Основи психології Після вивчення дисципліни студенти повинні знати

Скласти орієнтовну поведінку медичного працівника до пацієнтів із розладом свідомості
Основи психології Після вивчення дисципліни студенти повинні знати

Скачати 84.69 Kb.

Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 84.69 Kb. Основи психології

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • завдання і методи дослідження загальної та медичної психології;
 • поняття про особистість та її характеристику;
 • психічний стан особистості і психічні процеси, які відбуваються в організмі людини;
 • можливі розлади психіки;
 • психологію та мистецтво спілкування, його види, методи;
 • психологічні аспекти в лікуванні та біоетиці;
 • особливості психологічного спілкування з хворими з різними захворюваннями та в паліативній медицині;
 • психотерапевтичні аспекти в діяльності медичного працівника;
 • психологічні та моральні якості медичного працівника.

Студенти повинні вміти:

  • складати анкету, проводити анкетування в колективі, аналізувати дані, робити висновки і рекомендації щодо поведінки медичного працівника і хворого;
  • за допомогою тестів проводити дослідження пізнавальної діяльності людини та робити висновки з цього;
  • вирішувати ситуаційні вправи психологічного характеру та вміти надати пацієнтові психологічну підтримку (згідно з програмою);
  • виявляти тип пацієнта та його психічний стан;
  • надавати психологічну підтримку людині в кризовій ситуації та стресовому стані;
  • проводити аутотренінг з метою психічної саморегуляції;
  • спілкуватися з пацієнтами з різними захворюваннями, наркозалежними та ВІЛ-інфікованими.

Студенти мають бути поінформовані про:

 • розвиток психологічної науки та її досягнення на сучасному етапі;
 • різні види психотерапії (трудотерапію, ігротерапію, музикотерапію тощо);
 • залежність психічного стану людини від магнітних збуджень;
 • проблеми в повсякденній діяльності медиків, пов’язані з доглядом за пацієнтами.

перелік практичних навичок

 1. Скласти орієнтовну поведінку медичного працівника до пацієнтів із розладом свідомості.
 2. Провести рольову гру (за можливістю).
 3. Розв’язати ситуаційні вправи та дати оцінку поведінки медичного працівника по відношенню до пацієнта.
 4. Підібрати необхідну анкету і за її допомогою провести дослідження особистостей.
 5. Визначити тип темпераменту за допомогою опитувальника Айзенка.
 6. Дати характеристику щодо складу свого характеру згідно з анкетуванням.
 7. Визначити зв’язок своїх моральних якостей з Етичним кодексом.
 8. Виявити причини негативних рис свого характеру та запропонувати можливі варіанти для позбавлення від них.
 9. Заповнити психограму медичного працівника згідно зі своїми психічними якостями.
 10. Розв’язувати ситуаційні вправи за темою.
 11. Проаналізувати причини появи психопатичних та акцентуйованих особистостей.
 12. Скласти рекомендації дружніх стосунків між собою.
 13. Дати поради щодо усунення безтактності в поведінці.
 14. Вміти розв’язати ситуаційні вправи.
 15. Навести приклади взаємовідносин медичних працівників між собою та дати їм повну оцінку.
 16. Провести рольову гру “Конфлікти в колективі” та визначити шляхи усунення конфлікту.
 17. Проаналізувати причини, наслідки та можливі варіанти поведінки членів колективу.
 18. Відпрацювати навички діалогічної мови та формул мовного етикету.
 19. Провести дослідження за допомогою тестів, завдань, фігур, кросвордів:
  • пам’яті (оперативної, смислової, асоціативної);
  • процесів мислення, інтелекту, уваги;
  • сприймання.
  1. За допомогою таблиці Шульте визначити швидкість переключення уваги.
  2. Зробити аналітичний висновок проведеного дослідження.
  3. Розв’язати ситуаційні вправи на розлад рухово-вольового процесу або емоційного стану. Діагностувати емоційний стан особи (себе та інших), дати пораду, як керувати своїм емоційний станом.
  4. Скласти тези розмови з пацієнтом у стадії депресії чи апатії для рольової гри “Телефон довіри”.
  5. Визначити тип хворого за допомогою тесту “ЛОБИ” В.М. Бєхтєрєва або орієнтовних тестів.
  6. Розпізнати тип хворого за поведінковою реакцією (за завданням викладача).
  7. Скласти план поведінки медичного працівника з пацієнтами різних типів клінічної класифікації.
  8. Провести рольову гру “Спілкування”.
  9. Взяти інтерв’ю один у одного.
  10. Розв’язати ситуаційні вправи за темою та скласти план поведінки з пацієнтом.
  11. Скласти план поведінки пацієнта під час магнітних збурень залежно від його віку.
  12. Скласти схему орієнтовної поведінки медичного працівника по відношенню до пацієнтів із різними захворюваннями.
  13. Провести рольову гру “Пацієнт”.
  14. Скласти план-повідомлення про нещастя.
  15. Провести тестування за темою “Чи готові ви до НС (надзвичайної ситуації)?”. Зробити висновки.
  16. Скласти план-пораду потерпілим або тим, хто переживає горе.
  17. Надати психологічну підтримку родичам померлої людини або потерпілим при НС.
  18. Провести рольову гру.
  19. Визначити рівень особистісної та ситуаційної тривожності за допомогою опитувальника Спілберга.
  20. Провести сеанс аутотренінгу при безсонні з групою студентів.
  21. Скласти формулу розслаблення або самонавіювання.
  22. Розв’язати ситуаційні вправи та розробити власний план психотерапевтичного впливу на пацієнтів.

  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ до семестрового контролю

  1. Загальна та медична психологія, її розділи.
  2. Методи психологічного дослідження.
  3. Завдання психології.
  4. Психічна діяльність та значення блоків мозку в психічній діяльності людини.
  5. Свідомість, її види.
  6. Розлади свідомості й тактика медичного працівника.
  7. Особистість, її структура.
  8. Темперамент, його типи.
  9. Характер, риси характеру.
  10. Напрями особистості, складові частини.
  11. Типологічні зміни характеру.
  12. Психограма медичного працівника.
  13. Важливі професійні якості медичного працівника.
  14. Медичний колектив і принципи дружніх відносин.
  15. Причини конфліктних ситуацій у медичному колективі та засоби їх усунення.
  16. Норми взаємовідносин медичних працівників між собою.
  17. Відчуття, його види і розлади. Тактика медичного працівника.
  18. Увага. Її фізіологічна основа, види.
  19. Сприймання та його розлади.
  20. Розлади уваги, типи, тактика медичного працівника.
  21. Пам’ять. Її види і типи.
  22. Розлади пам’яті, поведінка медичного персоналу.
  23. Мислення, його функції та розлад.
  24. Інтелект, його розлади.
  25. Мова. Її види.
  26. Розлади мови й тактика медичного працівника.
  27. Емоції. Їхня фізіологічна основа.
  28. Класифікація емоцій і почуттів.
  29. Стрес та фази стресового стану.
  30. Проявлення емоцій
  31. Розлади емоційного стану, тактика медичного працівника.
  32. Воля і свобода волі.
  33. Етапи вольового процесу.
  34. Розлади волі й тактика медичного персоналу.
  35. Спілкування, його значення в роботі медичного працівника, види.
  36. Невербальне спілкування.
  37. Вербальне спілкування, його рівні та їхня характеристика.
  38. Компоненти, що сприяють комунікації при спілкуванні.
  39. Основні принципи спілкування.
  40. Клінічна класифікація типів хворих.
  41. Типи хворих залежно від поведінкової реакції та їх прояви.
  42. Психічні особливості пацієнтів працездатного віку, їх ставлення до хвороби. Тактика медичного персоналу.
  43. Психічні особливості хворих людей похилого й старечого віку та поведінка при цьому медичного персоналу.
  44. Психічні особливості хворих дітей і підлітків та поведінка медичного персоналу.
  45. Психогенія та соматогенія.
  46. Мієлогенія та її класифікація.
  47. Ятрогенія. Класифікація, характеристика видів.
  48. Егогенії та егротогенії. Тактика медичного персоналу.
  49. Внутрішня картина хвороби, її рівні.
  50. Сучасні психологічні проблеми біоетики, їх характеристика та значення в житті людини.
  51. Моделі взаємовідносин медичних працівників і пацієнтів.
  52. Особливості поведінки медичного працівника з пацієнтами в терапевтичних відділеннях.
  53. Особливості поведінки медичного працівника з пацієнтами в хірургічних відділеннях.
  54. Особливості поведінки медичного працівника з пацієнтами в акушерстві та гінекології.
  55. Особливості роботи в психоневрологічному стаціонарі.
  56. Особливості взаємовідносин медичного персоналу в умовах амбулаторного прийому.
  57. Особливості взаємовідносин і тактика медичного працівника в дерматовенерології.
  58. Особливості спілкування з алкогольно- та наркозалежними пацієнтами.
  59. Особливості психічного стану й тактика медичного персоналу з хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими.
  60. Психічний стан людини і магнітні збурення.
  61. Особливості спілкування з пацієнтами в паліативній медицині.
  62. Кризи. Види, фази кризового стану.
  63. Втручання в кризову ситуацію.
  64. Принципи втручання в кризову ситуацію.
  65. Стадії емоційної реакції.
  66. Стадії психологічного стану помираючої людини.
  67. Стадії трауру.
  68. Психологічна підтримка родичів померлого.
  69. Особливість спілкування з родичами пацієнтів.
  70. Психопрофілактика, її мета.
  71. Психогігієна, її розділи.
  72. Психогігієна вікова та побутова.
  73. Психогігієна сімейних відносин.
  74. Психогігієна праці й колективного життя.
  75. Психотерапія, її методи та види.
  76. Психічна саморегуляція, її форми.
  77. Психологічний захист, його механізми.
  78. Аутогенне тренування, його етапи.
  79. Психологічні аспекти в роботі молодшого медичного працівника. Значення слова.
  80. Патопсихологія, її значення в роботі медичного персоналу.
  81. Принципи інтерв’ю із хворими пацієнтами.
  82. Психологічні аспекти евтаназії та автопсії.
  83. Особливість взаємовідносин медперсоналу з пацієнтами онкологічного профілю.
  84. Внесок І.Т. Сєченова та І.П. Павлова в розвиток медичної психології.
  85. Внесок Вунда, Кречмера, Бєхтєрєва в розвиток психологічної науки.
  86. Психологічні й моральні якості в професійній діяльності медичного працівника.
  87. 3ональний простір пацієнта, його рівні.
  88. Принципи ефективного вербального спілкування,
  89. Конфлікт. Його функції. Класифікація конфліктів.
  90. Типи поведінки в конфліктній ситуації. Запобігання конфліктам та подолання їх.
  91. Психологічні особливості управління конфліктом.
  92. Форми психічної саморегуляції.
  93. Значення аутогенного тренування.

  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  Основна
  Вітенко І.С., Вітенко Т.І. Основи психології. — Вінниця.: Нова книга, 2001.

  Вітенко І.С., Чабан О.С. Основи загальної та медичної психології. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2003.

  Максименко С.Д., Солов’єнко В.О. Загальна психологія: Навч. посіб. — К., 2000.

  Максименко С.Д., Солов’єнко В.О., Зайчук В.О., Пачуга В.О. Загальна психологія. — Вінниця: Нова книга, 2006.

  Киричука О.В., Роменця В.А. Основи психології. — К.: Либідь, 2002.

  Швачко О.В. Соціальна психологія. — К.: Вища шк., 2002.

  База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка
  Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий