Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу

Тема Архітектура світу (Перлини готики. Взірці архітектури Бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу.)
Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу

Скачати 250.77 Kb.

Дата конвертації 25.04.2016 Розмір 250.77 Kb. Урок № 1. 02.10.2014.

Розділ І. Візуальні мистецтва

Тема 1. Архітектура світу (Перлини готики. Взірці архітектури Бароко. Модерн в архітектурі. Культова арабо-мусульманська архітектура. Храми Індії. Храми Далекого Сходу.)

Мета: — визначити роль архітектури в житті людини;

 • ознайомитися з архітектурними пам’ятками Європи та Близького і Далекого Сходу;
 • навчитися характеризувати стилі скульптурних творів, порівнювати характерні особливості світових пам’яток архітектури, навчитися описувати власні враження, отримані під час спілкування з мистецтвом, використовуючи спеціальну мистецьку термінологію;
 • прослідити тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям суспільства та його історією.
 • розвивати естетичний смак, здатність давати естетичну оцінку художнім творам;
 • виховувати інтерес та потрібність спілкування з мистецтвом.

Обладнання: презентація, відеофрагменти з телепередачі «Чудеса світу», статті, енциклопедичний словник, порівняльна таблиця «Тадж-Махал та мавзолей Хумаюна», зразки арабесок.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, узагальнення та закріплення вивченого.

Хід уроку

I. Організація пізнавальної діяльності учнів

II. Мотивація навчальної діяльності

Протягом багатьох століть архітектурні об’єкти служили людині не тільки для праці, навчання, відпочинку, але й несли в собі інші важливі якості: формували уявлення про красу, викликали певні почуття та настрій. Краса архітектурних споруд оспівувалася в художніх творах, але мало хто при цьому згадував величезну працю зодчого. У процесі пошуку та розробки ідеї архітектори намагались віднайти гармонійну поєднання будівельних та декоративних елементів.

Архітектура – це мистецтво проектування, будівлі об’єктів, які оформлюють просторове середовище для життя у сфері матеріальної та духовної культури. Планування та забудова міст і населених пунктів складає особливу галузь – містобудування. Часто архітектурні споруди доповнює природний дизайн, що створює садово-паркове мистецтво.

Протягом свого розвитку архітектура створила різноманітні типи споруд, оперуючи великою кількістю засобів архітектурно-художньої виразності, які відображені в архітектурній спадщині різних епох та народів, віддзеркалюючи їх побут, традиції національної культури, рівень техніки, перевагу тих чи інших будівельних ландшафтів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

 1. Архітектура Європи.

Термін «романський стиль» виник порівняно недавно — у першій половині XIX ст., коли був виявлений зв’язок середньовічної архітектури з римською.
У XI—XII ст. церква мала величезний вплив на життя суспільства загалом, зокрема на духовне життя, культуру й державність, тому вона виявилася й головним замовником архітектурних споруд, що сьогодні розглядаються як твори мистецтва.
Романські храми, переважно монастирські, повинні були виглядати масивно, міцно і надійно, тому будувалися вони з великого каменю, мали прості форми, із перевагою вертикальних або горизонтальних ліній, дуже вузькі дверні й віконні отвори і півциркульні арки. Суворі, важкі зовнішні форми надавали романському храму суворого і простого вигляду. Щоб якось «розвантажити» конструкцію храму, архітектори створили склепіння у вигляді хрестів. Безліч вільних площин сприяла поширенню монументальної скульптури, що знайшла своє місце на площинах стіни або поверхні капітелей і виражалася у формі рельєфу.
Фігурні композиції мають різні масштаби; їхні розміри залежать від ієрархічної значущості того, хто зображений: найбільша фігура Христа, трохи менші — ангелів і апостолів, найменші — простих смертних. Крім того, фігури знаходяться у певному співвідношенні з архітектурними формами. Зображення в середині — більші, ніж ті, що знаходяться у кутках. На фризах фігури мають присадкуваті форми, на носійних частинах — подовжені. Саме таке розташування фігур і їхніх форм є характерною рисою романського стилю.
Споруди романського мистецтва розсіяні по всій Західній Європі. У Німеччині в цьому стилі побудовані собори в містах, розташованих на Рейні. Але найбільша кількість пам’ятників XI—XII ст. була побудована у Франції. В архітектурі й скульптурі спостерігається розмаїтість форм і цікаве вирішення конструктивних проблем. У храмах Бургундії були зроблені перші кроки до зміни конструкції склепінних перекриттів у типі базилікального храму. П’ятииефна монастирська церква в Клюні — найбільший храм із побудованих у той час — класичний зразок такого типу. Французькі архітектори розробляли конструкції, що збільшують обсяг внутрішніх приміщень, але при цьому забезпечують надійність склепінь. Жертвуючи верхнім світлом, у центральному нефі будівельники зводили так звані зальні церкви однакової або майже однакової висоти, завдяки чому розпір центрального склепіння почасти компенсувався зустрічним тиском бічних. Бічні нефи робили навіть двох’ярусними, що збільшувало їхню вагу, а також робило будівлю більш місткою. Щоб полегшити склепіння центрального нефа, йому надавали стрілчастого перетину, вводили підпірні арки, що приймали основне навантаження, і верхнє склепіння прорізали вікнами.
Готика зародилася в Північній частині Франції (Ільде-Франс) у середині 12 ст. і досягла розквіту в першій половині 13 ст.

Готика розвивалася в країнах, де панувала католицька церква, і під її егідою феодально-церковної основи зберігалися в ідеології і культурі епохи Готики. Готичне мистецтво залишалося переважно культовим по призначенню і релігійним по тематиці: воно було співвіднесено з вічністю, з «вищими» ірраціональними силами.

Для готики характерний символіко-алегоричний тип відображення. Від романського стилю готика успадкувала верховенство архітектури в системі мистецтв і традиційні типи будинків.

Особливе місце в мистецтві готики західноєвропейських країн займав собор — вищий зразок синтезу архітектури, скульптури і живопису (переважно вітражів). Непорівнянний простір собору, вертикалізм його веж і зводів, підпорядкування скульптури ритмам динамічності архітектури, багатобарвне сяйво вітражів робили сильний емоційний вплив на віруючих.

Розвиток мистецтва готики відбивало і кардинальні зміни в структурі середньовічного суспільства: початок формування централізованих держав, ріст і зміцнення міст, висування світських сил, торгових і ремісничих, а також придворно-лицарських кіл. В міру розвитку суспільної свідомості, ремесла і техніки, слабшали підвалини середньовічних релігійно-догматичних світоглядів, розширювалися можливості пізнання і естетичного осмислення реального світу; складалися нові архітектурні типи і тектонічна система. Інтенсивно розвивалися містобудування і цивільна архітектура.

Міські архітектурні ансамблі західноєвропейських країн включали культурні і світські будинки, фортеці, мости, колодязі.

Головна міська площа часто оббудовувалася будинками з аркадами, торговими і складськими приміщеннями в нижніх поверхах. Від площі розходилися головні вулиці, вузькі фасади двох-, рідше трьохповерхових будинків з високими, фронтонами вибудовувалися уздовж вулиць і набережних. Міста оточувалися могутніми стінами з багатоприкрашеними проїзними вежами. Замки поступово перетворювалися в складні комплекси фортець, палацевих і культурних споруджень.

Звичайно в центрі міста західноєвропейських країн, пануючи над його забудовою, знаходився собор, який ставав осередком міського життя. У ньому поряд з богослужінням влаштовувалися богословські диспути, розігрувалися містерії, відбувалися зборів городян.

Собор мислився свого роду зводом знання (головним чином богословського), символом Вселеної, а його художній лад, що сполучив урочисту велич з жагучою динамікою, достаток пластичних мотивів зі строгою ієрархічною системою їхньої супідрядності, виражав не тільки ідеї середньовічної суспільної ієрархії і влади божественних сил над людиною, але і зростаюче самосвідомість городян, каркас зі стовпів (у зрілій Готиці — пучка колон) і стрілчастих арок, що спираються на них.

Структура будинку складається з прямокутних осередків (травей), обмежених 4 стовпами і 4 арками, що разом з арками-нервюрами утворять ост хрестового зводу, заповненого полегшеними невеликими зводами — розпалубками.

Бічний розпір зводу головного нефа передається за допомогою опорних арок (аркбутанів) на зовнішні стовпи — контрфорси. Звільнені від навантаження стіни в проміжках між стовпами прорізаються арковими вікнами. Нейтралізація розпору зводу за рахунок винесення назовні основних конструктивних елементів дозволила створити відчуття легкості і творча велич зусиль людського колективу.

Кам’яні готичні собори одержали у Франції свою класичну форму. Як правило, це 3—5 — нефні василики з поперечним нефом — трансептом і напівкруговим обходом хору («деамбула-торієм»), до якого примикають радіальні капели («вінець капел»). Їх високий і просторий інтер’єр осяяний кольоровим мерехтінням вітражів. Враження нестримного руху вгору і до вівтаря створюється рядами струнких стовпів, могутнім злетом гострих стрілчастих арок, прискореним ритмом аркад верхньої галереї (трифорія). Завдяки контрасту високого головних і напівтемних бічних нефів виникає мальовниче багатство аспектів, відчуття безмежності простору.

На фасадах соборів варіюються стрілчасті арки і багаті архітектурно-пластичні декорації, деталі — візерункові вимперги, фіали, краббі і т.д. Статуї на консолях перед колонками порталів і в їх верхній арковій галереї, рельєфи на цоколях і в тимпанах порталів, а також на капітелях колон утворять цільну символічну сюжетну систему, у которую входять персонажі й епізоди Священного писання, алегоричні образи. Кращі добутки готичної пластики — декор, статуї фасадів соборів у Шартрі, Реймсі, Ам’єні, Страсбурі перейняті одухотвореною красою, щирістю і шляхетністю.

Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейській літературі та мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI — го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний усім європейським літературам, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті ХІХ ст.

Класицизм був вираженням філософського раціоналізму, ідеологією і мистецтвом нового класу — буржуазії. Концепція класицизму полягала в використанні в архітектурі античних систем Формоутворення, що, однак, наповнялись новим змістом. Естетика простих античних форм і точний ордер ставилися в противажіль випадковості, и строгості архітектурних і художніх проявів світогляду відживаючий аристократії.

Класицизм стимулював археологічні дослідження, що призвели до дивним відкриттям і новим знанням про розвинені античні цивілізації. Результати роботи археологічних експедицій, узагальнені в просторих наукових дослідженнях. Заклали теоретичні основи руху, учасники якого вважали античну культуру вершиною досконалість в будівельному мистецтві, зразком абсолютної і вічної краси. Популяризації античних форм сприяли численні альбоми, утримуючі зображення архітектурних пам’ятників.

В авангарді розвитку архітектури класицизму стояла передусім Франція періоду Наполеона. Після цього протестантські Германію і Англія, а також перебуваюча під впливом європейських течій Росія. Рим став одним з головних теоретичних центрів класицизму.

Характер архітектури в більшості випадків залишився залежним від тектоніки муру ,що несе і зведення, що став більш плоским. Важливим пластичним елементом стає портик, в той час як стіни ззовні і з середини членуються дрібними пілястрами і карнизами. В композиції цілого і деталей, обсягів і планів преобладає симетрія. Кольорове рішення характеризується світлими пастельними тонами. Білий колір, як правило, служить для виявлення архітектурних елементів, що є символом активної тектоніки. Інтер’єр стає більш світлим, стриманим, меблі простій і легкий, при цьому проектувальники використали єгипетські, грецькі або римські мотиви.

З класицизмом зв’язані найбільш значні містобудівні концепції і їхньої реалізації в натурі кінця XVIII і першої половини XIX в. В цей період закладаються нові міста, парки, курорти. Нову організацію розселення, направлену на подолання соціальної нерівності і на створення нової соціальної гармонії, пропонують в кінці XIX сторіччя социалісти-утопісти. Проекти житлових комун, фаланстерів (що реалізувалися, однак, в дуже незначній кількості) зберігали образ і просторові особливості, характерні для класицизму

Архітектуру модерна відрізняє відмова від прямих ліній та кутів в бік більш істотних, «природніх» ліній, використання нових технологій (метал, скло).

Так само, як і ряд інших стилей, архітектуру модерна відрізняє також прагнення до створення одночасно естетично красивих та функціональних побудов. Велика увага приділялася не тільки зовнішньому виду споруд, але й інтер’єру. Усі конструктивні елементи: сходи, двері, столбы, балкони — художньо оброблялися.

Одним з перших архітекторів, працювавших в стилі модерн, був бельгієць Віктор Орта (1861—1947). В своїх проектах він активно використовував нові матеріали, в першу чергу, метал та скло. Несущім конструкціям, виконаним з заліза, він надавав незвичайні форми, котрі нагадували фантастичні рослини.

рук природы, а не человека.

 1. Архітектура Близького і Далекого Сходу

Народам Арабського Сходу належить важливе місце в історії культури людства. Не випадково середньовічні географи називали Арабський Схід грудьми світу: тут протягом багатьох сторіч билося серце світової цивілізації. Арабська середньовічна культура розвивалася в Аравії, Іраку, Сирії, Палестині, Єгипті і Північній Африці, а також на території Південної Іспанії у період існування там Кордовського халіфату й арабських князівств. Середньовічна арабська культура у свій час була великим кроком вперед у прогресивному розвитку людства. Архітектура й мистецтво древніх південно-арабських держав вивчені ще далеко не досить, по своєму типу входять у коло культур рабовласницьких суспільств Передньої Азії. Збереглися залишки могутніх фортечних споруджень, гребель і цистерн, а також здобутки скульптури і прикладного мистецтва. На кам’яних стелях, покритих письменами, зустрічаються зображення людей, тварин і орнаменти.

Середньовічні архітектори Арабського Сходу створили нові типи монументальних культових і світських будівель: тисячі таких, що вміщали тих, хто молиться – мечеті; мінарети – вежі, з яких закликали віруючих на молитву; медресе – будинку мусульманських духовних училищ; караван-сараї і криті ринки, що відповідали розмаху торгової діяльності міст; палаци правителів, укріплені цитаделі, фортечні стіни з воротами й вежами.

Арабські зодчі, автори багатьох шедеврів середньовічного мистецтва, велику увагу приділяли декоративним можливостям архітектури. Тому однієї з характерних рис синтезу мистецтв у монументальному зодчестві є важлива роль декоративних форм і особливе значення орнаменту, що монохромним мереживом, барвистим килимом покриває стіни й зводи будинків.

Виконання КСВ (комунікативно-ситуативної вправи).

У «Новинах» ви почули про щорічну велику культову подію в арабському світі – відкриття священного чорного каменю Кааби. Опішите своїм друзям, як відбувається це дійство, яке значення воно має у культурі ісламу.

Зразок

Важливими святинями ісламу вважають Каабу і мечеті.

Кааба — «Куб», перша і головна святиня в ісламі, що не подібна до жодної святині у світі. Вона перебуває в центрі аль-Масджид аль-Харам — «Священної мечеті» — головного ісламського центру. Кожний правовірний мусульманин переконаний, що Кааба існувала ще до створення світу, її збудував сам Адам за допомогою Аллаха; далі вона була зруйнована потопом і відродилась із небуття завдяки зусиллям Ібрахіма (цара-батька північних арабів) та Ісмаїла (його сина). Згідно з ісламським уявленням, Кааба перебуває в найвищому місці на землі. Це скромна, невелика прямокутна споруда зі сірого каменю на мармуровому фундаменті. Вікна у неї відсутні, дах плоский. Єдині двері оббиті сріблом. У південно-західній частині Кааби — священний чорний камінь (можливо, метеоритного походження) овальної форми в срібному обрамленні. Легенда розповідає, що камінь був посланий самим Аллахом: він — символ могутності Аллаха, його прихильності до людей., Колись яскраво-білосніжний камінь Кааби поступово темнів від людських гріхів, але навіть у чорному кольорі він зберіг чудодійну властивість. Інтер’єр Кааби — майже абсолютна пустота. Будівля Кааби і дотепер не втратила «кісву» — чорного парчевого покривала, що вкриває її майже до фундаменту. Раз на рік, у часи паломництва (хаджу), чорне покривало знімають і Кааба змінює колір з чорного на білий. Навпроти дверей Кааби, під навісом, у вигляді невеликого купола, тече джерело зі святою водою.

Головною сакрально-архітектурною формою арабо-мусульманського світу є «масджид» — мечеть (молитовний дім). Серед них дві вважаються особливими святинями ісламу, це — мечеті, що розмістились на землі Ієрусалиму — Куббат-ас-Сахра («Куполи Скали») і аль-Масджид аль-Акса («Крайня (або Дальня) мечеть»).

Основні елементи мечеті:

 • величезний купол — напівсфера на високому барабані;
 • стрільчасті, легкі арки;
 • кам’яні візерунчасті віконні решітки, кольорова мозаїка;
 • дивовижний орнамент.

Ззовні стіни мечеті прикрашають письмена з божественними іменами та знамениті арабески.

З розвитком культової архітектури були вироблені такі естетичні поняття — символи:

1) «джамал» — божественна досконала краса — купол мечеті;

2) «джалал» — божественна велич (величне, піднесене) — це мінарети;

3) «сіфат» — божественне ім’я — письмена на зовнішніх стінах мечеті.

3. Робота над поняттям «арабески».

Розглянув зображення арабесок на стінах храмів, зробіть орієнтовну характеристику поняття.

Зразок

Арабески — це особливі орнаменти і у вигляді дивовижних візерунків зі стилізованих рослинних мотивів чи надписів — уривків з Корану — і у вигляді комбінацій геометричних фігур — сполучень багатокутників і зірок.

Учитель: До традиційних типів споруд арабо-мусульманського регіону, окрім мечеті, належать: мінарет, ханака, медресе, караван-сарай тощо.

Отже, іслам мав величезний вплив на мистецтво арабського світу. Заборона на зображення Бога як на ідолопоклонство мала своїм наслідком заборону на зображення людини, у зв’язку з тим, що людина в ісламі поза божественною ідеєю не має жодної цінності. У свою чергу це породило табу на розвиток образотворчого мистецтва (живопису і скульптури) в регіоні. У XI ст. мусульманські богослови засудили і заборонили зображення людини і тварин у громадських місцях, але дозволили їх ввести в орнаментацію предметів побутового призначення. Засудження не мало характеру закону, його тлумачення залежало від конкретних умов. Так, в Ірані, де була сильна національна традиція, сюжетний живопис (навіть на релігійну тематику) існував упродовж тривалого періоду. В інших арабських країнах, зокрема в Туреччині, дія заборони була значно відчутнішою; після XIV ст. зображення живих істот тут дуже рідко зустрічається. Загалом найхарактернішими рисами мистецтва арабо-мусульманського регіону можна назвати антиантропоморфізм, декоративність, символізм і містицизм.

Форми зодчества та орнаментика ХI – ХV ст. в країнах Південної Африки та на Півдня Іспанії, які говорили на діалектах арабської мови сформували особливий стиль – мавританський (від слова «мавр» — лат. mauru – темний).

Особливістю мавританського стилю є багата прикраса інтер’єру геометричними, рослинними і каліграфічними орнаментами в техніці асулехо (або асулехос), що є плиткою, схожою на кахлі.

Підковообразні арки мавританських споруд були запозичені арабами у вестготів. Кращі зразки мавританської архітектури збережені в Південній Іспанії, перш за все, в Андалусії. Світову популярність здобули дворец-крепость Альгамбра в Гранаде, мечеть в Кордове, мінарет Лахиральда в Севілье.

4. Відеоекскурсія (за матеріалами телепередачі «Чудеса світу»). Храми Індії. Тадж Махал.

Завдання до відеоекскурсії «Тадж Махал»:

1. Складіть план екскурсії

2. Доповніть розповідь екскурсовода цікавими фактами із історії створення великого індійського храму Тадж Махал.

3. Опишіть власні почуття від сприйнятої архітектурної споруди.

Учитель: Із вторгненням у кінці ХІІ століття мусульманських правителів на територію Індії тут підсилюється централізація влади. Під впливом ісламських канонів змінюється типологія будівель. Але мусульманське зодчество, в свою чергу, відчувало сильний вплив індійських загальнонаціональних традицій. Особливого розквіту своєрідна архітектура Індії мусульманського періоду досягла в XVI – XVII столітті під час правління династії Великих Моголів.

Архітектура мусульманської Індії мала ряд особливостей. Міста середньовічної Індії розвивалися по нерегулярному плану, характерному для країн Близького та Середнього Сходу. Міста, що були засновані в період пізнього Середньовіччя, будувалися вже за регулярним планом (Джайпур, Хардарабад та інші). Культове зодчество Індії мусульманського періоду характеризується використанням традиційних форм – фігурних колон, кілевидних профілів арок та цибулястих куполів. Мусульманська архітектура принесла в планувальне рішення індійських храмів айван. Типовими для Індії являються дворові мечеті з купольним молитовним залом і галереєю навкруги всього двору. В Делі, що був незмінною столицею мусульманських держав Індії, в XVII столітті була споруджена соборна мечеть. Побудована вона з червоного піщаника, купола ж висічені з білого мармуру. Весь образ мечеті втілює велич і стриману декоративність. Під впливом широкого обміну будівельним досвідом, що відбувався між Індією з одного боку та Іраном та Середньою Азією з іншого, створювалися нові типи мавзолеїв. Найбільш довершеними з них є шедеври індійської архітектури періоду моголів – всесвітньо відомий мавзолей Тадж-Махал з архітектурно-парковим ансамблем та мавзолей Хумаюна.

5. Порівняльна характеристика Тадж Махалу та мавзолею Хумаюна. Заповніть таблицю.

Тадж Махал мавзолей Хумаюна 1. Історія виникнення Та́дж Маха́л — монумент, розташований за два кілометри від міста Агра (Індія), на березі річки Джамна. Збудований імператором Шах Джахан Мугалом як мавзолей для своєї персидської дружини Мумтаз Махал (в дівоцтві Арумад Бану Бегум), також відомої як Мутмаз-Ул-Замані, племінниці впливового царедвірця при дворі індійського правителя. Будівництво зайняло 23 роки (1630-1652 рр.) Гробниця Хумаюна — мавзолей могольського імператора (падишаха) Хумаюна в Делі, збудований за замовленням його вдови Хаміди Бану Беґум. Будівництво мавзолею почалося в 1562 році і закінчилося 8 років опісля (1565 р.). Проект усипальні належить відомому персидському архітекторові того часу Мірзі Гийасу, який уперше в Індії доповнив гробницю чітко розпланованим парком-садом. 2. Значення назви храму Слова Тадж і Махал походять з мови урду. Тадж на урду означає корона або діадема. Махал означає палац, будинок або особняк. За іншою теорією назва Тадж Махал походить від «Тейо Махалая» назви бога Шиви мовою гінді. Мавзолей названий на честь похороненого Хумаюна, предком якого був Тамерлан. 3. Особливості архітектури Висота Тадж Махалу з маківкою досягає 74 м. В його основі лежить квадратна платформа зі сторонами понад 95 м. По кутах мавзолея розташовані чотири мінарети.

Стіни викладені полірованим мармуром, зовні в деяких місцях доповнені червоним піщаником. У вікнах та арках — ажурні решітки. Склепінчасті переходи розписані сурами із Корану арабськими літерами.

Більшість дослідників вважають, що Тадж Махал побудовано з матеріалів, які привозилися з усієї Індії і Азії. Для транспортування будівельних матеріалів використовували понад 1000 слонів. Білий мармур привозили з Раджастану, яшму з Педжабу, нефрит і гірський кришталь з Китаю. Бірюзу завозили з Тибету, лазур з Афганістану, сапфіри з Шрі Ланки, сердолік з Аравії.

У будівництві брало участь до 20 000 робітників. Ім’я архітектора невідоме, але поширена думка, що в розробці проекту брали участь найкращі архітектори Індії та інших країн Сходу на чолі з агрським архітектором Устад-Ісою. Не виключено, що одним з авторів був сам Шах Джахан, який мав високий художній смак.

Навколо Тадж Махалу Шах Джахан висадив сад, причому сам мавзолей знаходиться на початку саду. В центрі саду є мармурове водоймище. Вздовж зрошувального каналу з фонтанами висажені кипариси.

Напроти Тадж Махалу, на іншому березі Джамни, Шах Джахан хотів побудувати ще одну гробницю, для себе, тієї ж форми, що й Тадж Махал, але із чорного мармуру. Обидва мавзолеї повинні були з’єднуватись мостом. Та після того як син Аурангзеб усунув імператора від влади, плани не втілилися в життя. Після смерті Шаха Джахана поховали в одному склепі з Мумтаз Махал. На їхніх могилах лежать плити, прикрашені орнаментом із золота та срібла.

Ясно-рожевий двоповерховий мавзолей стоїть на масивній платформі заввишки до 7 м.
Він увінчаний уявним невагомим біломармуровим куполом. Найбільш сильний «ефект невагомості» куполу можна відчути, розглядаючи мавзолей з піднесеності Старої фортеці. Висота гробниці Хумаюна — 43 м

Цю споруду по праву називають «усипальнею будинку тимуридов», бо жодна гробниця Індії не містить такого числа могил могольских імператорів і їх родичів. Тут покоїться прах наслідного принца Дари Шикоха, дружини Хумаюна, придворної знаті. На цьому ж місці в 1857 р. останній з Великих Моголів Бахадур Шах здався в полон англійцям.

При вході в мавзолей справа можна побачити відокремлений високою стіною дворик, де коштує почорніла від часу, але прекрасна по формах гробниця Иса Хана, впливового аристократа часів Шершаха. Направо від гробниці — мініатюрна мечеть Иса Хана, побудована разом з усипальнею в 1547 р.

У південно-східному кутку саду стоїть гробниця з блакитним мозаїчним куполом, яка, як оповідає чутка, була побудована Бабуром на честь улюбленого перукаря. Відразу ж за стіною усього комплексу знаходяться відомі Араб-сараи, побудовані в середині ХVI ст. для аравійських паломників, Нила Бурдж (Блакитна Вежа) і деякі інші менш відомі

Висновок:

Тадж-Махал схожий за схемою із мавзолеєм Хумаюна, збудованим майже на століття раніше. Звертає на себе увагу зовсім різне ставлення до самої архітектурної маси в цих пам’ятках. Якщо в мавзолеї Хумаюна за лаконічними лініями фасаду відчувається монументальність форм і об’ємів будівлі і купола, то в Тадж-Махалі спостерігається безумовна тенденція до полегшення, розчинення в оточуючому просторі. Це проявляється в більш витягнутому догори силуеті, що підкреслюється чотирма мінаретами, які немов би обмежують той куб повітряного простору, в центрі якого височить мавзолей. Характерна в цьому відношенні «дематеріалізація» об’єму будівлі глибокими нішами в усіх його зовнішніх гранях, контрастна до округлої форми високо піднятого гладкого купола. Недарма вночі, при місячному сяйві, здається, що купол ніби висить у небі.

6. Работа над статею «Велика Китайська стіна».

1) Прочитайте статтю «Велика Китайська стіна».

2) Виділіть головні тенденції та означте їх ключовими словами або фразами.

3) Прослідити тісний зв’язок творів мистецтва з внутрішнім життям суспільства та його історією.

4) Доберіть до кожного уривку статі фоновий малюнок

Зразок

Вели́кий кита́йський мур́ (长城 cháng-chéng) — серія кам’яних та земляних укріплень в північній частині Китаю, збудованих з метою захисту північних кордонів Китайської імперії проти вторгнень різних кочових племен. Найстаріша частина муру була збудована ще в п’ятому столітті до н.е. Пізніше, будівництво нових секцій тривало аж до 16 століття включно. Одна з найбільш відомих частин муру збудована в 220-206 до н.е. першим імператором Китаю Цінь Ші Хуан-ді. Небагато з них дійшли до наших днів. Більшість нині існуючих були збудовані в епоху династії Мін.

Великий китайський мур простягається від Шаньхайгуань на сході до Лобнор на заході по дузі, що приблизно розмежовує південні околиці Внутрішньої Монголії. Найбільш повне археологічне дослідження, з використанням передових технологій, останнім часом прийшло до висновку, що Великий мур з усіма його секціями простягається на 8,851.8 км. Ця довжина складається з 6259 км самих стін, 359,7 км траншей та 2 232,5 природних захисних бар’єрів, таких як гори та річки[1].. Уздовж усієї Великої китайської стіни споруджені каземати для охорони і сторожові башти, а у головних гірських проходах — фортеці. Великий китайський мур зберігся до наших днів, переважно, у вигляді кам’яної захисної стіни династії Мін (17 століття).

До періоду Весни та Осені, який розпочався приблизно у 8 столітті до н.е., китайці вже були знайомі з технікою будівництва захисних стін. У період Воюючих царств з 5 століття до н.е. до 221 року до н.е., удільні князівства Цінь, Вей, Чжао, Ці, Янь та Чжуншань побудували протяжні укріплення для захисту своїх власних кордонів. Здатні витримати атаку легкої зброї, такої як мечі та списи, ці стіни будувались, головним чином, утрамбовуванням землі та гравію між щитами.

Цінь Ші Хуан-ді підкорив практично всі ворогуючі князівства та об’єднав Китай в 221 році до н.е., започаткувавши династію Цінь. Маючи намір запровадити централізоване правління і не допустити відродження колишніх регіональних правителів, він наказав зруйнувати ту частину муру, яка розділяла його імперію вздовж кордонів колишніх царств. Для захисту імперії від нападів кочових племен хунну з півночі, він наказав будувати нові мури щоб з’єднати вже існуючі укріплення вздовж нових північних кордонів імперії.

В 221 році до Р. Х. імператор Цінь Ші Хуан-ді наказав послати на кордон імперії 300-тисячну армію на чолі з полководцем Мен Тянем для будівництва між наявними земляними валами фортифікаційних укріплень із каменю та цегли, значна частина яких повинна була проходити в непрохідних гірських районах.

Мен Тянь спорудив 34 бази поблизу місць будівництва, які були добре пов’язані з дорогами, що ведуть у центр країни, по яких доставляли обози з будівельними матеріалами, провізією та робітничу силу. Звідти все це розподілялося по гарнізонним селищам, де жили будівельники.

Реконструкцію попередніх земляних валів та будівництво муру розпочали з будівництва башт, яких налічувалось близько 25 000. Вони були різного розміру та побудовані з різного матеріалу, але кожна представляла піраміду завширшки та заввишки близько 12 м. Відстань між ними була в «два польоти стріли», а з’єднувались вони товстою стіною заввишки близько семи метрів. По ширині стіни спокійно могла пройти шеренга із восьми чоловік.

Будівництво муру в основному було закінчено до 213 року до н. е. Крім 300 тисяч солдат, у будівництві стіни брали участь сотні тисяч мобілізованих селян. «Найдовшим цвинтарем світу» називають Великий китайський мур, де на будівництві загинуло близько 400 000 чоловік. Незважаючи на назву в самому мурі вони поховані не були.

Транспортування великої кількості матеріалів, необхідних для будівництва, було складним завданням, таким чином, будівельники прагнули використовувати місцеві ресурси. В районах гірських хребтів використовували камінь, в той час як будівельний матеріал із земляного ґрунту використовували для будівництва на рівнинах. Не збереглось жодних історичних документів, в яких би вказувалась довжина та місце проходження мурів династії Цінь. Більшість древніх мурів зруйнувались на протязі століть, і лише небагато секцій стіни дійшли до наших днів. Пізніше династії Хань, Сун, Північні та Цзінь ремонтували, відбудовували та розширювали частини Великого муру для захисту від північних завойовників.

Конструкція Великого муру була відновлена ще раз в епоху династії Мін. невдовзі після поразки китайської армії від ойротів в битві при Туму в 1449 році. Мін не вдалося підкорити маньчжурські та монгольські племена після цілого ряду проведених битв а тривалий конфлікт ліг тяжким тягарем на імперію. Мін прийняла нову стратегію захисту від кочових племен, яка полягала в будівництві муру вздовж північних кордонів Китаю. Визнаючи встановлення монгольського контролю над пустелею Ордос, стіна огинала південний її край, включивши, натомість, вигиб річки Хуанхе.

На відміну від попередніх укріплень Цінь, конструкція мурів, збудованих в часи династії Мін була міцнішою та більш складною завдяки використанню цегли та каменю замість будівельного матеріалу із земляного ґрунту. Оскільки набіги монголів повторювались періодично протягом багатьох років, Мін виділяє значні ресурси для відновлення та зміцнення муру. Секція стіни поблизу столиці Мін міста Пекін була особливо міцною. В 1440-1460-ті Мін також побудувала так званий «Ляодунський мур». Аналогічна за своїми функціями з Великим муром (відгалуженням якої, по суті, він був), але більш простіший за конструкцією, Ляодунський мур оточував сільськогосподарський центр провінції Ляодун, захищаючи її від потенційних вторгнень монголів з північного заходу та Чжурчжені з півночі. Хоча камінь та порожниста цегла використовувались в деяких частинах Ляодунського муру, в основному він становив собою земляну дамбу з викопаними ровами з обох сторін.

Наприкінці династії Мін, Великий мур допоміг захистити імперію проти маньчжурських вторгнень, що розпочалися близько 1600 року. Під командуванням Юань Чонгхуана армія династії Мін зуміла стримати маньчжурів в добре укріпленому проході Шаньхайгуань, не даючи можливості їм проникнути в центр Китаю. Маньчжурам, врешті-решт, вдалося перетнути Великий мур в 1644 році, коли у Саньгуй відкрив ворота проходу Шаньхайгуань. Маньчжури швидко захопили Пекін, розгромили нещодавно засновану династію Шан та опір Мін і встановили нову династію Цін.

Кордони володінь нових правителів включали тепер території, від яких виходила загроза і заради чого Великий мур будувався. Монголія стала частиною імперії, таким чином, будівництво та ремонт Великого муру були припинені. Він став не потрібним.

До використання цегли Великий мур будувався, головним чином, із земляного ґрунту, каміння та дерева. В часи династії Мін цегла активно використовувалась в багатьох секціях муру нарівні з вапном та каменем. Розмір та вага цегли полегшували роботу, у порівнянні з каменем та ґрунтом, тому будівництво пришвидшилось. До того ж, цегла могла витримувати більше навантаження та служити триваліший термін, ніж утрамбований земельний насип. Камінь може витримувати більше навантаження, ніж цегла, але він більш складний у використані. Камінь, висічений у формі прямокутника, використовувався при закладанні фундаменту, внутрішніх та зовнішніх частин муру та проходів. Парапети, найвища частина муру, були збудовані в більшості секцій, з отворами шириною 23 см та висотою 30 см.

ІV. Закріплення набутих знань у формі інтерактивного завдання:

Синтетична вікторина

Вчитель дає ознаки, поняття стилю, учні мають дати йому назву. Перелічування понять стилю потрібно проводити, використовуючи ключові слова.

V. Домашнє завдання:

 1. Зробіть порівняльний аналіз романського та готичного стилів в архітектурі.
 2. Складіть візуальний альбом з теми «Архітектурні пам’ятки Близького і Дальнього Сходу». Зробіть в даному альбомі малюнок фрагментів культових споруд.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий