ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

Модуль І. Анатомія опорно-рухового апарату, нейроендокринної системи та органів чуття
Медсестринське Група м – 21 Викладач: Зайцев Володимир Олексійович Кількість годин за навчальним планом

Скачати 327.51 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 327.51 Kb.

Головне управління охорони здоров’я

Харківської обласної державної адміністрації

Комунальний заклад охорони здоров’я

Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПАКЕТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
З дисципліни «Анатомія людини»

Спеціальність 5.12010102 Сестринська справа

Відділення медсестринське
Група М – 21

Викладач: Зайцев Володимир Олексійович

Кількість годин за навчальним планом

№ Розподіл навчальних годин Загальна кількість годин В тому числі Вид підсумкового контролю занять аудиторні заняття практичні і лабораторні заняття самостійна робота 1 Всього годин на дисципліну 135 26 64 45 Іспит 2 Заплановано на І семестр 81 16 32 33

3 Заплановано на ІІ семестр 54 10 32 12 Іспит

Курс анатомії людини поділений на 2 модулі.

Модуль І. Анатомія опорно-рухового апарату, нейроендокринної системи та органів чуття

Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Опорно-руховий апарат

Змістовий модуль 2. Анатомія нервової системи

Змістовий модуль 3. Анатомія ендокринної системи та органів чуття

Модуль ІІ. Анатомія серцево-судинної системи. Спланхнологія

Змістовий модуль 4. Анатомія серцево-судинної системи

Змістовий модуль 5. Анатомія дихальної системи

Змістовий модуль 6. Анатомія травної системи

Змістовий модуль 7. Анатомія сечостатевої системи

Структура навчальної дисципліни

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Модуль І. Анатомія опорно-рухового апарату, нейроендокринної системи та органів чуття Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Опорно-руховий апарат 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів 6 2 2 2 2. Остеологія 16 2 8 6 3. Міологія 14 2 6 6 Змістовий модуль 2. Анатомія нервової системи 4. Анатомія нервової системи 12 4 6 4 Змістовий модуль3. Анатомія ендокринної системи та органів чуття 5. Анатомія ендокринної системи 7 2 2 3 6. Анатомія органів чуття 14 2 6 6 Модуль ІІІ. Анатомія серцево-судинної системи. Спланхнологія Змістовий модуль 4. Анатомія серцево-судинної системи. 7. Анатомія серцево-судинної системи 22 4 12 6 Змістовий модуль 5. Анатомія дихальної системи 8. Анатомія дихальної системи 8 2 4 2 Змістовий модуль 6. Анатомія травної системи 9. Анатомія травної системи 20 4 10 6 Змістовий модуль 7. Анатомія сечової і статевої системи 10. Анатомія сечостатевої системи

12 2 8 2 Всього 135 26 64 45

Структура залікового кредиту модуля I

Анатомія опорно-рухового апарату, нейроендокринної системи та органів чуття

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль 1. Вступ. Тканини. Опорно-руховий апарат 1. Вступ. Тканини. Органи. Системи органів 6 2 2 2 2. Остеологія 16 2 8 6 3. Міологія 14 2 6 6 Змістовий модуль 2. Анатомія нервової системи 4. Анатомія нервової системи 14 4 6 6 Змістовий модуль3. Анатомія ендокринної системи та органів чуття 5. Анатомія ендокринної системи 7 2 2 3 6. Анатомія органів чуття 14 2 6 6 Всього 73 14 30 29

Теми лекційних занять

з/п Назва теми Кількість годин 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів 2 2 Остеологія та артрологія 2 3 Міологія 2 4 Анатомія центральної нервової системи 2 5 Анатомія периферійної та вегетативної нервової системи 2 6 Анатомія ендокринної системи 2 7 Анатомія органів чуття. Шкіра 2

Усього 14

6. Теми практичних занять

з/п Назва теми Кількість годин 1 Вступ. Тканини. Органи. Системи органів 2 2 Вчення про кістки Скелет тулуба та його з’єднання 2 3 Скелет голови та його з’єднання 2 4 Скелет верхніх і нижніх кінцівок та їх з’єднання 2 5 Підсумкове заняття з теми”Остеологія“ 2 6 Вчення про м’язи. М’язи голови та шиї М’язи тулуба 2 7 М’язи верхніх та нижніх кінцівок 2 8 Модульний контроль змістового модуля 1 “ Вступ. Тканини. Опорно-руховий апарат “ 2 9 Загальна будова нервової системи. Анатомія спинного мозку 2 10 Анатомія головного мозку 2 11 Анатомія периферійної та вегетативної нервової системи 2 12 Анатомія ендокринної системи 2 13 Анатомія органу зору. Шкіра 2 14 Анатомія органу слуху, вестибулярного апарату, органу нюху і смаку 2 15 Підсумковий модульний контроль “ Анатомія опорно-рухового апарату, нейроендокринної системи та органів чуття “ 2

Усього 30

7. Тематичний план самостійної роботи

з/п Назва теми Кількість годин 1 Будова клітини, хімічний склад, обмін речовин. Типи поділу клітин. Стадії ембріогенезу людини 2 2 Схеми з’єднання кісток. Рухи в суглобах. 2 3 Вікові та статеві особливості черепа 2 4 Таз у цілому. Вікові та статеві особливості таза 2 5 Вчення про м’язи. Топографічна класифікація м’язів голови, шиї, тулуба 2 6 Топографічна класифікація скелетних м’язів верхніх та нижніх кінцівок 2 7 Топографо-анатомічні утвори шиї, верхніх та нижніх кінцівок 2 8 Оболони головного мозку. Міжоболонні простори. Шлуночки головного мозку 2 9 Продукція спинномозкової рідини та шляхи її циркуляції 2 10 Основні відмінности будови парасимпатичної та симпатичної частин вегетативної нервової системи 2 11 Класифікація ендокринних залоз. Тканинні гормони 3 12 Провідні шляхи аналізаторів зору, слуху та рівноваги 2 13 Провідні шляхи аналізаторів зору нюху і смаку 2 14 Зони шкірної чутливості та їх практичне значення в медицині 2

Усього 29

Перелік питань до підсумкового модульного контролю І

Змістовий модуль 1

1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Осі та площини, ділянки тіла.

2. Типи конституції тіла людини.

3. Клітина, будова, основні властивості.

4. Поняття про тканини, основні види тканин.

5. Епітеліальна тканина, особливості будови, розміщення в організмі.

6. Сполучна тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

7. М’язова тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

8. Нервова тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

9. Загальний план будови органа. Системи органів, основні принципи регуляції функцій організму.

10. Скелет: визначення, функції, структурно — функціональна одиниця скелета — кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.

11. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.

12. Скелет голови ( череп) — відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.

13. Скелет тулуба, хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання хребців. Хребетний стовп в цілому, фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.

14. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.

15. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, сполучення кісток.

16. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз в цілому, статеві відмінності тазу.

17. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, сполучення кісток.

18. Скелетні м’язи, розміщення, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.

19. М’язи голови: мімічні та жувальні.

20. М’язи шиї, класифікація.

21. М’язи спини, грудей, їх функції. Діафрагма, функції.

22. М’язи живота, їх функції. Біла лінія живота.

23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.

24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи тазу, м’язи вільної нижньої кінцівки.
Змістовий модуль 2
25. Роль нервової системи в координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем. Класифікація нервової системи, загальні принципи будови.

26. Рефлекторна дуга, будова, функції. Рефлекс, визначення, види рефлексів. Нервова діяльність, види.

27. Спинний мозок, загальні відомості, розміщення, будова, сегменти спинного мозку, функції. Оболонки спинного мозку, міжоболонкові простори.

28. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення спинномозкових нервів, ділянки іннервації.

29. Головний мозок, загальні відомості, розміщення, відділи.

30. Довгастий мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

31. Задній мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

32. Середній мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

33. Проміжний мозок, розміщення, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий отвір.

34. Кінцевий мозок, розміщення, будова, порожнини. Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх функції. Лімбічна система, функції.

35. Оболонки головного мозку, міжоболонкові простори. Ліквор, його утворення, рух, функції.

36. Черепні нерви, функціональні види ( рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.

37. Вегетативна нервова система, класифікація, будова, функціональне значення.
Змістовий модуль 3
38. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.

39. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

40. Гіпофіз, епіфіз, загрудинна залоза: топографія, будова, гормони.

41. Підшлункова залоза, як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

42. Надниркові залози, статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

43. Будова шкіри ( епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри ( потові, сальні, молочні). Похідні шкіри: волосся і нігті.

44. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова.

45. Вухо, відділи ( зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система ( отолітовий апарат), локалізація.

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю І
1. Промацувати анатомічні отвори, виступи кісток.

2. Демонструвати на скелеті і на живій людині, які рухи можливі в тому чи іншому суглобі.

3. Відрізняти кістки правої та лівої кінцівок.

4. Визначати статеві та вікові відмінності черепа.

5. Визначати за місцем розташування групи м’язів, промацувати поверхневі м’язи.

6. Визначати топографію ліктьової та пахвової ямок.

7. Визначати топографію пахвинної та підколінної ямок.

8. Визначити ділянки іннервації спинномозкових нервів.

9. Визначити ділянки іннервації черепномозкових нервів.

10. Визначити місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа.

11. Схематично зображати будову дуг вегетативних рефлексів.

12. Визначити на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.

Структура залікового кредиту модуля IІ

Анатомія серцево-судинної системи. Спланхнологія

№ Назва змістових модулів і тем Кількість годин усього у тому числі лекції практичні

заняття

самостійна

робота

Змістовий модуль 4. Анатомія серцево-судинної системи. 7. Анатомія серцево-судинної системи 22 4 12 6 Змістовий модуль 5. Анатомія дихальної системи 8. Анатомія дихальної системи 8 2 4 2 Змістовий модуль 6. Анатомія травної системи 9. Анатомія травної системи 20 4 10 6 Змістовий модуль 7. Анатомія сечової і статевої системи 10. Анатомія сечостатевої системи

12 2 8 2 Всього 66 12 34 16

Теми лекційних занять

з/п Назва теми Кількість годин 8 Анатомія серця. Судини малого кола кровообігу та артерії великого кола кровообігу 2 9 Вени великого кола кровообігу. Лімфатична та імунна система 2 10 Анатомія дихальної системи 2 11 Анатомія травного каналу 2 12 Анатомія травних залоз 2 13 Анатомія сечової і статевої системи 2

Усього 12

Теми практичних занять

з/п Назва теми Кількість годин 17 Судини малого кола кровообігу. Артерії дуги аорти та їх гілки 2 18 Артерії великого кола кровообігу 2 19 Анатомія венозної системи 2 20 Анатомія лімфатичної та імунної системи 2 21 Модульний контроль змістового модулю 4 “ Анатомія серцево-судинної системи “ 2 22 Анатомія повітроносних шляхів дихальної системи 2 23 Анатомія легенів, плеври. Середостіння 2 24 Загальна анатомія травної системи. Черевна порожнина. Порожнина рота. Зуби. Язик 2 25 Анатомія глотки, стравоходу, шлунка 2 26 Анатомія тонкої й товстої кишки 2 27 Анатомія великих травних залоз 2 28 Модульний контроль змістового модулю 6 “ Анатомія травної системи “ 2 29 Анатомія сечової системи 2 30 Анатомія сечової системи 2 31 Анатомія жіночої статевої системи 2 32 Підсумковий модульний контроль ІІ “Анатомія серцево-судинної системи. Спланхнологія “ 2

Усього 32

Тематичний план самостійної роботи

з/п Назва теми Кількість годин 15 Судини: види, будова стінки артерій, вен, капілярів. Поняття про мікроциркуляторне русло 2 16 Закономірності розподілу артерій в організмі. Місця визначення пульсу 2 17 Венозні анастомози між системами верхньої та нижньої порожнистих вен і ворітної печінкової вени 2 18 Топографія пристінкової плеври. Плевральна порожнина: вміст, закутки 2 19 Варіанти відношення внутрішніх органів до очеревини. Похідні очеревини 2 20 Відмінності будови тонкої і товстої кишок 2 21 Ротові залози: великі та малі слинні залози, їх характеристика 2 22 Вікові особливості внутрішніх жіночих статевих органів 2

Усього 16

Перелік питань до підсумкового модульного контролю ІІ

Змістовий модуль 4.

1. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють.

2. Судини, види судин, будова стінки судин.

3. Серце, розміщення, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло кровообігу.

4. Судини малого кола кровообігу.

5. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.

6. Система верхньої порожнистої вени.

7. Система нижньої порожнистої вени.

8. Система ворітної вени.

9. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини ( види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.

10. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи.

Змістовий модуль 5.

11. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.

12. Гортань, топографія, будова, функції.

13. Трахея, топографія, будова, функції . Бронхи — види бронхів, відмінності бронхів, бронхіальне дерево.

14. Легені, розміщення, будова ( зовнішня та внутрішня), структурно — функціональна одиниця — ацинус.

15. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси.

Змістовий модуль 6.

16. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, принцип будови стінки травного каналу.

17. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.

18. Глотка, розміщення, стінки, відділи.

19. Стравохід, розміщення, відділи, будова стінки.

20. Шлунок, розміщення, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.

21. Тонка кишка, розміщення, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої кишки.

22. Товста кишка, розміщення, відділи, особливості будови. Акт дефекації.

23. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток.

24. Підшлункова залоза, розміщення, відділи.

25. Печінка, розміщення, будова ( зовнішня, внутрішня).

26. Жовчний міхур, розміщення, будова стінки, функції. Жовчні протоки.

Змістовий модуль 7.

27. Нирки, розміщення, будова ( зовнішня і внутрішня), функції.

28. Сечоводи, сечовий міхур, розміщення, будова стінки.

29. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності.

30. Чоловічі статеві органи, розміщення, будова, функції.

31. Жіночі статеві органи, розміщення, будова, функції.

Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю ІІ
1. На таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначити розміщення, особливості будови серця та основних судин.

2. Визначити межі серця на скелеті.

3. Визначити місця вислуховування клапанів серця на скелеті.

4. Знаходити ділянки для дослідження пульсу.

5. Знаходити серединну ліктьову вену.

6. Знаходити і промацувати реґіонарні лімфатичні вузли.

8. Визначити відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет.

7. Визначити межі легень та плеври.

8. Розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки.

9. Знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози.

10. Відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої.

11. Промацувати привушну залозу.

12. Промацувати передній край печінки.

13. Визначати проекцію нирок на задню черевну стінку.

14. Визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура.

15. Визначити на таблицях та муляжах зовнішні та внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи.

Перелік питань до іспиту.

1. Предмет анатомії. Методи дослідження в анатомії. Осі та площини, ділянки тіла.

2. Типи конституції тіла людини.

3. Клітина, будова, основні властивості.

4. Поняття про тканини, основні види тканин.

5. Епітеліальна тканина, особливості будови, розміщення в організмі.

6. Сполучна тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

7. М’язова тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

8. Нервова тканина, особливості будови, види. розміщення в організмі, значення.

9. Загальний план будови органа. Системи органів, основні принципи регуляції функцій організму.

10. Скелет: визначення, функції, структурно — функціональна одиниця скелета — кістка. Кістка як орган, її хімічний склад, окістя, види кісток.

11. З’єднання кісток, види. Будова суглоба, допоміжний апарат суглоба. Класифікація суглобів, види рухів у суглобах.

12. Скелет голови ( череп) — відділи та кістки, що їх утворюють, особливості будови кісток черепа. З’єднання кісток черепа. Вікові особливості черепа.

13. Скелет тулуба, хребетний стовп, відділи. Особливості будови хребців, з’єднання хребців. Хребетний стовп в цілому, фізіологічні вигини хребта, їх формування, значення.

14. Будова груднини, ребра, види ребер, з’єднання ребер з грудниною та хребтом. Грудна клітка в цілому, форми грудної клітки.

15. Скелет верхньої кінцівки: скелет плечового пояса та вільної верхньої кінцівки, сполучення кісток.

16. Скелет нижньої кінцівки: скелет тазового пояса, таз в цілому, статеві відмінності тазу.

17. Скелет вільної нижньої кінцівки: відділи, сполучення кісток.

18. Скелетні м’язи, розміщення, значення, м’язові групи. Будова м’яза як органа. Допоміжний апарат м’язів.

19. М’язи голови: мімічні та жувальні.

20. М’язи шиї, класифікація.

21. М’язи спини, грудей, їх функції. Діафрагма, функції.

22. М’язи живота, їх функції. Біла лінія живота.

23. М’язи верхньої кінцівки: м’язи плечового пояса, м’язи вільної верхньої кінцівки.

24. М’язи нижньої кінцівки: м’язи тазу, м’язи вільної нижньої кінцівки.

25. Травна система, структури травної системи, травний канал, великі травні залози, принцип будови стінки травного каналу.

26. Ротова порожнина, будова. Органи ротової порожнини.

27. Глотка, розміщення, стінки, відділи.

28. Стравохід, розміщення, відділи, будова стінки.

29. Шлунок, розміщення, форми, відділи, будова стінки. Залози шлунка.

30. Тонка кишка, розміщення, відділи, будова стінки, особливості будови тонкої кишки.

31. Товста кишка, розміщення, відділи, особливості будови. Акт дефекації.

32. Великі слинні залози, будова, місця відкриття вивідних проток.

33. Підшлункова залоза, розміщення, відділи.

34. Печінка, розміщення, будова ( зовнішня, внутрішня).

35. Жовчний міхур, розміщення, будова стінки, функції. Жовчні протоки.

36. Дихальна система, органи дихальної системи. Ніс, будова, приносові пазухи, функції носа.

37. Гортань, топографія, будова, функції.

38. Трахея, топографія, будова, функції . Бронхи — види бронхів, відмінності бронхів, бронхіальне дерево.

39. Легені, розміщення, будова ( зовнішня та внутрішня), структурно — функціональна одиниця — ацинус.

40. Плевра, будова, листки. Плевральна порожнина, плевральні синуси.

41. Нирки, розміщення, будова ( зовнішня і внутрішня), функції.

42. Сечоводи, сечовий міхур, розміщення, будова стінки.

43. Сечівник жіночий та чоловічий, будова стінки, відмінності.

44. Чоловічі статеві органи, розміщення, будова, функції.

45. Жіночі статеві органи, розміщення, будова, функції.

46. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції. Гормони.

47. Щитоподібна залоза. Прищитоподібні залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

48. Гіпофіз, шишкоподібне тіло, топографія, будова, гормони.

49. Підшлункова залоза, як залоза внутрішньої секреції. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

50. Надниркові залози, статеві залози. Топографія, зовнішня та внутрішня будова, гормони.

51. Процес кровообігу, визначення, значення, структури, що його здійснюють.

52. Судини, види судин, будова стінки судин.

53. Серце, розміщення, загальні дані, будова (зовнішня, внутрішня). Вінцеве коло кровообігу.

54. Судини малого кола кровообігу.

55. Аорта, відділи, артерії, що відходять від них.

56. Система верхньої порожнистої вени.

57. Система нижньої порожнистої вени.

58. Система ворітної вени.

59. Лімфатична система, відділи. Зовнішні принципи будови. Лімфатичні вузли, лімфатичні судини ( види), селезінка, мигдалики. Роль лімфатичної системи в імунному процесі.

60. Імунітет, визначення, види. Органи імунної системи.

61. Роль нервової системи в координації функцій організму та взаємозв’язку його з навколишнім середовищем. Класифікація нервової системи, загальні принципи будови.

62. Рефлекторна дуга, будова, функції. Рефлекс, визначення, види рефлексів. Нервова діяльність, види.

63. Спинний мозок, загальні відомості, розміщення, будова, сегменти спинного мозку, функції. Оболонки спинного мозку, міжоболонкові простори.

64. Спинномозкові нерви, механізм утворення, види, сплетення спинномозкових нервів, ділянки іннервації.

65. Головний мозок, загальні відомості, розміщення, відділи.

66. Довгастий мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

67. Задній мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

68. Середній мозок, розміщення, будова, порожнина, функції.

69. Проміжний мозок, розміщення, будова, порожнина, функції. Поняття про сітчастий отвір.

70. Кінцевий мозок, розміщення, будова, порожнини. Проекційні зони кори. Асоціативні зони та їх функції. Лімбічна система, функції.

71. Оболонки головного мозку, міжоболонкові простори. Ліквор, його утворення, рух, функції.

72. Черепні нерви, функціональні види ( рухові, чутливі, змішані), ділянки іннервації.

73. Вегетативна нервова система, класифікація, будова, функціональне значення.

74. Будова шкіри ( епідерміс, дерма), функції шкіри. Залози шкіри ( потові, сальні, молочні). Похідні шкіри: волосся і нігті.

75. Нюхова та смакова сенсорні системи, будова.

76. Вухо, відділи ( зовнішнє, середнє, внутрішнє). Слухова сенсорна система ( отолітовий апарат), локалізація.

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

1. Промацувати анатомічні отвори, виступи кісток.

2. Демонструвати на скелеті і на живій людині, які рухи можливі в тому чи іншому суглобі.

3. Відрізняти кістки правої та лівої кінцівок.

4. Визначати статеві та вікові відмінності черепа.

5. Визначати за місцем розташування групи м’язів, промацувати поверхневі м’язи.

6. Визначати топографію ліктьової та пахвової ямок.

7. Визначати топографію пахвинної та підколінної ямок.

8. Визначити відділи та топографію органів дихання, їх проекцію на скелет.

9. Визначити межі легень та плеври.

10. Розрізняти зуби постійного прикусу за формою коронки.

11. Знаходити на муляжах та вологих препаратах відділи шлунка, печінки, підшлункової залози.

12. Відрізняти на муляжах та вологих препаратах тонку кишку від товстої.

13. Промацувати привушну залозу.

14. Промацувати передній край печінки.

15. Визначати проекцію нирок на задню черевну стінку.

16. Визначати на муляжах та вологих препаратах основні структурні утворення нирок, сечового міхура.

17. Визначити на таблицях та муляжах зовнішні та внутрішні чоловічі та жіночі статеві органи.

18. На таблицях, атласах, препаратах, муляжах визначити розміщення, особливості будови серця та основних судин.

19. Визначити межі серця на скелеті.

20. Визначити місця вислуховування клапанів серця на скелеті.

21. Знаходити ділянки для дослідження пульсу.

22. Знаходити серединну ліктьову вену.

23. Знаходити і промацувати реґіонарні лімфатичні вузли.

24. Визначити ділянки іннервації спинномозкових нервів.

25. Визначити ділянки іннервації черепномозкових нервів.

26. Визначити місце виходу черепномозкових нервів з мозку, отворів черепа.

27. Схематично зображати будову дуг вегетативних рефлексів.

28. Визначити на таблицях та муляжах основні морфологічні структури органів чуття.

Рейтингове оцінювання знань студентів

Оцінювання проводиться за 100 бальною шкалою. Кожен модуль оцінюється в 100 балів. За сумою балів двох модулів визначається середньоарифметичний показник. Поточний контроль оцінюється в 60 балів, підсумковий – 40 балів.

Поточний контроль:

а) на теоретичних заняттях оцінюються в 24 бал. На кожній лекції проводиться контроль у вигляді тестів або письмової роботи, який оцінюється від «0» до «5». При відсутності студента без поважної причини або повна відсутність знань з відповідної теми студент отримує «0» балів. По закінченні теоретичного курсу підраховується середня оцінка яка переводиться в бали. Максимальна кількість балів -21. Студенти, які були присутні на всіх лекціях отримують додаткові «3» бали;

б) на практичних заняттях – оцінюється в 36 балів. Кожне заняття оцінюється від «0» до «5». При відсутності студента без поважної причини або повна відсутність знань з відповідної теми студент отримує «0» балів. По закінченні практичного курсу підраховується середня оцінка яка переводиться в бали. Максимальна кількість балів – 25. Додаткові бали – 11б за виконання самостійної роботи.

Підсумковий контроль:

а) теоретична частина оцінюється в 16 балів, проводиться шляхом тестового контролю;

б) практична частина оцінюється в 24 бали, проводиться у вигляді розв’язуванні ситуаційних завдань.
Конвертація та ранжування студентів відповідно до шкали ЕСТ8

Сума балів за оцінка ЕСТ8 Оцінка за Для заліку всі види

національною

навчальної

шкалою

діяльності

90-100 6 А відмінно зараховано 82-89 б В добре зараховано 74-81 б С добре зараховано 64-73 б D задовільно зараховано 60-63 б Е задовільно зараховано 35-59 б FХ незадовільно з можливістю повторного складання не

зараховано з

можливістю повторного складання

0-34 6 F незадовільно з обов’язковим вивченням дисципліни не

зараховано

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий