Робоча програма хірургія (назва навчальної дисципліни) 110101 «лікувальна справа» та 110104

Кафедри: хірургії №1, хірургії №2, хірургії стоматологічного факультету, курс онкології, кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії
Робоча програма хірургія (назва навчальної дисципліни) 110101 «лікувальна справа» та 110104

Скачати 1.33 Mb.

Сторінка 1/8 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 1.33 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8

Міністерство охорони здоров’я України

Івано-Франківський національний медичний університет
“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор ІФНМУ

проф. Ерстенюк Г.М.
___ ._________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

ХІРУРГІЯ

(назва навчальної дисципліни)

7. 110101 «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА» та 7.110104 «ПЕДІАТРІЯ»

(шифр, назва спеціальності)

Факультет: медичний

Кафедри: хірургії №1, хірургії № 2, хірургії стоматологічного факультету, курс онкології, кафедра дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії.

Нормативні дані

Форма

навчання

Курс Семестр Кількість годин Підсум.

модульн. контроль (семестр)

Підсумок

по

дис­цип-ліні

(семестр)

Всього Аудиторних СП

РС

Лекц. Практ. занят. Лаб.

зан.

Сем.

занят.

Денна IV 7-8 135 20 80

35 М 1 – 8 с.

12 с. Денна V 9-10 225 20 120

85 М 2 — 10 с.

Денна V 9-10 81 10 42

29 М 3 — 10 с.

Денна VI 11-12

98

106 М 4 (зм. м. 7 і 8)

11-12 с.

Денна VI 11-12

30

М 4 (зм. м. 9) – 11-12 с.

Денна VI 11-12

52

29 М 5 — 11-12 с.

Примітка: модуль 1 викладається на кафедрі хірургії № 1, модуль 2 — на кафедрі хірургії №2, модулі 3 і 5 – на курсі дитячої хірургії, модуль 4– на кафедрі хірургії стоматологічного факультету (змістові модулі 7 і 8) та на курсі онкології (змістовий модуль 9).
Робочу програму склали: проф. Шевчук І. М., проф. Василюк С.М., проф. Пиптюк О.В., доц. Фофанов О.Д., доц. Крижанівська А.Є., доц. Сабадош Р.В.
Івано-Франківськ   2011

Робоча навчальна програма для студентів VI курсу, що навчаються за спеціальністю «педіатрія», складена згідно з типовою програмою з “Хірургії” для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (Київ   16.06.2008 р.), листа Міністерства Охорони Здоров’я України від 15.06.2010 року, а також згідно з “Інтегральною наскрізною програмою послідовного вивчення основ трансплантології на профільних кафедрах” (Київ – 2010 р.), обговорена і затверджена на засіданні кафедри хірургії № 2 (протокол № ?, від ? р.); хірургії № 1 (протокол № ? від ? р.), курсу дитячої хірургії (протокол № 9, від 29.08.2011 р.); курсу онкології (протокол № 1 від 31.08.11 р.); кафедри хірургії стоматологічного факультету (протокол № ? від ? р.).

Завідувач кафедри хірургії № 2,

доктор медичних наук, професор І.М. Шевчук

Завідувач кафедри хірургії № 1,

доктор медичних наук, професор С.М. Василюк

Завідувач кафедри хірургії стоматфакультету,

доктор медичних наук, професор О.В. Пиптюк

Зав. курсом дитячої хірургії,

доктор медичних наук, доцент О.Д. Фофанов

Зав. курсом онкології,

кандидат медичних наук, доцент А. Є. Крижанівська

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ”?” ? 2011 р.

Протокол № 7

Голова циклової комісії _________________________проф. Гудз І.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

ЗМІСТ
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв’язків з суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації занять.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік обов’язкових практичних навичок.

2.1.6. Перелік питань для підсумкового контролю.

2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1 Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять.

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

2.3.3. Форми і тематика навчально-дослідницької та науково-дослідної роботи студентів.

3. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

1. Робоча навчальна програма

1.1. Виписка з робочого навчального плану

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Дитяча хірургія викладається на наступних модулях:

Модуль 3. Дитяча хірургія.

Змістовий модуль 9 Вади розвитку у дітей модуля 4 (лікувальна справа)

Модуль 5. Вади розвитку у дітей (педіатрія).

Структурований план підготовки з дисципліни «Хірургія» для студентів, навчання яких здійснюється за спеціальностями 7. 110101 «Лікувальна справа» та 7.110104 «Педіатрія»

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них: Рік нав-чан-ня Вид контролю всього аудиторних СРС лекцій практичних занять Модуль 3. Дитяча хірургія
Змістові модулі 5 і 6:
  1. Ургентна дитяча хірургія
  2. Новоутворення тканин
81 год.

2,7 кредити

10 42 29 5 Підсумковий модульний контроль

В тому числі 4 год.

Модуль 4 Симптоми та синдроми в хірургії

Змістовий модуль 9: Вади розвитку у дітей

Етапний модульний контроль

27

1 кредит

18

В тому числі 4 год.

9 6 Модуль 5

Вади розвитку у дітей (спеціальність «Педіатрія»)

Змістовий модуль 10: Вади розвитку у дітей 81 год.

2,7 кредити

52 29 6 Підсумковий модульний контроль

В тому числі 4 год.

  1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий