Шановні студенти другого курсу! Щоб уникнути зайвих питань щодо оформлення, змісту тощо надаю вам зразок курсової роботи

Але майте на увазі, що ця курсова писалася раніше, І зараз я вам додала ще деякі підрозділи, тому курсова для загального ознайомлення, а не для копіювання. Якщо матиме місце копіювання – оцінка виставиться відповідна
Шановні студенти другого курсу! Щоб уникнути зайвих питань щодо оформлення, змісту тощо надаю вам зразок курсової роботи

Скачати 1.16 Mb.

Сторінка 1/7 Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 1.16 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7

Шановні студенти другого курсу!

Щоб уникнути зайвих питань щодо оформлення, змісту тощо надаю вам зразок курсової роботи (без титулу і бланку завдання).

Але майте на увазі, що ця курсова писалася раніше, і зараз я вам додала ще деякі підрозділи, тому курсова для ЗАГАЛЬНОГО ознайомлення, а не для копіювання. Якщо матиме місце копіювання – оцінка виставиться відповідна (розумієте самі, яка).

Наснаги вам в роботі!

У вас курсова має бути ще краща!!!

АНОТАЦІЯ
В курсовій роботі узагальнено теоретично-методичні підходи щодо організації управління маркетинговою діяльністю на підприємстві. На підставі даних про діяльність ЗАТ «Ліктрави» здійснено техніко-економічний та маркетинговий аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства.

В роботі здійснено аналіз асортименту продукції, досліджено конкурентоспроможність товарів. З метою удосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві розроблено пропозиції, що включають організацію служби маркетингу та маркетингові заходи з реклами, виготовлення безкоштовних зразків рекламно-інформаційного характеру. Здійснено розрахунок економічної ефективності запропонованих заходів.

В роботі здійснено ряд розрахунків із застосуванням програми Excel.

Курсова робота складається з чотирьох розділів, містить 99 сторінок, 42 рисунки, 23 таблиці, 2 додатки.

Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, асортиментна група, варіація товару, диверсифікація, інтегровані маркетингові комунікації в місцях продажу, комплекс просування, реклама.
ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………..……6

Розділ 1. Загальна характеристика підприємства……………………….……….10

Розділ 2. Зміст маркетингової діяльності підприємства

2.1. Концепції управління маркетингом і їх використання підприємством…………………………………………………………….……………..18

2.2. Організаційна побудова служби маркетингу на підприємстві та можливості щодо її вдосконалення.……………………………………..………………24

Розділ 3. Аналіз маркетингової діяльності на підприємстві

3.1. Аналіз маркетингового середовища…………………………………..28

3.2. Дослідження споживачів продукції підприємства………………..….35

3.3. Аналіз цілей підприємства.…………………………..…………………..51

3.4. Характеристика господарського портфеля фірми…..…………..………54

3.5. Аналіз ринкових можливостей підприємства……………………..…..59

3.6. Аналіз ширини і глибини товарного асортименту……………………66

3.7. Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції………………71

3.8. Характеристика стратегій охоплення ринку…………………………..74

3.9. Аналіз діючих каналів розподілу і системи просування продукції підприємства..……………………………………………………………………………81

Розділ 4. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства

4.1.Основні напрями удосконалення маркетингової діяльності і розроблення стратегії зростання підприємства………………………………………………………86

4.2.Маркетингове обґрунтування заходів щодо покращення маркетингової діяльності підприємства……………..…………………………………………..……..88

4.2.1. Створення на ЗАТ «Ліктрави» високопрофесійної служби

маркетингу…………………………………………………………………………88

4.2.2. Проведення дегустації в супермаркетах міста………………………92

Висновки……………………………………………………………………

Список використаної літератури…………………………………………

Додатки……………………………………………………………………..

ВСТУП
В умовах науково-технічного прогресу відбуваються істотні зміни в науці і техніці, тому для «виживання» підприємства дедалі важливішим стає швидкість його адаптації до цих змін, переходу на виробництво і споживання найбільш ефективної і новітньої продукції.

Питання вивчення ринку, таким чином, набувають для кожного підприємства особливого значення, їхня мета – виявити «ніші» на ринку, де, по-перше, позиції конкурента недостатньо міцні, по-друге, потреби споживача в якомусь товарі не задовольняються конкурентами.

Ефективне запровадження і використання маркетингової діяльності на підприємствах фармацевтичної промисловості України потребує, насамперед, правильного розуміння її суті, а це річ досить складна, здоров’я ж – найбільше багатство.

Хоча офіційна медицина має в своєму арсеналі найрізноманітніші сучасні засоби для діагностики, профілактики та лікування захворювань: широкий діапазон медичних препаратів, прилади, обладнання, надчутливу комп’ютерну техніку. Проте все частіше людина звертається до народної медицини, що відома в Україні з давніх часів. У лікарських рослинах містяться біологічно активні речовини, багато з яких досі не навчилися досліджувати синтетичним методом: зараз у підприємств, що виготовляють лікарські засоби, з’явилася потреба в організації заготівлі дикоростучої сировини, нових креативних ідей щодо технологічно-грамотного створення ліків на основі цілющих властивостей рослинного світу, вміло доносячи необхідні знання-переваги цільовій аудиторії.

В цілому світі траволікування користується великою популярністю. І сьогодні застосування фітотерапії залишається актуальним для медицини, сприяє росту популярності фітотерапії в усьому світі, а, отже, і розширення виробництва

лікарських засобів і завоювання нових ринків збуту, особливо в Україні.

Актуальність поставленої проблеми, її теоретична значимість і практична цінність зумовили структуру роботи, логічну послідовність розгляду основних понять, категорій, методів, підходів.

Актуальність розгляду маркетингової діяльності підприємства можна охарактеризувати наступними тезами:

 • в еру постіндустріального суспільства, в умовах інформаційного вибуху компанії повинні приділяти таким сферам, як реалізація і збут продукції, збільшенню доходів і поліпшенню свого фінансового стану, куди більше уваги, ніж, власне, управлінню виробництвом – з метою зниження витрат;
 • сьогодні ж, якщо підприємство шукає шляхи збільшення прибутку тільки за рахунок зниження витрат виробництва, воно рано чи пізно вибуває із бізнесу;
 • в наш час, коли людський організм «перенаситився» хімічними пігулками, гормонами, ін’єкціями, хірургічним лікуванням, тим більше далеко не дешевим, підприємствам народної традиційної медицини потрібно шукати альтернативних шляхів лікування, витрачаючи чималі кошти на дослідження, пошуки фітозасобів, використовуючи різноманітні маркетингові заходи для подолання скептизму до ліків з рослин, при цьому не забуваючи про оптимальну ціну.

Проблема управління маркетинговою діяльністю на підприємстві досліджувалась багатьма іноземними авторами, такими як: Брю С.В., Ворст Й.В., Долан Е.П., Коуза Р.М., Макконелл К.М., Маскон М.В., Парето К.С., Портер К.Д., Самуельсон Й.Л., Шумпетер К. М.

Питання розвитку та підвищення ефективності функціонування підприємств, що займаються виготовленням лікарських засобів, відносини між переробниками сировини і виробниками досліджувалися багатьма вітчизняними вченими-економістами, серед них: Багатиренко М.А., Борщевський П.П., Дейнеко Л.М., Імас Т.С., Заїнчковський О.А., Зельднер Е.І., Земна Н.Т., Лиськов К.В., Лукінов Л.С., Саблук П.Й., Ярцева С.К. та інші.

Метою курсової роботи є вивчення маркетингової діяльності та проведення маркетингових заходів на основі дослідження планування, формування і управління асортиментом та його структурою на ЗАТ «Ліктрави» для своєчасного поповнення бізнес-портфелю підприємства, найбільш повно задовольняючи вимоги визначених категорій покупців.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань, зокрема:

 • на основі поглибленого аналізу існуючих теоретичних положень досліджено сутність і зміст маркетингової діяльності підприємства;
 • проаналізовано механізм здійснення маркетингових заходів на підприємстві;
 • вивчено особливості організаційної побудови служб маркетингу на підприємстві;
 • проаналізовано маркетингове середовище та ринкові можливості підприємства;
 • досліджено споживачів продукції підприємства;
 • на основі отриманих результатів аналізу маркетингової діяльності підприємства сформовано ряд пропозицій щодо її удосконалення;
 • розраховано ефективність запропонованих заходів з метою визначення доцільності їхнього впровадження на підприємстві.
 • заходи удосконалення міжнародного маркетингу на виробництві, підведення підсумків і виявлення впливу запропонованих заходів на зменшення витрат у ЗАТ «Ліктрави».

Об’єктом курсової роботи виступає дослідження маркетингової діяльності на ЗАТ «Ліктрави».

Предметом дослідження є механізм впровадження та ефективного використання маркетингових засобів підприємства для забезпечення конкурентоспроможності продукції на цивілізованому ринку в умовах подальшого розвитку економіки держави, а також поступова інтеграція підприємства у міжнародні економічні зв’язки, покращення показників експорту на зовнішніх ринках.

У курсовій роботі використовувалися різноманітні методи маркетингових досліджень (дослідження структури ринку, конкурентів, товарів, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства), аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, методи економіко-статистичного аналізу для визначення умов стратегічної діяльності народної медицини України; експертних оцінок – при обґрунтуванні вибору організаційно-економічних механізмів, які спроможні забезпечити ефективність діяльності підприємства; діалектичний – при вивченні і узагальненні тенденцій і закономірностей динаміки ефективності розвитку і функціонування підприємств; порівняльний – при визначенні порівняльної ефективності діяльності заводів регіону; економіко-математичного моделювання з використанням ПЕОМ для розроблення альтернативних варіантів розвитку підприємства і вибору його стратегії розвитку на перспективу.

Інформаційною базою курсової роботи є закони і нормативні акти державного і регіонального рівнів управління, дані органів державної статистичної звітності щодо економічної діяльності підприємств по виробництву лікарських засобів, бухгалтерська звітність підприємства – об’єкта дослідження, а також науково-дослідні розробки, роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, літературні джерела та результати власних досліджень і спостережень.

Структура і обсяг роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, додатків та списку використаної літератури. Загальний обсяг роботи становить 99 сторінок, включаючи 23 таблиці, 42 рисунки, 2 додатки, список використаної літератури складається з 27 найменувань на 3 сторінках.

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Назва підприємства: акціонерне товариство закритого типу «Ліктрави».

Адреса: 262001, м. Житомир, вул. Київське шосе, 21.

У 1927 році в Житомирі була заснована «Житомирська Фабрика Лікрастресту». В той час на території України подібне підприємство було лише в Лубнах. Все обладнання складалося з: 2 мельничих поставів, розсіювального верстату, різального верстату й дробарки. Окрім цього на плантації фабрики Левків знаходилася парова сушка. Транспорт був тільки кінний, але пізніше (в 40-і роки) з’явилися дві машини «ЗИС». Виробнича потужність до війни складала 600 тон в рік: здебільшого ромашка, валеріановий корінь, аїр корінь, липовий цвіт та інші. Ця готова продукція відпускалася аптечним управлінням за рознарядкою Лікрастресту. В період окупації німцями фабрика була на консервації і являла собою складські приміщення. Вже після війни, в 60-і роки фабрика була перейменована в «Державне підприємство України по переробці лікарської рослинної сировини». В той же час виробничі потужності підприємства постійно зростали, удосконалювалося обладнання, збільшувалася сама площа підприємства. В 1993 році, уклавши договір оренди від 28 жовтня, підприємство стало називатися «Головне орендне підприємство України «Ліктрави», що і стало основою для утворення у 1994 році акціонерного товариства заритого типу «Ліктрави».

Метою діяльності підприємства є: виробництво та продаж лікарських засобів, товарів народного споживання, заготівля лікарської рослинної сировини, комерційні та інші види діяльності.

Предметом діяльності є переробка лікарської сировини і розфасовка товарів народного споживання.

ЗАТ «Ліктрави» засноване на колективній формі власності. Жодна людина в Товаристві не володіє більш ніж 5% акцій Товариства. Статутний фонд підприємства складає 1802130 грн., що поділений на 600710 простих акцій номінальною вартістю 3 грн. кожна. Ці акції розподіляються між учасниками і власниками підприємства. Товариство має право змінювати (збільшувати чи зменшувати) статутний фонд. Завод випускає прості іменні акції. У відповідності із статутом, іменних акцій може бути випущено не більше 10% від загальної кількості акцій.

Управління підприємством здійснюють:

 • загальні збори акціонерів;
 • правління Товариства;
 • ревізійна комісія.

Вищим органом Товариства є загальні збори акціонерів, в компетенцію яких входить:

 • визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів і звітів про їхнє виконання;
 • визначення організаційної структури Товариства;
 • внесення змін в статут;
 • обрання і відкликання голови правління, членів правління та ревізійної комісії;
 • затвердження річних результатів діяльності підприємства;
 • затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, а також порядок покриття видатків.

Окрім цих питань, загальні збори можуть розглядати інші питання на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10 % акцій Товариства.

Виконавчим органом Товариства є правління Товариства, яким керує Голова правління – директор заводу. Правління підзвітне у своїй діяльності загальним зборам акціонерів, і зобов’язане не пізніше ніж через місяць після закінчення фінансового року надати зведений річний баланс.

Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, що обирається з числа акціонерів Товариства. Вона здійснюється по дорученню загальних зборів акціонерів. По ініціативі самої ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10 % акцій. Ревізійна комісія робить висновки на підставі річних звітів і балансів. Без цих висновків загальні збори акціонерів не мають право затверджувати баланс підприємства.

ЗАТ «Ліктрави» має трьохрівневу лінійно-функціональну структуру упра-вління (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура управління підприємства ЗАТ «Ліктрави»

Дана структура управління є ефективною й відповідає сучасним вимогам праці, вона підходить для підприємств різноманітних форм власності і різних галузей виробництва.

Підприємство має структурні підрозділи:

 • відділення фасовки;
 • різальне та порошкове відділення;
 • поліграфічне відділення;
 • паросилове господарство;
 • механічні майстерні;
 • склади сировини та готової продукції.

На заводі існує обладнана сучасними приладами акредитована лабораторія відділу технічного контролю. Вона дає можливість проводити складні аналізи на вміст радіонуклідів, пестицидів, важких металів і кількісного визначення вмісту діючих речовин. В процесі виробництва використовується наступне обладнання: автонавантажувачі ТР-1; різальні машини Е-400, ТМБ виробництва Німеччини; дробарки КДУ-2М; трясунок; ваги товарні; електротовари; бункери; фасувальні апарати; автомат роторний для пресування лікарських трав; автомат для упаковки брикетів лікарських трав в полімерну плівку і фольгу; транспортери.

ЗАТ «Ліктрави» випускає широкий асортимент продукції – 64 найменування лікарських засобів, 6 фіточаїв, впроваджено у виробництво 5 винаходів. В даний час завод приступає до виробництва 11 найменувань нових чаїв. За останній рік освоєно випуск 17 найменувань продукції.

Підприємство має можливість експортувати готові лікарські засоби з лікарської рослинної сировини, а також лікарську рослинну сировину, що росте на території України на 1 млн. грн. Виробнича потужність щодо фасовки лікарської рослинної сировини 51,2 млн. упаковок, по 6-100 г кожна, на рік.

Постачальниками продукції є радгоспи, що спеціалізуються на вирощуванні лікарської сировини і система Укропсоюзу, що організує заготівлю дикоростучої лікарської рослинної сировини обласними споживчими коопераціями. На території України заготовлюється половина всієї сировини, що використовується у виробництві, а друга – імпортується (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Структура постачань сировини

Основними споживачами продукції заводу є аптечна мережа України. Невелика частина реалізується комерційним структурам і в аптечну мережу СНД. Підприємством зареєстровано і поставляється в аптечну мережу України 64 найменувань лікарських засобів, в Росію – 45, Білорусію – 53, Молдову – 25 (рис. 1.3). Також на даний час ведуться переговори з такими країнами, як Польща та Македонія на поставку їм готової продукції (на сьогодні вони працюють лише з сировиною).

Рис. 1.3. Структура реалізації готової продукції, % (у вартісному виразі)

Сьогодні акціонерне товариство «Ліктрави» укладає прямі угоди із заготконторами, фермами, держгоспами і окремими приватними заготівельниками, проводить авансування під заготівлю і вирощування лікарських рослин за рахунок коштів ЗАТ «Ліктрави».

Підприємство має на Україні конкурентів у особі усіх фармацевтичних фабрик, центрів народної медицини, що займаються збиранням і переробкою лікарської сировини. Але враховуючи те, що завод має потужну виробничу базу, значні складські площі для зберігання сировини і готової продукції, автоматизований процес фасовки продукції підприємство має більш низьку собівартість, і, відповідно, ціну, що дає продукції перевагу на ринку збуту.

Щодо якості, акціонерне товариство ні на мить не дає сумніватися, підтвердженням цього є навіть той факт, що на кожен вид продукції власною лабораторією видається сертифікат якості1. Не було ще жодного випадку випуску готової продукції з вмістом радіонуклідів вище допустимих санітарних норм. Для продукції ЗАТ «Ліктрави» основними параметрами якості є її екологічна та радіологічна чистота, а також відсутність у зборах зайвих або шкідливих домішків. Досягнення необхідного рівня якості підприємство здійснює шляхом:

 • закупівлі сировини лише в перевірених постачальників;
 • здійснення поглиблених аналізів сировини у лабораторії підприємства;
 • створення системи автоматичного контролю якості на всіх етапах виробництва і пакування продукції;
 • дотримання вимог технології при зберіганні і транспортуванні продукції.

Не можна не згадати про згубний вплив чорного стихійного лиха радіусом на сотні кілометрів «хворих рослин». Чорнобильська трагедія негативно позначилася на постачанні сировини з північних районів України і республіки Білорусь. Але сьогодні чинники мікросередовища підприємства нормалізувалося: налагоджені зв’язки з постачальники, посередниками; на достатньому рівні досліджено ринок, потреби споживачів, про що свідчать основні показники діяльності ЗАТ «Ліктрави» (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Основні показники діяльності підприємства

Показники Один. виміру 2007 рік 2008 рік Відхилення абсолютне

±

відносне,

%

1 2 3 4 5=4-3 6=5:3х100% 1. Обсяг виробництва продукції у вартісному виразі у:

1.1. діючих цінах

1.2. порівняних цінах на 01.01.08.

тис. грн.

тис. грн.

43752,9

45940,5

55396,1

58719,7

11643,2

12779,2

26,61

27,81 2*. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції тис. грн. 43448,7 55052,9 11604,2 26,71 3*. Собівартість реалізованої продукції тис. грн. 21546,7 26480,5 4933,8 22,9 4*. Адміністративні витрати тис. грн. 3744,1 4383,3 639,2 17,07 5*. Витрати на збут тис. грн. 2520,7 3013,4 492,7 19,55 6**. Повні витрати на виробництво і реалізацію продукції тис. грн. 27811,5 33877,2 6065,7 21,81 7. Прибуток від реалізації продукції (р.2 – р.6) тис. грн. 15637,2 21175,7 5538,5 35,42 8*. Прибуток чистий тис. грн. 11218,2 15916,2 4698 41,88 9. Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації

(р.6 : р.2 х 100)

коп. 64,01 61,54

— 2, 47

— 3,86 10. Рентабельність діяльності (продаж) (р.8 : р.2 х 100%) % 25,82 28,91 3,09 х 11. Рентабельність продукції

(р.7 : р.6 х 100%)

% 56,23 62,51 х х 12. Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу чол. 223 221 -2 0,9 13. Продуктивність праці

(р.1.2 : р.12)

тис. грн./чол 206,01 265,7 59,69 28,97

На основі проведених розрахунків, бачимо, що обсяг виробництва в діючих цінах у 2008 році, порівняно з 2007, зріс на 11643,2 тис. грн., або на 26,61%).

Обсяг виробництва в порівняльних цінах у 2008 році теж продемонстрував тенденцію до підвищення (воно склало 12779,2 тис. грн., або 27, 81%).

Витрати на 1 грн. чистої виручки від реалізації зменшилися на 2,47 коп. Така зміна викликана непропорційним зростанням повних витрат на виробництво (зросли на 6065,7 тис. грн., або на 21,81%) і чистим доходом від реалізації продукції – зріс на 11604,2 тис. грн., або на 26,71%.

Наявна організаційна будова і структура управління є досить ефективними, але завжди існує можливість покращення системи управління, тобто подальшої її реалізації. Вона повинна удосконалюватися на всіх рівнях, починаючи від керівництва трудовим колективом і закінчуючи функціональними органами господарського керівництва. Створення раціональної структури управління є важливою проблемою, тому що для вирішення необхідно урахувати всі фактори: організаційні, економічні, психологічні, економічні та соціальні.

Збільшення обсягів виробництва продукції передбачає збільшення збуту, тобто необхідно забезпечити підвищення ефективності маркетингу, а саме за рахунок впровадження системи маркетингу.

  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий