Менінгококова інфекція

Найвищою захворюваність залишається на Африканському континенті, який у довідках вооз у 70-80-ті роки фігурував як „менінгококовий пояс”. У 80 випадків первинний бактеріальний менінгіт має менінгококову етіологію
Менінгококова інфекція

Скачати 87.76 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 87.76 Kb. Менінгококова інфекція – антропонозне інфекційне захворювання з крапельним механізмом передачі, яке спричиняється менінгококом і має широкий діапазон клінічних прояв, від безсимптомного бактеріоносійства до бурхливого перебігу менінгококового сепсису і менінгоенцефаліту (лат.-morbis meningococceus, англ.-meningococcal disease).
МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ТЕМИ.

Нині менінгококову інфекцію у вигляді спорадичних або невеликих епідемічних спалахів реєструють у всіх країнах. Найвищою захворюваність залишається на Африканському континенті, який у довідках ВООЗ у 70-80-ті роки фігурував як „менінгококовий пояс”. У 80 випадків первинний бактеріальний менінгіт має менінгококову етіологію.

У наслідок високої чутливості до менінгокока хворіють переважно діти і молоді люди, що дозволяє відносити менінгококову інфекцію до дитячих інфекцій. Високий ступінь контагіозності сприяє виникненню епідемій, а наслідком цього є величезні економічні витрати.

Захворювання може перебігати важко, з високою летальністю. Менінгококова інфекція поки що залишається не повністю керованою, оскільки вакцини створені не проти всіх груп менінгококів.

ДИДАКТИЧНІ ЦІЛІ.

Дане заняття передбачає навчити студентів:

1)вмінню запідозрити менінгококову інфекцію на основі скарг хворого, анамнезу хвороби, епідеміологічного анамнезу та об’єктивних даних;

2)вмінню підтвердити діагноз менінгококової інфекції, використовуючи лабораторні засоби обстеження;

3)вмінню диференціювати менінгококову інфекцію з хворобами, які мають схожу клініку;

4)вміти оцінити важкість стану хворого;

5)принципам лікування хворого вдома, та критерії госпіталізації до інфекційного стаціонару
ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ.

1)Час заняття-225 хвилин.

2)Кількість студентів-10.
УСТАТКУВАННЯ ЗАНЯТТЯ.

1)Тести 2-го рівня.

2)Хворі на різні форми менінгококової інфекції та зі схожою симптоматикою.

3)Ситуаційні задачі.

4)Таблиці, слайди.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ.

1)Викладач перевіряє присутніх та викладає мотивацію для вивчення теми.

2)Контроль початкового рівня знань студентів по темі, відбувається по тестам.

3)Для самостійної роботи студенти отримають хворих на менінгококову інфекцію, менінгіти будь-якої етіології, ГРВІ та хворих з пропасницею будь-якого генезу. Викладач здійснює контроль за правильністю збору анамнезу хвороби, епіданамнезу та виявлення об’єктивних даних курируємих хворих. Також студенти вивчають копії архівних історій хвороб з ати пічним та тяжким перебігом.

4)Під час групового розбору куратор докладає хворого при активній участі всіх студентів групи, які допомагають одержати недостатню інформацію про хворого та перевірити виявлені об’єктивні дані. Викладач звертає увагу на основні синдроми різних форм менінгококової інфекції, їх різноманітність: від назофарингіту до менінгоенцефаліту. Останні студенти демонструють діагностичні симптоми, відсутні у перших хворих. Студенти по черзі обґрунтовують попередній діагноз. На прикладі 1-2 хворих проводиться диференціальна діагностика та формулюється заключний діагноз. Крім того, обговорюються питання етіології, епідеміології та патогенезу менінгококової інфекції.

5)Для контролю кінцевого рівня знань студентів з даної теми застосовуються ситуаційні задачі, при розв’язуванні яких студенти повинні поставити діагноз, визначити ускладнення та призначити лікування.

6)Підводячи підсумки заняття викладач оцінює ступень теоретичної підготовки та практичної діяльності студентів вдома та на практичному занятті, робить зауваження по деонтологічним та етичним нормам поведінки, дисципліні.
ПРАКТИЧНІ ЗНАННЯ ТА ВМІННЯ.
У результаті вивчення даної теми студент повинен знати: етіологію, епідеміологію, патогенез менінгококової інфекції, клінічні симптоми, характерні для різних форм менінгококової інфекції, а також правила госпіталізації хворих на менінгококову інфекцію.

Вміти: на основі клінічних, епідеміологічних даних запідозрити менінгококову інфекцію, скласти план обстеження хворого, обґрунтувати клінічний діагноз, виявити ускладнення, призначити лікування хворим на різні форми менінгококової інфекції.

ХРОНОЛОГІЧНА КАРТА.

ЕТАПИ ЗАНЯТТЯ ЧАС

хвил.

УСТАТКУВАННЯ ЧИСЛО СТУДЕНТІВ 1 2 3 4 1)Вступне слово викладача 10 журнал 10

2)Контроль початкового рівня знань студентів 15 Тести 2-го рівня

10 3)Самостійна робота студентів коло ліжка хворого 90 Діагностичне відділення

10

4)Поточний контроль знань:

а)постановка діагнозу;

б)оцінка результатів додаткових досліджень;

в)проведення диференційного діагнозу;

г)принципи лікування;

д)профілактичні заходи

20
20

20

15

10 Діагностичне відділення, учбова кімната 10

5)Контроль кінцевого рівня знань студентів 15 Ситуаційні задачі 10

6)Підведення підсумків 10

10

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА.

1.Лекції зав. кафедрою та доцента.

2.Ж.І.Возіанова „Інфекційні та паразитарні хвороби, Київ, „Здоров’я”, 2001 рік.

3.Родаткевич, В.А.Маціевський „Інфекційні хвороби”, Київ, „Здоров’я”, 2001 рік.

ТЕСТИ.
1.До якої групи інфекційних хвороб відноситься менінгококова інфекція? А)кишкова інфекція, Б)дихальні інфекції, В)кров’яні інфекції, Г)інфекції зовнішніх покровів, Д)сопронозні інфекції
2.Які з мікроорганізмів є збудником менінгококової інфекції? А)Corynebacteriae, Б) спірохети, В)рикетсії, Г)Neisseria, Д)віруси
3.Хто є джерелом інфекції при менінгококовій інфекції? А)хвора людина, Б)забруднена атмосфера, В)щури, Г)тварини, Д)птахи
4.Який механізм передачі при менінгококовій інфекції? А)фекально-оральний, Б)трансмісивний, В)повітряно-крапельний, Г)парентеральний, Д)змішаний
5.Який характер висипу при менінгококцемії? А)геморагічний, Б)папульозний, В)везикльозний, Г)пустульозний, Д)петехіальний
6.Менінгококовий менінгіт диференцірують з: А)висипним тифом, Б)туберкульозним менінгітом, В)субарахноїдальним крововиливом, Г)геморагічним васкулітом, Д)інфекційним мононуклеозом
7.Яка існує специфічна діагностика менінгококового менінгіту? А)дослідження спинномозкової рідини (біохімічне та бактеріологічне), Б)Гемокультура, В)серологічні дослідження крові, Г)комп’ютерна томографія головного мозку, Д)біопсія мозку
8.Які групи препаратів входять до обов’язкового призначення на генералізовані форми менінгококової інфекції? А)антибактеріальні та кортикостероїди, Б)дезінтоксикаційні та сечогонні, В)сульфаніламідні та сольові розчини, Г)сироватки та вакцини, Д)антигістамінні та еуфілін
9.При паталогоанатомичному дослідженні у померлого на шкірі тулуба поліморфний геморагічний висип, набряк мозку, крововилив у надниркові залози. Встановити діагноз: А)менінгококцемія, набряк головного мозку, синдром Уотерхауза-Фридриксена, Б)геморагічний васкуліт, В)висипний тиф, Г)субарахноідальний крововилив, Д)пухлина мозку
10.У громадянина Н., скарги відсутні, при бактеріологічному дослідженні мигдаликів, виявлені грам-негативні диплококи. Ваш діагноз: А)транзиторне носійство менінгококів, Б)менінгококовий тонзиліт, В)дифтерія, островчатая форма, Г)інфекційний мононуклеоз, Д)риновірусна інфекція
11.Виберіть препарат, який є стартовим у етіотропному лікуванні генералізованої форми менінгококової інфекції: А)пеніцилін, Б)сульфаніламіди, В)гентаміцін, Г)метроджил, Д)цефтріаксон
12.Вкажить оптимальну дозу пеніциліну для лікування генералізованої форми менінгококової інфекції: А)10 тис. Од./кг, Б)50 тис. Од./кг, В)100 тис. Од./кг, Г)200 тис. Од./кг, Д)400 тис. Од./кг
СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ.
1.Хворий Р, 34 років, з’явились скарги на підвищення Т тіла до 37,5°C, помірний головний біль у лобно-тім’яній ділянці, біль у горлі під час ковтання, закладеність носа, слизисто-гнійне виділення з носу. Об-но: слизова оболонка задньої стінки глотки гіперемійована з гіпертрофією фолікулів та гнійною доріжкою. Хворий з вогнища менінгококової інфекції. Попередній діагноз? Які додаткові обстеження треба провести? Лікування?
2.Хворий В., 28 років, захворів гостро з підвищення Т тіла до 39,5°C, головного болю, блювання. На другу добу з’явився висип неправильної зірчастої форми геморагічного характеру до 1 см у діаметрі. Елементи щільнуваті на дотик, трохи виступають над поверхнею шкіри, та локалізуються на шкірі дистальних відділів (кісті, передпліччя, стопи, гомілки, сідниці). Для якого захворювання характерний такий висип? Які додаткові обстеження треба призначити? Основні принципи лікування.
3.Хворий М., 40 років, захворів раптово з розпираючого головного болю, Т тіла підвищилась до 39,5°C, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення. Лікар „швидкої допомоги” виявив пожвавлення рефлексів, ригідність потиличних м’язів, симптоми Керніга., Брудзинського. Попередній діагноз? Тактика лікаря „швидкої допомоги”.
4.У хворого П., 48 років, з клінікою менінгіту при проведенні спинномозковій пункції раптово виникли гіперемія і ціаноз обличчя, тоніко-конічні судоми, з’явилось дихання Рейн-Стокса. Яка причина виникнення такого стану? Як запобігти такого ускладнення?
5.Хворий Р., 26 років, поступив в клініку на 4-ту добу захворювання. При обстеженні був діагносцирований менінгококовий менінгіт. Хворому почали вводити антибіотики у спинномозковий канал. Але, незважаючи на інтенсивну терапію, стан хворого погіршувся. З’явились тремор, гіпертонус, прострація. На цьому фоні приєднались розлади дихання, клонімо-тонічні судоми. На очному дні застій сосків зорових нервів, у спинномозковій рідині зростає вміст білка. З чим пов’язане погіршення стану? Якмй прогноз у цьому випадку?
6.У хворого з клінікою менінгіту при обстеженні спинномозкової рідини виявлені такі зміни: колір, прозорість-білувата, каламутна; тиск-різко підвищений; цитоз (в 1 мкл)-1100; склад-90% нейтрофіли; білок-1,88 г/л; клітинно-білкова дисоціація; реакція Панді++++; реакція Нонне-Апельта++++; глюкоза 2,22 ммоль/л; фібринозна плівка-груба, у вигляді осаду. Яка етіологія лежить в основі таких змін? План лікування.
7.Хворий Р., 28 років. Доставлений „швидкою допомогою” з клінікою менінгіту. При проведенні спинномозкової пункції виявлені такі зміни: колір, прозорість-безбарвна, опалесцентна; тиск-різко підвищений; цитоз (в 1 мкл)-200; склад-90% лімфоцити; білок-4,0 г/л, білково-клітинна дисоціація; реакція Панді+++; реакція Нонне-Апельта++++; глюкоза-1,6 ммоль/л; фібринозна плівка-. Яка етіологія лежить в основі таких змін? План лікування.
8.Хворий Ш., 25 років, хворіє на грип 3 доби. Викликав „швидку допомогу”, так як посилився головний біль, з’явилось блювання. Лікар при огляді виявив менінгеальні знаки, та доставив хворого у стаціонар. При проведенні спинномозкової пункції виявлені такі зміни: : колір-безбарвна,прозорість-прозора; тиск-підвищений; цитоз (в 1 мкл)-300; склад-90% лімфоцити; білок-0,33 г/л, клітинно-білкова дисоціація; реакція Панді++; реакцію Нонне-Апельта++; глюкоза-3,33 ммоль/л. Ваш діагноз? Лікування?
9.У хворого Л., 44 років (вага 68 кг) клінічний діагноз: Менінгококова інфекція, менінгококцемія, важкий перебіг. План обстеження та лікування.
10.Хворий С., 20 років. Клінічний діагноз: менінгококова інфекція, менінгококовий менінгіт, важкий перебіг. План обстеження та лікування (вага хворого 70 кг).

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий