Урок української мови. Тема. Урок розвитку мовленнєвих умінь №11. Стаття в газету в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

А виявити рівень сформованості вмінь учнів самостійно створювати писемне висловлювання в публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Урок української мови. Тема. Урок розвитку мовленнєвих умінь №11. Стаття в газету в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Скачати 102.82 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 102.82 Kb. 10 клас. Урок української мови.

Тема. Урок розвитку мовленнєвих умінь №11. Стаття в газету в публіцистичному стилі на морально-етичну тему.

Мета:

а)виявити рівень сформованості вмінь учнів самостійно створювати писемне висловлювання в публіцистичному стилі на морально-етичну тему;

б) розвивати зв’язне мовлення, творчі здібності, мисленнєві процеси;

в) виховувати прагнення до самопізнання і саморозвитку, емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього.

Обладнання: допоміжні матеріали (за диференційованого підходу), картки з афоризмами, схема.

Тип уроку: урок розвитку зв’язного мовлення (урок контрольного твору)

Внутрішньо предметні зв’язки: культура мовлення, стилістика, лінгвістика тексту.

Міжпредметні зв’язки: література, філософія, психологія.

ХІД УРОКУ

І. Вступне слово вчителя

Життя і часу невгамовна плинність:

Народження ─ нестримний розквіт ─ тлінність…

У чому сенс життя? Його безцінність?

Що випадковість? Що закономірність?

(Н.Супруненко)

Що ж таке сенс життя? Чи задавалися ви колись питаннями про сенс життя, ваше призначення на землі?

У словнику подано таке тлумачення слова:

Сенс ─ найосновніше, найістотніше в кому-, чому-небудь; суть, су́тність, зміст, головне́, підосно́ва, ядро, смисл, єство́, квінтесе́нція, раціона́льне зерно́, сіль, толк.

У чому полягає сенс життя? Може, сенс людського життя полягає в тому, щоб людина реалізувала себе в різних сферах життєдіяльності.

А яка ваша думка? Які найважливіші умови самореалізації? Висловіть свою позицію у статті в газету на морально-етичну тему.

Пригадайте ознаки публіцистичного стилю, особливості будови тексту (статті). Чи є тема «У чому полягає сенс життя» морально-етичною? Відповідь обґрунтуйте.

Під час написання можете скористатися поданими афоризмами й опорними словами.

Є тільки один шлях осягнення — діяти (П. Коельо)

Ви не можете нічого зробити з довжиною вашого життя, але ви можете щось зробити з її шириною і глибиною.

Хто не йде вперед, іде назад: стану нерухомості не існує (В.Бєлінський).

Того, хто бажає йти, доля веде, того, хто не бажає, – тягне.

Щоб спланувати маршрут до мети, треба спочатку знати, де ти знаходишся.

Опорні слова: особистість, доля, життєвий успіх, саморозвиток, самовдосконалення, бажання, людські вчинки, моральні цінності.

ІІ. Самостійне складання плану.

ІІІ. Написання роботи на чернетці.

ІV. Редагування і переписування начисто.

V. Самостійна перевірка написаного.

(метод рецензії ─ прорецензуй свій твір з позиції читача)

VI. Домашнє завдання (на вибір)

Підготуйте виступ на тему «У чому сенс життя жінки/чоловіка?»

Знайдіть у періодиці статтю про сенс життя, проаналізуйте її.

10 клас. Урок української мови.

Тема. Контрольне читання мовчки тексту публіцистичного стилю

Мета:

а) оцінити рівень орфографічної і пунктуаційної грамотності десятикласників;

б) перевірити вміння читати мовчки, розуміти й відтворювати незнайоме за змістом висловлювання публіцистичного стилю;

в) за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати у школярів гідність за свою Батьківщину, повагу до видатних діячів культури й мистецтва.

Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення десятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

ІV. Проведення контрольного читання мовчки тексту публіцистичного стилю

Читання мовчки учнями незнайомого тексту від початку до кінця

ФЕНОМЕН АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО

Хто він був, цей великий чоловік? Чим він особливий у цьому світі? Цей кволий тілом чоловік ніби прийшов до нас із тих міфічних часів, коли жили на землі велетні. Поезія оригінальна переплітається з поезією перекладною (переклади великих, світової слави поетів); оригінальні оповідання; перший в українській літературі філософський роман («Андрій Лаговський»); глибока зацікавленість в орієнтальній (народів Сходу) та українській філології та історії. Під його егідою виходив найкращий російсько-український словник; сотні статей, томи наукових розвідок… «Незвичайна поява», – сказав про Агатангела Кримського Франко.

Біографія Кримського складна. І трагічним був кінець життя – його, академіка, знаного у багатьох країнах, на початку Другої світової війни вивозять з України в ешелоні заарештованих на схід, а в 1942 році він помирає десь у Казахстані, там і ховають його в братській ямі. Лишилося жити те, що він написав. Бо серце, як казала його приятелька, в котру він був безнадійно закоханий, Леся Українка, мав «те, що не вмирає».

Цей чоловік знав близько шістдесяти мов, був одним із найбільших світових учених з орієнталістики (сходознавства). Свої сходознавчі праці писав українською мовою, був патріотом свого краю. Належав до гурту наших енциклопедистів, які з’явилися в кінці XIX – на початку XX століття і до яких належали Іван Франко, Борис Грінченко, Михайло Грушевський, Осип Маковей, Гнат Хоткевич.

З одного боку, Кримський – академічний вчений, з іншого – чутливої вдачі екзотичний поет, чиї вірші призначені для людей з тонкою душевною організацією. Ті вірші такі тендітні, як пелюстки, що от-от мають зав’янути. Проте залишилися жити. Збірка «Пальмове гілля» виходила частинами – у 1901 році, 1908 та 1922. Ті вірші – це безупинне шукання людини.

Кримському близькі були твори С. Руданського, із яким він відчував психологічну спорідненість (не з гумором, а саме з ліричною поезією) – недаремно А. Кримський збирав розпорошену після ранньої смерті поета творчість С. Руданського і готував до друку у Львові семитомне видання.

А. Кримський – інтелігент двадцятого століття, століття напруженого, динамічного, нервового. Це відбилося на його поезії, на його прозі. У ньому бореться поет і вчений. Перемагає останній. Закінчив Інститут східних мов та Московський університет. Тридцятилітнім він уже професор. Поліглот, світовий учений. «Дивне діло та філософія, – писав він, – ніколи ніяка наука не могла заволодіти цілою моєю істотою так сильно, як вона; філософія тая має якусь таку силу, що може поглинути геть усю натуру людини і не полишити місця нічому іншому». Самий лише перелік його праць зайняв би не один десяток сторінок. Тут дослідження зі східної історії, філософії та етнографії, з історії мусульманства, ісламу, тритомна «Арабська література в нормах і зразках», віршовані українські переклади з арабської лірики, двотомна «Історія Туреччини та її літератури» та багато іншого.

Кримський – автор праць з української фольклористики, етнографії, дослідник староруської та слов’янських мов. Він був членом багатьох наукових товариств – українських та чужоземних. Після 1918 року він працює в Українській академії наук, очолює арабо-іранську кафедру, працює незмінним секретарем Академії.

У праці минуло все його нелегке життя – праці, по-справжньому подвижницькій. Тільки у праці він бачив сенс свого життя, тільки праця давала йому справжній життєвий спокій і злагоду.

З портрета дивиться на нас Агатангел Кримський: вишукане інтелігентне обличчя, короткозорі очі, що ховаються за окулярами з малими скельцями. Ці очі прочитали за свій вік безліч сторінок на безліку мов, вони прозирали століття, культурне життя живих і мертвих народів. Це очі ніжного й тонкого поета, котрий умів так захоплено дивитися на світ і природу, яку любить, розуміє її і ставиться до неї, як до живої одухотвореної істоти. Ось він, незвичайний ерудит-вчений, добрий прозаїк та блискучий перекладач, стоїть перед нами сьогодні, і ми не можемо не бути вдячними за те, що він у нашій культурі був, блукаючи по нетрях культур далеко чужоземних, і на своїй скромній батьківщині, бо він цю батьківщину любив, бо задля її слави працював, бо задля неї сили своєї не шкодував.

(За В. Шевчуком, 609 сл.)

Варіант 1

1. Правильно визначено стиль тексту та його ознаки у висловлюванні:

А. У тексті наявні риси, характерні для публіцистичного стилю: логічність, образність мовлення, експресивність викладу, наявність суспільної лексики.

Б. Текст належить до наукового стилю, бо наявні такі характерні ознаки: об’єктивність, точність інформування, насиченість інформації, логічний характер мовлення, використані неособової манери викладу.

В. У тексті використані виражальні засоби художнього стилю: синоніми, епітети, порівняння, переважає загальна образність мови.

Г. Текст можна віднести до офіційно-ділового стилю, основними ознаками якого є точність, усталеність форм, використання спеціальної термінології, певний порядок слів, відповідне розташування частин.

2. Який жанр було започатковано Агатангелом Кримським в українській літературі:

А. Філософський роман.

Б. Науково-популярний роман.

В. Орієнтальна філологія.

Г. Філософсько-орієнтальний роман.

3. Скільки мов знав А.Кримський?

А. П’ятдесят. Б. Безліч. В. Близько шістдесяти. Г. Шістдесят.

4. Поліглот – це…

А. Стилістична фігура.

Б. Назва збірки А. Кримського.

В. Термін в орієнталістиці.

Г. Людина, що знає багато мов.

5. Справедливість думки: «У ньому бореться поет і вчений» доводять висловлювання з тексту:

А. Цей чоловік знав близько шістдесяти мов, був одним із найбільших світових учених з орієнталістики (сходознавства). Свої сходознавчі праці писав українською мовою, був патріотом свого краю. Належав до гурту наших енциклопедистів, які з’явилися в кінці XIX – на початку XX століття і до яких належали Іван Франко, Борис Грінченко, Михайло Грушевський, Осип Маковей, Гнат Хоткевич.

Б. Тридцятилітнім він уже професор. Поліглот, світовий учений. «Дивне діло та філософія, – писав він, – ніколи ніяка наука не могла заволодіти цілою моєю істотою так сильно, як вона; філософія тая має якусь таку силу, що може поглинути геть усю натуру людини і не полишити місця нічому іншому». Самий лише перелік його праць зайняв би не один десяток сторінок.

В. З одного боку, Кримський – академічний вчений, з іншого – чутливої вдачі екзотичний поет, чиї вірші призначені для людей з тонкою душевною організацією. Ті вірші такі тендітні, як пелюстки, що от-от мають зав’янути. Проте залишилися жити. Збірка «Пальмове гілля» виходила частинами – у 1901 році, 1908 та 1922. Ті вірші – це безупинне шукання людини.

Г. У праці минуло все його нелегке життя – праці, по-справжньому подвижницькій. Тільки у праці він бачив сенс свого життя, тільки праця давала йому справжній життєвий спокій і злагоду.

6. Тему тексту можна сформулювати так:

А. Роль Агатангела Кримського у вітчизняній літературі.

Б. Розкриття геніальності Агатангела Кримського.

В.Віхи життєпису вченого і письменника.

Г. Оцінка наукової і поетичної творчості А. Кримського.

7. Вислів «У ньому бореться поет і вчений» характеризує натуру:

А. Працьовиту.

Б.Ерудовану.

В. Обдаровану.

Г. Цілісну.

8.Кримський відчував особливу психологічну спорідненість із лірикою:

А.Лесі Українки.

Б. Івана Франка.

В.Степана Руданського.

Г. Бориса Грінченка.

9. Найбільш влучно характеризує А.Кримського як поета вислів:

А. А.Кримський – інтелігент двадцятого століття: напруженого, динамічного, нервового. Це відбилося на його поезії, на його прозі.

Б. Поезія оригінальна переплітається з поезією перекладною (переклади великих, світової слави поетів).

В. …вірші призначені для людей з тонкою душевною організацією. Ті вірші такі тендітні, як пелюстки, що от-от мають зав’янути. Проте залишилися жити.

Г. Тут … віршовані українські переклади з арабської лірики, двотомна «Історія Туреччини та її літератури» та багато іншого.

10. Про духовне багатство Кримського-поета сказано у висловлюваннях тексту:

А. З одного боку, Кримський – академічний вчений, з іншого – чутливої вдачі екзотичний поет, чиї вірші призначені для людей з тонкою душевною організацією. Ті вірші такі тендітні, як пелюстки, що от-от мають зав’янути. Проте залишилися жити.

Б. Збірка «Пальмове гілля» виходила частинами – у 1901 році, 1908 та 1922. Ті вірші – це безупинне шукання людини.

В. Кримському близькі були твори С. Руданського, із яким він відчував психологічну споріддненість (не з гумором, а саме з ліричною поезією).

Г. Це очі ніжного й тонкого поета, котрий умів так захоплено дивитися на світ і природу, яку любить, розуміє її і ставиться до неї, як до живої одухотвореної істоти.

11. Дати відповідь на запитання: «Чи варто жити так, як жив А.Кримський?». Пояснити свою відповідь.

Варіант 2

1. Основними ознаками поданого тексту, що характеризують його належність до певного функціонального стилю, є:

А. Ясність і предметність тлумачень, логічна послідовність і доказовість викладу, точність і лаконічність висловлювань, однозначне пояснення причинно-наслідкових відношень, що властиві науковому стилю.

Б. Персональність, використання спеціальної термінології, усталених фраз, цифрової інформації засвідчують, що текст належить до офіційно-ділового стилю.

В. Наявність низки яскравих засобів авторського тлумачення, логічність доказів і полемічність викладу, широке використання художніх засобів, що характеризують публіцистичний стиль.

Г. Образність, поетичний опис дійсності, широке використання художніх засобів, індивідуальне світобачення, притаманні художньому стилю.

2. Як називається першийв українській літературі філософський роман:

А. «Симон Петлюра».

Б. «Артемій Лаговський».

В. «Андрій Лаговський».

Г. «Андрій Литовський».

3. І.Франко сказав про А.Кримського:

А. Він має серце «те, що не вмирає».

Б. «Пальмове гілля».

В. «Незвичайна поява».

Г. «У ньому бореться поет і вчений».

4. Орієнталістика – це…

А. Сходознавство.

Б. Один з розділів філософії.

В. Назва збірки А. Кримського.

Г. Назва гурту енциклопедистів.

5. Справедливість думки: «У праці минуло все його нелегке життя – праці, по-справжньому подвижницькій. Тільки у праці він бачив сенс свого життя, тільки праця давала йому справжній життєвий спокій і злагоду» найкраще доводять висловлювання з тексту:

А. Поезія оригінальна переплітається з поезією перекладною (переклади великих, світової поетів); глибока зацікавленість в орієнтальній та українській філології та історії. Під його егідою виходив найкращій російсько-український словник; сотні статей, томи наукових розвідок…

Б. Самий лише перелік його праць зайняв би не один десяток сторінок.

В. Кримський – автор праць з української фольклористики, етнографії, дослідник староруської та слов’янських мов. Він був членом багатьох наукових товариств – українських та чужоземних.

Г. Ці очі прочитали за свій вік безліч сторінок на безліку мов, вони прозирали століття, культурне життя живих і мертвих народів.

6. Головну думку тексту можна сформулювати так:

А. «Життя іде, та все без коректур…» (Л.Костенко).

Б. «Жити – Вітчизні служити».

В. «Вірші – це безупинне шукання людини».

Г. «Дивне діло та філософія».

7. Висловлювання «Біографія Кримського складна» говорить про:

А. Трагічну долю А. Кримського.

Б. Неможливість здійснення творчих задумів.

В. Відданість рідному краю.

Г. Безнадійну закоханість в Лесю Українку.

8. А.Кримський належав до гурту енциклопедистів разом з:

А.Лесею Українкою.

Б. Іваном Франком.

В.Степана Руданського.

Г. Андрієм Лаговським.

9. Найбільш повно характеризує А.Кримського як ученого вислів:

А. Під його егідою виходив найкращий російсько-український словник; сотні статей, томи наукових розвідок…

Б. Самий лише перелік його праць зайняв би не один десяток сторінок. Тут дослідження зі східної історії, філософії та етнографії, з історії мусульманства, ісламу, тритомна «Арабська література в нормах і зразках»…

В. Ось він, незвичайний ерудит-вчений, добрий прозаїк та блискучий перекладач…

Г. У ньому бореться поет і вчений. Перемагає останній. Закінчив Інститут східних мов та Московський університет. Тридцятилітнім він уже професор. Поліглот, світовий учений.

10. За висновок тексту можна вважати висловлювання:

А. Тільки у праці він бачив сенс свого життя, тільки праця давала йому справжній життевий спокій і злагоду.

Б. Ці очі прочитали за свій вік безліч сторінок на безліку мов, вони прозирали століття, культурне життя живих і мертвих народів.

В. Лишилося жити те, що він написав.

Г. … ми не можемо не бути вдячними за те, що він у нашій культурі був, блукаючи по нетрях культур далеко чужоземних, і на своїй скромній батьківщині, бо він цю батьківщину любив, бо задля її слави працював, бо задля неї сили своєї не шкодував.

11. Дати відповідь на запитання: «Чи варто жити так, як жив А.Кримський?». Пояснити свою відповідь.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий