Урок біології з використанням ікт «Історія І методи вивчення клітини. Клітинна теорія» Викладач: Харитонова Н. О

Розвиваюча: продовжити формування умінь і навичок використовувати різні інформаційні джерела: інтернет, додаткову літературу при підготовці до уроку, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, розвивати монологічне мовлення учнів
Урок біології з використанням ікт «Історія І методи вивчення клітини. Клітинна теорія» Викладач: Харитонова Н. О

Скачати 140.81 Kb.

Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 140.81 Kb. Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки Донецької обласної держадміністрації

Амвросіївський професійний ліцей

Відкритий урок біології з використанням ІКТ

«Історія і методи вивчення клітини. Клітинна теорія»

Викладач: Харитонова Н.О

спеціаліст вищої категорії
2013 р.
Мета:

Навчальна: познайомити учнів з історією відкриття і вивчення клітини, основними положеннями клітинної теорії і методами вивчення клітини,сформувати знання про історію відкриття клітини, учених , що внесли внесок у вивченні будови клітини, розібрати основні положення клітинної теорії, з’ясувати які методи використовуються в цитології для вивчення клітини.

Розвиваюча: продовжити формування умінь і навичок використовувати різні інформаційні джерела: інтернет, додаткову літературу при підготовці до уроку, уміння порівнювати, аналізувати, робити висновки, розвивати монологічне мовлення учнів, удосконалюючи техніку публічних виступів.
Виховна: формування умінь самостійної роботи показати загальнобіологічне значення клітинної теорії, виховувати учнів на основі самовідданої праці вчених.
Устаткування: мультимедійний проектор, екран, презентація, таблиця «Загальна схема будови рослинної і тваринної клітин».
Базові поняття і терміни: клітинна теорія,мікроскопія, цитологічні препарати, авторадіографія, культура тканин.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Структура уроку

I.Організаційний момент 2хв.

II.Актуалізація опорних знань 5хв.

III.Мотивація навчальної діяльності учнів 2хв.

IV.Вивчення нового матеріалу 15хв.

1.Історія вивчення клітини

2.Методи цитологічних досліджень

3.Значення цитологічних досліджень у житті людини.

V.Узагальнення, систематизація і контроль знань і

вмінь учнів 8хв.

VI.Самостійна робота учнів 8хв.

VII.Підведення підсумків уроку 3хв.

VIII.Домашнє завдання 2хв.

Хід уроку

I.Організаційний момент

Привітання, перевірка готовності до уроку.

II.Актуалізація опорних знань умінь і навичок учнів.

Завдання 1. Бліц опитування. Вчитель ставить питання, відповіді повинні бути точними і короткими.
Питання.

Якими царствами представлена жива природа? (рослини, тварини, гриби, бактерії)

З чого складаються представники царств живої природи? (клітин)

Яке ще існує п’яте царство? (віруси)

Яка особливість вірусів? (не мають клітинної будови)

Які існують рівні організації життя? (молекулярний, клітинний, організменний, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний)

Завдання 2. «Мозковий штурм».

Вчитель. Ми з вами вивчили ознаки живих організмів. На дошці записано всього декілька, тільки ось букви всі переплуталися. Знайдіть і запишіть в зошиті ці ознаки. Перші троє ті, що правильно відповіли отримають відмінні оцінки:

няненраздоп– подразнення;

леннявиж – живлення;

гуціясаремоля – саморегуляція;

станзроня – зростання;

витокроз – розвиток;

вістькодапс – спадковість;

ханянди – дихання;

мнорознняже – розмноження.

Завдання 3. Пригадай, зістав, покажи.

Вчитель: На дошці висить таблиця «Будова рослинної і тваринної клітин». Що об’єднує ці клітини? Піти до дошки і на таблиці показати загальні компоненти (ядро, мембрана, цитоплазма)

III.Мотивація навчальної діяльності учнів

Учням пропонується послухати суфійську філософську мініатюру «На що схожий дім?»

Одного разу Насреддин відпочивав у чайхані. До нього підійшов відвідувач і запитав: Молла, на що схожий твій дім,скажи мені?

-Я зараз повернусь,- відповів Насреддин і вийшов.

— Бачив, як я збив з пантелику його своїм питанням?- сказав гордо відвідувач.

Насреддин повернувся в чайхану, тримаючи в руці цеглину.

— Мій дім – спокійно відповів він, — схожий на груду ось таких штук.
Питання до учнів:

— Про що йде мова у цьому сенквейні?

?

Еукаріотична, прокаріотична

Ділиться, спеціалізується, обновляється

Елементарна частинка життя – не побудуєш дім без цеглини!

Система

Повідомлення теми і мети уроку

IV.Вивчення нового матеріалу

Розповідь вчителя з елементами бесіди

1.Клітина – це цікавий, дивовижний і загадковий світ, який характерний для будь-якої живої істоти, виключаючи віруси. Але розгадати таємниці клітини вдалося лише завдяки винаходу в кінці XVI століття першого мікроскопа. Історія вивчення клітини нерозривно пов’язана з розвитком мікроскопічної техніки і методів дослідження. Винахід мікроскопа привів до поглибленого вивчення органічного світу.
У 1590 році голландець Ханс Янсен сконструював перший оптичний прилад, який складався з трубки з двома збільшувальними скельцями, прикріпленими до підставки.
2.Далі перегляд слайдів з коментарями учнів.

3.Розвиток вміння складати конспект у вигляді таблиці. Прослуховуючи доповіді «Дослідників», заповнити «Бортовий журнал»

«Історія вивчення клітини»

Ім’я вченого Рік Дослідження Прийоми дослідження

Розповідь групи «Дослідники» про історію вивчення клітини:

Слайди 2-4. У 1665 році англійський природодослідник Роберт Гук,розглядаючи зріз кори коркового дуба під вдосконаленим ним мікроскопом побачив утворення, що нагадують бджолині соти. Описуючи побачене Гук використовував слово «келл», що на англійській означає «камера», «осередок». На українську мову термін був переведений як КЛІТИНА.

Тому терміном клітина ми користуємося завдяки Роберту Гуку.

Хоча зараз ми знаємо, що бачив він не самі клітини, а їх клітинні стінки.
Слайд 5. У період з 1676 по 1719 р. сучасник Гука голландський купець Антоні ван Левенгук завоював славу ученого і подарував науці найбільше відкриття. Він удосконалив мікроскоп Гука і створив лінзи що дають збільшення в 100-300 разів і відкрив світ одноклітинних організмів.
Левенгук писав «О еврика! Люди, що я бачу! У цій маленькій крапельці води зустрівся мені цілий світ маленьких живих істот. Світ, який важко зрозуміти і пояснити. Ці маленькі звірятка були дуже забавні, вони перекидалися, стрибали, пустували і були дуже щасливі в житті.»
Та і за формою «звірятка» були досить симпатичні: кульки, спіральки, палички, то по одній крутилися, то по 2-3 в зрозумілому тільки для них танці.
Опис цих «звіряток» здобули голландцеві світову популярність, спонукали інтерес до вивчення живого світу.
Слайд 6. У 1831 році шотландський ботанік Роберт Броун вперше описав ядро в рослинній клітині.
У 1834 році російський учений П.Ф. Горянінов в своїх дослідженнях відзначив, що всі тварини і рослини складаються із сполучених між собою клітин, які він називав бульбашками, мішечками або комірками. Він висловив думку про загальний план будови рослин і тварин.
В середині XIX століття накопичилася багато інформації, нових знань про клітини.
Слайд 7. 1838 р. Німецький ботанік Маттіас Шлейден прийшов до висновку, що тканини рослин складаються з клітин.
Слайд 8. 1839 р. Німецький фізіолог Теодор Шванн видав книгу «Мікроскопічні дослідження про відповідність в структурі і зростанні тварин і рослин», в якій сформулював висновок про те, що клітина є структурною і функціональною одиницею живих організмів.
Це уявлення і отримало назву теорії Шванна-Шлейдена.
Слайд 9. Основні положення теорії Шванна- Шлейдена (1838-1839 р.):

Всі організми складаються з клітин.

Клітинами є найдрібніші структурні одиниці життя.

Клітини в організмі виникають шляхом новоутворень з неклітинної речовини.

Слайд 10. Помилки учених.
М. Шлейден і Т. Шванн помилково вважали, що клітини виникають шляхом новоутворення з неклітинної речовини.
Слайд 11. Карл Бер – академік Російської академії в 1827 р. відкрив яйцеклітину ссавців. Бер встановив, що всі організми починають свій розвиток з однієї клітини (зиготи). Це відкриття доводить, що клітина є ще і одиницею розвитку всіх живих організмів.
Слайд 12. 1840 р. Ян Пуркіне запропонував термін «протоплазма» для позначення живого вмісту клітини 1844 р. учений Гуго Моль детально описав вміст клітини, застосовуючи термін «протоплазма».
Слайд 13. 1855 р. Німецький лікар Рудольф Вірхов переконливо довів, що клітини виникають тільки з клітин, шляхом розмноження – «клітини з клітини», спростувавши помилкове представлення клітино утворення Шлейдена і Шванна. Помилкою Вірхова було те,що він вважав що клітини слабо зв’язані один з одним і існують кожна сама по собі. Пізніше вдалося довести цілісність клітинної системи.
Слайд 14. 1876 р. Олександр Флемінг відкрив клітинний центр.
Слайд 15. 1890 р. Ріхард Альтман відкрив мітохондрії.
Слайд 15. 1898 р. Камілло Гольджі відкрив органоїд, названий на честь його, – апарат або комплекс Гольджі.

4.Розповідь вчителя з елементами бесіди

На рубежі XIX і XX століть сформувалася нова біологічна наука ЦИТОЛОГІЯ (від грецького цитос – клітина, логос – учення)
Слайд 16. ЦИТОЛОГІЯ вивчає:

Будову клітин і їх органоїдів;

Функції органоїдів і інших структур клітини;

Розмноження і розвиток клітин.

Слайд 17. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СУЧАСНОЇ КЛІТИННОЇ ТЕОРІЇ

Клітина є структурною і функціональною одиницею живого, що є елементарною живою системою. Для неї характерні всі ознаки живого.

Слайд 18. Клітини всіх організмів мають схожий хімічний склад і загальний план будови.

Слайд 19. Нова клітина виникає в результаті поділу початкової клітини.

Слайд 20. Багатоклітинні організми розвиваються з однієї початкової клітини.

Схожість клітинної будови свідчить про єдність їх походження.

(Учні записують основні положення сучасної клітинної теорії у зошитах)

Вчитель: Про які методи цитологічних досліджень ви почули під час розповіді про історію вивчення клітини?

4.МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

Робота в групах (Клас поділяється на 4 групи, кожна група вивчає матеріал параграфа 14 стор 83-85 і розповідає про окремі методи вивчення клітин)

Група 1.Світлова мікроскопія,електронна мікроскопія

Питання : 1.Який основний метод дослідження у цитології?

Відповідь: Світлова мікроскопія базується на тому, що через прозорий об’єкт проходять промені світла які потрапляють у систему лінз об’єктива чи окуляра. За допомогою цих методів можна вивчати загальний план будови клітини, та окремих органел, розміри яких менше ніж 200 нм. Сучасні світлові мікроскопи мають кратність збільшення у 2-3тис. разів.

Питання 2. Що зображено на фото?

Відповідь: Це – електронний мікроскоп. За принципом конструкції подібний до світлового, але замість променів застосовують потік електронів, які рухаються у магнітному полі. Цей потік прискорюють різницею потенціалів між катодом і анодом. Пройшовши крізь об’єкт електрони потрапляють у люмінесцентний екран, збуджують його свічення,. Метод дозволяє дослідити ультраструктуру клітини та всі її органели.

Група 2. Метод культури клітин

Питання: Метод культури клітин можна віднести до методів майбутнього. Чому?

Відповідь: Метод культури клітин і тканин є методом тривалого збереження та вирощування у спеціальних середовищах живильних середовищах клітин, тканин, невеликих органів або їх частин, виділених з організму людини, тварин чи рослин. Особливе значення цей метод має у генетичній селекції рослин.

Група 3. Метод мічених атомів

Питання: Чому метод мічених атомів вважають методом майбутнього?

Відповідь: Метод мічених атомів дозволяє відстежити шлях речовин усередині клітини, механізм обміну речовин, дослідити функції окремих органел. Наприклад, використання радіоактивного фосфору можна дослідити інтенсивність процесів обміну у молодих кістках.

Група 4.Метод центрифугування

Питання: Чи можна назвати метод центрифугування методом майбутнього?

Відповідь: Метод центрифугування дозволяє розділити вміст клітин на фракції за формою та розміром окремих компонентів для подальшого окремого дослідження кожної фракції. Оскільки різні клітинні структури мають різну щільність, вони при дуже швидких обертах центрифуги осідають шарами: щільніші органели –швидше і тому опиняються знизу, а менш щільні – зверху. Ці шари розділяють і вивчають окремо.

5.Значення цитологічних досліджень в житті людини. Самостійна робота з підручником. (Індивідуальна робота з учнями)

У медицині для розгадки причин захворювань.

Для класифікації живих організмів.

У генетиці (спадкові захворювання, мутації).

У сільському господарстві (генна, клітинна інженерія, селекція).

Для розкриття таємниць еволюції.

V.Узагальнення, систематизація і контроль знань і умінь учнів

А зараз ми перевіримо як ви зрозуміли матеріал сьогоднішнього уроку?

VI.Самостійна робота учнів

Виконати тестову роботу в зошиті і поставити собі оцінку.

1. Вперше побачив і описав клітини рослин:

Р. Вірхов;

Р. Гук;

До. Бер;

A. Левенгук.

2. Удосконалив мікроскоп і вперше побачив одноклітинні організми:

М. Шлейден;

А. Левенгук;

Р. Вірхов;

Р. Гук.

3. Творцями клітинної теорії є:

Ч. Дарвін і А. Уоллес;

Т. Шванн и М. Шлейден;

Г. Мендель і Т. Морган;

Р. Гук і Н. Р.

4. Клітинна теорія неприйнятна для:

грибів і бактерій;

вірусів і бактерій;

тварин і рослин;

бактерій і рослин.

5. Клітинна будова всіх живих організмів свідчить про:

єдність хімічного складу;

різноманіття живих організмів;

єдність походження всього живого;

єдність живої і неживої природи.

6.Наука про будову і функції клітини – це…

Біологія

Гістологія

Цитологія

7.Основною структурною одиницею всіх живих організмів є

Клітина

Молекула

Тканина

8.Основний метод цитологічних досліджень:

Мікроскопія

Функціонування

Фрагментація

9.Нові клітини виникають шляхом:

Статевого розмноження

Поділу інших клітин

З’єднання міжклітинної речовини

10.Детальну будову деяких органел малих розмірів відкрито і вивчено за допомогою:

Світлового мікроскопу

Електронного мікроскопу

Методу мічених атомів
А зараз дивимося правильні відповіді.

2; 2; 2; 2; 3; 3; 1; 1; 2; 2

.

Виправте помилки і поставте оцінки, згідно критеріям:

10– все правильно;

9– одна помилка;

8 – дві помилки;

7 – три помилки.

6 –чотири помилки

5 –п’ять помилок

4 – чотири помилки

3 – п’ять помилок

2 – шість помилок

1 – сім помилок

Вчитель: підніміть будь ласка, руки хто отримав «10», «9», «8», «7» і т.д.

VII.Рефлексія

Сформулюйте відповідь, починаючи зі слів «На цьому уроці я дізнався…»

Клітина є одиницею будови всіх живих організмів (окрім вірусів).

Спільність хімічного складу і будови говорить про єдність походження всього живого на Землі.

Клітина – це елементарна біологічна система.

Клітина – це одиниця будови, функціонування, розмноження живих організмів на Землі.

VIII. Домашнє завдання: прочитати параграф14, дати відповіді на запитання до параграфа. Підготувати повідомлення: «Сучасні дослідження клітини».

Додаток 1.

Заповніть «Бортовий журнал»
«Історія вивчення клітини»

Ім’я вченого Рік Дослідження Прийоми дослідження

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий