Україн а нововолинська міська рада волинської області рішенн я

Заслухавши інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста на 2013 рік за підсумками першого півріччя та керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
Україн а нововолинська міська рада волинської області рішенн я

Скачати 0.8 Mb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.8 Mb.

  1   2   3   4   5

У К Р А Ї Н А
НОВОВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
від 30 серпня 2013 року №25/2

м. Нововолинськ

Про виконання Програми

економічного і соціального розвитку

міста Нововолинська на 2013 рік за

підсумками першого півріччя.

Заслухавши  інформацію про   виконання Програми економічного і соціального розвитку міста  на 2013 рік за підсумками першого півріччя та керуючись  статтею 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста  на 2013 рік за підсумками першого півріччя взяти до уваги  (додається) .

2. Виконавчим органам міської ради, відповідно до повноважень, у другому півріччі 2013 року забезпечити виконання основних завдань Програми, а також виконання регіональних (місцевих) програм з метою поліпшення якості життя населення шляхом удосконалення механізмів управління ресурсами міста, забезпечення належного функціонування інженерної та транспортної інфраструктури, доступності широкого спектра соціальних послуг та залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій.

3. Відповідальним виконавцям регіональних (місцевих) програм щорічно, до 1 лютого року наступного за звітним, подавати відділу економіки виконавчого комітету міської ради інформацію про результати виконання для здійснення моніторингу відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених наказом Мінекономіки України від 04.12.2006 № 367.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови згідно функціональних обов’язків.

Міський голова В.Б.Сапожніков

Громик 30586
Додаток до рішення

Нововолинської міської ради

від 30.08.2013р. № 25/2

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

МІСТА НА 2013 РІК

ЗА ПІДСУМКАМИ ПЕРШОГО ПІВРІЧЧЯ

Нововолинськ 2013
ЗМІСТ

1. Основні тенденції економічного і соціального розвитку м.Нововолинська за січень-червень 2013 року

2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА

2.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

2.2. Ринок праці та зайнятість населення

2.3. Соціальний захист

2.4. Охорона здоров’я

2.5. Освіта

2.6. Підтримка сімей, дітей та молоді

2.7.Фізична культура і спорт

2.8. Розвиток культури та охорона культурної спадщини

2.9. Туризм

3.ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ

3.1.Податково-бюджетна політика

3.2.Управління об’єктами міської комунальної власності

3.3.Політика в системі використання земельних ресурсів

3.4. Регуляторна політика , розвиток підприємництва та дозвільна система у сфері господарської діяльності

4. РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР

4.1. Розвиток промисловості

4.2. Енергозабезпечення та енергозбереження

4.3. Будівництво та реконструкція

4.4. Житлово-комунальне господарство

4.5. Транспорт

4.6. Інформаційні технології та зв’язок

4.7. Споживчий ринок товарів та побутових послуг

4.8.Розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва міста Нововолинська

5.ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

6. ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

7. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

1.Основні тенденції економічного і соціального розвитку м.Нововолинська за січень-червень 2013 року
Промисловість. За січень-червень 2013 року реалізовано промислової продукції на 899,5 млн.грн. Обсяги реалізації промислової продукції у розрахунку на одного жителя міста становили 15,5 тис. грн. По даному показнику місто посідає перше місце в області.

Шахтами ДП «Волиньвугілля» у І півріччі 2013 року видобуто 183027 тонн вугілля, в порівнянні з відповідним періодом минулого року рівень видобутку збільшився на 13090 тонн. Планове завдання вугільні підприємства ДП «Волиньвугілля» виконали на 94,8 відсотка.

З метою збільшення обсягів видобутку вугілля продовжується будівництво шахти № 10 „Нововолинська”. На 2013 рік встановлено ліміт коштів 115,0 млн.грн., профінансовано 36,85 млн.грн.

З початку інвестування станом на 1 липня 2013 року в економічний сектор міста Нововолинська надійшло 78445,4 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій.

По обсягах іноземних інвестицій на одного жителя (1357,2 дол.США), місто посідає перше місце в області та в 4 рази перевищує середній показник по області.

Будівництво. Будівельними організаціями усіх форм власності за І півріччя 2013 року виконано підрядних робіт на суму 9,6 млн.грн.

Транспорт. Транспортними перевезеннями в місті займаються ВАТ “Володимир-Волинське АТП – 10707”, та підприємці-перевізники.

За січень-червень 2013 року перевезено 177,3 тис. пасажирів, що становить 93,8 % до відповідного періоду минулого року. Вантажні перевезення становили 3,1 тис. тон, що становить 251,6 % до відповідного періоду минулого року.

Зовнішня торгівля товарами. За І півріччя 2013 року обсяги товарного експорту зменшились на 25 % і становлять 17805,7 тис. дол. США, імпорту збільшилась на 8,8 % і становить 57718,3 тис.дол.США до відповідного періоду минулого року. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 39912,6 тис. дол. США.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках фізичними особами-підприємцями) становив 352,1 млн.грн., що у порівнянних цінах на 18,6% більше проти січня–червня 2012р.

Ринок праці. На 1 липня в місті нараховувалось 905 безробітних, що на 4,7% менше, ніж рік тому. Рівень безробіття складає 2,6 % до працездатного населення у працездатному віці.

Стан виплати заробітної плати. Станом на 01.07.2013 на економічно-активних підприємствах заробітна плата виплачується своєчасно та в повному обсязі.

Оплата житлово-комунальних послуг. У січні-червні 2013 року населення міста сплатило за житлово-комунальні послуги, враховуючи погашення боргів попередніх періодів, 31640,8 тис. грн. Рівень сплати становив 98,5 %. За житло і комунальні послуги станом на 1 липня 2013 року громадяни заборгували – 14133,1 тис. грн.

Криміногенна ситуація. Протягом січня–червня зареєстровано 750 злочинів, з них 18 скоєно неповнолітніми.

Населення. Чисельність наявного населення на 1 липня становила 57,9 тис. осіб.

2. СОЦІАЛЬНА СФЕРА
2.1. Грошові доходи та заробітна плата
Виконання основних цілей та пріоритетних завдань:
Забезпечення зростання заробітної плати, як основної складової грошових доходів населення.

За даними статистичних спостережень середня заробітна плата штатних працівників економічно активних підприємств за перше півріччя цього року склала на рівні 3274 грн. проти 2476 грн. по області.

Забезпечення диференціації заробітної плати.

В ході повідомної реєстрації колективних договорів підприємств, організацій та установ міста, яку здійснює відділ праці управління праці та соціального захисту населення відповідно до наданих повноважень, акцентується увага представників підприємств міста на забезпеченні мінімальних соціальних гарантій в оплаті праці і диференціації заробітної плати залежно від складності роботи, умов її виконання та кваліфікації працівників. Станом на 1 липня зареєстровано 31 колективних договорів та змін і доповнень до діючих договорів підприємств усіх форм власності.

Ліквідація заборгованості з виплати заробітної плати.

Станом на 01.07.2013 на економічно-активних підприємствах заробітна плата виплачується своєчасно та в повному обсязі.

Детінізація відносин у сфері зайнятості населення та легалізація доходів від трудової діяльності.

Постійно здійснюється моніторинг рівня середньої заробітної плати та стану виплати заробітної плати на підприємствах міста, результати якого розглядаються на засіданнях робочих груп. Підприємства, що забезпечують низький рівень оплати праці, перебувають на контролі як такі, де можлива нелегальна зайнятість працівників. Для комплексного вирішення питань у складі робочої групи та комісії працюють представники відділу економіки, управління праці та соціального захисту населення, Нововолинської об’єднаної державної податкової інспекції, представники роботодавців та профспілок.

2.2. Ринок праці та зайнятість населення
Виконання основних цілей та пріоритетних завдань:
Протягом першого півріччя 2013 року створено 639 нових робочих місць, в тому числі в промисловості – 103, торгівля та побутове обслуговування – 373, діяльність готелів та ресторанів – 64, діяльність транспорту та зв’язку – 42.

Протягом звітного періоду послугами Нововолинського міського центру зайнятості скористалося 2393 осіб з числа незайнятого населення, з них 1759 мали статус безробітного. Всього працевлаштовано 907 осіб, з них 480 жінки і 539 осіб віком до 35 років.

Велика увага приділяється наданню послуг громадянам, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. За перше півріччя 2013 року в центрі зайнятості перебувало 901 особа вищевказаної категорії, що складає 38% від загальної чисельності осіб, що перебували на обліку. З них працевлаштовані 192 особи (21% від загальної чисельності).

Здійснювалось відшкодування коштів роботодавцям на працевлаштування безробітних шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць за договорами, що заключні протягом 2012 року. В економіку міста у першому півріччі 2013 року шляхом надання дотацій з Фонду було інвестовано 1046,3 тис. грн.

Протягом звітного періоду 35 безробітних громадян отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, в тому числі 18 жінок, 19 осіб з числа молоді до 35 років та 6 осіб з числа соціально-незахищених верств населення. Сума коштів на одноразову виплату допомоги по безробіттю складає 299,8 тис. грн.

Протягом звітного періоду до центру зайнятості надійшла інформація про заплановане вивільнення на 321 особи. Фактично вивільнено протягом звітного періоду 28 осіб. З метою пом’якшення наслідків вивільнення з роботодавцями постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо недопущення випадків масового вивільнення працівників. Якщо вивільнення неможливо уникнути, то з працівниками, що плануються до вивільнення, проводяться зустрічі і роз’яснення з правових питань, надається інформація про ситуацію на ринку праці, наявні актуальні вакансії та інші інформаційні та адаптаційні послуги.

За звітний період 2013 року в Нововолинському міському центрі зайнятості в наявності було 1205 вакансій, з яких 897 укомплектовані, що складає 74% від загальної чисельності. З метою налагодження тісної співпраці щодо укомплектування підприємств персоналом проводяться семінари, робочі зустрічі, ярмарки вакансій з роботодавцями та відвідування підприємств спеціалістами центру зайнятості.

Станом на 01.07.2013 на обліку в центрі зайнятості перебуває 905 зареєстрованих безробітних, в тому числі 509 жінок (56% до загальної чисельності), 491 особа з числа молоді до 35 років (54% до загальної чисельності) та 370 осіб з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення (41% до загальної чисельності). Кількість недостатньо конкурентоспроможних осіб зросла у порівнянні з 2012 роком, так як з 01.01.2013 відповідно до цієї чисельності включаються окрім жінок чоловіки, що мають дітей віком до 6 років.

Серед активних форм зайнятості значна увага приділяється організації оплачуваних громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру як за кошти підприємств, так і за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. В зв’язку із змінами, що відбулись у новому законодавстві, обсяги організації громадських робіт протягом першого півріччя 2013 року знизились у порівнянні з 2012 роком, працевлаштована 1 особа. Однак, були організовані роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 130 безробітних, з них 69 жінок, 67 осіб віком до 35 років, 32 особи з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення.

Ще одним дуже важливим напрямком роботи є організація професійного навчання безробітних, яке проводиться відповідно до потреб ринку праці та конкретних потреб у персоналі на підприємствах міста. Роботодавцям пропонується підготовка необхідних спеціалістів за індивідуальними програмами, через стажування на виробництві та завдяки отриманню якісної професійної освіти в центрах профтехосвіти служби зайнятості, так як конкурентний ринок праці можна створити лише шляхом підвищення якості робочої сили.

Протягом січня-червня 2013 року за направленням Нововолинського міського центру зайнятості проходили професійне навчання 268 безробітних, в тому числі безпосередньо на виробництві 87 безробітних громадянина. Використано 196,4 тис. грн.

Велика увага приділяється професійному навчанню та підвищенню кваліфікації жінок та молоді, які звертаються в центр зайнятості за сприянням у працевлаштуванні. В першому кварталі 2013 року проходили професійне навчання 129 жінок, 125 осіб віком до 35 років та 72 особи з числа недостатньо конкурентоспроможних верств населення.

Протягом звітного періоду проходило професійне навчання за індивідуальними навчальними планами та програмами безпосередньо на виробництві та стажування 87 безробітних.

Професійна підготовка та перепідготовка проводилась за професіями перукаря, продавця продовольчих та непродовольчих товарів, лицювальника-плиточника, електрогазозварника, оператора комп’ютерного набору, робітника фермерського господарства, кухаря, слюсаря з ремонту газового устаткування та інші.

Підвищення кваліфікації шляхом стажування проводилось за спеціальностями та професіями лікаря-стоматолога, адміністратора, бухгалтера, швачки, продавця, бармена, прасувальника, касира торговельного залу, оператора комп’ютерного набору, менеджера, верстатника деревообробних верстатів, бруківника, складальника виробів та інших.

За сприяння служби зайнятості здійснюється підготовка безробітних громадян для організації малого бізнесу, адже самозайнятість містить у собі великі можливості для виявлення здібностей особистості, реалізації задумів та втілення мрій. Протягом шести місяців 2013 року курси цільового призначення підприємець-початківець пройшли 51 безробітний громадянин, з них відкрили свою власну справу 35 осіб.

Більше половини осіб, що звертаються за послугами в центр зайнятості – молодь до 35 років. На сьогоднішній день як і раніше гостро постає питання про підвищення якості трудового потенціалу та нестачі робочої сили робітничих професій. Спеціалістами з профорієнтації активно ведеться робота з учнівською молоддю, зокрема щодо формування в юного покоління позитивної думки про робітничі професії та реального погляду на сучасний ринок праці і вимоги сучасного працедавця. Головна умова успішного працевлаштування – підвищення конкурентоспроможності, адже на сьогодні роботодавець вимагає професіоналів. Наша молодь, а в основному випускники, закінчивши професійно-технічні та вищі учбові заклади, не може реалізуватися на сучасному ринку праці через відсутність навиків або досвіду роботи.

Профорієнтаційна робота служби зайнятості спрямована на допомогу молоді у правильному виборі професії, ознайомлення з ринком праці, послугами служби зайнятості. З цією метою проводяться економічні екскурсії на підприємства міста; екскурсії до центру зайнятості, «Уроки реального життя». Ми орієнтуємо учнів на здобуття робітничих професій, які сьогодні так потрібні на ринку праці. Кожен випускник сьогодні має розуміти, що диплом про вищу освіту ще не є гарантією успішного працевлаштування, тому часто студенти – заочники сьогодні здобувають робітничу професію на курсах за кошти центру зайнятості або проходять стажування безпосередньо на виробництві. З метою ефективної профорієнтаційної роботи спеціалістами Нововолинського міського центру зайнятості були додатково створені у шкільних бібліотеках куточки профорієнтації. За бажанням учні можуть пройти профдіагностичне тестування з метою правильного вибору професії.

Спільно зі школами проведено 10 заходів, в яких взяло участь 306 учнів загальноосвітніх шкіл. Учні отримали інформацію про різноманітні послуги служби зайнятості з метою ефективного працевлаштування та отримали запрошення відвідати семінари, тренінги, ярмарки, скористатись послугами Інтернету у центрі зайнятості.

За 2013 рік на базі Нововолинського міського центру зайнятості було проведено 25 тренінгів за різноманітною тематикою, в яких взяли участь 440 зареєстрованих безробітних. Окрім того щоденно проводяться різноманітні заходи з метою сприяння зайнятості населення: семінари з техніки пошуку роботи, інформаційні семінари, ярмарки вакансій тощо.

З метою прискорення працевлаштування випускників вищих навчальних закладів та більшої поінформованості студентів щодо ситуації на ринку праці за сприянням центру зайнятості при Нововолинському факультеті Тернопільського національного економічного факультету працює Центр кар’єри ділового студента, де проводяться зустрічі з роботодавцями та студенти запрошуються до участі у тренінгах та семінарах з техніки пошуку роботи.

Особи з обмеженою працездатністю є однією із незахищених верств населення, які звертаються в пошуках роботи. У першому півріччі 2013 року перебували 80 зареєстрованих безробітних цієї категорії, з них 36 жінок та 23 особи з числа молоді до 35 років, 5 осіб працевлаштовані.

Реальні можливості та побажання осіб з обмеженою працездатністю вивчаються з моменту їх звернень до служби зайнятості. Для ефективного забезпечення роботодавців кадрами та швидкого підбору підходящої роботи із врахуванням рекомендації МСЕК і побажань самого інваліда. Працівниками центру зайнятості розроблені анкети, де вказані основні вимоги до пошуку роботи. Дані анкет використовуються при проведенні круглих столів, а також при індивідуальному підборі працівників окремими роботодавцями.

Більша частина людей з обмеженими фізичними можливостями, які звертаються до центру зайнятості – це особи без професії. Щоб їх працевлаштувати, потрібно організувати їх навчання або направити на некваліфіковану роботу. Надалі залишається невирішеним подання деякими роботодавцями вакансій для осіб з обмеженими фізичними можливостями, де важко працювати й фізично здоровій людині, тому багато людей з обмеженою працездатністю відмовляються від запропонованих робіт, але спеціалісти Нововолинського міського центру зайнятості намагаються допомогти таким людям іншими шляхами реалізовуватися на сучасному ринку праці – орієнтація на відкриття власної справи шляхом надання ОВДБ.

Існує і надалі дисбаланс між професійно-кваліфікаційним складом громадян, що перебувають на обліку та наявними вакансіями. Протягом першого півріччя на одне робоче місце, інформація про яке подана роботодавцем до центру зайнятості, претендувало 2 громадян. Рівень безробіття в місті Нововолинську станом на 01.07.2013 року дещо зріс і складає 2,6%. Постійно проводиться аналіз стану ринку праці з метою оперативного прийняття ефективних рішень щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості.

Служба зайнятості намагається знайти громадянам роботу, щоб вони могли достойно жити в нашій державі. Для цього використовується індивідуальний підхід у роботі з клієнтами служби зайнятості, які шукають роботу та роботодавцями, яким необхідно підібрати персонал. З цією метою Нововолинський міський центр зайнятості постійно використовує нові нетрадиційні підходи у напрямку поінформованості громадян.

2.3. Соціальний захист

Серед міст та районів області найвищий рівень оплати праці за січень – березень 2013 року у місті Нововолинську.

Комісією по легалізації трудових відносин протягом І півріччя 2013 року обстежено 106 суб’єктів підприємницької діяльності щодо найманих працівників. В результаті було виявлено 29 незареєстрованих працівників.

За результатами спільно проведеної роботи разом з правоохоронними органами після перевірок легалізовано працю 28 незареєстрованих працівників.

Для максимального задоволення потреб громадян, які обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради, проводиться робота з розвитку нових видів соціальних послуг та інноваційних форм соціальної роботи, зокрема: надання пенсіонерам та інвалідам інформаційних послуг, здійснення соціального супроводу, надання “швидкої соціальної допомоги”, консультацій.

У структуру територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконавчого комітету Нововолинської міської ради входять такі відділення:

— відділення соціальної допомоги вдома;

— віділення соціально-побутової адаптації;

— стаціонарне відділення для постійного проживання.

У територіальному центрі діє прокат засобів реабілітації , у відділенні соціальної допомоги вдома надаються послуги мультидисциплінарної команди .

Основним завданням у розвитку відділення соціальної допомоги вдома є запровадження механізмів, що забезпечуватимуть якість послуг їх гнучність, стимулюватимуть постійне оновлення системи і можливість швидко реагувати на нові потреби сьогодення, розширення можливостей одержувачів соціальних послуг.

Директором територіального центру, завідуючими відділень, заступниками завідуючих та соціальними працівниками згідно плану перевірок проводяться перевірки виконання посадових обов’язків соціальних робітників, якість та періодичність надання послуг.

Згідно наказу Міністерства соціальної політики України від 01.10.2012р. № 612 «Про затвердження порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги» була проведена атестація соціальних працівників відділення соціальної допомоги вдома та відділення соціально – побутової адаптації.

На кожного громадянина, котрий обслуговується структурними підрозділами територіального центру заведена електронна карта, яка поповнюється даними по мірі необхідності. Стан з формування електронної та паперової бази даних щодо соціального обслуговування є задовільним.

Один із пріоритетних напрямків в удосконаленні діяльності територіального центру є запровадження механізмів, що забезпечуватимуть якість послуг, їх гнучкість, стимулюватимуть постійне оновлення і можливість швидко реагувати на нові проблеми сьогодення.

Станом на 01.07.2013р. в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться на обліку два будинки сімейного типу, в яких виховується 14 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і 5 прийомних сімей, куди влаштовано на виховання 7 таких дітей.

З метою створення належних умов для забезпечення реалізації прав та законних інтересів дітей управлінням праці своєчасно призначено і в повному обсязі виплачено державну соціальну допомогу на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сумі 249,5 тис.грн., грошового забезпечення у сумі 108,1 тис.грн. батькам-вихователям і прийомним батькам у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною».

Для забезпечення прав і гарантій дітей — інвалідів та інвалідів дитинства на отримання соціальних допомог та на виконання Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям — інвалідам” 182 особам було виплачено державну соціальну допомогу на дітей-інвалідів на суму 1257,8 тис.грн., 373 особи отримали допомогу інвалідам з дитинства на суму 2445,7 тис.грн.

Відповідно до Закону України « Про державну допомогу сім’ ям з дітьми» в управлінні праці перебувають на обліку і отримують допомоги:

— 1 особа допомогу при усиновленні дитини. Їй було виплачено 4,2 тис.грн.;

— 89 осіб допомогу на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування, та виплачено коштів на суму 1114,9 тис.грн.;

— 129 осіб допомогу у зв’язку з вагітністю і пологами та виплачено коштів на суму 159,4 тис.грн.;

— 1313 осіб допомогу при народженні дитини та виплачено коштів на суму 10775,2 тис.грн.;

— 1786 осіб допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та виплачено коштів на суму 4532,9 тис.грн.;

— допомогу одиноким матерям отримують 438 осіб, яким виплачено коштів на суму 928,8 тис.грн

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» отримали допомогу 192 особи на суму 425,8 тис.грн.

Постійно зростає кількість одержувачів допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». Так за шість місяців поточного року 242 особам призначено і виплачено коштів на суму 1742,3 тис.грн.

Станом на 01.07.2013 року на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 399 багатодітних сімей та 1567 дітей (з багатодітних сімей), які згідно ст.13 Закону України « Про охорону дитинства» користуються 50% знижкою плати за користуванням житлово-комунальними послугами.

За І півріччя 2013 року за надані послуги багатодітним сім’ям житлово-комунальним підприємствам та організаціям — надавачам послуг було відшкодовано 535,8 тис.грн. з державного бюджету.

Відповідно до ст.43 та ст.48 Гірничого Закону України управління праці проводить щомісячне нарахування та виплату компенсації особам, які мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках з центральним опаленням. За шість місяців поточного року 3190 чол. була нарахована та виплачена вищезазначена компенсація на суму 2167,0 тис.грн.

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий