МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №1

Для викладачів до проведення практичного заняття із студентами V курсу медичного факультету
Методи І техніка ендоскопічного дослідження

Скачати 430.47 Kb.

Сторінка 1/5 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 430.47 Kb.

  1   2   3   4   5

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри оториноларингології

д-р.мед. наук, професор

________________В.І. Попович

“____” _____________ 200 ____ р.

МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА №1

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ ІЗ СТУДЕНТАМИ V КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
Тема: «МЕТОДИ І ТЕХНІКА ЕНДОСКОПІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

ЛОР-ОРГАНІВ, МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛУХОВОГО І

ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРА, КЛІНІЧНА

АНАТОМІЯ, ФІЗІОЛОГІЯ СЛУХОВОГО ТА ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРІВ».
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ:

Знання принципів обстеження ЛОР-органів і вміння провести ендоскопічне дослідження має вагоме значення при виявленні патології у цієї категорії хворих і встановлення правильного діагнозу. Студент може повністю пройти курс оториноларингології тільки при умові засвоєння даної теми. Ці знання необхідні як лікарям-лікувальникам так і стоматологам, оскільки 1/3 всіх хворих потребують консультативної або лікувальної допомоги отоларинголога.

Захворювання вуха, порушення слухової функції є найбільш поширеними патологічними станами людини. Встановити діагноз і вибрати раціональну лікарську техніку неможливо без знань клінічної анатомії, фізіології і методів дослідження органу слуху.

Тому вміння оглянути хворого з ЛОР-патологією, провести передню і середню риноскопію є важливим в практичній роботі лікаря.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

 1. Клінічну анатомію зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха.
 2. Будова слухового аналізатора.
 3. Будова вестибулярного аналізатора.
 4. Методи дослідження слухового і вестибулярного аналізатора.

Вміти:

 1. Провести огляд ЛОР-органів.
 2. Користуватись лобним рефлектором.
 3. Провести визначення слуху мовою.
 4. Скласти слуховий паспорт.
 5. Скласти вестибулярний паспорт.

6. Вміти читати аудіограми.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Дисципліни Знати Вміти 1. Анатомія людини, топографічна анатомія Будова Лор органів. Вивчити будову ЛОР-органів 2. Нормальна фізіологія і патологічна фізіологія Будову рефлекторної дуги слухового і вестибулярного аналізатора. Будову переферійного реципторного апарату. Визначити слуховий паспорт по повітряній та кістковій провідності. 3. Фізика Графічне зображення аудіограми, кривої звукопроведення і звукосприйняття. Намалювати аудіограму при ураженні слуху різних типів. 4. Топографічна анатомія Проекція задньої стінки слухового проходу і стінок барабанної порожнини. Знайти суміжні утворення. 5. Гістологія Будова барабанної перетинки Знайти різницю будови шкіри слухового ходу в різних його відділах.

ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ Основні етапи заняття, і їх функції Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення (наочність) Час. хв. 1. Підготовчий етап.

3 Організація заняття.

Постановка навчальних цілей.

Контроль вихідного рівня знань.

Фронтальне теоретичне експрес-опитування, тестовий контроль Перелік питань, тестові завдання 45 2. Основний етап: формування професійних вмінь і навичок, обстеження хворого, постановка діагнозу при отоскопії. Під керівництвом викладача проводити тренування навичок, огляди ЛОР-органів. Розглядають основні клінічні дані слухового і вестибулярного аналізаторів. Інструкції, таблиці, муляжі. 50 3. Заключний етап.

Контроль рівня знань і навичок.

Перевірити вміння студентів проводити огляд ЛОР-органів. Ситуаційні задачі 50 4. Підведення підсумків заняття.

20 5. Домашнє завдання

5

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ :

 1. Повторити з анатомії будову зовнішнього, середнього і внутрішнього вуха.
 2. Повторити із інших кафедр анатомію вуха.
 3. Підготуватись до відповіді на нижче поставлені питання.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ:

 1. Як розташовується хворий і лікар при ЛОР-огляді?
 2. Розташування джерела світла.
 3. Обладнання оглядового столика, розташування чистого і використаного інструментарію.
 4. Порядок обробки інструментарію.
 5. Будова лобного рефлектора.
 6. Правила користування рефлектором.
 7. Зовнішній огляд ЛОР-органів.
 8. Яка послідовність проведення ендоскопічних методів дослідження ЛОР-органів?
 9. Правила користування носовим дзеркалом.
 10. 4 позиції передньої риноскопії.
 11. Яка нормальна риноскопічна картина?
 12. Необхідність огляду зубів, ясен, присінку, порожнини рота, твердого і м’якого піднебіння, язичка.
 13. Перший і другий методи фарингоскопії (звичайне дихання, фонація звуку «А»).
 14. Нормальна фарингоскопічна картина.
 15. Дзеркало для задньої риноскопії.
 16. Особливості задньої риноскопії.
 17. Нормальна картина, яку видно при задній риноскопії.
 18. Два методи огляду гортані — пряма і непряма ларингоскопія.
 19. Гортанне дзеркало.
 20. Три моменти дзеркальної ларингоскопії: спокій, не дихання, фонація звуку «І» або «Е», глибокий вдих.
 21. Нормальна ларингоскопічна картина.
 22. Вушна лійка.
 23. Нормальна ендоскопічна картина.
 24. Особливості використання методики ендоскопії ЛОР-органів у дітей.
 25. Пальцеве дослідження носоглотки.

САМОСТІЙНА АУДИТОРНА РОБОТА:

Студенти один на одному засвоюють методику роботи з лобним рефлектором, передню риноскопію, орофарингоскопію, задню риноскопію, методику дзеркальної ларингоскопії та отоскопії. Досліджують прохідність слухових труб, рухомість барабанної перетинки. Вивчають слухову функцію за допомогою мови та камертонів, складають слуховий паспорт. Читання аудіограм. Складають вестибулярний паспорт, один на одному проводять вестибулометрію і досліджують отолітову реакцію.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ

ПОЧАТКОВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 1. Що таке отоскопія?

А) визначення слуху

Б) огляд слухового проходу

В) огляд стану барабанної перетинки

 1. Яке положення голови хворого при отоскопії?

А) нахилена назад

Б) повернуту вбік

В) знаходиться в звичайному фізіологічному положенні

 1. Що таке риноскопія?

А) огляд слизової перегородки носа

Б) огляд слизової і стану носових ходів

В) огляд носових раковин

 1. Як називається методика огляду порожнини рота і глотки?

А) фарингоскопія

Б) ларингоскопія

В) орофарингоскопія

 1. Як називається методика дослідження гортані?

А) риноскопія

Б) фарингоскопія

В) ларингоскопія

 1. Яку анатомічну особливість хрящового відділу вушної раковини Ви знаєте?

А) спереду шкіра щільно спаяна з хрящем

Б) вушна раковина не має підшкірної жирової клітковини

В) в шкірі вушної раковини велика кількість сальних залоз

 1. Де розміщені сірчані залози в вусі?

А) біля барабанної перетинки

Б) в перетинчасто-хрящовому відділі

В) в кістковому відділі

 1. Які анатомічні відділи зовнішнього вуха Ви знаєте?

А) вушна раковина

Б) зовнішній слуховий прохід

В) барабанна перетинка

Г) сосковидний відросток

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ

КІНЦЕВОГО РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 1. Відшукайте повну та правильну відповідь на запитання.

Який інструмент застосовується для проведення передньої риноскопії?

А) шпатель Б) вушна лійка В) носове дзеркало

2. Як називається методика огляду носа?

А) орофарингоскопія

Б) риноскопія

В) ларингоскопія

3. Як називається методика огляду носоглотки?

А) задня риноскопія

Б) ларингоскопія

В) фарингоскопія

4. Як називається методика огляду гортані?

А) отоскопія

Б) фарингоскопія

В) ларингоскопія

 1. Як називається методика дослідження носоглотки у дітей раннього віку?

А) пальцеве дослідження носоглотки

Б) фарингоскопія

В) ларингоскопія

 1. Як називається методика огляду глотки?

А) ороскопія

Б) стоматоскопія

В) фарингоскопія

 1. Як називається методика огляду нижніх відділів глотки?

А) гіпофарингоскопія
Б) орофарингоскопія

В) задня риноскопія

 1. Які є методи огляду гортані?

А) пряма ларингоскопія

Б) непряма ларингоскопія

В) пряма і непряма ларингоскопія

 1. Стан яких органів оцінюється при задній риноскопії?

А) вивідних отворів біляносових пазух.

Б) задніх відділів порожнини носа

В) глоточних отворів слухових труб

Г) носоглотки

 1. Які моменти складають орофарингоскопію?

А) огляд порожнини рота

Б) огляд глотки

В) огляд носоглотки
12.Стан яких органів оцінюється при проведенні отоскопії?

А) сосковидного відростка

Б) барабанної перетинки

В) зовнішнього слухового проходу

13.Які є методики обстеження стравоходу?

А) рентгенологічне обстеження стравоходу

Б) фіброезофагоскопія

В) езофагоскопія

Г) пальцеве дослідження входу до стравоходу
14.Які є способи для дослідження прохідності слухової труби?

А) спосіб Тойнбі

Б) спосіб Бальсальви

В) спосіб Політцера

Г) продування слухових труб за допомогою катетеризації

Д) акуметрія

15.Якими способами обстежують слухову функцію?

А) шепітна і розмовна мова

Б) суб’єктивна аудіометрія

В) камертональне обстеження

Г) об’єктивна аудіометрія

Д) вестибулометрія

Е) рентгенографія скроневих кісток

З) калорична проба

16. При яких станах дослід Швабаха не є укорочений?

А) при порушенні звукосприйняття

Б) при порушенні звукопроведення

В) у здорових людей.

17.Які камертональні проби для дослідження слуху вам відомі?

А) Вебера

Б) Рінне

В) Швабаха

Г) Федерічі

Д) Кархарта

18. Які найбільш типові варіанти заключення при оцінці результатівв тональної порогової аудіометрії існують?

А) норма

Б) порушення звукосприйняття

В) порушення звукопроведення

Г) ідіапатична приглухуватість

Д) порушення звукосприйняття та звукопроведення (змішана приглухуватість).

  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий