Медична допомога потерпілому на виробництві

Життя і здоров’я людини часто залежить від того, наскільки вчасно, швидко, кваліфіковано надана перша медична допомога
Медична допомога потерпілому на виробництві

Скачати 53.28 Kb.

Дата конвертації 19.04.2016 Розмір 53.28 Kb.

Медична допомога потерпілому на виробництві

Життя і здоров’я людини часто залежить від того, наскільки вчасно, швидко, кваліфіковано надана перша медична допомога.

При всіх нещасних випадках потерпілий повинен звернутися сам чи за допомогою співробітників в медичний заклад.

Якщо він втратив свідомість чи не може пересуватись, необхідно терміново викликати швидку допомогу.

До прибуття лікаря чи швидкої допомоги потерпілому необхідно надати медичну допомогу.

Перша медична допомога – це комплекс термінових заходів, спрямованих на припинення дії фактора (джерела) ураження, на усунення явищ, що загрожують життю, на полегшення страждань і підготовку потерпілого для відправлення до лікувально-профілактичного закладу, що вживаються в разі нещасних випадків і раптових захворювань.

Як правило, першу медичну допомогу (найпростіші медичні дії, що виконуються безпосередньо на місці події в найкоротші терміни після травмування) надають працівники, котрі перебувають поруч.

Законодавством передбачено систему відповідних заходів щодо набуття працівниками необхідних знань і навичок при наданні першої медичної допомоги. Згідно з чинним Законом України «Про охорону праці» (далі – Закон) роботодавець вживає термінових заходів для надання допомоги потерпілим та несе безпосередню відповідальність за забезпечення функціонування системи управління охороною праці (ст. 13 Закону). 

Працівники зобов’язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема дбати про безпеку і здоров’я людей у процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. За порушення цих вимог працівники несуть безпосередню відповідальність (ст. 14 Закону).

Працівник, який виявив нещасний випадок, або і сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосереднього керівника чи іншу уповноважену особу підприємства і вжити заходів щодо надання необхідної допомоги. Такі вимоги передбачено Порядком проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 (далі – Порядок). У свою чергу, безпосередній керівник робіт зобов’язаний терміново організувати надання першої невідкладної допомоги потерпілому, у разі потреби – забезпечити доставку його до лікувально-профілактичного закладу, повідомити про те, що сталося, роботодавця, профспілкову організацію (п. 8 Порядку).

Пунктом 2.7 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 року № 9 передбачено, що в Інструкції з охорони праці, яка діє на підприємстві, у розділі «Вимоги безпеки під час роботи» має бути описано, зокрема, порядок повідомлення роботодавця про нещасні випадки чи раптові захворювання. Згідно з пунктом 2.9 цього Положення розділ «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях» повинен містити, зокрема, порядок повідомлення роботодавця про аварії та ситуації, які можуть до них призвести, а також порядок дій у разі надання першої медичної допомоги потерпілим під час аварій.

На підприємстві навчання з питань надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку здійснюється згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15 (далі – Типове положення) за відповідною темою (Тема 7. «Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку») додатка 4 до цього Типового положення. При цьому до проведення навчання слід залучати фахівців-медиків.

Для того щоб надати першу допомогу, потрібно знати:

— основи роботи в екстремальних умовах;

— ознаки порушення життєво важливих функцій організму людини;

— правила, методи, прийоми надання першої допомоги відповідно до особливостей конкретного нещасного випадку, конкретної людини;

— основні способи перенесення та евакуації потерпілих.

Для набуття необхідних знань та досвіду надання першої медичної допомоги кожен повинен пройти відповідне навчання.

Надавати першу допомогу навчають у навчальних закладах і установах, які отримали дозвіл на навчання з питань охорони праці – певні категорії посадових осіб і спеціалістів, зазначених у пунктах 5.2 і 5.3 Типового положення.

Відповідно до пункту 3.11 Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, роботу кабінету охорони праці на підприємстві організовує служба охорони праці, яка, за необхідності та в межах своїх функцій, здійснює зв’язок з медичними закладами.

Оптимальним строком надання першої допомоги вважаються 30 хв. після настання нещасного випадку. Варто пам’ятати, що незворотні процеси починаються приблизно через 3–5 хв. після зупинки серця.

При наданні першої медичної допомоги необхідно:

— звільнити потерпілого від подальшого впливу небезпечного фактора;

— за необхідності винести на свіже повітря, якщо потрібно, звільнити від одягу, що заважає дихати;

— визначити характер і ступінь пошкодження тіла;

— вжити необхідних заходів з порятунку потерпілого в порядку їх терміновості;

— підтримати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичного працівника;

— викликати медичного працівника чи вжити заходів для транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу.

Для успішного надання допомоги необхідно вміти:

— швидко і правильно оцінити ситуацію в екстремальних умовах;

— оцінити стан потерпілого, діагностувати вид, особливості ураження (травми);

— визначити вид необхідної першої медичної допомоги, послідовність вжиття відповідних заходів, за необхідності коригувати їх;

— здійснювати весь комплекс невідкладної реанімаційної допомоги, контролювати ефективність;

— тимчасово зупиняти кровотечу накладанням джгута, стискуючої пов’язки, затисканням судини пальцем;

— виконувати штучне дихання та закритий масаж серця, оцінювати їх ефективність;

— накладати пов’язки, косинки, шини при переломах кісток, важкому забитті, термічному ураженні;

— надавати допомогу при ураженні електричним струмом, у тому числі в екстремальних умовах;

— надавати допомогу при тепловому і сонячному ударах, утопленні, гострому отруєнні;

— використовувати підручні засоби для надання першої медичної допомоги при транспортуванні потерпілого;

— визначати необхідність виклику швидкої медичної допомоги, медичного працівника;

— евакуювати потерпілого попутним (непристосованим) транспортом;

— користуватися аптечкою першої допомоги.

Відповідно до пункту 10 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов’язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв’язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2 до Порядку:

Фондові соціального страхування від нещасних випадків на виробництві за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;

— керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого в профспілці (у разі наявності на підприємстві кількох профспілок), а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);

— керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;

— органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;

— закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння);

2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий