Медсестринство в геронтології та геріатрії

Тема : Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги
Медсестринство в геронтології та геріатрії

Скачати 436.39 Kb.

Сторінка 1/3 Дата конвертації 15.04.2016 Розмір 436.39 Kb.

  1   2   3

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства .

Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1

Тема : Робота медичної сестри в підрозділах геріатричної допомоги (геріатричний кабінет поліклініки, будинок – інтернат для літніх людей, Хоспіс).

Актуальність теми вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

.

Навчальні цілі:

Знати:

 • підрозділи геронтології;
 • функції геріатричного кабінету поліклініки;
 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;
 • структуру та функції закладу Хоспіс;
 • вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці.

Вміти:

 • визначити календарний та біологічний вік людини;
 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;
 • встановлювати медсестринські діагнози;
 • складати план медсестринських втручань;
 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені лля фаху « сестра медична».

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».
 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.
 3. Структура закладу Хоспіс.
 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.
 5. Розділи геронтології.
 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини пришвидшення старіння населення України», « Заклади Хоспіс».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.

Питання для самоконтролю знань

 1. Розділи геронтології.
 2. Причини швидкого старіння населення України.
 3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.
 4. Теорії довголіття.
 5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.

Література

   1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
   2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
   3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
   4. Конспект лекцій.

   Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

   Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

   від ______ протокол №_____

   Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

   ІФНМУ

   Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства .

   Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

   Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття

   № 2

   Тема : Особливості роботи медичної сестри з догляду за пацієнтами похилого та старечого віку. Організація домашнього стаціонару. Ведення медичної документації.

   Актуальність теми : вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

   Навчальні цілі

   Знати:

   • підрозділи геронтології;
   • функції геріатричного кабінету поліклініки;
   • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;
   • структуру та функції закладу Хоспіс;
   • вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та старечому віці;
   • медичну документацію.

   Вміти:

   • визначити календарний та біологічний вік людини;
   • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;
   • встановлювати медсестринські діагнози;
   • складати план медсестринських втручань;
   • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені фахом « сестра медична»;
   • організувати домашній стаціонар;
   • вести медичну документацію.

   Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

   Контрольні питання теми:

   1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».
   2. Функції медичної сестри в організації домашнього стаціонару.
   3. Структура закладу Хоспіс.
   4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.
   5. Розділи геронтології.
   6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.
   7. Види медичної документації.
   8. Правила ведення медичної документації.

   Самостійна аудиторна робота студента:

   1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини швидкого старіння населення України», « Заклади Хоспіс», « Організація домашнього стаціонару».

   2. Письмова відповідь на тестові завдання.

   Питання для самоконтролю знань

   1. Розділи геронтології.
   2. Причини швидкого старіння населення України.
   3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.
   4. Теорії довголіття.
   5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.

   Література

     1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
     2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
     3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
     4. Конспект лекцій.

     Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

     Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

     від ______ протокол №_____

     Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

     ІФНМУ

     Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства .

     Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

     Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття

     № 3

     Тема : Виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого віку при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі. Планування медсестринських втручань та їх реалізація: підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень крові та інструментальних методів обстеження.

     Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 — століття. Атеросклероз і гіпертонічна хвороба є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .

     Навчальні цілі

     Знати:

     — анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

     • етіологічні чинники винекнення атеросклерозу та гіпертонічної хвороби;
     • класифікацію гіпертонічної хвороби;
     • клінічну картину розвитку атеросклерозу, гіпертонічної хвороби;
     • принципи лікування атеросклерозу та гіпертонічної хвороби;
     • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі.

     Вміти:

     — виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при атеросклерозі, гіпертонічній хворобі;

     • надати невідкладну допомогу при гіпертонічному кризі;
     • верифікувати медсестринський діагноз;

     — скласти план сестринських втручань;

     • виконати заплановані дії .

     Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

     Контрольні питання теми:

     1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація гіпертонічної хвороби;

     3. Визначення, етіологія, класифікація атеросклерозу ;

     4. Клініка, профілактика, лікування гіпертонічної хвороби;

     5. Клініка, профілактика, лікування атеросклерозу;

     6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

     7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

     8. Назвіть ускладнення гіпертонічної хвороби та дайте характеристику їх клінічній картині;

     9. Заходи невідкладної допомоги при гіпертонічному кризі ;

     Самостійна аудиторна робота студента:

     1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Причини швидкого старіння населення України», « Особливості перебігу артеріальної хвороби у людей похилого віку», « Організація домашнього стаціонару».

     2. Письмова відповідь на тестові завдання.

     Питання для самоконтролю знань:

       1. Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;
       2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;
       3. Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

       4. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку.

       Література :

         1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
         2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
         3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
         4. Конспект лекцій.

         Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

         Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

         від ______ протокол №_____

         Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

         ІФНМУ

         Кафедра внутрішньої медицини та медсестринства .

         Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

         Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття

         № 4

         Тема : Виявлення дійсних та супутніх проблем пацієнтів похилого віку при ІХС, недостатності кровообігу. Планування медсестринських втручань та їх реалізація: підготовка пацієнтів до лабораторних досліджень крові та інструментальних методів обстеження. Навчання взаємо- та самодогляду.

         Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 — століття. ІХС, недостатність кровообігу є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .

         Навчальні цілі:

         Знати :

         • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

         • етіологічні чинники винекнення ІХС та недостатності кровообігу;
         • класифікацію ІХС;
         • клінічну картину розвитку ІХС та недостатності кровообігу;
         • принципи лікування ІХС та недостатності кровообігу;
         • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІХС та недостатності кровообігу.

         Вміти:

         • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІХС, недостатності кровообігу;
         • надати невідкладну допомогу при нападі стенокардії;
         • верифікувати медсестринський діагноз;

         — скласти план сестринських втручань;

         • виконати заплановані дії ;
         • навчити пацієнтів самодогляду та взаємодогляду;

         Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

         Контрольні питання теми:

         1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація ІХС;

         3. Визначення, етіологія, класифікація недостатності кровообігу ;

         4. Клініка, профілактика, лікування ІХС;

         5. Клініка, профілактика, лікування недостатності кровообігу;

         6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

         7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

         8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

         9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

         Самостійна аудиторна робота студента:

         Письмова відповідь на тестові завдання.

         Питання для самоконтролю знань:

         1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

         2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

         3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

         4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

         Література :

           1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
           2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
           3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
           4. Конспект лекцій.

           Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

           Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

           від ______ протокол №_____

           Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

           ІФНМУ

           Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

           Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

           Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 5

           Тема : Кризи при артеріальній гіпертонії, серцева астма, набряк легень у геріатричній практиці ( діагностика, клініка, надання невідкладної та дорлікарської допомоги).

           Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 — століття. ІХС, недостатність кровообігу є факторами ризику у розвитку ІМ, інсульту та РКС, особливо у людей похилого віку. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .

           Навчальні цілі:

           Знати :

           • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

           • етіологічні чинники винекнення ІХС та недостатності кровообігу;
           • класифікацію ІХС;
           • клінічну картину розвитку ІХС та недостатності кровообігу;
           • принципи лікування ІХС та недостатності кровообігу;
           • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІХС та недостатності кровообігу.

           Вміти:

           • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІХС, недостатності кровообігу;
           • надати невідкладну допомогу при нападі стенокардії;
           • верифікувати медсестринський діагноз;

           — скласти план сестринських втручань;

           • виконати заплановані дії ;
           • навчити пацієнтів самодогляду та взаємодогляду;

           Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

           Контрольні питання теми:

           1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку. 2.Визначення, етіологія, класифікація ІХС;

           3. Визначення, етіологія, класифікація недостатності кровообігу ;

           4. Клініка, профілактика, лікування ІХС;

           5. Клініка, профілактика, лікування недостатності кровообігу;

           6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

           7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

           8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

           9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

           Самостійна аудиторна робота студента:

           Письмова відповідь на тестові завдання.

           Питання для самоконтролю знань:

           1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

           2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу гіпертонічна хвороба в осіб похилого та старечого віку;

           3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

           4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці атеросклерозу в осіб похилого та старечого віку;

           Література :

             1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
             2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
             3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
             4. Конспект лекцій.

             Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

             Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

             від ______ протокол №_____

             Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

             ІФНМУ

             Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

             Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

             Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 5

             Тема : Приступ стенокардії, ІМ, раптова зупинка серця ( діагностика, клініка, надання невідкладної та долікарської допомоги).

             Актуальність теми : захворювання ССС – одна із ведучих проблем 20 — століття. ІМ, приступ стенокардії становлять пряму загрозу життю пацієнта. Тому вивявлення проблем пацієнтів із вищезгаданою патологією, особливості перебігу у людей похилого віку, вивчення клінічної картини, діагностики та надання допомоги, яка передбачена фахом « сестра медична» є надзвичайно актуальним .

             Навчальні цілі:

             Знати :

             • анатомо – фізіологічні особливості ССС у людей похилого та старечого віку;

             • етіологічні чинники винекнення ІМ та стенокардії;
             • класифікацію ІМ;
             • класифікація стенокардії;
             • клінічну картину розвитку ІМ;
             • клінічна картина нападу стенокардії;
             • принципи лікування ІМ ;
             • принципи лікування стенокардії
             • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при ІМ та стенокардії.

             Вміти:

             • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при ІМ;
             • виявити існуючі та потенційні проблеми при стенокардії
             • надати невідкладну допомогу при приступі стенокардії;
             • виконати реанімаційні заходи, а саме : ШВЛ, непрямий масаж серця;
             • верифікувати медсестринський діагноз;

             — скласти план сестринських втручань;

             • виконати заплановані дії .

             Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

             Контрольні питання теми:

             1. Анатомо – фізіологічні ососбливості ССС в людей похилого та старечого віку.

             2.Визначення, етіологія, класифікація ІМ;

             3. Визначення, етіологія, класифікація стенокардії ;

             4. Клініка, профілактика, лікування ІМ;

             5. Клініка, профілактика, лікування стенокардії;

             6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження ( ЕКГ – діагностики, ЕхоКС, добового моніторування АТ);

             7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : загальний аналіз, біохімію, коалограму);

             8. Заходи невідкладної допомоги при нападі стенокардії;

             9. Правила та техніка виконання ШВЛ та непрямого масажу серця.

             Самостійна аудиторна робота студента:

             Письмова відповідь на тестові завдання.

             Питання для самоконтролю знань:

             1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ІМ, стенокардія;

             2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ІМ в осіб похилого та старечого віку;

             3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці стенокардії в осіб похилого та старечого віку;

             4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці стенокардії в осіб похилого та старечого віку;

             Література :

               1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».
               2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».
               3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
               4. Конспект лекцій.

               Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

               Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

               від ______ протокол №_____

               Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

               ІФНМУ

               Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

               Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

               Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 7

               Тема : Планування та виконання медсестринського процесу при захворюваннях органів дихання в похилому та старечому віці: бронхіт ( гострий), пневмонії, ХОЗЛ.

               Актуальність теми : зважаючи на екологічно – несприятливі умови навколишнього середовища, шкідливі звички населення та супутні захворювання , останнім часом зросли у процентному співвідношенні захворювання бронхолегеневої системи. Зважаючи на АФО легеневої системи в людей похилого віку вивчення даної проблеми є актуальне.

               Навчальні цілі:

               Знати :

               • анатомо – фізіологічні особливості бронхолегеневого апарату у людей похилого та старечого віку;
               • етіологічні чинники винекнення пневмоній
               • етіологічні чинники винекнення ХОЗЛ;
               • класифікацію пневмоній;

               — клінічну картину розвитку бронхообструктивного синдрому;

               — принципи лікування пневмонії ;

               • принципи лікування ХОЗЛ;
               • інструментальні та лабораторні методи обстеження, які доцільно виконати при пневмонії, ХОЗЛ.

               Вміти:

               • виявити існуючі та потенційні проблеми пацієнта при пневмонії;
               • виявити існуючі та потенційні проблеми при ХОЗЛ;
               • надати невідкладну допомогу при бронхообструктивному синдромі;

               — верифікувати медсестринський діагноз;

               — скласти план сестринських втручань;

               • виконати заплановані дії .

               Завдання для самостійної позааудиторної роботи: опрацювати тему згідно рекомендованої літерат

               Контрольні питання теми:

               1. Анатомо – фізіологічні ососбливості бронхолегеневої системи в людей похилого та старечого віку.

               2.Визначення, етіологія, класифікація пневмоній;

               3. Визначення, етіологія, класифікація ХОЗЛ ;

               4. Клініка, профілактика, лікування пневмоній;

               5. Клініка, профілактика, лікування ХОЗЛ;

               6. Особливості підготовки пацієнтів до інструментальних методів обстеження (рентгенографії ОГП, спірометрії, комп′ютерної томографії);

               7. Особливості підготовки пацієнтів до лабораторних методів обстеження ( забору крові на : забору крові на : загальний аналіз, взяття харкотиння на: загальний аналіз, посів на бакдослідження, визначення добової кількості харкотиння);

               8. Заходи невідкладної допомоги при бронхообструктивному синдромі.

               Самостійна аудиторна робота студента:

               Письмова відповідь на тестові завдання.

               Питання для самоконтролю знань:

               1.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу ХОЗЛ, пневмонії;

               2. Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у верифікації діагнозу пневмонії в осіб похилого та старечого віку;

               3.Назвіть інструментальні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці ХОЗЛ в осіб похилого та старечого віку;

               4.Назвіть лабораторні методи обстеження, які доцільно застосувати у діагностиці ХОЗЛ в осіб похилого та старечого віку;

               Література :

               1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

               2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

               1. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».
               2. Конспект лекцій.

               Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С. Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

               від ______ протокол №_____

               Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

               ІФНМУ

               Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

               Предмет “Медсестринство в геронтології та геріатрії”

               Методична розробка для студентів для проведення практичного заняття№ 8

                 1   2   3
               База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
               звернутися до адміністрації

                   Головна сторінка
               Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

        Рейтинг
        ( Пока оценок нет )
        Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
        Добавить комментарий