«Терапія при фасціольозі великої рогатої худоби»

Розповсюдження, етіологія, цикл розвитку та епізоотологія фасціольозу великої рогатої худоб
«Терапія при фасціольозі великої рогатої худоби»

Скачати 386.15 Kb.

Сторінка 1/6 Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 386.15 Kb.

  1   2   3   4   5   6

ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему: “Терапія при фасціольозі великої рогатої худоби”

ЗМІСТ

Вступ 3

1.2. Розповсюдження, етіологія, цикл розвитку та епізоотологія фасціольозу великої рогатої худоби. 7

1.3. Економічні збитки при фасціольозі. 9

1.5. Сучасні методи діагностики фасціольозу. 12

2.2. Матеріали і методика досліджень. 17

2.3. Особливості розповсюдження і епізоотології фасціольозу великої рогатої худоби 20

2.4. Клінічні ознаки фасціольозу у хворих тварин. 21

2.7. Економічна ефективність лікувально-профілактичних заходів при фасціольозі. 23

3. Обговорення результатів дослідження. 24

7. Висновки та практичні рекомендації. 25

Список використаної літератури 27

Вступ

В теперішній час в тваринництві є багато проблем, в тому числі наявність незаразних і заразних, особливо паразитарних захворювань. В тваринництві важливе значення мають трематодози (фасціольоз, дикроцеліоз та ін.), які наносять великі економічні збитки, що складаються з падежу худоби, зниження продуктивності тварин.

Трематодози – гельмінтозні захворювання овець, кіз, великої рогатої худоби, буйволів, верблюдів, свиней, коней, ослів, мулів, різних видів антилоп, лам, слонів, жирафів, кроликів. Інколи може хворіти й людина.В зв’язку з великим збитком, який спричиняють трематодози, перед службою ветеринарної медицини стоять завдання, які направлені на:

► боротьбу з трематодозами с/г тварин;

► проведення ефективних профілактичних протитрематодних обробок худоби;

► знищення проміжних господарів трематод;

► вдосконалення методів діагностики хвороб;

► підготовка висококваліфікованих спеціалістів ветеринарної медицини і збільшення кількості служб, які спеціалізуються по боротьбі з трематодами тварин.

Оздоровлення тварин від збудників трематодозів має не тільки економічну мету, але є ефективним заходом, спрямованим на збереження і примноження здоров’я населення країни.

Збудники гельмінтозів викликають в організмі тварин складні патогенетичні процеси, серед яких домінують алергічні явища, в яких приймають участь клітинні й гуморальні фактори захисту організму.

Саме ці захворювання найбільш поширені в Україні, особливо в зоні Полісся і завдають значних збитків тваринництву.

Актуальність теми.
Трематодози є одним з найбільш розповсюджених гельмінтозів сільськогосподарських тварин. Хвороби спричиняють великі економічні збитки народному господарству і може представляти загрозу для здоров’я людини. Ці захворювання нерідко супроводжуються загибеллю тварин. Вони є причиною зниження якості і кількості отримуваної продукції.

В комплексі оздоровчих заходів проти трематодозів головне місце займає дегельмінтизація тварин, яку рахують вирішальним заходом в забезпеченні успішної боротьби з даними захворюваннями. (О.П.Маркевич, Р.С. Чеботарьов, 1957).

Цінність дегельмінтизації полягає в змозі застосування її в будь — яких господарських умовах і будь- які пори року. Цього не можна сказати про інші засоби боротьби з трематодозами.

Дегельмінтизація є не тільки лікувальним, але й профілактичним заходом. ( М.В.Демідов, 1965 ) .

На даний час для дегельмінтизації корів, при трематодозах вітчизняними і зарубіжними авторами вивчено та рекомендовано для використання близько 70 антигельмінтиків. Проте не всі з них задовільняють ветеринарну практику. Одні препарати в терапевтичному відношенні малоефективні, інші занадто дорогі, треті мають низький хфіміотерапевтичний індекс. Це є причиною того, що у практичних ветеринарних спеціалістів виникають труднощі при виборі найефективнішого антигельмінтика, для лікування тварин.

Незважаючи на різноманітність протитрематодних антигельмінтиків (гетол, гексіхол, гексахлорефен, бітінол, сульфен, заніл, рафоксанід, івомек ) пошук нових препаратів в усіх країнах світу, в тому числі і в Україні продовжується.

Дані факти є беззаперечним підтвердженням того, що проблема в цілому залишається не вирішеною.
Мета і завдання досліджень.
Метою нашої роботи було вивчення впливу фасціольозу на показники неспецифічної резистентності великої рогатої худоби, та терапевтичну ефективність антигельмінтиків. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

► вивчити деякі питання епізоотології та клінічні ознаки при фасціольозі великої рогатої худоби;

► вивчити неспецифічну резистентність у здорових та хворих фасціольозом тварин ;

► вивчити вплив різних форм комбітрему на природну резистентність здорових і хворих фасціольозом тварин;

► встановити лікувальну ефективність комбітрему при фасціольозі корів.

Практична цінність.

Впровадження у виробництво результатів дослідження дозволить більш успішно вести боротьбу з захворюванням, зменшити затрати на проведення дегельмінтизації тварин. Широке застосування економічно обгрунтованого антигельмінтика комбітрем, який увійшов в план ветеринарних заходів , дасть змогу значно зменшити затрати, які викликаються фасціольозом, дозволить додатково отримувати продукцію від корів. Це дасть змогу більш ефективно вирішувати проблему профілактики і лікування фасціольозу корів шляхом застосування комбітрему.

Наукова новизна.

В умовах неблагополуччя господарства по трематодозах встановлено, що існує два періодичних підйоми інтенсивності зараження тварин фасціольозом. Вперше вивчена етіотропна і патогенетична терапія при трематодозах. Встановлено наявність високопатогенної мікрофлори в печінці і інших внутрішніх органах великої рогатої худоби. Вивчено ефективність терапії при фасціольозі.

Апробація роботи.

Основні положення магістерської дисертації викладені в науковій статті, яка опублікована у журналі “Ветеринарна медицина “ , а також доповідались на науковій конференції професерсько- викладацького складу і студентів агроекологічного університету.

Структура і об’єм роботи.

Магістерська робота складається з вступу, огляду літератури, методики дослідженнь, власних досліджень та їх обговорення, висновків, практичних рекомендацій і списку використаної літератури, а також додатків.

Декларація особистого внеску.

Підбір і опрацювання літератури по темі, обгрунтування теми магістерської роботи, експериментальна частина, обробка і аналіз даних власних досліджень виконані автором особисто.

Партеногонія – безстатевий розвиток личинкових стадій у тілі проміжного господаря (мішкоподібної форми спороцисти, редії, церкарії). У тілі прісноводного молюска з одного мірацидія фасціоли може сформуватися близько 100 церкаріїв.

Цистогонія – процес перетворення церкаріїв на адолескарії

( у зовнішньому середовищі ) або на метацеркарії

( в організмі додаткових господарів).

Маритогонія – розвиток трематод в організмі дефінітивних господарів до статевозрілої стадії (марита або імаго ).

( Голат В.Ф. та ін. 2003 ).

  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий