Видання офіційне

Розроблено: Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів» (дп «днцлз») разом із Державним підприємством «Центр імунобіологічних препаратів» І фармацевтичною фірмою
Лікарські засоби

Скачати 4.29 Mb.

Сторінка 1/32 Дата конвертації 21.04.2016 Розмір 4.29 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України

від 16.02.2009 р. № 95

НАСТАНОВА

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Належна виробнича практика

СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008

Видання офіційне

Київ

Міністерство охорони здоров’я України

2009

СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2008

НАСТАНОВА

ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ

Належна виробнича практика

Видання офіційне

Київ

Міністерство охорони здоров’я України

2009

ПЕРЕДМОВА

1

2

3

4 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науковий центр лікарських засобів» (ДП «ДНЦЛЗ») разом із Державним підприємством «Центр імунобіологічних препаратів» і Фармацевтичною фірмою «Дарниця».
ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: М. Ляпунов, д-р фарм. наук (керівник розробки); В. Загорій, д р фарм. наук; О. Безугла, канд. фарм. наук; В. Думанський, канд. техн. наук; Ю. Підпружников, д-р фарм. наук.
ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства охорони здоров’я України від 2009-02-16 № 95
Настанова відповідає документу «The Rules Governing Medicinal Products in the European Union. Volume 4. EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use» («Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі. Том 4. Європейські правила з належної виробничої практики лікарських засобів для людини та застосування у ветеринарії»)
Ступінь відповідності – модифікований (MOD)

Переклад з англійської (en)

НА ЗАМІНУ:

Настанова 42-01-2001 Лікарські засоби. Належна виробнича практика

Настанова 42-02-2002 Лікарські засоби. Належна виробнича практика

активних фармацевтичних інгредієнтів

ЗМІСТ

С.

Передмова до документа «EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use»

XIV

Національний вступ

XVI Сфера застосування

1 Нормативні посилання

2 Терміни та визначення понять

5 Познаки та скорочення

27 Частина 1 Основні вимоги до належної виробничої практики

лікарських засобів

28

1 Управління якістю

Принцип

Забезпечення якості

Належна виробнича практика лікарських засобів (GMP)

Контроль якості

Огляд якості продукції

Управління ризиком для якості

28

28

28

29

30

31

32 2 Персонал

Принцип

Загальні вимоги

Керівний персонал

Навчання

Гігієнічні вимоги до персоналу

32

32

32

33

35

35

3 Приміщення та обладнання

Принцип

Приміщення

Загальні вимоги

Виробнича зона

Складські зони

Зони контролю якості

Допоміжні зони

Обладнання

36

36

36

36

36

38

38

39

39

4 Документація

Принцип

Загальні вимоги

Необхідна документація

Специфікації

Специфікації на вихідну сировину та

пакувальні матеріали

Специфікації на проміжну і

нерозфасовану продукцію

Специфікації на готову продукцію

Виробнича рецептура і технологічні інструкції

Інструкції з пакування

Протоколи виробництва серій

Протоколи пакування серій

Методики і протоколи

Одержання

Відбір проб

Проведення випробувань

Інше

40

40

40

41

41
41

42

42

42

43

43

44

45

45

45

45

46

5 Технологічний процес

Принцип

Загальні вимоги

Запобігання перехресній контамінації

при проведенні технологічного процесу

Валідація

Вихідна сировина

Технологічні операції: проміжна та

нерозфасована продукція

Пакувальні матеріали

Операції з пакування

Готова продукція

Відбраковані, регенеровані та повернені матеріали

46

46

46

48

49

49

50

50

51

52

52

6 Контроль якості

Принцип

Загальні вимоги

Належна лабораторна практика контролю якості

Документація

Відбір проб

Проведення випробувань

Програма подальшого випробування

стабільності

53

53

53

54

54

55

55
56 7 Виробництво та аналіз за контрактом

Принцип

Загальні вимоги

Замовник

Виконавець

Контракт

58

58

58

59

59

59

8 Рекламації та відкликання продукції

Принцип

Рекламації

Відкликання

60

60

60

61 9 Самоінспекція

Принцип

62

62

Частина 2 Основні вимоги щодо діючих речовин,

використовуваних як вихідна сировина

63

1 Вступ

63 1.1 Мета

63 1.2 Пояснення щодо сфери застосування

64 2 Управління якістю

67 2.1 Принципи

67 2.2 Обов’язки відділу (відділів) якості

67 2.3 Обов’язки щодо виробничої діяльності

68 2.4 Внутрішні аудити (самоінспекція)

69 2.5 Перевірка якості продукції

69 3 Персонал

69 3.1 Кваліфікація персоналу

69 3.2 Гігієнічні вимоги до персоналу

70 3.3 Консультанти

70 4 Будівлі та приміщення

70 4.1 Проектування і будівництво

70 4.2 Системи постачання

71 4.3 Вода

72 4.4 Локалізація

73 4.5 Освітлення

73 4.6 Стічні води і відходи

73 4.7 Санітарна обробка та технічне обслуговування

73 5 Технологічне обладнання

74 5.1 Проектування та конструкція

74 5.2 Технічне обслуговування і очищення обладнання

74 5.3 Калібрування

75 5.4 Комп’ютеризовані системи

76 6 Документація і протоколи

76 6.1 Система документації та специфікації

76 6.2 Протокол очищення та використання обладнання

77 6.3 Протоколи щодо сировини, проміжної продукції,

матеріалів для маркування і пакування АФІ

78

6.4 Основні виробничі інструкції

(основні протоколи виробництва і контролю)

78

6.5 Протоколи виробництва серій

(протоколи виробництва і контролю серій)

79

6.6 Протоколи лабораторного контролю

80 6.7 Огляд протоколів виробництва серій

81 7 Управління матеріалами

81 7.1 Загальний контроль

81 7.2 Отримання і карантин

81 7.3 Відбір проб і випробування матеріалів,

що надійшли для виробництва

82

7.4 Зберігання

83 7.5 Повторна оцінка

83 8 Технологічний процес і контроль процесу

84 8.1 Технологічні операції

84 8.2 Межі для часу

84 8.3 Відбір проб і контроль у процесі виробництва

85 8.4 Змішування серій проміжної продукції або АФІ

85 8.5 Контроль контамінації

86 9 Пакування та ідентифікуюче маркування АФІ та проміжної продукції

87

9.1 Загальні відомості

87 9.2 Пакувальні матеріали

87 9.3 Видача етикеток і контроль

87 9.4 Операції з пакування та маркування

88 10 Зберігання і дистрибуція

89 10.1 Процедури складування

89 10.2 Процедури дистрибуції

89 11 Лабораторний контроль

89 11.1 Загальний контроль

89 11.2 Випробування проміжної продукції та АФІ

91 11.3 Валідація аналітичних методик

91 11.4 Сертифікати аналізів

91 11.5 Контроль стабільності АФІ

92 11.6 Дати закінчення терміну придатності та

проведення повторних випробувань

93

11.7 Резервні/архівні зразки

93 12 Валідація

93 12.1 Політика валідації

93 12.2 Документація з валідації

94 12.3 Кваліфікація

94 12.4 Підходи до валідації процесу

95 12.5 Програма валідації процесу

96 12.6 Періодична перевірка валідованих систем

96 12.7 Валідація очищення

96 12.8 Валідація аналітичних методів

97 13 Контроль змін

98 14 Відбракування і повторне використання матеріалів

99 14.1 Відбракування

99 14.2 Повторна обробка

99 14.3 Переробка

99 14.4 Регенерація матеріалів і розчинників

100 14.5 Повернення

100 15 Рекламації та відкликання

101 16 Виробники за контрактом (включаючи лабораторії)

101 17 Посередники, брокери, оптові торговці, дистриб’ютори,

підприємства з перепакування і перемаркування

102

17.1 Пояснення щодо сфери застосування

102 17.2 Простежуваність розподілених АФІ та проміжної продукції

102

17.3 Управління якістю

102 17.4 Перепакування, перемаркування й утримання АФІ

та проміжної продукції

103

17.5 Стабільність

103 17.6 Передача інформації

103 17.7 Робота з рекламаціями та відкликання

103 17.8 Робота щодо повернень

104 18 Спеціальна настанова щодо АФІ, які виробляють

культивуванням клітин / ферментацією

104

18.1 Загальні положення

104 18.2 Утримання банку клітин і ведення протоколів

106 18.3 Культивування клітин/ферментація

106 18.4 Збір, виділення й очищення

107 18.5 Стадії видалення/інактивації вірусів

107 19 АФІ для використання при клінічних випробуваннях

108 19.1 Загальні положення

108 19.2 Якість

108 19.3 Обладнання і технічні засоби

109 19.4 Контроль сировини

109 19.5 Виготовлення

109 19.6 Валідація

109 19.7 Зміни

110 19.8 Лабораторний контроль

110 19.9 Документація

110 Додаток 1 Виробництво стерильних лікарських засобів

Принцип

Загальні вимоги

Класифікація чистих приміщень та устаткування з чистим

повітрям

Моніторинг чистих приміщень та устаткування з чистим

повітрям

Ізолююча технологія

Технологія видування / дозування / герметизації

Продукція, яку піддають кінцевій стерилізації

Приготування в асептичних умовах

Персонал

Приміщення

Обладнання

Санітарія

Обробка

Стерилізація

Термічна стерилізація

Вологий жар

Сухий жар

Стерилізація опроміненням

Стерилізація оксидом етилену

Фільтрація лікарських засобів, які не можуть бути

простерилізовані в остаточному первинному пакованні

Закінчення процесу виробництва стерильної продукції

Контроль якості

111

111

111
112
113

116

116

117

117

118

119

121

121

121

124

125

125

126

126

126
127

128

129

Додаток 2 Виробництво біологічних (у тому числі

імунобіологічних)N лікарських засобів

Сфера застосування

Принцип

Персонал

Приміщення та обладнання

Тварини: приміщення і догляд

Документація

Технологічний процес

Вихідна сировина

Посівна культура і система банку клітин

Принципи роботи

Контроль якості

130

130

130

131

132

133

134

134

134

134

135

136 Додаток 3 Виробництво радіоактивних лікарських засобів

(радіофармацевтичних препаратів)

Принцип

Персонал

Приміщення та обладнання

Технологічний процес

Контроль якості

Дистрибуція і відкликання

137

137

137

137

138

138

138

Додаток 6 Виробництво медичних газів

1 Принцип

2 Персонал

3 Приміщення та обладнання

4 Документація

5 Технологічний процес

6 Контроль якості

7 Зберігання та випуск

139

139

139

139

140

141

144

145

Додаток 7 Виробництво лікарських засобів рослинного

походження

Принцип

Приміщення та обладнання

Зони зберігання

Виробнича зона

Обладнання

Документація

Специфікації на вихідні матеріали

Технологічні інструкції

Контроль якості

Відбір проб

146

146

146

147

147

148

148

148

148

149

150

150

Додаток 8 Відбір проб вихідної сировини та пакувальних

матеріалів

Принцип

Персонал

Вихідна сировина

Пакувальні матеріали

151

151

151

151

152

Додаток 9 Виробництво рідин, кремів та мазей

Принцип

Приміщення та обладнання

Технологічний процес

153

153

153

153

Додаток 10 Виробництво дозованих аерозольних препаратів під тиском для інгаляцій

Принцип

Загальні вимоги

Приміщення та обладнання

Технологічний процес і контроль якості

155

155

155

155

155

Додаток 11 Комп’ютеризовані системи

Принцип

Персонал

Валідація

Система

157

157

157

157

157 Додаток 12 Застосування іонізуючого випромінювання у

виробництві лікарських засобів

Вступ

Відповідальність

Вимірювання дози

Валідація процесу

Підготовка установки

Загальні положення

Гамма-випромінювачі

Електронно-променеві випромінювачі

Повторна підготовка

Приміщення

Обробка

Гамма-випромінювачі

Електронно-променеві випромінювачі

Документація

Мікробіологічний контроль

160

160

160

161

161

162

162

162

163

164

164

164

165

165

166

166 Додаток 13 Виробництво досліджуваних лікарських засобів

Принцип

Управління якістю

Персонал

Приміщення та обладнання

Документація

Специфікації та інструкції

Замовлення

Досьє специфікацій на препарат

Виробнича рецептура і технологічні інструкції

Інструкції з пакування

Протоколи виробництва, випробування та пакування

серії

Технологічний процес

Пакувальні матеріали

Виробничі операції

Принципи, застосовні до препарату порівняння

Операції з кодування

Код рандомізації

Пакування

Маркування

Контроль якості

Видача дозволу на випуск серій

Відвантаження/транспортування

Рекламації

Відкликання та повернення

Відкликання

Повернення

Знищення

167

167

168

168

168

169

169

169

169

170

170
170

171

171

171

171

172

172

172

172

175

175

177

178

178

178

179

179 Додаток 14 Виробництво лікарських препаратів, одержуваних з донорської крові або плазми

Принцип

Управління якістю

Приміщення та обладнання

Взяття крові та плазми

Відстеження та заходи після взяття крові

Виготовлення та контроль якості

Зберігання зразків

Видалення відбракованої крові, плазми або проміжної

продукції

182

182

183

183

184

184

185

187
187 Додаток 15 Кваліфікація і валідація

Кваліфікація і валідація

Принцип

Планування валідації

Документація

Кваліфікація

Кваліфікація проекту

Кваліфікація монтажу

Кваліфікація функціонування

Кваліфікація експлуатаційних властивостей

Кваліфікація встановлених (використовуваних)

технічних засобів, систем та обладнання

Валідація процесу

Загальні положення

Перспективна валідація

Супутня валідація

Ретроспективна валідація

Валідація очищення

Контроль змін

Ревалідація

188

188

188

188

188

189

189

189

189

189
190

190

190

190

191

191

192

192

193

Додаток 16 Сертифікація Уповноваженою особою та випуск серії

1 Сфера застосування

2 Принцип

3 Вступ

4 Загальні положення

5 Випробування серій і випуск препаратів,

вироблених в ЕС/ЕЕА

6 Випробування серій і випуск препаратів, імпортованих з третьої країни

7 Випробування серій і випуск препаратів, імпортованих з третьої країни, з якою ЄС має угоду про взаємне визнання

8 Звичайні обов’язки Уповноваженої особи

9 Глосарій

194

194

194

195

195
196
199
200

201

202 Додаток 17 Випуск за параметрами

1 Принцип

2 Випуск за параметрами

3 Випуск за параметрами для стерильної продукції

203

203

203

203

Додаток 19 Контрольні та архівні зразки

1 Сфера застосування

2 Принцип

3 Тривалість зберігання

4 Кількість контрольних та архівних зразків

5 Умови зберігання

6 Письмові угоди

7 Контрольні зразки – загальні положення

8 Архівні зразки – загальні положення

9 Контрольні та архівні зразки препаратів, що паралельно

імпортують/постачають

10 Контрольні та архівні зразки у разі припинення роботи

виробника

206

206

206

207

207

208

208

208

209
209
210 Додаток 20 Управління ризиком для якості

211 Передмова та сфера застосування

211 1 Вступ

212 2 Загальні положення

213 3 Принципи управління ризиком для якості

213 4 Загальний процес управління ризиком для якості

213 4.1 Обов’язки

214 4.2 Старт процесу управління ризиком для якості

214 4.3 Загальне оцінювання ризику

215 4.4 Контроль ризику

216 4.5 Інформування про ризик

217 4.6 Огляд ризику

217 5 Методологія управління ризиком

217 6 Впровадження управління ризиком для якості у

промисловість та регуляторну діяльність

218

Доповнення I Методи та інструменти управління ризиком

219 I.1 Основні допоміжні методи управління ризиком

220 I.2 Аналіз характеру наслідків відмов

220 I.3 Аналіз характеру, наслідків та критичності відмов

220 I.4 Аналіз дерева помилок

221 I.5 Аналіз експлуатаційної безпеки та критичні

контрольні точки

221

I.6 Аналіз експлуатаційної безпеки та працездатності

222 I.7 Попередній аналіз експлуатаційної безпеки

222 I.8 Ранжирування та фільтрація ризиків

223 I.9 Відповідні статистичні методи

223 Доповнення II Потенційне застосування управління ризиком для якості

224

II.1 Управління ризиком для якості, як частина

інтегрованого управління якістю

224

II.2 Управління ризиком для якості, як частина

регуляторної діяльності

225

II.3 Управління ризиком для якості, як частина розробки

226 II.4 Управління ризиком для якості щодо технічних

засобів, обладнання та систем постачання

226

II.5 Управління ризиком для якості, як частина

управління матеріалами

228

II.6 Управління ризиком для якості, як частина

виробництва

228

II.7 Управління ризиком для якості, як частина

лабораторного контролю та випробувань стабільності

229

II.8 Управління ризиком для якості, як частина

пакування та маркування

229

Національний додаток Перелік редакційних змін та доповнень

230 Національний додаток Бібліографія

243

ПЕРЕДМОВА ДО ДОКУМЕНТА

«EU Guidelines to Good Manufacturing Practice

Medicinal Products for Human and Veterinary Use»
Фармацевтична промисловість у Європейському Союзі працює згідно зі стандартами, що містять високі вимоги до забезпечення якості лікарських засобів при їхній розробці, виробництві та контролі. Система видачі торгових ліцензій (marketing authorization) передбачає проходження всіма лікарськими засобами експертизи у компетентному уповноваженому органі, щоб гарантувати їхню відповідність сучасним вимогам щодо безпеки, якості й ефективності. Система ліцензування виробництва (manufacturing authorization) забезпечує, що вся продукція, дозволена для продажу на Європейському ринку, виготовлена лише виробниками, що мають відповідну ліцензію, чия діяльність регулярно інспектується компетентними уповноваженими органами. Ліцензії на виробництво є обов’язковими для всіх фармацевтичних виробників в Європейському Співтоваристві незалежно від того, де реалізується продукція – на території Співтовариства, чи за її межами.

Комісія прийняла дві директиви, що встановлюють принципи та правила належної виробничої практики (GMP) лікарських засобів. Директива 2003/94/ЕС стосується лікарських засобів для людини, а Директива 91/412/ЕЕC – лікарських засобів для застосування у ветеринарії. Докладні правила (вимоги), які узгоджуються з принципами цих директив, викладені в настанові з належної виробничої практики, яку використовують для оцінювання заяв на одержання ліцензій на виробництво і на підставі якої інспектують виробників лікарських засобів.

Принципи GMP та детальні правила поширюються на всі процеси, що потребують ліцензування відповідно до статті 40 Директиви 2001/83/ЕC та статті 44 Директиви 2001/82/ЕC, із поправками, внесеними Директивами 2004/27/ЕC та 2004/28/ЕC відповідно. Крім того, вони поширюються на всі серійні виробництва лікарських засобів, зокрема на виробництво в лікарнях і виготовлення лікарських препаратів для клінічних випробувань.

Всі держави ЄС та представники промисловості дійшли згоди, щоб вимоги належної виробничої практики щодо лікарських засобів для застосування у ветеринарії були такими самими як щодо лікарських засобів для людини. Деякі більш докладні правила GMP, специфічні для виробництва лікарських засобів для ветеринарії та імунобіологічних лікарських засобів для ветеринарії, викладено у двох додатках.

Ця Настанова складається із двох частин основних вимог та спеціальних додатків. Частина I містить принципи GMP щодо виробництва лікарських засобів. Частина II охоплює принципи GMP щодо виробництва діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина.

Глави частини I щодо «основних вимог» починаються із принципів, визначених у Директиві 2003/94/ЕC та Директиві 91/412/ЕEC. У главі 1 «Управління якістю» викладено фундаментальну концепцію забезпечення якості при виробництві лікарських засобів. Згідно з нею в кожній з глав у загальних рисах сформульований принцип, орієнтований на забезпечення того аспекту якості, якому присвячена ця глава, і наведений текст правил, викладених настільки детально, щоб виробники могли зрозуміти їх сутність і додержуватися при реалізації цього принципу.

Частина II була нещодавно створена на основі настанови, розробленої ICH та опублікованої як документ ICH Q7a щодо «активних фармацевтичних інгредієнтів», який у 2001 році було включено до Настанови з GMP як Додаток 18 для добровільного застосування. Згідно з переглянутою статтею 47 та статтею 51 Директиви 2001/83/ЕC та Директиви 2001/82/ЕC відповідно, із змінами та доповненнями, Комісія приймає та публікує детальні правила до принципів GMP щодо діючих речовин, використовуваних як вихідна сировина. Колишній Додаток 18 був замінений новою частиною II Настанови з GMP, яка поширюється на лікарські засоби як для людини, так і для застосування у ветеринарії.

У доповнення до основних принципів і правил належної виробничої практики, викладених у частинах I та II, у настанову включено низку додатків, що містять більш докладні правила для специфічних галузей діяльності. До деяких виробничих процесів необхідно одночасно застосовувати декілька додатків (наприклад: додатки щодо виробництва стерильних лікарських засобів, радіофармацевтичних препаратів і/або біологічних лікарських засобів).

Після додатків наведено словник деяких спеціальних термінів, що використовуються у цій настанові.

Настанова не стосується питань безпеки персоналу, зайнятого у виробництві. Ці питання можуть бути дуже важливими при виробництві певних лікарських засобів, таких, як сильнодіючі, біологічні та радіоактивні. Вони регулюються іншими постановами Співтовариства або національним законодавством.

Настанова передбачає, що власник ліцензії на виробництво систематично включає вимоги торгової ліцензії, що стосуються безпеки, якості та ефективності препаратів, у всі заходи щодо виробництва, контролю і видачі дозволів на випуск.

Виробництво лікарських засобів протягом багатьох років відбувається згідно з правилами належної виробничої практики; виробництво лікарських засобів не регулюється стандартами CEN/ISO. Гармонізовані стандарти CEN/ISO, що прийняті Європейською організацією зі стандартизації, можуть бути використані за розсудом промисловців як інструмент для впровадження систем якості в фармацевтичному секторі. У цьому третьому виданні настанови стандарти CEN/ISO були враховані, проте термінологія цих стандартів не застосовувалась.

Визнано, що існують інші прийнятні методи, які відрізняються від описаних у цій настанові, за допомогою яких можливо дотримуватись принципів забезпечення якості. Настанова не призначена будь-яким чином обмежувати розвиток будь-яких нових концепцій або нових технологій, які пройшли валідацію та гарантують рівень забезпечення якості принаймні еквівалентний встановленому в цій Настанові. Дана настанова буде регулярно переглядатися.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є прийнятим зі змінами (версії en) нормативним документом «EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use» («Європейські правила з належної виробничої практики лікарських засобів для людини та застосування у ветеринарії») (далі Настанова з GMP ЄC), який входить до тому 4 «The Rules Governing Medicinal Products in the European Union» («Правила, що регулюють лікарські засоби в Європейському Союзі»).

Організація, відповідальна за цю настанову, – Міністерство охорони здоров’я України.

Настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Ця настанова замінює Настанову 42-01-2001 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика» та Настанову 42-02-2002 «Лікарські засоби. Належна виробнича практика активних фармацевтичних інгредієнтів».

До цієї настанови було внесено окремі зміни, зумовлені правовими вимогами, прийнятими гармонізованими нормативними документами і конкретними потребами фармацевтичної промисловості України. Редакційні зміни і додаткову інформацію було долучено безпосередньо у пункти, до яких вони відносяться, позначено іншим шрифтом та літерою N.

До настанови внесено такі редакційні зміни та додаткову інформацію:

– назву цієї настанови наведено відповідно до вимог ДСТУ 1.5-2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів», а позначення – відповідно до вимог стандарту СТ МОЗУ 42-1.0:2005 «Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення»;

– додатково введені такі структурні елементи настанови, як «Передмова», «Національний вступ», «Сфера застосування», «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять», «Познаки та скорочення», а також національні додатки «Перелік редакційних змін та доповнень» і «Бібліографія», які оформлені згідно з вимогами державних стандартів України: ДСТУ 1.5-2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів» та ДСТУ 1.7-2001 «Національна стандартизація. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів»; ці структурні елементи не позначені номерами, щоб зберегти у цій настанові нумерацію структурних елементів і правил Настанови з GMP ЄC;

– усі терміни та визначення понять (крім термінів, наведених в додатку 16) приведено за абеткою у розділі «Терміни та визначення понять»; спочатку за абеткою наведені терміни, що містяться у глосаріях до частини I та деяких додатків Настанови з GMP ЄC, а також деякі терміни з інших документів; при цьому, за необхідністю, у примітках до окремих термінів зазначено додаток, якого стосується цей термін; потім окремо за абеткою наведені терміни, що містяться у глосарії до частини 2 Настанови з GMP ЄC;

– у цій настанові по всьому тексту (крім передмови до документа «EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use» і додатка 16) замінили деякі слова і вирази, наприклад, «країни-учасниці», «ЕС/ЕЕА» («Європейське Співтовариство / Європейська економічна зона») або «ЕС» («Європейський Союз» або «Європейське Співтовариство») замінили на «Україна»; «торгова ліцензія» – на «реєстраційне досьє» або «реєстраційне посвідчення» залежно від контексту і т. ін.;

– у цій настанові поряд з посиланнями на європейські документи, документи ICH і стандарти EN/ISO наведені посилання на гармонізовані з ними нормативні документи, прийняті в Україні. Наприклад, у настанові замість «Європейська Фармакопея» зазначено «Європейська Фармакопея або Державна Фармакопея України, або інша відповідна фармакопея». Це обумовлено тим, що Державна Фармакопея України гармонізована з Європейською Фармакопеєю, а встановлені в ній додаткові національні вимоги жорсткіші. Під словами «інша відповідна фармакопея» мається на увазі фармакопея держави ЄС або Фармакопея США.

Перелік редакційних змін та доповнень наведено в національному додатку «Перелік редакційних змін та доповнень».

Настанова має наступні технічні відхилення:

– оскільки ця настанова поширюється на виробництво лікарських засобів для людини, до неї не включено додатки 4 та 5 до Настанови з GMP ЄC, що стосуються виробництва лікарських засобів для застосування в ветеринарії. Відповідно до цього у розділі «Терміни та визначення понять» із визначень терміну «лікарський засіб; лікарський препарат» («medicinal product») виключено, що лікарські засоби призначені для тварин. З тексту цієї настанови виключено посилання та виноски щодо Директиви 2001/82/ЕС та Директиви 2004/28/ЕС (крім передмови до документа «EU Guidelines to Good Manufacturing Practice Medicinal Products for Human and Veterinary Use» і додатка 16), а також на відповідні додатки 4 і 5, які стосуються препаратів для застосування у ветеринарії (наприклад, у п. 3.1 додатка 19);

– у цю настанову додаток 16, присвячений сертифікації і випуску серій лікарських засобів Уповноваженими особами в межах ЕС/ЕЕА, включений як довідковий додаток, що містить інформаційні положення. Цей додаток є перекладом на українську мову тексту додатка 16 до Настанови з GMP ЄС («Certification а Qualified Person and Batch Release»), не адаптованого до законодавчої і нормативної бази України. Відповідні посилання на додаток 16 в тексті цієї настанови (наприклад, в п. 41 додатка 13) виключені. Окремі положення додатка 16 можуть бути введені в Україні у разі створення певних умов. До цього часу у відповідних випадках, керуючись цими положеннями, можна приймати раціональні рішення на підставі накопиченого в ЄС досвіду відносно сертифікації серій Уповноваженими особами. Цей додаток може набути чинності в Україні у разі створення відповідних умов для його використання.

Ця настанова придатна для організації виробництва лікарських засобів відповідно до принципів і правил GMP, а також для аудиту, інспектування та сертифікації виробничих ділянок на відповідність GMP. Порядок і терміни введення в дію правил GMP як обов’язкових для сертифікації в законодавчо регульованій сфері і ліцензування діяльності по виробництву лікарських засобів будуть визначені відповідними нормативно-правовими актами. До цього часу підприємства-виробники повинні привести свою виробничу діяльність у відповідність з принципами і правилами, приведеними в цій настанові.

Ця настанова буде регулярно переглядатися відповідно до змін і доповнень, що вносяться в Настанову з GMP ЄС.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   …   32
База даних захищена авторським правом ©mediku.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформація Автореферат Анализ Диплом Додаток Доклад Задача Закон Занятие Звіт Инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий