Тема: фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів

Виникненню захворювання завжди передує патологічний процес шийки матки. Ризик виникнення передракових захворювань ендометрія і переходу їх в рак підвищується в тих випадках, коли наявні порушення овуляції, обміну жирів
Тема: фонові та передракові захворювання жіночих статевих органів

Скачати 81.42 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 81.42 Kb. МЕТОДИЧНА вказівкА

до практичного заняття
Тема: ФОНОВІ ТА ПЕРЕДРАКОВІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (2 години)
І. Актуальність теми. Актуальність даної теми пов’язана з профілактикою онкологічних захворювань жіночих статевих органів, оскільки лише рання діагностика і лікування фонових захворювань та передраку може попередити розвиток раку, який останнім часом значно зростає в усіх країнах світу. Зокрема, патологія шийки матки займає одне з перших місць в структурі гінекологічних захворювань. Частота її виявлення за останні роки не має тенденції до зниження. Відомо, що рак шийки матки дуже рідко виникає на здоровому органі. Виникненню захворювання завжди передує патологічний процес шийки матки. Ризик виникнення передракових захворювань ендометрія і переходу їх в рак підвищується в тих випадках, коли наявні порушення овуляції, обміну жирів, вуглеводів і гіперпластичні процеси ендометрія, які поєднуються в однієї хворої.
II. Навчальні цілі заняття:

А. Мати уявлення про основні теорії виникнення фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів, частоту їх виникнення (а=І).

В.Знати (а=ІІ):

 • класифікацію фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів
 • фонові та передракові захворювання зовнішніх статевих органів, клініку, діагностику
 • доброякісні (фонові) патологічні стани шийки матки;
 • передракові стани шийки матки (дисплазії);
 • частота і ступінь ризику переродження передраку в рак шийки матки;
 • кольпо-цитоморфологічну картину передраку шийки матки;
 • клінічні симптоми передракових процесів шийки матки;
 • обов’язкові і додаткові методи дослідження, які використовують для діагностики передраку шийки матки;
 • послідовність клінічного обстеження при підозрі на передрак шийки матки;
 • основні методи лікування передракових станів шийки матки;
 • скрінінг-діагностика передраку шийки матки;
 • етіологію і патогенез передраку тіла матки, варіанти патогенетичного перебігу;
 • класифікацію фонових і передракових станів ендометрія;
 • методи діагностики передракових станів ендометрія;
 • диференційну діагностику передраку ендометрія;
 • клінічні прояви передраку ендометрія;
 • методи лікування передраку ендометрія.
 • профілактика фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів

С. Оволодіти навичками (а=ІІІ):

 • вибрати зі скарг або анамнезу фактори ризику передраку жіночих статевих органів;
 • провести об’єктивне гінекологічне обстеження хворої з передраковим станом шийки матки;
 • провести диференційну діагностику між фоновими захворюваннями та передраком шийки матки;
 • вміти зібрати анамнез і виділити ознаки, притаманні гіперпластичним процесам ендометрія;
 • визначити метод лікування передраку ендометрія у даної хворої;
 • виписати рецепти на гормони, які застосовуються при передраку ендометрія.

Вміти (оволодіти вміннями) (а=ІІІ)

 • скласти план обстеження хворої на передрак жіночих статевих органів;
 • оцінити результати обстеження і поставити діагноз;
 • скласти і обгрунтувати план лікування хворих на передрак шийки матки;
 • заходи профілактики передраку шийки матки.
 • володіти методикою забору матеріалу з порожнини матки для цитоло­гічного і гістологічного дослідження;
 • вміти зібрати анамнез і виділити ознаки, притаманні гіперпластичним процесам ендометрія;
 • визначити метод лікування передраку ендометрія у даної хворої

IІІ. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.

3.1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

№ п/п Дисципліни Знати Вміти 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни: 1. Анатомія людини Анатомія жіночих статевих органів. 2. Гістологія людини Гістоструктура жіночих статевих органів

3. Патологічна анатомія Поняття про передрак, морфологічні ознаки гіперпластичних процесів ендометрію та атипії ендометрія і шийки матки

4.

Фізіологія і патфізіологія людини Теорія канцерогенезу

5. Інфекційні хвороби Значення TORCH – інфекції, вірусів в виникненні фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів.

6. Ендокринологія Ендокринна патологія у розвитку виникнення гіперпластичних процесів ендометрію.

2. Внутрішньопредметна інтеграція: 1. Гінекологія Основні та додаткові методи обстеження жінок Оцінити результати обстеження

Сформувати групу ризику жінок розвитку онкологічних захворювань

3.2. Питання для індивідуального усного опитування:

 1. Які ви знаете фонові та передракові захворювання зовнішніх статевих органів.
 2. Що таке «передрак» в клінічному і морфологічному розумінні?
 3. Що відносимо до фонових захворювань шийки матки?
 4. Які ви знаєте передраки шийки матки?
 5. Які ви знаєте класифікації патологічних процесів шийки матки?
 6. Назвіть фактори ризику виникнення епітеліальної дисплазії.
 7. Етіологічні аспекти розвитку передраку і раку шийки матки.
 8. Назвіть клінічну симптоматику фонових та передракових захворю­вань шийки матки.
 9. Перерахуйте методи діагностики фонових та передракових захворю­вань шийки матки.
 10. Які основні етапи діагностики захворювань шийки матки?
 11. Назвіть класифікацію цитологічних препаратів по Папаніколау.
 12. Яка лікувальна тактика і методи лікування доброякісних процесів шийки матки?
 13. Які методи лікування передракових процесів?
 14. Від чого залежить вибір методу лікування передраку шийки матки?
 15. В чому полягає диспансерний нагляд за хворими на патологічні процеси шийки матки?
 16. Яка профілактика передраку та раку шийки матки?
 17. Назвати фонові та передракові стани ендометрія.
 18. Дати характеристику гіперплазії ендометрія.
 19. Дати характеристику поліпів ендометрія.
 20. Дати характеристику атипічної гіперплазії ендометрія.
 21. Який етіопатогенез гіперпластичних станів ендометрія?
 22. Яка роль факторів росту (ФР) у виникненні гіперпластичних процесів в ендометрії?
 23. Яка клініка гіперпластичних процесів ендометрія?
 24. Діагностика гіперпластичних процесів ендометрія.
 25. Лікування фонових станів ендометрія.
 26. Лікування атипічної гіперплазії ендометрія.
 27. Які показання до хірургічного лікування ГЕ?

3.3. Тести для самоконтролю:

1. Патогенетична терапія гіперпластичних процесів ендометрію у жінок репродуктивного віку полягає у застосуванні:

А) естраген-гестагенних препаратів

В) гестагенів та естраген-гестагенних препаратів

С) андрогенів

Д) тиреоїдина

Е) все перераховане

3.4. Задачі для самоконтролю:

1. Хвора К., 19 років, звернулася до лікаря зі скаргами на те, що неї тривалий час спостерігаються рясні світлі слизові виділення. менструація без відхилень від норми. При огляді в дзеркалах на шийці матки виявляється яскраво-рожева ділянка. Кольпоскопічно в зоні І і II, частково III, виявлено яскраво-рожеву ділянку з зернистою поверхнею, яка нагадує гроно винограду. Змін з боку матки, додатків, параметрія не виявлена. Встановіть попередній діагноз. Які сучасні методи лікування можна використати при даній патології?

2. Хвора Л., 42 роки, прийшла за викликом лікаря жіночої консуль­тації, оскільки у неї цитологічне виявлено ІІІб тип мазка. При огляді в дзеркалах шийка матки циліндрична, без видимої патології. Кольпоскопічно в зоні І на 11.00 виявлено ділянку папілярної дисплазії. Встановіть попередній діагноз. Що треба зробити для уточнення діагнозу? Складіть план лікування хворої.

3. Хвора 46 років має ожиріння і розлади менструльного циклу. За останні З роки з лікувальною і діагностичною метою 5 разів проводилося роздільне вишкрібання цервікального каналу і порожнини матки. Результат гістологіч­ного дослідження після кожного вишкрібання — поліпоз ендометрія. Консервативне лікування неефективне. Діагноз. План подальшого лікування.

IV. Матеріали для аудиторної самостійної роботи

Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати на практичному занятті:

 1. Робота з навчальною літературою і навчальними посібниками.
 2. Курація хворих з ціллю набуття практичних навичок.
 3. Інтерпретація лабораторних досліджень.
 4. Складання плану спостереження та лікування жінок з різними видами фонових та передракових захворювань жіночих статевих органів.
 5. Самостійне розв’язання ситуаційних задач.
 6. Самостійне складання ситуаційних задач.

V. Література:

1. Навчальна:

Основна:

1. Михайленко О.Т., Степанківська .Гінекологія. — К.: Здоров’я, 1999.

2. Наказ МОЗ України №676 від 31.12.2004.

Додаткова:

 1. Коханевич Є.В., Иляшенко НА. Предрак й рак шейки матки. — К.: Здоров’я, 1988.
 2. Русакевич П.С. Заболевания шейки матки. — М.: Вьісшая школа, 2000.
 3. Прилепская В.Н. Заболевания шейки матки, влагалища й вульвьі. — М.:Медпресс, 2001.
 4. Бохман Я.В. Руководство по онкогинекологии. —М.: Медицина, 1989.
 5. Справочник по онкологии /Под редакцией С.А. Шадимова, Ю.А. Гриневича, Д.В. Мясоедова. — К.: Здоров’я, 2000.
 6. Неоперативная гинеколотия /Под редакцией В.Й. Бодяжиной, В.П. Сметник, Л.Г.Тумилович. — М. Медицина, 1990.
 7. Клинические лекции по гинекологической зндокринологии / И.Б. Манухин, Л.Г. Тумилович, М.А. Геворкян.— Москва, 2001.
 8. Клинические лекции по акушерству й гинекологии /Под редакцией А.Н. Стрижанова, А.Й. Давидова, Л.Д. Белоцерковцевой. — Москва, 2000.
 9. Актуальные вопросы гинекологии /Под редакцией Е.В. Коханевич — Киев, 1998

2. Методична:

 1. Мілерян В.Є. Методичні основи підготовки та проведення навчальних занять в медичних вузах (метод. посібник): — Київ, 2006.
 2. Акушерство и гинекология. Сборник тестових вопросов и ответов: — К.: Дзвін, 2006.

Обговорено і затверджено на засіданні

кафедри акушерства та гінекології

«___» ______________ 20___ р.

Завідувач кафедри акушерства та гінекології

доктор медичних наук, професор Н.І. Геник

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий