Модуль Загальні та спеціальні аспекти лабораторної діагностики Тестові завдання

Безпосередньо перед взяттям крові пацієнтові необхідно забезпечити відпочинок у сидячому стані протягом
Модуль Загальні та спеціальні аспекти лабораторної діагностики Тестові завдання

Скачати 1.8 Mb.

Сторінка 1/11 Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 1.8 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Модуль 1. Загальні та спеціальні аспекти лабораторної діагностики

Тестові завдання

 1. Анізоцитоз – це зміна:
  1. Форми еритроцитів
  2. Кількості еритроцитів
  3. Вмісту гемоглобіну в еритроциті
  4. * Розміру еритроцитів
  5. Всіх перерахованих параметрів
 1. Анізоцитоз еритроцитів спостерігається при:
  1. Макроцитарній анемії
  2. Мієлодиспластичному синдромі
  3. Залізодефіцитній анемії
  4. Метастазах новоутворів у кістковий мозок
  5. * Всі відповіді вірні
 2. Безпосередньо перед взяттям крові пацієнтові необхідно забезпечити відпочинок у сидячому стані протягом
  1. 2-3 год
  2. * 15-30хв
  3. 1-2 хв
  4. 45-53 хв
  5. 1-2 доби
 3. Біохімічні констеляції це:
  1. константи біохімічних показників
  2. калібрувальні графіки
  3. біохімічні набори для проведення досліджень
  4. * сукупність досліджень на основі яких можна поставити діагноз
  5. загальноприйнятий перелік досліджень
 4. В нормі гемоглобін у жінок:
  1. * 120-140 г/л
  2. 130-160 г/л
  3. 130-180 г/л
  4. 150-200 г/л
  5. 140-190 г/л
 5. В нормі гемоглобін у чоловіків:
  1. * 130-160 г/л
  2. 110-140 г/л
  3. 130-180 г/л
  4. 150-200 г/л
  5. 140-190 г/л
 6. В нормі середній діаметр еритроцита становить:
  1. 5-7 мкм
  2. * 7-8 мкм
  3. 8-10 мкм
  4. 9-12 мкм
  5. 10-15 мкм
 7. В нормі ШОЕ для жінок:
  1. * 2-15 мм/год
  2. 2-10 мм/год
  3. 2-12 мм/год
  4. 3-18 мм/год
  5. 5-10 мм/год
 8. В нормі ШОЕ для чоловіків:
  1. * 2-10 мм/год
  2. 3-15 мм/год
  3. 2-12 мм/годS
  4. 5-10 мм/год
  5. 3-8 мм/год
 9. В яких органах утворюється ертропоетин:
  1. Печінка
  2. * Нирки
  3. Наднирники
  4. Червоний кістковий мозок
  5. Жовтий кістковий мозок
 10. В- лімфоцити від циркулюючих становлять:
  1. * 15-30 %
  2. 20-40 %
  3. 15-20 %
  4. 15-45 %
  5. 10-30 %
 11. Високий кольоровий показник відмічається при:
  1. * В12-дефіцитній анемії
  2. Еритроцитопатії
  3. Гострій постгеморагічній анемії
  4. Всіх перелічених захворювань
  5. Правильна відповідь відсутня
 12. Від яких факторів залежать параметри досліджуваних рідин організму?
  1. Їжі
  2. Часу доби
  3. Сонячної активності
  4. Статі
  5. * Всі відповіді вірні
 13. Вміст гемоглобіну в еритроциті (середній):
  1. * 26-33пг
  2. 90-95пг
  3. 80-89пг
  4. 10-21пг
  5. 0-18пг
 14. Вторинні лімфоїдні органи
  1. * Лімфатичні вузли, селезінка
  2. Кістковий мозок, тимус
  3. Лімфатичні вузли, тимус
  4. Кістковий мозок, селезінка
  5. Печінка, легені
 15. Гранулопоез – це утворення і вихід до кровообігу:
  1. * Нейтрофілів,еозинофілів,базофілів
  2. Нейтрофілів, моноцитів,лімфоцитів
  3. Нейтрофілів, еозинофілів,моноцитів
  4. Нейтрофілів, еритроцитів
  5. Еритроцитів, тромбоцитів
 16. Де відбувається процес всмоктування заліза?
  1. Печінка
  2. Нирки
  3. * Дванадцятипала кишка
  4. Тіло шлунка
  5. Сигмоподібна кишка
 17. Диференційний діагноз залізодефіцитної анемії слід проводити з:
  1. В12-дефіцитною анемією
  2. Метапластичною анемією
  3. Гіпопластичною анемією
  4. Гемолітичною анемією
  5. * Всі відповіді вірні
 18. Для дефіциту фолієвої кислоти і вітаміну В12 характерно:
  1. Пойкілоцитоз
  2. Мегалоцитоз
  3. Базофільна пунктуація еритроцитів
  4. Еритроцити з тільцями Жоллі і кільцями Кебота
  5. * Все перелічене
 19. Для яких цілей використовуються лабораторні методи дослідження?
  1. Перевірка роботи співробітників
  2. Система мір кількісної оцінки точності відтворення, слушності досліджень, активне і систематичне виявлення й усунення причин похибки
  3. Порівняння результатів дослідження
  4. * Кількісна оцінка точності
  5. Жодної правильної відповіді
 20. Для якої анемії характерні гіпохромія, мікроцитоз еритроцитів, зменшення ретикулоцитів у крові:
  1. * Ферумдефіцитної
  2. Гострої постгеморагічної
  3. В12 фолієво-дефіцитної
  4. Апластичної
  5. Гемолітичної
 21. Для якої анемії характерні нормохромія, мікросфероцитоз, значне підвищення рстикулоцитів у крові:
  1. Ферумдефіцитної
  2. Гострої постгеморагічної
  3. В12 фолієво-дефіцитної
  4. Апластичної
  5. * Гемолітичної
 22. Для якої анемії характерні нормоцитоз, нормохромія еритроцитів, значне підвищення ретикулоцитів у крові:
  1. Ферумдефіцитної
  2. * Гострої постгеморагічної
  3. В12 фолієво-дефіцитної
  4. Апластичної
  5. Гемолітичної
 23. До гіперхромних анемій відноситься:
  1. Залізодефіцитна
  2. * В12 дефіцитна
  3. Постгеморагічна
  4. Гемолітична
  5. Апластична
 24. До гранулоцитів не відноситься:
  1. Промієлоцит
  2. Мієлоцит
  3. * Ретикулоцит
  4. Метамієлоцит
  5. Мієлобласт
 25. До мегалобластних анемій відноситься:
  1. Залізодефіцитна
  2. * В12 дефіцитна
  3. Постгеморагічна
  4. Гемолітична
  5. Апластична
 26. До основних ознак анемій належить:
  1. * Блідість шкірних покривів, тахікардія, еритропенія
  2. Брадикардія
  3. Різке збільшення маси тіла
  4. Задишка при навантаженні, еритроцитоз
  5. Жодної правильної відповіді
 27. До розвитку мікросфероцитозу можуть привести:
  1. * Спадковий дефект білків мембрани еритроцитів
  2. Пошкодження еритроцитарної мембрани еритроцитарними антитілами
  3. Спадковий дефіцит еритроцитарних ензимів
  4. Всі відповіді вірні
  5. Жодної правильної відповіді
 28. З якою метою використовуються лабораторні методи в гематології?
  1. Постановка діагнозу
  2. Виявлення захворювань при масових обстеженнях
  3. Контроль за лікуванням і розпізнаванням ускладнень
  4. * Всі відповіді правильні
  5. Жодної правильної відповіді
 29. За лабораторними ознаками апластична анемія:
  1. Нормохромна, нормоцитарна, гіперрегенераторна
  2. Гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенераторна
  3. Гіперхромна, макро(мегало)цитарна, гіпорегенераторна
  4. * Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  5. Нормохромна, мікроцитарна, гіперрегенераторна
 30. За лабораторними ознаками В12 фолісво-дефіцитна анемія:
  1. Нормохромна, нормоцитарна, гіперрегенераторна
  2. Гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенераторна
  3. * Гіперхромна, макро(мегало)цитарна, гіпорегенераторна
  4. Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  5. Нормохромна, мікроцитарна, гіперрегенераторна
 31. За лабораторними ознаками гостра постгеморагічна анемія:
  1. * Нормохромна, нормоцитарна, гіперрегенераторна
  2. Гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенераторна
  3. Гіперхромна, макро(мегало)цитарна, гіпорегенераторна
  4. Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  5. Нормохромна, мікроцитарна, гіперрегенераторна
 32. За лабораторними ознаками мікросфероцитарна анемія:
  1. Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  2. Гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенераторна
  3. Гіперхромна, макро(мегало)цитарна, гіпорегенераторна
  4. Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  5. * Нормохромна, мікроцитарна, гіперрегенераторна
 33. За лабораторними ознаками ферумдефіцитна анемія:
  1. Нормохромна, нормоцитарна, гіперрегенераторна
  2. * Гіпохромна, мікроцитарна, гіпорегенераторна
  3. Гіперхромна, макро(мегало)цитарна, гіпорегенераторна
  4. Нормохромна, нормоцитарна, гіпорегенераторна
  5. Нормохромна, мікроцитарна, гіперрегенераторна
 34. Загальна залізозвязуюча здатність сироватки у дорослих:
  1. * 30.6-84.6 мкмоль/л
  2. 11.5-20.8 мкмоль/л
  3. 17.9-62.6 мкмоль/л
  4. 10-17 мкмоль/л
  5. Нема вірної відповіді
 35. Збільшення к-сті лейкоцитів відбувається при:
  1. Мегалобластна анемія
  2. Сепсис
  3. * Уремія
  4. Гіперспленізм
  5. Аплазія кісткового мозку
 36. Зниження ШОЕ спостерігається при:
  1. * Еритроцитозах
  2. Апластичній анемії
  3. Залізодефіцитній анемії
  4. Метапластичній анемії
  5. Анемії при хронічній нирковій недостатності
 37. Зсув лейкоформули вліво відбувається за рахунок :
  1. Сегментоядерні нейтрофіли
  2. Моноцити, лімфоцити
  3. * Юні,паличкоядерні
  4. Сегментоядерні, юні
  5. Лімфоцити, паличкоядерні
 38. і кільцями Кебота:
  1. Ферумдефіцитної
  2. Гострої постгеморагічної
  3. * В12 фолієво-дефіцитної
  4. Апластичної
  5. Гемолітичної
 39. Індекс ядерного зсуву нейтрофілів:
  1. * 0,06-0,09
  2. 0,1-0,9
  3. 0,09-0,9
  4. 0,18-0,23
  5. 1,6-2,5
 40. К-сть еритроцитів знижена при:
  1. Гіпоксія
  2. Дегідратація
  3. Полікістоз нирок
  4. * Гіпергідратація
  5. Поліцитемія
 41. Кількість базофілів в нормі:
  1. * 0-1%
  2. 5-8 %
  3. 2-11 %
  4. 1-5 %
  5. Немає правильної відповіді
 42. Кількість еозинофілів в ногрмі у дорослих:
  1. * 0.5-5 %
  2. 1-8 %
  3. 0.1-0.5 %
  4. 2-12 %
  5. 1-6 %
 43. Кількість лімфоцитів у дорослих в нормі
  1. * 18-37 %
  2. 47-72 %
  3. 1-6 %
  4. 3-10 %
  5. Немає правильної відповіді
 44. Кількість моноцитів у дорослих в нормі:
  1. * 3-11%
  2. 1-6%
  3. 47-72%
  4. Всі відповіді правильні
  5. Немає правильної відповіді
 45. Кількість тромбоцитів в нормі:
  1. * 180-320 ×109/л
  2. 220-260×109/л
  3. 180-220×109/л
  4. 120-160×109/л
  5. 450-500×109/л
 46. Кістковий профіль включає все , окрім
  1. кальцій
  2. лужна фосфатаза
  3. * калій
  4. фосфор
  5. загальний білок
 47. Клінічна біохімія – прикладний розділ біохімії, який вивчає біохімічні процеси в організмі людини
  1. при патології
  2. в нормі
  3. при з´ясуванні механізму розвитку хвороби
  4. ефективності фармакотерапії
  5. * все перелічене
 48. Колірний показник у дорослих:
  1. 0,6-0,8
  2. 0,7-1,25
  3. 0,8-1,25
  4. * Немає правильної відповіді
  5. Всі відповіді вірні
 49. Кольоровий показник 1,0 або близький до 1,0 виявляється при:
  1. Апластичній анемії
  2. Еритроцитопатії
  3. Гострій постгеморагічній анемії
  4. * Всіх перелічених захворювань
  5. Правильна відповідь відсутня
 50. Лейкоцитоз- це збільшення к-сті лейкоцитів більше ніж на:
  1. * 9×109/л
  2. В.12×109/л
  3. 5×109/л
  4. 4×109/л
  5. 3×109/л
 51. На які групи, за характером лабораторних показників, діляться люди в залежності від віку?
  1. Новонароджені і діти
  2. Дорослі
  3. Похилого і старечого віку
  4. * Всі відповіді правильні
  5. Жодної правильної відповіді
 52. Найбільше значення в диференційній діагностиці імунного спадкового мікросфероцитозу має:
  1. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів
  2. Еритроцитометричне дослідження
  3. * Проба Кумбса
  4. Все перераховане
  5. Жоден з названих методів
 53. Нейтрофіли поділяються на:
  1. Метамієлоцити,паличкоядерні
  2. Юні, сегментоядерні,моноцити
  3. Паличкоядерні,еозинофіли
  4. * Юні ,паличкоядерні,сегментоядерні
  5. Нейтрофіли не поділяються
 54. Низький кольоровий показник спостерігається при:
  1. Еритроцитопатії
  2. * Таласемії
  3. Імунній гемолітичній анемії
  4. Фолієводефіцитній анемії
  5. У всіх перелічених випадках
 55. Низький кольоровий показник характерний для:
  1. Інтоксикації свинцем
  2. Залізодефіцитної анемії
  3. Пароксизмальної нічної гемоглобінурії
  4. * Всіх перелічених захворювань
  5. Правильна відповідь відсутня
 56. Нирковий профіль не включає такий показник
  1. натрій
  2. калій
  3. * лужна фосфатаза
  4. креатинін
  5. усі показники належать до ниркового профілю
 57. Норма гематокриту для чоловіків:
  1. * 0,4-0,48
  2. 0,36-0,42
  3. 0,24-0,4
  4. 0,5-0,68
  5. 0,2-0,39
 58. Нормальний рівень глюкози в крові становить
  1. 6,6-7,8 ммоль/л
  2. 5,5-8,9 ммоль/л
  3. * 3,3-5,5 ммоль/л
  4. >5,5 ммоль/л
  5. 2,7-6,6 ммоль/л
 59. Об´єм отриманої сироватки в нормі становить приблизно :
  1. 20 мл не залежно від об′єму взятої крові
  2. * 1/3 взятого об′єму крові
  3. 30 мл незалежно від об′єму взятої крові
  4. 1/9 взятого об′єму крові
  5. 2/8 взятого об′єму крові
 60. Оптимальна температура для зберігання сироватки крові
  1. * 0-4 0С
  2. 12-15 0С
  3. 5-4 0С
  4. 8-19 0С
  5. 22-24 0С
 61. Первинні лімфоїдні органи:
  1. * Кістковий мозок,тимус
  2. Кістковий мозок, селезінка,тимус
  3. Кістковий мозок, селезінка
  4. Селезінка, лімфовузли
  5. Немає правильної відповіді
 62. Підрахунок еритроцитів рекомендується проводити відразу після взяття крові при:
  1. Залізодефіцитних анеміях
  2. Гемолітичних анеміях
  3. Апластичних анеміях
  4. * В12-дефіцитних анеміях
  5. Всіх перелічених анеміях
 63. Пойкілоцитоз – це зміна:
  1. * Форми еритроцитів
  2. Кількості еритроцитів
  3. Вмісту гемоглобіну в еритроциті
  4. Розміру еритроцитів
  5. Всіх перерахованих параметрів
 64. Попередником еритроцита є:
  1. Нормобласт
  2. Еритробласт
  3. * Ретикулоцит
  4. Проеритробласт
  5. Мегакаріоцит
 65. При вирішенні питань про відхилення біохімічного параметру від норми використовують:
  1. середні показники
  2. діагностичні показники
  3. * Референтні показники
  4. Місцеві показники
  5. Зальні показники
 66. При яких захворюваннях розвивається В12-фолієводефіцитна анемія?
  1. Цукровий діабет
  2. Гідраденіт
  3. Туберкульоз
  4. * Хвороба Крона
  5. Маткова кровотеча
 67. При якій патології знижується осмотична резистентність еритроцитів:
  1. * При гемолітичній анемії
  2. При апластичній анемії
  3. При агранулоцитозі
  4. При В12 фолієво-дефіцитній анемії
  5. При ферумдефіцитній анемії
 68. При якій патології потрібно підраховувати ретикулоцити:
  1. Тромбоцитопенії
  2. * Анемії
  3. Запальних процесах
  4. Інфекції
  5. Алергічних захворюваннях
 69. При якій температурі прогрівають пробірки з кров´ю у термостаті для отримання сироватки?
  1. * 370С
  2. 350С
  3. 320С
  4. 1000С
  5. 1500С
 70. При якому захворюванні виявляють відносний (реактивний) лейкоцитоз?
  1. Лейкоз
  2. Апластична анемія
  3. Грип
  4. * Сепсис
  5. Агранулоцитоз
 71. Пробірки з кров´ю дозволяється втримувати при кімнатній температурі (20 – 260С) у продовж:
  1. 1-2 доби після взяття
  2. 1,5 тиждня після взяття
  3. 10-12 год після взяття
  4. * 1-1,5 год після взяття
  5. 5-8 хв після взяття
 72. Рівень глюкози в сечі у здорової людини:
  1. 3,3-5,5 ммоль/л
  2. 4,4-6,6 ммоль/л
  3. 3,7-4,3 ммоль/л
  4. * відсутня
  5. 1,0-3,3ммоль/л
 73. Рівень ретикулоцитів відображає:
  1. * Еритропоетичну активність кісткового мозку
  2. Відновлення структур кісткового мозку
  3. Наявність злоякісних утворень
  4. Зниження рівня еритропоетину
  5. Наявність інфекційних захворювань
 74. Середній вміст гемоглобіну в еритроциті підвищений при:
  1. * Мегалобластній анемії
  2. Залізодефіцитної анемії
  3. Пароксизмальної нічної гемоглобінурії
  4. Всіх перелічених захворювань
  5. Правильна відповідь відсутня
 75. Середній діаметер еритроцита:
  1. * 7.55мкм
  2. 5.77мкм
  3. 2.333-2.98мкм
  4. 6.58-10.1мкм
  5. Немає правильної відповіді
 76. Середній об’єм еритроцита збільшений при:
  1. * В12-дефіцитній анемії
  2. Залізодефіцитної анемії
  3. Пароксизмальної нічної гемоглобінурії
  4. Всіх перелічених захворювань
  5. Правильна відповідь відсутня
 77. Середній об’єм еритроцитів:
  1. 60-75 фл
  2. 40-58 фл
  3. 100-120 фл
  4. 105-125 фл
  5. * 80-100 фл
 78. Сироваткове залізо в нормі становить
  1. 30.6-84.6 мкмоль/л
  2. * 12.5-30.5 мкмоль/л
  3. 8.5-20.5 мкмоль/л
  4. 8-10 мкмоль/л
  5. 3.6-8.5 мкмоль/л
 79. Сучасні уявлення про клінічну лабораторну діагностику:
  1. Наука про значення лабораторних показників у діагностиці хвороб
  2. Медична наукова дисципліна, що вивчає закономірні взаємозв’язки між фізіологічним і патологічним станами, клітинним і хімічним складом біологічних рідин для виявлення відхилень від норми, встановлення діагнозу і контролю за лікуванням
  3. Наука про значення лабораторних показників у нормі і при патологічних процесах, у діагностиці, лікуванні і прогнозуванні хвороби
  4. * Всі відповіді правильні
  5. Жодної правильної відповіді
 80. У клінічній діагностиці здебільшого:
  1. * Не можна спиратись тільки на дані біохімічного дослідження
  2. Потрібно користуватись лише об´єктивним обстеженням
  3. Потрібно керуватися лабораторними показниками з декількох лабораторій
  4. Вірно В і D
  5. Вірно B і C
 81. У чому полягає відмінність складу кісткового мозку дітей перших трьох років життя від кісткового мозку дорослих?
  1. Підвищення кількості гранулоцитів
  2. Зменшення кількості еритроїдних клітин
  3. * Підвищення кількості лімфоцитів
  4. Зменшення кількості гранулоцитів
  5. Всі відповіді правильні
 82. У чому суть Пельгерівської аномалії лейкоцитів?
  1. Гіперсегментація ядер нейтрофілів
  2. * Гіпосегментація ядер зрілих нейтрофілів
  3. Зсув нейтрофілів вліво
  4. Всі відповіді правильні
  5. Всі відповіді невірні
 83. У яких випадках спостерігається відносний лімфоцитоз з нормальними лімфоцитами:
  1. * Нейтропенія
  2. Коклюш
  3. Дифтерія
  4. Туберкульоз
  5. СНІД
 84. У якій з клітин кісткового мозку вперше з’являється специфічна зернистість?
  1. Лімфобласт
  2. * Промієлоцит
  3. Мієлобласт
  4. Метамієлоцит
  5. Нормоцит
 85. У якому разі збільшується кількість лейкоцитів у крові:
  1. * При запальних процесах
  2. При вірусних інфекціях
  3. Внаслідок вживання ліків
  4. При апластичній анемії
  5. При агранулоцитозі
 86. У якому разі збільшується кількість ретикулоцитів у крові:
  1. * При гемолітичній анемії

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий