Про підтримку Проекту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”на 2015-2019 роки

Содержание
 1. На запит Уряду України Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі — Світовий банк) спільно з Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ) та структурними підрозділами обласних державних адміністрацій в тому числі і Полтавської області, починаючи з 2012 року реалізовувався комплекс заходів із підготовки Проекту «Поліпшення здоров’я на службі у людей» (далі – Проект), спрямованого на підтримку реформування системи охорони здоров’я. Термін реалізації Проекту – 2015 – 2019 роки. В ході реалізації заходів, за результатами конкурсного відбору Полтавська область була обрана до реалізації регіонального субпроекту Контроль за артеріальним тиском у осіб від 40 до 60 років у Полтаській області з обсягом фінансування 41,0 млн. тис. за рахунок коштів Світового банку та його співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі 10 відсотків загальної суми.
 2. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» обласному бюджету Полтавської області передбачено на 2015 рік субвенцію спеціального фонду бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» в сумі 29676,3 тис. грн.
 3. Даний Субпроект впроваджуватиметься для цільової групи – чоловічого та жіночого населення Полтавської області віком від 40 до 60 років з метою контролю над артеріальним тиском. Підвищений АТ призводить, у першу чергу, до переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу, лікування яких є економічно затратним. 
Про підтримку Проекту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”на 2015-2019 роки

Скачати 64.05 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 64.05 Kb. Про підтримку Проекту Світового банку Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”на 2015-2019 роки

Керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою успішної реалізації проекту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” на 2015-2019 роки у Полтавській області направленого на покращення надання медичної допомоги хворим з серцево – судинними захворюваннями, зниження смертності від серцево – судинних захворювань,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Підтримати проект Полтавської області та Світового банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» на період 2015-2019 роки загальною вартістю 41,0 млн. дол.. США та його співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі 10 відсотків загальної суми.
 2. Організацію виконання рішення покласти на Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, контроль за його виконанням — на постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я.

ГОЛОВА

ОБЛАСНОЇ РАДИ

Пояснювальна записка

до проекту рішення обласної ради Про підтримку Проекту Світового банку „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей”

 1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

На запит Уряду України Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі — Світовий банк) спільно з Міністерством охорони здоров’я України (далі – МОЗ) та структурними підрозділами обласних державних адміністрацій в тому числі і Полтавської області, починаючи з 2012 року реалізовувався комплекс заходів із підготовки Проекту «Поліпшення здоров’я на службі у людей» (далі – Проект), спрямованого на підтримку реформування системи охорони здоров’я. Термін реалізації Проекту – 2015 – 2019 роки. В ході реалізації заходів, за результатами конкурсного відбору Полтавська область була обрана до реалізації регіонального субпроекту Контроль за артеріальним тиском у осіб від 40 до 60 років у Полтаській області з обсягом фінансування 41,0 млн. тис. за рахунок коштів Світового банку та його співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі 10 відсотків загальної суми.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» обласному бюджету Полтавської області передбачено на 2015 рік субвенцію спеціального фонду бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» в сумі 29676,3 тис. грн.

Даний Субпроект впроваджуватиметься для цільової групи – чоловічого та жіночого населення Полтавської області віком від 40 до 60 років з метою контролю над артеріальним тиском. Підвищений АТ призводить, у першу чергу, до переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу, лікування яких є економічно затратним. 

Підґрунтям обрання даного Субпроекту стали наступні проблемні питання охорони здоров’я Полтавщини: у структурі поширеності хвороб серед дорослих 18 років і старшепереважають  хвороби системи кровообігу – 43,6%; а у структурі хвороб системи кровообігу  — гіпертонічна хвороба — 48,1%, ішемічна хвороба серця – 31,1% та цереброваскулярні хвороби – 15,1%; переважання в структурі причин інвалідності серед осіб працездатного віку хвороб системи кровообігу (11,4 випадків на 10 тис. відп. нас.), для порівняння — новоутворень (10,4); хвороб кістково-м’язової системи (9,6); травми (6,2) та хвороб нервової системи (3,3); переважання у структурі причин смерті населення у 2012р. хвороб системи кровообігу (67,2%); підвищення у структурі причин смертності частки хвороб системи кровообігу на 4,2%, а  у структурі хвороб системи кровообігу — ішемічної хвороби серця (66,6%) та цереброваскулярної патології (26,0%), і перевищення ішемічної хвороби серця загальноукраїнського показника – 3,5%; перевищення показника смертності від хвороб системи кровообігу серед сільського населення на 52,8% порівняно з міським та від ішемічної хвороби серця на 78%; надзвичайна поширеність факторів ризику розвитку серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань: артеріальну гіпертензію виявлено  у 47,1% дорослого населення; надлишкову вагу — у 56,8%, паління — у 44% чоловіків та 16,5% жінок.

 1. Мета і шляхи її досягнення

Пропонований субпроект дозволить створити в області умови для підвищення профілактики захворювань серед населення області шляхом забезпечення виявляємості на первинному  рівні підвищеного артеріального тиску, що є першопричиною багатьох тяжких захворювань системи кровообігу; оптимізації проведення обстежень на рівні сектору вторинної стаціонарної медичної допомоги; удосконалення системи фінансового забезпечення та ефективного використання ресурсів; забезпечення формування у населення відповідального ставлення до стану власного здоров’я, прагнення прикладати власні зусилля для збереження та зміцнення здоров’я,  запровадження в галузі охорони здоров’я Полтавської області найсучасніших інформаційних систем, які є основною передумовою ефективної реалізації процесу управління.

У реалізації субпроекту братимуть участь такі компоненти, як: центри первинної медико-санітарної допомоги, центральні районні лікарні, міські лікарні,  обласний клінічний кардіологічний диспансер, обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики. Поточний контроль за реалізацією субпроекту здійснюватиме Департамент охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації. Для досягнення окреслених завдань Субпроекту буде проведено матеріально-технічне оснащення процесу, впроваджено інформаційні технології, освітні програми для медичного персоналу. Центри Первинної медико-санітарної допомоги (далі – ПМСД) будуть оснащені оновленим сертифікованим обладнанням робочих міст (набори для вимірювання тиску, фонендоскопи, ростоміри, ваги, глюкометри, сумки-холодильники, офтальмоскопи, центрифуги, дефібрилятори); добовим монітором артеріального тиску, електрокардіографами з функцією передачі даних; ІР – камерами, витратним матеріалами (тест пластинками, вакутайнерами); меблями; комп’ютерним та програмним  забезпеченням для всіх сімейних лікарів, буде налагоджено Інтернет зв’язок; проведено тренінги для сімейних лікарів та медичних сестер; розроблено клінічні рекомендації для менеджменту артеріальної гіпертензії та протоколу лікування; впроваджено “Електронну карту пацієнта”. Центральні районні лікарні (далі – ЦРЛ) та міські лікарні (даля – МЛ) будуть оснащені оновленим сертифікованим обладнанням лабораторії (біохімічний аналізатор, гематологічний аналізатор, мікроскоп бінокулярний, аналізатор сечі напівавтоматичний); портативним ультразвуковим апаратом з кардіопакетом, ультразвуковим апаратом, центральною станцією дистанційного прийому електрокардіограм, системою холтерівського моніторування; велоергометром; реактивами; автомобілями для централізованого забору біоматеріалу; обладнанням для тренінгового центру; комп’ютерним та програмним  забезпеченням лабораторій; мультимедійними комплексами; буде налагоджено Інтернет зв’язок; проведено тренінги для лікарів-лаборантів та медичних сестер лабораторій. Електрофізіологічна лабораторія на базі обласного клінічного кардіологічного диспансеру буде оснащена дефібрилятором з функцією зовнішньої стимуляції; портативним ультразвуковим апаратом з кардіопакетом; ультразвуковим апаратом екперт-класу; інжектором для введення контрастної рідини; ЕФІ (навігаційно-абляційцна система);  кардіостимулятором ендокардіальним; пересувними діагностичними комплексами; комп’ютерним та програмним  забезпеченням; центральним сервером. Крім того, окремим компонентом Субпроекту є інформаційно-освітні програми для пацієнтів. Забезпечення даного процесу передбачає матеріально-технічне забезпечення центру здоров’я, тренінгових центрів, інформаційно-аналітичного центру медичної статистики; центрального тренінгового центру.

 1. Правові аспекти

Закон України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» обласному бюджету Полтавської області передбачено на 2015 рік субвенцію спеціального фонду бюджету на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей» в сумі 29676,3 тис. грн.

 1. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект планується впроваджувати протягом 2015-2019 років за рахунок коштів позики Світового банку у обсязі 41,0 млн. дол. США та співфінансування за рахунок коштів усіх рівнів бюджету у обсязі 4,1 млн. дол. США.

 1. Регіональний аспект.

Запропонований проект рішення не стосується питання розвитку адміністративно територіальних одиниць.

 1. Прогноз результатів.

Орієнтовними показниками, що дадуть змогу оцінити результати реалізації субпроекту та досягнення його цілей є: зниження рівня смертності від гострого інфаркту міокарда та фатальних аритмій; у 90% випадках медична допомога населенню буде надаватися відповідно до локальних протоколів; підвищення рівня задоволеності пацієнтів наданими медичними послугами за рахунок якості та безпеки; докорінно зміняться принципи та підходи в наданні медичної допомоги, спрямованої на профілактику захворювань, через систему економічних важелів, оптимізації та реструктуризації лікарень і амбулаторних послуг; відбудеться підвищення потенціалу системи охорони здоров’я області щодо запобігання, лікування і контролю за найбільш важливими захворюваннями, причинами смертності та інвалідності.

Директор департаменту

охорони здоров’я В.П.Лисак

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий