У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають

Основні вимоги до приміщень структурних підрозділів аптеки
У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають

Скачати 210.99 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 210.99 Kb. 1. У відповідності до законодавства України ліцензуванню підлягають: A. збір і заготовка лікарських рослин B. створення нових лікарських засобів C. виробництво виробів медичного призначення D. * виробництво екстемпоральних лікарських засобів E. розробка аналітичної нормативної документації 2. Роздрібна торгівля лікарськими засобами здійснюється через: A. аптечні бази B. аптечні склади C. * структурні підрозділи аптеки (аптечні пункти) D. магазини медтехніки E. промислові магазини 3. До самостійних аптечних закладів відносяться: A. * лабораторія з аналізу якості лікарських засобів B. аптечні пункти C. лабораторія стандартизації і метрології D. фармацевтичні фабрики E. аптечні кіоски 4. Основні вимоги до приміщень структурних підрозділів аптеки (згідно Ліцензійних умов) є: A. структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати будь-яке приміщення площею 18 м кв. B. * структурні підрозділи (аптечні пункти) повинні займати приміщення при лікувально-профілактичних закладах C. структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення на вокзалі D. структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення на ринку E. структурні підрозділи (аптечні пункти, аптечні кіоски) повинні займати приміщення в будь-якому магазині 5. Як часто миють стелю в аптеці? A. миється гарячою водою з милом не рідше 1 разу на місяць B. не рідше 1 разу за зміну C. * не рідше 1 разу на місяць очищається від пилу вологими ганчірками D. один раз в два місяці E. не рідше одного разу на тиждень із використанням дезинфікуючих засобів 6. Угода про матеріальну відповідальність переоформляється при : A. 1 раз в рік станом на 1 січня B. вибутті з колективу більше 10 % членів від його початкового складу C. вибутті з колективу більше 25 % членів від його початкового складу D. * вибутті з колективу більше 50 % членів від його початкового складу E. прийнятті до колективу нового працівника 7. Приміщення аптеки з правом виготовлення нестерильних ліків включають: A. зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет; B. * зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, гардеробну, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет; C. зал обслуговування населення, приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет, фасувальну; D. зал обслуговування населення, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кімнату персоналу, кладову для зберігання інвентаря для прибирання, туалет; E. приміщення для зберігання запасів лікарських засобів згідно з їх фізико-хімічними властивостями, кабінет завідуючого, приміщення для виготовлення ліків, приміщення для одержання води очищеної, приміщення для миття і стерилізації посуду, кладову для зберігання інвентарю для прибирання, туалет. 8. В аптеках індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на: A. * завідувачів відділами аптеки, де немає можливості ввести колективну (бригадну) матеріальну відповідальність B. провізора-аналітика C. бухгалтера D. старших провізорів E. санітарку 9. В аптеках індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на: A. провізора-інтерна B. бухгалтера C. провізора-аналітика D. * касирів E. санітарку 10. В м. Тернополі відкрито нову аптеку. Яка повинна бути мінімальна площа залу обслуговування населення аптеки, яка здійснює виготовлення лікарських форм і реалізацію лікарських препаратів складає: A. 10 м 2 B. * 18 м 2 C. 28 м 2 D. 35 м 2 E. 40 м 2 11. Біля входу до аптеки (згідно Ліцензійних умов) розміщується інформація про: A. консультацію лікаря B. * режим роботи аптеки C. надання пільг деяким категоріям хворих D. поступлення нових препаратів E. знижки на ліки для студентів 12. В залежності від форми власності аптеки в Україні поділяють на A. Міські та сільські B. * Державні, комунальні та приватні C. Спеціалізовані та загального типу D. Виробничі та не виробничі E. Бюджетні та госпрозрахункові 13. В залежності від форми господарювання та джерел фінансування аптеки в Україні поділяють на A. Міські та сільські B. Державні, комунальні та приватні C. Спеціалізовані та загального типу D. Виробничі та не виробничі E. * Бюджетні та госпрозрахункові 14. В залежності від функціональних показників аптеки в Україні поділяють на A. Міські та сільські B. Державні, комунальні та приватні C. Спеціалізовані та загального типу D. * Виробничі та не виробничі E. Бюджетні та госпрозрахункові 15. .В залежності від груп хворих і категорій населення, які переважно обслуговує аптека, аптеки в Україні поділяють на A. Міські та сільські B. Державні, комунальні та приватні C. * Спеціалізовані та загального типу D. Виробничі та не виробничі E. Бюджетні та госпрозрахункові 16. На фасаді аптеки повинна бути табличка з вказаними назвою сб’єкта господарювання, режиму роботи , адреси найближчої та чаргової аптек. Режим роботи аптеки встановлює A. * Суб’єкт господарської діяльності B. Обласний відділ охорони здоров’я C. Фармацевтична асоціація D. Комітет по захисту прав споживачів E. Комітет з контролю за цінами 17. В аптеках звільнені від матеріальної відповідальності A. провізор-інтерн B. * бухгалтер C. завідувач аптеки D. касир E. фармацевт 18. Не несе матеріальної відповідальності в аптеках A. завідувач аптеки B. заввідділом аптеки C. * провізор-аналітик D. касир E. фармацевт 19. Аптека здійснює виготовлення нестерильних лікарських засобів. Яка повинна бути мінімальна площа такої аптеки? A. * 147 кв. м. B. 75 кв. м. C. 191 кв. м. D. 100 кв. м. E. 200 кв. м. 20. Фармацевтичною фірмою у сільській місцевості відкрита аптека. Яким фахівцем повинна заміщатися посада завідувача у цій аптеці? A. Лише провізором за умови проходження ним атестації в установленому порядку B. Фармацевтом за умови проходження ним атестації в установленому порядку C. * Провізором або фармацевтом за умови проходження ними атестації в установленому порядку D. Фармацевтом за умови спеціального дозволу органу ліцензування діяльності стосовно провадження роздрібної реалізації лікарських засобів E. Лише провізором, оскільки він має вищу спеціальну освіту 21. У житловому будинку відкривається аптечний кіоск. Його мінімальна площа повинна складати: A. 100 м2 B. * Аптечні кіоски скасовано C. 49 м2 D. 46 м2 E. 89 м2 22. Підприємець відкриває аптеку на вул.. Руській м. Тернополя. Яку площу необхідно орендувати або придбати підприємцю? A. Не менше 8 кв. м. B. Не менше 18 кв. м. C. Площа не обмежується D. Не менше 75 кв. м. E. * Не менше50 кв. м. 23. Роздрібна торгівля лікарськими засобами і виробами медичного призначення на території України здійснюється через: A. * Аптеки та їх структурні підрозділи (аптечні пункти) B. Аптечні бази (склади) C. Магазини медичної техніки D. Магазини медичної оптики E. Бази медичної техніки 24. Аптека займається роздрібною реалізацію готових лікарських засобів. Зал обслуговування населення в цій аптеці повинен бути не менше: A. 20 кв. метрів B. * 18 кв. метрів C. 35 кв. метрів D. 40 кв. метрів E. 15 кв. метрів 25. Для проведення податкової перевірки торгово-господарської діяльності приватної аптеки необхідно представити дозвільний документ на право роздрібної реалізації медикаментів. Назвіть даний документ: A. Ліцензія B. Сертифікат акредитації C. Патент D. Паспорт аптеки E. * Пільговий патент 26. Аптека займається виготовленням нестерильних лікарських форм. Які вимоги пред’являються до площі асистентської такої аптеки? A. Не менш 25 м2 B. * Не менш 20 м2 C. Не менш 15 м2 D. Не менш 30 м2 E. Не менш 8 м2 27. Аптека має ліцензію на виготовлення стерильних лікарських засобів. Хто є відповідальним за належну організацію роботи асептичного блоку й приготування стерильних лікарських засобів? A. * Завідувач аптекою B. Провізор-аналітик C. Провізор по прийому рецептів і відпуску лікарських засобів D. Уповноважена особа E. Фармацевт 28. Оберіть правильне визначення поняттю „роздрібна торгівля лікарськими засобами”: A. Діяльність аптек з продажу товарів лікувальним закладам за безготівковий розрахунок незалежно від обсягів товарної партії B. * Діяльність з придбання, зберігання та продажу готових лікарських засобів через аптеку та її структурні підрозділи (у тому числі ліків, виготовлених в умовах аптеки) безпосередньо громадянам для їх особистого споживання, закладам охорони здоров’я (крім аптечних закладів), а також підприємствам, установам та організаціям без права їх подальшого перепродажу C. Діяльність аптек з продажу товарів населенню та лікувально-профілактичним закладам за готівкові гроші D. Діяльність аптек з продажу товарів аптечного асортименту населенню та іншим організаціям за готівкові гроші E. Діяльність аптек з продажу лікарських засобів і предметів аптечного асортименту для їх подальшого комерційного використання 29. Приміщення аптек повинні відповідати вимогам будівельних, протипожежних, санітарно-протиепідемічних норм. Загальна площа аптек, які займаються торгівлею лікарськими засобами, повинна становити не менше: A. 40 кв. метрів B. 60 кв. метрів C. 75 кв. метрів D. * 50 кв. метрів E. 120 кв. Метрів 30. Суб’єкт господарювання, який провадить діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, повинен зберігати документи, що засвідчують факт купівлі із зазначенням назви, дати, кількості та серії одержаного лікарського засобу, інформації про постачальника та реквізитів його ліцензії на протязі наступного терміну: A. * 3 роки B. 1 рік C. 2 роки D. 6 місяців E. 1 квартал 31. Приміщення аптек повинні відповідати вимогам A. фармакопейного комітету, постанови №1570, будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм B. * ліцензійних, будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм C. будівельних, протипожежних та санітарно-протиепідемічних норм D. постанови №1570, будівельних, протипожежних норм E. постанови №1570, будівельних, та санітарно-протиепідемічних норм 32. В аптечних закладах забороняється реклама таких лікарських засобів A. Тих, що не зареєстровані в Україні B. Усіх лікарських засобів C. * Рецептурних лікарських засобів D. Без рецептурних лікарських засобів E. Лікарських засобів, на які відсутні сертифікати якості 33. Згідно Ліцензійних умов на фасаді будівлі, де розміщується аптечний заклад або його структурний підрозділ, повинна бути A. Інформація про ціни та знижки в аптеці B. Інформація про прийом лікарів при аптечному закладі C. Вивіска з номерами телефонів контролюючих служб D. * Вивіска із зазначенням відповідної назви закладу, що не вважається рекламою E. Рекламна вивіска 34. Згідно Ліцензійних умов біля входу в аптечному закладі на видному місці розміщується A. Інформація про прийом лікарів при аптечному закладі B. * нформація про суб’єкта господарювання та власника, режим роботи аптечного закладу із зазначенням адреси чергової (цілодобової) та найближчої аптеки C. Вивіска з номерами телефонів контролюючих служб D. Вивіска із зазначенням відповідної назви закладу, що не вважається рекламою E. Рекламна вивіска 35. Наказ, що регламентує санітарні вимоги в аптечних установах: A. Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р. B. Наказ МОЗ України №497 від 12.12.2001р. C. * Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р. D. Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р. E. Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р. 36. Для миття рук персоналу в шлюзах асептичного блоку, асистентській і мийній кімнаті і туалеті повинні бути установлені ємкості з: A. 0,5% розчином перекису водню B. 90% розчином етанолу C. 6% розчином перекису водню D. * 0,5% розчином хлораміну E. 1% розчином фенолу 37. Наказ, що регламентує перелік закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я: A. Наказ МОЗ України № 436 від 30.10.2001р. B. * Наказ МОЗ України №385 від 26.10.2002р. C. Наказ МОЗ України № 275 від 14.06.1993р. D. Наказ МОЗ України № 356 від 18.12.1997р. E. Наказ МОЗ України № 44 16.03.1993р. 38. Матеріальна відповідальність юридично оформляється: A. Усним розпорядженням B. Наказом по аптеці C. * Письмовим договором D. Усною угодою E. Письмовим розпорядженням 39. Прибирання асептичного блоку проводиться: A. Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи B. Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи вологим способом, із застосуванням миючих засобів C. До початку і в кінці робочого дня вологим способом D. * Не рідше 1 разу за зміну в кінці роботи, вологим способом, із застосуванням дезинфікуючих засобів E. .За необхідністю, але не рідше 2 разів за зміну, вологим способом 40. Не несуть матеріальну відповідальність: A. Провізори B. Фармацевти C. Завідувачі відділів D. Завідувачі відокремлених структурних підрозділів аптек E. * Провізори-аналітики, бухгалтери, особи віком до 18 років 41. До виробничих приміщень аптеки належить: A. * Асистентська, фасувальна B. Бухгалтерія, кабінет завідувача C. Кімната персоналу, гардеробна D. Кімната для зберігання предметів прибирання E. Туалет, душова 42. Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на: A. Завідувачів відділів B. Працівників відділів аптек C. * Завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів D. Провізорів E. Фармацевтів 43. Ліцензування аптечних закладів здійснює: A. Держлікінспекція B. Обласна Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів C. * Державна служба України з лікарських засобів і виробів медичного призначення D. Державний фармакологічний центр МОЗ України E. Державний фармакопейний експертний центр МОЗ України 44. Згідно наказу МОЗ України № -275 санітарний день в аптеках проводиться: A. 1 раз на тиждень B. 2 рази на місяць C. 1 раз на рік D. * 1 раз на місяць E. 1 раз на квартал 45. Ліцензія на реалізацію медикаментів видається на термін: A. До 1-го року B. До 3-х років C. До 2-х років D. * На необмежений термін E. До 10-ти років 46. При колективній матеріальній відповідальності договір про матеріальну відповідальність перезаключається в таких випадках: A. У разі звільнення хоча б одного члена колективу B. За усним зверненням членів колективу C. При одержанні товарно-матеріальних цінностей D. * При вибутті із колективу більше ніж половини його членів E. При прийманні на роботу нового члена колективу

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий