Урок узагальнення і систематизації знань

Елементи одного типу зустрічаються в іншому. Наприклад, повноцінного вивчення нового матеріалу не може бути без повторення раніше вивченого
Урок узагальнення і систематизації знань

Скачати 362.23 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 362.23 Kb. Урок узагальнення і систематизації знань.

Методика проведення і практика

У шкільній практиці зустрічаються такі основні типи уроків:

1) уроки вивчення нового матеріалу;

2) закріплення вивченого:

3) повторення;

4) узагальнення вивченого матеріалу;

5) уроки перевірки набутих знань;

6) аналіз контрольних письмових робіт.

Наведений поділ уроків умовний. В основу такого поділу береться мета уроку, адже жоден тип уроку не буває в чистому вигляді. Елементи одного типу зустрічаються в іншому. Наприклад, повноцінного вивчення нового матеріалу не може бути без повторення раніше вивченого. У свою чергу повторення пройденого може охоплювати елементи нового, які уточнюють, поглиблюють знання учнів з тієї чи іншої теми.
У підручниках з педагогіки підкреслюється велика роль повторення в процесі навчання, яке у школі проводять з такою метою:

 • щоб учні не забували вивченого;
 • щоб закріпити необхідні елементи знань на тривалий період;
 • для поглиблення і розширення відомостей про раніше вивчені явища, події, факти;
 • для усвідомлення нового матеріалу;
 • для уточнення набутих уявлень;
 • для формування в учнів практичних умінь і навичок;
 • для систематизації і узагальнення знань.

Структура уроку узагальнення і систематизації знань насамперед повинна відповідати структурі самого процесу узагальнення і систематизації знань, в якому передбачається наступна послідовність роботи: від засвоєння і узагальнення окремих фактів до формування в учнів понять, їх категорій і систем, а від них — до засвоєння все більш складної системи знань.
Розглянемо структуру уроку узагальнення і систематизації знань, яка має такі елементи:
1. Мотивація навчальної діяльності школярів.

2.Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

3. Повторення та узагальнення окремих фактів, подій, явищ. На цьому етапі уроку найбільш доцільно виконувати наступні методи узагальнення і систематизації знань (у різному їхньому поєднанні): бесіда, метод вправ, аналіз таблиць, схем. На уроках узагальнюючого повторення вчителі часто використовують серії таблиць, ілюстрації, схематичні зображення, діаграми, навчальні карти.

Одна із важливих форм узагальнення і систематизації являється самостійна робота учнів з підручником на уроці. При цьому можуть застосовуватись різні прийоми роботи з текстом: читання і складання планів, тез, конспекту, порівняння історичних фактів, явищ, процесів, різних історичних епох. Робота з підручником пов’язується з розглядом узагальнюючих таблиць, діаграм, графіків, схематичних малюнків.

До уроку зазначеного типу учитель повинен учнів попередньо готувати: виробляти у них уміння узагальнювати матеріал по тексту, знаходити у підручнику необхідні для нього матеріали і факти, формулювати висновки. До роботи з підручником з метою узагальнення і систематизації знань слід привчати учнів поступово. Спочатку це можуть бути завдання на висвітлення окремих фактів, подій, їхню оцінку, визначення причин і наслідків цих подій.
Для процесу узагальнення і систематизації на уроці велике значення має правильний підбір завдань для роботи з підручником. Це може бути порівняння і співставлення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків з метою уточнення окремих фактів і подій, отримання чітких уявлень про події, явища, процеси. Широкі узагальнення вимагають виконання таких завдань, які б стосувались всього матеріалу, сприяли засвоєнню чіткої системи понять. Але як показує досвід, з такими завданнями справляються лише сильні учні. Доцільніше ці питання розчленувати і розв’язувати їх на підставі роботи з підручником по частинах. Значний ефект при роботі з підручником на уроках систематизації і узагальнення знань дає прийом порівняння і зіставлення предметів, явищ, подій, фактів.

 1. Повторення і систематизація основних теоретичних положень і провідних ідей науки.
 2. Узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.
 3. Домашнє завдання.
 4. Підсумки уроку.

Але урок узагальнення і систематизації знань можна провести і в нестандартній формі. Це може бути урок-подорож, урок-вікторина, урок у формі гри брейн – ринг, урок – КВК та інші. Вчителі нашого МО проводять такі уроки в кінці четверті, семестру, року. Учні, граючи, що їм дуже подобається, повторюють вивчений матеріал.

У даній роботі ми пропонуємо саме такі уроки, які були розроблені і проведені нашими вчителями.

5 клас, вчитель Виборна В.А.

Тема. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу в 5-му класі.

Мета: повторити й узагальнити матеріал, вивчений протягом року; розвивати пам’ять, мислення, мовлення, вміння систематизувати вивчений матеріал; виховувати читацьку культуру, прищеплювати інтерес до самостійного читання творів, закріпити знання учнів з теми; сприяти дальшому самостійному читанню учнями творів дитячих письменників XX- XXI ст.;

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

Примітка. Урок проходить у формі гри. Клас ділиться на чотири команди.

ХІД УРОКУ

I. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми і мети уроку

II. Систематизація й узагальнення знань

1.Бліц-конкурс “Біографічний».

(За фактами біографії впізнати письменника.)

— Письменник, який сів на шкільну лаву в 14 років. (Андерсен.)

— Був військовим, служив на Кавказі. (Лєрмонтов.)

— Здобули юридичну освіту. (Брати Грімм, Шарль Перро, Ґете.)

— Навчався у Царськосільському ліцеї. (Пушкін.)

— По закінченні гімназії майбутній письменник виїжджає до Англії, де навчається в Лондонському університеті. (Маршак.)

— Жив у Спарті. Писав пісні для дівочих хорів. (Алкман.)

— Захоплювався середньовічною історією, фольклором. (Ґете.)

— Його називали “російським Гете”. (Лєрмонтов.)

— Працював на дипломатичній службі, в зв’язку з чим провів 22 роки за кордоном. (Тютчев.)

— Був лоцманом на судні. (Марк Твен.)

2. Конкурс «Літературний»

(За уривком впізнати твір. Назвати автора.)

1. “Нарешті дійшла до невеличкої хатинки, з якої у віконце визирала стара баба”. (Брати Грімм. «Пані Метелиця”.)

2. Бідна дівчина покірно терпіла всі кривди й не наважувалася скаржитися батькові — той однаково вилаяв би її, бо в усьому корився лихій дружині”. (Шарль Перро. «Попелюшка”.)

3.“Там серед хмар перед народом

Через ліси, через моря

Чаклун несе богатиря”.

(О. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила «.)

4. «Батьки мали великі дерев’яні ящики, і в них росла зелень для страв та кущики троянд, у кожному ящику по одному”. (Г. К. Андерсен. «Снігова королева ”.)

5. “Холодно! Холодно! Холодно! Від морозу дух переймає, лапи на бігу до снігу примерзають”. (С. Маршак. «Дванадцять місяців «.)

6. “Настала субота. Ранок видався ясний і свіжий. Життя вирувало. Кожне серце співало і, якщо серце було молодим, то з уст проривалася пісня”. (Марк Твен. “Пригоди Тома Сойєра».)

3. Конкурс “Текстуальний”.

(За описом впізнати героя.)

1.»… Мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі ”. (Падчерка, «Пані Метелиця «.)

2.“Спала дівчина аж під самим дахом, на горищі, на благенькому солом’яникові, тим часом як сестри її жили в розкішних покоях з м’якими постелями та дзеркалами, що в них себе бачили з голови до ніг”. (Попелюшка, «Попелюшка“.)

3.“Вона була така прекрасна! Розумнішого, чарівнішого обличчя він не міг собі уявити”. (Снігова королева, » Снігова королева”.)

4.“Я її зразу впізнав, як тільки побачив. І хусточка на ній та сама дірява, й чобітки плохенькі”. (Пасербиця, «Дванадцять місяців».)

5. “Оце то хлопець!.. Хіба ж він мало мене дурив! Час би вже порозумнішати! Але, Боже ж мій, він завжди придумає щось нове”. (Том Сойєр, «Пригоди Тома Сойєра»)

4. Конкурс «Літературознавчий».

(Знайти відповідність між літературними термінами і визначенням, що записані на окремих картках.)

5. Конкурс «Змістовий»

( За ключовою фразою знайти епізод твору і назвати твір)

1.“Незабаром дійшла вона до яблуні”. ( “Пані Метелиця ”.)

2.“На другий день сестри знову поїхали на бал”. (“Попелюшка».)

3.Зробивши свою справу, бабуся одвела Герду в квітник.(“Снігова королева «.)

4.“Ваша величносте! Це негідний вчинок! Звеліть віддати дівчині шубку, яку подарували”. («Дванадцять місяців».)

5. «Незабаром Том зустрівся з Гекльберрі Фінном, сином п’янички».(Пригоди Тома Сойера)

6. “Том глянув на Беккі. Боже! Який у неї був жалюгідний, безпорадний вигляд”. (“Пригоди Тома Сойера”.)

6. Конкурс «Художній»

За допомогою малюнка-символа до твору, що його намалюють діти, впізнати твір. Малюнок демонструється команді суперників. Наприклад:

-дохла кішка (“Пригоди Тома Сойєра”);

 • починок(“Пані Метелиця”);
 • сніжинка (“Снігова королева”);
 • каблучка (“Дванадцять місяців”);
 • черевичок (“Попелюшка”);

-дуб (Вступ до поеми “Руслан і Людмила”);
7. Конкурс “Відповідності”.

Встановити відповідність “Письменник — країна — твір”.

Примітка. Команди отримують 5-6 карток з прізвищами письменників.

8.Конкурс «Кросвордний».

(Розгадування кросвордів, складених учнями або вчителем. Якщо кросворди складають учні, то вони дають їх команді суперників. Якщо кросворди складені вчителем, то він роздає їх кожній команді.)

9. Конкурс «Творчий».

(Представник від команди зачитує вірш, казку або оповідання, які вони самі склали.)

10. Конкурс листів «Якби я був учителем літератури».

(Читання написаних листів.)

 1. Підбиття підсумків. Визначення переможців, нагородження, анкетування
 2. Література на літо .

6 клас, вчитель Клименко О.О.

Тема. Урок — подорож по сторінках роману Р.Л. Стівенсон «Острів скарбів» «

Мета: допомогти учням зрозуміти зміст роману, поглиблювати навички аналізу художнього образу; розвивати навички усного малювання, переказу, виразного читання, аналізу тексту, зв’язне мовлення, навички творчого сприйняття тексту, акторські здібності; виховувати високі моральні якості учнів.

Тип уроку: урок закріплення знань.

Змііст уроку

Доля сміливих любить

Англійське прислів’я

I Мотивація навчання школярів

Дорогі діти! Сьогодні у нас незвичайний урок. Ми вирушаємо в далеку подорож по сторінках роману Стівенсона «Острів скарбів». На вас чекають серйозні випробування, вам доведеться подолати труднощі і перешкоди на своєму шляху, щоб дістатися острова і відшукати разом з героями твору його скарби. Наша подорож обіцяє бути цікавою, захоплюючою, незабутньою.

 1. Організаційний момент.
 2. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

На шляху нашої мандрівки нас чекають випробування у вигляді завдань, які вам доведеться розв’язати, щоб дістатися свого «острова скарбів». А допоможе нам в цьому англійське прислів’я: «Доля сміливих любить» (учні зачитують прислів’я хором), є епіграфом до нашого уроку. Як ви розумієте це прислів’я? Отже, вирушаємо в дорогу. А налаштуватись на серйозну творчу роботу нам допоможе аутотренінг.

Я- творча особистість.

Я думаю, отже існую.

Я аналізую, отже, існую.

Я аналізую.

Висловлюю свої судження.

Я хочу все знати!!!

II Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Завдання. Літературний пошук. Історія створення роману «Острів скарбів».

Учень. Одного разу Стівенсів пасинок Ллойд Озборн попросив його написати щось цікаве. Граючись із хлопчиком, дивлячись, як він малює, письменник захопився і намалював карту уявного острова. Своїм контуром карта нагадувала товстого дракона, що трішки піднявся» . На ній були написані багаточисленні дивні назви: пагорб Підземної труби, Острів Скелета, та інші. Так виникло бажання написати роман, який спочатку називався «Корабельний кухар».

Протягом дня Стівенсон писав по розділові, а ввечері читав його у колі сім’ї та друзів. Роман ще не було завершено, коли власник дитячого журналу ознайомився з першими розділами, та успіх був сумнівний, що засмутило автора.

Та коли роман під іншою назвою «Острів скарбів» був надрукований у 1883 році під справжнім прізвищем автора, успіх був величезний. Ним захоплювались всі: і дорослі, і діти. Цікавим він є і для сучасних читачів.

III Основна частина уроку

1.Постановка проблемного питання.

Учитель. Острів скарбів — це не просто частина землі серед розбурханого океану, на якій заховано золото. Ця назва має ще символічне значення. Розкрити це значення ми зможемо тільки в кінці нашої подорожі, після успішного виконання всіх завдань. Отже, в кінці уроку ви повинні дати відповідь на питання: у чому полягає символічність назви «Острів скарбів?»

2.Завдання. Мозковий штурм (Дати швидко відповіді на питання)

 • Від якого пригодницького слова отримав свою назву пригодницький роман? (авантюра)
 • Яка основна ознака пригодницького роману? ( таємниця)
 • Герої пригодницького роману — це … ( мандрівники, дослідники, вчені)
 • Як звали папугу Сілвера? (капітан Флінт)
 • Як називалося судно? (Еспаньйола)
 • Як звали наймолодшого героя роману? (Джім)
 • Яку назву мала гора, на якій сховані були скарби? (Підзорна труба)
 • Коли виникла ідея подорожі? (Коли знайшли карту).
 • Хто дізнався про те, що команда складається з піратів? (,Джім Гокінс)
 • Назвіть четвертого зайвого: Лівсі, Сілвер, Трелоні, Гокінс.
 • Яке прізвисько мав Сілвер? (Довгий Джон)
 • Єдине, що хвилювало пиратів, — це … {гроші)
 • Що таке піастри? {гроші)
 • Що зображено на прапорі піратів? {череп)
 • Хто перший зустрівся з Беном Ганом? (Джім)
 • Скільки років прожив Бен Ган на острові? {три)
 • Якими були стосунки Джима з лікарем? {дружні)
 • Хто першим знайшов скарби на острові? {Бен Ган)
 • Як називався напій, який пили пірати? {ром)
 • Ким працював Сілвер на кораблі? ( кухарем)

3.Завдання. Відгадай літературного героя

Це був високий, міцний, огрядний чоловік із темним, засмаглим обличчям. Засмальцьована косичка стирчала над коміром його брудної синьої куртки. (Старий моряк)

Веселий … у сніжно — білій перуці, зі жвавими очима. (Лікар Ліве)

І сам я теж вирушаю в море! У море на шхуні з боцманом, що грає на ріжку, з моряками, що носять косички і співають своїх пісень! (Джим Гокінс)

Він був одягнений, як морський офіцер, в добротну синю форму. Всміхаючись, ішов він назустріч, щосили наслідуючи моряцьку ходу. (Сквайр Трілоні)

Дивне створіння перебігло від дерева до дерева зі швидкістю оленя. Воно рухалось на двох ногах, по — людські, хоч дуже низько прихилялось до землі, ледве не згибаючись вдвоє. (Бен Ган)

4.Завдання. Діалог з літературним героєм. До дошки виходить старий моряк Біллі і починає розповідь про себе:

«Я старий моряк Біллі. Мене ще називають морським вовком. Багато років я був піратом і плавав на піратському судні. Скільки кораблів було потоплено мною. Але все це я робив заради грошей і багатства. А моя улюблена пісня така: «Двадцять чоловік на скриню мерця. Ого — го ! Ще й пляшечка рому»

Учні задають питання старому моряку:

 • Де ти взяв карту?
 • Де ти її ховав?
 • Кого і чого ти боявся весь час?
 • Чому тобі не подобався доктор Лівсі?
 • Де знаходивя ключ від скрині?

5.Завдання. Рольова гра « Несподівана зустріч»

Тут розігрується сцена зустрічі Джима Гокінса з Беном Ганом.

6.Завдання. Гра «Мікрофон»

Учитель. Дорогі діти! Це завдання вимагає від вас стати на деякий час літературними критиками.

Учні передають мікрофон, називаючи позитивні, а потім негативні риси характеру героїв.

7.Завданння. Рольова гра « Зустріч Джона Сілвера з Джімом Гокінсом»

8.Завдання. Ситуація така…

Учитель. Дорогі діти! Уявимо таку ситуацію: вам довелося потрапити на острів скарбів і відшукати золото, діаманти, гроші. Чи вважаєте ви себе найщасливішою людиною у світі, а скарб — найдорожчою в житті цінністю? Чи, може, є на світі скарби найдорожчі за золото та діаманти? Давайте поміркуємо над цими питаннями.

Діти відповідають, що найдорожче для людини — це життя, здоров’я, мирне небо над головою, а також любов, милосердя, доброта, дружба.

IV Підсумок уроку.

Розв’язування проблемного питання.

Учитель. Дайте відповідь на питання: чи можна назвати дружбу, любов, чесність, порядність, милосердя духовними скарбами? Отже, в душі кожної людини повинен бути острів, де знаходитимуться ці скарби. Джім Гокінс молодий. У нього попереду все життя. Але можна бути спокійними за нього, духовні скарби він не розгубив. Вони не зникли навіть тоді, коло він був серед піратів, де панували зло і жорстокість.

Щодо вас, діти, то я бажаю вам накопичувати духовні скарби і не розгубити ці безцінні скарби протягом всього життя.

Оцінювання учнів.

V Домашнє завдання: підготуватися до позакласного читання Е.По «Золотий жук».

Тема Урок-конкурс за темою «Байка в зарубіжній літературі»

Мета: поширити знання учнів з вивченої теми, вчити застосовувати теорію на практиці, співставляти, аналізувати байки Езопа, Федра, Крилова, удосконалювати навички виразного читання байок. Розвивати логічне мислення, пам’ять, творчі здібності, вміння висловлювати власну думку.

На прикладі байок вчити життєвої мудрості. Виховувати почуття справедливості у ставленні до інших, правдивість, доброту, щирість.

Тип уроку: підсумковий урок-конкурс

Обладнання: портрети байкарів Езопа, Федра, Крилова, ілюстрації до їхніх творів, репродукції картин Леонардо да Вінчі.

Єдина в байках є мета й призначення –

Погані смертних виправляти звичаї

І закликати люд до справедливості.

Федр

Здається, байка просто бреше,

А справді — мудру правду чеше.

Л. Глібов

І. Організаційний момен

1. Повідомлення теми, мети, задач уроку

II. Основна частина уроку:

Слово вчите ля

Діти, чи замислювалися ви коли над тим, як багато значить слово в житті людини? Слово може приголубити, підняти настрій, а можне і прославити, і засудити, і висміяти. Тож треба вміло ним користуватися.

Прослуховування уривку байки Л. Глібова «Лисиця-жалібниця»

Лукавий чоловік словами нас голубить,

Неначе всіх і жалує, і любить,

Для правди, для добра живе,

Як по воді пливе.

А ближче придивись ти –

І видно, що виля хвостом:

Помажу, мов медком, —

Солодше буде з’їсти.

Запитання: Від чого застерігає нас автор?

(відповідь: «Горе тому, — застерігає Глібов, — хто повірить словам лукавої, підступної людини».)

Проведення конкурсу

Теорія літератури

 • Який твір називається байкою?
 • Назвати основні елементи байки.
 • До яких жанрів подібна байка?
 • Що таке «мандрівний сюжет»?
 • Що таке алегорія? мораль байки?

Що ми знаємо про байкарів?

(команди готували розповіді про одного з байкарів та його творчість, вивчали байки напам’ять, готували інсценізацію байок)

Команда «Байкарі» розповідає про давньогрецького байкаря Езопа, який жив у VI cт. до н. е. Поет був рабом-невільником, дуже негарним на вигляд, але відзначався неабияким розумом. Про його мудрість складалися легенди, які свідчили, що він був розумніший за своїх сучасників і повчав їх своїми байками. А написав Езоп більше 400 байок, їх переклали Ю. Мушак, Н. Сахарний та ін.

Виразне читання учнями байок Езопа «Вовк і Ягня», «Мурашка й Цикада», «Ворон і Лисиця»

Запитання до учнів:

 • З якими героями ми зустрілися у цих байках? Про що в них розповідається?
 • Яка мораль байки? У яких словах вона виражається?
 • Що засуджує автор?
 • Чи можна говорити, що ці твори лише про тварин? Чому?

Команда «Знавці» розповідає про Федра. За походженням — грек з Македонії, змалку потрапив у рабство. Виріс і здобув освіту у Римі. Був відпущений на волю імператорои Августом. Слава до байкаря Федра прийшла лише в кінці ХVІст.

Виразне читання байок «Вовк та Ягня», «Вівця, Пес і Вовк», «Кібець і Голуби».

Запитання вчителя:

 • Дайте характеристику персонажам цих байок. Які з них вам уже зустрічалися раніше?
 • Що засуджує автор у творах? (Свавілля, насильство, брехливість, нерозважливість, безпідставну довірливість)
 • Що нового вніс римський поет Федр у розвиток жанру байки? (Прагнув надати своїм творам виховного значення, посилив їх повчальний зміст)

?91

т
Команда «Мудреці» розповідає про російського байкаря І. Крилова. Син бідного армійського офіцера і простої неписьменної жінки, Крилов навчався різних наук разом із дітьми губернатора Твері, який пускав його в дім із жалю. З 9-ти років переписував папери у канцелярії, після смерті батька допомагав матері утримувати сім’ю. Від природи був обдарованим: чудово грав на скрипці, малював, видавав гумористичні журнали, писав комедії, комічні опери. Але справжню славу йому принесли байки.

Виразне читання учнями байок «Ворона та Лисиця», «Лебідь, Щука й Рак» у перекладах В. Терещенка, М. Рильського, Ф. Скляра.

Запитання вчителя:

Про що розповідають байки? Якими є герої? Які їхні вчинки автор засуджує?

Інсценізація учнями однієї з байок

Робота з портретом Леонардо да Вінчі

 • Що ви знаєте про цю людину?
 • Які картини цього художника вам відомі?

«Екскурсія в картинну галерею» (На дошці — репродукції картин Л. да Вінчі «Мадонна з квіткою», «Мадонна Ліза», «Таємна вечеря», «Джоконда», «Дама з горностаєм»

Екскурсовод (учень класу) звертає увагу на кольорову гармонію, ніжність світлотіньових переходів, на майстерність у розкритті внутрішнього світу людини.

Запитання вчителя:

Який настрій на вас навіяли ці картини? Яке враження справили?

Повідомлення підготовленого учня про Леонардо да Вінчі (1452-1519) — одного із найвидатніших діячів італійського Відродження: геніального художника, вченого, інженера-винахідника, архітектора, скульптора, музиканта і поета. Залишив після себе багато байок, літературно не опрацьованих і часто не закінчених.

Виразне читання вчителем байки «Лев і Ягнятко»

Аналіз байки:

 • Вчинок Лева — це вияв його сили чи слабкості? Чому ви так думаєте?
 • Порівняйте образи Лева і Ягняти з відомих вам байок.
 • Яка мораль твору? (є речі, через які не можна переступати: не можна обманювати довіру, не можна відповідати злом на добро, а треба жити у злагоді із власною совістю, чинити справедливо у ставленні до інших)

Перегляд учнівських ілюстрацій до байок

III. Підведення підсумків уроку

Проведення вікторини «Чи знаєте ви…»

 • Які риси людської вдачі символізують образи Вовка, Ягняти?
 • Чого навчають нас байки Езопа, Федра, Крилова?
 • Чим відрізняється поведінка Ягняти у Езопа і Ягняти у JIеонардо да Вінчі?
 • Як ви думаєте, що б зробив Вовк Езопа з Ягням JI. да Вінчі, якби він опинився на місці Лева?

Кому належать вислови:

«У сильного всегда бессильный виноват»

«Ты все пела? Это дело:

Так поди же, попляши!»

«А Васька слушает да ест».

«Когда в товарищах согласья нет,

На лад их дело не пойдет,

И выйдет из него не дело, только мука.»

 • Чому вчать нас байки?
 • Як епіграфи пов’язані з нашим уроком?

IV. Домашнє завдання: Написати власну байку у віршованій формі

7 клас, вчитель Корінна Є.С.

Тема: узагальнення та систематизації знань з теми «Пригоди та фантастика».

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань із розділу; розвивати творчі здібності семикласників; розвивати вміння критично мислити та нестандартно доводити власну думку; виховувати повагу до творчості та самовираження інших.

Тип уроку: урок-презентація детективної історії.

Обладнання: малюнки до детективної історії.

Хід уроку

Організаційний момент

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 1. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
 2. Слово вчителя

Сьогодні у нас незвичайний урок – це урок-презентація детективної історії. До цього уроку ви готувалися впродовж вивчення теми «Пригоди та фантастика». А сьогодні ми побачимо результат вашої праці. Проектним завданням було написати власну детективну історію та інсценізувати уривок на уроці (для виконання цього завдання клас було поділено на сценаристів, режисерів, акторів та літературних критиків).

II Застосування знань, умінь та навичок учнів.

 1. Презентація детективної історії.
 • Сценаристи читають складений ними сценарій.
 • Режисери пояснюють свій задум в його постановці.

Афіша

 1. Інсценізація уривку.
 2. Обговорення побаченого: виступи критиків.

Схема аналізу критиками детективної історії

  1. Оцінка організації твору як літературного цілого.
  2. Оцінка внутрішньої форми твору.
  3. Оцінка рівня зовнішньої форми детективної історії.
  4. Оцінка суб’єктивної організації твору:

А) художній образ персонажів;

Б) прийоми створення образу;

В) система образів.

5) Загальне естетичне враження від твору.

Виступи глядачів, вони діляться своїми враженнями, оцінюють гру акторів.

 1. Зірковий час. Нагородження кращих акторів.
 1. Підсумки уроку.
 1. Бесіда з учнями.
 1. Чи цікаво вам було працювати над власною детективною історією?
 2. Чим вам допомогла робота в групах?
 3. Чого ви навчилися під час роботи?
 4. Які труднощі виникли під час виконання завдання?
 5. Які знання та вміння знадобилися вам для подолання труднощів?
 6. Яку оцінку ви собі поставите?
 1. Оцінка навчальних досягнень учнів.
 1. Домашнє завдання.
 1. Написати літературний відгук-враження на тему: «Моя літературна діяльність».

Додаток.

Одна із детективних історій, складених учнями 7 класу.

Секрет викраденої іграшки

                                   Глава 1

Переддень свята

    4 вересня. Ранок. День перед днем народження моєї сестрички Каті. Їй 5. Доросла вже.. Ми з мамою домовилися, що вони з татом і Катею в обід поїдуть у «Мак», а ввечері будемо святкувати усі разом. А мені треба негайно придумати, що їй подарувати. Може, попросити допомоги у Мотьки?! Вона в цьому спец. Подзвоню їй.

— Привіт, Матильда. Чи не зайнята?

— Та ні. Ти щось хотіла?

— Завтра днюха у Катьки. А я без поняття, що їй подарувати.

— Поїхали на Радянську в «Чух — Чух» там завжди багато чого. Я там паровозик купувала.

— Собі?

— Ні, братику!

                                 Глава 2

                                Магазин

   Ох, і народу тут! Ми підійшли до полиць іграшок, ледве-ледве проходячи через натовп людей. І перше, що мені кинулося у вічі, була шикарна блакитноока лялька в пишному рожевому платті — мрія будь-якої дівчинки. Я, не вагаючись, схопила ляльку і потягла Мотьку до каси. І раптом відчула на собі пильний погляд, а коли обернулася, то побачила молодого чоловіка, нічим не привабливого зовні, хіба що його сережка у вусі здивувала та його чорний одяг.

                               Глава 3

                  Цей знаменний день!

   А ось і один з найголовніших днів у житті моєї коханої, примхливої ​​сестрички. Але що це? Я не можу зрозуміти. Де лялька? Ох, невже мама знову все переклала на свої місця? Скільки разів їй говорила, щоб вона не чіпала мої речі. Ну і що, що у мене безлад?! Зате я знаю, де все лежить. Але виявилося, що мама нічого про ляльку не знає. Прямо містика якась. І чому так холодно? І у мене в кімнаті дійсно бардак. О, Боже, що це? Чому вікно відкрите? Я його не відкривала, я це знаю і впевнена на всі 100%!! Але це все – дрібниці. Лялька зникла! Що робити? І в цей момент я чомусь згадала чоловіка з магазину …. Треба негайно купити новий подарунок, і звичайно ж знову дзвоню Мотці.

 — Привіт, Мотю. Тут у мене здається детективна історія виходить!

 — Так-так, Віктошо, у мене теж є що тобі розповісти.

І тут я почула її переляканий голос: «Слухай, сьогодні, прийшовши додому зі школи, я побачила, що вікно в мою кімнату відкрито, а ручка-зламана. Але в будинку нічого не пропало!»

 — У мене майже те ж саме, але пропала одна річ: лялька!

 — ЛЯЛЬКА?

 — Так, Мотю, я тобі не сказала, що в магазині бачила хлопця, який був одягнений в усе чорне, і саме це викликало у мене підозри.

 — Я нічого не розумію, але гадаю, що тобі треба щось вирішувати з подарунком?

 — Так, давай в Сіті — центр через годину поїдемо, я знаю там відмінний магазин.

 — Давай, тільки на цей раз будемо пильними .

                                   Глава 5

                             Пощастило

   Ми вже увійшли в маршрутку з черговою лялькою. І тут я знову побачила того чоловіка. Я легенько штовхнула Мотьку у плече і показала на нього:

 — Мотю, це той хлопець!

 — Ти впевнена?

 — Так, я ще в магазині побачила його сережку в правому вусі.

 — Йдемо за ним!

  Я не стала відповідати їй, оскільки задумалася про мету викрадення ляльки. А раптом в ній було щось цінне, і, напевно, незаконне… І раптом згадала, що ця лялька була істотно важча, ніж інші такі ж ляльки. Ми з Мотькою це помітили, коли шукали цінник за ляльками. Точно! І я дуже тихо розповіла їй свої підозри, а вона зі мною кивком погодилася. Ми боялися, щоб молодик нас не почув, так як сидів він позаду нас. Через кілька хвилин незнайомець викрикнув свою зупинку, і ми вирішили, що підемо за ним.

  Слідуючи за ним, ми з Мотькою побачили, як цей чоловік витягує з кишені купу грошей.

  Побачивши, в який під’їзд він зайшов і в яку квартиру подзвонив, ми перейшли на іншу вулицю і одразу зателефонували моєму дядькові, капітану Дмитру Крашеннікову (це міліціонер, який вже не раз допомагав нам в подібних ситуаціях).

  Я пояснила, в чому справа, і через півгодини він вже прибув на вулицю, по сусідству з тією, в якій живе той чоловік.

                                   Глава 6

                                   Трофей

 — Затримати його було просто! — сказав дядько Діма, коли злодія завели в машину, — він уже не раз був замішаний у подібних справах. Ми його шукали вже місяців зо два, але ось завдяки вам нарешті впіймали.

 — Спасибі вам, дядьо Діма! — сказала я і посміхнулася.

 — І до речі, ось ваша лялька, тільки їй голову пришити треба.

І він вручив нам ту саму ляльку з відрізаною головою.

 — Так що тут було? — з нетерпінням запитала Мотя.

 — Злодюжка сказав нам, що тут було кілька десятків сапфірів, які поклав в ляльку його спільник. Так вони передавали один одному вкрадене. Гадаю, що тепер ми і спільника спіймаємо.

 — Спасибі Вам, до побачення, — крикнула Мотька навздогін дядькові Дімі.

 — До побачення!

Щасливі, ми поїхали додому з постраждалою лялькою.

Ляльку з пришитою головою я все – таки подарувала сестрі. На щастя, вона нічого і не помітила. Дуже вже гарна була лялька.

8 клас, вчитель Кінаш Н.І.

Тема. Підсумковий урок. «Гортаючи сторінки прочитаних книг…»

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу і кмітливість, комунікативні навички, уміння працювати в групі; виховувати прагнення пізнавати дедалі більше у світі літератури.

Обладнання: папір, фломастери, картки із завданнями, предмети для чорного ящика.

Я вглядывался в строки,

как в морщины задумчивости…

Р. М. Рільке

Люди собираются в кружок

И тихо рассуждают, каждый слог

Дороже золота ценя при этом.

Р. М. Рільке

ХІД УРОКУ

І. Узагальнення й систематизація знань

1. Слово вчителя

— Ось і настав наш останній урок у цьому навчальному році. Ми подолали довгий шлях — від найдавніших книг до творчості В. Шекспіра, зробили для себе чимало відкриттів, збагатилися знанням людської душі. Давайте пригадаємо, які книги й письменники подарували нам приємні години читання та свій життєвий досвід.

2.Літературна гра. Клас розподілити на 6 груп.

1-й конкурс. Вікторина

  1. Що означає назва Біблії? (Біблос — книги)
  2. Як з грецької перекладається ім’я Гомер? (Сліпий)
  3. Фантастична істота з поеми Гомера, що відрізнялася силою та жорстокістю. (Циклоп Поліфем)
  4. Острів — батьківщина Одіссея. (Ітака)
  5. Кого називали у Давній Греції десятою музою? (Сапфо)
  6. Від якого слова утворився термін «лірика»? (Ліра)
  7. Якого з міфологічних героїв уславлює Есхіл? (Прометея)
  8. Які поеми наслідував Вергілій, працюючи над «Енеїдою»? («Іліаду» та «Одіссею»)
  9. Хто з поетів уперше порівняв творчий доробок митця із пам’ятником? (Горацій «До Мельпомени»)
  10. Найвідоміша поема Овідія, у якій розповідається про перетворення. («Метаморфози»)
  11. Хронологічні межі Середньовіччя. (V–XV ст.)
  12. Засновник жанру рубаї у східній поезії. (Рудакі)
  13. Східний поет, математик, астроном, філософ. (Омар Хайям)
  14. Кому найчастіше присвячувалися твори рицарської поезії? (Прекрасній Дамі)
  15. Хто був сюзереном графа Роланда? (Карл Великий)
  16. З яких частин складається «Божественна комедія»? («Пекло», «Чистилище», «Рай»)
  17. Італійський поет-гуманіст, автор сонетів. (Петрарка)
  18. Якою мовою були написані вірші зі збірки «Канцоньєре»? (Народною італійською)
  19. Роман «Дон Кіхот» замислювався як… (пародія на рицарські романи).
  20. Де був написаний знаменитий роман Сервантеса? (У в’язниці)
  21. Ким був головний герой роману «Дон Кіхот»? (Збіднілий ідальго)
  22. Яку назву мав лондонський театр, у якому працював Шекспір? («Глобус»)
  23. У якому місті відбуваються події трагедії «Ромео та Джульєтта»? (Верона)
  24. Яку назву має проблема авторства творів англійського драматурга? («Шекспірівське питання»)

2-й конкурс. «Устами героїв відомих творів…»

Для кожного з героїв прочитаних творів цінність життя полягає у чомусь своєму, особливому. Чи відчули ви, що для них найголовніше у житті?

Спробуйте від імені літературних героїв продовжити речення: «Жити — це…».

Наприклад:

  1. Одіссей: «Жити — це побудувати царство».
  2. Ахілл: «Жити — це перемагати».
  3. Прометей: «Жити — це горіти».
  4. Роланд: «Жити — це служити сюзерену і Батьківщині».
  5. Дон Кіхот: «Жити — це діяти, боротися з несправедливістю».
  6. Гамлет: «Жити — це мислити».
  7. Ромео і Джульєтта: «Жити — це кохати».

Запишіть ці вислови на дошці. Вони є гідними уваги та поваги, чи не так?

3-й конкурс «Чорний ящик»

Здогадайтеся за описом, який предмет схований у чорному ящику.

  1. Цей предмет тримав у руках Гамлет і навіть розмовляв із ним. (Череп)
  2. Саме через цей предмет Дон Кіхот втратив розум. (Рицарський роман)
  3. Із кольором цього предмета порівнювалися щоки коханої у сонетах. (Троянда)
  4. Цей предмет є одночасно символом віри та знаряддям тортур. (Хрест)
  5. За допомогою цього предмета Карл Великий дізнався про небезпеку для Роланда. (Ріг)
  6. У назві вірша китайського поета Ду Фу згадуються ці два предмета («Пісня про хліб і шовк»). (Хліб, шовк)

4-й конкурс

Кожна група отримує одну з тем, що вивчалися протягом року. Потрібно оформити на папері презентацію своєї теми, обравши для неї символи та записавши авторів книг та їх назви.

Тема 1. Найдавніші книги людства

Тема 2. Безсмертні поеми Гомера

Тема 3. Антична поезія

Тема 4. Середньовічна література

Тема 5. Література Відродження

Тема 6. Творчість Шекспіра

Підсумки гри

ІІ. Підсумки уроку

9 клас, вчитель Корінна Є.С.

Тема: Узагальнення та систематизація знань вивченого протягом року матеріалу.

Мета: узагальнити та систематизувати вивчений протягом року матеріал; розвивати увагу, комунікативні навички учнів, уміння працювати в групі та самостійно; виховувати прагнення пізнання; активізувати читацьку активність учнів.

Обладнання: портрети поетів та письменників, ватмани для роботи в групах, маркери, магніти або клейка стрічка для презентації роботи в групах.

Тип уроку: урок-колаж.

Хід уроку

«Книга — сад, вмещающийся в кармане».

Арабське прислів’я.

I Організаційний момент

 1. Мотивація навчальної діяльності учнів.
 2. Оголошення теми, мети, завдань уроку.
 3. Вступне слово вчителя.

Давно відомо, що книга — це невичерпне джерело мудрості, натхнення, світового досвіду… Протягом ще одного навчального року ми з вами дбали про сад наших думок і почуттів, перегортаючи сторінки неймовірних шедеврів світової літератури. Сподіваюсь, сьогодні кожен із вас з задоволенням пройде стежиною від епохи бароко до європейського романтизму і реалізму.

 1. Застосування знань, умінь та навичок, отриманих протягом року.
 1. Розподіл учнів на групи для роботи над колажем презентації доби.

Групи:

 1. Бароко.
 2. Класицизм.
 3. Просвітництво.
 4. Романтизм.
 5. Від романтизму до реалізму.

Кожна група отримує пам’ятку створення колажу-презентації

Пам’ятка створення колажу-презентації

 1. Визначити тему (у нашому випадку – це історико-літературна доба).
 2. Підібрати портрети письменників, літературних діячів цієї доби.
 3. Підібрати уривки з текстів (надрукувати, вирізати у нестандартній креативній формі).
 4. Поєднати підібрані уривки з афоризмами.
 5. Намалювати (підібрати фотографію), яка б ілюструвала образ людини доби.
 6. Продумати кольорову гаму роботи.
 7. Підготувати усну презентацію роботи:

А) тема;

Б) мета презентованого колажу;

В) аргументація дібраного матеріалу.

 1. Робота над створенням колажів — презентацій. (Учні заздалегідь підготували матеріали для створення роботи: крилаті вислови (афоризми повинні відповідати обраному уривку чи пояснювати його), фотографії, уривки з текстів прочитаних творів, ілюстрації до творів).
 2. Презентація роботи групи.
 3. Рефлексія. Бесіда з учнями.
 1. Що вам найбільше сподобалося у виконанні роботи?
 2. Які труднощі виникли у реалізації задуманого?
 3. Які вміння та навички допомогли вам у подоланні складних завдань?
 4. Як би ви оцінили власну роботу?
 1. Закріплення опрацьованого матеріалу.
 1. Рецензія та аналіз створених робіт. (Літературні критики (учні), вчитель-предметник).
 1. Підсумки уроку.
 1. Оцінка навчальних досягнень учнів.
 1. Домашнє завдання.

Підготувати огляд-рекомендацію до прочитаних творів учням 8-их класів

10 клас, вчитель Кінаш Н.І.

Тема Підсумковий урок – гра “Vivat Fгапсе!» Хай живе Франція!»

Мета: узагальнити матеріал про розвиток літератури Франції, вивчений учнями в 9-10-х класах, збагатити їхні знання про цю країну; розвивати творче та аналітичне мислення; виховувати культуру спілкування.

Хід уроку

І. Вступне слово вчителя.

Французька література — одна з найбагатших літератур світу. Ще з дитинства ми знаємо і любимо героїв Ш. Перро, Ж. Берна, О. Дюма, А. де Сент-Екзюпері та інших французьких письменників, часто навіть не задумуючись над питанням, хто створив улюблені нами образи. Що знаємо ми про цю чудову країну та людей, що її прославили? Запис на дошці:

Франція: територія 544 тис. км2, населення — 55 млн чол., столиця — Париж;

Україна: територія — 603,7 тис. км2, населення — 48 млн чол., столиця — Київ. Багато є у Франції місць, відомих на цілий світ:

 1. Ейфелева вежа — найвища в Європі.
 2. Єлісейські поля — улюблене місце прогулянок парижан.
 3. Болонський ліс — парки.
 4. Сен-Жермен — найбагатший район Парижа, де живуть представники династії Бурбонів.

Давайте згадаємо імена відомих письменників Франції та їхні твори.

1.Шарль Перро «Червона Шапочка», «Спляча красуня», «Синя борода», «Кіт у чоботях», «Попелюшка» та ін.

2.О. Дюма «Три мушкетери».

3.Ф. Рабле «Ґарґантюа і Пантаґрюель».

4.Ж. Б. Мольєр «Міщанин-шляхтич».

5.В. Гюґо «Собор Паризької Богоматері», «Знедолені».

6.Оноре де Бальзак «Людська комедія».

7.Стендаль «Червоне і чорне».

8.Ґ. Флобер «Пані Боварі».

9.Гі де Мопассан «Життя», «Любий друг», новели.

II. Основний зміст уроку

1. Історична довідка.

Слово вчителя історії про суспільно-політичний, економічний, духовний розвиток Франції у XIXст.

 1. Літературна вікторина.
 • Гюґо, Рабле, Мольєр. Яке прізвище у цьому ряду зайве? Чому? (Мольєр — псевдонім, справжнє — Жан Батист Поклен.)

 • Хто з героїв французької літератури дожив до сорока років і не знав, що він розмовляє французькою мовою? (Пан Журдєн Мольєра.)

 • Де похований В. Гюґо? (В Пантеоні — усипальниці найвідоміших людей Франції.)
 • Один із творів В. Гюґо в оригіналі має назву по-французьки «Ль Кафедрал Нотрдам де Парі». Що це за твір? («Собор Паризької Богоматері.»)
 • Яку назву має ріка, що протікає через Париж, з моста якої кидалися у воду герої В. Гюґо? (Сена)

 • Що дослівно означає ім’я Квазімодо? («Майже людина».)
 • «Свята брехня». Завдяки якому твору з’явився цей афоризм? («Знедолені»; єпископ, аби врятувати Жана Вальжана,збрехав.)

 • Які вирази з французької мови увійшли в українську?_а тоиr — любов, меrсі — дякую, bоп’gоиr — добридень, раrdоп вибачте, Іеі-а-іеі — віч-на-віч)

 • Як звертаються до чоловіка і жінки у Франції? (Мсьє,мадам, мадемуазель.)

 • Цей письменник брав участь у поході Наполеона на Росію. (Стендаль)
 • Яку назву має цикл романів Оноре де Бальзака? («Людська комедія».)

 • Які факти з біографії Бальзака позв’язані з Україною? (У 1849-1850 рр. побував у Верхівні, помісті Евеліни Ганьської, з якою одружився в 1850 р., за п’ять місяців до смерті. Вінчання відбулося у Бердичеві.)
 • Бальзак і Тернопільщина. Що ви можете сказати про це? (У 1848 р. Бальзак був у Вишнівці, де жив зять Е. Ганьської Юрій Нішек.)
 • Після виходу у світ якого твору О. де Бальзака з’явився вираз «жінка бальзаківського віку»? («Тридцятилітня жінка».)
 • Яка проблематика французької літератури II половини XIX ст.? (Згубна влада грошей, золота; проблема батьків і дітей; тема кохання; роль знань, розуму в житті людини; крах теорії»наполеонізму»)
 1. Робота в групах

Перша група: підготувати розповідь про те, як у французькій літературі розкривається тема згубної влади грошей і золота.

Друга група: підготувати розповідь про те, як у французькій літературі розкривається проблема батьків і дітей.

Третя група: підготувати розповідь про те, як у французькій літературі розкривається тема краху теорії «наполеонізму»

Виступи представників груп

III Підведення підсумків уроку.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий