Управління освіти І науки сумської міської ради комунальна установа

Нормативна база для створення програми. Перелік документів, на підставі яких створено перспективний план
Управління освіти І науки сумської міської ради комунальна установа

Скачати 0.76 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 14.04.2016 Розмір 0.76 Mb.

  1   2   3   4

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Комунальна установа

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, м. Суми, Сумської області

перспективний план розвитку

закладу

на 2010-2015 роки

2010 рік
З М І С Т

 1. Вступ.
 2. Нормативна база для створення програми. Перелік документів, на підставі яких створено перспективний план.

 1. Аналітичне обґрунтування перспективного плану розвитку закладу.

 1. Розвиток змісту якості навчальної діяльності і завдання щодо його підвищення на 2010-2015 р.р.

 1. Розвиток кадрового потенціалу на період 2010-2015 р.р.

 1. Мережа класів та контингент учнів на період 2010-2015р.р.

 1. Основні завдання методичної роботи .

 1. Профілізація навчання.

 1. Основні завдання виховної роботи школи .

 1. Робота з обдарованою молоддю на період 2010-2015р.р.

 1. Розвиток матеріальної бази школи на період 2010-2015р.р.

 1. Організація харчування на період 2010 – 2015 р.р.

 1. Організація безпеки життєдіяльності на період 2010-2015р.р.

І. Вступ
ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і культури всієї нації набувають вирішального значення для економічного і соціального поступу держави, інтеграції і глобалізації соціальних, економічних і культурних процесів, які відбуваються у світі. Перспективи розвитку української держави вимагають глибокого оновлення системи освіти.

Входження України у світовий освітній простір зумовлює приведення вітчизняних освітніх стандартів у відповідність з нормами світового товариства.

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити і опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Цей план розвитку школи на 5 років як сукупність провідних науково-методичних ідей, принципів, підходів, що визначають основні цілі, стратегію та специфіку діяльності навчального закладу, – визначає основні положення щодо організації навчального процесу у період реформування освіти та інтеграції у світовий простір. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 розташована у великому мікрорайоні за адресою: вул. СКД, буд. 7. Школа почала свою освітянську діяльність у 1976 році. За період роботи школи в ній пройшли навчання більше десяти тисяч учнів великого мікрорайону міста. З випускників школи вийшла велика кількість громадян, які своїми знаннями та вміннями роблять посильний вклад в розвиток нашої держави.

У 2005-2010 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови КМУ №1717 від 16.11.00р. «Про перехід ЗНЗ на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання» (із змінами внесеними Постановою КМУ №620 від 13.04.07р.), Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи.

Аналіз підсумків роботи педагогічного колективу дає підстави зробити висновки, що колектив школи в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену перед ним.

Необхідно відзначити, що робота школи була спрямована на виконання основних державних документів про школу. Педагогічний колектив, очолюваний адміністрацією, працював над вирішенням питань, поставлених перед школою, а саме:

— здобуттям учнями школи повної загальної середньої освіти в обсягах національного стандарту;

— створенням умов для повноцінного профільного стандарту;

— наданням адресної допомоги соціально незахищених дітей;

— наданням адресної допомоги обдарованим та талановитим учням;

— забезпеченням освітніх запитів представникам національних меншин;

— впровадження здорового способу життя;

— забезпеченням належних умов для професійної самореалізації педагогічних працівників;

— впровадженням нових інформаційних педагогічних технологій;

— формуванням особистості та професіонала – патріота України, підготовленого для життя й праці у ХХІ сторіччі;

— формуванням у дітей цілісної наукової картини світу, сучасного світогляду, набуттям навичок самостійного наукового пізнання.

За цей час педагогами школи зроблено немало, маємо здобутки, досягнення.

Навчальний заклад був на 100% укомплектований педагогічними працівниками. Навчально-виховний процес забезпечували 72 педагогічних працівника, серед них практичний психолог, соціальний педагог, педагог-організатор, логопед. Середній вік педагогів становить – 41 рік.

92% вчителів працюють за фахом. Нефахівці викладали трудове навчання, музику – Саричева Т.В., трудове навчання – Бага Т.Ю., фізичну культуру – Будко В.П., на початковій ланці – Абрамчук І.М., на групі продовженого дня – Заведенко О.Ф., Кучерявенко О.Ю.

Більшість вчителів високодосвідчені, мають великий стаж роботи. З 72 педагогічних працівників мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 47 вчителів, кваліфікаційну категорію «спеціаліст І (першої) категорії» — 10, кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ (другої) категорії» – 8, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» — 7, педагогічне звання «вчитель-методист» — 3, педагогічне звання «старший учитель» — 17.

За цей період (2006-2010р.р.) пройшли атестацію 67 учителів, з яких підвищили кваліфікаційну категорію 21 учителів, підтвердили кваліфікаційну категорію 46. Присвоєно педагогічне звання „старший учитель” — 12 учителів, підтвердили педагогічне звання „старший учитель” — 8. Присвоєно педагогічне звання „учитель-методист” — 2 учителям, підтвердили педагогічне звання „учитель-методист” — 1.

За результатами атестації нагороджені Грамотою управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації — 2 учителя, Грамотою управління освіти і науки Сумської міської рад — 5 учителів. На курсах підвищення кваліфікації при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти пройшли перепідготовку 63 педагоги.

Учителі навчального закладу висвітлювали власний досвід на сторінках фахових видань: стаття в газету «Суми і сумчани» «Ми пам’ятаємо цей день» (керівник музею Калашник Т.О.); стаття в газету «Педагогічна трибуна» «Від покоління до покоління – удячність визволителям» (керівник музею Калашник Т.О.); стаття в навчально-методичному посібнику для вчителів і студентів-філологів «Ернест Хемінгуей «Старий і море» (учитель-методист вищої категорії, заступник директора з НВР Лодяной В.М.); «Панорама початкової освіти» урок читання для 2 класу «О.Олесь «Ялинка» М.Носань «Ялинка» (учитель вищої категорії Васюкова С.М.). Учитель-методист Власов В.М. підготував диск „Підготовка старшокласників до ЗНО з історії України”. У матеріалах подана нормативна база проведення ЗНО, аналіз ЗНО з історії за попередні роки; приклади тестових завдань різного ступеня складності, методичні рекомендації для учителів та учнів, щодо ефективної підготовки до ЗНО з історії України. Диск розповсюджено не тільки серед учнів міста Суми, але й Сумської області.

Учитель фізики Тверетинова І.В. посіла ІІ місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2009».

Учитель трудового навчання Коренева Ірина Василівна посіла І місце в ІІ етапі, увійшла в десятку кращих в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2010». Відповідно до розпорядження міського голови від 01.04.2010 р. №236-Р «Про відзначення вчителів-учасників ІІ обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2010»» Кореневій І.В. встановлена надбавка в розмірі 40% посадового окладу з 01.04.2010р. по 01.04.2011р., вона нагороджена Грамотою міського голови.

Тверетинова І.В., Коренева І.В. — активні члени міської творчої групи вчителів фізики, трудового навчання.

У школі протягом цього періоду працювало 10 методичних об’єднань учителів — предметників. Крім того з кращих учителів були створені творчі групи: творча лабораторія вчителів історії, учителів початкових класів, працював постійний семінар-практикум із англійської мови. Методична робота у школі була направлена на підвищення фахового рівня вчителів, вивчення передового педагогічного досвіду, підвищення якісного складу педагогічного колективу, на активізацію роботи з обдарованими учнями. Метою роботи творчих груп було вивчення та впровадження в практику новітніх педагогічних технологій; семінару-практикуму — вивчення передового педагогічного досвіду молодими учителями та його впровадження в практику.

Протягом останніх років на базі школи проведені практичні семінари для вчителів міста з інформатики «Змістовно – методичне забезпечення викладання інформатики в 9-х класах за новою програмою» (Рубан О.В.), англійської мови «Комунікативна спрямованість навчання – передумова успіху в практичному оволодінню учнями англійською мовою», розширене міське методичне об’єднання вчителів української мови та літератури по впровадженню комп’ютерних технологій на уроках української мови та літератури (Богословська О.Б.). Учителі української мови та літератури Павленко А.С., Колотило О.В. у травні 2010 року брали участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Краєзнавство: науково – методичний та практичний аспекти» із теми «М.М.Наплюєв. Життя заради любові, істини, добра».

Пріоритетним напрямком методичної роботи є продовження роботи по профілізації навчального закладу. Протягом багатьох років школа співпрацює з вищими навчальними закладами міста на договірній основі: СДУ (профіль: фізика, математика), СНАУ (профіль: історія, право).

Така система роботи вигідна як учням, так і їх батькам. Учні отримують глибокі знання і професійну направленість у житті, вищі навчальні заклади отримують добре підготовлених до навчання у вищій школі учнів.

На базі школи працює філія НТТМ, яка є складовою частиною співпраці з Сумським державним університетом. Учні, які працюють під керівництвом директора філії НТТМ при СДУ Смірнова В.О. займаються розробками складних питань з фізики твердих металів. Кожного року у березні на базі СДУ проводиться підсумкова конференція, у якій учні школи беруть активну участь, представляють, захищають свої розробки.

Працівники вищих навчальних закладів залучались до співпраці з педагогічним колективом школи:

— у жовтні 2009 року до проведення педагогічної ради була запрошена кандидат біологічних наук, викладач кафедри спортивної медицини та валеології Латіна А.О.;

— на нараду при директорові був запрошений ректор СНАУ Ладика В.І., який розповів про досягнення свого навчального закладу та запропонував поглибити співпрацю зі школою;

— проведено майстер-клас із питань садівництва та озеленення із залученням старшого наукового співробітника СНАУ Васякіна Р.О.

Відповідно до плану роботи школи адміністрація перевірила всі питання навчально-виховного процесу, які виносилися до основних завдань та напрямків роботи. Стан виконання цих завдань висвітлений у наказах по школі або розглянутий на педагогічних радах, нарадах при директору, засіданнях м/о вчителів.

Школа працює в одну зміну. Учні 1-9-х класів працюють за 5-денним режимом, а 10-11-х –за 6-денним режимом. Для задоволення освітніх потреб учнів у школі працюють загальноосвітні 1-9-ті класи, профільні класи: 10-А – фізико-математичний профіль, 10-Б – суспільно-гуманітарний, 11 – універсальний.

Реалізація інваріативної та варіативної складової навчального плану здійснювалась за державними програмами.

Завдяки злагодженій роботі педагогічного колективу, індивідуальному, диференційованому підходу вчителів до навчання учнів всі вихованці школи атестовані.

Для підвищення якості викладання у профільних класах адміністрацією школи були виділені години факультативних занять, спецкурсів з профільних дисциплін:

— спецкурс з математики (фізико-математичний профіль);

— спецкурс з історії (суспільно-гуманітарний профіль);

— спецкурс „Сучасна література”( філологічний профіль);

— спецкурс з права ( суспільно-гуманітарний профіль);

— факультатив з інформатики (фізико-математичний профіль);

— факультативні заняття з української мови (фізико-математичний профіль).

Здійснюючи добір профільних класів адміністрація школи намагається враховувати індивідуальні особливості не тільки учнів, а й учителів. Учителі, які працюють у профільних класах, Кругляк Л.Г., Лодяной В.М., Власов В.М., Ісакова О.М. та керівники факультативних занять Сіробаба С.А., Смірнов В.О., Феденко І.Б. у своїй практичній роботі враховують, що надання переваги тому чи іншому змісту шкільних предметів покладає додаткову відповідальність і стає фактором, який добирає кожен учень старшої школи і який визначає його професійне майбутнє, підвищує інтерес до предмету, допомагає подолати труднощі у його вивченні.

Адміністрацією школи проаналізована робота профільних класів у 2009-2010 н.р. У порівнянні з І семестром якість знань за рік у 11-А класі фізико-математичного профілю з алгебри підвищилась на 3%, із геометрії підвищилась на 30%, із фізики підвищилась на 34%. У класі філологічного профілю якість знань із російської мови знизились на 4% (у порівнянні з І семестром), із інтегрованого курсу «Література» підвищилась на 23%. У класі суспільно- гуманітарного профілю якість знань із історії України підвищилась на 11% (у порівнянні з І семестром), із всесвітньої історії підвищилась на 11%, із основ філософії підвищилась на 18%.

У порівнянні з 2008-2009 навчальним роком якість знань з усіх профільних дисциплін значно підвищилась, учнів які мали б початковий рівень знань за підсумками 2009-2010 навчальному році не було (у 2008-2009 навчальному році таких було двоє). На 15% підвищилась якість знань з алгебри, на 29% — з геометрії, на 32% — з фізики, на 36% — з російської мови, на 31% — з інтегрованого курсу «Література», на 16% — з історії. Але, поряд з цим, у роботі профільних класів є ряд недоліків та питань, над якими треба працювати. Так, підведення підсумків роботи за результатами 2009-2010 н.р. показує, що, не дивлячись на те, що в школі існують класи фізико-математичного профілю (уч. Нефедова Т.В., Кругляк Л.Г.), філологічного профілю (вч. Лодяной В.М.) суспільно – гуманітарного профілю (уч. Власов В.М.) у цьому році немає призерів II етапу учнівських олімпіад. Також, не дивлячись на змістовну роботу, яку проводять керівники факультативів та спецкурсів у профільних класах по підвищенню інтересу до викладання предметів, зацікавленості ними, надбання глибоких знань, у цьому питанні є ряд проблем, які потребують доопрацювання. Перш за все, це недостатня робота з обдарованими учнями.

На виконання наказу Президента України від 02.02.2007 №78 „Про програму роботи з обдарованими учнями ”, обласної та міської програм „Обдарованість”, згідно з планом роботи школи педагогічним колективом проводилась певна робота з обдарованими та талановитими учнями.

У школі створена та працює мережа гуртків, факультативів, спецкурсів, індивідуальних занять різних напрямків, сплановані та проводяться шкільні предметні тижні, ведеться робота науково-дослідницької групи з краєзнавства на базі методичного об’єднання суспільно — гуманітарних дисциплін. У 2009-2010 н.р. проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін, учні брали участь у ІІ етапі; організоване навчання учнів у Малій академії наук; проводиться робота по участі учнів у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, конкурсі з біології „Колосок”, конкурсі з інформатики «Бобер», конкурсі з математики «Кенгуру», конкурсі з фізики «Левеня», Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека» та інших.

Аналіз результативності участі учнів у другому етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад свідчить про те, що необхідно ефективніше використовувати варіативну складову навчального плану для підготовки учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів. Потрібна більш ефективна психологічна діагностика та супровід талановитої молоді. Також невід’ємною складовою підготовки учнів до олімпіад повинен бути системний підхід до формування навичок експериментальної та науково-дослідницької роботи. За результатами ІІ етапу учнівських олімпіад учні школи у 2009-2010 н.р. понизили результативність на 50% у порівнянні з 2008-2009 навчальним роком; із хімії 9 кл. (уч. Куценко С.Ю.) учні зайняли 27, 28 місця; із правознавства (уч. Ісакова О.М.) учениця 9 класу зайняла 12 місце, а в 2008-2009 навчальному році із історії було ІІІ місце. Зовсім не брали участі у ІІ етапі олімпіад учні з трудового навчання (хлопці), з математики, основ економіки, англійської мови. Як у 2008-2009н.р., так і в 2009-2010 н.р., у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад не брав участі жоден учень школи.

У подальшій роботі педагогічного колективу слід обов’язково проводити систематичну підготовку дітей до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

Слід також відзначити інші конкурси та заходи, у яких брали участь учні школи та зайняли призові місця за цей період.

Для участі у Всеукраїнському природничому конкурсі з біології „Колосок” сформована та брала участь збірна команда з 112 учнів (кер. Співак Т.В.), результати конкурсу: 52 золотих, 69 срібних колосків (кожен учень брав участь у 3-х номінаціях, і є учні, які отримали по 2 срібних колоска).

Для участі в конкурсі з інформатики „Бобер” сформована та брала участь збірна команда з 11 учнів 9-11 класів (кер. Рубан О.В.), учні отримали 4 добрих результати.

Брали участь у Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека» 40 учнів, із них: диплом І ступеня отримав 1 учень, диплом ІІІ ступеня – 4 учні.

Брали участь у Всеукраїнському конкурсі з фізики «Левеня» 18 учнів, отримали сертифікат із відзнакою «добре» – 7 учнів.

У Міжнародному конкурсі з математики «Кенгуру» брали участь 111 учасників, 18 учнів отримали відмінний результат, 87 – добрий.

Учителі фізичної культури Шабаліна С.Б., Стебай Л.П. формували команди, брали участь у спортивних змаганнях, естафетах, спортивних іграх, де учні займали призові місця.

У 2009-2010 н.р. був створений Євроклуб (керівник Афанасенко Т.В.). Навчальний заклад за активну участь у заходах, присвячених святкуванню Днів Європи – 2010 у м. Суми був нагороджений Грамотою міського голови та Подякою голови Сумської обласної держадміністрації.

У школі на достатньому рівні проводиться фізкультурно-оздоровча робота. Для проведення уроків та позакласної роботи з предмета є відповідна база: спортивний майданчик, спортивна зала, футбольне поле зі штучним покриттям. За цей період практично з усіх видів спорту учні школи посіли призові місця: легкоатлетичний крос – ІІІ місце, легкоатлетична естафета –І місце, легкоатлетична естафета, присвячена Дню Перемоги – І місце, легка атлетика – І місце, легка атлетика (4-х бор’є) – І місце, спортивне орієнтування – І місце, змагання з футболу «Ді-джус» — ІІ місце, спортивні ігри «Старти надій» на базі табору «Артек» – ІІ місце, змагання на призи «Біола» — І місце.

Традицією у школі стало проведення на початку навчального року Олімпійського тижня, Олімпійського уроку, у квітні — тижня спорту і здоров’я. На Олімпійському уроці були присутні Ушкаленко О.А.- дворазовий чемпіон світу з лижних перегонів, учасник двох Олімпійських ігор; Салатенко О.А.- голова Сумського відділення управління молоді, сім’ї та спорту, віце-президент федерації біатлону України; Гриценко І.Г. – начальник управління фізичного виховання та спорту Сумського обласного управління; Блюзнюк А.І.- директор музею освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; Войтенко В.В. – депутат Сумської міської ради.

У 2009-2010 н.р. школа посіла 9 місце серед інших 30 шкіл міста в загальному заліку по участі в різних конкурсах та результативності.

Протягом цього періоду педагогічний колектив працював над виховною проблемою: „Освоєння технологій формування життєтворчості особистості, розробка проектів, програм реалізації ідей педагогіки життєтворчості в сучасній школі”. У своїй роботі з даного питання вчителі школи керувалися рядом нормативних документів.

Аналіз виховної роботи свідчить про те, що педагогічний колектив школи працював над втіленням системи виховної роботи в практику. Виховна діяльність спрямована на всебічний розвиток соціальної активності учнів, що перш за все передбачає виховання кожним із них конкретного суспільного доручення, навчання учнів навичками та умінням організаторської роботи з постійним і послідовним удосконаленням та розвитком їх досвіду, забезпечення поєднання педагогічного управління і дитячого самоврядування.

Особлива увага приділялась патріотичному вихованню підростаючого покоління. Проведені відповідні заходи до Дня визволення м. Суми від німецько-фашистських загарбників, Дня партизанської слави, 65-ї річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників, Дня пам’яті жертв Голодомору, Дня Соборності України, Дня пам’яті жертв фашизму в Україні. Крім цього, низкою заходів відзначалися річниці видатних історичних подій та ювілеї видатних людей.

У рамках декади та місячника патріотичного виховання відбулися виховні години, уроки пам’яті, уроки мужності, зустрічі з ветеранами, акція „Доброго ранку, ветеране!”, впорядковано поховання воїнів на центральному цвинтарі (Героя Радянського Союзу Нагорного; лейтенанта Бугайова та двом невідомим солдатам), пам’ятник воїнам Сумсько-Київських дивізій, стелу Катерини Зеленко. Впорядкується територія навколо пам’ятника СКД та поблизу стели К.Зеленко. Постійно проводиться церемонія покладання квітів до поховань воїнів, пам’ятника СКД та стели Зеленко.

Волонтерська організація школи, яка складається з волонтерських груп кожного класу, надавала необхідну допомогу ветеранам, проводила акції „Турбота” „Доброго ранку, ветеране!”, „Пам’ятаємо … Шануємо.. Діємо…” (відповідальні педагог-організатор Гончаренко В.В., класні керівники). Ветеранам мікрорайону вручено 125 ювілейних медалей до 65-річчя Перемоги . Традиційними були зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, які мешкають у мікрорайоні школи та визволителями міста. Організована зустріч з військовослужбовцями за контрактом військової частини А 1427. Всього відбулося близько 25 зустрічей. Зроблена відеозйомка спогадів ветеранів.

У шкільному громадському музеї бойової слави Сумсько-Київських дивізій протягом року велась ґрунтовна робота щодо збереження та використання пам’яток матеріальної та духовної культури, виховання в учнів почуття патріотизму, розвитку творчого інтересу учнів до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи.

В музеї проведено оглядові екскурсії для учнів нашої школи (22) та учнів допоміжної школи (1); різні тематичні екскурсії. Проведено також ряд краєзнавчих заходів: година історії з використанням мультимедійної презентації «Сумщина – козацький край» (8), Всеукраїнський урок історії присвячений Дню українського козацтва за участю історика-краєзнавця здобувача Інституту історії України НАН України Корнієнка О.М., лекція працівника Сумського обласного краєзнавчого музею Неговєлової Н.А. «П. Калнишевський – останній кошовий Запорізької Січі» (2), історична подорож з використанням мультимедійної презентації «Уславили рідне місто» (11), подорож-гра «Суми – рідне місто моє…» (2).

Учасниками загону „Факел”, створеного при музеї бойової слави Сумсько-Київських дивізій та представниками учнівських колективів проведені пошукові історико-краєзнавчі експедиції до с. Кияниця, с. Токарі, с. Червоне, с. Сад, с .Низи (вчителі Ісакова О.М., Власов В.М., Калашник Т.О., Павленко А.С., Янкова О.М., Соломаха Н.В., Співак Т.В.).

За підсумками пошукової роботи оформлені матеріали. Робота «Перли Кияниці» у міському етапі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Пізнай свою країну» (напрямок «Доброчин») зайняла І місце (кер.Калашник Т.О.); учнівська пошукова робота «Слідами історії» «Палацово-паркова архітектура с. Кияниці Сумської обл. – садиба Лещинських» на Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт нагороджена дипломом (кер.Калашник Т.О.);

У 2009-2010н.р. випущені буклет та путівник музею бойової слави Сумсько-Київських дивізій. Робота пошуковців висвітлена у матеріалах періодичної преси.

Слід відмітити співпрацю класних керівників Павленко А.С., Співак Т.В., Ісакової О.М., Сіробаби С.А., вчителів Власова В.М., Гукова М.О., соціального педагога Соломахи Н.В., практичного психолога Янкової О.М. з керівником музею Калашник Т.О. щодо краєзнавчої роботи та патріотичного виховання підростаючого покоління.

З метою всебічного залучення учнівської молоді до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя учні закладу здійснили екскурсійні подорожі до с. Патріотівка Сумського району, м. Тростянець (Ісакова О.М., Власов В.М., Калашник Т.О., Васюкова С.М., Шерстюк Г.І., Світенко Г.М., Бобровицька П.С.).

В навчальному закладі забезпечувався соціально-педагогічний супровід дітей пільгових категорій. У школі навчалися 2 дітей-сиріт та 4 дітей, які залишилися без батьківського піклування. Всі учні даної категорії забезпечені безкоштовним харчуванням, єдиним квитком, шкільною та спортивною формами. Діти, які проживають в сім’ях опікунів знаходяться під постійним наглядом класних керівників, практичного психолога, соціального педагога.

Постійно здійснювався соціальний супровід учнів з багатодітних (17 сімей, в них дітей 57), малозабезпечених (4) сімей; напівсиріт (39), інвалідів (10), дітей постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (13), дітей одиноких матерів (14). Ці категорії сімей отримували постійне фахове консультування та супровід психолога, соціального педагога, класних керівників, учителів — предметників.

З метою забезпечення рівного доступу дітей з обмеженими можливостями до якісної освіти та створення сприятливих умов для їх виховання спільно з Сумською спеціальною школою І – ІІІ ступенів розроблено проект „ Від серця до серця” щодо соціальної адаптації дітей з обмеженими можливостями. В рамках даного проекту проведено спільні виховні заходи, уроки, акції. Учні школи підготували концертну програму до випускного свята у Сумській спеціальній школі ( керівники педагог-організатор Гончаренко В.В., соціальний педагог Соломаха Н.В.).

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді, розвитку молодіжного та дитячого волонтерського руху учні школи взяли участь у проведенні Всеукраїнської благодійної акції „Серце до серця — 2010”, крім того школярі взяли участь у проведенні таких благодійних акцій, як:

 • збір коштів онкохворим дітям;
 • для Сумського міського товариства Червоного Хреста зібрано 600 грн. благодійних внесків;
 • для Будинку „Малюка” в рамках акції „Турбота” підготовлені самостійно виготовлені вироби дитячого одягу (пелюшки, розпашонки, чепчики, плаття, фартушки, штанці, в’язані речі) (керівники гуртків , вчителі трудового навчання Коренева І.В., Бага Т.Ю.).

У школі запроваджено єдину систему обліку дітей девіантної поведінки (станом на початок 2010 року на обліку знаходяться: 5 учнів 8 класу, 3 учні 9 класу, 1 учень 10 класу; на кінець навчального року всього 8 учнів, з них: 4 учні 8 класу, 3 учні 9 класу, 1 учень 10 класу), девіантних сімей (2)та дітей в них (3), учнів „групи ризику” (всього 11 учнів, з них: 4 учні 9 класу, 7 учнів 11 класу).

З метою надання соціально-психологічних, методичних та інформаційно-консультаційних послуг дітям, вчителям, батькам, апробації, впровадження в практику діяльності нових прогресивних методів та методик соціально-психологічного консультування, профілактики, підтримки, реабілітації дітей, сімей, які опинилися в кризовому стані, для вирішення конфліктних ситуацій, з метою адаптації та підготовки учнівської молоді до самостійного життя в навчальному закладі створено соціально-психологічну службу „Служба захисту прав дітей”.

З метою поліпшення профілактичної роботи щодо протидії тютюнокурінню, вживанню алкоголю та наркотичних засобів серед учнівської молоді в школі створено наркопост. Складено заходи протидії пияцтву, алкоголізму, вживанню наркотичних засобів та тютюну; а також заходи щодо санітарно-освітньої роботи по профілактиці ВІЛ-інфекції та асоційованих з нею хвороб.

Постійно в полі зору трималося питання професійної орієнтації учнів. Значна робота з цього напрямку проведена практичним психологом Янковою О.М. (виховні заходи щодо формування професійної спрямованості учнів „Прибульці ” (7-мі класи), „Аукціон професій ” (9-ті класи), діагностичні обстеження професійних намірів та інтересів учнів 9- 11-х класів, анкетування батьків учнів 9-х класів з метою вивчення професійних намірів учнів) та соціальним педагогом Соломахою Н.В. (тренінгові заняття „Світ професій і твій вибір ”, профорієнтаційні бесіди „Моя майбутня професія ”, анкетування професійних нахилів „Освіта та вибір професії ”, „Моя майбутня професія ” (9-ті, 11-ті класи) тощо). Класними керівниками проведені екскурсії на підприємства міста, до Сумського обласного центру зайнятості. Учні відвідували Дні відкритих дверей у вищих навчальних закладах та закладах спеціальної професійної освіти. Проведені батьківські збори за участю представників ПТУ, ВУЗів.

Слід відмітити співпрацю класних керівників Абрамчук І.М., Кравченко Т.В., Шерстюк Г.І., Васюкової С.М., Бобровицької П.С., Бондар Т.Л., Тверетинової І.В., Василенко Л.Б., Коротких А.В., Капленко А.О., Сіробаби С.А., Ісакової О.М. з позашкільними закладами міста з метою організації змістовного дозвілля учнів.

У 2009-2010н.р. маємо перемоги і обласного та Всеукраїнського рівня: обласний етап Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції «Пізнай свою країну» — І місце (керівник Калашник Т.В.); ІІІ Всеукраїнська творча олімпіада «Дизайнер ХХІ сторіччя» — ІІІ місце в конкурсі ескізів «Випускна сукня – 2010» (учениця 10 класу, Затуливітер Аліна, керівник Бага Т.Ю.).

Крім цього учні успішно виступили у таких конкурсах: міському етапі Всеукраїнського конкурсу науково-освітнього проекту „Оптимізація озеленення території навчального закладу”, міському конкурсі на кращу організацію природоохоронної роботи, міському етапі обласного огляду-конкурсу технічної творчості „Наш пошук і творчість тобі, Україно!”, ІІ екологічному конгресі „Краса землі в твоїх руках”, міському конкурсі з початкового технічного моделювання „Ми – саморобкіни!”, у огляді-конкурсі роботи загонів юних інспекторів руху, відбірковому регіональному етап обласної виставки-конкурсу „Юні художники Сумщини”, присвячений 65-річчю Великої Вітчизняної війни „Велич подвигу народного”, обласному конкурсі „Подвиг”, міському конкурсі на кращу волонтерську організацію по роботі з ветеранами війни.

Переможці міських конкурсів були відзначені грамотами та цінними подарунками.

Профільний оздоровчий табір «Ерудит» за підсумками оздоровчої кампанії «Літо-2009» посів І місце в ІІІ етапі обласного конкурсу-огляді на кращий дитячий оздоровчий заклад у номінації «Дитячі профільні оздоровчі заклади».

Однак, у роботі педагогічного колективу є певні недоліки. Значно ускладнюється проведення загальношкільних заходів через те, що тимчасово не працює актова зала.

У зв’язку з відсутністю можливості проведення заходів в актовій залі школи більше уваги приділяється участі в загальноміських конкурсах, акціях, ніж проведенню шкільних заходів.

Потребує активізації робота учнівського самоврядування. Педагоги -куратори звичайно повинні надавати допомогу органам учнівського самоврядування, хоча провідна роль у цьому питання залишається за педагогом-організатором та класними керівниками. Послаблено роботу як класних редколегій, так і шкільного прес-центру .

Класними керівниками не в повній мірі використовувалися можливості позашкільних закладів: Палацу дітей та юнацтва (5-10 класи), підліткового клубу „Промінь”, Будинку культури „Хімік”, краєзнавчого та художнього музеїв.

Музей бойової слави Сумсько-Київських дивізій у 2009-2010н.р. оснащений телевізором, але не забезпечений відеоапаратурою, тому не має можливості використовувати під час проведення виховних заходів наявну в музеї відеотеку.

Педагогічними працівниками недостатньо висвітлюється власний досвід з питань виховної роботи на сторінках періодичних видань.

Педагогічний колектив намагався протистояти розповсюдженню негативних явищ серед учнів школи, хоча на результативність значно впливали соціальні чинники, що негативно відображалися на поведінці школярів.

У навчальному закладі педагогічний колектив дотримується вимог Положення «Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 року №563 та Положення «Про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися в навчальних закладах», затвердженого МОН України від 31.08.2001 року №616.

У школі проведена певна робота щодо запобігання дитячому травматизму. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу був під постійним контролем адміністрації школи. Були розроблені та виконані заходи щодо запобігання дитячого травматизму. Питання щодо попередження дитячого травматизму обговорювалися на засіданні педагогічної ради, на адміністративних нарадах , на нарадах при директорові.

Класні керівники проводили виховні години щодо попередження дитячого травматизму. У школі було налагоджене чергування учнів та вчителів, згідно розробленого графіка. З учнями проводились інструктажі з охорони праці та техніки безпеки.

У школярів виховується відповідальне ставлення до свого здоров’я і здоров’я інших людей. Реалізовувалась програма „Здоров’я нації ”, „Здоров’я школяра”. Педагогічний колектив постійно дбає про охорону здоров’я учнів школи.

Медичною сестрою Ходун Н.В. проводились бесіди „Здоров’я та хвороби”, „Чистота – запорука здоров’я ” тощо. Дитячим педіатром Козаченко О.В. в початкових класах проведені бесіди „ Профілактика інфекційних захворювань”. Крім цього проводились відповідні протитуберкульозні заходи щодо виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 17.07.2007р. №378 „Про заходи щодо виконання Закону України від 08.02.2007 №648–У „Про затвердження загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007–2011 роках».

Харчування школярів – одна з найважливіших соціальних проблем, якій завжди приділяли й приділяють значну увагу.

З 1 вересня 2009 року згідно рішення виконавчого комітету від 03.09.2008р. №436 «Про встановлення вартості харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» гарячим харчуванням було охоплено 2 дітей сиріт, 4 дітей під опікою та 4 дітей із малозабезпечених сімей на суму 3 грн.15 коп.

Їдальня школи має в достатній кількості все необхідне технологічне й холодильне обладнання. Протягом 2009-2010 н.р. було поліпшено матеріально-технічну базу: виконано ремонт посудомийної машини; проведена заміна водогінної, каналізаційної системи в їдальні; замінено сантехнічне обладнання (умивальники) біля їдальні; замінено дві електрокамфорки; придбано посуд.

Питання організації харчування періодично заслуховуються на батьківських зборах, педраді, нарадах при директорові, засіданнях класних керівників. Також систематично проводяться бесіди з учнями щодо якості організації гарячого харчування. Бесіди з учнями, їх батьками, анкетування свідчать, що учні задоволені організацією харчування у школі, роботою працівників шкільної їдальні, якістю приготованої їжі. З січня 2010 року в зв’язку з децентралізацією бухгалтерії управління освіти і науки Сумської міської ради адміністрація школи самостійно укладала угоди з постачальниками продуктів харчування, враховуючи вигідні цінові пропозиції та якість.

У школі створено необхідні умови для навчально-виховного процесу: працює комп’ютерний клас, 2 кабінети фізики, кабінет хімії, 4 кабінети української мови й літератури, 2 кабінети англійської мови, 2 кабінети історії, 2 кабінети зарубіжної літератури, кабінет географії, 2 кабінети математики, окремий кабінет для вивчення предмета «Захист Вітчизни», логопедичний кабінет. Оформлено кабінет практичного психолога та соціального педагога.

Велика робота проводилася щодо покращення матеріально –технічного стану школи. Капітально відремонтовано парадний вхід до школи, замінено сантехнічне обладнання біля їдальні, замінена водогінна та каналізаційна система їдальні, замінено водогінну систему в 6 кабінетах початкової ланки. Придбано буфетну стійку, кухонний посуд в їдальню, замінено на парадному вході 2 дверей на металопластикові, 13 дверей у класних кімнатах, відреставровано меблі в кабінеті біології, придбано меблі в шкільну бібліотеку. Разом із цим покращена матеріальна база окремих кабінетів початкової школи, кабінету біології та музей Бойової слави оснащено ТЗН, у спортивну залу придбано 11 м’ячів, у музичний кабінет — музичний центр. Для оптимізації управлінської діяльності куплено 2 комп’ютери, принтер. Із метою покращення проведення виховних заходів придбано професійну музичну апаратуру.

Аналіз підсумків роботи дає підстави зробити висновки, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів поставлену на початку навчального року. У 2010-2011 навчальному році педагогічний колектив школи буде працювати над науково-методичною проблемою «Особистісно орієнтований підхід у навчально-виховній діяльності як засіб творчого розвитку вчителів і учнів» та проблемою виховного процесу «Освоєння технологій формування життєтворчості особистості, розробка проектів, програм реалізації ідей педагогіки життєтворчості в сучасній школі».

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий