В організмі людини, в органах, тканинах, клітинах ідуть безперерв­ні процеси утворення складних речовин із простіших, а також одночасно з цим відбувається розпад, окиснення складних органічних речовин