«Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок і наркоманій»

Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок і наркоманій»
«Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок і наркоманій»

Скачати 84.35 Kb.

Дата конвертації 18.04.2016 Розмір 84.35 Kb.

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра гігієни та екології

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на методичній нараді кафедри

гігієни та екології

«____»__________ 2006 року

Протокол №_____

Завідувач кафедри

професор Л.І.Власик

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для організації самостійної роботи студентів

Тема: «Медико-соціальні проблеми, значення та засоби профілактики шкідливих звичок і наркоманій»

Навчальний предмет:

Гігієна у фармації з основами екології

2 курс фармацевтичного факультету,

спеціальність — фармація,

ОКР — бакалавр,

кваліфікація — фармацевт-бакалавр, заочна форма навчання

Методичну розробку склала

старший викладач Грачова Т.І.

ЧЕРНІВЦІ-2006

 1. Актуальність теми.

Полягає у значному поширенні серед населення шкідливих звичок та тій небезпеці, яка зумовлена впливом тютюнопаління, алкоголізму та наркоманій на здоров’я.

2. Навчальна мета:

 1. Студент повинен знати:
 • особливості впливу на здоров’я тютюнопаління, алкоголізму, наркоманій.

 1. Студент повинен вміти:

 1. Матеріали для доаудиторної самостійної роботи.
 1. Базові знання, вміння, навички,необхідні для вивчення теми.

Міжпредметна інтеграція:

Назва дисципліни та відповідної кафедри Знати Вміти Попередні дисципліни Медична біологія (кафедра медичної біології та генетики)

 • основні гігієнічні передумови здорового способу життя:
 1. режим дня;
 2. фізкультура;
 3. загартування.
 • профілактика шкідливих звичок:
 1. вживання наркотиків;
 2. алкоголю;
 3. тютюнопаління.

Внутрішньо-предметна інтеграція Гігієна з основами епідеміології (кафедра гігієни та екології)

 • Вплив факторів навколишнього середовища на формування здоров’я населення

 1. Зміст теми.

В наш час значного розповсюдження серед населення, особдиво серед молоді, набули тютюнопаління, алкоголізм, наркоманії та токсикоманії. Ця негативна тенденція продовжує поглиблюватись на тлі загострення соціально-економічної кризи в державі, зниження рівня життя населення. Це призводить до фізичного та морального занепаду суспільства, демографічної кризи, значних економічних втрат.

На Землі щорічно вмирають близько 1,5 мілйона людей від захворювань спричинених курінням.По даним ВООЗ, 90% всіх захворювань раком легень, 75% всіх випадків хронічних нефритів і емфіземи легень, а також 25% всіх серцево-судинних захворювань приходиться на курців. Як правило, ознаки шкідливого впливу на організм з’являються через 10-20 років після початку куріння, тому багато курців спочатку не помічають змін в стані свого здоров’я. Багаточисельні дослідження показують, що тривале тютюнопаління, призводить до передчасної смерті, скорочує тривалість життя на 8-10 років.

Куріння — один з провідних факторів ризику ішемічної хвороби серця, злоякісних новоутворень легенів. Куріння посилює гіпоксію тканин, підвищує вміст у крові карбоксигемоглобіну, негативно впливає на функції шлунку, ендокринних залоз, кровоносних судин, зубів, порожнину рота, погіршує пам’ять та увагу, знижує розумову працездатність. Велику небезпеку (особливо для дітей, вагітних жінок) становить вимушене пасивне куріння під час перебування у приміщенні, що забруднене тютюновим димом.

Тривале куріння згубно діє на нервову систему. Змінюється вища нервова діяльність кори головного мозку, утруднюється проведення збудження вегетативною нервовою системою, в тому числі за рахунок порушення виділення наднирковими залозами адреналіну у курців, поступово знижується увага, пам’ять, працездатність, ефективність засвоєння нових знань, тому куріння несумісне з розумовою працею, творчою діяльністю.

Однією з найбільш актуальних соціальних проблем є проблема алкоголізму.Алкоголизм — стан, який зумовлений систематичним зловживанням алкоголю, внаслідок виникнення патологічного потягу до нього (залежності) і поступового наростання явищ алкогольних змін психічної діяльності.

Розрізняють 3 клінічні стадії алкоголізму:

1. Неврастенічна — характеризується зникненням захисного блювотного рефлексу при зловживанні алкоголем, втратою контролю над випитим, збільшенням доз. Спостерігаються підвищена дратівливість, неврастенічні скарги. Тривалість стадії — 3 — 5 років.

2. Наркотична — характеризується формуванням похмільного синдрому з посиленням толерантності і амнестичними формами сп’яніння із злісно-дратівливим афектом. Поза сп’янінням — порушення сну, легковажне ставлення до сім’ї, роботи, навчання, схильність до брехні. Спостерігаються соматовегетативні порушення. Тривалість — 3-10 років.

3. Енцефалопатична з вираженим похмільним синдромом, соматичними розладами, зниженням толерантності до алкоголю, запоями та псевдозапоями, з різко вираженою морально-етичною деградацією, неврологічною патологією. Формується через 10-15 років.

Особливості алкоголізму у жінок: початок надмірного споживання алкоголем часто співпадає з сприятливою життєвою ситуацією, що має високу ступінь психологічної значимості для жінки: тривале приховування зловживання, відносно невисокий рівень толерантності, різка деградація при переході від 2-ої до 3-ьої стадії із злоякісним перебігом останньої. Крім того, під впливом алкоголю можуть проходити передчасні пологи, збільшується перенатальна смертність. З алкогольною інтоксикацією вагітних жінок пов’язують зростання випадків вад розвитку і порушень розвитку дітей, алкогольного синдрому плоду і енцефалопатії.

В 2-й і 3-й стадіях алкоголізму можуть виникати метаалкогольні психози:

— Ознаки гострого психозу: алкогольний делірій — біла гарячка, гострий алкогольний галюциноз, гострий алкогольний параноїд;

— Ознаки затяжного та хронічного психозів: алкогольне марення ревнивнощів, корсаківський амнестичний поліневротичний психоз, хронічний алкогольний галюциноз і геморагічний поліенцефаліт — синдром Гайє-Верніке. Також при алкоголізмі можуть виникати депресивні стани, істеричні реакції, епілептичні напади.

Алкоголізм негативно впливає на організм на всіх етапах його розвитку, починаючи з внутрішньоутробного. Під впливом алкоголю можуть проходити передчасні пологи, збільшується перенатальна смертність. З алкогольною інтоксикацією вагітних жінок пов’язують зростання випадків вад розвитку і порушень розвитку дітей, алкогольного синдрому плоду і енцефалопатії.

Алкоголь негативно впливає на всі органи і системи організму: ушкоджує ЦНС, печінку, травний канал, нирки, серце і судини, посилює гіпоксію, інактивує ферменти, спотворює дію лікарських засобів, порушує обмінні процеси, знижує інтелект і працездатність, поступово призводячи до деградації особистості.

Наркоманія та токсикоманія — систематичне вживання одного або декількох (полінаркоманія) токсичних речовин з седативною, ейфоризуючою та наркотичною дією, що призводить до психологічної, а пізніше і фізичної залежності від них. При цьому термін „наркоманія» розглядається розглядається не тільки з клінічної, але й з соціальної та юридичної точок зору. Він застосовується тільки для випадків зловживання речовинами, визнаними по міжнародним конвенціям і наказам Міністерства охорони здоров’я України наркотичними, що кваліфікується як протиправна дія. До наркоманій відносять вживання таких дурманячих речовин, як морфіни, опіати, синтетичні та напів синтетичні аналоги опійних алкалоїдів (етилморфіну гідрохлорид, кодеїн, промедол та ін.), до токсикоманій — звикання до транквілізаторів, антидепресантів, стимуляторів, інших медикаментів (лекоманія), до до систематичного вдихування парів бензину, ацетону, ефіру та ін.

Клініка залежить як від загальних механізмів дії наркотичних та токсикоманічних речовин (ейфорична, гіпнотична, анальгічна, …), так і від специфічного впливу окремих речовин на ЦНС. Так, звикання до морфінів, кокаїну, ЛСД формується протягом декількох тижнів, до марихуани — повільно. При вживанні всіх речовин спершу з’являється психологічна, а пізніше і фізична залежність, у зв’язку з чим, при відміні наркотика виникає абстинентний синдром. Клінічні особливості абстиненції, важкість та перебіг абстинентного синдрому при окремих видах наркоманій та токсикоманій різноманітна. Таким чином, морфіни, барбітурати, антипаркінсонні засоби призводять до тяжкої абстиненції, зловживання кокаїном, гашишем -до відносно легкої. В цілому наркотоксикоманічні розлади характеризуються ослабленням збуджень та активності, звуженням інтересів, розвитком егоцентричних тенденцій з байдужістю до оточуючих, дратівливістю, зниженням памяті, втратою природних життєвих потягів. Як правило, швидко виникають ознаки передчасного фізичного старіння, гіпо- та дистрофії.

Спосіб залучення до токсикоманічних засобів і вибір останніх залежить від віку. Для осіб середнього віку типовим є звикання до однієї речовини, яка застосовується індивідуально як самолікування або за лікарськими призначеннями і добуваєтьсязвичайно легальним шляхом. Підлітково-юнацьке звикання виникає спочатку колективно для самоствердження, задоволення цікавості, при цьому використовуються медичні препарати, а також придбані нелегальним шляхом хімічні речовини, наркотичні засоби.

Молоді люди найчастіше вживають так звані „легкі» наркотики, не усвідомлюючи нанесення значної шкоди власному організму — зміни розумово-психічної діяльності, негативний вплив на репродуктивну функцію, шлунково-кишковий тракт, дихальну та серцево-судинну систему.

Лікування алкоголізму та наркоманій проводиться амбулаторне і стаціонарно в наркологічних закладах по певних схемах, включаючих дезінтоксикаційну, загальнозміцнюючу терапію, психотерапію, реабілітаційні заходи. Основу складає профілактика шкідливих звичок , яка повинна проводитися батьками, вчителями, шкільними лікарями, дитячими поліклініками шляхом міроприємств, направлених на гармонійний розвиток особистості, правове виховання молоді, а також чітка регламентація лікарями строків вживання препаратів, здатних викликати медикаментозну залежність, обмеження продажу через аптечну мережу преператів анальгізуючої, снодійної, седативної, стимулюючої дії, заборона реалізації тютюнових та алкогольних виробів дітям і підліткам, своєчасна медична допомога алко- та наркозалежним, контроль реклами тютюнових та алкогольних виробів в засобах масової інформації і т.д.

 1. Рекомендована література:
 • основна
 1. Гончарук Є.Г. «Загальна гігієна», Київ, «Вища школа», 1995, с. 490-494.
 2. Габович Р.Д. и соавт. Гигиена, Киев, «Вища школа», 1983, с. 305-311.
 3. Даценко І.І. і співавт. Профілактична медицина, Київ, «Здоров’я», 1999.
 • додаткова
 1. Подоляк-Шумило та співавт. «Шкільна гігієна», Київ, «Вища школа», 1981, с. 166-170.

4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Медико-соціальне значення шкідливих звичок та наркоманій.
 2. Негативні наслідки для здоров’я активного та пасивного паління тютюну.
 3. Несприятливий вплив на здоров’я вживання алкоголю.
 4. Наркоманії і токсикоманії, їх шкідливий вплив на здоров’я.

Б. Тести для самоконтролю:
В. Задачі для самоконтролю:

5. Матеріали для післяаудиторної самостійної роботи. Тематика НДРС.

5.1.Написання наукових рефератів.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий