Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

Змістовий модуль Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів
Модуль Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет

Скачати 427.55 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 427.55 Kb.

  1   2   3

Банки тестових завдань КРОК для студентів стоматологічного факультету

Модуль 1. Морфологія і фізіологія мікроорганізмів. Інфекція. Імунітет.

Змістовий модуль 1. Введення в мікробіологію.

Змістовий модуль 2. Морфологія і структура прокаріотів та паразитичних одноклітинних еукаріотів.

  1. Поверхня клітин патогенних грамнегативних бактерій може бути вкрита ворсинками,

війками. Яку функцію забезпечують ці утворення?

A *Адгезію бактерій до поверхні клітин господаря, кон’югацію

B Пригнічення активності комплемента

C Стійкість до опсонізації антитілами

D Обмін РНК між клітинами

E Транспорт поживних речовин в клітину

  1. При мікроскопії мазків, пофарбованих метиленовим синім, виявлені палички з

булавоподібними потовщеннями на кінцях, схожі з C.diphteriae. Який із наведених методів

фарбування слід застосувати додатково для уточнення припущення, яке виникло?

A Нейсера.

B Козловського.

C Циля-Нільсена.

D Здродовського.

E Ожешка.

3. При забарвленні мазка з харкотиння з підозрою на крупозну пневмонію були використанні слідуючі барвники і реактиви: розчин генціанвіолету, розчин Люголя , 96 ° спирт, водний фуксин. Який спосіб забарвлення використано в даному випадку?

A *по Граму

B по Цилю-Нільсену

C по Романовскому

D по Нейсеру

E по Леффлеру

  1. Патогенні бактерії в організмі хазяїна здатні фіксуватись на поверхні клітин. Які структури

бактеріальної стінки зумовлюють адгезивність збудника?

A * Мікроворсинки (пілі)

B Капсула

C Джгутики

D Мезосоми

E Гранули волютину

5 . При дослідженні харкотиння, взятого у хворого з підозрою на туберкульоз, виготовили препарати і забарвили по Цілю-Нільсену. Яка мікроскопічна картина при підтвердженні попереднього діагнозу?

A *Тонкі бактерії червоного кольору.

B Мікроорганізми з ядром рубіново-червоного кольору і блакитною цитоплазмою

C Червоного кольору овоїдні бактерії зафарбовані біполярно

D Палочковидні мікроби в вигляді ланцюжків, фіолетового кольору

E Коковидні мікроорганізми червоного кольору

Змістовий модуль 3. Фізіологія мікроорганізмі.

Еволюція та класифікація мікроорганізмів.

  1. З досліджуваного матеріалу хворого виділили чисту культуру бактерій. На яких поживних

середовищах проводять ідентифікацію збудника за ферментативними властивостями?

A * Середовища Гісса

B Середовище Плоскірєва

C Середовище Ендо

D Середовище Лєвіна

E Середовище Вільсона-Блера

7. Від хворого з підозрою на черевний тиф була виявлена ГР- рухлива паличка. З метою ідентифікації виділену культуру засіяли на напіврідке середовище Гісса. По якій ознаці буде враховуватись розкладання мікроорганізмами вуглеводів до кислоти?

A *Зміна забарвлення індикатора

B Помутніння поживного середовища

C Утворення осаду

D Утворення пухирців газу

E Розрідження середовища

  1. В лабораторії, з метою прискореної стерилізації цукровмісних середовищ текучою парою,

її провели в один день: зранку, вдень та ввечері по 30 хвилин. Як правильно слід було

простерилізувати середовища?

A *Середовища необхідно стерилізувати тричі з інтервалом 24 години

B Стерилізувати 15 хвилин

C Стерилізувати 45 хвилин

D Стерилізувати 1 годину

E Стерилізувати двічі на добу

Змістовий модуль 4. Генетика мікроорганізмів.

Незважаючи на високу вивченість збудника ВІЛ-інфекції, на сьогодні не існує препарату

для специфічної профілактики СНІДу. Однією із причин неможливості створення

ефективної вакцини є висока мінливість ВІЛ. З якими процесами пов’язана ця

мінливість?

A * Генетичні рекомбінації і спонтанні мутації

B Фенотипове змішування

C Генетична реактивація

D Летальні мутації

E Фенотипове маскування

Змістовий модуль 5. Мікробіологічні основи антимікробної хіміотерапії.

  1. Хворому поставлено діагноз газова гангрена. Після ідентифікації збудника досліджуваний

матеріал необхідно знищити. Який метод слід використати?

A * Стерилізацію парою під тиском

B Тіндалізацію.

C Стерилізацію текучою парою

D Пастеризацію

E Кип’ятіння

10. У хворого діагностована пневмонія мікоплазменної етіології. Які антибіотики за

механізмом дії не слід використовувати для лікування?

A *Антибіотики, які пригнічують синтез компонентів клітинної стінки

B Антибіотики, які порушують проникність цитоплазматичної мембрани

C Антибіотики, які порушують синтез білка

D Антибіотики, які порушують синтез нуклеїнових кислот

E Антибіотики, які порушують процеси окислювального фосфорилювання

  1. У лікарні вирішено проводити контроль якості стерилізації інструменту в автоклаві за

допомогою біологічного методу. Які мікроорганізми найбільш доцільно використати як

тест —

A * Спорові

B Капсульні

C Кислотоупорні

D Патогенні

E Термофільні

Змістовий модуль 6. Інфекція

  1. В лабораторії вивчали вірулентність збудника дифтерії. При цьому проводили

внутрішньоочеревенне зараження лабораторних тварин. В ході експерименту

встановлена доза бактерій, яка викликає загибель 95 % тварин. Яку одиницю

вимірювання вірулентності визначали в лабораторії?

A *DLM.

B DCL.

C LD50.

D ІД.

E LD 5.

13. Поворотний тиф, викликаний B.caucasica зустрічається лише на конкретній території, де є перенощик кліщ роду Alectorobius. Як можна назвати таку інфекцію?

A *Ендемичною

B Екзотичною

C Спорадичною

D Пандемічною

E Епідемічною

14. На 5-й день після екстракції зуба хворий був доставлений в клініку хірургічної стоматології де йому був вскритий гнійний абсцес. Однак на 5-й день у нього з´явилася висока температура , а при посіві крові виділений патогенний стафілокок. Як називається така форма розповсюдження мікробів в організмі?

A *Септицемія

B Паразитемія

C Токсинемія

D Вірусемія

E Антигенемія

15. Хворий сифілісом пройшов курс антибіотикотерапії і повністю вилікувався. Але через певний час знову інфікувався Treponema pаllidum. Цю форму інфекції можна віднести до…

A *Реінфекціі

B Рецидиву

C Вторинна инфекція

D Суперінфекція

E Ускладнення

16. Патогенні бактерії володіють здатністю активно проникати у внутрішнє середовище

організму та інтенсивно поширюватися у тканинах. Який з перелічних ферментів

забезпечує інвазивні властивості бактерій?

A * Гіалуронідаза

B Лактаза

C Каталаза

D Оксидоредуктаза

E Плазмокоагулаза

17. В матеріалі, взятому від хворої людини, знайдено декілька видів мікроорганізмів

(стафілококи та стрептококи різних видів), які стали причиною захворювання. Як

називається такий вид інфекції?

A *Змішана інфекція.

B Суперінфекція.

C Реінфекція.

D Вторинна інфекція.

E Коінфекція.

18. Дворічний хлопчик, який не був імунізований проти кору, мав контакт з хворою на кір

людиною. Лікар призначив дитині імуноглобулін. Який вид імунітету формується після

введення імуноглобулінів?

A *Штучний пасивний

B Штучний активний

C Природний пасивний

D Природний активний

E

Змістовий модуль 7. Імунна система організму. Реакції неспецифічного захисту від інфекційних агентів.

19. У дитини 1,5 року діагностовано імунодефіцит, при якому кількість В-лімфоцитів в нормі, але вони функціонально не активні. Який фактор захисту порожнини ротової порожнини буде відсутній у цієї дитини?

A *Секреторний імуноглобулін А

B Лізоцим

C Ітерферон

D Лактозо-пероксидазна система

E Фібронектин

20. Досить часто причиною набутих імунодефіцитів є інфекційне ураження організму, при якому збудники безпосередньо розмножуються в клітинах імунної системи і руйнують їх. Виберіть серед перерахованих ті захворювання, при яких має місце вищезгадане.

A * Інфекційний мононуклеоз, СНІД.

B Туберкульоз, мікобактеріоз.

C Поліоміеліт, гепатит А.

D Дизентерія, холера.

E Ку-гарячка, висипний тиф.

21. Хворому з великими опіками зробили пересадку донорської шкіри. Але на 8-му добу

трансплантат набряк, змінився його колір і на 11 добу почав відторгатися. Які клітини

приймають у цьому участь?

A *Т-лімфоцити

B Ерітроцити

C Базофіли

D Єозінофіли

E В-лімфоцити

Змістовий модуль 8. Антигени. Антитіла. Реакції імунітету.

22. У хворого діагностовано ГРВІ. У сироватці крові знайдено имуноглобуліни класу М. Який

період інфекційного процесу в даному випадку

A *Гострий період.

B Продромальний період.

C Інкубаційний період.

D Реконвалесценція.

E Мікробоносійство.

23. У хворого діагностовано гострий період захворювання на ГРВІ. Імуноглобуліни якого

класу ймовірно будуть присутні в крові хворого?

A *Ig M.

B Ig G.

C Ig A.

D Ig E.

E Ig D.

24. У хворого Р. 34 років після перенесеної кишкової інфекції, викликаної сальмонелами,

стали згасати симптоми захворювання. Імуноглобуліни якого класу будуть виявлені в

крові хворого в період реконвалесценції?

A * Ig G.

B Ig A.

C Ig D.

D Ig E.

E Ig M.

25. В ранньому дитячому віці проводяться планові профілактичні щеплення проти

поліомієліту із застосуванням живої вакцини, яку вводять перорально. Які імуноглобуліни

відповідають в цьому випадку за створення поствакцинального імунітету?

A * секреторні IgA.

B IgM.

C IgG.

D Сироваткові IgA.

E IgE.

26. Для серологічної діагностики інфекційного захворювання у пацієнта взято кров на

дослідження. Сироватку крові розвели ізотонічним розчином. Для реакції використали

сироватку хворого у розведеннях від 1:10 до 1:1280 і еритроцити, сенсибілізовані

мікробним антигеном. Яку серологічну реакцію проведено?

A * Пасивної гемаглютинації.

B Преципітації.

C Прямої аглютинації.

D Кумбса.

E Опсонізації.

27. В останні роки широко застосовується метод геноіндикації збудників, який дозволяє виявити в досліджуваних зразках фрагменти нуклеїнових кислот патогенів. Оберіть із наведенних реакцій ту, яка підходить для цієї мети?

A *полімеразна ланцюгова реакція

B реакція наростання титру фага

C радіоімунний аналіз

D реакція преципітації

E імуноферментний аналіз

28. В анотації до препарату вказано, що він містить антигени зубдника черевного тифу,

адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей

препарат?

A *Для виявлення антитіл в реакції непрямої гемаглютинації

B Для виявлення антитіл в реакції зв’язування комплементу.

C Для виявлення антитіл в реакції Відаля

D Для виявлення антитіл в реакції затримки гемаглютинації

E Для серологічної ідентифікації зхбудника черевного тифу.

29. Ефективна діагностика носійства збудників кишкових інфекцій грунтується на виявленні

антитіл до певних антигенів бактерій в реакції непрямої гемаглютинації. Який

стандартний препарат слід застосувати у цій реакції?

A *Еритроцитарні діагностикуми з адсорбованими антигенами бактерій

B Антитіла проти імуноглобулінів основних класів

C Моноклональні антитіла

D Монорецепторні діагностичні сироватки

E Еритроцити барана й гемолітичну сировтку.

30. Гемолітична сироватка проти еритроцитів барана є необхідною для роботи в лабораторії,

де ведеться серологічна діагностика інфекційних хвороб. З якою метою вона

використовується?

A *Як компонент гемолітичної системи в реакції зв’язування комплементу

B Для реакції непрямої гемаглютинації

C Для діагностики гемолітичної хвороби новонароджених при резус-конфлікті

D Для реакції затримки гемаглютинації

E Для встановлення видової належності еритроцитів у судово-медичній експертизі

31. На базарі громадянин А. продавав ковбасу з назвою “свиняча домашня”. У

держсанінспекції виникла підозра фальсифікації ковбаси. З допомогою якої серологічної

реакції імунітету можна ідентифікувати харчовий продукт?

A *Преципітації

B РЗК

C Аглютинації

D Імунофлюорестенції

E РНГА

32. При дослідженні молодого чоловіка в центрі по боротьбі зі СНІДом отриманий позитивний результат ІФА з антигенами ВІЛ. Скарги на стан здоров´я відсутні. Про що може свідчити позитивний результат ІФА?

A * про інфікування ВІЛ

B Про захворювання СНІДом

C про інфікування ВГБ

D про перенесене захворювання СНІДом

E про персистенцію ВГБ

33. З метою встановлення токсигенності виділених від пацієнтів збудників дифтерії, культури

висіяли на чашку Петрі з поживним агаром по обидва боки від розташованої в центрі

смужки фільтрувального паперу, змоченого протидифтерійною антитоксичною

сироваткою. Після інкубації посівів в агарі між окремими культурами і смужкою

фільтрувального паперу виявлено смужкоподібні ділянки помутніння середовища. Яку

імунологічну реакцію було виконано?

A * Реакцію преципітації в гелі.

B Реакцію Кумбса.

C Реакцію аглютинації.

D Реакцію кільцепреципітації.

E Реакцію опсонізації.

34. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій високодисперсні

антигени адсорбовані на еритроцитах?

A *Реакція непрямої (пасивної) гемаглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція гемадсорбції

E Реакція нейтралізації

35. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається реакція осадження з розчину антигену при впливі

на нього імунної сироватки й електроліту?

A *Реакція преципітації

B Реакція аглютинації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція гемадсорбції

E Реакція нейтралізації

36. Для лабораторної діагностики гепатитів використовується серологічна реакція яка

базується на взаємодії антигенів та зв’язаних з пероксидазою антитіл. Назвіть цю

реакцію.

A *ІФА

B РІФ

C РИА

D РСК

E РН

37. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, заснована на взаємодії

гомологічних антитіл і розчинних антигенів в агаровому середовищі?

A *Реакція преципітації в гелі

B Реакція аглютинації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція кільцепреципітації

E Реакція нейтралізації

38. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, для проведення якої необхідні

5 інгредієнтів: антиген, антитіло і комплемент (перша система), еритроцити барана і

гемолітична сироватки (друга система)?

A *Реакція зв’язування комплементу

B Реакція пасивної (непрямої) гемаглютинації

C Реакція преципітації

D Реакція гальмування гемаглютинації

E Реакція нейтралізації

39. Серологічна діагностика інфекційних захворювань заснована на специфічній взаємодії

антитіл з антигенами. Як називається серологічна реакція, при якій використовуються

антитіла, мічені флюоресцюючими речовинами?

A *Реакція імунофлюоресценції

B Реакція ензиммічених антитіл

C Ланцюгова полімеразна реакціяї

D Ланцюгова полімеразна реакціяї

E Реакція молекулярної гібридизації

40. З метою перевірки тваринницької сировини (шкіри, шерсті) на наявність збудника сибірки,

виявляють розчинний термостабільний антиген у водно-сольовому екстракті із

сировини. Яку реакцію застосовують для цієї мети?

A *Кільцеприципітації

B Преципітації в агарі

C Аглютинації

D Пасивної гемаглютинації

E Нейтралізації

41. В інфекційну лікарню поступив пацієнт з клінічними ознаками енцефаліту. В анамнезі —

укус кліща. В реакції затримки гемаглютинації виявлено антитіла проти збудника

кліщового енцефаліту в розведенні 1 : 20, що не є діагностичним. Вкажіть наступні дії

лікаря після одержання вказаного результату:

A *Повторити дослідження із сироваткою, взятою через 10 днів

B Дослідити цю ж сироватку повторно.

C Використати чутливішу реакцію.

D Повторити дослідження з іншим діагностикумом.

E Відхилити діагноз кліщового енцефаліту.

42. Мікробіологічна лабораторія одержала завдання підготуватись до дослідження

матеріалів, підозрілих на зараження спорами збудника сибірки. Який з перерахованих

нижче діагностичних препаратів дозволить провести швидке їх виявлення?

A *Люмінесцентна протисибіркова сироватка.

B Протисибірковий імуноглобулін.

C Стандартний сибірковий антиген.

D Ензиммічений імуноглобулін.

E Моноклональні антитіла проти збудника сибірки.

43. Для виявлення антитіл до токсоплазм в сироватці крові вагітної жінки було використано непряму реакцію імунофлюоресценції. Для цього спочатку фіксований мазок токсоплазм обробили досліджуваною сироваткою. Чим потрібно обробити препарат на наступному етапі?

A *люмінесціюючою сироваткою проти імуноглобуліну людини

B розчином флуоресцеїну

C імуноглобуліном людським нормальним

D діагностичною сироваткою, що містить антитіла до токсоплазм

E сироваткою, що містить мічені флуоресцеїном антитіла до токсоплазм

44. Із організму хворого з гострим гастроентеритом виділено культуру бактерій-збудників

захворювання. Яку серологічну реакцію потрібно використати для ідентифікації збудника

за антигенною будовою?

A * Реакцію аглютинації

B Реакція зв’язування комплементу

C Реакція нейтралізації

D Реакція преципітації

E Реакція опсонізації

45. Хворий доставлений в лікарню з підозрою на хронічну форму гонореї. Яку серологічну

двосистемну реакцію можна використати для виявлення специфічних антитіл в сироватці

хворого?

A * Реакцію зв’язування комплементу

B Реакцію нейтралізації

C Реакцію аглютинації

D Радіоімунний аналіз

E Імуноферментний аналіз

46. Хворого доставлено у лікарню із попереднім діагнозом “ботулізм”. Яку серологічну

реакцію слід застосувати для виявлення ботулінічного токсину в досліджуваному

матеріалі?

A * Реакцію нейтралізації

B Реакцію аглютинації

C Реакцію зв’язування комплементу

D Реакцію преципітації

E Реакцію імунофлюоресценції

47. При бактеріологічному дослідженні випорожнень хворого на кишкову інфекцію була

виділена Shigella sonnei. Яку з перерахованих серологічних реакцій було застосовано для

ідентифікації виділеної чистої культури?

A *Реакція аглютинації

B Реакція преципітації

C Реакція зв’язування комплементу

D Реакція нейтралізації

E Реакція лізису

48. Від хворого, з гнійно-запальним процесом ротової порожнини, в бактеріологічній лабораторії виділена чиста культура стрептокока. Яке дослідження необхідно провести для остаточної ідентифікації збудника?

A *Поставити реакцію аглютинації з стандартними сироватками

B Провести реакцію аглютинації з сироваткою хворого

C Поставити реакцію непрямої гемаглютинації

D Провести реакцію молекулярної гібридизації ДНК

E Виявити термостабільні антигени в реакції кільцепреципітації

Змістовий модуль 9. Імунопатологія. Специфічна профілактика інфекційних захворювань.

49. У трирічної дівчинки краснуха. Її десятирічна сестричка не заразилась цією інфекційною

хворобою, хоча весь час котактувала з нею. Педіатр з’ясував, що вона хворіла на

краснуху п’ять років тому. Який вид імунітету лежить в основі захисту старшої сестри?

A * Природний активний

B Природний пасивний

C Штучний активний

D Штучний пасивний

E Видовий

50. Перед початком введення хворому протидифтерійної гетерогенної сироватки потрібно

використати метод десенсібілізації. Яку назву він має?

A Безредка.

B Манту.

C Шика.

D Коха.

E Пфейфера.

51. У геном вірусу вісповакцини було інтегровано ген вірусу гепатиту В, який відповідає за

утворення HBsAg. Рекомбінантний вірус планується використовувати у якості препарату

для щеплення. До якого типу належить отримана таким чином вакцина?

A * Генно-інженерна

B Комбінована

C Асоційована

D Синтетична

E Хімічна

52. У дитячому відділенні інфекційної клініки хлопчику поставлено діагноз «дифтерія». Який

препарат потрібно ввести хворому в першу чергу?

A *Протидифтерійну антитоксичну сироватку.

B Дифтерійний анатоксин.

C АКДП.

D АДП.

E ТАВt

53. У пологовому будинку проведено імунізацію немовлят проти туберкульозу. Яка з

перелічених вакцин була використана?

A *БЦЖ.

B АДП.

C АКДП.

D EV.

E CTI.

54. Після введення вакцини БЦЖ немовлятам імунітет до туберкульозу триває доти, доки в

організмі є живі бактерії вакцинного штаму. Як найбільш правильно назвати такий вид

імунітету?

A * Нестерильний

B Гуморальний

C Типоспецифічний

D Природжений

E Перехресний

55. Після проникнення в організм бактерії фагоцитуються макрофагами. Яку роль відіграють

макрофаги в кооперації імунокомпетентних клітин на першому етапі формування імунної

відповіді?

A * Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-хелперам.

B Активують Т-кіллери.

C Активують NК-клітини.

D Продукують імуноглобуліни.

E Забезпечують процесинг і презентацію антигена Т-кіллерам

56. Для лікування піодермії лікар призначив вакцину, яка виготовлена зі штаму бактерій,

виділеного від хворого. До якого типу вакцин належить даний препарат?

A * Автовакцина.

B Атенуйована вакцина.

C Генноінженерна вакцина.

D Асоційована вакцина.

E Хімічна вакцина.

  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий