1.1. Служба планування сім’ї (ПС) забезпечує окремим особам та подружнім парам досягнення певних репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини в залежності від віку батьків та інших факторів, визначати кількість дітей в сім’ї.

Пс включає в себе інформацію про шляхи досягнення цих цілей, забезпечення свідомого репродуктивного вибору, можливість скористатися всім спектром безпечних та ефективних методів
Методичні рекомендації щодо організації діяльності служби планування сім’ї в україні загальні положення

Скачати 0.94 Mb.

Сторінка 1/9 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 0.94 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

Від 04.08.2006 № 539

Методичні рекомендації

щодо ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБИ ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї В УКРАЇНІ

  1. Загальні положення

1.1. Служба планування сім’ї (ПС) забезпечує окремим особам та подружнім парам досягнення певних репродуктивних результатів: запобігти небажаній вагітності, народити бажаних дітей, регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження дитини в залежності від віку батьків та інших факторів, визначати кількість дітей в сім’ї.

1.2. Вирішення проблем ПС в Україні здійснюється на державному рівні відповідно визнання Організацією Об’єднаних Націй у 1974 р. права кожної країни займатися ПС, а також особистого невід’ємного права кожного громадянина на відповідальне батьківство.

1.3. ПС включає в себе інформацію про шляхи досягнення цих цілей, забезпечення свідомого репродуктивного вибору, можливість скористатися всім спектром безпечних та ефективних методів.

1.4. ПС передбачає проведення низки заходів, починаючи з планування народження дітей та лікування безплідності і закінчуючи статевим вихованням, консультуванням з питань сімейного життя і, в тому числі, з генетичних питань.

1.5. Діяльність служби ПС в Україні доцільно здійснювати за організаційною структурою згідно з додатком 1.

1.6. Штатні посади медичного персоналу центрів (кабінетів) планування сім’ї встановлюються згідно з діючими штатними нормативами.

Рекомендована структура та примірний розрахунок штатних посад Центрів ПС та репродукції людини наведені у додатках 2, 3.

Штатні посади медичного персоналу центрів (кабінетів) ПС встановлюються згідно з діючими штатними нормативами.

1.7. Організація діяльності Центрів планування сім’ї та репродуктивного здоров’я здійснюється у відповідності Положення про Центр планування сім’ї та репродукції людини, затвердженим наказом МОЗ України від 28.12.02 №503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні».

1.8. Кількість кабінетів планування сім’ї визначається відповідно рекомендацій ВООЗ із розрахунку 1 кабінет на 10 тис. населення.

2. Організація надання допомоги населенню з питань планування сім’ї

Згідно з Основами стратегії країн європейського регіону ВООЗ “Здоров’я – 21” провідними принципами стосовно охорони репродуктивного здоров’я є досягнення зміцнення здоров’я жінок, в т. ч. і репродуктивного, шляхом організації більш доступної і менш затратної первинної медико-санітарної допомоги, ніж стаціонарної, включаючи служби охорони сексуального і репродуктивного здоров’я, зокрема центри та інформаційні служби з питань планування сім’ї.

Служба ПС включає комплекс медико-організаційної роботи, спрямованої на формування у підлітків та молоді безпечної статевої поведінки, зацікавленості у збереженні та поліпшенні здоров’я, основ відповідального батьківства, тобто в основу діяльності служби ПС покладається перш за все цілеспрямована робота з формування у молоді статевої культури та підготовки її до створення здорової сім’ї.

2.1. Основні завдання служби ПС:

— формування у населення засад здорового способу життя, в т.ч. безпечної статевої поведінки;

— організаційно-методичне забезпечення діяльності визначених державних структур та громадських організацій у питаннях плануванням сім’ї;

— профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, в т. ч. ВІЛ/СНІДу;

— підготовка медичних, педагогічних працівників, представників громадських об’єднань до роботи в сфері планування сім’ї;

— забезпечення підвищення кваліфікації кадрів для центрів (кабінетів) планування сім’ї;

— забезпечення потреби населення у засобах і методах контрацепції;

— забезпечення населення необхідною медичною допомогою з безпліддям;

— запобігання небажаній вагітності та скорочення кількості вагітностей, пов’язаних з великим ризиком;

— підвищення демографічної культури населення, зокрема культури планування сім’ї; здійснення заходів щодо поліпшення інформування про сучасні засоби цивілізованого планування сім’ї, регулювання дітородної активності людини; створення інформаційної системи забезпечення населення знаннями з питань сучасної сексуальної і репродуктивної поведінки і контрацепції, залучення засобів масової інформації до висвітлення проблем планування сім’ї і сексуальної культури, сімейно-шлюбних відносин, удосконалення системи підготовки дітей, підлітків, молоді до сімейного життя.

2.2. Організація діяльності структурних підрозділів здійснюється відповідно до рівня надання консультативно-медичної допомоги з ПС (додаток 4).

2.3. Організація діяльності служб ПС з питань формування репродуктивного здоров’я здійснюється спільно з органами освіти на будь-якому структурно-організаційному рівні шляхом створення та затвердження спільних програм формування репродуктивного здоров’я та безпечної статевої поведінки (додаток 5) у відповідності до вікової категорії .

2.4. Підготовка медичних фахівців з питань ПС здійснюється за примірною програмою, наведеною у додатку 6.

2.5. Спеціалістами Центрів ПС (далі ЦПС) здійснюється підготовка різних груп населення, немедичних спеціалістів, представників громадських об’єднань з питань збереження репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.

2.6. Індивідуальний прийом пацієнтів структурних підрозділів служби ПС здійснюється конфіденційно з дотриманням діючого законодавства. На пацієнта заводиться амбулаторна картка(ф.025/о).

2.7. З метою здійснення постійного моніторингу використання населенням контрацепції та впливу цього на показники здоров’я та демографії, а також оперативного втручання до вирішення проблем в діяльність центрів та кабінетів ПС вводиться комп’ютерна Менеджмент Інформаційна Система (МІС).

Навчання спеціалістів щодо впровадження МІС та методичне керівництво здійснюють спеціалісти регіональних ЦПС.

На пацієнта, якому призначається контрацепція заводиться Картка обліку контрацепції МІС, в якій заповнюються перелік індикаторів для введення в комп’ютерну програму МІС (додаток 7).

2.8. Пацієнтам, сім’ям з проблемами ПС надається психологічна допомога.

2.9. Ведення медичної документації іншими спеціалістами Центрів (кабінетів) ПС та репродукції людини відповідає вимогам діючих галузевих нормативних документів.

2.10. Спеціалістами закладів охорони здоров’я служби ПС перед призначенням індивідуально підібраного контрацептиву проводять консультування пацієнтів з питань ПС та збереження репродуктивного здоров’я.

2.11. З метою ефективного попередження непланованої вагітності у жінок з тяжкою соматичною (екстрагенітальною) патологією в Центрах ПС та репродукції людини (кабінетах) створюється регіональний реєстр жінок репродуктивного віку з екстрагенітальною патологією, за якою протипоказана вагітність, за формою, наведеною у додатку 8.

До Центрів (кабінетів) ПС та репродукції людини жінки скеровується сімейними лікарями, лікарями гінекологами дитячої та підліткової гінекології, дільничними лікарями-педіатрами, лікарями-терапевтами, спеціалістами інших служб, які здійснюють диспансерне спостереження за жінками з тяжкою соматичною патологією за переліком екстрагенітвльних захворювань, за якими протипоказана вагітність (додаток 9).

Акушерки Центрів (кабінетів) ПС та репродукції людини/амбулаторних закладів охорони здоров’я акушерсько-гінекологічної служби здійснюють щорічний патронаж жінок з тяжкою соматичною патологією, при якій протипоказана вагітність за життєвими показаннями.

Цій категорії пацієнток перед призначенням методу або засобу попередження вагітності надається психологічна допомога.

2.12. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 №1303 “Про впровадження безплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” спеціалістами Центрів (кабінетів) ПС та репродукції людини здійснюється моніторинг безоплатного забезпечення сучасними контрацептивами жінок груп високого ризику виникнення ускладнень вагітності та пологів, молоді.

Зазначеній категорії жінок виписується рецепт (форма № Ф-2, затверджена наказом МОЗ України від 30.06.1994 № 117) для безоплатного забезпечення контрацептивом.

2.13. У центрах (кабінетах) ПС надається консультативна допомога з питань попередження не планованої вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, особам, що беруть шлюб відповідно до встановленого законодавства. Для цього центри (кабінети) ПС налагоджують тісний контакт з відділами реєстрації актів цивільного стану.

2.14. Спеціалістами обласних Центрів ПС та репродукції людини забезпечується консультування пацієнток репродуктивного віку, які знаходяться на стаціонарному лікуванні в обласній лікарні з питань ПС.

Консультування здійснюється за спеціальним графіком, затвердженим адміністрацією обласної лікарні та керівником ЦПС, у спеціально виділені дні.

2.15. Керівник регіонального ЦПС включається до постійно діючої комісії органу охорони здоров’я з визначення показань штучного переривання вагітності в терміні від 12 до 22 тижнів.

3. Організація медичної допомоги пацієнтам з безплідністю

3.1. У Центрах (кабінетах) ПС здійснюється моніторинг осіб або подружніх пар з безплідністю за картами обліку жіночого та чоловічого безпліддя, наведеними у додатку 10.

3.2. У центрах (кабінетах) ПС надається медична допомога пацієнтам з жіночим та чоловічим безпліддям у відповідності до встановлених нормативів.

3.3. У лікувально-діагностичному відділі регіональних ЦПС створюється моніторинг безплідних подружніх пар, які скеровуються на лікування допоміжними репродуктивними технологіями.

4. Особливості взаємодії служби ПС з іншими службами

4.1. Взаємодія з медико-генетичною службою

4.1.1. Спеціалістами центрів ПС здійснюється організаційно-методична допомога спеціалістам медико-генетичної служби з метою своєчасного інформування пацієнтів, у яких виявлено генетичну патологію, щодо методів контрацепції для відстрочення планованої вагітності на період вирішення проблем або попередити вагітність, за якою у плода може бути тяжка генетична чи спадкова патологія.

4.1.2. У співпраці з спеціалістами з медичної генетики пацієнти з виявленою спадковою або генетичною патологією забезпечуються ефективними методами контрацепції.

4.1.3. У разі виявлення генетичної патології в осіб, що беруть шлюб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 №1740. “Про затвердження порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу” та наказу МОЗ України від 20.12.2002 №480 «Про перелік видів добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу» забезпечуються контрацептивами до вирішення проблем спільно з спеціалістом з медичної генетики. Для цього заклади охорони здоров’я служби ПС налагоджують тісний контакт з відділами реєстрації актів цивільного стану шляхом інформування їх щодо можливостей та порядку отримання послуг з ПС.

4.1.4. Спеціалісти центрів та кабінетів ПС проводять преконцепційну підготовку до майбутньої вагітності шляхом здійснення просвітницької діяльності серед цільових груп молоді віком 18-35 років, обстеження осіб, що планують одружитися відповідно до наказу МОЗ України від 31.12.2003 № 641/84 “Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні” та призначення фолієвої кислоти відповідно затверджених нормативів наказом МОЗ України від 28.12.2002 № 503 «Про удосконалення амбулаторної акушерсько-гінекологічної служби в Україні» з метою попередження вроджених вад центральної нервової системи плода.

4.1.5. Медичні процедури та маніпуляції надаються із застосуванням засобів профілактики інфекцій, що передаються через кров.
4.2. Взаємодія із службою профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД

Надання послуг ВІЛ-позитивним пацієнткам та членам їх сімей має свої особливості щодо конфіденційності, виключення елементів стигматизації та дискримінації під час надання медично-консультативної допомоги у відповідності до вимог діючих нормативно-правових актів.

4.2.1. При виявленні вперше у пацієнта ВІЛ-інфекції до регіонального Центру профілактики та боротьби зі СНІДом подається інформація (“Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи” форма 502-1/о, затверджена наказом МОЗ України від 24.12.2004 № 640/663). Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС здійснюють передтестове та післятестове консультування відповідно до протоколу, затвердженого наказом МОЗ України від 19.08.2005 № 415 “Про удосконалення добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції від 22.11.2005 № 1404/11684.

4.2.2. Спеціалісти Центрів профілактики та боротьби зі СНІДом для забезпечення ВІЛ-інфікованих пацієнтів послугами з питань планування сім’ї скеровують їх до Центрів (кабінетів) ПС або залучають спеціалістів служби ПС до роботи за встановленим графіком, затвердженим і погодженим керівниками Центрів ПС та профілактики та боротьби зі СНІД.

4.2.3. Центри планування сім’ї забезпечують ВІЛ-інфікованих пацієнток безоплатними засобами контрацепції у відповідності до діючого законодавства щодо безоплатної медичної допомоги для ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД після проведення консультування щодо рекомендованого методу чи засобу контрацепції (додаток 11).

У Центрі (кабінеті) ПС створюється реєстр ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку за наданою інформацією Центрів профілактики та боротьби зі СНІД із дотриманням конфіденційності.

4.2.4. Питання планування вагітності вирішуються спільно з лікарем Центру профілактики та боротьби зі СНІД. Спеціалістами Центрів (кабінетів) ПС при наданні послуг з питань планування вагітності враховується рівень вірусного навантаження та стадія розвитку СНІДу. Пацієнтка приймає поінформоване рішення щодо планування народження дитини.

4.2.5. Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС пацієнткам, що планують народжувати дитину, надають інформацію щодо існуючих умов та можливостей профілактики вертикальної трансмісії ВІЛ.

4.2.6. Спеціалісти Центрів ПС надають методичну допомогу спеціалістам Центрів профілактики та боротьби зі СНІД з питань планування сім’ї.

4.2.7. Спеціалісти Центрів ПС та Центрів профілактики та боротьби зі СНІД здійснюють спільно санітарно-просвітницькі заходи з питань профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, в т.ч. ВІЛ/СНІД та не планованої вагітності.
4.3. Взаємодія з дермато-венерологічною службою
4.3.1. Співпраця Центрів (кабінетів) ПС із закладами охорони здоров’я дермато-венерологічної служби полягає передусім у профілактиці інфекцій, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

4.3.2. Спеціалісти Центру ПС забезпечують профілактику, діагностику, лікування пацієнтів з інфекціями, що передаються статевим шляхом (окрім венеричних), а також диспансерний нагляд відповідно до встановлених нормативів та клінічних протоколів з акушерської та гінекологічної допомоги.

4.3.3. У разі виявлення венеричних захворювань пацієнт скеровується до лікаря-дерматовенеролога. Повідомлення про виявлене венерологічне захворювання (форма 089-1/0) подається у встановленому порядку до обласного шкірно-венерологічного диспансеру.

У разі виявлення інфекцій, що передаються статевим шляхом, у пацієнтів з груп ризику до надання медичної допомоги залучаються медичні психологи Центрів ПС.

4.3.4. Спеціалісти Центрів ПС надають методичну допомогу спеціалістам обласних дерматовенерологічних диспансерів з питань планування сім’ї.

4.3.5. Лікарі дерматовенерологи надають консультативну допомогу пацієнтам з питань попередження небажаної вагітності. Призначення контрацептиву здійснюється спільно з спеціалістами служби ПС шляхом скерування пацієнтів до Центрів (кабінетів) ПС або залучення спеціалістів з ПС до спільної роботи за спеціальним графіком, затвердженим керівниками лікувальних закладів.

4.3.6. Спеціалісти дерматовенерологічної та служби та ПС проводять спільні наради, семінари, „круглі столи”, „гарячі лінії”, просвітницькі акції тощо з питань репродуктивного здоров’я, формування безпечної статевої поведінки та стереотипів здорового способу життя, профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом.

4.3.7. Спеціалісти обласних дерматовенерологічних диспансерів залучаються до роботи Комісії органу охорони здоров’я з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів.

4.4. Взаємодія з наркологічною службою

4.4.1. Співпраця спеціалістів наркологічної служби та спеціалістів служби ПС полягає у здійсненні заходів з питань попередження наркоманії, небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом, у групах ризику.

4.4.2. Спеціалісти Центрів (кабінетів) ПС надають методичну допомогу спеціалістам наркологічної служби з питань проведення консультування щодо планування сім’ї.

Спеціалісти служби ПС за інформаційними списками осіб, які споживають наркотики, здійснюють забезпечення засобами попередження непланованої вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом.

Спільні заходи щодо застосування адекватного методу контрацепції споживачами наркотиків доцільно здійснювати під час проведення замісної терапії у цієї категорії пацієнтів.

4.4.3. Спеціалісти служби ПС можуть надавати консультативну в лікувальних закладах наркологічної служби, а також спеціалізовану допомогу за спеціальним графіком, затвердженим керівниками лікувальних закладів.

4.4.4. Спеціалісти наркологічної служби та служби ПС проводять спільні наради, науково-практичні конференції, акції та ін.

4.5 Взаємодія з Центрами здоров’я

4.5.1. Взаємодія спеціалістів служби ПС та Центрів здоров’я полягає у проведенні спільних просвітницьких заходів з питань здорового способу життя, профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу, непланованої вагітності, онкогінекологічних захворювань.

4.5.2. Спеціалісти служби ПС надають інформаційно-методичну допомогу спеціалістам Центрів здоров’я з питань профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу, непланованої вагітності.

4.5.3. Спеціалісти служби ПС та Центрів здоров’я спільно розробляють та видають узгоджені друковані просвітницькі матеріали для населення.

4.5.4. Спеціалісти служби ПС та Центрів здоров’я проводять спільні наради, науково-практичні конференції, акції та ін.

4.6. Взаємодія з “Клініками дружніми до молоді”

4.6.1. Спеціалісти служби ПС надають спеціалістам “Клінік дружніх до молоді” інформаційно-методичну допомогу з питань формування репродуктивного здоров’я, статевого виховання, запобігання небажаної вагітності у дітей та молоді, застосування контрацепції, профілактики ІПСШ, ВІЛ/СНІДу.

4.6.2. Спеціалісти служби ПС залучаються до роботи “Клінік дружніх до молоді” з метою надання спеціалізованої допомоги з питань ПС пацієнтам з груп ризику щодо захворювань, що передаються статевим шляхом, непланованої вагітності.

4.6.3. Спеціалісти служби ПС та “Клінік дружніх до молоді” спільно розробляють та видають узгоджені друковані просвітницькі матеріали для населення.

4.6.4. Спеціалісти служби ПС та “Клінік дружніх до молоді” проводять спільні наради, науково-практичні конференції, акції та ін.

Начальник відділу охорони

здоров’я матерів та дітей Н.Я.Жилка

Додаток 1

до Методичних рекомендацій щодо організації діяльності служби планування сім’ї в Україні

Структура служби планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні

Начальник відділу охорони здоров’я матерів та дітей Н.Я.Жилка

Додаток 2

до Методичних рекомендацій щодо організації діяльності служби планування сім’ї в Україні

  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий