Медичного форуму

«Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», який включений в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводяться у 2013 році»
Медичного форуму

Скачати 242.09 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 242.09 Kb. Науково-практична програма*

МІЖНАРОДНОГО МЕДИЧНОГО ФОРУМУ
Україна, м. Київ, ВЦ «КиївЕкспоПлаза», вул. Салютна, 2-Б, павільйон № 3
16-19 квітня 2013 року
Науково-практична програма Форуму базується на II Міжнародному медичному конгресі «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров’я України», який включений в «Реєстр з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, що проводяться у 2013 році» (розділ «Конгреси», № 5, стор.10, затверджений МОЗ України та НАМН України)

Дата проведення

Назва заходу в рамках Конгресу

Організатор/За підтримки

Організація та управління охороною здоров’я

16 квітня Конференція Головних лікарів Організатори: Всеукраїнська Асоціація Головних лікарів 18 квітня Конференція «Менеджмент закладів охорони здоров’я в сучасних соціально-економічних умовах: Європейська модель»
З’їзд Української Федерації роботодавців охорони здоров’я Організатори: Українська Федерація роботодавців охорони здоров’я; Українська Федерація громадських організацій сприяння охороні здоров’я громадянського суспільства;

Українська Асоціація сприяння охороні здоров’я населення

17 квітня ІІ Практична конференція «Приватна медицина: реалії практики» Організатори: Журнал «Практика управління медичним закладом»; Компанія LMT

19 квітня Конференція «Сучасні стратегії розвитку систем охорони здоров’я України» Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця Спеціальна програма «Дні лабораторної медицини» 16-17 квітня Науково-практична конференція «Медична ефективність діяльності сучасних клінічних лабораторій» Організатор: Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини 16-17 квітня Науково-практична конференція «Взаємодія фахівців лабораторій і метрологів з лікарямиклініцистами для якісного проведення адекватної діагностики захворювань у пацієнтів» Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; Референтна лабораторія НАМН; ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» НАМН» 17-19 квітня УКРАЇНСЬКА ЛАБОРАТОРНА ШКОЛА Організатори: НАМН; Лабораторна та метрологічна служби НАМН; Референтна лабораторія НАМН; Компанія LMT Спеціальна програма «Медична радіологія» 16 квітня Науково-практична конференція «Променева діагностика онкологічних захворювань органів травлення та жіночої статевої сфери» Організатор: Асоціація радіологів України 18 квітня Науково-практична конференція «Актуальні проблеми ядерної медицини і променевої діагностики» Організатор: ДУ «Інститут ядерної медицини і променевої діагностики НАМН України» 19 квітня Семінар: «Проблеми низьких доз іонізуючого випромінювання: міфи і реальність» Організатор: ДУ «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України» 16-17 квітня ШКОЛА УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ Організатори: Асоціація радіологів України, Українська Асоціація фахівців ультразвукової діагностики;

Компанія LMT

19 квітня Сателітний захід Міжнародного медичного форуму

IX науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні можливості ультразвукової діагностики в кардіоваскулярних дослідженнях»

Організатор: Компанія Тошиба

Конференція відбудеться у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги

Терапія. Сімейна медицина 16 квітня Конференція «Проблеми діагностики та лікування хвороб органів травлення» Організатор: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» 16 квітня Конференція «Сучасні технології в практиці сімейного лікаря» Організатор: Українська асоціація сімейної медицини 17 квітня Науково-практична конференція «Інтегративний підхід до проблем лікування захворювань внутрішніх органів: акцент на поєднану патологію» Організатор: ДУ «Інститут терапії

ім. Л.Т. Малої НАМН України»

17-19 квітня Вікторовські читання «Безпека лікарських засобів і раціональна фармакотерапія»

в пам’ять про видатного науковця, педагога і Людину –

Олексія Павловича Вікторова.

Секції: кардіологія, нефрологія ендокринологія, педіатрія, неврологія

Організатори: Громадська організація «Українська асоціація медичної освіти», АМО України, «Видавничий дім «Заславський» 16 квітня Науково-практична конференція «Трансфер новітніх технологій у медицині» Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця 18-19 квітня УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МЕДСЕСТРИНСТВА Організатори: Журнал «ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ»; Журнал «Практика управління медичним закладом»; Компанія LMT Онкологія 16-17 квітня Науково-практична конференція «Сучасні погляди на проблему профілактики, ранньої діагностики та комплексного лікування злоякісних пухлин» Організатор: Національний інститут раку Кардіологія 16 квітня Науково-практична конференція «Профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань відповідно до сучасних міжнародних та українських рекомендацій» Організатори: Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. ак. М.Д. Стражеска НАМН України», Асоціація кардіологів України 17 квітня Круглий стіл «Малоінвазивні методи лікування вроджених вад серця (ВВС Організатор: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова НАМН України»

Ендокринологія 16 квітня Круглий стіл «Сучасні досягнення, проблеми діагностики та лікування гормонально-активних пухлин гіпофізу»

Організатор: ДУ «Інститут проблем ендокринної патології

ім. В.Я. Данилевського НАМН України»

18 квітня Науково-практична конференція «Актуальні проблеми дитячої ендокринології» Організатори: ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин

ім. В.П. Комісаренка НАМН України»; Асоціація ендокринологів України

Урологія і нефрологія 16 квітня Школа перитонеального діалізу Організатор: ДУ «Інститут нефрології НАМН України» 19 квітня Науково-практична конференція «Сучасні методи лікування в урології»

Організатори: ДУ «Інститут урології НАМН України»;
Асоціація урологів України Акушерство і гінекологія 16 квітня Науково-практична конференція «Актуальні питання акушерства та гінекології»

Організатор: ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМН України» Медична та лабораторна генетика 16-17 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблеми мультифакторної патології і порушень метаболізму» Організатор: Кафедра медичної та лабораторної генетики Національної медичної академії післядипломної освіти

імені П.Л. Шупика

Гематологія та трансфузіологія 16 квітня Науково-практична конференція «Нові медичні технології у галузі гематології та трансфузіології»

Організатор: ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України» 17 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Трансфузіологія в Україні: Вчора, Сьогодні, Завтра» Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології; Київський міський центр крові Головного управління охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради; Науковий відділ виробничої та клінічної трансфузіології 18 квітня Науково-практична конференція з міжнародною участю «Проблемні питання сучасної гематології» Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології 16 квітня Круглий стіл «Екологія і стан системи кровотворення системи дитячого населення. Обмін досвідом в області сучасної дитячої гематології» Організатор: ДУ «Науковий центр радіаційної медицини НАМН України» 19 квітня Симпозіум з міжнародною участю «Залізодефіцитні стани: нове в діагностиці та лікуванні» Організатори: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України; Кафедра гематології та трансфузіології 18 квітня Науково-практичний семінар «Сучасні аспекти діагностики та лікування спадкових тромбофілій в клінічній практиці» Організатори: ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»; Державна установа «Референс-центр з молекулярної діагностики МОЗ України»

Геронтологія 16 квітня Семінар «Досягнення у лікуванні та реабілітації хворих літнього віку» Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

18 квітня Симпозіум «Якість життя і здоров’я людей похилого віку: чинники, сучасний вектор розвитку» Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» 19 квітня Симпозіум «Реабілітація пацієнтів літнього віку з болем у нижній частині спини» Організатор: ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» Травматологія та ортопедія 18 квітня Семінар «Сучасні методи діагностики та лікування хворих з пухлинами опорно-рухової системи в Інституті ім. проф. М.І. Ситенка» Організатори: ДУ «Інститут патології хребта та суглобів

ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України»;

17 квітня Науково-практична конференція «Реконструктивне відновне лікування пацієнтів з ортопедичною патологією» Організатор: ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Хірургія та нейрохірургія 16 квітня Науково-практична конференція «Інноваційні технології в діагностиці та лікуванні злоякісних пухлин і цирозу печінки» Організатор: ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім.О.О. Шалімова НАМН України» 18 квітня Науково-практична конференція «Інноваційні технології в медицині» Організатори: ДУ «Інститут нейрохірургії

ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»; Українська асоціація нейрохірургів

Біомедична інженерія 17 квітня ІV Міжнародна конференція «Біомедична інженерія і технологія. Актуальні проблеми біомедичної інженерії в охороні здоров’я» Організатори: ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії
ім. М.М. Амосова НАМН України»;

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут», Міжуніверситетський медико-інженерний факультет;

Українська асоціація біомедичних інженерів і технологів

Фізіотерапія та реабілітація 16-17 квітня МІЖНАРОДНІ ШКОЛИ З РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ

Організатори: ДУ «Український НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України»; ТОВ «Центр реабілітації «Медіо-груп»; Інформаційний вісник «Фізіотерапія та реабілітація»;   Клініка реабілітації «Боль в спине»; ГО «Фахівці у галузі природних лікувальних ресурсів»

16 квітня Семінар «Сучасні підходи до лікування вертеброневрологічних синдромів» Організатор: ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» Фтизіатрія та пульмонологія 18 квітня Майстер-класи:
Особливості проведення різних видів бронхоскопій – жорстка бронхоскопія, бронхофіброскопія
Ультразвукова бронхоскопія
EBUS-TBNA
Видалення чужорідних тіл з бронхів
Застосування клапанної бронхоблокаціі (КББ) у лікуванні захворювань легень
Організатор: ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України» Отоларингологія 17 квітня Семінар «Інноваційні методи реабілітації у дітей та дорослих» Організатор: ДУ «Інститут отоларингології
ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» Дерматологія та дерматовенерологія 18 квітня Науково-практична конференція «Актуальні проблеми діагностики, лікування, профілактики в дерматовенерології» Організатори: НАМН України; ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України»; Українська академія дерматовенерології; Українська асоціація псоріазу Епідеміологія та інфекційні захворювання 19 квітня Науково-практична конференція «Наукові аспекти еволюції збудників інфекційних хвороб» Організатор: ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб

ім. Л.В. Громашевського НАМН України»

Екстрена медична допомога 17-18 квітня Всеукраїнський конгрес з міжнародною участю
«Екстрена медична допомога: організаційно-методичні та клінічні аспекти. Досвід, проблеми та перспективи розвитку»

V Національний чемпіонат бригад швидкої медичної допомоги

ШКОЛА ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Майстер-класи:

Розширені реанімаційні заходи у дорослих (advance cardiac life support)
Розширені реанімаційні заходи в педіатрії (advance pediatric life support)
Базові реанімаційні заходи (basic life support)
Сучасні методи відновлення прохідності дихальних шляхів. Постановка ларингеальної маски

Поетапне надання екстреної медичної допомоги при полі травмі

Організатори:

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами;

Всеукраїнська рада Реанімації та екстреної медичної допомоги;

Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

Національна медична академія післядипломної освіти
 ім. П.Л. Шупика;

Проводять майстер-класи інструктори Європейської та Всеукраїнської ради реанімації

Стоматологія 19 квітня Майстер-класи:
«Основні принципи і методи антибактеріальної терапії в стоматології»
«Сучасні методи ремінералізуючої терапії»

Організатор: ДУ «Інститут стоматології НАМН України» Медична геологія 17-18 квітня Міжнародна наукова конференція «Наукові та методологічні основи медичної геології»


Організатор: Приватний вищий навчальний заклад «Інститут Тутковського» Медичний туризм SPA&Wellness 18 квітня Міжнародна практична конференція «Можливості та розвиток у медичному туризмі. Світовий досвід» Організатори: Компанія LMT 17 квітня Wellness-Академія

«Етапи систематизації у створенні СПАкурорту на базі ЛПУсанаторію. «Проблемні» підрозділи, етапи вирішення завдань» Організатор: Союз професіоналів СПА, готелів та Wellness-курортів України Гігієна праці та профпатологія 19 квітня Науково-практичний семінар «Психофізіологічний відбір в професії з підвищеним виробничим ризиком і змінна робота в Україні»

Організатор: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» Охорона навколишнього середовища і здоров’я 16 квітня Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» Організатор: ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О.М.Марзєєва НАМН України» Заходи для фахівців фармацевтичного ринку 19 квітня Семінар «Правила та вимоги GLP» Організатор: ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» 18 квітня Практичний семінар

«Медичний заклад, фармацевтична компанія, дистриб’ютор фармацевтичної продукції: правові питання взаємодії»

Організатор: Медико-правова консалтингова компанія «ЮРКРАФТ МЕДИЦИНА»

* У програмі можливі зміни

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий