Удосконалення методичних засад формування та реалізації інвестиційної політики банку

Напряму підготовки 030508 – «Фінанси і кредит»
Удосконалення методичних засад формування та реалізації інвестиційної політики банку

Скачати 2.12 Mb.

Сторінка 1/17 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 2.12 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка

до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Букус В. В.

Керівник:

Рецензент: Лісова І. О.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить 131 сторінку, 8 таблиць, 12 рисунків, список використаних джерел з 58 найменувань, 16 додатків.

В умовах нестабільності сучасного фінансового середовища кардинально змінюються місце і роль комерційних банків. Можливість поєднувати діяльність на кредитному ринку та на ринку цінних паперів дає банківським інституціям суттєві переваги. Інвестиційна діяльність на ринку цінних паперів забезпечує збільшення прибутковості банківських операцій, підвищення ліквідності банків та захист їхніх фінансових ресурсів від інфляційного знецінення. Необхідною умовою здійснення ефективної інвестиційної діяльності банку є розробка та впровадження виваженої та дієвої інвестиційної політики.

Об’єктом дослідження виступає процес формування та реалізації інвестиційної політики банку.

Предмет дослідження є методичне забезпечення формування та реалізації інвестиційної політики банку.

Мета дипломної роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці рекомендацій щодо методичних засад формування та реалізації інвестиційної політики банку.

Метою охорони праці в банку є забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності банківського персоналу через ефективне управління охороною праці.

В роботі використано метод аналізу та синтезу, аналітичний та статистичний методи та метод економічного та системного аналізу. За допомогою методу економічного аналізу досліджувались структура та обсяг портфелю цінних паперів банків України, його динаміка. Розгляд категорій системного аналізу (стану розвитку інвестиційної діяльності банку) створив основу для логічного і послідовного підходу до проблеми прийняття рішень щодо удосконалення механізму формування та реалізації інвестиційної політики банку.

За результатами дослідження було вивчено сутність та види інвестиційної політики банку, виявлено фактори, що впливають на неї, проведено загальну характеристику діяльності Банку Х, здійснено аналіз портфелю цінних паперів банку, досліджено механізм здійснення інвестиційної діяльності Банком Х.

Дослідивши теоретичні основи здійснення інвестиційної діяльності банку та практичні аспекти реалізації даного процесу в Банку Х, вважаємо за потрібне внесення наступних корективів. З метою вибору об’єктів інвестування, які мають найкращі перспективи розвитку та можуть забезпечити найбільш високу ефективність інвестицій запропоновано Банку Х здійснювати оцінку інвестиційної привабливості акцій за розробленим алгоритмом, що дозволить проаналізувати інвестиційний потенціал обраного об’єкта та ефективно інвестувати кошти в цінні папери даного емітента. Також запропоновано методичний підхід до формування інвестиційної політики банку на основі аналізу макроекономічних показників та макропрогнозів. Це дозволить більше ефективно організувати інвестиційну діяльність банку та зменшити збитки від настання ризиків.
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна політика, інвестиційна діяльність, інвестиційний портфель.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота

на тему: УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Виконав: студент 4 курсу, групи БС-91

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Букус В. В.
Керівник:

Консультант к.е.н. Гончарова М.Л.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   17
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий