Маршрут безпеки

Кудіна Валентина Іванівна, педагог-організатор, педагог-тренер з проблеми методики викладання курсу «Захисти себе від віл», координатор з організації та проведення інтерактивної навчальної виставки з питань репродуктивного здоров’я
Маршрут безпеки

Скачати 217.16 Kb.

Дата конвертації 22.04.2016 Розмір 217.16 Kb. ПРОЕКТ

«ШКОЛА, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ»

ЯК СКЛАДОВА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

В ОХТИРСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТ. № 8»
Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління,

треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.
А. Барбюс

Керівник проекту: Кудіна Валентина Іванівна, педагог-організатор, педагог-тренер з проблеми методики викладання курсу «Захисти себе від ВІЛ», координатор з організації та проведення інтерактивної навчальної виставки з питань репродуктивного здоров’я, профілактики ВІЛ/СНІДу та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки».

Виконавці проекту: педагогічний, учнівський, батьківський колективи, шкільна мерія.

Суб’єкти: учні, педагоги, батьки, партнери проекту.

Партнери проекту:

відділ освіти, молоді та спорту Охтирської міської ради Сумської області;

служба у справах дітей Охтирської міської ради Сумської області;

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

кримінальна міліція у справах дітей;

КЗ «Охтирська ЦРЛ»;

дитяче поліклінічне відділення КЗ «Охтирська ЦРЛ», кабінет «Клініки, дружньої до молоді»;

КЗ «Охтирська ЦРЛ», наркологічний кабінет;

Охтирський міський центр дитячої та юнацької творчості – Мала академія наук учнівської молоді;

шкільне самоврядування (шкільна мерія);

батьківський комітет школи;

інші установи та громадські організації.

Нормативно-правове підґрунтя проекту «Школа, дружня до дитини»:

– Загальна декларація прав дитини;

– Конвенція ООН про права дитини;

– Конституції України;

– Закон України «Про освіту»;

– Закон України «Про загальну середню освіту»;

– Закон України «Про охорону дитинства»;

– Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;

– Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року»;

– Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки;

– постанова КМУ «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року»;

– розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки»;

– розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року»;

– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки;

– наказ МОНмолодьспорту України «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»;

– Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

– міська комплексна програма профілактики правопорушень на 2012-2015 роки;

– міська програма «Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року в місті»;

– шкільна Програма превентивного виховання «У гармонії з суспільством і собою».

Ресурсне забезпечення: друковані видання (методична та медична література, наукові дослідження), відеопродукція, Всесвітня інформаційна мережа, теле- та радіокомунікації, дані поглиблених медичних оглядів, діагностичних обстежень.
Анотація проекту

Кожна людина має природне невід’ємне і непорушне право на життя у безпечному для здоров’я середовищі. Особливо це стосується охорони дитинства, забезпечення неповнолітніх безпечними умовами навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, інтелектуального та духовного розвитку. Держава і школа відповідальні перед сучасними і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я й збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність збереження здоров’я, поліпшення умов навчання й відпочинку учасників навчально-виховного процесу, запровадження здорового способу життя.

Серед головних завдань, які покликана вирішувати сучасна школа – створення освітнього середовища, сприятливого для збереження та подальшого зміцнення здоров’я школярів, формування у них свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння життєвими навичками безпечної й здорової поведінки. Здорове молоде покоління – це запорука стабільного розвитку держави, один із чинників її позитивного міжнародного іміджу.

Формування у підростаючого покоління стійкої мотивації на здоровий спосіб життя потребує організації системної комплексної роботи, спрямованої на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-морального стану дитини. Одним із шляхів вирішення поставлених завдань є створення здоров’язберігаючого середовища у навчальному закладі та формування здорового способу життя через зміст освітнього процесу.

Перед суспільством виникає нагальна потреба у формуванні в молодих людей світоглядних цінностей здоров’я, наданні знань і формуванні практичних навичок ведення здорового способу життя.

Вирішальна роль у формуванні здорового способу життя належить батькам і школі. Школа – єдина структура, яка забезпечує майже стовідсоткове охоплення дітей і здатна системно та послідовно формувати в учнів мотивацію до здорового способу життя.

Мета: створення здоров’язберігаючого середовища у закладі; формування прийомів мотивації на здоровий спосіб життя через розвиток усіх аспектів здоров’я: духовність, інтелект, фізичний розвиток, соціальний захист, формування особистості лідера, емоційно здорової людини; залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі, місцевих органів самоврядуванні, громадських організацій та об’єднань до проведення превентивних заходів із профілактики негативних проявів в учнівському середовищі, формування духовної культури та культури здоров’я у підростаючого покоління.

10
Сформувати в молодих людей розумне ставлення до свого здоров’я, допомогти їм подолати шкідливі звички – одне із найважливіших завдань, які ставить перед собою наша школа. Необхідно, щоб здоровий спосіб життя став не тільки свідомою потребою кожного школяра, а й мірилом його освіченості, загальної культури.

Ідеї формування здорової дитини через освіту, виховання здорової людини і відображені в даному проекті «Школа, дружня до дитини» як складова превентивного виховання в Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8»

Завдання:

– побудова цілісної, педагогічно доцільної системи виховання, створення здорового освітнього середовища в навчальному закладі;

– впровадження здоров’язберігаючих технологій навчання та виховання в практику роботи Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8;

– формування в учнівської молоді відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих; формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя;

– прогнозування і запобігання можливим ризикам і небезпекам для життя і здоров’я учнів, які можуть виникнути у сучасному молодіжному середовищі;

– залучення учнів і батьків до реалізації проекту Школи, дружньої до дитини, узгодження співпраці суб’єктів педагогічної взаємодії;

– налагодження інформаційного супроводу і створення системи моніторингу діяльності Школи, дружньої до дитини;

– створення атмосфери, за якої учні можуть вільно висловлювати свої думки і погляди, виражати розуміння необхідності дотримання соціальних норм і правил шкільного співжиття.

Очікуваний результат: цілісна особистість учня зі сформованою стійкою позитивною мотивацією на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я; соціально-активне молоде покоління зі сформованою правовою культурою, толерантним типом поведінки, критичним мисленням та орієнтацією на самореалізацію.

ОПИС ПРОЕКТУ «ШКОЛА, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ»

ЯК СКЛАДОВА ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ

В ОХТИРСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ СТ. № 8»

Превентивне виховання – це комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний, соціальний розвиток особистості, вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику і корекцію асоціальних проявів у поведінці дітей і молоді, на їх допомогу і захист.

Вперше термін превентивний з’явився в Україні у 1994 році внаслідок творчої співпраці з департаментом превентивної освіти ЮНЕСКО. Така співпраця здійснювалася через лабораторію профілактики правопорушень серед неповнолітніх, яка відкрилась у 1988 році і згодом стала називатись лабораторією превентивного виховання.

Зміна назви зумовлена розширенням досліджень за рахунок проблеми формування здорового способу життя, профілактики наркоманії, СНІДу, інфекцій, що передаються статевим шляхом, забезпечення соціально-правового захисту дітей і підлітків. Із 2002 року ввійшла як лабораторія до складу Інституту проблем виховання. Вона й визначає стратегічну політику превентивного виховання в освітньо-виховному процесі, розробку педагогічних технологій, вдосконалення форм і методів на основі концепції превентивного виховання дітей і молоді в Україні.

Превентивна діяльність є самостійним спеціалізованим видом загального педагогічного процесу, має свою мету, принципи, зміст, форми і методи та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.

Основні завдання превентивного виховання дітей і молоді полягають у створенні умови для формування позитивних якостей особистості; забезпеченні соціально-психологічної діяльності та надання комплексної психолого-педагогічної та медико-соціальної допомоги тим неповнолітнім, які її потребують; сприяння соціальній реабілітації неповнолітніх; стимулювання неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

В Охтирській ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 діє цільова Програма превентивного виховання

12
«У гармонії з суспільством і собою», яка включає в себе педагогічний, соціальний, правовий, психологічний аспекти превентивної діяльності.

Програма передбачає формування правової культури дітей та підлітків, сприяння свідомому вибору моделі соціальної поведінки, диференційований індивідуально-психологічний, статево-віковий підходи до формування у школярів сталої орієнтації на здоровий спосіб життя та протидію негативним проявам в учнівському середовищі. Модель превентивної освіти на основі шкільної цільової Програми превентивного виховання «У гармонії з суспільством і собою» представлена на схемі 1.

Основні напрямки впровадження шкільної цільової Програми превентивного виховання «У гармонії з суспільством і собою» включають в себе:

1-ий напрямок – «Профілактика спаду інтересу до навчання та суспільно-корисної праці; відчуження від шкільного середовища» – попередження бездоглядності, бродяжництва, невідвідування навчальних занять; формування позитивного ставлення до школи;

2-ий напрямок – «Профілактика жорстокості, різних форм насильства та агресії» – попередження різних форм жорстокої поведінки, формування толерантного ставлення до оточуючих та природи;

3-ий напрямок – «Валеологічна освіта. Формування навиків здорового способу життя» – передбачає діяльність шкільного колективу в піднапрямках:

– профілактика наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління,

– профілактика ВІЛ, СНІД, ІПСШ,

– збереження репродуктивного здоров’я, попередження проституції,

– підвищення рівня фізичної активності школярів;

4-ий напрямок – «Попередження психологічного дискомфорту, загальної втрати духовних орієнтирів» – формування моральних цінностей та підвищення рівня духовної культури особистості; попередження суїцидальної поведінки;

5-ий напрямок – «Профілактика емоційного зниження прихильності до членів родини» – використання різноманітних форм родинного виховання, вивчення емоційного стану в родинах, збереження репродуктивного здоров’я, гендерна рівність;

Форми та методи роботи

Профілактика спаду інтересу до навчання та суспільно-корисної праці; відчуження від шкільного середовища

Профілактика жорстокості, різних форм насильства та агресії

Валеологічна освіта. Формування навиків здорового способу життя

Попередження психологічного дискомфорту, загальної втрати духовних орієнтирів

Профілактика емоційного зниження прихильності до членів родини

Профілактика нехтування правовими і соціальними нормами

Профілактика залежності від електронних засобів спілкування

Корекційно-реабілітаційна діяльність шкільного колективу

Профілактика залежності від радикальних соціальних формувань сучасного суспільства

З А В Д А Н Н Я

Мозкові штурми, тренінги Диспути Години спілкування

Флеш-моби Правові ринги Правові бліц-турніри

Консультаційні пункти Батьківські збори Просвітницькі акції, проекти

Конференції, дискусії Відеолекторії Уроки, гуртки

Діяльність органів учнівського самоврядування Моніторинги

Колективні творчі справи Інтелектуальні рольові та розвивальні ігри

Інтерв’ювання, газети, малюнки, фотокартки Факультативи, спецкурси, інтерактивні виставки

Функції

Діагностично-прогностична

Корекційно-реабілітаційна

Освітньо-консультативна

Організаційно-методична

Інтегративно-просвітницька

Принципи

Комплексність;

Системність;

Науковість;

Наступність;

Конкретність;

Реалістичність

Мета: формування середовища, сприятливого для генерації сталої відповідальної поведінки та імунітету до негативних впливів соціального оточення; сприяння зміні установок і моделей поведінки дітей та молоді

Об’єкти:

учнівський колектив

родини школярів

Суб’єкти:

класні керівники,

учителі-предметники,

практичний психолог,

соціальний педагог

шкільний фельдшер,

бібліотекар,

вихователь ГПД,

педагог-організатор,

шкільна мерія,

батьківська громадськість,

адміністрація закладу,

партнери

Програма

«У гармонії з суспільством і собою»

Очікувані результати:

зміна установок і моделей поведінки неповнолітніх;

особистість учня зі сформованою стійкою позитивною мотивацією на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я;

підвищення рівня психологічного комфорту для учнів учителів та адміністрації;

підвищення рівня сприяння співпраці та активного навчання учнів та вчителів; пізнавального інтересу до навчання та суспільно-корисної праці, прихильності до шкільного середовища;

відсутність проявів жорстокості та різних форм агресії;

усвідомлена незалежність учнів від радикальних угруповань та тенденцій молодіжного середовища з пропагандою негативних явищ;

підвищення емоційної прихильності вихованців до членів сім’ї;

активна участь учнів у прийнятті рішень щодо організації навчання в школі;

поліпшення навчально-методичного забезпечення з викладання курсів з профілактичної освіти

Модель превентивної освіти «У гармонії з суспільством і собою»

6-ий напрямок – «Профілактика нехтування правовими і соціальними нормами» – правова та правоосвітня діяльність колективу;

7-ий напрямок – «Профілактика залежності від електронних засобів спілкування» – формування комунікативних навичок, культури спілкування, попередження залежності від Інтернету, мобільного зв’язку, комп’ютерних ігор тощо;

8-ий напрямок – «Корекційно-реабілітаційна діяльність шкільного колективу» – робота колективу з учнями та сім’ями групи ризику, СЖО, тих, хто перебуває на обліку, соціально незахищених категорій, соціальна адаптація учнів в учнівському середовищі та суспільстві;

9-ий напрямок – «Профілактика залежності від радикальних соціальних формувань сучасного суспільства» – попередження торгівлі людьми, участі в радикальних релігійних братствах чи інших формуваннях, політичних угрупованнях, терористичних акціях; попередження особистої провокативної поведінки; реалізація завдань патріотичного виховання.

Превентивна діяльність закладу передбачає використання різноманітних форм та методів роботи із залученням усіх учасників навчально-виховного процесу та співпрацю з партнерами: фахівцями відповідних служб, установами та громадськими організаціями міста, громадськістю.

Очікуваними результатами від впровадження шкільної цільової Програми превентивного виховання «У гармонії з суспільством і собою» є залучення освітніх, медичних, соціальних та правоохоронних закладів до вирішення проблем сучасного молодіжного середовища; попередження правопорушень і злочинності; зміна установок і моделей поведінки неповнолітніх; формування особистості учня зі стійкою позитивною мотивацією на здоровий спосіб життя, культуру здоров’я.

Причинами вчинення неповнолітніми протиправних дій є недостатній життєвий досвід, схильність до наслідування дорослих, не завжди позитивний вплив на дітей оточуючого середовища, намагання звільнитися від опіки з боку батьків, віра в безкарність, недостатній рівень самокритичного ставлення до власних вчинків, хибна оцінка складних життєвих ситуацій, вживання спиртних напоїв чи наркотичних речовин та недостатній рівень профілактичної роботи з неповнолітніми тощо.

Тому пріоритетними задачами в роботі Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 із означеної проблеми є:

упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь, проведення тижнів правових знань;

використання інтерактивних педагогічних технологій, нових педагогічних комунікацій між усіма учасниками навчально-виховного процесу;

моделювання життєвих ситуацій;

ужиття заходів, спрямованих на підвищення моральності вихованців, їхньої правової культури;

запобігання проявам екстремізму, расової та релігійної нетерпимості;

перетворення навчального закладу на осередок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату;

утвердження здорового способу життя.

Школа, дружня до дитини – один із дієвих способів встановлення безпечного, комфортного середовища у навчальному закладі, вирішення учнівських конфліктів, розв’язання проблем сучасного молодіжного середовища через упровадження програм примирення та толерантності серед однолітків, які навчають учнів навичкам вирішення конфліктів ненасильницьким чином за допомогою медіаторів (посередників) шляхом створення своєрідної внутрішньошкільної «служби порозуміння», ефективна діяльність якої забезпечує психологічно здорове середовище в учнівському колективі.

Для того, щоб переконати молодь у тому, що їхнє здоров’я знаходиться в їхніх руках, виховну роботу будуємо так, щоб на кінцевому етапі учні зрозуміли, що ведення здорового способу життя – це шлях у їхнє майбутнє.

Школа, дружня до дитини, приділяє особливу увагу створенню здоров’язберігаючого інтегрованого середовища на різних освітніх рівнях (початкова школа, основна школа, старша школа); надає необхідні знання і уміння, які учні зможуть застосувати у подальшому житті, а також допомагає їм стати повноправними й активними громадянами суспільства.

Зміст функціонування Школи, дружньої до дитини, відображається у характеристиці основних показників цілісного благополуччя, визначених відповідно до його складових та біологічних, психічних і соціальних потреб учня. Складовими цілісного благополуччя дитини є духовно-моральне, психічне, фізичне й соціальне благополуччя. Показниками цілісного благополуччя учня у Школі, дружній до дитини, є моральна вихованість, інтелектуальна мобільність, естетична вихованість, емоційно-вольова стійкість, фізичний і життєвий тонус, орієнтованість у світі професій, участь у житті суспільства й громади.

16
Охтирська ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 як Школа, дружня до дитини, поставила за мету формування життєвих компетенцій та навиків здорового способу життя вихованців, їхньої активної життєвої позиції; вироблення у школярів імунітету до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей, уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв’язувати конфлікти на основі принципів толерантності, формування навичок самопізнання, самореалізації і самооцінки; визначення особистих життєвих пріоритетів, цілей та ідеалів, генерування особистої культури здоров’я (схема 3). Схема 3

Модель Школи, дружньої до дитини,

в Охтирській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8

Школа, дружня до дитини,

як складова превентивного виховання Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8
ВАЛЕОЛОГІЧНА ОСВІТА

ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ

ЗВИЧОК

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ

ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО МІКРОКЛІМАТУ,

АТМОСФЕРИ ДОВІРИ

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ТА ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ

ПРАВОВА ОСВІТА

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ, ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

Традиційні форми й методи організації роботи

Інтерактивні форми й методи організації роботи

І етап. Факультативний курс

«Школа проти СНІДу»

ІІ етап. Факультативний курс

«Рівний-рівному»

ІІІ етап. Факультативний курс

«Захисти себе від ВІЛ»

Інтерактивна виставка «Маршрут безпеки»

Спецкурси, факультативи

Предмет «Основи здоров’я»

Боротьбу зі шкідливими звичками та їх профілактику розпочали з попередження тютюнопаління та захворювань, які ним викликаються. Пияцтво й алкоголізм є однією із темних плям минулого, але проблема вживання алкоголю за останній час стала однією з найгостріших. Насамперед, проблема вжитку алкоголю дуже актуальна у наші дні, тому що від цього страждає все суспільство, а найголовніше – ставиться під загрозу здоров’я нації.

Значну увагу колектив школи приділяє питанню попередження наркотичної залежності. Значущість проблеми наркоманії в Україні росте з кожним роком. Щоб отримати перемогу над цим лихом, на нашу думку, треба зрозуміти небезпеку цього лиха самим і донести її до учнів.

Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я молоді, що є важливою складовою частиною здоров’я нації в цілому й має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.

Прочитавши жахливі дані Міністерства охорони здоров’я про поширення СНІДу в Україні, представники педагогічного колективу зрозуміли, що повинні зробити все можливе, щоб захистити школярів від цього страшного захворювання. На нашу думку, слабка поінформованість дорослих та дітей про шляхи передачі інфекції – це основна причина високих темпів поширення хвороби. Адже в групі ризику не лише ті, хто хоча б один раз вживав наркотики, а й усі, хто не знає про шляхи інфікування, не знає, як уберегтися.

З метою профілактики та усунення явищ дискримінації і насильства в учнівському середовищі, створення безпечного середовища спільними зусиллями дітей, педагогів та батьківської громадськості створено й підтримується позитивний психологічний мікроклімат в шкільному середовищі.

Із метою підтримки дітей, які проживають у сім’ях, що опинилися у складних життєвих обставинах, попередження безпритульності й бездоглядності, насильства над неповнолітніми, підліткової злочинності та правопорушень, запобігання торгівлі дітьми, попередження формування у дітей та підлітків шкідливих звичок, педагогічним колективом Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 постійно ведеться внутрішній облік дітей, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників, соціального педагога; суворо контролюється відвідування школярами навчального закладу; діти активно залучаються до класних, загальношкільних, міських спортивно-оздоровчих та виховних заходів, громадської та гурткової роботи в школі та позашкільних навчальних закладах; налагоджена тісна співпраця з міськими соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді.

Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна роль у діяльності класних керівників належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості. До них належать: масові (конкурси, виставки, конференції, тижні, місячники, дні здоров’я, екскурсії); групові (години спілкування, сюжетно-рольові ігри, ігри-заняття, усні журнали, творчі роботи, інформаційні повідомлення, тренінги, уроки, диспути, психологічні практикуми, презентації та обговорення фільмів, інформаційних повідомлень у ЗМІ, тематичні дискотеки, вікторини, зустрічі з психологом, лікарями, змагання, бесіди, рухливі ігри на свіжому повітрі); індивідуальні (відверті розмови, консультації, анкетування, тестування, діагностування, бесіди). Серед них варто назвати такі, як День здоров’я, участь у міському конкурсі плакатів до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, зустрічі з лікарями та іншими фахівцями, випуск та розповсюдження буклетів, флеш-моби для учнів школи та молоді міста, виступ агітбригад тощо.

У 2009 році в школі було введено факультативний курс «Школа проти СНІДу». Практичний психолог та нині випускниця школи пройшли спеціальну підготовку для проведення занять і мають відповідні сертифікати, що засвідчують їхнє право на проведення такого виду роботи. Факультативний курс «Школа проти СНІДу» був спрямований на впровадження у школі проекту Мiнiстерства освiти i науки України «Школа проти СНІДу». Навчальний матеріал акцентований на пропаганду серед молодi здорового способу життя i передбачав запобiгання проявам негативної ризикованої поведiнки неповнолiтнiх. Керiвник курсу проводила заняття за iнтерактивними технологiями: учнi оволодiвали знаннями та набували соцiального досвiду у процесi спiлкування з ровесниками, що сприяло розумiнню ними переваг здорового способу життя, стимулювало до самостiйного й усвiдомленого вибору життевої позицiї, визначенню шляхiв позитивної соцiалiзацiї молодi, здобуттю знань, умiнь i навичок здорового способу життя та вiдмовi вiд негативної поведiнки.

Почергово (через рік) у закладі викладався й факультатив у рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», метою якого було формування в у підростаючого покоління готовності до здорового способу життя, створення і забезпечення умов для попередження наркоманії, ВІЛ/СНІДу серед учнівської молоді.

Наступником у системі форм і методів формування в учнів навичок здорового життя став спецкурс «Захисти себе від ВІЛ» та інтерактивна виставка «Маршрут безпеки», яка активно впроваджується серед учнів 10-11 класів школи. Група фасилітаторів представила «Маршрут безпеки» учням 9-11 класу своєї школи, а також ознайомила з правилами безпечної поведінки старшокласників ще чотирьох шкіл міста та на обласному науково-практичному семінарі «Школи сприяння здоров’ю» – школи майбутнього», що проходив у м. Охтирка в листопаді 2013 року.

Анкетування, проведене серед 380 учнів шкіл міста, до проведення для них «Маршруту безпеки» та після нього показало наступні результати (діаграми 1,2, 3):

Діаграми 1,2

Відсоток неправильних відповідей Відсоток правильних відповідей

Із наведених діаграм видно, що рівень обізнаності респондентів з питань, висвітлених під час проведення інтерактивної виставки «Маршрут безпеки» значно зріс у порівнянні з рівнем обізнаності щодо профілактики ВІЛ, СНІДу та збереження репродуктивного здоров’я до проведення даної форми роботи.

Діаграма 3

Співвідношення відсотків правильних і неправильних відповідей

до та після проведення інтерактивної виставки «Маршрут безпеки»

ДО

ПІСЛЯ

ПІСЛЯ

ДО

Отже, такий вид роботи, як інтерактивна виставка «Маршрут безпеки» як одна з форм превентивної освіти учнівської молоді є ефективним.

Фасилітатори також відмічають, що в процесі підготовки та проведення «Маршруту безпеки» вони не тільки поглибили власні знання та поділилися ними з іншими, а й набули навиків швидкого встановлення контакту з незнайомою аудиторією та вміння вести толерантну дискусію щодо актуальних проблем сучасної молодіжного середовища.

Сподіваємося, що результатом докладених зусиль стануть набуті учнями-випускниками життєво важливі навички, такі, як здатність до адаптивної та позитивної поведінки, яка дає можливість ефективно вирішувати проблеми та долати повсякденні труднощі, приймати поінформоване та обґрунтоване рішення, розв’язувати проблеми, критично та творчо мислити, ефективно будувати соціальні контакти та здорові стосунки, співчувати; продуктивно організовувати своє життя, використовуючи своє право на участь у житті суспільства та виявляючи соціальну ініціативу; вести здоровий спосіб життя, керувати своїми емоціями.

Упровадження проекту Школи, дружньої до дитини, збільшить імовірність досягнення таких цілей: формування етичної, інтелектуальної, комунікативної, естетичної компетентності учнів; оволодіння ними соціально корисними видами діяльності; формування громадянської компетентності, орієнтації на життєвий успіх здорової особистості; сприятиме сформованості світоглядних позицій щодо шкідливих звичок і їхнього впливу на життя та долю людини (вживання алкоголю, наркотиків, тютюнопаління, надмірне захоплення телебаченням, комп’ютерними іграми).

Для навчального закладу Школа, дружня до дитини, – це можливість створення ефективної системи забезпечення цілісного благополуччя дитини як творчої, успішної і мобільної особистості, готової активно і безпечно діяти для власного розвитку та зростання добробуту і стабільності українського суспільства; забезпечення якісного психологічного та соціально-педагогічного супроводу процесу розвитку школярів від початкової ланки середньої загальної освіти до випускника загальноосвітнього навчального закладу.

База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий