Урок Урок-дослідження «Вода руйнівник, чи вода рятівник?» Урок Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення»

Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних, виховних ідей
Урок Урок-дослідження «Вода руйнівник, чи вода рятівник?» Урок Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення»

Скачати 0.54 Mb.

Сторінка 1/2 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 0.54 Mb.

  1   2

За новою програмою

Щоб уроки природознавства були цікавими

Зміст

Вступ …………………………………………………………………………. 4

Орієнтовне календарне планування……………………………………….. 5

Розробки нестандартних уроків з використанням

краєзнавчого матеріалу……………………………………………………… 10

Урок 1. Урок-дослідження «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»…. 10

Урок 2. Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення»…… 17

Урок 3. Урок-дослідницький практикум «Як примусити вітер працювати».. 21

Урок 4. Урок – екскурсія «Сонце – джерело енергії на Землі»………….. 25

Урок 5. Урок – заочна подорож «Заповідні території рідного краю»…… 28

Урок 6. Урок-експедиція (заочна) до річки Плоска «Водойми рідного краю» 34

Урок 7. Урок-інтелектуальна гра «Знай, люби, бережи»…………………… 40

Рівневі контрольні роботи для тематичного оцінювання…………………. 44

Використані джерела ………………………………………………………… 56

Вступ

Основною метою уроків природознавства є формування в учнів уявлення про цілісність природи, виховання гуманної, творчої, соціально активної особистості, здатної екологічно мислити, дбайливо ставитись до природи, розуміти значення життя як найвищої цінності. Вона досягається шляхом постановки й реалізації освітніх, розвивальних, виховних ідей.

За навчальним планом на вивчення природознавства відведено 68 годин. Пропонований посібник містить орієнтовне календарне планування уроків на рік, розробки нестандартних уроків, у яких використано інтерактивні методи, прийоми і засоби навчання. Але першорядного значення надається спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, практичним роботам, демонстраційним і фронтальним дослідам, виготовленню моделей явищ природи та вмінням користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони природи.

На якість уроків впливає ефективне використання засобів наочності: натуральних, образотворчих, аудіовізуальних. Тому до уроків пропонуємо перелік наочного матеріалу, ілюстрацій, слайдів.

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти, науки, молоді та спорту в 3 класі проводиться двічі на семестр контроль навчальних досягнень учнів. Тому у посібнику запропоновані завдання для перевірки знань учнів.

Орієнтовне календарне планування

Природознавство

68 год (2 години на тиждень)

Резерв – 2 години

Запитання до природи (4 години впродовж року)

І семестр (32 години)

За підручником І. Грущинської «Природознавство»

№ п/п Зміст навчального матеріалу Дата 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68. Вступ (1 година)

Вступ. Різноманітність природи. Пізнання природи людиною.

Вода (6 годин)

Вода у природі. Світовий океан, його частини.

Властивості води. Три стани води. Температура плавлення льоду та кипіння води.

Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Прісна і морська вода. Розподіл запасів прісної води на землі. Використання прісної і морської води людиною.

Робота води в природі. Використання води людиною. Охорона води.

Урок-дослідження (за вибором) «Як опріснити воду», «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник».

Повітря (6 годин)

Повітря навколо нас. Склад повітря і його властивості.

Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водною поверхнею. Рух повітря.

Охорона повітря від забруднення. Міні-проект «Виявлення пилу в повітрі та встановлення його забруднення» (підготовка).

Урок-екологічна акція «Охорона повітря від забруднення».

Урок-дослідницький практикум «Як примусити вітер працювати?»

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Гірські породи. Ґрунти (5 годин)

Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

Корисні копалини, способи їх видобування. Види корисних копалин. Використання корисних копалин у господарській діяльності людини.

Склад ґрунту. Родючість ґрунту – основна його властивість.

Гірські породи потребують охорони значення та охорона ґрунтів.

Узагальнюючий урок. Дослідницький практикум «Які корисні копалини у моєму краї?»

Сонце – джерело енергії на Землі (8 годин)

Поняття про енергію. Сонячна енергія та її перетворення в інші види енергії.

Сонце, вітер і вода – невичерпні джерела енергії.

Використання енергії Сонця, вітру й рухомої води людиною.

Поняття про збереження тепла і електроенергії у побуті.

Творчий проект «Захисти природу» (малюнки та плакати, що пропагують енергозбереження).

Урок-екскурсія «Сонце – джерело енергії на Землі»

Дослідницький практикум «Як зменшити витрати тепла у будинку». Узагальнюючий урок з теми.

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Рослини, тварини і середовище їх існування (24 години) (1 година – резерв)

Зелене диво Землі – рослини. Різноманітність рослин. Рослини – живі організми.

Квіткові рослини. Розмноження квіткових рослин.

Умови розвитку рослин. Пристосування квіткових рослин до різних умов.

Різноманітність культурних рослин.

Хвойні рослини. Значення хвойних рослин для природи. Охорона рослин рідного краю.

Практична робота. Розмноження квіткових рослин. Умови розвитку рослин.

ІІ семестр (36 годин)

Тварини – живі організми. Різноманітність тварин у природі.

Комахи. Характерні особливості представників комах.

Риби. Вигляд та особливості будови риб.

Птахи. Зовнішній вигляд та особливості представників птахів.

Звірі (ссавці). Характерні особливості представників звірів (на прикладах зі своєї місцевості).

Поділ тварин за способом живлення (рослиноїдні, м’ясоїдні (комахоїдні, хижі), всеїдні тварини). Ланцюжки живлення.

Розмноження і розвиток тварин (комах, риб, птахів, звірів).

Свійські тварини. Походження свійських тварин від диких. Значення диких і свійських тварин у житті людини (на прикладі своєї місцевості).

Гриби – живі організми. Будова грибів. Значення грибів для природи. Гриби їстівні та отруйні.

Бактерії. Значення бактерій для природи.

Віруси. Запобігання інфекційним хворобам. Правила гігієни.

Охорона рослинного і тваринного світу. Державні заповідники. Ботанічні сади. Червона книга України.

Урок-подорож. Заповідні території рідного краю.

Урок-вікторина. Ознайомлення з розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю.

Дослідницький практикум. Як тварини дбають про своє потомство?

Виконання практичних робіт у групах. Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин.

Розмноження кімнатних рослин. Умови розвитку кімнатних рослин.

Складання ланцюжків живлення.

Узагальнюючий урок по темі.

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Урок-дослідження. Які легенди про рослини і тварини складали пращури?

Людина та її організм (11 годин) (6 годин – резерв)

Людина – частина природи. Організм людини.

Системи органів тіла людини та її значення в житті людини.

Опорно-рухова система. Формування постави.

Травна система. Харчування.

Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

Кровоносна система. Бережне ставлення до серця та його тренування.

Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Збереження шкіри.

Органи чуття. Гігієна органів чуття.

Здоровий спосіб життя. Запобігання захворюванням.

Виконання практичних завдань. Перевірка власної постави, вимірювання частоти пульсу.

Дослідницький практикум (на вибір). «Як визначити гостроту зору».

«Раціон здорового харчування».

Урок-інтелектуальна гра «Знай, люби, бережи»

Урок-дослідження «Чому бактерії називають і друзями і ворогами людини?».

Урок-екскурсія до кар’єру, де добувають глину. (З використанням краєзнавчого матеріалу).

Урок-експедиція (заочна) до річки Плоска «Водойми рідного краю»

Контрольна робота. Тематичне оцінювання.

Урок-дослідження «Як поліпшити властивості ґрунту». Підсумковий урок за рік.

Розробки нестандартних уроків з використанням краєзнавчого матеріалу

— 392 ім «ою мовою. ьноосвітніх навч.закл. я…іалукласів13 року). Паюк Лілія Казимирівна, вчитель вищої категорії

Урок-дослідження

«Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»

Мета: розширити уявлення про значення води в природі, ознайомити з морями і річками України. Вчити економно використовувати воду. Підвести дітей до усвідомлення необхідності зберігати і примножувати природні багатства, раціонально їх використовувати. Збагачувати словниковий запас учнів, розширювати кругозір. Розвивати пізнавальний інтерес, мислення, пам’ять, уяву, усне мовлення. Виховувати бережливе ставлення до води та водойм.

Обладнання: фізична карта України, ілюстрації із зображенням морських краєвидів, глобус, мультимедійна дошка, проектор.

Хід уроку

І. Організація класу.

— Добрий день, діти!

«Добрий день!» — це означає, що всі ми бажаємо один одному добра.

Давайте разом вимовимо невеличке порівняння.

Добрий день, сонце золоте!

Добрий день, небо голубе!

Добрий день, усі люди!

Добрий день, мої друзі!

Ось таким привітанням ми почнемо наш урок-дослідження з природознавства.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Послухайте казочку, а потім дайте відповіді на запитання (вчитель читає казку).

Жили-були у Всесвіті дев’ять сестер, дев’ять красунь. Та одна з них була найчарівніша. Милувала вона своїми чистими блакитними очима-озерцями, дзвінким життєрадісним голосом, що розливався пташиним щебетом, линув перегуками лісових мешканців та видзвонював крихітними цвіркунами. Розвивалося на вітрах її розкішне зелене волосся з переплетеного березового та вербового гілля.

Чи впізнали ви цю красуню? Хто це? (Земля)

Так, це планета Земля, наша домівка у Всесвіті, яку ми порівнюємо з чарівною дівчиною.

Наша Земля багата на …

А на що багата, дізнаєтесь, коли відгадаєте ці загадки:

Між берегів текла-текла,

Мороз зміцнів – під скло лягла.

(річка)

Стоїть корито, повне води налито.

(озеро, ставок)

Навкруги вода, а з питвом — біда.

(море)

Не скляне воно, не з металу,

А прислухатись – дзвенить.

(джерело).

(показ слайдів і розповідь вчителя)

Все живе на Землі потребує води. Кожна краплина води – дорогоцінний дар природи. Спробуйте перелічити все, що не може жити без води.

А навіщо, на вашу думку, вода людині? (діти висловлюють думки)

Ще в сиву давнину люди трепетно ставились до криниць, водоймищ, обожнювали їх, вважали, що вода старша за все інше на Землі – дерева, рослини, тварини.

Готуючись до уроку, ви зібрали матеріал про воду.

ІІІ. Мотивація теми уроку.

Сьогодні у нас незвичайний урок – урок – дослідження «Вода – руйнівник, чи вода – рятівник?»

Ми повинні сказати своє слово.

ІV. Узагальнення знань.

Давайте пригадаємо екскурсію до нашої річки Плоски. Що бачили? Які голоси чули? Щоб легше було пригадати, давайте послухаємо мелодію.

(звучить мелодія річкових хвиль «На голубому Дунаї» Й. Штрауса).

А як ви думаєте, чи має вода голос? Правильно, має. І людина завжди старалась зрозуміти, голос води». Бо ж річка то лагідно шепоче, то шумить, то грізно стогне, реве. І з’явились тоді вірші, пісні. (діти розповідають вірші про річки). «реве та стогне Дніпр широкий» — Т.Г. Шевченко. «Тихи-тихо Дунай воду несе» українська народна пісня.

V. Застосування знань в нестандартних умовах.

Слово вчителя.

Є таке прислів’я «Без води ні сюди і ні туди»

Для людини саме основне це здоров’я, здоров’я всіх членів сім’ї. а вода має чудодійні властивості – лікувати людину. Така вона зустрічається в природі – це мінеральна вода. Є дуже багато видів води в нас в Україні (Миргородська, Моршинська, Збручанська, Нафтуся).

Вода – це життя.

Кажуть, що вода – трудівниця, наш рятівник. Давайте згадаємо про це.

(Виступає перша команда)

Взимку воду наливають в труби і опалюють будинки.

По воді плаває водний транспорт і перевозить людей і вантажі.

Колись на річках будували млини, щоб молоти зерно.

Зараз на річках працюють електростанції.

Водою зрошують поля.

Без води не можуть працювати фабрики і заводи.

Люди поливають сади і виноградники.

Усе гине без води.

Про воду склали багато віршів і пісень.

(учні розповідають вірші)

Платон Дяченко «Вода».

Без води не може пташка,

Навіть будь-яка комашка.

І дерева хочуть пити,

І барвисті квіточки.

Без води не зварим їжу,

Без води не вмиєм личко

І купатись добре в річці

У яскравий літній день

Без води нема життя.

Тож давайте берегти

Цей природний скарб Землі.

Ткачов Олександр «Жива вода»

Вода – дає життя усьому:

І дереву, і квітці.

І напуває все живе,

І жито колоситься.

Вода джерельна, мов жива,

Вона – життя основа.

Природу хочеш зберегти?

То ж не забудь про неї ти!
Діти, а як утворюється джерело (діти розповідають про досліди проведені на попередніх уроках).

Для того, щоб можна було пити джерельну воду, джерело необхідно оберігати:

в джерело нічого не кидати;

воду з джерела брати чистим посудом;

слідкувати, щоб коло джерельця було чисто.

З джерела вибігає струмок і не один, а багато, які так потрібні для рослин і тварин.

Фізкультхвилинка

Гра «Струмочок»

Розповідь вчителя

Із струмочків утворюються річки. Їх на Землі багато, у кожної своє ім’я. як називається річка, яка протікає через наше село? (Плоска).

В яку велику річку вона впадає? (Південний Буг).

— Яка річка бере початок на території Росії, де витікає із болота малесеньким струмком. Далі тече лісовою і болотистою місцевістю Білорусі, а потім – в Україну. Впадає у Чорне море. Це – Дніпро.

Подивіться які ще є річки на території України.

(перегляд фізичної карти України).

Більша частина поверхні Землі покрита водою. Великі водні простори називаються океанами. Частина океану, яка заглиблюється в сушу, утворює море.

Поверхня моря переливається всіма можливими відтінками голубого і зеленого кольору. А в негоду море темне, бурхливе, непривітне.

Друга команда готувала повідомлення «Вода – руйнівник».

На поверхні моря з’являються хвилі з білими пінистими гребенями, і чим сильніший вітер, тим вони вищі. З гуркотом хвилі вдаряються об берег. Це – шторм. Він небезпечний. Адже руйнує споруди, які знаходяться на березі, перевертає човни і кораблі.

В океанах великі хвилі цунамі можуть руйнувати цілі міста.

Екологічна хвилинка

(повідомлення учнів – екологів)

З давніх-давен моря використовуються людиною для перевезення вантажів і пасажирів. В морях ловлять багато риби. Але в останні роки поверхня річок, морів і океанів забруднюється нафтою, нафтопродуктами і отруйними відходами промисловості. Через це гине риба, інші морські тварини, перелітні птахи. У зв’язку з цим перед людством стоїть завдання: не допускати забруднення морських і океанічних просторів і охороняти їх рибні багатства.

«Мозковий штурм» (інтерактивна технологія)

Що роблять для того, щоб вода була чистою?

Відповіді учнів (будують очисні споруди, забороняється скидати у водойми побутове сміття і відходи, зливати каналізаційні води).

Повідомлення «Природознавця»

Люди витрачають дуже багато води, причому з кожним роком води їм потрібно все більше і більше. Наприклад, мешканець великого міста за добу використовує 350 л води. Багато води потребують фабрики і заводи. Чи не найбільше води використовує сільське господарство для зрошування полів. Щоб виростити на зрошуваних землях пшеницю, з якої можна буде спекти булку, потрібно 200 л води. Причому для своїх потреб люди використовують прісну воду, яка знаходиться тільки в озерах, річках і джерелах.

Повідомлення еколога.

Запаси прісної води на Землі не безмежні. Якщо воду витрачати неекономно, водойми стануть мілкими і багато з них може зникнути. Отже, щоб зберегти на нашій планеті найціннішу речовину – воду, потрібно оберігати водойми від забруднення і економно витрачати воду.

Зачитування пам’яток.

Не забруднювати водойми сміттям.

Розчищати джерела, оберігати їх від забруднення.

Економно витрачати воду. Якщо вода капає з крана краплями, то за місяць витікає даремно 400 л води.

Інтерактивна технологія

«Коло ідей»

На Землі мало прісної води.

Як опріснити морську воду?

(ідеї діти подають, пригадуючи тему «Вода – розчинник»)

VІ. Підсумок уроку.

Яка була тема сьогоднішнього уроку? Що нового ви дізнались? А тепер зачитайте з дошки такі слова.

Вода – це основа життя

Вода у небі, у землі,

У морі, у квітках.

В деревах, травах і кущах,

Скрізь, де живемо ми.

А як немає води –

То все вмирає на Землі.

Сьогодні, діти, ви ще малі, як маленькі струмочки. А мине десяток років і від вашої уважної, мудрої діяльності залежатиме життя на Землі. Будьте ж мудрими, як Природа, багатими, щедрими, як Земля, сильними, здоровими, як Вода.

VІІ. Домашнє завдання.

Скласти усну розповідь про те, як бережуть воду у твоїй сім’ї.


Урок-екологічна акція

«Охорона повітря від забруднення»

Мета: формувати уявлення про склад повітря (азот, кисень, вуглекислий газ), про домішки в повітрі; джерела забруднення повітря та шляхи збереження його чистоти; продовжувати формувати вміння порівнювати, робити висновки, застосовувати знання у новій ситуації; виховувати прагнення охороняти чистоту повітря і зберігати власне здоров’я та навколишню природу.

Обладнання: пам’ятки, проектор, альбоми, олівці, фарби, магнітофон, аудіозапис.

Хід уроку

І. Організація класу.

Правила в нас веселкові,

Честі, добра і любові.

Основне в нас правило таке?

Люби природу, як себе.

ІІ. Підсумок фенологічних спостережень.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

Загадка.

Воно таке велике, що займає цілий світ, воно таке маленьке, що в найменшу щілину зайде. (Повітря).

Сьогодні ми ще багато нового дізнаємось про повітря, де воно може бути і чому потрібно дбати про чистоту повітря.

ІV. Актуалізація опорних знань.

Бесіда (спираючись на знання учнів отримані на попередніх уроках).

Чим оточена з усіх боків Земля?

Де знаходиться повітря?

Для чого потрібне повітря? (для дихання, оберігає Землю від охолодження, розсіює сонячні промені, є своєрідним щитом планети).

З чого складається повітря? (з багатьох газоподібних речовин: азоту, кисню,вуглекислого газу).

Які є домішки в повітрі?

Які досліди ми робили, щоб переконатись, що повітря є всюди?

(діти розповідають)

Чому в морозну погоду люди одягають речі зі штучного або натурального хутра?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Розповідь з елементами бесіди про склад повітря.

— Повітря складається з різних газоподібних речовин: азоту, кисню, вуглекислого газу та інших газів. Найбільше в повітрі міститься азоту. Він непридатний для дихання. 1/5 частину повітря становить кисень, його виділяють зелені рослини.

— Чому люди насаджують дерева і квіти? (бо вони виділяють кисень).

Люди і тварини дихають киснем. Третьою складовою частиною повітря є вуглекислий газ. Він потрапляє у повітря під час перегнивання решток тварин і рослин, під час горіння будь-яких предметів, під час виверження вулканів. Вуглекислий газ видихають і люди. Повітря ще містить водяну пару.

Які досліди ми проводили, щоб виявити пару у повітрі?

(діти розповідають)

У повітрі ще міститься пил, сажа, дим та інші шкідливі речовини.

Вони забруднюють повітря.

2. Повідомлення еколога 1

Україна посідає восьме місце в світі за рівнем викиду в повітря шкідливих домішок. Це пов’язано з тим, що в Україні розвиваються енергетична, гірничо-металургійна, вугледобувна, хімічна та машинобудівна промисловості.

3.Повідомлення еколога 2

Рівень забруднення повітря залежить не лише від обсягу викидів промислових підприємств і автотранспорту, а й від метеорологічних умов. Спекотні безвітряні літні дні або безвітряна погода восени та взимку, коли немає руху повітря, сприяє утворенню застійних явищ біля поверхні землі. Тобто збільшується концентрація шкідливих домішок. Утворюється смог (їдкий туман з газів) на вулицях з напруженим автомобільним рухом.

Фізкультхвилинка

(лунає тиха музика, учні уявляють себе на березі моря, роблять довільні рухи і вдихають чисте повітря).

Читання з екрану пам’ятки «Збережемо повітря чистим».

Бесіда за прочитаним.

Що забруднює повітря?

Викиди в атмосферу є основними джерелами забруднення, це труби, вентиляційні шахти, транспорт. Так на території Дніпропетровської області є понад 700 великих підприємств. Серед них 16 становлять потенційну небезпеку для атмосферного повітря. За приблизним підрахунком на одну людину в Дніпропетровській області пригадає 250 кг шкідливих домішок від забруднюючих викидів. Згідно спостережень за індексом забруднення атмосфери спостерігалось в Ужгороді (9,6), Луцька (9,5), Вінниці (7,6), Чернівцях (7,3), Хмельницький, Львів, Рівне – 5,3, Тернопіль – 2,5.

VІ. Закріплення матеріалу.

«Карусель» (інтерактивна технологія)

Запитання:

Які властивості має повітря?

До яких тіл належить повітря?

Де знаходиться повітря?

Що таке атмосфера?

Що забруднює повітря?

Проведення екологічної акції.

Що потрібно робити, щоб повітря було чистим? Як про це дбає наша держава?

(Робота в групах) «Акваріум». Учні готують відповіді на питання.

Поставити очисні фільтри на димарі заводів.

Насаджувати дерева.

Зменшити кількість викидів автотранспорту (поступовий перехід на електромобілі).

Формувати екологічну свідомість у населення.

У нашій країні створювати більше заповідників, національних природних парків. Адже ліси – це легені планети.

Малювання плакатів «Збережемо повітря чистим». (конкурс на кращий плакат). Захист кожної роботи учнями.

VІІ. Підсумок уроку.

Яку тему вивчали?

Чому рослини є помічниками людини в очищені повітря?

Як ви дбаєте про чистоту повітря своєї місцевості?

Чому потрібно бути обережним із вогнем у природі?

VІІІ. Домашнє завдання.

Намалювати з батьками малюнок «Ліси – легені планети»Урок-дослідницький практикум

«Як примусити вітер працювати»

Мета: на досліді показати учням, що повітря рухається, переміщується; з’ясувати, чому буває вітер, яке він має значення в природі і народному господарстві; навчити учнів визначати напрям вітру; виховувати повагу до людей різних професій; витримку і повагу до думки своїх однокласників.

Обладнання: свічка, флюгер, проектор, екран, фільм «Як людина використовує вітер», картки для індивідуального опитування.

Хід уроку

І. Організація класу.

Добрий день, хлоп’ята і дівчата!

У цей день і у цей час

Рада бачити всіх вас!

ІІ. Повторення вивченого на попередньому уроці.

Фронтальне опитування.

Як люди піклуються про чистоту повітря?

Як людина використовує повітря?

Де знаходиться повітря?

Яке значення має повітря?

Індивідуальне опитування.

(Письмово за картками)

З чого складається повітря?

Які властивості має повітря?

Які речовини забруднюють повітря?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Проведення вчителем досліду, який показує, що повітря рухається.

Бесіда.

Чому буває вітер? Яке його значення в природі і в народному господарстві?

Коли повітря нагрівається, воно стає легшим і піднімається вгору.

Дослід 1.

Вчитель засвічує свічку і пропонує кільком з них потримати руку над полум’ям. Вони відчувають струмину теплого повітря. Пропонує пояснити, чому дим з димаря піднімається вгору.

Дослід 2.

Два учні прочиняють двері в коридор, у якому повітря холодніше, ніж у класі, і ставлять запалену свічку на порозі.

Що ви помічаєте? (Полум’я свічки нахиляється в сторону кімнати) .

Як ви це поясните? (Холодне повітря йде з коридору низом, бо воно важче).

Потім свічку піднімають вгору. Учні бачать, що полум’я свічки відхиляється в сторону коридору.

Чому полум’я свічки відхиляється в інший бік? (Тепле легке повітря вгорі виходить з кімнати в коридор).

Потім свічку тримають посередині прочинених дверей. Виявляється, що тут руху повітря немає, тому й полум’я нікуди не відхиляється (тепле і холодне повітря тут змішуються і температура вирівнюється).

Розповідь вчителя.

Переміщення теплого й холодного повітря відбувається і в природі. Переміщення повітря в природі називається вітром.

ІV. Оголошення теми уроку.

На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, чому буває вітер, яке його значення в природі і народному господарстві.

V. Закріплення та осмислення знань.

1. Карусель (інтерактивна технологія).

Мета: пройти все коло, відповідаючи на поставлені питання.

З яких газоподібних речовин складається повітря?

Яке значення в природі має кисень?

Звідки в повітря потрапляє кисень?

Які речовини забруднюють повітря?

Яке повітря корисне для здоров’я?

2.Опрацювання статті «Збережемо повітря чистим» (показ слайдів).

3. Бесіда.

— Які речовини забруднюють повітря?

— Звідки в повітрі беруться шкідливі речовини?

— Як наша держава дбає про чистоту повітря?

— Яке повітря корисне для здоров’я? Чому?

4. Дослідження

А)Бесіда про вітер.

Вітри бувають різної сили – від слабкого до дуже сильного. Дуже сильний називається ураганом. (Вчитель показує слайди «Руйнівна сила вітру»). Чи може бути вітер помічником людини? Як примусити вітер працювати?

Б) Акваріум (інтерактивні технології)

Об’єднуються учні в групи по 4-5 осіб. Одна група сідає в центр класу і отримує завдання. Групи обговорюють питання «Як примусити вітер працювати?». Після 3-5 хвилин група обґрунтовує свою відповідь, а інші групи висловлюють свої думки – погоджуються вони з відповідною групою чи ні.

Фізкультхвилинка

Взяли кульки дружно в руки.

І давай щосили дружно дути.

Потім кульки ми пустили –

Вони швидко полетіли.

(діти показують рухи).

В) Дослід з флюгером. (Флюгер — залізний прапорець).

Вчитель показує флюгер і пояснює: якщо флюгер повернеться в південну сторону, то це означає, що вітер дме з півночі. Такий вітер називається північним. Коли дме південний вітер, флюгер показує на північ.

По чому ще можна визначити напрям вітру? (За напрямом диму).

Відомості про напрям (а також про силу) вітру особливо необхідні льотчикам, морякам, працівникам сільського господарства.

Г) Перегляд фільму «Як людина використовує вітер».

У минулому люди використовували силу вітру для плавання (парусні судна), на вітряних млинах. Зараз силою вітру приводять у рух вітряні двигуни. Вітряні двигуни вигідно встановлювати на берегах морів, у степах, де дмуть сильні вітри. Вітряні двигуни можуть викачувати воду з колодязів і подавати її у водонапірну башту, а з неї – у водопровід. В Арктиці вітряні двигуни використовують як джерела електричного струму.

Д) Обговорення фільму.

Діти висловлюють свої ідеї з приводу використання людиною сили вітру. (Всі думки приймаються, учні дискутують).

Правила дискусії (надруковані на картках)

Учні говорять по черзі, а не одночасно.

Не перебивайте того, хто говорить.

Критикуйте ідеї, а не учня, що їх висловлює.

Поважайте всі точки зору.

Не смійтеся, коли хтось говорить.

Дотримуйтеся теми дискусії.

Заохочуйте до участі в дискусії інших.

V. Підсумок уроку.

— Що робили на уроці?

— Що цікавого дізнались?

VІ. Домашнє завдання.

Виконати малюнок про те, що найбільше сподобалось у фільмі.

Урок – екскурсія

«Сонце – джерело енергії на Землі»

Мета: пояснити, що Сонце – небесне світило, яке має найбільше значення для життя на Землі; вчити спостерігати різні явища і зміни у природі, послідовно і логічно висловлювати свою думку; виховувати любов до природи.

Обладнання: глобус, ліхтар, яблуко, картки з надрукованим оповіданням, таблиці «Сонце – небесне світило».
Хід уроку.

І. Організація класу.

(Діти розповідають вірш про сонце).

Вийшло сонечко усміхнулось

Покотилось по землі,

Роздивитись, хто дрімає

В лісі, в лузі, на ріллі.

І наш край увесь радіє,

І під леготом надії

Біль кидає в забуття.

— Яке значення має Сонце для життя людей на Землі?

(відповіді учнів «Вільний мікрофон»)

— Відгадайте загадку.

Я на вигляд круглолице,

Наче баня на дзвіниці,

Щирим золотом горю,

Глянь на мене, — засліплю.

(сонце).

ІІ. Розповідь учителя.

Сонце – розпечена, велетенська куля. З давніх-давен люди цікавились Сонцем. За його рухом спостерігали, ним милувались, на нього дивилися з острахом: пекуче Сонце безжально знищувало ніжні паростки, землю перетворювало на камінь, йому поклонялись, на його честь будували піраміди, приносили жертви, його славили.

— Чому так було? Чому люди цікавились ним?

— Так, одна з причин, що без Сонця ми не можемо жити, не можуть жити ні рослини, ні тварини.

— Що дає Сонце нашій планеті, людині?

ІІІ. Виступ учнів.

Довідкове бюро 1

Сонце є джерелом тепла, світла електроенергії. Під його впливом формується клімат, народжуються шторми в океані, смерчі в атмосфері. Під дією сонячного тепла на нашій планеті розвивається рослинне життя. Енергія тепла і світла доходить до Землі за декілька діб.

Довідкове бюро 2

Сонце – основа життя. Так говорили античні філософи і не помилялися. Всесвіт наповнений різними видами енергії, проте основним її джерелом для переважної більшості біологічних процесів на нашій планеті є сонячне світло. Кисень атмосфери Землі, який потрібний для дихання мешканців нашої планети, утворюється в результаті фотосинтезу. Вловлювати світову енергію Сонця і перетворювати її на щось корисне можуть рослини та фото синтезуючі бактерії, зокрема зелені, пурпурові, ціанобактерії.

Бесіда.

— Чи задумувались ви над тим, щоб сталося на Землі, якби погасло Сонце?

— Чому взимку надворі холодно?

(сонце мало буває на небі, низько ходить над землею)

— Які зміни відбулися в живій і неживій природі?

— Що потрібно для нормального життя рослин і тварин?

Так, рослини, які ростуть на сонці темнозелені, а ті, що в темному місці – бліді.

ІV. Читання з карток оповідання В. Сухомлинського «Бо сонце – єдине».

— Чому хлопчик не зміг порівняти ні з чим сонце?

V. Робота в групах.

1. Змагання «Хто знає більше загадок про сонце»

2. Написати твір-мініатюру «Куди б ти помандрував з сонячним промінчиком».

3. Захист робіт.

VІ. Екскурсія на шкільне подвір’я.

— Діти, подивіться, які рослини в затінку, а які на сонечку?

— Чому під каменем немає рослин?

— Чому сонячне тепло і світло потрібне людям?

(сонце виліковує різні хвороби).

VІІ. Гра «Сонечко сходить».

VІІІ. Повернення до класу.

Демонстрування за допомогою глобуса і ліхтарика зміни дня і ночі, зміни пір року.

ІХ. Підсумок уроку.

Х. Домашнє завдання.

Вивчити вірш про сонечко.Урок – заочна подорож

«Заповідні території рідного краю»

Мета. Поповнити й узагальнити знання учнів про заповідні території рідного краю, про значення охорони природи рідного краю, розширювати екологічний світогляд учнів. Виховувати дбайливе ставлення до природних ресурсів.

Обладнання. Фізична карта України, фізична карта Хмельницької області, слайди із зображеннями пам’яток природи області, таблиці й фотографії із зображеннями рідкісних тварин і рослин України, картки із завданнями для груп.

Хід уроку

І. Організація класу.

Я всміхаюсь сонечку:

«Здрастуй, золоте!»

Я всміхаюсь квіточці –

Хай вона цвіте!

Я всміхаюсь дощику –

«Лийся, мов з відра!»

Друзям усміхаюся –

Зичу їм добра.

ІІ. Бесіда за спостереженнями за природою.

Учні розказують, що зацікавило їх у живій і неживій природі, які зміни відбулися.

ІІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Фронтальне опитування.

  • Де знаходиться Хмельницька область на карті України?
  • У складі яких губерній була Хмельницька область в ХІХ столітті?

(Південь області був у складі Подільської, а північ – Волинської губернії)

  • З якими областями межує Хмельниччина в наш час?
  • Які річки протікають на заході і півдні області?

(Збруч – на заході, Дністер – на півдні)

  • Хто з видатних вчених досліджував наш край?

(Російський вчений природодослідник Василь Докучаєв – досліджував ґрунти. Видатний академік України П.А. Тутковський довів, що на Поділлі і Волині були пустелі. Наш земляк, український географ Каленик Іванович Геренчук описав Подільські Товтри, а згодом досліджував природу всієї області.)

  • В якому районі знаходиться ваше село?
  • Назвіть вулиці, які є у вашому селі. Звідки походять їх назви?

2. Практична робота.

(робота на індивідуальних картках)

Прочитайте речення і закінчіть думку.

— Область, у якій ми живемо, називається … .

— Її обласний центр … .

— Сусідами нашої області є … .

— У наших краях побували … .

— Наш край досліджували … .

ІV. Повідомлення теми уроку.

Сьогодні ми будемо подорожувати по заповідних територіях рідного краю. Хмельниччина – це наш рідний край, наша «мала Батьківщина». Вона є невід’ємною частиною української держави. Щоб через усе життя пронести любов до рідної землі, стати її дбайливим господарем і справжнім патріотом, необхідно пізнавати свій край – вивчати його історію та природні багатства.

V. Подорож за фізичною картою України.

— Знайдіть і покажіть область у якій ми живемо.

— У якій частині України вона розміщена?

1. Зупинка «Національний парк – «Подільські Товтри»

Довідкове бюро 1 (слайди)

Товтри – перлина української природи. На території національного парку вчені проводять наукові дослідження, щоб зберегти і відтворити найбільш цінні об’єкти природи. В межах національного парку живуть і працюють люди, але обов’язково з дотриманням норм охорони природи. У народі Товтри називають Медоборами., ймовірніше всього за велику кількість медоносних рослин, поширених тут. Це перші із чудес природи нашого краю. Подібного природного утворення немає в усій Європі.

Довідкове бюро 2 (слайди)

2. Зупинка – «Смотрицький каньйон».

Смотрицький каньйон простягається долиною річки Смотрич від с. Голосків до с. ЦибулівкаКам’янець-Подільського району. Колись давно його не було.

На поверхні текла річка і за мільйони років врізалась у вапнякові товщі на 25 і більше метрів. В шарах гірських порід каньйону знайдено сотні закам’янілих рослин і тварин.

Довідкове бюро 3 (слайди)

3. Зупинка – печера «Атлантида».

У печері високі, красиві зали, галереї, гроти, які створила вода. Тут на глибині 25-45 м панує вічна темрява. Але як тільки спалахує ліхтарик мандрівника, підземний світ оживає і починає виблискувати сніжно-білими, жовтими і червоними барвами. Це світяться мінерали, які утворилися з розчину вапна, гіпсу, солі.

4. Зупинка – «Озеро Святе»

Довідкове бюро 4 (слайди)

Це озеро – самобутнє і неповторне. Знаходиться воно в долині річки Горинь поблизу села МихияІзяславського району. Глибина цього природного утворення незначна – 3-4, місцями – 9-10 м. Посередині острів, який розділяє його на дві частини: північну- мілководну і південну – глибоководну. Вода в озері поповнюється за рахунок підземних джерел і атмосферних опадів. Прибережна смуга водойми напрочуд красива і є улюбленим місцем відпочинку для місцевих жителів.

5. Зупинка – озеро «Требіж та Голубі озера»

Довідкове бюро 5

Ці водойми утворились у результаті діяльності людей на місці відпрацьованих торф’яних кар’єрів. Озера глибокі, з прозорою водою, в них водиться багато риби.

6. Зупинка – «Цілющі джерела»
Довідкове бюро 6

З давніх — давен користуються люди цілющими водами джерел, що виходять на поверхню у селах Отроків і БраїлівкаНовоушицького району або ж джерелом «Каскада», яке знаходиться у Новій Ушиці. Дорогу між Кам’янцем –Подільським і Старою Ушицею перетинає державний заказник «Совиний яр». Саме тут, на схилах, які поросли лісом та деінде здіймаються голими скелями, з-під каменів б’є джерело.

Навколишні жителі з прадавніх часів використовували його воду як цілющу, що лікує зір, воду з іншого використовують, щоб полікувати шлунок.

До неоціненного скарбу можна віднести і Чернелівський підземний басейн. Це звідси отримує воду м. Хмельницький.

Хмельниччина має великі запаси підземних мінеральних вод типу «Нафтуся». Є такі води поблизу Сатанова, біля с. Зайчики Волочиського району, с. СокиринціЧемеровецького району та у селі Маків Дунаєвецького району. Біля с. Волиця Польова, що на Теофіпольщині, розвідані підземні ріки з водою подібною до «Миргородської».

7. Зупинка – «Рослинний світ Хмельниччини»

Довідкове бюро 7 (слайди)

У Хмельницькій області налічується майже 1700 видів рослин. За їх кількістю наш край займає третє місце в Україні, після Криму і Карпат. Своєрідним музеєм рослинності називають Товтри. Тут зростає велика кількість рідкісних дерев, кущів і трав.

Цікавий і багатий рослинний світ ландшафтного парку «Мальованка». Серед лісів парку є як хвойні, так і широколисті породи дерев. Тут переважно росте дуб, багато трав: осока трясучковидна, осока затінена, живокіст серцевий та інші.

У м. Камянець – Подільському є ботанічний сад. Він став центром по відтворенню рідкісних рослин, які зникають.

8. Зупинка – «Екологічна»

Практична робота (в групах)

1. Упізнай рослину за описом

І група

Стовбур цього дерева прохолодний навіть під гарячим сонцем. Таке може бути тільки в одного дерева в світі. Це єдине дерево з білою корою, яка не нагрівається на сонці.

ІІ група

Цей кущ – символ рідної землі, отчого краю. Навесні він зацвітає білим цвітом, а тільки пригріває сонечко, його кетяги червоніють. Плоди дуже смачні і цілющі. Будь-які застуди можна вилікувати його настоями.

2. Вибери те, що згубно впливає на тварин.

(для всіх груп)

• Вирубування лісів.

• Створення Червоної книги України.

• Забруднення водойм.

• Бережливе ставлення до тварин

• Осушення боліт.

• Підгодівля тварин взимку.

• Створення заповідників.

• Надмірне полювання.

• Заборона полювання на рідкісних тварин.

• Застосування отрутохімікатів.

• Охорона рідкісних і зникаючих тварин.

3. Допиши правила бережливого ставлення до природи. (всі команди)

1) Не слід знищувати тварин.

2) …

3) …

4. Розкласти таблиці з ілюстраціями рослин і тварин області, які занесені до Червоної Книги.

Рослини Тварини

підсніжник лелека чорний

зозулині черевички борсук

сон великий горностай

плавун щитолистийнорка європейська

шиверекія подільська пугач

латаття біле орлан білохвост

цибуля ведмежа полоз

вовчі ягоди пахучі лісовий кіт

(презентація відповідей)

VІ. Підсумок уроку

1. Зачитування пам’яток

«Правила поведінки на лоні природи»

2. Бесіда.

— Як ви розумієте вислів: «Бережіть природу, а вона віддячить вам»?

Дбайливе ставлення до природи, її збереження і відтворення – першочерговий обов’язок кожного.

VІІ. Домашнє завдання.

Картка-гра «10 можна»

1. Можна спостерігати за тваринами.

2. Можна насолоджуватися тишею.

3. …

4. ….


Урок-експедиція (заочна) до річки Плоска

«Водойми рідного краю»

Мета. Формувати в учнів поняття «річка», збагатити знання новою інформацією про річку Плоску, рослин і тварин водойм; розвивати вміння визначати правий і лівий береги, спостережливість; виховувати любов до природи рідного краю, бережливе ставлення до неї.

Обладнання: схема річки, фотографії «Рослинний і тваринний світ Хмельниччини», слайди «Річка Плоска», проектор, індивідуальні картки із завданням, схема річки, виставка книг «водні багатства Хмельниччини».
Хід уроку

І. Організація класу (побажання в колі).

ІІ. Вступна бесіда вчителя.

Рідний край! Дорога серцю земля батьків і прадідів наших. Сьогодні ми відправляємось в наукову експедицію, щоб побачити красу нашої землі.

До експедиції потраплять тільки ті учні, хто відгадає загадку.

Тече, тече, — не витече,

Біжить, біжить – не вибіжить.

(річка)

— Що це? Чому ви так думаєте? Тепер ви всі є членами наукової експедиції. Ось квитки «Юний мандрівник», а в них завдання.

Завдання

(учні працюють в групах)

1. Назва річки, яка протікає біля вашого села.

2. Поверхня суші, по якій вона протікає.

3. Як тече вода?

4. Коли буває найбільше води в річці?

5. Які рослини ростуть біля берега, які – на дні річки?

6. Які тварини живуть у річці? Що їх приваблює?

7. Як використовує й охороняє річку населення вашої місцевості?

Молодці! Вірно відповіли на питання. А щоб далі мандрувати, треба дізнатись про зміни, які відбулись в неживій і живій природі, в житті рослин і тварин за останній тиждень.

(Розповідь фенолога і синоптика)

— Яким повинен бути мандрівник? (сміливим, знаючим, спостережливим, добрим, дружнім)

Наш девіз «Люби і знай свій рідний край!».

А ось і дорога, яка веде до річки. Іти по ній зможуть лише ті, хто відгадає загадки.

1. Хто на зиму роздягається?

А на літо одягається? (Рослина)

2. Взимку спить, а влітку шумить. (Дерево)

3. Який колір допоміг йти по дорозі? (Зелений)

Молодці! А тепер ми спускаємось вниз до річки.

ІІІ. Повідомлення природознавця 1

(використання мультимедіа)

Наше село Шаровечка знаходиться на горбистій місцевості. Воно гарне і велике. Біля села в мальовничій плоскій долині протікає річка Плоска – притока Південного Бугу.

Річка Плоска належить до басейну річки Південний Буг і є її правою притокою. Довжина її становить 30 км. У неї 31 притока загальною протяжністю 79 км. Свій початок вона бере західніше села Хоминців. У селі Чабани утворює невеличкий ставок, а в Данюках ще менший.

У Водичках річка розливається у досить великий став, а потім плине все далі на схід, прийнявши у середній течії чотири притоки – дві ліві та дві праві. Ліва притока північно-східніше Водичок утворює два ставочки, а потім впадає в Плоску, яка в свою чергу західніше Волиці наповнює невеличкий ставок, а біля Малашівець і Шаровечки розливається у водосховище.
Природознавець 2

У нижній течії річка плине дуже повільно поблизу Мацьківців та Шаровечки. У Хмельницькому Плоска утворює своєрідну меандру. А біля парку ім.. Михайла Чекмана річка захована в камінні «береги». Саме тут Плоска впадає у Південний Буг. Долина цієї водної артерії має досить плоскі береги, широку заплаву, звідси, ймовірно, походить саме назва річки – Плоска.

Переважають тут опідзолені чорноземи. Однак можна виявити тут і сірі та ясно-сірі опідзолені ґрунти.
Природознавець 3 (Рослинний світ)

У басейні Плоскої збереглись невеликі дубово-грабові ліси і ліски. Їх нині можна побачити біля Хоминців, Водичок, Малашівців та у мікрорайоні Гречани м. Хмельницького. У долині річки панують суходільні та заплавні луки. На заплавних луках ростуть осока рання, тимофіївка лучна, мітлиця біла, куничник наземний, тонконіг лучний.

Природознавець 4 (Тваринний світ)

У Плоскій можна спіймати карася, верховодку, бичка, коропа, краснопірку, лина, ляща, окуня, пічкура, плітку, рибця, товстолобика, щуку і судака. Навесні можна побачити у воді і на березі річки різноманітних земноводних – жабу трав’яну, ставкову, гостро морду і озерну, кумкучервоночереву, ропух сіру і зелену, квакшу, часничницю, тритонів гребінчастого і звичайного. Часто облюбовують суходільні луки на горбах плазуни – ящірка прудка, зелена, живородна і вуж звичайний. У заплаві вдається виявити вужа водяного, черепаху болотяну, але не зустрічаються тут гадюки. Можна тут побачити птахів лук, боліт, водойм до 56 видів, птахів степу і полів -18 видів, птахів лісів – до 47 видів.

Серед ссавців є миша польова, кріт, їжак звичайний, заєць-русак, лисиця, полівка водяна, ондатра, хом’як, тхір степовий, пацюк сірий, нічниця ставкова, горностай, ласка, буро зубка і білозубка мала.

ІV. Виступ еколога 1

З побудовою водосховища на річці Південний Буг в стовбурі вулиці Рибалка природний Стан річки змінився в гіршу сторону, в зв’язку із застоєм води і зменшенням водообміну. Екологічний стан річки Плоска особливо погіршується в маловодні ріки в період літньої спеки, коли витрати річки бувають менші як витрати зливного стоку. Великою мірою в забрудненні річки є те, що зливові води поступають в річку без очистки. Окрім цього мають місце непоодинокі випадки самовільного підключення санвузлів до існуючих зливових каналізацій. В межах житлової забудови берег річки і річка засмічені побутовим сміттям.

Еколог 2

Річка Плоска для місцевого населення має велике значення, бо в її ставках вирощують рибу, займаються риболовлею. Випасають худобу на берегах, косять сіно і відпочивають. На сьогодні на річці необхідно створити захисні смуги – насадити дерево чагарникову рослинність. Це буде надійним захистом від замулюванням Плоскої продуктами водної площинної ерозії. Необхідно проводити просвітницькі бесіди з людьми, які не замислюються над збереженням свого довкілля. Їм слід усвідомити, що стан здоров’я річки і стан довкілля – це «якість» їх власного життя і стан їхнього здоров’я. Для цього потрібно залишати береги чистими та не кидати у воду сторонні предмети. Проводити регулярні рейди із розчищення забруднених ділянок та прибирання побутового сміття; облаштування джерел, що живлять річку.

V. Практична робота в парах.

Учні в блокнотах малюють схему річки, підписують назви її частин. Перелічують найістотніші ознаки річки (називають її складові частини, як тече вода).

1. Витік

2. Гирло

3. Русло

4. Правий берег

5. Лівий берег

А як ще називають річку? (Вічною мандрівницею)

Тож помандруємо далі разом з нашою мандрівницею. Діти продовжують йти берегом річки.

1. Гра «Знайди рослини, які ростуть біля берега річки, а які на дні річки» (малюнки: мати –й –мачуха, кропива, лопухи, осока, рогіз, ряска)

2. Гра «Відгадай!».

А) Один каже: « Побіжимо, побіжимо»

Другий каже: «Постоїмо, постоїмо».

Третій каже: «Похитаємось, похитаємось»

(Вода, берег, трава)

Б) Має клешні й довгі вуса,

Я і сам його боюся,

Бо щипає мов гусак,

Ну, а звуть щипаку …(рак)

VІ. Підсумок уроку.

Довідкове бюро 1

Річки – народне багатство. З давніх-давен горяни оселялися біля річок. Брали воду в річці, ловили рибу, сплавляли ліс по воді. По річках перевозять пасажирів і різні вантажі. В них водяться риба, водоплавні птахи.

Довідкове бюро 2

На землі багато води, але більша частина води – це солоні моря і океани. На 100 л солоної води припадає 2 л прісної. Якщо вода капає з крана по краплинах, то за місяць витікає 400 л води. Слідкуйте і добре закручуйте крани.

VІІ. Домашнє завдання.

Виготовити гербарій «Рослини, які ростуть на березі річки Плоска», виконати малюнок «Наша річка Плоска», скласти усно розповідь про експедицію до річки.Урок — інтелектуальна гра

«Знай, люби, бережи»

Мета: Систематизувати і збагатити учнів відомостями про тваринний і рослинний світ, привчати дітей спостерігати за природою рідного краю; виховувати бережливе ставлення до неї.

Обладнання: ілюстрації тварин і рослин, малюнки дітей, художні книжки про рослинний і тваринний світ, картки із завданнями, нагороди переможцям, емблеми.
Хід уроку

Епіграф: «З природою живи в дружбі, то буде вона тобі в службі»

І. Вступ.

1. Розповідь учителя

Мабуть не знайдеться у світі такої людини, яка б не любила природу. Одні милуються барвами осіннього лісу, інші обожнюють високі гори та бурхливі ріки, а ще інші у захваті від просторого степу. Погіршення екологічної ситуації примушує нас вивчати і оберігати природні багатства. Сьогодні ми проведемо екологічний турнір, де ви зможете показати свої знання природи. Адже любити природу, це означає вивчати її, спостерігати і знати.

Змагатися сьогодні будуть команди «Сонечко», «Метелик», «Квіточка»

І. Конкурс 1

Привітання команд – девізи.

ІІ. Зачитування листа-звернення.

Ми – птахи, звірі, рослини – звертаємось до вас, діти, за допомогою.

Нам загрожує небезпека: забруднення повітря та води, знищення всього живого на землі!

Якщо ви не виконаєте завдання, які знаходяться в цьому конверті, тоді все живе може загинути!

ІІІ. Конкурс 2. Вікторина

1. Без чого дорожні і діти не можуть прожити?

2. Що не можна набрати в сито?

3. Чому кішка часто вмивається?

4. Як мухи тримаються на стелі?

5. Чому кажуть «Зір як у орла»?

6. Скільки пташок доживають до весни?

7. Назви птахів, які зимують у нашій місцевості.

8. Хто спить з відкритими очима?

9. Хто подорожує у повітрі на нитці?

10. Чи бувають перелітні звірі?

11. Де раки зимують?

12. Хто із своєї шкіри вилазить?

ІV. Конкурс 3 «Хто швидше?»

1. Тварини є частиною живої чи неживої природи?

2. Тварини, які самостійно здобувають їжу, влаштовують житло, виводять дитинчат називають свійськими чи дикими?

3. До тварин належать: квіти, гриби, лисиця?

4. Горобці, галки, ворони – це птахи, які відлітають чи зимують?

5. Яка з пташок перелітна: ластівка, сорока, ворона?

6. Хто з цих тварин змінює хутро: ведмідь, вовк, заєць?

7. Яка з цих пташок не в’є гнізда: ластівка, лелека, зозуля?

8. Собака, кіт, білка – яка з цих тварин зайва? Чому?

Фізкультхвилинка «Сонечко»

V. Конкурс 4 «Цікаві тести»

1. Які риби виживають при 47 градусів морозу?

1) карасі

2) щуки

3) коропи.

2. Що таке для мавпи хвіст?

1) рука

2) нога

3) руль

3. Де у коника орган слуху?

1) на голові

2) чує ногами

3) на животі

VІ. Конкурс 5 «Говоримо скоромовку»

Цап до цапа в гості йшов,

Цап дороги не знайшов.

VІІ. Конкурс 6 «Зоопарк»

Діти працюють в групах і заповнюють кросворд.

Хвилинка цікавинка

(діти – «Довідкове бюро» повідомляють)

VІІІ. Гра «Перехрестя веселих забав»

(Кожен називає одну якусь тварину, і всі її показують)

— Ти жирафа знаєш?

— Ні!

— Та він ось такий!

— Ти слона знаєш?

— Ні!

— Та він ось такий!

ІХ. Конкурс «Які ми?»

Травоїдні – 1

Всеїдні – 2

Хижаки – 3

Вовк, лисиця, заєць, ведмідь, білка, олень, їжак, сова.

Х. Конкурс «Впізнай мене»

Скарга 1 (сова). Скарга 2 (жаба). Скарга 3 (береза).

ХІ. Конкурс «Хто я?»

Учасники по черзі зображають певну тварину за допомогою рухів, жестів, міміки. Всі повинні відгадати, про яку тварину йде мова.

ХІІ. Конкурс «Загадки природи»

1. Літає крилами, ходить або висить догори лапками. (кажан)

2. Уночі гуляє, вдень спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі. (сова).

3. Повзун повзе, на базар голки везе. (їжак)

4. Літом наїдається, зимою висипається. (ведмідь)

5. Є рослина в нас така, що від неї кінь скака (овес)

6. Сидить Марушка в семи кожушках, хто її роздягає, той сльози проливає (цибуля).

ХІІІ. Прес-конференція «Картопля»

Назвіть страви, які готують із картоплі.

ХІV. Конкурс «Екологічні загадки»

1. Сашко і Владик ішли стежкою біля річки. Раптом побачили на землі маленьке жабенятко. Воно мабуть, заблукало.

— Давай візьмемо його до себе! – сказав Сашко.

— Ні, не чіпай, воно саме знайде дорогу додому! – сказав Владик.

(Хто з хлопців правий?)

2. Христина і Маша пішли до лісу. Христина побачила підсніжники і вигукнула: «Дивись, яка гарна квітка. Я її зірву».

«Ні, не чіпай підсніжник, — сказала Маша, — тому що завдаси їй шкоди»

(Чому так сказала Маша?).

ХV. Конкурс «Малюю природу».

ХVІ. Підведення підсумків гри, визначення переможців.

Нагородження переможців.


  1   2
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий