Матеріал и районного семінару для вихователів

«Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти»
Матеріал и районного семінару для вихователів

Скачати 0.58 Mb.

Сторінка 1/4 Дата конвертації 17.04.2016 Розмір 0.58 Mb.

  1   2   3   4

Відділ освіти, молоді та спорту

Братської райдержадміністрації

Районний методичний кабінет

Братський дошкільний навчальний заклад

М А Т Е Р І А Л И

районного семінару для вихователів

дошкільних навчальних закладів
«Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти»

2014
Мета семінару: підвищити рівень поінформованості учасників щодо формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників відповідно до програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».
Завдання семінару:

 • підвищити рівень обізнаності вихователів щодо використання різноманітних методів і прийомів роботи з дітьми з метою формування основ безпеки життєдіяльності дошкільників;
 • пошук засобів розв’язання проблеми та застосування інтерактивних форм роботи;
 • поглибити знання щодо змісту;
 • сприяти обміну досвіду між педагогами ДНЗ.

Матеріали використані на семінарі: різнокольоровий папір для кожного учасника, маркери, листи ватману, перфокарти на кожного учасника, наочно – дидактичні посібники, виготовлені педагогами.

План проведення:

 1. Вступ. Привітання учасників семінару.
 2. Безпека життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі: нормативно – правові вимоги.

Федончук Н.В., методист

районного методичного кабінету

 1. Безпека дитини в довкіллі: формування життєвої компетенції в контексті Базового компонента дошкільної освіти. Тиждень знань із безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі.

Овдієнко Т.Г., вихователь-методист

Братського дошкільного навчального закладу

 1. Перегляд заняття з безпеки життєдіяльності. Тема «Цінуй життя – воно єдине».

Коваль С.Г., вихователь

 1. Тренінг «Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників».

Федончук Н.В., методист

районного методичного кабінету

 1. Ярмарок нових ідей та аукціон посібників (презентація виготовленого ігрового приладдя та наочності з питань безпеки дитини)

 1. Підведення підсумків семінару, вироблення рекомендацій.

Безпека життєдіяльності

в дошкільному навчальному закладі:

нормативно-правові вимоги

Федончук Н.В., методист

районного методичного кабінету
Пріоритети та перспективи розвитку дошкільної освіти на найближчий час визначені Державною соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №629), новими соціальними ініціативи Президента України «Діти – майбутнє України» та Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна, економічна, ефективна держава». Одним з ключових питань роботи ДНЗ визначено – охорона життя і збереження здоров’я дітей дошкільного віку, актуалізація питань безпеки життєдіяльності. Практична реалізація цих питань передбачає створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

Робота з ОП учасників навчально-виховного процесу регулюється чинним законодавством України та розпочинається зі створення та вивчення нормативно-правової бази закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу, а саме:

1. Законодавчими актами:

— Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про цивільну оборону», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;

2. Нормативно-правовими актами:

— Типове положення про службу охорони праці, затверджене Держнаглядохорони праці від 15.11.2004;

— Положення про проведення навчання з охорони та безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів, затверджено наказом МОН України 18.04.2006 № 304;

— Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 20.11.2006 №782;

— Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці;

— Положення про розробку інструкцій з охорони праці в навчальному закладі;

— Положення про адміністративно-громадянський контроль з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

— Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчально-виховних закладах, затвердженого наказом МОН України від 31.08.2001 №616 (зі змінами та доповненнями);

— Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 №270;

— Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 №1232.

3. Нормативно-правовими актами для дошкільних навчальних закладів:

— Державні санітарні правила і норми, Правила безпеки під час проведення занять з фізкультури, Правила електробезпеки, Правила безпечної поведінці на воді та інше.

4. Інструктивно-методичними документами з питань безпеки життєдіяльності МОН України:

— Інструкція з організації життя і здоров’я дітей в ДНЗ, затвердженої наказом МОН України №985 від 28.10.2008, Нормативи наповнюваності груп ДНЗ, Про впровадження форм посадових інструкцій, Примірний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності та інше.

5. Накази, листи відділу освіти, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Нормативно-правова база, створена у закладі, забезпечує виконання державних документів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У ДНЗ повинна діяти система управління охорони праці, діяльність якої здійснюватися за такими напрямками:

 • створення безпечних умов праці і навчання;
 • документальне оформлення робіт з ОП, безпеки життєдіяльності;
 • системне навчання вихованців та працівників безпеці праці та життєдіяльності;
 • профілактика нещасних випадків;
 • контроль за дотриманням вимог чинного законодавства з ОП, безпеки життєдіяльності.

Відповідальним за створенням безпечних умов навчально-виховного процесу, згідно з чинним законодавством є керівник закладу, який насамперед повинен забезпечити належне утримання будівель, споруд і території, використання обладнання та устаткування, моніторинг їх технічного стану.

Роботу з вихованцями потрібно планувати на весь навчальний рік за розділами «Безпека дорожнього руху», «Протипожежна безпека», «безпека життєдіяльності». При плануванні особливу увагу слід приділяти формуванню знань, умінь та навичок дітей про:

 • життя людей у природному та предметному середовищі;
 • правила поведінки з вогнем, електроприладами;
 • безпечні та небезпечні вулиці та дороги;
 • виховання вміння надавати собі та іншим допомогу у випадку необхідності.

Здійснюючи навчально-виховний процес в ДНЗ протягом дня, потрібно керуватися наступними принципами:

 • перебування дітей у полі зору дорослих та підтримання контакту з ними – запорука особистої безпеки кожного вихованця;
 • формування у дітей уявлень про існуючу в навколишньому середовищі небезпеку (зокрема, від незнайомців) — основний метод захисту дітей;
 • вироблення і доведення до автоматизму у дітей звички зачиняти двері – засіб особистого захисту вихованців і захисту їхнього житла від злодіїв;
 • виховання у дітей розсудливості та обережності при виборі місць для ігор – запобігання випадкам дитячого травматизму;
 • дотримання єдиної стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського колективів.

Перевагу в навчально-виховному процесі слід надавати цікавим довірливим бесідам, розмовам, моделюванню та аналізу певних ситуацій, дидактичним та сюжетно-рольовим іграм, екскурсії до пожежної частини, різноманітні заходи за участю працівників правоохоронних органів, працівників МНС, медичних працівників, відкриті покази, тематичні тижні, інформація в куточку батьків. Важливою формою є проведення Тижня безпеки (листопад, травень).

Конспект заняття

з безпеки життєдіяльності

для дітей середньої групи

Коваль С.Г., вихователь

Тема: Цінуй життя – воно єдине.

Мета: познайомити дітей з правилами протипожежної безпеки і закріплювати знання про небезпечні для життя ситуації, причини виникнення пожежі; ознайомити з вогнем та його властивостями. Розвивати допитливість, увагу. Виховувати потребу в турботі про свою безпеку. Розвивати допитливість, увагу. Виховувати потребу в турботі про свою безпеку.

Обладнання: Свічка з підсвічником, іграшкові машини – пожежна, швидка допомога, міліційна, картки «Якщо виникла пожежа», відерце з водою, телефон, предмети пожежного щита.

Хід заняття

Діти вітаються з гостями і промовляють разом слова:

Цінуй життя – воно єдине,

Цінуй життя своє й родини,

Цінуй життя, як сонце в небі,

Цінуй і бережи!

 • Як ви розумієте ці слова? (відповіді дітей)
 • Що може загрожувати життю людини? (пожежі, дорожні аварії, наводнення, вибух газу, враження струмом, злодії тощо).
 • Які ви знаєте казки, в яких герої не берегли своє життя і нехтували правилами безпеки? (казки «Котик і півник», «Колобок», «Козенята і вовк», «Троє поросят»)
 • А про що ми сьогодні детальніше поговоримо, ви дізнаєтеся, коли ви відгадаєте загадку: «Шипить, злиться, води боїться». (вогонь)

Вихователь запалює свічку

На вогонь можна дивитися без кінця. Якщо на нього довго дивитися, то можна щось розглядіти. Що саме? (відповіді дітей про те, що вони побачили)

Як ви думаєте, вогонь допомагає людині? (відповіді дітей)

Знають всі без вогню

не прожити ні єдиної днини.

На вогні готують їжу,

Він нам світить уночі.

Як на вулиці морози,

Він працює у печі.

Якщо піднести руку до свічки, то можна відчути тепло, але, якщо дуже близько піднести руку до вогню, то можна обпектися.

Дослідницька робота зі свічкою

Піднести папір над свічкою – спочатку з’явиться пляма, задимиться і виникне полум’я.

Підвести дітей до розуміння того, як виникає вогонь.

Злий вогонь: Я – Злий вогонь! Я у світі найсильніший, найстрашніший, найспритніший. Діти, дружіть зі мною, грайтеся із моїми друзями – сірничками. (пропонує дітям сірники)

Добрий вогонь: Ні, ні, малята, з сірниками гратися не можна. Це небезпечно. Не слухайте ви цього Злого вогню. А я – Добрий вогник, я вам нічого поганого не заподію.

Злий вогонь: Та не слухайте ви цього боягуза, а краще самі вмикайте вдома телевізори, комп’ютери, а в лісі розводьте вогнища – нехай все горить.

Добрий Вогонь: Не слухайте його діти, вам не можна без дорослих вмикати електроприлади і вогнищ не розпалюйте – це дуже небезпечно.

Вихователь: Не хвилюйтеся. Добрий вогнику, наші діти добре знають правила пожежної безпеки і завжди їх дотримуються, ось послухайте.

Діти показують малюнки про правила протипожежної безпеки, а Злий вогонь демонструє своє незадоволення

 1. Для розваги і для гри

сірників ти не бери,

Бо з вогнем погані жарти

жартувати з ним не варто!

 1. Не розпалюй сам багаття

А ні в лісі, а ні в хаті.

Легко вогник запалити,

та нелегко погасити.

 1. Пам’ятайте! Кожен раз

Де бензин, мастило, газ.

Там вогонь не підпускай,

спалахне усе украй!

 1. Телевізор, плитку, праску

умикати самим не слід.

Пам’ятайте це, будь ласка,

Бо від цього стільки бід!

 1. Ой, не люблять сірники,

Як беруть їх малюки,

В небезпечні ігри грають,

На дорослих не зважають.

 1. У розетку встромляти речі

Дуже, дуже небезпечно!

Іскра може полетіти

і навколо все спалити!

Проводиться конкурс «Чи знаєте ви?»

 1. Як можна загасити маленький вогонь?
 2. Чому не можна гасити водою телевізор?
 3. Чому не можна ховатися в кімнаті під час пожежі?
 4. Як можна захиститися від диму?
 5. Куди треба дзвонити, коли виникла пожежа?

Разом: Якщо з’явивсь вогонь і дим, то дзвонити – 101!

Добрий вогонь: Давайте спочатку визначимо, від чого буває пожежа.

Вікторина «Від чого буває пожежа»

 1. Чи буває вогонь від гри з сірниками?
 2. Чи можна загорітися телевізор?
 3. Чи буває пожежа, коли сердиться мама?
 4. Чи може від одного сірника згоріти весь будинок?
 5. Чи буде пожежа, якщо користуватися несправними електроприладами?
 6. Чи загориться стілець під дитиною, яка крутиться?

Вихователь: А зараз пограємо в гру «Збери пожежний щит». Адже, ми знаємо, що на всіх підприємствах, у школах, дитсадках є місце, де зберігаються речі, необхідні для гасіння пожежі.

Злий вогонь: Та що ви можете знати про предмети з пожежного щита? Не смішіть мене!

Злий вогонь показує картки з предметами, діти розповідають про їх призначення – багор, лом, сокира, лопата, вогнегасники, відро, ящик з піском.

Вихователь: Наші діти і прислів’я про вогонь знають, зараз назвемо їх, щоб Злий вогонь став також добрим.

 • З малої іскри – великий вогонь.
 • Не грайся з вогнем – обпечешся.
 • Коробка сірників хоч і мала, багато спричинити може зла.
 • Хай дитина знає кожна, жартувати з вогнем не можна.

Моделювання ситуації «Якщо сталася пожежа».

Діти за картками розповідають про правила поводження під час пожежі.

Вихователь:Ми вже знаємо, що коли виникла пожежа, то телефонувати треба до рятівників – пожежників. А хто ці люди, які вони? (мужні, сміливі, відважні, рішучі, сильні, спритні, добрі тощо)

Діти виконують пісню «Рятівники».

Злий Вогонь «запалює» вогонь в дитячому садку. Звучить сигнал сирени. Дитина телефонує на 101.

Дитина Алло! Це пожежна частина! Допоможіть! Пожежа в дитячому садку! Наша адреса: вул. Вороніна, 14.

Гра «Хто швидше добереться до місця пожежі»

Пожежна, швидка допомога, міліція – машини підтягують на мотузках.

Гра «Юні пожежники»

Дві команди: хто швидше загасить вогонь відерцями з водою.

Вихователь: Ну то що, Злий вогню, ти переконався, що наші діти не тільки добре знають правила пожежної безпеки, а й вміють їх виконувати?

Злий вогонь: Бачу тут мені нічого робити. Піду я від вас, але буду чекати, коли ви забудете про обережність. (виходить)

Добрий вогонь: Ой, які ви молодці, хлопчики й дівчатка. Будьте завжди з вогнем обережні і пам’ятайте правила протипожежні.

Вихователь: Швидко пролетів безпечний час,

Я дуже рада, діти, за вас.

Про пожежу ви багато взнали

І міцні знання показали.

Тільки пам’ятаймо:

Мало правила знати,

Треба їх ще й виконувати!

Виконується пісня «Пожежним я буду!»

Слово для виступу надається працівнику пожежної частини. Дітям роздаються пам’ятки про протипожежні правила.
Тренінг «Сучасні підходи

до організації роботи з формування

навичок безпечної поведінки

у дошкільників»

Федончук Н.В., методист

районного методичного кабінету
Методика «Входження в роботу»

Мета: установити контакти людей один з одним, знайти загальні «точки дотику». Сприяти прийняттю кожним з учасників особистої відповідальності за те, що відбувається, активізувати їх.

Учасники розміщуються по колу. Заняття починається з настроювання на конструктивну роботу. Ведучий говорить про цілі заняття.

У ході сьогоднішньої зустрічі нам необхідно розв’язати досить важливу проблему, дати відповіді на ряд запитань. Результативність роботи колективу значною мірою залежить від того, як добре ви знаєте й розумієте одне одного. Тож пропоную не тільки привітатися з колегами, а й повідомити про свої сильні сторони, особливі риси характеру.

«Будемо знайомі»

Вітання відбувається по колу («Я вмію…», «Мені подобається…», «Мене цікавить…» тощо).

— Чи отримали ви для себе корисну інформацію, яка дозволила ближче познайомитися з іншими? Сподіваюся, це допоможе вам у спільній роботі.
«Передавання запаленої свічки по колу»

 • Як ви вважаєте, що найцінніше для людини? Правильно, здоров’я та життя (запалює свічку, пропонує, щоб педагоги передавали її одне одному, намагаючись не загасити полум’я). Погляньте на свічку — вона яскраво світить, але полум’я це дуже тендітне, його не важко загасити. Так само легко можна втратити найцінніше, що є у людини, — життя, якщо не дбати про власне здоров’я і безпеку. Запалена свічка символізує крихкість і тендітність життя. Тож тема нашої зустрічі пов’язана з безпекою життєдіяльності й носить назву «Формування навичок та вмінь з безпеки життєдіяльності».

Бесіда

Семінар наш проводиться у формі тренінгу. Тренінг – це надзвичайно цікавий процес. Він допомагає пізнати себе і навколишній світ, змінити своє «Я» через спілкування, перебуваючи у неформальній і довірчій обстановці. Одночасно з отриманням нової інформації на тренінгу можна обговорювати незрозумілі моменти, ставити запитання, тобто накопичувати власний досвід.

Для чого в нашому житті існують правила? (відповіді учасників)

Для того щоб ми могли ефективно працювати , потрібно прийняти правила. Це закони групи, за якими вона живе під час семінару – тренінгу.

Вправа Правила для групи»

Мета: активізувати учасників до роботи.

 • Поважно ставитися до співрозмовника.
 • Один говорить – усі слухають.
 • Кожний має право на точку зору.
 • Тут і зараз.
 • Ми всі різні. Будь толерантним.
 • Час дорого цінується.
 • Двомовність і т.п.

Вправа «Очікування»

Мета: провести самооцінку комунікативних навичок і умінь кожного участника.

Учасники отримають карточки зі знаками «+», «-», «?».

Завдання: знайти своє місце на цих сходинках і стати туди у відповідності зі своїми власними уявленнями про дану проблему.
Інтелектуальна розминка

Мета: активізувати знання педагогів з охорони життя і здоров’я дітей, норм поведінки у надзвичайних ситуаціях. Розвивати логічне мислення, вміння швидко відповідати на поставлене питання.
Ведуча. Зараз ми проведемо інтелектуальну розминку. Ви уважно слухаєте питання і якомога швидше даєте відповідь. Відповідати треба коротко – одним словом.

За кожну правильну відповідь учасник отримує фішку. Виграє той, у кого більше фішок.

 1. Маленький, непомітний, любить бруд? (Мікроб).
 2. Пристрій, який допомагає побачити мікроб? (Мікроскоп).
 3. Хороші слова, які приємно чути в свою адресу? (Комплімент).
 4. Частина дороги, якою рухається транспорт? (Проїзна частина).
 5. Тварина, назвою якої позначають частину дороги? (Зебра).
 6. Пристрій, який відіграє важливу роль в регулюванні дорожнього руху? (Світлофор).
 7. Звуковий інструмент співпрацівника ДАІ? (Свисток).
 8. «Мовчазний інструмент співпрацівника ДАІ? (Жезл).
 9. Люди героїчної професії, які проходять через вогонь, воду та мідні труби? (Пожежні).
 10. Макет Землі? (Глобус).
 11. Двоє рідних – сестра і брат: одну всі бачать, але не чують; другого всякий чує, але не бачить? (Блискавка, грім).
 12. То вперед, то назад ходить – бродить самокат, як зупиниш – горн, продірявить море? (Праска).
 13. Весь скляний фігурний дім, золотий вогонь сховався в нім. Вдень він спить, а як проснеться – світлим полум’ям займеться? (Ліхтар).
 14. Скільки б не їв, ніколи ситим не буде? (Вогонь).

Вправа «Класифікація»

Мета: поглибити знання педагогів щодо організації та змісту роботи з дітьми з формування безпечної поведінки в довкіллі. Класифікувати види діяльності.

Організуючи роботу з безпеки життєдіяльності дошкільників, ми розуміємо необхідність формування компетентності дитини у всіх сферах. Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні діти повинні мати певний обсяг знань та вмінь, які дадуть їй змогу почуватися безпечно. Формувати ці навички можна різними способами. Тож давайте складемо таблицю «Класифікація видів діяльності планування роботи з БЖД із дітьми».

 • Свята, розваги та театралізована діяльність.
 • Заняття, ігрові тренінги.
 • Наочність, ТЗН, перегляд ілюстрацій.
 • Пішохідні переходи, екскурсії, спостереження.
 • Бесіди, обговорення, художнє слово.
 • Пошуково – дослідницька діяльність, моделювання ситуацій.
 • Образотворча діяльність, індивідуальна робота.
 • Ігрова, практична діяльність, фізичні вправи.

Обговорення «Проблема по колу»

Учасники розподіляються на 3 групи за допомогою методу «Знайди свій колір». (Звучить музика. Педагоги об’єднуються в групи за кольоровими наклейками). Сформовані команди розташовуються за столами. Кожна обирає педагога, який виконуватиме роль експерта.

Нам потрібно обговорити декілька проблем, пов’язаних із темою зустрічі. На кожному столі є конверт і аркуш паперу. У верхній частині конверта написано: «Проблема, яка мене хвилює, полягає в…». Кожна група протягом 3 хвилин обговорює і записує можливі варіанти розв’язання проблеми, вкладає аркуш у конверт і передає його іншій групі за годинниковою стрілкою, отримуючи конверт від групи зліва. Під час обговорення наступної проблеми (запис якої отриманий від іншої групи), не слід дивитися на попередні пропозиції.

Так триває, доки всі конверти не пройдуть по колу. Після цього експертна група вивчає пропозиції, відзначає найбільш цікаві.

  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий