Медичний факультет, курс І, модуль ІІ text: Bone Structure Term-elements

Вивчити терміноелементи oss-, oste(o)-, cost(o)-, cleid(o). Вміти утворювати та розрізняти терміни з ними
Медичний факультет, курс І, модуль ІІ text: Bone Structure Term-elements

Скачати 0.9 Mb.

Сторінка 1/13 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 0.9 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13

Методична розробка для студентів

до самостійної позааудиторної роботи №1

по темі «Structure of Bones»

(Медичний факультет, курс І, модуль ІІ)
Text: Bone Structure

Term-elements: oss-, oste(o)-, cost(o)-, cleid(o)-

Grammar: Introductory there
Мета самостійної позааудиторної роботи №1

 1. Вивчити лексичний матеріал, що стосується теми.
 2. Поглибити наративні навички на основі опису студента структури кісток.
 3. Розвивати навички аналітичного та пошукового читання і перекладу.
 4. Вивчити терміноелементи oss-, oste(o)-, cost(o)-, cleid(o)-. Вміти утворювати та розрізняти терміни з ними.
 5. Вивчити вживання ввідного there.
 6. Включити засвоєний лексико-граматичний матеріал в активне спілкування.

Stages of the Lesson

І. Active Vocabulary

thigh

wrist

ankle

rib

pelvic

sesamoid bone

sesame

grain

knee

shaft

diaphysis

epiphysis

epiphyseal

cartilage

to trigger

periosteum

fibrous

articular

cortical bone

medullary cavity

bone marrow

cancellous bone

sternum [θaı]

[rıst]

[‘æŋkl]
[‘pelvık]

[‘sesәmɔıd ‘bəun]

[‘sesәmı]

[greın]

[ni:]

[∫α:ft]

[daı’æfısıs]

[ı’pıfısıs]

[ıpı’fızıәl]

[‘kα:tılıX]

[‘trıgә]

[perı’ɔstıәm]

[‘faıbrәs]

[α:’tıkjulә]

[‘kɔ:tıkәl ‘bəun]

[me’dΛlәrı]

[‘mærəu]

[kәn’selәs ‘bəun]

[‘stE:nәm]

стегно, стегнова кістка

зап’ясток

щиколотка

ребро

тазовий

сезамоїдна кістка

сезам, кунжут

зерно

коліно

тіло довгої кістки

діафіз

епіфіз

епіфізарний

хрящ

сприяти, приводити в дію

надкісниця, окістя

волокнистий

суглобовий

кіркова кістка

мозкова порожнина

кістковий мозок

сітчаста кістка

грудина

II. Read and translate the text «Bone Structure».

The musculoskeletal system includes bones, muscles, and joints. Each has several important functions in the body. Bones protect and support our internal organs and by serving as a point of attachment for muscles, assist in body movement.

Bones all over the body are of several different types. Long bones are found in the thigh, lower leg, and upper and lower arm. These bones are very strong, are broad at the ends where they join with other bones, and have large surface areas for muscle attachment.

Short bones are found in the wrist and ankle and have small, irregular shapes. Flat bones are found covering soft body parts. These are the shoulder bone, ribs, and pelvic bones…
Answer the following questions on the text.

 1. What types of bones do you know?
 2. Where are the long bones found?
 3. Where are the short bones found?
 4. What flat bones do you know?
 5. How is the shaft of a long bone called?
 6. How is each end of a long bone called?
 7. What does the epiphyseal line represent?
 8. When does the epiphyseal plate close up and disappear?
 9. What can you say about the periosteum?
 10. Where does cortical bone lie?
 11. What is yellow bone marrow chiefly composed of?
 12. How is cancellous bone sometimes called and why?
 13. What do spaces in cancellous bone contain?
 14. When does the red marrow in the long bones decrease?

III. Vocabulary and Speech Exercises
I. Read the text closely and fill in the blanks with the words given in brackets.

 1. ______________ is a thin layer of cartilage that covers the ends of long bones.
 2. ______________ is a layer of hard, dense tissue, which lies under the periosteum and around the diaphysis of long bones.
 3. _________ is much more porous and less dense than cortical bone and is found in the epiphyses of long bones and in the middle portion of most other bones.
 4. ___________________________________________ is an end of a long bone.
 5. ______________________ is a strong, fibrous, vascular membrane covering the surface of a long bone.
 6. _______________________________ is an area of cartilage tissue in the bone.
 7. ___________ are found in the wrist and ankle and have small, irregular shapes.
 8. __________________________________________ is the shaft of a long bone.
 9. _______________________________ are found covering soft body parts; they are the shoulder bone, ribs, and pelvic bones.
 10. ________________ are found near joint; the knee cap is the largest example of this type of bone.
 11. ________________ are found in the thigh, lower leg, and upper and lower arm.

(Long bones, short bones, flat bones, sesamoid bones, cortical bone, cancellous bone, articular cartilage, periosteum, epiphyseal line, epiphysis, diaphysis)
II. Translate the following sentences into English.

 1. Кістки захищають і підтримують внутрішні органи людини.
 2. Стегнова кістка є однією з довгих кісток.
 3. Сезамоїдна кістка дуже схожа за своєю формою на кунжутне зерно.
 4. Колінна чашечка є найбільшою сезамоїдною кісткою.
 5. Діафіз – це тіло довгої кістки, а епіфіз – це її край, що вкритий тонким шаром хрящової тканини, який ми називаємо суглобовим хрящем.
 6. Кровоносні судини всередині кіркової кістки доставляють до неї кисень та поживні речовини.
 7. Чи знаєте ви, що мозкова порожнина містить жовтий кістковий мозок?
 8. Червоний кістковий мозок складається з незрілих і зрілих клітин крові різного ступеня розвитку.

III. Learn the following idioms with the word bone.

 • hard as a bone – твердий як камінь
 • drenched (frozen) to the bone – мокрий до нитки (змерзлий до кісток)
 • bone of contention – яблуко незгоди
 • to cast a bone (between) – сіяти ворожнечу (між)
 • to have a bone in one’s throat – бути неспроможним вимовити слово
 • to have a bone to pick with smb. – зводити рахунки з кимось
 • to make no bones of (about) – не вагатися, не церемонитися (з)
 • to make old bones – дожити до глибокої старості
 • skin and bones, a back of bones – шкіра і кості, худий як скіпка

ІV. Memorize the meaning of the following term-elements.

oss- [ɔs] – combining form of Latin origin denoting bone

oste(o)- [ɔstıəu] – combining form of Greek origin denoting bone

cost(o)- [kɔstɔ] – combining form of Latin origin denoting rib

cleid(o)- [kleıdɔ] – combining form of Greek origin denoting clavicle
V. Read the definition and fill in the blanks with the words given in brackets. Consult the glossary.

 1. A surgical instrument for cutting or dividing bones – ____________________.
 2. A tumour composed of bony tissue – _________________________________.
 3. Resection of the rib – _____________________________________________.
 4. Plastic surgery of auditory bones – ___________________________________.
 5. Pertaining to clavicles and ribs – ____________________________________.
 6. Pertaining to ribs and vertebrae – ____________________________________.
 7. A bone disease found chiefly in adult women characterized by bone softening resulting from calcium salts deficiency – ______________________________.
 8. Bony substance formation – ________________________________________.
 9. Pertaining to clavicles and head – ____________________________________.
 10. Bad bone development having to do with the process of nutrition – _________.
 11. Resection of a baby’s clavicle during delivery – _________________________.
 12. An instrument for ribs cutting – _____________________________________.

(Osteodystrophy, osteotome, osteoporosis, osteoma, costovertebral, costotome, costotomy, ossiculoplasty, ossification, cleidocostal, cleidocranial, cleidotomy)
IV. Grammar Exercises
I. Translate the following sentences into Ukrainian. Make them interrogative and negative.

 1. There is the layer of immature cells, which deposit calcium-phosphorus compounds beneath the periosteum.
 2. There are some mistakes in this translation of the text on skeletal disorders.
 3. There is a big polyclinic in the village.
 4. There is a picture of different types of bones in the text-book.
 5. There are many types of medicines in that drug cabinet.
 6. There are two doctors and a nurse near his bed.

II. Change the sentences in the Past and Future Indefinite Tenses.

 1. There is a meeting of orthopedists in that hall.
 2. There are many medical students in the scientific library.
 3. There is an ambulance in the yard.
 4. There is an English-Ukrainian dictionary on the table.
 5. There are several departments in this hospital.
 6. There are a few medical institutions in our town.

III. Translate into English. Pay attention to the introductory there.

 1. Під окістям знаходиться шар незрілих клітин.
 2. У ребрах, тазових кістках, грудині та хребцях є червоний кістковий мозок.
 3. У центральній мозковій порожнині тіла довгої кістки є жовтий кістковий мозок, що в основному складається з жирової сполучної тканини.
 4. На цьому малюнку є всі основні кістки тіла, чи не так?
 5. Усередині кіркової кістки є система маленьких канальців, що містять кровоносні судини.
 6. У просторах сітчастої кістки є червоний чи жовтий кістковий мозок?

Методичну розробку складено викладачем Венгринович Н. Р.

Методичну розробку обговорено і затверджено на кафедрі мовознавства.

Протокол №___від______

Зав. кафедри мовознавства, професор Голод Р.Б.

Методична розробка для студентів

до самостійної позааудиторної роботи № 2

по темі «The Skeleton»

(Медичний факультет, курс І, модуль ІІ)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   13
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий