дізнаєтесь, яку користь вони приносять людині й природі та чому їх потрібно берегти. Визначимо ознаки родини Лілійних, класу Однодольних рослин.

V. Основна частина.

Учень-лісовичок. Усім вам добре відомі яскраві квіти тюльпанів, лілій, конвалії, пролісків, нарцисів, які належать до родини Лілійні. Налічується їх понад 1300 видів, поширених у Східній та Середній Азії, Європі та Північній Америці.

Учитель. Лілійні переважно комахозапильні, багаторічні трав’янисті рослини. Їм притаманні двостатеві квітки.

Робота в групах. Визначте: І група – вид оцвітини, ІІ група – кількість пелюстків, ІІІ група – кількість тичинок і маточок, ІV група – тип суцвіття, V група – прості листки чи складні, сидячі чи черешкові. (Діти по групах виконують завдання, які надруковані на карках, розглядаючи квіти на квітнику тюльпани, конвалії, проліски, нарциси).

Дівчина-Весна. З давніх-давен найкращою прикрасою голови дівчини вважався віночок. Дівчата плели собі вінки з маку, волошок, чорнобривців, ромашок. А всього в українському віночку – 12 квіточок, кожна – лікар, оберіг. Люди вірили, що вінок захищає дівчину від напасників. Як ви гадаєте, хто подарував мені квіти для віночка весною?

Учні. Брати місяці.

Дівчина-Весна. Які квіти вплів у вінок березень?

Учні. Підсніжники, проліски, крокуси, конвалії, горицвіт, сонники.

Учень-Лісовичок. Сніг ще лежить під деревами, хоча галявини вже досить добре прогріваються сонцем. Тут на проталинах снігу цвітуть підсніжники. Здавна полюбилися людям похилі, неначе порцелянові дзвіночки, провісники весни – підсніжники, тому що з ними пов’язані найкращі сподівання, очікуваного, жаданого тепла. От і назвали підсніжник квіткою надії. Кажуть, що краса беззахисна. Може у цьому причина різкого зменшення ареалу підсніжника. Він зник у багатьох місцевостях України. І замість того, щоб прикрашати нашу планету, оселився на сторінках Червоної книги України.

Чи потрібна природі така “любов”, коли заради скороминучої втіхи, а буває, і наживи вигублюють люди цілі галявини тепер уже рідкісних підсніжників.

Дівчинка-Весна. Послухайте легенду про підсніжники. Одного разу мандрівники заблукали у хуртовину. Люди стомилися, почали втрачати сили. Тоді сніжинки пожаліли людей. Вони, падаючи на землю, перетворилися на білі квіточки. Відразу ж потепліло навкруги. Люди милувалися гарними квіточками, які вселяли мандрівникам надію на порятунок. Так і залишились цвісти підсніжники, провіщаючи надію на потепління і пробудження природи.

І сяйвом китиць вибухне ліщина

Як щемно серця забринить струна!

Знов пролісків прозорими очима

Земля, як мати, обійма.

Учень-Лісовичок. Проліска дволиста – морозостійка рослина, належить до родини Лілійних. Рясніє земля зірочками пролісків, коли ще і сніг лежить кругом, ніби клаптиками синього неба вкривається. Синьоокі вісники весни променіють ніжною блакиттю у ще холодні березневі дні.

Лиш тільки сонечко з небес

Тепліше трішечки пригріло,

Лиш тільки білий сніжок щез,

Вони з-під листя так несміло

Головки сині виставляють.

 • Чи вже прийшла весна? – питають.

Учитель. Пригляньтесь уважно до квіток первоцвіта весняного (показує фото первоцвіта) і ви переконаєтесь, що вони справді подібні на в’язку ключів. У народі складено легенду про те, що саме первоцвіт відкриває двері у добре і щедре літо, до довгого-довгого тепла. Рослина – не тільки добрий медонос, але і багата вітамінами. Так, наприклад, один листок містить денну норму вітаміну С для людини.

Дівчинка-Весна. Легенда. Одного разу, спустившись на землю, принцеса Ельфа зустріла вродливого юнака і палко покохала його. Вона не послухалася богів, не покинула коханого і не повернулася назад на небо. Гнів покровителя упав на неї. Боги перетворили непокірну принцесу на анемону дібровну, а її коханого на первоцвіт весняний. За свою красу і лікарські властивості первоцвіт дорого розплачується: люди рвуть його, не жаліючи. Охороняйте ці гарні рослини, бо вони занесені до Червоної книги України!

Учитель. (Розповідь про Сон- чорніючий.) Теж зустрічається в нашому місті на скелястих горбах по обидва боки вздовж річки Чорний Ташлик.

Наукові назви сонів походять від латинського слова “пульсаре”, що означає “дзвонити”. Мабуть, у вітряну погоду головки сонів розгойдуються і “дзвонять”. Якщо зустрінете ці чудові квіти, майте до них повагу. Не рвіть, вони теж занесені до Червоної книги! Давайте краще милуватися ними у живій природі.

Учень. Місяць Березень. Квіти конвалії – символ ніжності, радості й краси, вірності й чистоти кохання.

У Франції дівчата соком конвалії натирали щоки, щоб обличчя було рум’яне. Трава, листки і квіти конвалії дуже ефективні при гострій та хронічній серцевій недостатності, кардіосклерозі, пороках і неврозах серця. Ліки з конвалії допомагають при епілепсії, нервових станах, стресах, безсонні.

Сестра нарцисів, лілії ніжних.

І неповторна серед них;

Цвіте прекрасна Білосніжка

Конвалія в лісах моїх.

Дівчинка-Весна. Українська поетична легенда розповідає, що сріблясті дзвіночки конвалії з’явилися зі щасливого сміху лісової русалки Мавки, коли вона вперше відчула повноту великого справжнього кохання. Конвалія звичайна рідкісний вид рослин, що потребують охорони.

Учень. (Розповідь про крокус). За легендою, бог Меркурій поранив свого друга Крокуса, невдало метнувши диск. З краплини його крові виросли гарні квіти — крокуси, або шафран, який теж занесений до Червоної книги України. Існує реальна небезпека, що ця чудова рідкісна квітка залишиться лише на кольорових фотографіях. Бережіть ці рідкісні квіти! Не рвіть їх у букети, бо це призведе до їх зникнення.

Учень.(Розповідь про горицвіт). Горицвіт має таку назву, бо, коли він зацвітає, сотні сонечок спалахує на схилі, здається, ніби він горить від цього яскравого цвіту.

Дівчинка Весна. Якби ця велика, гарна квітка, зігріта сонцем, раптом заговорила, вона звернулася б до всіх із благанням: “Люди, не знищуйте мене так безжалісно! Бережіть цю чудову красу на довгі, довгі роки!”

Легенди про первоцвіти. (Розповідь легенд учнями заздалегідь знайденими з різних джерел інформації.)

Крокус Гейфеля.

Якось, розважаючись на стадіоні, бог торгівлі Меркурій метнув диск так невдало, що влучив у свого друга Крокуса. Той упав. Ніщо не могло вже допомогти смертельно пораненому Крокусу. Меркурій був у відчаї і попросив друга зберегти пам’ять про друга. З краплини крові Крокуса виросли гарні квіти, які тепер і називають його іменем.

Підсніжник звичайний.

Плакала Снігуронька, проводжала зиму.

Йшла сумна, за нею стали всі тужити.

Там, де йшла і плакала, торкаючи лози,

Виросли підсніжники — Снігуроньки сльози.

Первоцвіт дрібний.

Первоцвіт ще називають квіткою 12 богів. За грецькою легендою, 12 богів перетворили в первоцвіт невиліковно хворого юнака і повеліли нести здоров’я людям. Й справді, первоцвіт весняний лікує від безсоння, головних болей, захворювань верхніх дихальних шляхів. Листки є справжньою коморою вітамінів. По кількості цілющих речовин займає друге місце після шипшини.

Ряст бульбастий.

В одному пралісі жила відьма. За ніч вона налітається на мітлі, вдосвіта повертається до своєї лісової хатини, щоб заховатися від людських очей і відпочити. Лишень задрімає, а вже півень починає кукурікати – спати відьмі не дає. Розсердилася вона на півня і перетворила його на квітку Ряст.

Нарцис вузьколистий.

Про нарцис створено багато легенд. В одній легенді розповідається: Нарцис, змучений полюванням, схилився над джерельцем, щоб утамувати спрагу, і в його дзеркальній воді побачив своє відображення. Вражений власною красою, він не мав сили відірватися від цього споглядання. Так і помер. І поки наяди, його сестри, ридаючи готували Нарциса в останню путь, тіло прекрасного юнака зникло, а на його місці виросла ніжна, сповнена печальної краси запашна квітка.

Адоніс весняний. Горицвіт весняний.

За легендою ім’я цій квітці дала прекрасна богиня Афродіта. Одного разу її коханий – сміливий і вродливий юнак Адоніс — пішов на полювання і там загинув від смертельних ран, завданих йому величезним вепром. Сумуючи, Афродіта перетворила краплини крові Адоніса на прекрасні квіти.

Сон чорніючий.

У народі сон-траву називають самими різними іменами. Ось декілька із них:

 1. Бобрик, бо пелюстки, листки, стебло закутані від весняних холодів і теплий кожушок із білястих волосків.
 2. Дзвіночки, сончик і сон-зілля, бо квітки завжди схилені, і здається, що рослина весь час дрімає.

Геть змучилася красуня Марися, втікаючи від панських посіпак, котрі, мов хорти, гналися за нею лісом. Вже чути їх погейкування та сміх – ось-ось наздоженуть, а сил не лишилося зовсім. У відчаї заплакала дівчина, і кожна її сльозинка проросла лісовим дзвіночком. Озирнувшись утікачка на свою радість побачила, що її переслідувачі заснули кам’яним сном.

Барвінок малий.

Діялося це тоді, коли турки і татари нападали на українську землю. Увійшли якось вороги в одне село, винищили там усіх людей. Лиш один парубок та дівчина сховалися в лісі. Але і їх знайшли бусурмани. Парубка зарізали, а дівчину задушили. Ото з парубочої крові й виріс барвінок у лісі, а губами дівчини полилася чиста вода.

Конвалія травнева

Богиня полювання Діана якось потрапила до незнайомого їй лісу, де жили фавни. Вони закохалися в горду Діану і стали її переслідувати. Струнка, спритна дівчина втекла. Але дуже далеко та швидко довелось їй бігти. Отож її тіло вкрилося краплинками духмяного поту, який перлинами падав навкруг і перетворювався на чарівні квіти.

Гра «Впізнай за описом». Робота в парах. Учням видаються картки з описом рослини родини Лілійних, вони повинні назвати рослину.

VІ. Підсумок уроку.

1. Що вам сподобалося на уроці?

2. Що нового ви дізналися?

3. Які первоцвіти ви запам’ятали?

4. Назвіть рослини родини Лілійні. Які їх ознаки?

Висновок. Учень-Лісовичок.

Невже в майбутньому на світі

Не будуть квітнуть дивні квіти –

Конвалія й фіалки ніжні

І вісник березня – підсніжник?

Невже ми більше не побачим,

Як сон-трава росою плаче?

Дівчинки-Весна. Дорогі діти! Не рвіть первоцвіти даремно, охороняйте ці тендітні, беззахисні рослини, бо без них життя на нашій планеті буде безрадісним. Збережемо первоцвіти, бо вони – неповторна краса природи. Милуйтеся цією неповторною красою. Все на землі, все треба берегти:

І птаха, й звіра, і оту травинку.

Не чванься тим, що цар природи ти,

Бо врешті, ти – лише її частина.

Учень-Лісовичок. Природа нам – як рідний дім,

Вона усім – як мати,

Щоб лад завжди був в домі тім,

Про це нам треба дбати.

Учитель. В природу із добром іди,

Вона ж тобі як мати.

Й пташки на різні голоси

Співатимуть для тебе.

Не рви, не знищи, не зруйнуй –

Це заповідь для тебе. Красу планети не зіпсуй

Вона одна під небом.

Домашнє завдання. Скласти вірші, казки, загадки, намалювати малюнки про первоцвіти.

Додаток № 2 Урок-гра ( біологія 9-клас)

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий