Підліснівська зош І –ііі ступенів Сумської районної ради Сумської області

Тому особливе занепокоєння викликає відсутність у багатьох школярів усвідомлення себе, як частини народу. Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України
Підліснівська зош І –ііі ступенів Сумської районної ради Сумської області

Скачати 134.77 Kb.

Дата конвертації 16.04.2016 Розмір 134.77 Kb.

Підліснівська ЗОШ І –ІІІ ступенів

Сумської районної ради Сумської області

2015 р.

Досвід роботи з національно – патріотичного виховання

в Підліснівській загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів

Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину!

В.Симоненко

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння викликає відсутність у багатьох школярів усвідомлення себе, як частини народу. Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України. Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, географії, історії рідного краю.

В   умовах  розбудови  України , як  суверенної  держави  перед  школою  стоїть  складне  і  відповідальне  завдання – виховати  високоморальне,  національно  свідоме  підростаюче  покоління,  патріотів  своєї  Батьківщини, спадкоємців  і  продовжувачів прогресивних  національних традицій.

 Основою  духовного  життя  людини,  її  прагнення  до  волі  та  процвітання  України  є  патріотизм.  Він  становить  складову  частину  національного  світогляду  і  поведінки  людини  у  її  ставленні  до  рідного народу,  до  інших  націй  і  народностей.  Патріотизм  учнівської  молоді  має  ґрунтуватись  на  історико – культурних  традиціях  народу,  знанні  героїчного  минулого  воїнів  Київської  Русі,  Українського  козацтва,  Січових  стрільців,  борців  з  німецьким  фашизмом.  Найсуттєвішим  у  військово – патріотичному  вихованні  є  пробудження  духовності  на  національних,  загальнокультурних  засадах.  . 

Завданнями  національно – патріотичного  виховання  молоді  є:           

 • формування  почуття  патріотизму,  любові  до  свого  народу,  його  історії,  культурних  та  історичних  цінностей;     
 • виховання  громадянських  почуттів  і  свідомості,  поваги  до  Конституції  і  законів України,  соціальної  активності  та  відповідальності  за  доручені  державні  та  громадські  справи;
 • формування  здібностей  до  аналізу  зовнішньої  та  внутрішньополітичної  обстановки,  вміння  на  цій  основі  самостійно адекватно  оцінювати  події,  що  відбуваються  в  державі  і  світі, 
 • свою  роль  та  місце  в  цих  подіях,  а  також  у  підтриманні  належної  обороноздатності  країни;
 • формування  прагнення  до  оволодіння  військовими  знаннями,  відповідного  рівня  фізичної  підготовки  та  витривалості;
 • підвищення  престижу  військової  служби,  військово – професійна  орієнтація  молоді,  формування  і  розвиток  мотивації,  спрямованої  на  підготовку  до  захисту  Української  держави  і  служби  у  Збройних  Силах  України;
 • створення  системи  національно – патріотичного  виховання.

Національно – патріотичне  виховання  здійснюється  за  напрямами:

 • державний – базується  на  забезпеченні  державою  системи  військово – патріотичного  виховання;
 • соціальний – ґрунтується  на  вивченні  норм моралі,  їх  дотриманні,  орієнтований  на  усвідомлення  пріоритету  загальнолюдських  цінностей  та  інтересів.  Виховання  шанобливого  ставлення  до  культури,  історії,  мови,  звичаїв і  традицій  українського  народу;
 • військовий – передбачає  вивчення  військової  історії  України,  переможних  битв  українського  війська,  основних  зразків  техніки  і  озброєння  Збройних  Сил  України,  набуття  початкових  навичок  користування  ними.  Підвищення  фізичної  загартованості  в  інтересах  підготовки  до  захисту  Вітчизни;
 • психолого – педагогічний —  ґрунтується  на  вивченні  психологічних  особливостей  молоді,  їх  урахування  у  процесі  підготовки  юнаків  до  військової  служби;
 • правовий – передбачає  формування  глибоких  правових  знань,  прищеплення  високої  правової  культури.

Методами  національно – патріотичного  виховання є:

 • переконання – формування  впевненості  у  суспільній  корисності  діяльності  з  підготовки  до  захисту  Вітчизни;
 • стимулювання – реалізується  в  різноманітних  формах  заохочення  і  змагання;
 • особистий  приклад – діяльність  вихователя,  який  має  бути  взірцем  для  молоді,  має  забезпечувати  педагогічні  вимоги,  вміє  давати  доручення  і  перевіряти  їх  виконання;
 • самопідготовка – процес  активного  формування  і  самовдосконалення  молодої  людини,  виховання  почуття  патріотизму,  яке  реалізується  шляхом   
 • самозобов’язання,  самостійного  навчання  та  самоконтролю.

Національно – патріотичне  виховання  здійснюється  у  формі  лекцій,  бесід,  розповідей,  екскурсій  до  музеїв  військових  частин,  зустрічей  із  ветеранами  війни,  праці  та  військової  служби,  походів  місцями  бойової  слави,  пошукової  роботи та  ін.

 З  огляду  на  ці  обставини  в  школі  планується  національно– патріотичне  виховання  молоді  як  окремий  розділ  річного(виховного)  плану  роботи.

Ми підтримуємо думку, що патріотизм непідвладний часу. Це почуття робить нас добрими, гуманними, справедливими людьми, які понад усе цінують рідну землю й мову, знають і поважають символи своєї держави, шанують історію і дбають про майбутнє. У сучасних умовах  виховання особистості дитини, постає питання про те, чи здатне молоде покоління на високе почуття патріотизму? Наш педагогічний колектив впевнений, що сьогоднішні учні здатні на патріотичні почуття. Вони хочуть миру і спокою в державі, її процвітання, бо саме це є рушійною силою майбутнього.            

    Сьогоднішні заклики «Підтримай армію», «Одягни солдата», «Нагодуй солдата»,  «Врятуй солдата»  повинні звернути увагу органів державної влади, громадськості, учнів, українців як нації на проблему забезпечення армії. А проводи в останній путь  батьків, синів, наречених, братів під оплески громади і гасла «Герої не вмирають» зміцнюють наші бажання захистити країну. Словосполучення «Буремний схід», «активні бойові дії», «лінія фронту» — страшні, бо ми українці — миролюбний народ, ніколи не могли подумати,  що прийдеться воювати та ще й з найближчим сусідом. Останнім часом наша держава переживає складні часи. Все частіше ми чуємо слова «діти війни», «вимушені переселенці», — ніби історія повертається, і визначаємо для себе завдання як вчителя – психологічно підтримати дитину, зміцнити її силу волі, виховати  стійкі моральні якості.        Система національно — патріотичного виховання потребує нових підходів, матеріально-технічного забезпечення, використання інноваційних методів і форм роботи з учнями.

Суспільно-політична ситуація та події останніх місяців, окупація Російською Федерацією Криму, збройні акції російських терористів у східних регіонах України обумовили напрям нашої роботи, метою  якої  є формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави. Саме ці завдання ставить перед нами Міністерство освіти і науки України в методичних рекомендаціях з питань організації виховної роботи у навчальних закладах, методичних рекомендацій з організації патріотичного виховання. Результативність і якість виховання  патріотично налаштованої особистості залежить від послідовності  та системності  у проведенні комплексу заходів, спрямованих на  розвиток патріотичного руху.

  Національно – патріотичне  виховання  повинно  починатися  з  першого  класу.  І  тільки  налагоджена  спільна  робота  заступника  директора  школи  з  виховної  роботи,  педагога – організатора,  викладача  курсу  « Захист  Вітчизни»,  класних  керівників,  всього  педагогічного колективу  дає  позитивні  результати  з  питань  патріотичного  виховання  учнів.  Керуючись  завданнями  національно – патріотичного  виховання  молоді,  дирекція нашої школи,  класні  керівники, вчителі  об’єднують  зусилля  щодо  створення  сприятливих  умов  для  розвитку  творчої  ініціативи  учнів. 

Національно – патріотичне  виховання  здійснюється  насамперед  у  процесі  навчання,  де  в  учнів  закладається  фундамент  глибоких  знань,  формується  світогляд,  національна  самосвідомість.  Уже  в  молодших  класах  учні  усвідомлюють  такі  поняття,  як  «Батьківщина»,  «подвиг», «патріот», вчаться  шанувати  землю  батьків,  вивчають  свій  родовід. Класоводи  проводять  екскурсії  по  рідному  селу,  відвідують  краєзнавчий  музей,  разом  з  дітьми  оформляють  альбоми  «Моє  рідне  село»,  «Україна – моя  країна».  Дітям  у  різних  аспектах  дається  уявлення,  що  кожний  має  свою  Батьківщину,  свої  національні  традиції.  Учні  знайомляться  з  національним  українським  колоритом,  народними  обрядами,  традиціями,  проводяться  святкові  ранки:  «Вечорниці», «Св. Миколая», «Стрітення», свята  на  патріотичну  тематику:  «Без  верби  й  калини  нема  України», «Із  бабусиної  скрині», « Державні  і  народні  символи  України». Дітей  знайомлять  з  петриківським  розписом,  яворівською  іграшкою,  кролевецькими  рушниками,  народною  мудрістю,  що  передається  з  покоління  в  покоління. На  уроках  образотворчого  мистецтва,  починаючи  з  1-го  класу,  введено  теми,  покликані  привернути  увагу  до  свого  рідного  краю,  до  його  найкращих  і  мальовничих  куточків.  Виховується  здатність  знаходити  прекрасне  у  повсякденних  речах,  явищах,  по-своєму  бачити  звичне,  порівнювати  наш  край  з  іншими  регіонами.

  Важко  переоцінити  значення  предметів  гуманітарного  циклу  щодо  морально – політичної  та  психологічної  підготовки  майбутніх  захисників  Батьківщини.  Уроки  історії  України  озброюють  учнів  знаннями  законів  суспільного  розвитку,  допомагають  засвоїти  основні  відомості  про  війну  та  армію.  Школярі  вивчають  героїчні  бойові  та  трудові  традиції  українського  народу  і  його  Збройних  Сил. Велика  увага  приділяється  вивченню  учнями  бойового  шляху,  що  пройшов  український  народ  за  роки  Другої світової війни,  пропаганді безсмертних  подвигів  воїнів. З  метою  поглиблення  історичних  знань  щодо  вивчення  перемоги  у  Другій світовій війні  та  усвідомлення  учнями  історичного  значення  Дня  Перемоги  старшокласники  готують  реферати  і  проекти: «Доля  дітей  в  роки  війни», « Геноцид  проти  євреїв» та ін.  

На  уроках  літератури  формуються  моральні  ідеали  молоді  на  прикладах  позитивних  героїв  художніх  творів,  встановлюється  живий  зв’язок  далекого  минулого  із  сучасністю,  виховується  почуття  гордості  за  свою  Батьківщину,  свій  народ. На  уроках  української  мови  при  вивченні  різних  тем  використовуються  тексти  патріотичного  змісту,  уривки  з  творів  українських  письменників. Програма  з  англійської  мови  передбачає  знайомство  й  засвоєння  лексичного  матеріалу  з  тем: «Учень  та  його  оточення», «Англомовні  країни», «Україна», тому  вивченню  культури,  традицій,  історії  батьківщини,  рідного  краю  приділяється  багато  уроків. На  уроках  математики,  фізики,  хімії,  біології  учні  отримують  основи  знань,  без  яких  неможливо  оволодіти сучасною  військовою  технікою  і  зброєю,  засобами  захисту  від  зброї  масового  ураження.  В  процесі  вивчення  цих  предметів  учні  знайомляться  з  впливом  науково – технічної  революції  на  розвиток  військової  техніки,  розв’язують  завдання,  у  змісті  яких  відображено  військову  тематику. Велику  роль  у  фізичній  підготовці  юнаків  до  військової  служби  мають  уроки  фізичної  культури.  На  заняттях  із  фізкультури  формуються  якості,  необхідні  солдату:  висока  працездатність,  витривалість,  чітка  координація  і  точність  рухів.

Під  час  занять  із  допризовної  підготовки  учні  знайомляться  із  специфікою  військової  праці,  готуються  до  виконання  обов’язків  солдата.  Дізнаються  про  особливості  служби  в  Збройних  Силах  України,  виховують  в  собі  якості,  необхідні  майбутньому  воїну.  Програма  курсу  «Захист  Вітчизни»  дозволяє  під  час  вивчення  кожної  теми  використовувати  матеріали  із  життя  воїнів  у  мирний  час  і  широко  використовувати  на  уроках  приклади  героїчного  минулого  українського  народу,  його  Збройних  Сил.  На  заняттях  з  вогневої  підготовки  надається  можливість  показати  переваги  нашої  стрілецької  зброї.  Вивчення  військової  присяги  дозволяє  розкрити  важливі  вимоги  до  морально – бойових  якостей  воїнів,  формує  почуття  національної  гордості  за  Збройні  Сили, за  свою  Батьківщину.

Однією  з  ефективних  форм  національно – патріотичного  виховання  в  школі   є  позакласна  робота,  що  включає  пошукову  роботу,  волонтерський  рух , відзначення  пам’ятних  дат  з  історії  української  державності. 

Найурочистішим  святом  в  школі  і  селі  є  День  Перемоги. Окрім  волонтерської  роботи,  проводиться  робота  по  впорядкуванню  братської  могили,  учні  готують  ветеранам  вітальні  листівки,  проводять  виставки  малюнків  на  воєнну  тематику,  запрошують  ветеранів  на  уроки  Мужності .. 

9  травня  біля  могили  воїнам,  що  загинули  визволяючи  наше  село, старшокласники  виставляють  почесну  варту,  плетуть  урочисту  гірлянду,  яку  потім  покладають  до  братської  могили.  Для  ветеранів  проходить  святковий  концерт.

У  сучасних  умовах   поряд  із  зростанням  виховної  функції  школи  підвищується  роль  сім’ї  у  вихованні  дітей, підсилюється  значення  суспільного  виховання.  Школа  є  центром  виховної  роботи і  широко  використовує  допомогу  батьків  у  роботі  з  національно – патріотичного  виховання  учнів.  Робота  з  батьківським  активом  проводиться  за  напрямами:

 • роз’яснення  батькам  завдань  національно– патріотичного  виховання  учнів;
 • ознайомлення  батьків  з  основними  методами  національно– патріотичного  виховання дітей;
 • залучення  батьків  до  участі  в  позакласній  роботі  ( допомога  в  проведенні  походів,  екскурсій,  змагань,  бесіди  з  учнями  на  патріотичні  теми тощо);

Батькам  рекомендуються  такі  форми  і  методи  національно– патріотичного  виховання  дітей  у  сім’ї: 

 • ознайомлення  дітей  із  сімейними  бойовими  та  трудовими  традиціями;
 • читання  та  обговорення  з  дітьми  книг  на   патріотичну  тематику;
 • бесіди  про  героїчні  подвиги  українського  народу;
 • спільний  перегляд  героїко – патріотичних  фільмів,  телевізійних  передач;
 • заохочення  дітей  до  участі  в  догляді  за  могилами  воїнів  та  надання  допомоги  інвалідам  війни;
 • розвиток  інтересу до  військових  професій  та  служби  в  Збройних  Силах  України;
 • фізична  підготовка  та  загартування  дітей.                       

Для  виховання  національно  свідомих  громадян,  патріотів,  молодь  повинна  отримати  знання  й  навички,  досвід  свідчить,  що  патріотичне  виховання  необхідно  проводити  систематично,  цілеспрямовано  і  наполегливо.

Одним  з  напрямів  патріотичного  виховання  учнів  є виховання  на  героїчних  вчинках  воїнів – визволителів  під  час  Великої  Вітчизняної  війни.  З  метою  формування  високих  духовно – моральних  принципів  і  громадянської  відповідальності,  відданості  своїй  Вітчизні, патріотичних  якостей  молоді  систематично  проводиться  цілеспрямована  робота  з  ветеранами  та  учасниками  війни, а тепер – з учасниками АТО. З  метою  виховання  у  молоді  турботливого,  бережливого  ставлення  до  старшого  покоління,  бажання  надати  йому  необхідну  допомогу  і  підтримку  в  школі  працює волонтерській   загін  для  надання  допомоги  ветеранам,  вдовам загиблих  та  померлих  учасників  Великої  Вітчизняної  війни.

Учні школи переймаються долею бійців, котрі воюють в зоні АТО і знаходяться на лікуванні. Для підтримки воїнів в АТО, школярі взяли участь в акції «Лист пораненому»,»Новорічна листівка солдату».

Ефективним  осередком  виховання  патріотичних  почуттів  у  молоді  є  куточок  бойової  слави  «Ніхто  не  забутий,  ніщо  не  забуто» періоду  Великої  Вітчизняної  війни у шкільній музейній кімнаті (керівник Лазебна Л.Л.) та нова експозиція, присвячена Героям Небесної Сотні і воїнам АТО. Протягом 10 років учнівським та педагогічним колективом школи зібраний цікавий матеріал з історії рідного краю, про давні звичаї, обряди, історію освіти. Дані матеріали висвітлені в різних експозиціях шкільної музейної кімнати « Історія села Підліснівка». Учні школи проводять змістовні екскурсії в музеї для відвідувачів з району, повертаючи їх до витоків народного життя.

На виконання річного та виховного плану роботи школи, з метою виховання самовідданих, свідомих захисників Батьківщини, готових у будь-яких умовах вступити на захист територіальної цілісності та незалежності України протягом 2014-2015 н.р. року класними керівниками та класоводами проведені різноманітні заходи патріотичної тематики.

А саме( у І семестрі): участь у Всеукраїнському фестивалі соціальної реклами «Україна єдина», номінація «Соціальний плакат» ( учасник — класний керівник 5 класу Ілляшенко Т.М.), виховна година у другому класі «Посвята в українчики»(класовод Марченко Л.Ф.), усний журнал у 4 класі « Ой роде наш красний….»(класовод Заїка Н.С.),виховна година у 10 класі » Що означає бути патріотом?», лінійка-реквієм « Пам`ятаємо Героїв Небесної Сотні»(вчитель історії Кривоконь С.Ф.,рада старшокласників), акція «Лист солдату», створення патріотичної фото –газети « Ми –українці і патріоти всі!Любіть Україну, як любим її ми!»(педагог-організатор Лазебна Л.Л. та рада старшокласників). Газета розміщена у шкільній музейній кімнаті, якій у жовтні 2014 року виповнилося 10 років.У грудні взяли участь у конкурсній програмі до Дня Збройних сил України;

( У ІІ семестрі): створення нової експозиції в музейній кімнаті, присвяченій памяті Героям Небесної Сотні та воїнам АТО, усний журнал «Памятні дати січня»(вчитель історії Кривоконь С.Ф.), лінійка памяті «100 крилатих героїв у небо полетіло…»(педагог-організатор Лазебна Л.Л. та учні 7-9 класів), естафета добрих справ «З маленьких перемог кожного до загальної Перемоги!»(збір макулатури для виготовлення серветок, паперових рушників воїнам АТО), проведення концертної програми, присвяченої Дню пам`яті і примирення та Дню перемоги (педагоги –організатори Лазебна Л.Л., Литвиненко С.В. та учні школи), висаджено патріотичну алею пам`яті «Сучасним героям України від молодого покоління», за окремим планом пройшли місячники ВПВ ( листопад-грудень; квітень-травень)., прийняли участь у районній акції «Маки пам`яті» (вчитель трудового навчання, керівник гуртка «Умілі руки» Будко Т.О..)

Із метою утвердження патріотизму, моральності та загальнолюдських життєвих принципів у дитячому середовищі, у закладі проводилась відповідна робота: Виховні години на тему: «Хай завжди буде сонце» (1-10 кл.),»Козацькому роду нема переводу (7 клас, класний керівник Козупиця Ю.Л.), « Ми –українці! Нескорені патріоти своєї держави!» ( 6 клас, класний керівник Лазебний А.С. ), змагання з військово-прикладних видів спорту,5-10 кл.портивні розваги «“Нащадки козацької слави”, 1-4 кл. Виставка малюнків:»Захисники Вітчизни», 5-7 кл. Акція: « З добрим ранком, ветерани!»,(поздоровлення ветеранів ВВв).

Отже, педагогічний колектив Підліснівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів постійно працює над формуванням патріотичних почуттів школярів, вихованням любові до Батьківщини, поваги до її звичаїв, традицій, обрядів, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім`я процвітання української держави. Об’єднуючись історичною пам’яттю, мовою, культурою, конкретними добрими справами  ми можемо зміцнити і зберегти нашу державу. Слава Україні!!!   

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий